IntelliSafe Standard

Bezpečnosť podľa spoločnosti Volvo Cars

Definovanie bezpečnosti automobilov

Vysoké štandardy

Systém IntelliSafe je to, čo nazývame štandardným bezpečnostným vybavením vo všetkých nových vozidlách Volvo. Táto vysoká úroveň štandardnej bezpečnosti všetkých nových vozidiel Volvo je dôležitým prvkom, ktorý nám pomáha dosiahnuť našu víziu bezpečnosti a znižovania počtu bezpečnostných konfliktov vo všetkých vozidlách. Získajte viac informácií o niektorých kľúčových funkciách a o tom, ako prispievajú k našej vízii aby sa nikto nezabil ani vážne nezranil v novom vozidle Volvo.

Systém City Safety


Systém City Safety pomáha chrániť ľudí vo vozidle aj mimo neho. Sleduje potenciálne nebezpečenstvo a pomôže vám vyhnúť sa mu. Spoločnosť Volvo Cars ako prvá zaviedla tento typ bezpečnostného systému do štandardnej výbavy každého nového vozidla Volvo. Systém City Safety využíva radarovú a kamerovú technológiu a identifikuje iné vozidlá, cyklistov, chodcov a veľké zvieratá, ako je napríklad los, jeleň alebo kôň – vo dne v noci. Ak zistí bezprostredné riziko zrážky, upozorní vás. Ak včas nezareagujete, systém môže automaticky aktivovať brzdy, aby zabránil zrážke alebo zmiernil jej následky.

Ak vodič nereaguje a rozdiel rýchlostí medzi vaším vozidlom a vozidlom vpredu je do 50 km/h, nehode je možné zabrániť. Pri vyšších rozdieloch rýchlosti možno zmierniť následky kolízie. Súčasťou systému City Safety v niektorých modeloch je aj systém podpory riadenia, ktorý pomáha vyhnúť sa nebezpečenstvu čo najefektívnejšie a najbezpečnejšie.

Aktívne a pripojené bezpečnostné systémy


Náš prístup k bezpečnosti je unikátny. Od 70-tych rokov sme podrobne študovali automobilové nehody a vyvinuli sme rad funkcií, ktoré pomáhajú zmierňovať následky nehôd, zlepšovať bdelosť vodiča, oznamovať rýchlostné limity a dokonca priamo komunikovať s ostatnými vozidlami v prípade, keď sa objaví nebezpečenstvo na ceste vpredu – funkcia výstrahy pred klzkou vozovkou a upozornenie na aktiváciu výstražných svetiel.

Vieme, aká je najbežnejšia príčina nehôd a havárií vozidiel a vyvinuli sme funkcie, ktoré pomôžu zmierniť širokú škálu potenciálnych scenárov, ktoré by mohli vyústiť do nehody alebo do neúmyselného zídenia auta z cesty.

Ochranné bezpečnostné systémy


Základom nášho prístupu k bezpečnosti je pomôcť vyhnúť sa nehodám alebo zmierniť ich následky ešte predtým, ako sa stanú. V prípade neodvratnej nehody máme technológiu, s ktorou pocítite skutočný rozdiel.

Bezpečnostná konštrukcia


Naše modely sú pevnejšie z každej strany. V prípade nehody preto zostane priestor pre cestujúcich neporušený. Celá bezpečnostná klietka okolo priestoru pre cestujúcich je vyrobená zo za tepla tvarovanej vysoko pevnej ocele a je skonštruovaná tak, aby poskytovala maximálnu ochranu cestujúcich pri všetkých typoch nehôd.

Airbagy


Vozidlá Volvo obsahujú niekoľko airbagov, ktoré spolupracujú s bezpečnostnými pásmi. Sú určené na ochranu cestujúcich v prípade nehody. Patrí medzi ne airbag vodiča umiestnený vo volante, airbag predného spolujazdca umiestnený v palubnej doske, kolenné airbagy, bočné airbagy, ktoré spoločnosť Volvo predstavila v roku 1994 a nafukovacie

Sedadlá


Naše aktuálne generácie sedadiel sú vyrobené z rôznych druhov ocele, aby zabezpečili bezpečnosť a pohodlie. Funkcia pohlcovania energie medzi sedadlom a rámom sedadla pomáha obmedziť zranenia chrbtice. Mechanicky sa deformuje a tlmí sily vo vertikálnom smere, ktoré môžu vzniknúť, keď vozidlo tvrdo dopadne na zem. Je to neoddeliteľná súčasť nášho systému ochrany pred zídením z cesty.

Bezpečnostné pásy


Vedeli ste, že trojbodový bezpečnostný pás začala po prvýkrát vyrábať spoločnosť Volvo Cars? Skonštruoval ho inžinier spoločnosti Volvo Nils Bohlin v roku 1959 – roky predtým, než bol k dispozícii vo väčšine vozidiel. Spoločnosť Volvo bola priekopníkom bezpečnostných pásov na zadných sedadlách a trojbodového bezpečnostného pásu na strednom sedadle vzadu. Zadné bezpečnostné pásy sú životne dôležité pre cestujúcich vzadu, ktorí ich používajú, ale aj pre cestujúcich vpredu. 
Trojbodový bezpečnostný pás je jedným z najdôležitejších vynálezov pre ľudstvo a je to najdôležitejší ochranný bezpečnostný prvok v aute.
Prečítajte si o našom dedičstve bezpečnosti

Systém ochrany pri zídení z cesty


Táto funkcia využíva vstup z pokročilého systému snímačov vozidla a zaznamenáva možné zídenie z cesty. Ak systém zaznamená takúto situáciu, predné bezpečnostné pásy sa utiahnu, aby cestujúci zostali v správnej polohe.