Zasebnost

11 Results

Informativno obvestilo – Analitika podatkov o vozilu

Informativno obvestilo – Nakup storitev

Da bi vam lahko družba Volvo Car Corporation ("Volvo", "mi") zagotavljala vse funkcije, povezane z nakupom storitev, moramo obdelovati določene osebne podatke.

Informativno obvestilo – Volvo ID

Da bi vam lahko družba Volvo Car Corporation zagotavljala vse funkcije, povezane s storitvijo Volvo ID, moramo obdelovati določene osebne podatke.

Pravilnik o zasebnosti kupca

Updated 11/25/2019

Pravilnik o zasebnosti kupca

17w38 - Support site - Legal icon

Področje uporabe in namen

Ta pravilnik velja za obdelavo osebnih podatkov strank v vseh podjetjih, ki so vključena v skupino Volvo Car Group ("Volvo Cars", "naš", "nas", ali "mi"). Pravilnik je namenjen temu, da našim trenutnim, bivšim in morebitnim strankam (skupno imenovanim "stranke" ali "vi") omogoča splošno poznavanje:

 • - okoliščin, v katerih zbiramo in obdelujemo osebne podatke;
 • - vrst osebnih podatkov, ki jih zbiramo;
 • - razlogov za zbiranje vaših osebnih podatkov;
 • - načinov ravnanja z vašimi osebnimi podatki.
 • Porazdelitve odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov med različnimi pravnimi osebami družbe Volvo Cars in
 • Podatkov za stik, da boste lahko prejemali informacije in uveljavljali pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Ta pravilnik o zasebnosti kupca ne zajema obdelave osebnih podatkov, ki jo izvajajo neodvisni lokalni predstavniki. Za informacije o obdelovanju osebnih podatkov pri tovrstnih podjetjih, se obrnite na podjetja sama. Podatke za stik najdete med Stiki za pravna vprašanja.

Ta pravilnik redno posodabljamo, tako da vedno odraža postopke, ki jih družba Volvo Cars izvaja v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

Upravljavec

Volvo Car Corporation (švedska pravna oseba z matično številko podjetja 556074-3089) je upravljavec v smislu obdelave vaših osebnih podatkov za namene raziskav in razvoja novih in obstoječih modelov avtomobilov ter nekaterih globalnih storitev, ki jih nudi strankam. Poleg tega je družba Volvo Car Corporation upravljavec obdelave vaših osebnih podatkov v zvezi z nadzorom kakovosti avtomobilov ter morebitnimi varnostnimi vpoklici in izpolnjevanjem zakonskih zahtev.

Vsak nacionalni prodajni zastopnik znotraj družbe Volvo Cars na splošno odgovarja za trženje, prodajo in odnose s strankami ter posebne storitve za posamezne trge. Nacionalni prodajni zastopnik je upravljavec obdelave osebnih podatkov za tovrstne namene. Na trgih brez nacionalnega prodajnega zastopnika ima običajno uvoznik enake obveznosti kot nacionalni prodajni zastopnik. V teh primerih ima uvoznik vlogo upravljavca. Družba Volvo Cars od svojih prodajalcev in serviserjev pogodbeno zahteva skladnost s pravili glede varstva podatkov. Upoštevajte, da so družba Volvo Cars in njeni pooblaščeni prodajalci in serviserji samostojne pravne osebe ter da na splošno nismo odgovorni, če ti prodajalci in serviserji ne spoštujejo veljavnih zakonov. Če imate vprašanja glede načina uporabe vaših osebnih podatkov, se obrnite neposredno na prodajalca ali serviserja.

Podatke za stik najdete med Stiki za pravna vprašanja.

Načela obdelave podatkov

Obdelava vaših osebnih podatkov je pomemben del našega zagotavljanja izdelkov in storitev za vas. Cenimo zaupanje, ki nam ga namenjate, ko nam posredujete svoje osebne podatke, zato zasebnost obravnavamo za bistveni del storitev, ki jih ponujamo. Da bi zavarovali vaše osebne podatke in hkrati povečali vrednost za kupca ter ponudili boljšo in varnejšo izkušnjo pri vožnji, se držimo spodnjih petih splošnih načel.

