App

Volvo On Call-app: Meddelande om underhåll

Uppdaterad 3/5/2020

Volvo On Call-app: Meddelande om underhåll

I din Volvo On Call-app kan du se status för olika komponenter i din Volvo. Underhållsmeddelandena kan informera dig om något behöver ses över eller åtgärdas.

Allmänt om underhållsmeddelanden i Volvo On Call-appen

Det finns olika meddelanden om underhåll i Volvo On Call-appen.

  • En grön bock betyder att en komponents status är godkänd.
  • Ett gult meddelande visar att en komponent snart kommer behöva tillsyn eller åtgärd.
  • Ett rött meddelande betyder att åtgärd behövs snarast.

Tillsammans med underhållsmeddelanden kan en länk till ägarmanualen visas. Genom att trycka på länken kan du få mer information om underhåll av din bil. Vid Service kan också en länk till din kalender visas.

För mer detaljerade instruktioner om olika underhållsmeddelanden, se bilens ägarmanual eller kontakta din Volvoåterförsäljare.

Status okänd

17w26 - P5 - Support site - Maintenance message - status unknown

Om ett frågetecken visas vid en komponent i Volvo On Call-appen betyder det att status av någon anledning inte kan visas. Detta kan t.ex. bero på att internetanslutning saknas eller att appen av annan anledning inte kan avläsa något värde.

OBS

Om du upptäcker ett frågetecken i appen bör du kontrollera bilens förardisplay för att undersöka om där finns något meddelande om underhåll eller annan information.

Se underhållsmeddelanden i Volvo On Call-appen

För att se status på olika komponenter i din bil i Volvo On Call-appen följ instruktionerna nedan:

Logga in i din Volvo On Call-app.

Tryck på menyvalet Bil i menyn längst ner i appen.

Tryck på Underhåll

Du kan nu se status på olika komponenter i din bil.

Bilmodell/årsmodell

Bilar fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2019Gäller bilar utrustade med Volvo On Call..

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.

System

Volvo On Call


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

Bilar fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2019Gäller bilar utrustade med Volvo On Call..

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

För bilmodeller fr.o.m. årsmodell 2020, se onlinemanualen för respektive modell.

System

Volvo On Call


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system