ABSOLVENTI A ŠTUDENTI: VERÍME VO VÁS

Všetko, čo v spoločnosti Volvo Cars robíme, začína ľudmi. Ak ešte iba začínate, máme pre vás na preskúmanie spektrum príležitostí, stáží a praxe.

Program pre absolventov

Môžete sa zúčastniť programu navrhnutého okolo vášho potenciálu v globálnej organizácii. Vašou vstupenkou je vysokoškolský titul a až tri roky príslušnej praxe. Počas 18-24 mesiacov budete súčasťou zrýchleného programu postaveného okolo vášho talentu a ambícií. 

Podrobnejšie informácie o programe pre absolventov 2015 Volvo Car Group Graduate Programme nájdete v tomto PDF súbore. Podávanie prihlášok do programu 2015 Volvo Car Group Graduate Programme je v súčasnosti uzavreté.

Stáže

V spoločnosti Volvo Cars sa môžete zúčastniť stáže rôznymi spôsobmi. Vo všeobecnosti podporujeme študentov inžinierstva formou záverečných prác, ale tiež ponúkame rôzne typy stáži v Švédsku, Belgicku a Číne. Dostupné príležitosti nájdete na stránke Pracovného portálu.  Spoločnosť Volvo Cars ponúka vo Švédsku stáže prostredníctvom programu Tekniksprånget. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

VIAC

Záverečné práce

Niektorým študentom ponúkame možnosť pracovať na záverečnej práci v skupine Volvo Car Group. Je to vynikajúca príležitosti získať pohľad na možnosti, ktoré máte po absolvovaní štúdia. 

Volvo Engineering Student Concept

V spoločnosti Volvo Cars sa usilujeme o podporu študentov inžinierstva. Každý rok ponúkame niekoľko príležitostí pre študentov zažiť tím pre výskum a vývoj v spoločnosti Volvo - prostredníctvom letného zamestnania medzi prvým a druhým ročníkom inžinierskeho stupňa štúdia, školiteľa počas zimného semestra a záverečnej práce v poslednom semestri štúdia. Prijímací proces pre tento program začína v každom februári/marci a samotný program začína v lete.

Letná práca

Každé leto ponúkame niekoľkým študentom z rôznych oblastí príležitosť pracovať počas letných prázdnin. Skupina Volvo Car Group má aktivity na rôznych miestach a hľadáme pracovníkov pre továrenské aj kancelárske práce. Inzeráty sú zverejňované na stránke Pracovného portálu.

Volvo Cars Industrial PhD Programme

Chcete pracovať v pokročilom inžinierstve a výskume? Oddelenie pre výskum a vývoj je miestom pre váš rozvoj, obzvlášť v našom priemyselnom doktorandskom programe Industrial PhD Programme. Ako študent programu Industrial PhD v spoločnosti Volvo Cars budete mať akademického školiteľa aj školiteľa z oblasti priemyslu, budete súčasťou siete PhD študentov, stanete sa súčasťou programu mentoringu a získate výcvik vo vedení. Pozície v programe Industrial PhD Programme sú neustále zverejňované na stránke Pracovného portálu