Svoboda izbire

Vaši osebni podatki so vaša last. Prizadevamo si izogniti predpostavkam glede vaših zahtev do zasebnosti in storitve oblikovati tako, da se lahko sami odločite, ali želite svoje osebne podatke deliti z nami.

Ravnotežje interesov

Kadar je obdelava vaših osebnih podatkov nujna za legitimen interes in ko ta interes prevlada nad potrebo po zaščiti vaše zasebnosti, lahko določene osebne podatke obdelamo brez vaše izrecne privolitve, če to dovoljuje zakonodaja. V nekaterih drugih okoliščinah lahko morda vaše osebne podatke obdelujemo brez vašega soglasja, če je to zahtevano v skladu z veljavno zakonodajo. Za več informacij si oglejte del "Soglasje" spodaj.

Sorazmernost

Družba Volvo Cars obdeluje osebne podatke svojih strank, če so ustrezni, pomembni in potrebni za namene, za katere so bili zbrani. Naš cilj je, da v vaše osebne podatke ne vključimo vaše identitete, če lahko funkcijo ali storitev izvajamo z anonimiziranimi podatki. Če združimo anonimizirane ali ne-osebne podatke z vašimi osebnimi podatki, jih obravnavamo kot osebne podatke, vse dokler so združeni.

Preglednost in varnost

Družba Volvo Cars prisega na odkritost glede tega, katere osebne podatke obdelujemo in za kateri namen. Za nas je varstvo vaših osebnih podatkov ključnega pomena tudi zato, ker je varovanje tega, kar vam je pomembno, ena osrednjih vrednot družbe Volvo Cars. Družba Volvo Cars bo na zahtevo svojim strankam posredovala podrobnejše informacije o tem, kako obdelujemo in varujemo njihove osebne podatke.

Skladnost z zakonodajo

Družba Volvo Cars deluje skladno z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi, ki urejajo zasebnost in varstvo podatkov v vseh državah, kjer delujemo. Po potrebi bomo način obdelave vaših osebnih podatkov, ki ga določa ta pravilnik, prilagodili, da bomo zagotovili skladnost z zakonodajo.

Osebni podatki, ki jih družba Volvo Cars zbira o vas in vozilu, bodo uporabljeni na naslednji način:

 • - za zagotavljanje izdelkov in storitev, vključno s preverjanjem vaše upravičenosti do nekaterih nakupov in storitev, kot tudi za posebne ponudbe in izkušnje;
 • - za obveščanje o novostih ali spremembah naših izdelkov in storitev, kar med drugim vključuje spremembe naših splošnih pogojev in pravilnikov;
 • - za obveščanje o novih izdelkih, storitvah in dogodkih;
 • - za zagotavljanje podpore in storitev za vozilo (garancijske storitve, vpoklici, ipd.);
 • - za namene produktnega razvoja, na primer za izboljšanje učinkovitosti, kakovosti in varnosti vozil;
 • - za ocenjevanje in izboljšanje naših ponudb ter komunikacije s kupci;
 • - za zagotavljanje skladnosti z zakonskimi zahtevami in zakonitimi zahtevami pristojnih organov;
 • - za obveščanje o naših izdelkih in storitvah ter identifikacijo tistih, ki bi vas lahko zanimali;
 • - za izvajanje tržnih raziskav;
 • - za namene analize in profiliranja strank (tudi prek spleta in družbenih medijev), ki jih izvajamo sami ali pa jih za nas izvajajo naši izbrani dobavitelji.

Opredelitve izrazov

Družba Volvo Cars v tej politiki uporablja naslednje opredelitve:

 • "upravljavec podatkov" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov;
 • "obdelovalec podatkov" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;
 • "osebni podatki" pomenijo informacije, ki so povezane z identificirano fizično osebo ali osebo, ki jo je mogoče identificirati ("oseba, na katero se nanašajo podatki"); fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti z uporabo identifikatorja, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali vsaj enim dejavnikom, ki se nanaša na fizično, fiziološko, genetsko, razumsko, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe;
 • "obdelava" pomeni vsak postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo z osebnimi podatki ali zbirkami osebnih podatkov bodisi z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali predelava, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, posredovanjem ali drugačnim dajanjem na razpolago, usklajevanjem ali kombiniranjem, omejevanjem, izbrisom ali uničenjem;
 • "občutljivi osebni podatki" pomenijo osebne podatke, ki razkrivajo rasno ali etnično pripadnost, politične poglede, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, ter obdelavo genetskih, biometričnih podatkov za enolično identifikacijo fizične osebe, podatke o zdravstvenem stanju oziroma podatke o spolnem življenju ali spolni usmerjenosti.

