Praktisk information

Vägassistans och nödhjälpstjänster

Uppdaterad 6/27/2022

Vägassistans och nödhjälpstjänster

Vid behov av vägassistans eller nödhjälpstjänster finns det olika sätt för att få hjälp. Den här artikeln beskriver hur du kommer i kontakt med Volvo support för att få lämplig assistans.

Vägassistans

För att erhålla vägassistans genom Volvo krävs giltig Volvo AssistansVillkoren för Volvo Assistans kan variera beroende på marknad..

Om ON CALL-knappen i taket hålls in i minst 2 sekunder etableras muntlig kontakt mellan Volvo support och föraren. Du kommer då i kontakt med en Volvo supportmedarbetare som genom Volvo assistance-systemet har tillgång till data om din bils status och position.Delning av data om bilens status och position är bara möjligt för vissa marknader. Kontakta en Volvoåterförsäljare eller Volvo support för information om vilka tjänster som är tillgängliga på din marknad. Förutsatt att bilen är uppkopplad och data-/platsdelning är på. Detta för att komma överens om vilken hjälpinsats som krävs.

Om datadelning för Volvo assistance-systemet är aktiverad skickas ett meddelande med bilens position till Volvo support.

Du kan också kontakta Volvo support via assistansfunktionen i Volvo Cars-appen.

Det går även bra att ringa Volvo support, men för att operatören ska kunna ta del av bilens status och position måste bilen vara uppkopplad och data-/platsdelning vara på.Delning av data om bilens status och position är bara möjligt för vissa marknader. Kontakta en Volvoåterförsäljare eller Volvo support för information om vilka tjänster som är tillgängliga på din marknad.

För mer information, se Kundservice.

Kostnader för vägassistansGäller bilar med Google-inbyggt.

Kostnader för vägassistans ingår under de första XVarierar beroende på marknad. åren när du köper en ny Volvo. När denna tid har passerat erbjuds på de flesta marknader kostnadsfri vägassistans om bilen får regelbunden service vid en auktoriserad Volvoverkstad. En auktoriserad Volvoåterförsäljare kan upplysa dig om status för ditt vägassistansavtal.

Volvo support kan hjälpa dig att komma vidare även om vägassistansavtalet har gått ut. I så fall får du en fråga om du vill betala kostnaden för den tjänst som sänds ut till dig.

Nödhjälpstjänster

Via Volvo supportTillgängliga tjänster varierar beroende på marknad.

För att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare kan Volvo support larmas manuellt genom att SOS-knappen trycks in i minst 2 sekunder. Bilen ringer Volvo support och ett meddelande som bland annat innehåller bilens position skickas.Delning av data om bilens status och position är bara möjligt för vissa marknader. Kontakta en Volvoåterförsäljare eller kundsupport för information om vilka tjänster som är tillgängliga på din marknad.

Volvo support försöker etablera muntlig kontakt med bilens förare för att ta reda på nödsituationens omfattning och behovet av hjälp.

Volvo support kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).

Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar Volvo support berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.

Automatiskt kollisionslarm

Om en krockkudde utlöses eller bältesförsträckare aktiveras under en kollision kan ett automatiskt larm skickas till en operatör vid Volvo support, förutsatt att bilen är uppkopplad. Operatören kan hjälpa till genom att skicka ut lämplig hjälpinsatsPå vissa marknader kopplas du till närmaste larmcentral vid automatiskt kollisionslarm. Via muntlig kontakt fastställs hjälpbehov (polis, ambulans, bärgning etc.) och hjälpinsatser skickas till bilen. Kontakta en Volvoåterförsäljare eller kundsupport för information om vilka tjänster som är tillgängliga på din marknad..

P3/P4 - Support site - Volvo On Call overview

OBS

Vi rekommenderar att du läser ägarmanualen för din bilmodell för mer information och eventuella viktiga varningar.

OBS

SOS-knappen ska enbart användas vid olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot bilen och dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering.

Volvo Cars-appen och ON CALL-knappen kan användas för samtliga andra tjänsterTillgängliga tjänster varierar beroende på marknad., inklusive vägassistans.

Bilmodell/årsmodell

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.


Var detta till någon hjälp?