Budúcnosť jazdy – inovácie v automobilovej oblasti

Inovácie v automobilovej oblasti

Budúcnosť jazdy

Ako môže spoločnosť Volvo Cars zmeniť váš život

Znova definujeme, ako sa dostať z bodu A do bodu B

Chceme vám poskytnúť slobodu pohybu osobným, udržateľným a bezpečným spôsobom. Preto na prvé miesto kladieme vaše potreby - používame najnovšie technológie, ktoré pomáhajú pri každodennom živote. Ak neexistuje vhodná technológia, vymyslíme novú, prípadne ich skombinujeme a vytvoríme nové zážitky.

Naše ambície sa zameriavajú na ľudí, bezpečnosť a udržateľnosť:

V novom Volve by sa nikto nemal vážne zraniť ani zabiť.
Približne 50 percent vozidiel, ktoré vyrábame a predávame, bude do roku 2025 elektrických.
Do roku 2025 chceme okrem toho znížiť uhlíkovú stopu každého vozidla o 40 %.

 

Je čas na zmenu

Už takmer sto rokov zvyšujeme bezpečnosť na cestách. Naše súčasné modely Volvo sú vybavené technológiou na zaistenie bezpečnosti a patria medzi najbezpečnejšie vozidlá histórie. Ďalšia revolúcia v zlepšovaní bezpečnosti cestnej premávky je najväčšou výzvou zo všetkých: výskum naznačuje, že pri ďalšom znižovaní počtu smrteľných nehôd a zranení na našich cestách je potrebné riešiť správanie vodičov. Medzi tri problémy týkajúce sa správania, ktoré sú príčinou mnohých vážnych nehôd, patria prekročenie povolenej rýchlosti, intoxikácia a rozptyľovanie.

Tri výzvy týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky

Prekročenie povolenej rýchlosti
Nedostatočné prispôsobenie rýchlosti v určitých dopravných situáciách vedie k zníženiu kontroly počas jazdy. Prekročenie povolenej rýchlosti zostáva jednou z hlavných príčin smrteľných dopravných nehôd.

Intoxikácia
Intoxikácia vodiča predstavuje jedno z najzávažnejších rizík pre bezpečnosť premávky. Nedostatočné sústredenie a pomalé reakčné časy spôsobené intoxikáciou môžu značne ovplyvniť schopnosti vodiča a nakoniec viesť k ťažkým alebo smrteľným zraneniam.

Rozptyľovanie
Rozptyľovanie je rizikovým faktorom pre všetkých vodičov a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky predstavuje hlavný problém. Podobne ako riziká spojené s intoxikáciou, aj rozptyľovanie môže viesť k zhoršeným reakčným časom a strate kontroly nad vozidlom.

Tri výzvy pre bezpečnosť cestnej premávky – prekročenie povolenej rýchlosti, intoxikácia a rozptyľovanie
Podpora bezpečnejšej jazdy

Podpora bezpečnejšej jazdy

Desiatky rokov stojíme na čele výskumu bezpečnosti na cestách. Počas analýzy desiatok tisíc reálnych nehôd sme nadobudli skúsenosti a poznáme význam riešenia týchto troch kľúčových oblastí správania ľudí. Zaviazali sme sa nájsť spôsoby, ako podporovať ľudí, aby sa stali čo najlepšími vodičmi.

Zo skúseností vieme, že pokročilé bezpečnostné inovácie majú význam. Inovácie, ktoré podporujú vodičov v tej najpotrebnejšej chvíli – intuitívna technológia, ktorá pracuje v prospech vodičov, nie proti nim. Cieľom je zaznamenať nebezpečné správanie počas jazdy a v prípade potreby vykonať nápravné opatrenia.

Oranžový kľúč Volvo Car. Toto je nový kľúč Care Key zaisťujúci bezpečnejšiu jazdu, ktorý uľahčuje udržiavanie bezpečnej rýchlosti
Kľúč Care Key

Nedávno sme predstavili našu iniciatívu Care Key zameranú na riešenie problému prekračovania povolenej rýchlosti, ktorý predstavuje jednu z hlavných výziev bezpečnosti cestnej premávky. Vodiči v modeloch Volvo môžu pomocou kľúča Car Key stanoviť limity maximálnej rýchlosti vozidla, a uľahčiť tak dodržiavanie bezpečnej rýchlosti, keď vozidlo požičajú mladším a neskúseným vodičom. Kľúč Care Key je od tohto roku súčasťou štandardnej výbavy všetkých nových vozidiel Volvo a odráža naše ambície podporovať lepšie správanie vodiča.

