NAOZAJ GLOBÁLNE, HRDO ŠKANDINÁVSKE

Naša základná sila pochádza od našich ľudí.

Prvé vozidlo Volvo zišlo z továrenskej linky v Göteborgu ešte v roku 1927 a odvtedy sme sa viac a viac zlepšovali. Na tejto ceste vytvárame inovácie meniace svet. 

Sme celosvetovou značkou s výrobou vo Švédsku, Belgicku a Číne.

Spoločnosť Volvo Car Group vyrába prémiový rad vozidiel zahŕňajúci sedany, kombi, športové kombi, terénne vozidlá a SUV. 

Spoločnosť Volvo Car Group (Volvo Cars) vlastní spoločnosť Zheijang Geely Holding (Geely Holding) v Číne.

Správa o udržateľnom rozvoji

Volvo Cars a Volvo Group

História názvu Volvo siaha až do roku 1915, kedy ju začala používať firma SKF zaoberajúca sa výrobou guľôčkových ložísk. Neskôr, v roku 1927, bola v Göteborgu pod názvom AB Volvo založená spoločnosť na výrobu automobilov.


Hoci v roku 1999 došlo k odštiepeniu automobilky Volvo Cars od materskej spoločnosti AB Volvo, obe spoločnosti, Volvo Cars aj AB Volvo, aj naďalej zdieľajú názov Volvo. Preto bola v roku 1999 založená spoločne vlastnená firma Volvo Trademark Holding AB, jej úlohou je v rámci oboch spoločností riešiť záležitosti týkajúce sa značky.


Súčasným majiteľom automobilky Volvo Cars je čínsky koncern Zhejiang Geely Holding. Spoločnosť AB Volvo je spoločnosťou vo verejnom vlastníctve so sídlom v švédskom Göteborgu, s jej akciami sa obchoduje na burze OMX Nordic Exchange v Štokholme.


Hoci sú spoločnosti Volvo Cars a AB Volvo samostatnými subjektmi, i naďalej vzájomne spolupracujú v oblasti výskumu i vývoji a v rámci investícií spojených so značkou, ako je napríklad závod Volvo Ocean Race.

Správna rada a riadiaci tím

Sme hrdí na kvalitu a hĺbku vedomostí obsiahnutých v našom riadiacom tíme a predstavenstve. Majú medzi sebou desaťročia skúseností.

SPRÁVNA RADA

VÝKONNÝ MANAŽMENT

Zodpovedné podnikanie

Náš komplexný Kódex správania je založený na existujúcich pravidlách a je naším spôsobom, ako robíme podnikanie eticky a zodpovedne. Kódex sa vzťahuje na každého v rámci spoločnosti Volvo Cars, ako aj na konzultantov a agentúrny personál pracujúci so značkou Volvo. Očakávame tiež, že všetci naši zmluvní a komerční partneri budú dodržiavať rovnaké alebo podobné princípy ako sú zakotvené v Kódexe správania. Je to rovnako dôležitá súčasť nášho záväzku k udržateľnosti.

 

Náš kódex správania

Naša vízia a náš cieľ

Našou víziou je byť najprogresívnejšou a najžiadanejšou prémiovou značkou vozidiel na svete. Veríme, že náš úspech pramení zo snahy robiť život ľudí menej komplikovaný ako aj posilňovania záväzku k bezpečnosti, kvalite a životnému prostrediu.  


Udržateľný rozvoj

Od roku 2000 zverejňujeme všetky aspekty našich dopadov na životné prostredie, ochrany zdravia, bezpečnosti našich produktov a výroby. Začali sme teda skôr, ako sa to v roku 2003 stalo povinným štandardom. Prečítajte si našu najnovšiu Správu o udržateľnom rozvoji pripravenú podľa medzinárodne platných pokynov vykazujúcich v rámci iniciatívy GRI (Global Reporting Initiative).

Správa o udržateľnom rozvoji

Finančné správy

Externým zainteresovaným stranám transparentne zverejňujeme naše finančné výsledky. Najnovšie informácie o celkovom výkone spoločnosti Volvo Cars na vašom trhu môžete nájsť v našej sekcii Finančných správ.

Náš svet

Náš záväzok k dokonalosti

Spoločnosť Volvo Cars prijala záväzok kvality a záväzok voči životnému prostrediu. Naše systémy riadenia kvality a ochrany životného prostredia zastrešujú všetky naše činnosti, produkty a služby, pričom naše najväčšie globálne prevádzky vlastnia certifikáty ISO 9001 (kvalita) a 14001 (životné prostredie). V spolupráci s externými zainteresovanými stranami zabezpečujeme dodržiavanie interných aj spoločných priemyselných noriem a neustále sa snažíme robiť viac.

"POVEDZTE TO NÁM"


Každý, kto pracuje v spoločnosti Volvo Cars alebo s nami spolupracuje, by sa nemal obávať vznášať otázky alebo vysloviť znepokojenie ohľadom etických problémov alebo prípadov porušenia pravidiel. Podporujeme kultúru otvorenosti, integrity a zodpovednosti. Ak chcete ohlásiť porušenie nášho Kódexu správania, vyplňte hlásenie.

POVEDTE TO NÁM