Volvo ID

Skapa och registrera ett Volvo ID

Uppdaterad 9/29/2020

Skapa och registrera ett Volvo ID

För att få tillgång till samtliga uppkopplade tjänster krävs det att du skapar ett Volvo ID som du sedan registrerar till din bil. Den här artikeln beskriver hur du skapar och registrerar ett Volvo ID till din bil.

Artikeln gäller för V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2015 t.o.m. 2019. S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2014 t.o.m. 2018.

Skapa ett personligt Volvo ID

För att skapa ett Volvo ID måste du registrera en e-postadress eller ett mobilnummer och följa anvisningarna i bekräftelsemeddelandet som skickas till dig. På följande sätt kan du skapa ett Volvo ID:

 • Via din Volvo
 • Via Volvo On Call-appen

  Gäller endast Volvo On Call-marknader.

 • Via din personliga webbplats Min Volvo

  Gäller endast Min Volvo-marknader.

 • Via din Volvoåterförsäljare som kan hjälpa dig att skapa ett Volvo ID på din begäran

För mer information om Volvo On Call, se Volvo On Call.

Om du väljer att skapa, eller redan har skapat, ett Volvo ID genom något annat tillvägagångssätt än genom Volvo ID-appen i bilens centerdisplay, behöver du också registrera ditt Volvo ID till bilen för att få tillgång till alla funktioner. För mer information om hur du registrerar ditt Volvo ID till bilen, se avsnittet "Registrera ditt Volvo ID till bilen" längre ner i den här artikeln.

Att tänka på vid skapandet av ett Volvo ID

Av säkerhetsskäl finns ett antal krav som behöver uppfyllas när du väljer användarnamn och lösenord vid skapandet av ett Volvo ID.

Användarnamn:

 • Användarnamnet måste vara en giltig e-postadress eller ett mobilnummer som du har tillgång till.
 • Längden på e-postadressen får inte överskrida 60 tecken totalt.

Lösenord:

 • Lösenordet ska bestå av minst åtta och maximalt 20 tecken.
 • Det ska innehålla stora bokstäver (A-Z), små bokstäver (a-z) och siffror (0-9).
 • Det går även att använda vissa specialtecken (# $%! & '* + ? - / = ^ _ `{|} ~).

Skapa ett Volvo ID via mittkonsolen i din Volvo (utrustad med Sensus Connect):

På mittkonsolen: Tryck på anslutningsknappen två gånger och välj Appar.

I Sensus Connect menyn: Välj Inställningar och tryck på OK/MENU.

I Sensus Connect menyn: Välj Volvo ID och ange din e-postadress/mobilnummer under registrera Volvo ID. Om du har problem med att ange specialtecken, se Teckenhjul och tangentbord.

Du får ett meddelande med anvisningar för att slutföra processen.

P3/P4 - Support site - Connect button

Anslutningsknappen.

P3/P4 - Support site - Register Volvo ID

Registrerat användarnamn.

Skapa ett Volvo ID via Volvo On Call-appen

Gäller endast Volvo On Call-marknader

Denna anvisning gäller endast för bilar som är utrustade med Volvo On Call.

Se till att du har den senaste versionen av Volvo On Call-appenDen senaste versionen av appen kan t.ex. laddas ned från Apple App Store eller Google Play..

Välj Skapa ett Volvo ID från startsidan och följ anvisningarna.

Vid skapandet av Volvo ID via Volvo On Call-appen behöver du även registrera ditt Volvo ID i bilen för att kunna få tillgång till en rad internetanslutna funktioner.

Skapa ett Volvo ID via webbplatsen Min Volvo

Denna anvisning gäller endast Min Volvo-marknader.

Gå till din marknad på volvocars.com eller skriv in 'Min Volvo' i valfri sökmotor.

Gå in på startsidan för Min Volvo.

Välj Skapa Volvo ID.

Ange din e-postadress eller ett mobilnummer och följ anvisningarna.

Vid skapandet av Volvo ID via Min Volvo behöver du även registrera ditt Volvo ID i bilen för att kunna få tillgång till en rad internetanslutna funktioner.

Registrera ditt Volvo ID i din anslutna bil

För att registrera ditt Volvo ID i din bil och få tillgång till internetanslutna funktioner, följ instruktionerna nedan:

Skapa ett Volvo ID enligt instruktionerna ovan (om du inte redan har ett Volvo ID).

På mittkonsolen: Tryck på anslutningsknappen två gånger och välj Appar.

I Sensus Connect menyn: Välj Inställningar och sedan Volvo ID.

I Sensus Connect menyn: Ange ditt Volvo ID under Registrera Volvo ID. Om du får problem med att ange specialtecken, se Teckenhjul och tangentbord.

Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande för att slutföra registreringen.

Ofullständig registrering av Volvo ID

Om du har problem med Volvo ID i din anslutna bil, säkerställ att du har slutfört alla steg i kontouppsättningen enligt instruktionerna ovan. Du kan även kontrollera statusen på ditt Volvo ID i din bil:

På mittkonsolen: Tryck på anslutningsknappen två gånger och välj Appar.

I Sensus Connect menyn: Välj Inställningar och sedan Volvo ID.

Statusen på ditt Volvo ID kommer att visas på displayen. Om inställningen har lyckats kommer ditt Volvo ID att visas som registrerat.

Om ditt Volvo ID inväntar aktivering eller om ditt Volvo ID inte visas, se stycket 'Registrera Volvo ID i din anslutna bil' ovan eller kontakta din lokala Volvoåterförsäljare eller Volvo Cars kundservice.

Radera alla personuppgifter

Om du säljer din Volvo och den är utrustad med Sensus Connect, bör du radera alla personuppgifter från bilen och återställa till fabriksinställningarna. Se Radera användardata från din Volvo för detaljer.

OBS

De tillgängliga tjänsterna kan variera över tid och beror på utrustningsnivå och marknad.

Inte alla marknader har tillgång till Min Volvo webbsida eller Volvo On Call, för mer information kontakta din Volvoåterförsäljare eller kundsupport.

Interaktiv guide för Sensus Connect

Om du närmare vill utforska de möjligheter som Sensus Connect erbjuder, ta gärna en titt i vår interaktiva guide som du hittar här Sensus Connect Guide.

Bilmodell/årsmodell

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2015 t.o.m. 2019.Gäller bilar utrustade med Sensus Connect.

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2014 t.o.m. 2018.Gäller bilar utrustade med Sensus Connect.

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2015 t.o.m. 2019.

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2014 t.o.m. 2018.

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system