Zbiranje podatkov

Podatke o sebi ali svojem vozilu nam lahko posredujete, ko uporabljate storitve družbe Volvo Cars v vozilu ali zunaj vozila in v drugi komunikaciji z družbo Volvo Cars, na primer prek našega spletnega mesta ali središč za stranke (v tem kontekstu upoštevajte, da lahko na podlagi vašega soglasja snemamo telefonske klice za namene zagotavljanja kakovosti). Tovrstne podatke lahko pridobimo tudi preko naših pooblaščenih prodajalcev in serviserjev ter s strani drugih tretjih oseb. Ti podatki lahko vključujejo:

 • - vaše kontaktne podatke (ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov, ipd.);
 • - demografske podatke (starost, zakonski stan, sestavo gospodinjstva ipd.);
 • - podatke o vozilu (številko šasije (VIN), model, datum nakupa, servisno knjigo ipd.);
 • - lokacijske podatke, pridobljene z aktivnostjo kupca (pomoč pri navigaciji, iskalne poizvedbe, delitev lokacije ipd.);
 • - podatke, ki se nanašajo na vaš nakup in uporabo naših izdelkov in storitev (nastavitve in želje kupca, zgodovino nakupov, Volvo ID, MyVolvo ipd.).

Vaše vozilo bo tudi samodejno zbiralo predvsem tehnične podatke o vozilu in njegovi okolici, ki praviloma niso neposredno povezani z vami osebno. Tovrstni podatki ("podatki, ki jih beleži vozilo") so običajno vezani na številko šasije vozila (VIN) in so zato morda na ta način sledljivi do vas. Podatki, ki jih beleži vozilo, lahko vsebujejo:

 • varnostne napotke (ali so se sprožile zračne blazine ali zategovalniki varnostnih pasov, ali so okna in vrata zaklenjena ali odprta ipd.);
 • stanje delovanja funkcij sistema (motorja, dušilne lopute, krmiljenja, zavor ipd.);
 • podatke o vožnji (hitrost vozila, uporaba stopalk za plin in zavoro, vrtenje volana ipd.);
 • podatke o lokaciji (lokacija vozila v primeru nesreče ipd.);
 • podatke o okolici (temperatura zunaj vozila, slike ipd.).

Informacije o nekaterih podatkih, ki jih beleži vozilo, so tudi v uporabniškem priročniku.

V primeru zbiranja in obdelave občutljivih osebnih podatkov smo še posebej previdni in izvajamo dodatne ukrepe, kot to zahteva veljavna zakonodaja. V izogib dvomu je treba opozoriti, da lahko veljavna zakonodaja tudi za druge vrste podatkov zahteva enako obravnavo kot za občutljive osebne podatke.

Obvestilo

Kjer je smiselno ali zahtevano z veljavno zakonodajo, vam bomo pri zbiranju ali registraciji vaših osebnih podatkov zagotavljali (i) posebne informacije o namenu obdelave vaših osebnih podatkov, (ii) identiteto upravljavca podatkov (iii) identiteto morebitnih tretjih oseb, ki jim bodo podatki razkriti, in (iv) druge informacije, ki so morda potrebne za zagotavljanje varstva vaših pravic. Zgoraj navedene informacije so lahko vnesene v informacijsko-razvedrilni sistem ob nakupu vozila, v mobilne aplikacije podjetja Volvo Cars, na https://www.volvocars.com, ali kako drugače na osnovi pogodbe, sklenjene z Volvo Cars.

