Villkor

9 Resultat

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Specifika villkor för köp av tjänster

Specifika villkor för Volvo In-car Delivery

Google Local Search - villkor för tjänsten

Uppdaterad 9/17/2019

Google Local Search - villkor för tjänsten

Första gången du startar Google Local Search måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.

Google Maps/Google Earth - villkor för tjänsten

a. https://enterprise.google.com/maps/terms/universal_aup.html

b. http://maps.google.com/help/terms_maps.html (inklusive https://policies.google.com/privacy)

c. https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms

För att kunna använda appen Google Local Search måste du även godkänna villkoren för tjänsten HERE.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?


Yelp - villkor för tjänsten

Första gången du startar Yelp måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.

Specifika villkor för bildelning

Villkor för tjänster

HERE (Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp) - villkor för tjänsten

Följande appar: Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp, använder underliggande teknik från företaget HERE. Första gången du startar någon av dessa appar måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.