Základom sú vedomosti

Cesta k nulovým obetiam

Thomas Broberg, hlavný technický poradca pre bezpečnosť spoločnosti Volvo Cars, vysvetľuje, akým spôsobom napredujeme smerom k Vízii 2020.

Kolobeh života

Využívame údaje z reálnych nehôd, ako aj dôkladný výskum a testovanie, aby boli naše vozidlá bezpečnejšie. Pri vytváraní každého nového vozidla využívame vedomosti získané pri predchádzajúcich modeloch – tento proces neustáleho zdokonaľovania a vylepšovania nazývame Kolobeh života.

Cecilia Larsson - riaditeľka centra bezpečnosti Volvo Cars

Naše zameranie na skutočný život je jedinečné.

Prečítajte si viac

Spolupráca na miestnej úrovni v záujme globálneho cieľa

Na to, aby sme mohli zrealizovať Víziu 2020, nestačí len vyrábať najbezpečnejšie vozidlá na svete – zároveň sa podieľame na plánovaní bezpečných ciest a dopravnej infraštruktúry, ktorá tiež bude zachraňovať životy. Spoluprácou s dopravnou agentúrou Swedish Transport Administration v našej domovskej krajine sme vytvorili model globálnej spolupráce medzi výrobcami automobilov a dopravnými orgánmi.

Jan Ivarsson - hlavný manažér pre bezpečnostné stratégie a požiadavky

Vízia 2020 je spôsob myslenia aj práce. Je vlastne náboženstvom pre našu spoločnosť.

Prečítajte si viac

AstaZero – nový svet bezpečnosti

Partnerom spoločnosti Volvo Cars je AstaZero, prvé testovacie centrum plnej veľkosti na svete, ktoré vykonáva simulácie skutočných dopravných situácií. Toto moderné zariadenie – otvorené v roku 2014 – dokáže napodobniť obrovské množstvo reálnych dopravných situácií a je ideálnym miestom na dolaďovanie našich technológií IntelliSafe. Zároveň bude zohrávať kľúčovú úlohu pri realizácii Vízie 2020.