Villkor

9 Resultat

Specifika villkor för köp av tjänster

Google Local Search - villkor för tjänsten

Första gången du startar Google Local Search måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.

Juridiska kontakter

Uppdaterad 11/25/2019

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089 och adress Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige, är oftast personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Volvo CarsMed "Volvo Cars” avses antingen Volvo Car Corporation, en eller flera enheter inom Volvo Car-koncernen eller hela Volvo Car-koncernen, beroende på sammanhanget.. För närmare information om personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter, se den information som du fick i samband med att uppgifterna samlades in.

Dataskydd och integritet

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad, t.ex. få information eller komma åt de personuppgifter som Volvo Cars behandlar, vänligen använd detta ONLINE-FORMULÄR (välj först land eller region, öppna sedan formuläret och fyll i det).

Direktmarknadsföring och andra juridiska frågor

För frågor om rör andra juridiska områden än dataskydd och integritet, vänligen kontakta den part som du har undertecknat villkorsavtalet med:

Volvo Car Corporation

Avd 50090, HB3S

405 31 Göteborg

Sverige

Dataskyddsombud

Volvo Cars dataskyddsombud nås på följande e-post eller postadress:

E-post: globdpo[at]volvocars[.]com.

Postadress: Volvo Car Corporation, att: Dataskyddsombud, avd 50092 VAK, SE-405 31 Göteborg, Sverige.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Specifika villkor för bildelning

Yelp - villkor för tjänsten

Första gången du startar Yelp måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.Genom att bekräfta en reservation i Yelp-appen för Volvo, godkänner du användarvillkoren för Yelp Reservations Diner och Yelps integritetspolicy.

HERE (Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp) - villkor för tjänsten

Följande appar: Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp, använder underliggande teknik från företaget HERE. Första gången du startar någon av dessa appar måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.

Globala villkor för Laddningsbonus

Villkor för tjänster