Žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby týkajúcich sa osobných údajov

Ak chcete u spoločnosti Volvo Cars iniciovať žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby, vyplňte, prosím, internetový formulár so všetkými relevantnými podrobnosťami o vašej žiadosti. S cieľom zaistiť správnu identifikáciu sa v prípade niektorých žiadostí o uplatnenie práv dotknutej osoby vyžaduje identifikačné číslo vozidla (VIN) pre údaje o vozidle, respektíve Volvo ID pre údaje z digitálnych služieb. Ak tieto informácie neposkytnete, spoločnosť Volvo Cars nebude môcť spracovať vašu žiadosť.

Vaša žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby

Informácie o otázkach ochrany súkromia týkajúcich sa vášho zamestnania v spoločnosti Volvo Cars vám poskytne oddelenie ľudských zdrojov národnej predajne spoločnosti vo vašej krajine.
Údaje o spotrebiteľovi
readonly-disclaimer
Tieto informácie potrebujeme, aby sme dokázali určiť, kde sú uložené vaše osobné údaje.
Údaje o vozidle
Číslo VIN pozostáva zo sedemnástich číslic
Údaje z digitálnych služieb
Volvo ID je e-mail, ktorý sa používa ako kľúč pri používaní digitálnych služieb spoločnosti Volvo Cars, napr. Volvo On Call.
Hidden Fields
T.O.P Auto Slovakia, a.s. a spoločnosť Volvo Car Corporation uchovajú a spracujú vaše osobné údaje v súlade s informačným oznámením..

T.O.P Auto Slovakia, a.s., je vybraný importér produktov spoločnosti Volvo Cars pre Slovensko. Chcete v budúcnosti dostávať aktuálne informácie a ponuky od importéra T.O.P Auto Slovakia, a.s.? Nižšie vyberte jednu alebo viacero možností komunikácie.

Výberom jedného alebo viacerých komunikačných kanálov nižšie vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely získavania aktuálnych informácií a ponúk od importéra T.O.P Auto Slovakia, a.s. a od určených predajcov vo vybraných kanáloch.Odoslaním tejto požiadavky dávate súhlas na spracovanie.
Informácie o otázkach ochrany súkromia týkajúcich sa vášho zamestnania v spoločnosti Volvo Cars vám poskytne oddelenie ľudských zdrojov národnej predajne spoločnosti vo vašej krajine.
Údaje o spotrebiteľovi
readonly-disclaimer
Tieto informácie potrebujeme, aby sme dokázali určiť, kde sú uložené vaše osobné údaje.
Volvo ID je e-mail, ktorý sa používa ako kľúč pri používaní digitálnych služieb spoločnosti Volvo Cars, napr. Volvo On Call.
Hidden Fields
T.O.P Auto Slovakia, a.s. a spoločnosť Volvo Car Corporation uchovajú a spracujú vaše osobné údaje v súlade s informačným oznámením..

T.O.P Auto Slovakia, a.s., je vybraný importér produktov spoločnosti Volvo Cars pre Slovensko. Chcete v budúcnosti dostávať aktuálne informácie a ponuky od importéra T.O.P Auto Slovakia, a.s.? Nižšie vyberte jednu alebo viacero možností komunikácie.

Výberom jedného alebo viacerých komunikačných kanálov nižšie vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely získavania aktuálnych informácií a ponúk od importéra T.O.P Auto Slovakia, a.s. a od určených predajcov vo vybraných kanáloch.Odoslaním tejto požiadavky dávate súhlas na spracovanie.