Kartnedladdning

Kartnedladdning för Sensus Navigation

Uppdaterad 1/24/2022

Kartnedladdning för Sensus Navigation

MapCareTM är en kartuppdateringstjänst för Volvobilar utrustade med Sensus Navigation. Uppdatering av kartor sker i två steg, först laddas kartan ner till ett tomt USB-minne och sedan laddas kartan över från USB-minnet till bilen. Instruktioner för dessa steg beskrivs i den här artikeln.

Förberedelser

Kartan ska laddas ner till ett tomt USB-minne (32GB) med FAT32-formatering. Om ett USB-minne inte finns tillgängligt, går det bra att ladda ner kartan till en annan valfri plats. Därefter behöver man kopiera samtliga filer till ett tomt USB-minne vid ett senare tillfälle.

Kartnedladdningsprogram

Nedladdningen av kartor sker med hjälp av ett program som installeras på din dator. Detta program hjälper till att hämta ner den stora kartfilen och tillåter att man avbryter och senare återupptar nedladdningen.

Utför kartuppdatering

Klicka på fliken Nedladdningar högre upp till höger på den här sidan. Klicka sedan på Kartor och välj ditt navigationssystem. Klicka på den uppdatering du vill göra och följ sedan anvisningarna här nedanför.

OBS

Vänligen notera följande:

  • Överföringen från USB-minnet till bilen tar olika lång tid beroende på kartdatans storlek. Uppdateringen kan göras under färd. Vid uppdatering av en kartregion kan navigationssystemet användas, men vid uppdatering av en hel kartmarknad, t.ex. EU, kan inte navigationssystemet användas under uppdateringen. Om inläsningen inte är klar när bilen stängs av fortsätter uppdateringen vid nästa körtillfälle.
  • Om infotainment-systemet stängs av eller om USB-minnet dras ur innan uppdateringen är klar, pausas kartuppdateringen. Uppdateringen återupptas automatiskt när systemet slås på igen eller när USB-minnet sätts in igen.
  • Avvakta gärna en stund med att stänga av bilen och dra ur USB-minnet efter att överföringen är färdig. Detta för att säkerställa att kartan blir korrekt installerad.
  • Om du upplever att en karta inte installerats korrekt, kan du prova att först installera en mindre karta från ett annat land (t.ex. Israel) och sedan installera om den önskade kartan igen.
  • Om du vill uppdatera ditt navigationssystem med en annan karta än den som redan finns i systemet, kontakta din Volvoåterförsäljare för att kontrollera att det är genomförbart.

Instruktioner

Beroende på vilket system du har, välj nedladdningslänk för antingen Windows eller Mac.

Välj "Kör" för att installera kartnedladdningsprogrammet.

Klicka på "Ny nedladdning" för att ladda ner kartan till ett USB-minne eller till datorns hårddisk.

Du kan verifiera att nedladdningen/kopieringen till USB-minnet har gått korrekt till innan du installerar kartan i bilen genom att upprepa steg 1-2 och sedan trycka på "Kontrollera nedladdning" i nedladdningsprogrammet.

Ta med USB-minnet med den nedladdade kartan till din bil och slå på infotainment-systemet.

Sätt i USB-minnet i USB-uttaget.

P3/P4 - Support site - MapUpdate - USB

Uttagets placering kan variera mellan olika bilmodeller.

Kartuppdateringen initieras automatiskt och infotainment-systemet informerar om tid för uppdateringen och ber dig bekräfta att du vill fortsätta.

Tryck OK/MENU. Kartuppdateringen inleds och en ”progress bar” visas.

P3/P4 - Support site - Map update ongoing

Kartuppdatering pågår.

Ta ur USB-minnet när uppdateringen är klar.

Om det uppstår problem med kartuppdateringen, kontakta din kundsupport eller Volvoåterförsäljare.

OBS

Det är inte lämpligt att vid nedladdning använda mobiluppkoppling via mobila enheter/telefoner, eller i lägen där abonnemanget som används kan ha en begränsning på antalet GB som får laddas ned/månad.

Bilmodell/årsmodell

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2014 t.o.m. 2018Utrustade med Sensus Navigation..

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2015 t.o.m. 2019Utrustade med Sensus Navigation..

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2014 t.o.m. 2018Utrustade med Sensus Navigation..

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2015 t.o.m. 2019Utrustade med Sensus Navigation..

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Var detta till någon hjälp?