Soglasje

Kjer je smiselno, ali to zahteva zakon, bomo pred začetkom zbiranja ali uporabe osebnih podatkov pridobili vaše soglasje. Prošnja za vaše soglasje bo jasna in specifična ter vam bo nudila zadostno podlago za premišljeno odločitev. Vašega soglasja ne bomo imeli za samoumevnega. Namesto tega bomo poskrbeli, da nam boste soglasje podali na jasen in razumljiv način. Vaše soglasje je prostovoljno in ga lahko kadar koli razveljavite, na primer tako, da prenehate uporabljati določeno storitev ali pa se obrnete na družbo Volvo Cars na naslovu, ki je naveden v spodnjem razdelku "Informacije in dostop". Če nam ne daste svojega soglasja, morda ne boste mogli uporabljati storitev ali dela storitev.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov brez soglasja

Zbiranje in uporaba podatkov, ki jih beleži vozilo, bo morda zahtevano: (i) da lahko tehniki med servisiranjem in vzdrževanjem diagnosticirajo in odpravijo napake na vozilu, (ii) za razvoj izdelkov družbe Volvo Cars, na primer za izboljšave kakovosti in varnostnih rešitev na vozilih, (iii) za upravljanje garancijskih postopkov družbe Volvo Cars in (iv) za izpolnjevanje zakonskih zahtev. Med zbiranjem in uporabo podatkov, ki jih beleži vozilo za ta namen in za podobne zakonite interese družbe Volvo Cars, vas ne bomo prosili za soglasje, če to ne bo označeno kot nujno v posameznih primerih ali pa tega ne zahteva veljavna zakonodaja.

Aplikacije tretjih oseb

Imate dovoljenje za dostop do aplikacij in drugih z vozilom povezanih storitev, ki jih zagotavljajo tretje osebe in ki morda zahtevajo pošiljanje podatkov o lokaciji in druge podatke, ki jih beleži vozilo, tretji osebi. Družba Volvo Cars ne odgovarja za zbiranje in uporabo osebnih podatkov v aplikacijah in storitvah, ki jih zagotavljajo tretje osebe, in vam priporoča, da pozorno preberete vse veljavne pogoje (in morebitne pravilnike glede integritete) za uporabo teh aplikacij in storitev, preden jih uporabite. Če imate vprašanja glede načina uporabe vaših osebnih podatkov s strani tretje osebe, se obrnite neposredno nanjo.

Prenos podatkov v druge države

Družba Volvo Cars lahko vaše osebne podatke posreduje prejemnikom v državah zunaj Evropskega gospodarskega področja, kjer velja drugačna zakonodaja glede varstva podatkov. To vključuje države, ki jih Evropska komisija ne obravnava kot enakovredne z vidika zaščite vaših osebnih podatkov. Če se bo to zgodilo, bo družba zagotovila pravno podlago za prenos podatkov skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. Poleg tega boste obveščeni o pravni podlagi, katera varovala so bila uporabljena, in o mestu pridobitve kopije informacij o teh varovalih.

Uporaba podatkov

Večino dejanj obdelave lahko prekinete s posodobitvijo nastavitev uporabe vaših osebnih podatkov, s prekinitvijo uporabe določene storitve, s preklicem soglasja za obdelavo podatkov tako, da se obrnete na Volvo Cars na naslovu, navedenem v poglavju "Informacije in dostop" spodaj, ali na drug način, za katerega prejmete navodila od nas. Če veljavna zakonodaja ne določa drugače, na splošno ne morete prekiniti naslednjih vrst obdelave osebnih podatkov:

 • dejanja zbiranja in naknadne obdelave podatkov, ki jih beleži vozilo in se nanašajo na varnost, kakovost in izboljšavo izdelkov;
 • obdelave z namenom pošiljanja pomembnih obvestil, na primer obvestil o spremembah naših splošnih pogojev in politik ali vpoklica izdelkov;
 • obdelave, ki jo izvajamo zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti.

Hramba

Vaše osebne podatke bomo hranili zgolj toliko časa, kolikor bo potrebno za izpolnjevanje namenov, opisanih v tej politiki, ali namena, o katerem ste bili obveščeni na drug način. To pomeni, da bomo po pridobitvi vašega soglasja za obdelovanje vaših osebnih podatkov, te podatke hranili ves čas, dokler boste naša stranka (in, kadar bo to potrebno, do izteka garancijskega obdobja) oziroma dokler ne umaknete svojega soglasja. Če ste svoje soglasje preklicali, lahko določene osebne podatke kljub temu hranimo toliko časa, da zagotovimo izpolnjevanje zakonskih obveznosti in obrambo v pravnih sporih. Če od vas ne prejmemo soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov, bomo te podatke hranili samo v obsegu, kot ga dovoljuje zakonodaja.

