Volvo Cars-appen

Fjärrstarta klimat med Volvo Cars-appen

Uppdaterad 6/14/2021

Fjärrstarta klimat med Volvo Cars-appen

Om din bil är utrustad med Volvo On Call kan du med hjälp av Volvo Cars-appen fjärrstarta klimatanläggningen för att justera kupéns temperatur innan avfärd.

Klimatfunktion för elbil

Klimatanläggningen startas från klimatfunktionen i fliken och körs i 30 minuter.

Klimatfunktion för laddhybrid

Du kan starta klimatanläggningen direkt eller ange en tidpunkt då bilen ska användas. I det senare fallet startar klimatanläggningen automatiskt för att justera kupéns temperatur innan avfärd.

När bilen är ansluten till elnätet

Klimatanläggningen startas från klimatfunktionen i fliken . För bilar i kategori A körs klimatanläggningen i 50 minuter och för bilar i kategori B och C körs den i 30 minuter.Se beskrivning av olika kategorier i tabellen längre ner.

När bilen inte är ansluten till elnätet

Starta klimatanläggningen från klimatfunktionen i fliken . Ange om hur lång tid du planerar att åka. Då 30 eller 50 minuter väljsEndast tillgängligt för bilar utrustade med bränslevärmare. startar endast klimatanläggningen. Vid val av 1-15 minuter finns det även möjlighet att fjärrstarta bilens motor för att bilen snabbare ska uppnå komforttemperatur. Läs om denna funktion i Fjärrstarta bil med Volvo Cars-appen.

Ställa in timer för klimat

En timer kan ställas in så att klimatanläggningen startar automatiskt för att justera kupéns temperatur innan avfärd.

  • Kategori ASe beskrivning av olika kategorier i tabellen längre ner.: Det är möjligt att ställa in två timers inom de närmsta 24 timmarna.
  • Kategori BSe beskrivning av olika kategorier i tabellen längre ner.: Det är möjligt att ha upp till 8 olika timers. Varje timer kan ställas in genom att välja klockslag, datum, veckodag samt om inställningen ska upprepas varje vecka.
  • Kategori CSe beskrivning av olika kategorier i tabellen längre ner.: Det är möjligt att ha upp till 8 olika timers. Varje timer kan ställas in genom att välja klockslag och veckodag samt om inställningen ska upprepas varje vecka.

Timers ställs in från klimatfunktionen i fliken .

Övriga klimatinställningar

Välj i klimatfunktionens inställningar om förarsäte, passagerarsäte och rattGäller bilar som är utrustade med rattvärme. ska värmas upp.

Klimatfunktion för bil med förbränningsmotor

Om bilen är utrustad med klimatpaket* kan du starta klimatanläggningen direkt eller ange en tidpunkt då bilen ska användas. I det senare fallet startar klimatanläggningen automatiskt för att värma upp kupén innan avfärd.

Direktstarta klimat

Klimatanläggningen startas från klimatfunktionen i fliken .

För automatväxlade bilar finns möjlighet att ange om hur lång tid du planerar att åka. Bilar i kategori A kan välja 1-50 minuter och bilar i kategori B och C 1-30 minuter.Se beskrivning av olika kategorier i tabellen längre ner. Då 30 eller 50 minuter väljs startar endast klimatanläggningen för att värma upp kupén. Vid val av 1-15 minuter finns det även möjlighet att fjärrstarta bilens motor för att bilen snabbare ska uppnå komforttemperatur. Läs om denna funktion i Fjärrstarta bil med Volvo Cars-appen.

Ställa in timer för klimat

En timer kan ställas in så att klimatanläggningen startar automatiskt för att värma upp kupéns temperatur innan avfärd.

  • Kategori ASe beskrivning av olika kategorier i tabellen längre ner.: Det är möjligt att ställa in två timers inom de närmsta 24 timmarna.
  • Kategori BSe beskrivning av olika kategorier i tabellen längre ner.: Det är möjligt att ha upp till 8 olika timers. Varje timer kan ställas in genom att välja klockslag, datum, veckodag samt om inställningen ska upprepas varje vecka.
  • Kategori CSe beskrivning av olika kategorier i tabellen längre ner.: Det är möjligt att ha upp till 8 olika timers. Varje timer kan ställas in genom att välja klockslag och veckodag samt om inställningen ska upprepas varje vecka.

OBS

Tillgängliga funktioner i Volvo Cars-appen varierar beroende på utrustningen i din bil.

Definition av kategori

Kategori

Bilmodell/årsmodell

A

V40, V70, XC70 och S80 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2019.

S60, V60 och XC60 fr.o.m. årsmodell 2012 t.o.m. 2018.

B

XC90 och XC90 Twin Engine/Recharge av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017-2021

XC40 av årsmodell 2018 och senare

XC60, XC60 Twin Engine/Recharge, V90 Twin Engine/Recharge och S90 Twin Engine/Recharge av årsmodell 2018-2021

XC40 Twin Engine/Recharge (laddhybrid), V60, V60 Twin Engine/Recharge och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine/Recharge av årsmodell 2020 och senare

C

XC40 Recharge (elbil) av årsmodell 2021 och senare

S90, S90 Recharge, V90, V90 Recharge, V90 Cross Country, XC60, XC60 Recharge av årsmodell 2022 och senare

Bilmodell/årsmodell

Bilar listade i tabellen ovanGäller bilar utrustade med Volvo On Call..

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

System

Volvo On Call


Denna artikel gäller

Bilmodell/årsmodell

Bilar listade i tabellen ovanGäller bilar utrustade med Volvo On Call..

Utbudet av modeller, system och tjänster kan variera beroende på marknad.

System

Volvo On Call


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system