Obchodné oblasti

V spoločnosti Volvo Cars máme k dispozícii široký rozsah obchodných oblastí, v ktorých môžete zažiariť. K akejkoľvek vašej kariérnej ceste vám poskytujeme priestor.

Produktová stratégia a Manažment vozidlového radu

Chcete byť súčasťou tímu vyvíjajúceho ďalšiu generáciu vozidiel Volvo? Náš globálny tím sa stará o počiatočné stratégie a jeho zodpovednosť pokračuje počas celého životného cyklu vozidla. Vyzývavé príležitosti u nás zahŕňajú plánovanie produktov, manažment programov, stratégiu pohonov a platforiem ako aj stratégiu pre partnerstvá.

Dizajn

Dizajn je kľúčovou súčasťou značky - je to základ pre charakter a osobnosť, s ktorými sa môže stotožniť zákazník. Dizajn našich vozidiel je silne ovplyvnený naším škandinávskym pôvodom. Silnými dizajnovými prvkami sú elegancia, funkcionalita a čistota. Zákazníci si začínajú oveľa viac všímať značku - to, čo si kupujete, vypovedá o vašej osobe. Oddelenie dizajnu sa skladá z približne 150 zamestnancov rozdelených do jednej kreatívnej a jednej prevádzkovej oblasti. Tí úzko spolupracujú pre podporu misie oddelenia dizajnu vytvárať najvzrušujúcejšie nové automobily.

Výskum a vývoj

Zaujímate sa o dizajn a pokročilé technológie v automobiloch? V oddelení výskumu a vývoja budete kľúčovým prispievateľom k ďalšej generácii vzrušujúcich nových vozidiel Volvo. Spoločne s ďalšími inžiniermi po celom svete budete so svojím tímom vytvárať inovatívne automobilové technológie zamerané na ľudí, ktoré robia pre našich zákazníkov život jednoduchší a radostnejší.

Oddelenie nákupu

Zabezpečenie dodávky materiálov a služieb je pre úspech skupiny Volvo Cars Group základom - za správnu cenu, v kvalite a na technologickej úrovni. V oddelení nákupov budete súčasťou tímu s misiou rozvíjať a udržiavať dodávateľskú základňu svetovej úrovne a budete spolupracovať s ostatnými ľudmi po celom svete, v spoločnosti aj mimo nej.

Výroba

Náš globálny výrobný tím zabezpečuje, aby nami vyrobené vozidlá spĺňali a následne tiež prekračovali najvyššie očakávania našich zákazníkov. V našich montážnych továrňach a v továrňach na súčiastky po celom svete pracujeme so modernými, čistými a flexibilnými produktovými technológiami - so silným zameraním na ľudí a nepretržitý vývoj.

Korporátna komunikácia

Staňte sa súčasťou globálneho tímu pre komunikáciu, ktorý má za úlohu rozvíjanie povedomia a dobrého vnímania značky Volvo Cars a jej produktov. Budujeme vzájomnú dôveru s novinármi, online osobnosťami a politikmi a zodpovedáme za internú komunikáciu so všetkými zamestnancami spoločnosti Volvo Cars na svete. Pridajte sa k nášmu tímu a pomôžte nám vybudovať pozitívne vnímanie spoločnosti Volvo Cars naprieč rôznymi typmi médií.

Marketing, Predaj a Zákaznícky servis

Našou misiou v oddelení marketingu, predaja a starostlivosti o zákazníkov je zabezpečenie všetkých styčných bodov so spotrebiteľmi tak, aby odrážali filozofiu „Navrhnuté okolo vás“ a aby naše služby predstavovali skutočne luxusnú skúsenosť. Staňte sa súčasťou globálneho tímu, ktorý dohliada na všetky komerčné aktivity spoločnosti Volvo Cars okolo sveta, vrátane marketingovej komunikácie, interakcie so zákazníkmi, predaja a služieb.

Informačné technológie

Rovnako ako všetky oblasti v spoločnosti Volvo Cars, oddelenie Informačných technológií (IT) ponúka vynikajúce príležitosti pre rozvoj vašich zručností a profesný rast. Vy a váš tím budete v úzkej spolupráci s kolegami v ostatných oddeleniach po celom svete vytvárať IT inovácie, ktoré podporujú celkovú prevádzku spoločnosti. Ste napokon súčasťou tímu, ktorý sa zameriava na poskytovanie lepších zážitkov pre ľudí, ktorí si zakúpia vozidlo Volvo a jazdia ním.

Kvalita a spokojnosť zákazníkov

V oddelení pre kvalitu a spokojnosť zákazníkov pracujeme na zabezpečení toho, aby vozidlá Volvo Cars prekračovala očakávania zákazníkov vo všetkých oblastiach. Preto poskytujeme všetkým súčastiam spoločnosti nástroje, metódy, procesy, ciele a audity pre kvalitu a spokojnosť zákazníkov. Ak ste zanietení pre zákazníka a kvalitný zážitok, budete sa tu cítiť ako doma.

Financie

Náš tím pre finančné služby riadi obchodnú výkonnosť tak, aby sa dosiahli ciele vytýčené v stratégii spoločnosti Volvo Cars. V spolupráci s kolegami v ostatných oddeleniach po celom svete budete vy a váš tím poskytovať finančné skúsenosti, hlásenia, plánovanie a vedenie. Tu môžete spolu s podobne zmýšľajúcimi ľudmi posunúť svoje profesné zručnosti na ďalšiu úroveň.

Právne oddelenie

V právnom oddelení pracujeme vo vyzývavom prostredí medzinárodného obchodu a podporujeme spoločnosť Volvo Cars v dosiahnutí svojich obchodných cieľov, ochrane svojich záujmov a minimalizácii právnych rizík. Vaše odborné právne znalosti podporia oddelenia a ďalší personál v spoločnosti Volvo Cars vo všetkých oblastiach obchodného práva. A rovnako ako u ostatných oblastí v spoločnosti Volvo, máte tiež vynikajúce možnosti pre profesný rast.

Oddelenie pre duševné vlastníctvo

Celostvetová pozícia spoločnosti Volvo Cars vo veľkej miere závisí od schopnosti ponúkať produkty a inovácie, ktoré sú unikátne a poskytujú funkčnú alebo emocionálnu výhodu. Aby sme túto schopnosť udržali, dodávame nepretržitý tok technologických a obchodných inovácií a vykonávame vhodné kroky pre ochranu týchto inovácií. V oddelení pre duševné vlastníctvo sa tak môžete pridať k dynamickej súčasti spoločnosti, ktorá úzko spolupracuje s oddeleniami výskumu a vývoja, strategického produktového plánovania, marketingu, nákupov a s právnym oddelením.

Ľudské zdroje

Tím v oddelení ľudských zdrojov pracuje s naším najhodnotnejším zdrojom - našimi zamestnancami. Našou misiou je pritiahnuť, prijímať, rozvíjať a udržiavať ľudí, ktorí nám pomáhajú budovať náš úspech. Staňte sa súčasťou globálneho tímu a pomôžte nám spraviť zo spoločnosti Volvo Cars preferovaného zamestnávateľa.

Logistika

Naprieč spoločnosťou Volvo Cars máme k dispozícii príležitosti v oddelení logistiky. Sme súčasťou globálneho dodávateľského a výrobného tímu zaisťujúceho, aby nami vyrobené vozidlá zodpovedali najvyšším štandardom. V úzkej spolupráci s ľuďmi v spoločnosti aj mimo nej riadime a vedieme dodávateľský reťazec - od dodávateľa k zákazníkovi - štíhlym a efektívnym spôsobom.