Villkor

9 Resultat

Specifika villkor för köp av tjänster

Uppdaterad 1/21/2020

Specifika villkor för köp av tjänster

1. INTRODUKTION

1.1

Vi, inom Volvo (enligt definition i avsnitt 1.2 nedan) vill förse dig med möjligheten att köpa tjänster (enligt definitionen i avsnitt 2 nedan) online.

1.2

Genom att markera en ruta i den digitala godkännandeprocessen bekräftar du att du har läst dessa villkor för köp av tjänster ("Specifika villkor") och godkänner att en bindande överenskommelse har träffats mellan dig och Volvo Car Corporation, ett svenskt företag med organisationsnummer 556074-3089, med adress 405 31 Göteborg ("Volvo" eller "vi", "oss" eller "vår"), för köp av en tjänst.

1.3

Förutom dessa Specifika villkor gäller de Villkor för tjänster ("Villkor för tjänster"), som finns här, och eventuella ytterligare skyldigheter i avtalet (enligt definition i avsnitt 2 nedan), för användning och köp av Tjänster om inget annat anges i detta dokument.

1.4

Villkoren för tjänster gäller mellan dig och en filial till Volvo, och Volvo verkar för denna filials räkning inom dessa Specifika villkor. Därigenom omfattar Villkoren för tjänster även dessa Specifika tjänster, och villkoren i dessa ska gälla även för åtaganden inom dessa Specifika villkor.

1.5

För att du ska kunna köpa en Tjänst måste du ha ett giltigt Volvo ID.

2. DEFINITIONER

"Tjänst" betyder en tjänst som köpts från Volvo och som kan beställas med hjälp av ett Volvo ID, och som innefattar men inte är begränsat till anslutna tjänster (till exempel Volvo on Call-abonnemang), appar och annan mjukvara.

"Avtal" innebär alla avtal mellan Volvo och dig som gäller köpta Tjänster som ska omfatta dessa Specifika villkor.

"Webbplats" innebär www.volvocars.com

3. BESKRIVNING AV INKÖPSPROCESSEN

3.1

Innan du kan använda en Tjänst måste du slutföra en online-beställningsprocess och betala för Tjänsten. Ta dig tid att läsa igenom och kontrollera din beställning vid varje steg i processen.

3.2

När du slutför beställningen visas en beställningsbekräftelse på skärmen. Vi skickar dig också ett e-postmeddelande med kvitto/faktura innehållande detaljinformation om din beställning, och ett unikt beställnings-ID-nummer, som du ska ange i eventuella följande frågor eller korrespondens om din beställning. Vi kan även kontakta dig och säga att vi inte godkänner beställningen. Det kan förekomma vid någon av följande orsaker:

(i) vi kan inte auktorisera din betalning, eller

(ii) du har inte rätt att köpa denna tjänst.

3.3

Ett avtal upprättas endast när vi godkänner din beställning enligt avsnitt 3.2.

4. BETALNING

4.1

En tjänst beställs och betalas online. Priset kan endast betalas med hjälp av vanligt förekommande kredit- eller betalkort via ett säkert online-betalningssystem.

4.2

Vi använder betalningstjänster från tredje part, och du godkänner att betalningstransaktionen och din kortinformation och eventuell annan information som är nödvändig för att en sådan betalningstransaktion ska kunna genomföras hanteras av denna tredje part (inklusive men inte begränsat till skydd mot bedrägeri). Vi använder endast betalningstjänster från tredje part som är certifierade av banker och kortinlösare för att hantera betalningstransaktioner på ett säkert sätt. All kommunikation mellan vår webbplats och din bank hanteras av betalningstjänster från tredje part.

5. ANNULLERING

5.1

Du kan annullera ditt avtal inom fjorton (14) dagar efter det att beställningen gjordes utan att ange någon orsak.

5.2

För att utöva din rätt till annullering måste du informera oss om ditt beslut att annullera Avtalet via ett tydligt uttalande via https://volvocars.com/intl/support/contact. Om du beslutar dig för att annullera Avtalet ersätter vi dig utan onödigt dröjsmål för alla betalningar som vi har fått från dig och som avser Avtalet. Om du har använt Tjänsten innan du utövar din rätt till annullering kan vi göra ett skäligt avdrag från återbetalningen, motsvarande din användning av Tjänsten.

5.3

Vi gör återbetalningen på samma sätt som du gjorde den ursprungliga transaktionen. Du behöver inte betala några avgifter för återbetalningen.

5.4

Inget i dessa Specifika villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter, varken när det gäller ditt återkallande eller på annat sätt.

6. INTEGRITET

6.1

Din och alla andra kunders integritet är något som är av största vikt för Volvo. Din användning av en tjänst gäller under Volvo Car Group Integritetspolicy för kunder.

6.2

Specifik information om databehandling relaterad till ditt köp av en tjänst finns i Informationsmeddelande – Köp av tjänster.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?

Google Local Search - villkor för tjänsten

Första gången du startar Google Local Search måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Specifika villkor för bildelning

Yelp - villkor för tjänsten

Första gången du startar Yelp måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.Genom att bekräfta en reservation i Yelp-appen för Volvo, godkänner du användarvillkoren för Yelp Reservations Diner och Yelps integritetspolicy.

HERE (Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp) - villkor för tjänsten

Följande appar: Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp, använder underliggande teknik från företaget HERE. Första gången du startar någon av dessa appar måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.

Globala villkor för Laddningsbonus

Villkor för tjänster