Rezervovať testovaciu jazdu

Vyplňte, prosím, nasledujúce údaje a predajca Volvo vás zakrátko kontaktuje.
  • S60
  • S90
  • V60
  • V60 Cross Country
  • V90
  • V90 Cross Country
  • XC40
  • XC60
  • XC90
T.O.P Auto Slovakia, a.s., je vybraný importér produktov spoločnosti Volvo Cars pre Slovensko. Chcete v budúcnosti dostávať aktuálne informácie a ponuky od importéra T.O.P Auto Slovakia, a.s.? Nižšie vyberte jednu alebo viacero možností komunikácie.
Výberom jedného alebo viacerých komunikačných kanálov nižšie vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely získavania aktuálnych informácií a ponúk od importéra T.O.P Auto Slovakia, a.s. a od určených predajcov vo vybraných kanáloch.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov


V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov
súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. (ako správcom údajov),
so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 35874546

Údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov na marketingové účely a to v rozsahu: produktové informácie, akčné ponuky, pozvánky na akcie a pod.

T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať výlučne na vyššie uvedené účely a tiež vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom.