Kartnedladdning

Kartnedladdning för Sensus Navigation

Uppdaterad 6/27/2022

Kartnedladdning för Sensus Navigation

MapCareTM är en kartuppdateringstjänst för Volvobilar utrustade med Sensus Navigation. Uppdatering av kartor sker i två steg, först laddas kartan ner till ett tomt USB-minne och sedan laddas kartan över från USB-minnet till bilen. Instruktioner för dessa steg beskrivs i den här artikeln.

Förberedelser

Kartan ska laddas ner till ett tomt USB-minne (64 GB) med någon av följande formatering: FAT32, NTFS eller exFAT. Hur stort USB-minne som krävs beror på kartans storlek, se detaljerad information för respektive karta.

Nedladdningsprogram

Nedladdningen av kartor sker med hjälp av ett program som installeras på din dator. Detta program hjälper till att hämta ner kartfilerna och tillåter att man avbryter och senare återupptar nedladdningen.

Utför kartuppdatering

Klicka på fliken Nedladdningar högre upp till höger på den här sidan. Klicka sedan på Kartor och välj ditt navigationssystem. Klicka på den uppdatering du vill göra och följ sedan anvisningarna här nedanför.

OBS

Vänligen notera följande:

  • Överföringen från USB-minnet till bilen tar olika lång tid beroende på kartdatans storlek. Uppdateringen kan göras under färd. Vid uppdatering av en kartregion kan navigationssystemet användas, men vid uppdatering av en hel kartmarknad, t.ex. EU, kan inte navigationssystemet användas under uppdateringen. Om inläsningen inte är klar när bilen stängs av fortsätter uppdateringen vid nästa körtillfälle.
  • Om infotainment-systemet stängs av eller om USB-minnet dras ur innan uppdateringen är klar, pausas kartuppdateringen. Uppdateringen återupptas automatiskt när systemet slås på igen eller när USB-minnet sätts in igen.
  • Avvakta gärna en stund med att stänga av bilen och dra ur USB-minnet efter att överföringen är färdig. Detta för att säkerställa att kartan blir korrekt installerad.
  • Om du upplever att en karta inte installerats korrekt, kan du prova att först installera en mindre karta från ett annat land (t.ex. Israel) och sedan installera om den önskade kartan igen.
  • Om du vill uppdatera ditt navigationssystem med en annan karta än den som redan finns i systemet, kontakta din Volvoåterförsäljare för att kontrollera att det är genomförbart.

Instruktioner

Beroende på vilket system du har, välj nedladdningslänk för antingen Windows eller Mac.

Välj "Kör" för att installera nedladdningsprogrammet.

Klicka på "Ny nedladdning" för att ladda ner kartan till ett USB-minne eller till datorns hårddisk.

Du kan verifiera att nedladdningen/kopieringen till USB-minnet har gått korrekt till innan du installerar kartan i bilen genom att upprepa steg 1-2 och sedan trycka på "Kontrollera nedladdning" i nedladdningsprogrammet.

Ta med USB-minnet med den nedladdade kartan till din bil och slå på navigationssystemet.

Sätt i USB-minnet i USB-uttaget. Om det finns två USB-ingångar får inte den andra användas samtidigt.

17w38 - P5 - Support site - USB contact

Uttagets placering kan variera mellan olika bilmodeller.

Navigationssystemet detekterar automatiskt att en uppdatering finns tillgänglig och på bildskärmen visas under uppdateringen hur mycket av processen som återstår, räknat i procent.

OBS

För att installationen ska starta måste följande kriterier uppfyllas:

  • Valt område finns med på systemets karta. Det går t.ex. endast att ladda ner området Skandinavien om systemet redan har en Europakarta. Laddar du ner en helt ny karta, skrivs den tidigare kartan över.
  • Versionen för valt område är högre än den som finns i bilen.
  • Valt område är kompatibelt med bilens mjukvara. Om uppdateringen inte är kompatibel, behöver ny mjukvara laddas ner.
  • Valt område är kompatibelt med existerande karta. Om området inte är kompatibelt, behöver kartan bytas.

Vid kartbyte, tryck på Bekräfta för att godkänna kartbytet. Om du vill avbryta, tryck på Avbryt.

När installationen är klar visas en notifiering som meddelar att den uppdaterade kartan är tillgänglig efter nästa omstart. Det går bra att ta ur USB-minnet.

Om det uppstår problem med kartuppdateringen, kontakta din kundsupport eller Volvoåterförsäljare.

OBS

Det är inte lämpligt att vid nedladdning använda mobiluppkoppling via mobila enheter/telefoner, eller i lägen där abonnemanget som används kan ha en begränsning på antalet GB som får laddas ned/månad.

Uppdatera röststyrning

Du har även möjlighet att ladda ned och uppdatera bilens röststyrningsfiler. För mer information, se Uppdatera röststyrning.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2016 t.o.m. 2022.

S90, V90 och V90 Cross Country fr.o.m. årsmodell 2017 t.o.m. 2021.

XC60, XC60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid och S90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2018 t.o.m. 2021.

XC40 fr.o.m. årsmodell 2018 och senare.

V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2019 t.o.m. 2022.

XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2020 och senare.

Utbudet av modeller kan variera beroende på marknad.

System

Sensus Navigation


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2016 t.o.m. 2022.

S90, V90 och V90 Cross Country fr.o.m. årsmodell 2017 t.o.m. 2021.

XC60, XC60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid och S90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2018 t.o.m. 2021.

XC40 fr.o.m. årsmodell 2018 och senare.

V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2019 t.o.m. 2022.

XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid fr.o.m. årsmodell 2020 och senare.

Utbudet av modeller kan variera beroende på marknad.

System

Sensus Navigation


Var detta till någon hjälp?