Mjukvaruuppdateringar

Mjukvaruuppdateringar

Uppdaterad 11/23/2020

Mjukvaruuppdateringar

Volvo utvecklar ständigt systemen i bilarna och de tjänster som du erbjuds. Vid uppdatering av mjukvaran i din bil kan du få tillgång till många nya funktioner samt förbättringar. Hos en auktoriserad Volvoåterförsäljare kan du i samband med service uppdatera mjukvaran i din Volvo till den senaste versionen.

OBS

Funktionalitet efter uppdatering kan variera beroende på marknad, modell, modellår och tillval.

Uppdateringar från och med november 2020

 • Gäller endast XC40 B4 modellår fr.o.m 2021 med Audionivå High Performance och High Performance Pro: Förändrad optimering i infotainmentsystemet för kompensering av motorljud. Något förändrat ljud kan upplevas.

Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.

Gäller följande modeller:

 • Gäller ej XC40: fr.o.m. modellår 2020 till tidigt modellår 2021.
 • XC40 fr.o.m. modellår 2019.
 • Gäller ej US: S90/V90, XC90/60 fr.o.m. modellår 2018, S60/V60 fr.o.m. modellår 2019, S90L fr.o.m. sent modellår 2018.
 • S90/V90 fr.o.m. sent modellår 2017 till modellår 2018.
 • Endast Europa: S90/V90/S90L, XC90/60 fr.o.m. sent modellår 2018, S60/V60 fr.o.m. sent modellår 2019.
 • Endast Kina: S90L, XC90/60 fr.o.m. sent modellår 2020, S60/V60 fr.o.m. sent modellår 2020.

Förbättring av transmissionssystemets optimering.

Gäller följande modeller:

 • Endast US och Kina: S90/V90, XC90/60 fr.o.m. modellår 2018, S90L fr.o.m. sent modellår 2020, S60/V60 fr.o.m. modellår 2019.
 • Endast Kina: S90L fr.o.m. sent modellår 2018.
 • Endast US och Kina: XC40 fr.o.m. sent modellår 2018.

Uppdateringar från och med oktober 2020

Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.

Gäller följande modeller:

 • Endast Kina: S90/V90 fr.o.m sent modellår 2020.
 • Endast Kina: S90L fr.o.m sent modellår 2020.
 • Endast Kina: XC60/XC90 fr.o.m. sent modellår 2018.
 • Endast Kina: S60/V60 fr.o.m. modellår 2019.
 • Alla marknader: XC60, XC90 från modellår 2020 till sent modellår 2021.
 • Gäller ej US och EU: XC40 fr.o.m sent modellår 2018.

Uppdateringar från och med juli 2020

Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.

Gäller följande modeller:

 • S90/V90 fr.o.m sent modellår 2017 till modellår 2020.
 • XC40 fr.o.m. sent modellår 2018.
 • Endast Kina: S90/V90, S90L, XC60, XC90 fr.o.m. sent modellår 2018.

Uppdateringar från och med juni 2020

 • Infotainment:
  • Sensus navigation avslutas när en rutt startas via Apple CarPlay eller Android Auto. Tidigare pausades endast rutten. Knappen "Avbryt" kommer inte längre att synas.
  • Senaste destinationen för en rutt som nått sitt mål kommer att vara valbar i listan över tidigare destinationer. Tidigare var denna ej valbar (utgråad).
 • Gäller US/Kanada: Funktionen Connected Safety blir tillgänglig.
 • Gäller XC40 Twin Engine: Vid körning i B-läget kommer batterierna laddas mer vilket ger något ökad motorbroms.

Uppdateringar från och med april 2020

Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.

Gäller följande modeller:

 • XC40 fr.o.m. sent modellår 2018
 • S60/V60 fr.o.m. modellår 2019
 • S90/V90 fr.o.m. sent modellår 2018
 • XC90 fr.o.m. sent modellår 2018

Uppdateringar från och med mars 2020

 • Gäller S90/V90 modellår sent 2017 och 2018: Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.
 • Gäller endast US, S90/V90/XC90 fr.o.m modellår 2018, S90Long fr.o.m. modellår sent 2018, S60/V60 fr.o.m. modellår 2019: Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.
 • Gäller XC90 fr.o.m. modellår 2020: Förbättring av transmissionssystemets optimering.

Uppdateringar från och med januari 2020

 • Gäller XC60/XC90 fr.o.m. modellår sent 2018, XC40, S60/V60 samt S90/V90 fr.o.m. modellår 2019: Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.

Uppdateringar från och med november 2019

 • Gäller Twin Engine: Under tiden som korrekt laddtid räknas ut visas --:-- i förardisplayen.
 • Gäller ej XC40: Alla Twin Engine-bilar med en bränsletank på 60 eller 70 liter, kommer att få ett nytt gränsvärde för när varningslampan för bränsle tänds. Värdet kommer att ändras från 50 km till 90 km.
 • Gäller XC40: Förbättring av beräknad räckvidd vilket ger stabilare värden, t.ex . vid kökörning.
 • Minnesinställningen för regnsensorn sätts till "På" som startvärde.
 • Gäller XC90/XC60 B4/B5 fr.o.m. modellår 2020: En batterisymbol har lagts till i förardisplayen för att indikera när bilen regenererar.
 • Justering av meddelandepositioner, alla meddelanden kommer att synas bättre i displayen.
 • Gäller ej XC40: Nytt meddelande som förtydligar när kalibrering av automatiska parkeringsbromsen sker.
 • Ändrad notifiering för påfyllning av AdBlue från 4,5 till 6,5 liter.
 • Infotainmentsystem:
  • Förbättrad logik för att uppdatera kartor online.
  • Gäller fr.o.m. modellår 2018

   XC40 och XC60 fr.o.m. modellår 2019.

