NÁŠ SĽUB SVETU

Zodpovednosť je srdcom všetkého, čo robíme.

Automobily sme začali vyrábať v roku 1927, pretože sme verili, že ich nikto nevyrába dostatočne pevné a dostatočne bezpečné pre švédske cesty. Počas našej histórie sme prišli s desiatkami vylepšení. Niektoré z nich zmenili svet. A je to práve tento záväzok, ktorý nás poháňa vpred smerom k ďalšej skvelej myšlienke.

Ľudia na prvom mieste

Priťahujeme ľudí, ktorí prinášajú nové myslenie pre riešenie najväčších výziev, ktorým čelíme. Sme hrdí na našich zanietených zamestnancov, takže ak vás práca v skupine Volvo Car Group zaujala, navštívte našu stránku Kariéra.


KARIÉRA VOLVO CARS

Vaša bezpečnosť a starostlivosť o svet

Dôležitým prvkom v našom prístupe k udržateľnosti je ochrana vás a vášho sveta. Našu zodpovednosť voči vašej bezpečnosti a obmedzenie nášho dopadu na životné prostredie berieme veľmi vážne. Udržateľnosť je stredobodom všetkých našich rozhodnutí a investícií a je kľúčom k úspešnému a etickému podnikaniu.

CHRÁNIME VÁŠ SVET

PREHLÁSENIE O ZÁKLADNÝCH HODNOTÁCH - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Meníme svet

Vždy sme dbali na bezpečnosť, ale taktiež chápeme dopad našich vozidiel na životné prostredie - preto sme vyvinuli naše efektívnejšie pohonné ústrojenstvo Drive-E produkujúce menej znečistenia. 

Dbáme tiež na vaše osobné prostredie. Vzduch v kabíne vozidla Volvo je vďaka nášmu systému riadenia klímy často čistejší než vzduch vonku. A uvedomujeme si, že vozidlá musia byť lepšie integrované s vaším životom. 


VIAC O POHONE DRIVE-E

Zodpovedné podnikanie

Náš komplexný Kódex správania je založený na existujúcich pravidlách a je spôsobom, ako zabezpečujeme podnikanie etickým a zodpovedným spôsobom. Kódex sa vzťahuje na každého v rámci spoločnosti Volvo Cars, ako aj na konzultantov a agentúrny personál pracujúci pod dohľadom Volvo Cars. Očakávame tiež, že všetci naši zmluvní a komerční partneri budú dodržiavať rovnaké alebo podobné princípy ako sú zakotvené v Kódexe správania. Je to tiež dôležitá súčasť nášho záväzku k udržateľnosti.

KÓDEX SPRÁVANIA

Najnovšia správa o udržateľnosti

Od roku 2000 sme podávali správy o aspektoch našich produktov a výroby týkajúcich sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, ešte predtým, než to bolo formálne schválené.

V roku 2003 sme zverejnili našu prvú správu o udržateľnosti Sustainability Report v súlade s medzinárodnými odporúčaniami pre hlásenia od neziskovej organizácie Global Reporting Initiative (GRI). Našu najnovšiu správu o udržateľnosti si môžete stiahnuť tu.


ĎALŠIE SPRÁVY O UDRŽATEĽNOSTI

Kontaktujte Oddelenie pre udržateľnosť

Ak máte akékoľvek otázky k udržateľnosti alebo k najnovšej správe, prosím, kontaktujte nás na nasledujúcej adrese:

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Gothenburg, Sweden

citizen@volvocars.com