Kakovost podatkov

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov si prizadevamo zagotavljati njihovo pravilnost in ažurnost. Vse nepravilne ali nepopolne podatke si prizadevamo izbrisati ali popraviti. Za več informacij glede vaše pravice do zagotavljanja pravilnosti vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, spodaj preberite razdelek "Informacije in dostop".

Informacije in dostop

Kot je navedeno v zgornjem poglavju "Obvestilo", vam lahko nudimo določene informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov med postopkom njihovega zbiranja in registracije. Pravico imate zahtevati (i) kopijo osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, (ii) popravek ali odstranjevanje podatkov, za katere menite, da so nepravilni, ter (iii) izbris vaših osebnih podatkov oziroma omejitev obdelave vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah. Poleg tega imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov in zahtevati prejem vseh podatkov, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, strojno berljivi obliki za običajno uporabo oziroma zahtevati njihov prenos na drugega upravljavca.

Tovrstne zahteve morate nasloviti na pravne osebe, ki so navedene na koncu tega dokumenta. Vašo prošnjo bomo obravnavali hitro in na primeren način. Če veljavna zakonodaja dovoljuje zaračunavanje administrativnih stroškov za tovrstne zahteve, vam lahko družba Volvo Cars te stroške zaračuna. Poleg tega boste morda lahko imeli dostop do pregleda določenih osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali in jih hrani družba Volvo Cars, ter samo popravili ali posodobili svoje podatke s prijavo v portal za stranke družbe Volvo Cars ali podobno storitev, ki je na voljo na vašem trgu. Za več informacij o vaših pravicah, se obrnite na našo odgovorno osebo za varstvo podatkov. Podatki za stik z odgovorno osebo za varstvo podatkov so navedeni na koncu tega dokumenta.

Varnost

Volvo Cars izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, nenamerno izgubo ali spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom in drugimi oblikami nezakonite obdelave.

Razkritja tretjim osebam

Volvo Cars lahko vaše osebne podatke posreduje:

 • posameznim enotam družbe Volvo Cars;
 • pooblaščenim prodajalcem in serviserjem družbe Volvo Cars za namene pošiljanja ponudb izdelkov in storitev ter druge komunikacije vam; drugim poslovnim partnerjem za namene pošiljanja ponudb izdelkov in storitev ter druge komunikacije vam ali za namene raziskav in razvoja;
 • - v zvezi s prodajo ali prenosom pravne osebe Volvo Cars ali njenih sredstev;
 • - kot to zahteva zakonodaja, na primer v zvezi s preiskavami državnih organov, pravnimi spori ali drugimi pravnimi postopki ali zahtevami;
 • - kadar v dobri veri verjamemo, da je razkritje potrebno za zaščito naših pravic, na primer, z namenom preiskave morebitne kršitve naših splošnih pogojev oziroma za odkrivanje, preprečitev ali razkritje goljufije in za druge varnostne namene
 • z drugimi poslovnimi partnerji ali tretjimi osebami, katerih storitve prejemate in za katere ste dovolili, da lahko pridobijo podatke od družbe Volvo Cars (na primer za storitev Volvo In-car Delivery);
 • ponudnikom izdelkov in storitev, ki delujejo v našem imenu v zvezi z zgoraj navedeno uporabo, na primer ponudnikom storitev brezžične komunikacije, podjetjem, gostiteljem našega spletnega mesta, oziroma podjetjem, ki ga upravljajo, izvajajo analizo podatkov, ponudnikom obdelave plačil s kreditnimi karticami oziroma ponudnikom sistemov, ki so potrebni za obdelavo, shranjevanje ali upravljanje podatkov o kreditnih karticah in finančnih podatkov;
 • izvajalcem nujnih služb, na primer organom pregona, ponudnikom asistence za voznike in službam nujne medicinske pomoči za izvajanje s tem povezanih storitev (na primer, za službo za pomoč v nujnih primerih Volvo On Call).

