Správna rada

Volvo Car Corporation je dcérska spoločnosť firmy Geely Sweden AB. Automobilka je riadená priamo spoločnosťou Volvo Car Corporation a jej dcérskymi spoločnosťami. Predstavenstvo spoločnosti Volvo Car Corporation má 13 členov vrátane troch zástupcov odborov.