Obmedzenie rýchlosti - maximálna rýchlosť každého nového vozidla Volvo je odteraz obmedzená.
Obmedzenie rýchlosti

Každé nové Volvo má odteraz maximálnu rýchlosť obmedzenú na 180 km/h, pretože plníme náš sľub zaviesť takéto obmedzenie maximálnej rýchlosti - prekročenie povolenej rýchlosti je jedným z hlavných faktorov, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky. Motivácia vodičov, aby znížili rýchlosť, predstavuje iba jednu časť nášho záväzku prevziať aktívnu zodpovednosť v snahe dosiahnuť nulový počet smrteľných nehôd v doprave a podporovať lepšie správanie vodičov.

Kamery vo vozidle spolu s ostatnými snímačmi umožnia, aby vozidlo zasiahlo v prípade, ak vodič riskuje vážne zranenie.
Kamery vo vozidle

Pracujeme na riešeniach zabudovaných vo vozidle, pomocou ktorých bude možné vyriešiť dva hlavné rizikové faktory bezpečnosti dopravnej premávky: rozptyľovanie a intoxikáciu. Kamery vo vozidle spolu s ostatnými snímačmi umožnia vozidlu podporovať vodiča prostredníctvom služby Volvo on Call. V prípade, ak je vodič jasne intoxikovaný alebo sa nesústredí na jazdu a riskuje vážne alebo smrteľné zranenie, vozidlo bezpečne zastaví. Táto nová technológia je určená na podporu vodičov v extrémnych situáciách, keď strácajú schopnosť bezpečne ovládať vozidlo.

Objavte náš prístup k budúcnosti mobility

Volvo Recharged

Naše vozidlá sme vždy vyvíjali tak, aby pomáhali chrániť ľudí. Teraz ich navrhujeme tak, aby pomáhali chrániť aj planétu.

Spájanie technológií

Zistite, ako spoločnosť Volvo Cars vidí spájanie technológií v oblastiach konektivity,
bezpečnosti a pohonu, ktoré môžu zmeniť váš spôsob života.

Náš prístup je iný

Na prvé miesto kladieme ľudí. Vždy sme kládli a vždy budeme. Naše tri kľúčové oblasti inovácií – konektivita, elektrifikácia a bezpečnosť – nám umožňujú jednoznačne sa sústrediť na uľahčenie života, obmedzenie vplyvu na planétu a zachovanie bezpečnosti. Nižšie nájdete podrobnejšie informácie o oblastiach, v ktorých sa sústreďujeme na inovácie.

The three key innovation areas for Volvo are connectivity, electrification and safety.
Connectivity is one of the key innovation areas for Volvo

Konektivita

Naším cieľom je, aby sme vám do roku 2025 prostredníctvom nového vozidla Volvo každoročne vrátili týždeň kvalitného času

Electrification is one of the key innovation areas for Volvo

Elektrifikácia

Do roku 2025 plánujeme mať 50% našich predaných automobilov plne elektrických.

Safety is one of the key innovation areas for Volvo

Bezpečnosť

V novom vozidle značky Volvo by nikto nemal byť vážne zranený ani usmrtený.

Fond Volvo Cars Tech Fund podporuje inovácie, ktoré nás posunú do lepšej budúcnosti

Inovatívny proces zmeny

Prostredníctvom fondu Volvo Cars Tech Fund úzko spolupracujeme so začínajúcimi aj zavedenými technologickými spoločnosťami a podporujeme inovácie, ktoré nás posunú do lepšej budúcnosti.

Prečítajte si viac o fonde Volvo Cars Tech Fund

Vízia budúcich vecí

Vidíme svet budúcnosti, v ktorom vás plne pripojené autonómne elektrické vozidlá odvezú z bodu A do bodu B. Vyvinuli sme koncept 360, aby sme oživili našu víziu budúcnosti. Každý človek je iný a v oblasti mobility máme individuálne potreby, takže naše nové riešenia sa musia neustále vyvíjať, aby vám mohli ponúknuť ekologicky bezpečný a individuálny spôsob cestovania. Toto je úplne nový spôsob premýšľania o tom, čo je to auto a ako ho používate – vy sami.

Inovácia nikdy nevyjde z módy

Neustále sa tešíme na budúcnosť a hľadáme nové spôsoby, ako vás zaujať, aby sme vám uľahčili a spríjemnili život. Robíme to už roky.

Preskúmajte naše prevratné inovácie