„Vízia 2020 ukazuje naše smerovanie v budúcnosti“

Jan Ivarsson, hlavný technický poradca pre bezpečnosť spoločnosti Volvo Cars, hovorí o ideách v pozadí Vízie 2020 a činoch, ktoré ju premenia na skutočnosť.

Pokračuje realizácia Vízie 2020 podľa plánu a akým spôsobom tento pokrok meriate?
Pokrok našich vozidiel z hľadiska závažných zranení zisťujeme na základe národných údajov. Ak sa pozrieme na tieto údaje, sme na správnej ceste a ide naozaj o hladkú jazdu smerom k nulovej hodnote vážnych a smrteľných zranení v roku 2020. V roku 2014 sme na trh uviedli nový model XC90 a toto vozidlo nám na našej ceste pomôže.

Máte údaje zo všetkých krajín?
Ako východisko využívame jedinečné zákaznícke údaje spoločnosti Volvo v kombinácii so švédskymi národnými údajmi a dopĺňame ich o údaje z ďalších krajín. Máme údaje napríklad z Nemecka, Veľkej Británie a Spojených štátov.

Hĺbkové znalosti, ktoré máme, pochádzajú zo švédskej databázy spoločnosti Volvo. Údaje zhromažďujeme už 45 rokov, čo zahŕňa informácie, ktoré potrebujete, aby ste pochopili príčiny zrážok, ako aj čo sa deje s vozidlom a ľuďmi vo vnútri pred nehodou a počas nej.

Ako výrazne k tomuto cieľu prispejú nové modely využívajúce modulárnu platformu SPA od spoločnosti Volvo Cars?
SPA predstavuje zlepšenie v každom ohľade. Či už ide o ochranu ľudí vo vozidle alebo o predchádzanie nehodám. 

o sa týka ochranných bezpečnostných prvkov, vylepšili sme ochrannú klietku karosérie až 40 % využitím bórovej ocele s vysokou pevnosťou. Nová architektúra prednej časti vozidla lepšie pohlcuje energiu a chráni pri viacerých typoch zrážok. K dispozícii je zároveň nová generácia pokročilých bezpečnostných pásov, ktoré sú účinnejšie nielen počas zrážok na cestách, ale aj v prípade, keď vozidlo počas nehody zíde z vozovky a narazí na hrboľatý terén. Tieto nové zadržiavacie systémy sa automaticky zatiahnu a dokážu pasažierov na predných sedadlách efektívnejšie ochrániť.

Pokrok sme však dosiahli aj z hľadiska predchádzania nehodám. Na čelné sklo sme doplnili radarovú kameru, ktorá je základom pre viacero systémov modelu XC90, ako aj ďalších vozidiel, ktoré budú postavené na rovnakej platforme. 

Akú veľkú úlohu zohrávajú rozličné bezpečnostné technológie pri realizácii Vízie 2020? Zavážia aktívne technológie, ako napríklad systém automatického brzdenia a systém prevencie zrážok viac ako pasívne technológie, ako sú airbagy a bezpečnostné pásy?
Ochranné bezpečnostné prvky sú základom bezpečnostných vlastností našich vozidiel. Máme dlhú tradíciu využívania vedomostí z reálnych nehôd pri zvyšovaní bezpečnosti našich vozidiel. V súčasnosti zameriavame stále viac a viac našich odborných znalostí do oblasti predchádzania nehodám. 

Vďaka zaradeniu radarovej kamery do štandardnej výbavy vozidiel môžeme v nadchádzajúcich rokoch ponúkať efektívnejšie bezpečnostné riešenia. Ide o naozaj veľkú investíciu – špičkovú technológiu, z ktorej budú ťažiť všetky naše budúce modely.

Náš vývoj zameriavame na predchádzanie nehodám a aktívnu bezpečnosť, vychádza však z veľmi pevného základu v podobe ochranných prvkov pasívnej bezpečnosti v našich vozidlách.

Aké ťažké je dosiahnuť, aby aj menšie vozidlá ako V40 boli rovnako bezpečné ako väčšie modely?
Ak porovnáte malé vozidlo s veľkým, rozdiel je tradične v hmotnosti. Okrem toho máte menej miesta v interiéri, v dôsledku čoho je táto úloha náročnejšia. Zároveň je zvonka k dispozícii menšia deformačná zóna na pohltenie energie nárazu. 

