Informativno obvestilo

Upravljavec
Volvo Car Corporation, švedska pravna oseba z matično številko podjetja 556074-3089, s sedežem na naslovu 405 31, Göteborg, Švedska, v nadaljnjem besedilu "VCC", "mi", "naše" in "nas", bo kot upravljavec obdelovala vaše osebne podatke, kot je opisano spodaj.

Namen in pravna podlaga za obdelavo
Obdelujemo osebne podatke, ki nam jih posredujete z vašo zahtevo v zvezi s podatki (ime, naslov, telefonska številka, e-naslov itd.). Namen naše obdelave je obravnava vaše zahteve v zvezi s podatki. Obdelamo tudi osebne podatke, ki nam jih posredujete za razvoj in za namen statistične obdelave v povezavi z našim sistemom za obravnavo zahtev posameznikov v zvezi z osebnimi podatki.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov pri obravnavi vaše zahteve v zvezi s podatki temelji na zagotavljanju skladnosti z našimi zakonskimi obveznostmi, ki so odvisne od vaših pravic. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za razvoj in za statistične namene temelji na nujnosti te obdelave v okviru našega zakonitega interesa.

Razkritje in prejemniki vaših osebnih podatkov
Vaši osebni podatki bodo razkriti našim podružnicam in našim poslovnim partnerjem, kjer bodo obdelani za zgoraj opisane namene. V zvezi z našimi podružnicami in poslovnimi partnerji s sedežem izven EGP bomo vaše osebne podatke prenesli na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je sprejela Evropska komisija – varstvo vaših osebnih podatkov.

Čas hrambe
Osebni podatki iz vaše zahteve v zvezi z osebnimi podatki bodo obdelani za obdobje dvanajst (12) mesecev od datuma izpolnitve vaše zahteve.

Vaše pravice in kontaktni podatki VCC
Za več informacij o svojih pravicah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kontaktne podatke za nadaljnje obveščanje in pritožbe ter kontaktne podatke našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov obiščite spletno mesto https://support.volvocars.com/privacy.