Verzia článku 2018.113.0

Právne kontakty

Účinné od:

Uverejnené na:

Kontrolný subjekt

Volvo Car Corporation, švédska právnická osoba s registračným číslom 556074-3089 a so sídlom Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švédsko, je najčastejšie kontrolórom osobných údajov zhromaždených a spracovaných spoločnosťou Volvo Cars. Pre špecifické informácie o kontrolórovi v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov odkazujeme na oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré vám bolo predložené v súvislosti s tým, že osobné údaje boli zhromaždené.

Ochrana osobných údajov a súkromia

Ak chcete uplatniť svoje práva ako subjekt údajov, napr. aby ste získali informácie alebo prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť Volvo Cars spracúva, použite tento WEBOVÝ FORMULÁR.

Miestny zástupca

Spoločnosť Volvo Cars nemá informácie o spracovaní vykonávanom nezávislými miestnymi zástupcami. Pre informácie o spracovaní vašich osobných údajov našimi nezávislými miestnymi zástupcami, vrátane priameho marketingu a iných právnych otázok, prosím kontaktujte:

T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.

Autorizovaný importér osobných automobilov Volvo

BBC V, blok A

Plynárenská 7/A

821 09 Bratislava

Slovensko

Tel. + 421 2 205 11 205

E-mail: volvo@topautoslovakia.sk

Úradník zodpovedný za ochranu údajov

Úradníka na ochranu osobných údajov spoločnosti Volvo Cars môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo poštou, ako je uvedené nižšie:

E-mail: globdpo@volvocars.com.

Poštová adresa: Volvo Car Corporation, pre: Úradník zodpovedný za ochranu údajov, Avd 50092 VAK, SE-405 31 Gothenburg, Švédsko.