Systém IntelliSafe Surround

Technológia, ktorá chráni

Kľúč k informáciám o situácii

Bezpečnosť v rozsahu 360°


Balík IntelliSafe Surround pozostáva z množstva špičkových funkcií, ktoré sú navrhnuté tak, aby vás podporovali počas jazdy. Táto súprava bezpečnostných prvkov vám poskytne istotu a pokoj. Súčasťou je asistent riadenia a podpora brzdenia v momente, keď to najviac potrebujete.

BLIS (systém monitorovania mŕtveho uhla) s asistentom riadenia


Systém BLIS pomáha bezpečne a s istotou meniť jazdné pruhy pri jazde na diaľnici a zaisťuje lepšie povedomie o ostatných účastníkoch cestnej premávky okolo vás. Táto inovácia využíva radarové snímače na detekciu vozidiel, ktoré sa blížia zozadu v pravom alebo ľavom jazdnom pruhu a potom vás upozorní na ich prítomnosť.

Keď systém BLIS zaznamená vozidlo, ktoré sa približuje zozadu v ľavom alebo pravom jazdnom pruhu, vo vonkajšom zrkadle na tej istej strane, ako je približujúce sa vozidlo, sa rozsvieti výstražná kontrolka a zostane svietiť, až kým vozidlo nevyjde z priestoru mŕtveho uhla. Ak indikujete zmenu jazdného pruhu do dráhy blížiaceho sa vozidla, kontrolka bude blikať. S touto technológiou máte informácie v kritickom momente, takže sa môžete vyhnúť nehode s predbiehajúcimi vozidlami. Systém BLIS teraz obsahuje aj asistenta riadenia, ktorý pomôže v prípade potreby.

Systém upozornenia na križujúce vozidlá s automatickým brzdením


Systém upozornenia na križujúce vozidlá vám poskytuje lepšie informácie o potenciálnych účastníkoch cestnej premávky, ktorí sú za vami – v správnom momente pri cúvaní z parkovacieho miesta. Dokáže zaznamenať cyklistov, chodcov a vozidlá, takže vám pomôže bezpečne manévrovať – dokonca aj keď máte obmedzenú viditeľnosť za vozidlo. Radarové jednotky v zadnom nárazníku vozidla monitorujú priestor do vzdialenosti až 30 metrov vľavo a vpravo od zadnej časti vozidla, či sa nepribližujú vozidlá, ktoré budú pravdepodobne prechádzať za vami. Cyklistov a chodcov sleduje na kratšie vzdialenosti. Systém vodiča upozorní pomocou výstražného tónu z ľavého alebo pravého reproduktora, čo zodpovedá miestu nebezpečenstva a okrem toho aj vizuálnym upozornením na stredovom displeji.

So systémom upozornenia na križujúce vozidlá je cúvanie z parkovacieho miesta ľahšie a bezpečnejšie, ale pomáha aj zvyšovať bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky,
ako sú cyklisti a chodci.

Systém výstrahy pred nehodou zozadu


Jedným z najbežnejších typov nehôd je náraz automobilu zozadu. Aby sme vám pomohli vyhnúť sa tomuto typu nehôd, vytvorili sme systém výstrahy
pred nehodou zozadu.

Ak sa vozidlo približuje zozadu a systém vypočíta, že existuje riziko nehody, upozorní vodiča približujúceho sa vozidla blikaním výstražných svetiel vysokou rýchlosťou. A ak sa nehode nedá zabrániť, systém výstrahy pred nehodou zozadu krátko pred nárazom napne predné bezpečnostné pásy. Aby sa ešte viac znížilo zaťaženie cestujúcich pri náraze, systém tiež aktivuje brzdy, ak vozidlo stojí.

Naše bezpečnostné pásy premýšľajú dopredu


Naše bezpečnostné pásy obsahujú elektrické reverzibilné navíjače, ktoré pred možným nárazom pomáhajú zaistiť cestujúcich na predných sedadlách v správnej polohe. Táto voliteľná funkcia funguje tak, že vyvíja silu pôsobiacu cez rameno cestujúceho. Ak je to potrebné, pomocou pyrotechnického napínača pásov sa ešte zväčší. Ak sa zabráni nehode, pás sa automaticky uvoľní.