Villkor

9 Resultat

Specifika villkor för köp av tjänster

Google Local Search - villkor för tjänsten

Första gången du startar Google Local Search måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Specifika villkor för bildelning

Uppdaterad 11/25/2019

Specifika villkor för bildelning

1. Introduktion

1.1 Vi, på VOLVO (enligt definitionen i avsnitt 1.2 nedan), vill erbjuda dig tjänsten Bildelning (enligt definitionen i avsnitt 2.1 nedan).

1.2 Genom att bocka för en ruta i en digital godkännandeprocess, eller genom att godkänna på ett annat reproducerbart sätt, bekräftar du att du har läst dessa Specifika villkor för Bildelning (detta dokument, ”Specifika villkor för Bildelning”) och godkänner att en bindande överenskommelse har träffats mellan dig och Volvo Car Sverige AB, ett svenskt företag, med adressen Volvo Personvagnar AB Avd 50090 HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige, (nedan kallat ”VOLVO” eller ”vi”, ”oss” eller ”vår”) för användning av tjänsten Bildelning.

1.3 Genom att godkänna dessa Specifika villkor för Bildelning godkänner du vidare att VOLVO kommer att förse Bildelare (enligt definitionen i avsnittet 2.5 nedan) inom den Huvudansvarige förarens (enligt definitionen i avsnitt 2.3) Bildelningsgemenskap (enligt definitionen i avsnitt 2.2 nedan) med information och digitala nycklar till den Huvudansvarige förarens bil för att kunna hitta (positionera, blinka med strålkastarna och tuta), låsa upp och låsa, samt köra och i övrigt använda bilen. Syftet med detta är att Bildelare ska kunna använda bilen på grundval av den Huvudansvarige förarens samtycke.

1.4 För att göra det möjligt att identifiera den Huvudansvarige förarens bil, kommer registreringsnummer, modell och färg att överföras från VOLVO till Bildelare inom den Huvudansvarige förarens bildelningsgemenskap.

1.5 Förutom dessa Specifika villkor för Bildelning är villkoren för tjänster (”Villkor för tjänster”), som är tillgängliga på http://support.volvocars.com/legal, tillämpliga på din användning av Bildelning, såvida inte annat anges i detta dokument.

2. Definitioner

2.1 ”Bildelning” är en tilläggstjänst som kan aktiveras från appen Volvo On Call.

2.2 ”Bildelningsgemenskap” är en grupp Bildelare som har kommit överens om att använda Bildelning och dela Volvobilar på grundval av den Huvudansvarige förarens samtycke.

2.3 Den ”Huvudansvarige föraren” av en bil är, enligt definitionen i Villkor för tjänster, den person som har förfoganderätt till en bil.

2.4 ”Gäst” är en användare av Bildelning, som den Huvudansvarige föraren inbjuder att dela den Huvudansvarige förarens bil. ”Gäst” kan vara en vän, en bekant, en familjemedlem eller någon annan betrodd person.

2.5 ”Bildelare” är antingen Huvudansvarige förare eller Gäster.

3. Beskrivning av tjänsten Bildelning

3.1 Bildelning är en tjänst som gör det möjligt för den Huvudansvariga föraren av Volvobil(ar) att dela användningen av Volvobil(arna) med Gäster inom dess Bildelningsgemenskap, och för Gäster att använda dessa Volvobil(ar) på grundval av den Huvudansvarige förarens samtycke.

3.2 Volvo har introducerat möjligheten att bilda en Bildelningsgemenskap inom tjänsten Volvo On Call för att kunna erbjuda Bildelning.

3.3 För att kunna använda Bildelning måste du ha ett Volvo ID, ett aktivt Volvo On Call-abonnemang och du måste ha godkänt dessa Specifika villkor för Bildelning. Vidare är Bildelning endast tillgänglig på vissa specifika marknader.

3.4 Efter att ha godkänt dessa Specifika villkor kan du som Huvudansvarig förare dela din bil med andra Bildelare inom din Bildelningsgemenskap, och som Gäst kan du begära att få använda en bil inom din Bildelningsgemenskap.