   : Ny integrerad ringsignal.
  • Förbättrad röstigenkänning gällande namn från telefonboken oberoende av språk.
  • Gäller Mexico, Nya Zeeland och Turkiet: Korrigering av tidszon.
  • Återkommande meddelande om Sirius-abonnemang tas bort.
  • Generella prestandaförbättringar av infotainmentsystemet.
  • Gäller bilar med High Performance Pro (Harman Kardon): Ny funktion Vehicle Noise Compensation justerar automatiskt ljudsystemets volym för att kompensera högre fläktnivåer och vindbrus vid ökade hastigheter.
  • Nya funktioner i Spotify-appen: Daily Mixes samt Pin-pairing som därefter ger en automatisk inloggning i bil. För mer information, se Spotifys hemsida.
 • Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.

Uppdateringar från och med oktober 2019

 • Gäller Europa och Kina fr.o.m. modellår 2018, ej XC40, samt XC40 modellår 2019: Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.
 • Gäller S90, V90, S60, V60 fr.o.m. modellår 2019, samt XC90, XC60, XC40 fr.o.m. modellår 2018: Förbättring av transmissionssystemets optimering.

Uppdateringar från och med juli 2019

 • Förbättring av AWD

  All Wheel Drive

  -systemets optimering.
 • Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.
 • Förbättring av transmissionssystemets optimering.

Uppdateringar från och med april 2019

 • Förbättrad logik för bältespåminnaren i baksätet. Signalen kommer att sluta ljuda när bilen stannar och börjar ljuda igen när bilen rör sig.
 • Gäller endast Europa och USA: För att förbättra den övergripande kvaliteten på våra fordon har en ny funktion, Volvo Data Analytics, integrerats. Denna funktion kommer att använda en liten del av fordonets dataplan.
 • Förändrad optimering i infotainmentsystemet för kompensering av motorljud. Något förändrat ljud kan upplevas.
 • Förbättrad feedback för Pilot Assist. Under vissa förhållanden vibrerar ratten lätt när Pliot Assist styrhjälp blir urkopplad, adaptiva farthållaren förblir aktiv. Samma vibration används som körfältassistans använder då bilen är på väg att lämna körfältet.
 • Gäller ej Twin Engine: Förändrade meddelanden i förardisplayen (12-tum) för Start/Stopp-funktionen. Symbol för start/stopp har tillkommit och texterna "Ready" och "Off" har tagits bort.
 • Gäller endast Europa: Connected Safety blir tillgänglig för fler marknader.
 • Uppdatering av Apple CarPlay:
  • Förenklad start efter att en iPhone har kopplats in.
  • Visuell notifiering av inkommande SMS samt andra notiser från en iPhone.
  • Förbättrad positionering vid användning av karttjänster i Apple CarPlay i Kina.
 • Förbättrad mjukvara i Tuneln, fler kanaler kommar att fungera.
 • Förbättrad sökning av intressepunkt (POI

  Point Of Interest

  ) i navigationssystemet.
 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar i infotainmentsystemet.
 • Användaren får en ny timer på fordonets trygghetsbelysning. Tidigare var den 30 sekunder och med den nya förändringen blir det 120 sekunder.
 • Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.
 • Förbättring av transmissionssystemets optimering.
 • Gäller ej XC40: Uppdaterad mjukvara som ger bättre styrkänsla och mindre vibrationer.

Uppdateringar från och med mars 2019

 • Gäller ej XC40 och XC 40 Twin Engine: Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.
 • Kommunikation mellan bil och Volvo On Call-appen har förbättrats med avseende på varningar för låg bränslenivå.

Uppdateringar från och med november 2018

 • Förbättring av transmissionssystemets optimering.
 • Gäller Twin Engine: Bilen kan inte startas medan laddkabel är inkopplad.
 • Uppdatering av Spotify-appen. Ny funktionalitet: Möjlighet att lägga till och ta bort sånger från listan över favoriter införs. Uppdaterad vy över spellistor med information om listorna. Förbättrad skroll-funktion. Generella buggfixar gjorda.
 • Uppdatering av Yelp-appen. Ny funktionalitet: Möjlighet att se antal recensioner nu tillgängligt. Generella buggfixar gjorda.
 • Uppdatering av TuneIn-appen. Generella buggfixar gjorda.
 • Uppdatering av Weather-appen. Generella buggfixar gjorda.
 • Möjlighet att stänga av däckövervakningssystemet, TPMS

  Tyre Pressure Monitoring System

  , genom appen "Bilstatus" i centerdisplayen återintroduceras

  Gäller endast vissa marknader

  .
 • Uppdatering av justering av svank- och sidostöd som ställts in och sparats i en förarprofil. Stöden justeras som innan när dörren låses upp med nyckel som är kopplad till profilen men med tillägget att de dessutom justeras ytterligare en gång när bilen startas för att ta hänsyn till det faktiska tryck som uppstått när föraren har satt sig i förarsätet.
 • Förarprofiler: Listan över förarprofiler har uppdaterats med information för att ge en tydligare överblick. Om en profil har en nyckel kopplad till sig så kommer detta nu stå utskrivet i listan under profilnamnet; För att göra det enklare att spara ändringar gjorda till en skyddad förarprofil har en "Spara"-knapp lagts till vid den aktiva profilen i snabbvalsmenyn för förarprofiler.
 • Bilen går att köra iväg när den elektriska parkeringsbromsen är avaktiverad även om "Auto hold" är påslaget och förarens bälte inte är fastspänt.
 • Röststyrning: Allmänna förbättringar och fixar gjorda, bl.a. ökad prestanda/förbättrat utförande för POI

  Point Of Interest

  -sökningar samt korrigering av ljudkedjor/kommandoserier.

Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?