Pomocou aktívnej bezpečnosti môžete tento problém obísť – veľkosť a hmotnosť v budúcnosti už nebudú také dôležité. Vďaka vývoju nových funkcií a senzorov pre väčšie vozidlá sa tieto súčasti stanú štandardom a dostanú sa aj do malých vozidiel, ktoré tým získajú rovnako vysokú úroveň bezpečnosti.

Akým hlavným problémom musíte čeliť pri realizácii Vízie 2020?
Práve teraz musíme analyzovať obrovské množstvo údajov, aby sme mohli pokryť všetky jazdné situácie. Nezameriavame sa len na samotné zrážky, ale aj na to, čo sa deje pred zrážkou, aby sme pochopili, prečo k nej došlo.

Pri takomto napredovaní potrebujeme aj rozsiahly technologický vývoj senzorov, ktoré zhromažďujú informácie pre konkrétny systém. Tieto musia pracovať neustále bez ohľadu na to, čo sa deje vo vozidle alebo mimo neho. S modelom XC90 sme urobili významný krok vpred, ale do budúcnosti budeme potrebovať väčšie množstvo a vyššiu kvalitu senzorov.

Ako výrazne prispejú k dosiahnutiu Vízie 2020 autonómne a čiastočne autonómne technológie? 
Predstavujú životne dôležitú súčasť našej budúcnosti. Začíname s menej zložitými situáciami a postupne sa prepracujeme k tomu, aby sme vedeli zabrániť aj vysokorizikovým situáciám. Pokročilé technológie, ktoré vyvíjame v oblasti autonómneho riadenia, budú dôležitou súčasťou Vízie 2020.

O čo viac sa spoločnosť Volvo Cars dozvedela o príčinách vzniku nehôd v rámci vývoja pre Víziu 2020 – existujú typy nehôd, ktoré sú obzvlášť časté alebo závažné?
Najčastejšie sú nehody medzi vozidlami, ktoré jazdia za sebou – v hustej premávke. Najzávažnejšie sú nehody, keď vozidlo opustí cestu, ako aj nehody na križovatkách a čelné zrážky. 

Práve na tieto typy nehôd sa spoločnosť Volvo Cars v uplynulých rokoch zamerala vo svojich technológiách, ktoré poskytujú ochranu pri opustení vozovky a zabezpečujú brzdenie na križovatkách…
Presne tak. Pokrývajú široké spektrum dôležitých situácií. V budúcnosti ponúkneme systémy, ktoré sa budú zameriavať na dôležité oblasti, ako je rozpoznávanie šmykľavých vozoviek a rozšírené monitorovanie správania vodiča, ktoré pomôže predvídať kolízie a zabrániť im.  

Žiadny iný výrobca automobilov sa nepokúsil o niečo podobné, ako je Vízia 2020 – čo je podľa vás príčinou?
Táto bezpečnostná vízia vychádza z odhodlania spoločnosti Volvo Cars zachovávať bezpečnosť. Vieme, že naši zákazníci očakávajú tie najlepšie jazdné vlastnosti a najinovačnejšiu ponuku bezpečnostných systémov na trhu. Vďaka našim jedinečným zákazníckym údajom a odborným technickým znalostiam sme schopní túto víziu naplniť. 

Mnohé z technológií, ktoré nájdeme v najnovších vozidlách značky Volvo, prípadne veľmi podobné technológie sú dostupné aj v iných vozidlách. Vďaka čomu je spoločnosť Volvo Cars taká jedinečná vo svojom prístupe k bezpečnosti?
Je to vďaka vedomostiam o skutočných nehodách a ich príčinách a tiež vďaka tomu, že pri analýze sa zameriavame na ľudí vo vozidle. Technológie musia byť relevantné pre vodiča a ostatných ľudí vo vozidle. Potrebujeme práve tento prístup, aby sme mohli byť priekopníkmi v oblasti bezpečnosti. 

Čo by ste povedali tým, ktorí si myslia, že Vízia 2020 je nereálny sen?
Vízia 2020 je spôsob myslenia aj práce. Ide o našu víziu budúcnosti. Všetci zainteresovaní ľudia chápu, čo robíme. Je to vlastne náboženstvo spoločnosti Volvo Cars, kde každý zameriava svoje úsilie rovnakým smerom.