Rezervovať testovaciu jazdu

Vyplňte, prosím, nasledujúce údaje a predajca Volvo vás zakrátko kontaktuje.
Models
 • S60
 • S60 Cross Country
 • S90
 • V40
 • V40 Cross Country
 • V60
 • V60 Cross Country
 • V90
 • V90 Cross Country
 • New XC60
 • XC90
Osobné údaje
Dealer


Spoločnosť TOP AUTO Slovakia, a.s. bude uchovávať a spracúvať vaše osobné údaje v súlade s Informačným oznámením.

V záujme spracovania vašej žiadosti a následných krokov bude spoločnosť TOP AUTO Slovakia, a.s. zdieľať vaše osobné údaje s predajcom, ktorého ste si vybrali.

Výberom jedného alebo viacerých komunikačných kanálov uvedených nižšie vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov, aby som prostredníctvom zvolených kanálov mohol/-la dostávať budúce novinky a ponuky od spoločnosti TOP AUTO Slovakia, a.s.Zaslaním tejto žiadosti vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov


V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov
súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. (ako správcom údajov),
so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 35874546

Údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov na marketingové účely a to v rozsahu: produktové informácie, akčné ponuky, pozvánky na akcie a pod.

T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať výlučne na vyššie uvedené účely a tiež vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom.