Integritet

13 Resultat

Informationsmeddelande – Bildelning

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Bildelning (enligt definitionen nedan), måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Analys av fordonsdata

Informationsmeddelande – Köp av tjänster

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med köp av tjänster måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Volvo ID

För att Volvo Car Corporation ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Volvo ID, måste vi behandla vissa uppgifter.

Integritetspolicy för kunder

Informationsmeddelande – Connected Safety

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Connected Safety, måste vi behandla vissa uppgifter.

Juridiska kontakter

Uppdaterad 11/25/2019

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089 och adress Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige, är oftast personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Volvo CarsMed "Volvo Cars” avses antingen Volvo Car Corporation, en eller flera enheter inom Volvo Car-koncernen eller hela Volvo Car-koncernen, beroende på sammanhanget.. För närmare information om personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter, se den information som du fick i samband med att uppgifterna samlades in.

Dataskydd och integritet

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad, t.ex. få information eller komma åt de personuppgifter som Volvo Cars behandlar, vänligen använd detta ONLINE-FORMULÄR (välj först land eller region, öppna sedan formuläret och fyll i det).

Direktmarknadsföring och andra juridiska frågor

För frågor om rör andra juridiska områden än dataskydd och integritet, vänligen kontakta den part som du har undertecknat villkorsavtalet med:

Volvo Car Corporation

Avd 50090, HB3S

405 31 Göteborg

Sverige

Dataskyddsombud

Volvo Cars dataskyddsombud nås på följande e-post eller postadress:

E-post: globdpo[at]volvocars[.]com.

Postadress: Volvo Car Corporation, att: Dataskyddsombud, avd 50092 VAK, SE-405 31 Göteborg, Sverige.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Informationsmeddelande – Allmän dataanalys för forskning och utveckling av produkter och tjänster

Informationsmeddelande – Talmeddelanden

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Tal till SMS måste vi behandla vissa uppgifter.

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Informationsmeddelande – Volvo On Call

För att Volvo Car Corporation (”Volvo”, ”vi”) ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Volvo On Call, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

För att Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Real Time Traffic Information, måste vi behandla vissa uppgifter.