Praktisk information

Tillgänglighet för uppkopplade tjänster

Uppdaterad 6/27/2022

Tillgänglighet för uppkopplade tjänster

Bilens system som har kontakt med Volvo Cars-appen är programmerat att stängas ner när bilen inte används under längre perioder.

Efter några dygn stängs systemet av för att spara batteri. Det går då inte att använda vissa av appens funktioner. Systemet blir fullt tillgängligt igen så snart bilen har startats.

Varning

Systemets tjänster fungerar enbart i områden där Volvo On Calls samarbetspartners har mobiltäckning och där tekniken tillåter.

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest befolkade områden.

Bilmodell/årsmodell

Bilar fr.o.m. årsmodell 2012 utrustade med uppkopplade tjänster.

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

Bilar fr.o.m. årsmodell 2012 utrustade med uppkopplade tjänster.

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.


Var detta till någon hjälp?