Družba Volvo Cars kot upravljavec vaših osebnih podatkov bo na splošno vaše osebne podatke razkrila tretjim osebam le v primeru, da za to pridobi vaše soglasje. Vendar pa lahko v okviru tega, kar dovoljuje zakonodaja, vaše osebne podatke posredujemo brez soglasja, razen če menimo, da je vaša privolitev v posameznem primeru nujna, ali če je soglasje potrebno po zakonu, v naslednjih primerih:

 • če razkritje zahteva zakonodaja;
 • ko je razkritje potrebno za namene zakonitega interesa v korist družbe Volvo Cars (na primer zaščite naših zakonskih pravic, kot je opisano zgoraj).

Obdelava podatkov v našem imenu

Zaposlenim v družbi Volvo Cars in dobaviteljem, ki podatke obdelujejo v našem imenu in od katerih pogodbeno zahtevamo, da skrbijo za njihovo varnost in zaupnost, omejujemo dostop do vaših osebnih podatkov. Naš cilj je izbrati takšno storitev obdelave podatkov, ki najbolje varuje celovitost vaših osebnih podatkov pred tretjimi osebami. Nekatere dejavnosti obdelave morda izvajamo zunaj EGP na posebnih pravnih podlagah, ki jih določa nacionalna zakonodaja.

Trženje

Vaših osebnih podatkov ne bomo prodali ali izmenjavali s tretjimi osebami, če nimamo vašega izrecnega soglasja za to. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam za njihove namene trženja, če od vas ne prejmemo soglasja za tovrstno razkritje. Če ste nam dali tovrstno soglasje in hkrati ne želite prejemati trženjskih gradiv tretje stranke, se v zvezi s tem obrnite neposredno na to tretjo stranko. Informacije o novih izdelkih, storitvah, dogodkih in podobnih trženjskih aktivnostih vam lahko pošiljamo tudi mi. Če se želite odjaviti od prejemanja e-poštnih novic ali podobne komunikacije, sledite navodilom v ustreznem sporočilu. V portalu za stranke družbe Volvo Cars ali drugi podobni storitvi, ki je na voljo na vašem trgu, se lahko odjavite od določenih vrst komunikacije družbe Volvo Cars in spremenite predhodno izbrane nastavitve.

Spletna mesta in piškotki

Na splošno lahko obiščete spletna mesta družbe Volvo Cars, ne da bi nam razkrili kakršne koli podatke o sebi. Vendar pa moramo za izvajanje določenih storitev in zagotavljanje ponudb pogosto zabeležiti določene osebne podatke, kot sta vaše ime in e-poštni naslov. S pomočjo piškotkov lahko zbiramo tudi anonimne podatke o tem, kako uporabljate naše spletno mesto, preden zabeležimo omenjene podatke. Te informacije nam pomagajo pri izboljševanju naših spletnih mest in trženja. Vsa spletna mesta družbe Volvo Cars, ki so na voljo našim strankam, vsebujejo informacije v zvezi z našimi piškotki. Za nekatere države obstaja tudi spletni postopek za sprejemanje ali zavrnitev piškotkov. Za več informacij glede naše uporabe piškotkov glejte lokalne informacije glede piškotkov, ki so objavljene za vašo državo na naslovu https://www.volvocars.com (najprej izberite vašo državo ali regijo, nato se pomaknite navzdol do dna spletne strani in kliknite možnost Piškotki).

Aplikacije

Ko prenesete eno od naših aplikacij ali se registrirate za njeno uporabo, nam morda posredujete osebne podatke, kot so ime, e-poštni naslov, telefonska številka in drugi podatki, ki so potrebni za registracijo. Poleg tega lahko prek vaše uporabe aplikacije samodejno zbiramo določene podatke, vključno s tehničnimi podatki, ki so povezani z vašo mobilno napravo in informacije o tem, kako uporabljate našo aplikacijo. Odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate, in izključno na podlagi vašega predhodnega soglasja lahko morda zbiramo informacije, ki so shranjene v vaši napravi, vključno s podatki za stik, podatki o lokaciji in drugo digitalno vsebino. Podrobnosti o informacijah, ki jih zbiramo, so navedene v obvestilu o podatkih in/ali drugih posebnih obvestilih posameznih aplikacij.

