Volvo Car podaljšano jamstvo

Varstvo osebnih podatkov

Prodajalec vozil Volvo kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko podatkov kupcev oziroma lastnikov vozil, kakor tudi zbirko podatkov uporabnikov drugih storitev.

Upravljavec zbirke obdeluje zbrane podatke kupcev oz. uporabnikov storitev za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti pooblaščenega prodajalca vozil Volvo, ki je pogodbo o storitvi »podaljšanega jamstva« sklenil, kakor tudi za izdelavo analiz in ukrepov za izboljšanje kakovosti storitev ter za posredovanje reklamnega in drugega gradiva, ki ga izdaja prodajalec vozil Volvo.

Osebne podatke zbira za upravljavca zbirke pooblaščeni prodajalec, ki ureja medsebojna razmerja med upravljalcem zbirke in serviserjem vozil.

Privolitev, ki jo je dal kupec vozila ob podpisu »potrdila o jamstvu« za zbiranje, obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov lahko kupec kadarkoli prekliče s pisno izjavo. V primeru prenosa lastninske pravice na vozilu na drugo osebo ali v primeru uničenja vozila bodo podatki lastnika vozila izbrisani, če bo kupec o tem dejstvu obvestil upravljalca te zbirke in izjavil, da preklicuje dano privolitev.

Vodenje, nadzor in upravljanje zbirke osebnih podatkov ter posredovanje podatkov tretjim osebam natančneje določa pravilnik o varstvu osebnih podatkov družbe in katalog zbirk osebnih podatkov, ki jih upravlja prodajalec vozil Volvo.

VOLVO PODALJŠANO JAMSTVO je produkt ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. Velja od izteka tovarniške garancije Volvo, pod pogoji navedenimi v zavarovalni polici in knjižici podaljšanega jamstva Volvo. Podjetje Volvo ni stranka pogodbenega razmerja.