Správna rada

Volvo Car Corporation je dcérska spoločnosť firmy Geely Sweden AB. Automobilka je riadená priamo spoločnosťou Volvo Car Corporation a jej dcérskymi spoločnosťami. Predstavenstvo spoločnosti Volvo Car Corporation má 13 členov vrátane troch zástupcov odborov.

Li Shufu

Chairman

Biography

Mikael Ohlsson

Director

BIOGRAPHY

Håkan Samuelsson

President & CEO

BIOGRAPHY

Winnie K.W. Fok

Director

BIOGRAPHY

Lone Fønss Schrøder

Director

BIOGRAPHY

Dr. Peter Zhang

Director

BIOGRAPHY

Daniel Li

Director

BIOGRAPHY

Carl-Peter Forster

Director

BIOGRAPHY

Tom Johnstone

Director

BIOGRAPHY

Glenn Bergström

Union Representative

BIOGRAPHY

Marko Peltonen

Union Representative

BIOGRAPHY

Sören Carlsson

Union Representative

BIOGRAPHY