Villkor

9 Resultat

Juridiska kontakter

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd, integritet eller andra juridiska frågor. Se kontaktuppgifter nedan för frågor inom respektive område.

Juridiska dokument och databehandling

Vi inom Volvo Car Group vill erbjuda dig Tjänster som gör din Volvoupplevelse så säker, lätthanterlig och angenäm som möjligt.

Specifika villkor för köp av tjänster

Specifika villkor för Volvo In-car Delivery

Uppdaterad 11/25/2019

Specifika villkor för Volvo In-car Delivery

1. Introduktion

1.1

Vi, inom Volvo (enligt definition i avsnitt 1.2 nedan) vill erbjuda dig tjänsten Volvo In-car Delivery.

1.2

Genom att markera en ruta i den digitala godkännandeprocessen bekräftar du att du har läst dessa villkor för Volvo In-car Delivery (detta dokument, "Specifika villkor för Volvo In-car Delivery") och godkänner att en bindande överenskommelse har träffats mellan dig och Volvo Car Corporation, ett svenskt företag med organisationsnummer 556074-3089, med adress 405 31 Göteborg ("Volvo"), för användning av Volvo In-car Delivery.

1.3

Dessutom, genom att godkänna dessa Specifika villkor för Volvo In-car Delivery, godkänner du att Volvo kan förse Tredje part (enligt definition i avsnitt 2.2 nedan) med information och digitala nycklar till din bil för att kunna hitta (positionera, blinka med strålkastare och tuta), låsa upp och låsa bilen. Syftet med detta är att tredje part ska kunna göra leveranser till din bil.

1.4

För att kunna identifiera din bil överförs registreringsnummer, modell och färg från Volvo till den Tredje parten.

1.5

Den leverans som tillhandahålls av tredje part kan vara föremål för separata villkor mellan dig och den tredje parten (”Tredje parts villkor”). I tredje parts villkor kan krävas att du ska tillhandahålla information till tredje part om bilens fysiska plats, dela positionsdata m.m., vilket du underrättas om när du ska välja leveransmetod.

1.6

Förutom dessa Specifika villkor för Volvo In-car Delivery och eventuella Tredje parts villkor gäller villkoren för tjänster ("Villkor för tjänster"), för användning av tjänsten Volvo In-car Delivery, om inte annat anges i detta dokument.

2. Beskrivning av Volvo In-car Delivery

2.1

Volvo In-car Delivery är en tjänst som ger dig möjlighet att få dina leveranser från utvalda företag direkt till din Volvo.

2.2

Volvo har upprättat ett samarbete med utvalda bolag (t.ex. logistikbolag och butiker) (”Tredje parter”) för att kunna erbjuda tjänsten Volvo In-car Delivery. Vilka dessa företag är varierar mellan länder och regioner. Exempel på samarbetsföretag är, inkluderat men inte begränsat till, distributionsföretag.

2.3

För att du ska kunna använda Volvo In-car Delivery måste du ha ett Volvo ID, ett aktivt Volvo On Call-abonnemang, en bil där Volvo On Call är aktiverat och du måste ha registrerat dig för Volvo In-car Delivery.

2.4

Efter registrering av tjänsten Volvo In-car Delivery kan du välja Volvo In-car Delivery när du väljer leveransmetod i inköpsprocessen hos Tredje part.

3. Tjänstens användningskrav

3.1

Volvo tillhandahåller inte, via tjänsten Volvo In-car Delivery, själva några leveranser. I stället är tredje part ansvarig för den faktiska leveransen, och avtalet beträffande den faktiska leveransen gäller endast mellan dig och tredje part. Anspråk som uppstår kring eller som är relaterade till leveransen eller de levererade varorna hanteras enbart mellan dig och Tredje part. Volvo garanterar inte att leveransen lyckas och kan inte hållas ansvarigt för ofullständiga leveranser, eller för några andra anspråk i samband med leveransen eller de levererade varorna.

3.2

All information beträffande leveransen (leveranstid, ändrad position för bilen, leveransbekräftelse o.s.v.) ska hanteras mellan dig och tredje part. Det är också möjligt att kommunicera med Tredje part via Volvos tekniska plattform (som kan nås via https://incardelivery.volvocars.com), men detta medför inte att Volvo är ansvarigt för leveransen.

3.3

När du registrerar dig för Volvo In-car Delivery kontrollerar vi att bilen har de nödvändiga tekniska funktioner som behövs för att kunna använda tjänsten.

3.4

Om det är nödvändigt att du flyttar bilen för att leveransen ska kunna äga rum informerar tredje part dig.

3.5

Tredje part är ansvarig för de varor som levereras till bilen. Tredje part måste också förse dig med rekommendationer om hur färskvaror (matvaror, specerier, blommor o.s.v.) kan förvaras i bilen.

3.6

Du bör kontakta tredje part om du behöver kundsupport beträffande varorna eller leveransen.

3.7

Om tredje part är förhindrad att leverera varorna till din bil ska tredje part presentera alternativa leveransmetoder för dig.

3.8

Volvo rekommenderar att du undviker att förvara stöldbegärliga varor synliga i bilen under längre tid.

3.9

Du kan avsluta abonnemanget på Volvo In-car Delivery genom att logga in på https://incardelivery.volvocars.com och välja ”Avsluta tjänsten” under ”Inställningar”. Du kan inte avsluta abonnemanget om du har leveranser som är på väg.

4. Avgifter och abonnemang

4.1

Registrering för tjänsten Volvo In-car Delivery är kostnadsfri.

4.2

För att kunna använda tjänsten Volvo In-car Delivery måste du ha ett giltigt Volvo On Call-abonnemang.

4.3

Eventuella kostnader i samband med leveransen som sådan avgörs av tredje part och ska meddelas och avtalas med dig före leveransen. Du betalar därmed för leveransen direkt till Tredje part och inte till Volvo.

5. Integritet

5.1

Din och alla andra kunders integritet är av största vikt för Volvo. Volvo kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten In-car Deliver. Din användning av tjänsten Volvo In-car Delivery omfattas av Volvo Car Group Integritetspolicy för kunder.

5.2

Specifik information om databehandling i samband med tjänsten Volvo In-car Delivery finns här: In-car Delivery-databehandling.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?


Google Local Search - villkor för tjänsten

Första gången du startar Google Local Search måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.

Yelp - villkor för tjänsten

Första gången du startar Yelp måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.

Specifika villkor för bildelning

Villkor för tjänster

HERE (Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp) - villkor för tjänsten

Följande appar: Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp, använder underliggande teknik från företaget HERE. Första gången du startar någon av dessa appar måste du godkänna villkoren för tjänsten (se länkar nedan) för att kunna använda appen. Godkännandet ges alltid i bilen.