3.5 Delningen av bilen grundas på den Huvudansvarige förarens uttryckliga samtycke och hanteras från person till person utan inblandning av andra inom Bildelningsgemenskapen.

4. Tjänstens specifika användningskrav

4.1 VOLVO tillhandahåller inte själv några bilar via tjänsten Bildelning. Det är i stället den Huvudansvarige föraren av en bil som används för Bildelning som ansvarar för delningen, och överenskommelsen beträffande den verkliga delningen av bilen sker uteslutande mellan den Huvudansvarige föraren och den Gäst som delar den berörda bilen. Krav som uppkommer av eller är relaterade till delningen av bilen ska hanteras uteslutande mellan den Huvudansvarige föraren och gästen. VOLVO garanterar inte att delningen av bilen via Bildelning lyckas och kan inte hållas ansvarigt vid en eventuell misslyckad delning av en bil eller med avseende på några andra krav som ställs i samband med delningen av bilen.

4.2 Tjänsten Bildelning är således en teknisk plattform som gör det möjligt för Bildelare att dela en Volvobil. Inom ramen för tillhandahållandet av Bildelning tar VOLVO inget ansvar för användningen av Volvobilen eller den tekniska plattformen eller för någon transaktion mellan Bildelare genom användningen av Bildelning.

4.3 När en Huvudansvarig förare registrerar sig för Bildelning verifierar vi att bilen har de nödvändiga tekniska funktionerna för att kunna använda Bildelning. De nödvändiga förutsättningarna för bilen och den Huvudansvarige föraren är följande:

(a) att ha ett giltigt Volvo On Call-abonnemang,

(b) att ha ett berättigat fordon,

(c) att Volvobilen har sålts på en utvald marknad.

4.4 Vid användning av Bildelning ansvarar den Huvudansvarige föraren för att säkerställa att han/hon får dela sin bil med Gäster enligt andra intressenters villkor, inklusive men inte begränsat till försäkrings- och leasingföretag. Den Huvudansvarige föraren ska också säkerställa att Gästen är en person som den Huvudansvarige föraren litar på och, om Gästen ska köra bilen, att Gästen har tillstånd att göra detta.

4.5 Du kan avbryta användningen av Bildelning genom att lämna tjänsten i appen Volvo On Call.

5. Avgifter och abonnemang

5.1 Det kostar inget att aktivera Bildelning.

5.2 Den Huvudansvarige föraren måste ha ett giltigt Volvo On Call-abonnemang för att låta en bil användas för Bildelning. Gästen behöver inte ha ett giltigt Volvo On Call-abonnemang men måste ha appen Volvo On Call och ha ett giltigt Volvo ID.

5.3 Bildelarna kommer själva överens och beslutar om alla eventuella kostnader relaterade till den verkliga delningen av bilen som sådan. Bildelarna ansvarar ensamma för att säkerställa att alla transaktioner som sker genom Bildelning är förenliga med tillämpliga lagar och föreskrifter, inklusive men inte begränsat till tillämplig skattelagstiftning.

6. Tjänstespecifik garantiinskränkning

I kommersiellt rimlig utsträckning strävar VOLVO efter att säkerställa att tjänsten Bildelning är tillgänglig för berättigade användare, men kan inte hållas ansvarigt om tjänsten Bildelning inte är tillgänglig för användning av Bildelare eller för någon skada som en Bildelare åsamkas i samband med användningen av tjänsten Bildelning.

7. Integritet

7.1 Din och alla andra kunders integritet är något som är av största vikt för oss. Din användning av Bildelning omfattas av Volvo Car Group integritetspolicy för kunder, som är tillgänglig på http://support.volvocars.com/legal.

7.2 Specifik information om databehandling i samband med Bildelning finns på http://support.volvocars.com/legal.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Yelp - villkor för tjänsten

Första gången du startar Yelp måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.Genom att bekräfta en reservation i Yelp-appen för Volvo, godkänner du användarvillkoren för Yelp Reservations Diner och Yelps integritetspolicy.

HERE (Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp) - villkor för tjänsten

Följande appar: Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp, använder underliggande teknik från företaget HERE. Första gången du startar någon av dessa appar måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.

Globala villkor för Laddningsbonus

Villkor för tjänster