Storitve in aplikacije tretjih oseb

Za nekatere aplikacije tretjih oseb, ki jih prenesete, so predhodno nameščene ali pa se zanje prijavite, morda veljajo posebni pogoji in pravilniki o zasebnosti, ki so neodvisni od našega pravilnika o zasebnosti. Družba Volvo Cars ne odgovarja za uporabo osebnih podatkov v aplikacijah in storitvah tretjih oseb. Priporočamo, da podrobno preberete pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti vsake storitve ali aplikacije tretje osebe, preden se prijavite, jo prenesete oziroma uporabite. Priporočamo tudi, da po prenosu aplikacij tretjih oseb poiščete nastavitve zasebnosti in jih prilagodite.

Otroci

Naše storitve niso namenjene uporabi s strani otrok. Zavestno ne pridobivamo ali zbiramo osebnih podatkov oseb, mlajših od 13 let, niti tržimo svojih izdelkov ali storitev tem osebam. Če nam otrok pošlje svoje osebne podatke, se lahko otrokovi starši ali skrbniki obrnejo na nas in zahtevajo izbris teh podatkov iz naših evidenc. Če menite, da morda hranimo podatke otroka, mlajšega od 13 let, se obrnite na nas. Če ugotovimo, da smo nenamerno pridobili osebne podatke otroka, mlajšega od 13 let oziroma druge najnižje starosti, ki jo določa veljavna zakonodaja, bomo izvedli vse potrebno, da čim prej izbrišemo te podatke.

Nadzor

Zaradi zakonskih zahtev moramo nadzirati delovanje našega sistema, vključno z vozili, ki jih proizvedemo. S tem namenom zbiramo vzorčne podatke o vozilih.

Vlaganje pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da z obdelavo vaših osebnih podatkov kršimo zakone ali predpise s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

Podatki za stik

Če želite uveljavljati svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, npr. če želite pridobiti informacije o tem, kako družba Volvo Cars obdeluje vaše osebne podatke, oziroma pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki jih v zvezi z vami obdeluje družba Volvo Cars, uporabite ta SPLETNI OBRAZEC (najprej izberite vašo državo ali regijo, nato odprite in izpolnite spletni obrazec), s katerim si zagotovite, da bo vaša zahteva obravnavana. Upoštevajte, da družba Volvo Cars nima informacij o tem, kako neodvisni lokalni zastopniki obdelujejo podatke. Za informacije o tem, kako neodvisni lokalni zastopniki obdelujejo vaše osebne podatke, za nadzor nad nastavitvami neposrednega trženja oziroma za pošiljanje vseh drugih s tem povezanih zahtev uporabite informacije za stik objavljene pod Stiki za pravna vprašanja.

Odgovorna oseba za varstvo podatkov

Družba Volvo Cars je za skupino imenovala odgovorno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na spodnjem elektronskem ali poštnem naslovu:

E-poštni naslov: globdpo[at]volvocars[.]com.

Poštni naslov: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sweden.


This article is applicable to


Did this help?

Informativno obvestilo – Connected Safety

Da bi vam lahko družba Volvo Car Corporation ("Volvo", "mi", "nas") zagotavljala vse funkcije, povezane s storitvijo Connected Safety, moramo obdelovati določene osebne podatke.

Stiki za pravna vprašanja

Če imate vprašanja glede varstva podatkov, varovanja zasebnosti ali druga pravna vprašanja, uporabite ustrezne podatke za stik, ki so navedeni spodaj.

Pravni dokumenti in upravljanje podatkov

Družba Volvo Car Group vam želi nuditi storitve, ki omogočajo varno, preprosto in karseda prijetno uporabo vozil Volvo.

Informativno obvestilo – Splošna podatkovna analiza za raziskave in razvoj izdelkov in storitev

Informativno obvestilo – govorna sporočila

Da bi vam lahko družba Volvo Car Corporation ("Volvo", "mi") zagotavljala vse funkcije, povezane s storitvijo posredovanja govornih sporočil prek sporočil SMS, moramo obdelovati določene osebne podatke.

Informativno obvestilo – Volvo On Call

Da bi vam lahko družba Volvo Car Corporation ("Volvo", "mi", "nas") zagotavljala vse funkcije, povezane s storitvijo Volvo On Call, moramo obdelovati določene podatke, ki vključujejo osebne podatke.

Informativno obvestilo – Real-Time Traffic Information

Da bi vam lahko družba Volvo Car Corporation ("Volvo", "mi", "nas") zagotavljala vse funkcije, povezane s storitvijo Real Time Traffic Information, moramo obdelovati določene osebne podatke.