Základné hodnoty

 Cesta automobilky Volvo k lepšiemu životu.

Všetko, čo v spoločnosti Volvo robíme, začína ľudmi. Naše poslanie spraviť životy ľudí jednoduchšími, bezpečnejšími a lepšími je tak pre nás niečím prirodzeným. Je to prístup spoločnosti Volvo.

V súčasnosti sa viac než kedykoľvek zameriavame na naše tri základné hodnoty: bezpečnosť, kvalitu a starostlivosť o životné prostredie.

Chránime to, čo je dôležité. Dávame ľudom pocit výnimočnosti. A sme hrdí na to, že robíme svet lepším miestom pre všetkých.

Prehlásenie o bežpečnosti
Prehlásenie o kvalite
Prehlásenie o životnom prostredí