Inovácie v oblasti vozidiel

Budúcnosť jazdy


Ako môže spoločnosť Volvo Cars zmeniť váš život


Ako môže spoločnosť Volvo Cars zmeniť váš život

Znova definujeme osobnú mobilitu


Chceme zabezpečiť slobodu pohybu osobným, udržateľným a bezpečným spôsobom. Na prvé miesto kladieme vaše potreby – bude vám slúžiť tá najlepšia dostupná technológia, a ak neexistuje, vymyslíme novú, prípadne technológie prepojíme, aby sme priniesli nové zážitky.

Zaviazali sme sa priniesť nasledovné vízie:

V novom vozidle značky Volvo by nikto nemal byť vážne zranený ani usmrtený.
Do roku 2025 vám chceme prostredníctvom nového vozidla Volvo každoročne vrátiť týždeň kvalitného času.
Do roku 2025 bude približne 50 percent automobilov, ktoré vyrábame a predávame, poháňať elektrina.


V spoločnosti Volvo Cars inovujeme pre lepší život. Naším zameraním ste vy a váš svet.

Nastal čas zmeniť sa

Výskum naznačuje, že v budúcnosti bude potrebné venovať pozornosť ľudskému správaniu, aby sa ďalej znížil počet úmrtí a zranení na našich cestách. Existujú tri kľúčové výzvy, ktoré riešia správanie ľudí vo vozidlách:

Prekračovanie rýchlosti
Intoxikácia
Rozptyľovanie

Tieto oblasti, o ktorých si môžete prečítať podrobnosti nižšie, predstavujú niektoré z hlavných výziev, ktorým čelíme pri dosahovaní našej vízie, že v novom vozidle Volvo sa nikto nezabije ani vážne nezraní.

Tri výzvy týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky


Prekračovanie rýchlosti
Nedostatočné prispôsobenie rýchlosti v určitých dopravných situáciách vedie k zníženej kontrole počas jazdy. Nedodržiavajte maximálnej povolenej rýchlosti zostáva jednou z hlavných príčin smrteľných nehôd.

Intoxikácia
Intoxikácia vodiča predstavuje jedno z najzávažnejších rizík pre bezpečnosť premávky. Nedostatočné sústredenie a pomalé reakčné časy spôsobené intoxikáciou môžu značne ovplyvniť schopnosti vodiča a nakoniec viesť k ťažkým alebo smrteľným zraneniam.

Rozptyľovanie
Rozptyľovanie môže byť jedným z najviac podceňovaných rizikových faktorov pri šoférovaní, ale v skutočnosti predstavuje hlavný problém bezpečnosti cestnej premávky. Podobne ako riziko intoxikácie, aj rozptyľovanie môže viesť k pomalším časom reakcie a strate kontroly počas jazdy.

Podpora bezpečnejšej jazdy


Ako priekopníci v oblasti bezpečnosti cestnej premávky chápeme potrebu pomôcť pri riešení týchto troch kľúčových oblastí ľudského správania. Našou ambíciou je nájsť spôsoby, ako podporovať ľudí, aby sa stali čo najlepšími vodičmi.

Naším cieľom je pomôcť pri riešení týchto kľúčových problémov týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky kombináciou pokročilých bezpečnostných inovácií. Inovácie, ktoré podporujú vodičov, keď ich najviac potrebujú – intuitívna technológia, ktorá spolupracuje s vodičmi, nie proti nim. Cieľom je zaznamenať nebezpečné správanie počas jazdy a v prípade potreby vykonať nápravné opatrenia.
Kľúč Care

Kľúč Care je súčasťou našej iniciatívy zameranej na riešenie problému prekračovania rýchlosti ako jednej z hlavných výziev bezpečnosti cestnej premávky. Vodičom vo vozidle Volvo umožňuje stanoviť obmedzenia maximálnej rýchlosti vozidla, čo môže byť obzvlášť užitočné pred zapožičaním vozidla mladším a neskúseným vodičom. Kľúč Care sa stane súčasťou štandardnej výbavy všetkých našich modelov od roku 2021 a odráža naše ambície podporovať lepšie správanie vodiča.

Kamery vo vozidle

Pracujeme na riešeniach zabudovaných vo vozidle, ktoré pomôžu vyriešiť dva z hlavných rizikových faktorov bezpečnosti na cestách – rozptyľovanie a intoxikáciu. Kamery vo vozidle spolu s inými snímačmi umožnia vozidlu zasiahnuť, keď jasne intoxikovaný alebo rozptýlený vodič riskuje vážne alebo smrteľné zranenie. Táto nová technológia je určená na podporu vodičov v extrémnych situáciách, keď nie sú schopní bezpečne ovládať vozidlo.

Objavte náš prístup k budúcnosti mobility

Sloboda pohybu

Håkan Samuelsson, generálny riaditeľ a prezident spoločnosti Volvo Cars vysvetľuje, ako Volvo Cars
formuje budúcnosť mobility.

Zbližovanie technológií

Zistite, ako spoločnosť Volvo Cars vidí zbližovanie technológií v oblastiach konektivity,
bezpečnosti a pohonu, a ako mení spôsob vášho života.

Robíme veci inak

V spoločnosti Volvo Cars kladieme na prvé miesto vždy ľudí. Pri práci sa jasne zameriavame na tieto tri kľúčové oblasti inovácie. Veríme, že technológia by nás mala oslobodiť – nie nás zotročovať. Nižšie získate viac informácií o oblastiach, na ktoré sa zameriavame.

Konektivita

Naším cieľom je, aby sme vám do roku 2025 prostredníctvom nového vozidla Volvo každoročne vrátili týždeň kvalitného času

Elektrifikácia

Do roku 2025 plánujeme mať 50% našich predaných automobilov plne elektrických.

Bezpečnosť

V novom vozidle značky Volvo by nikto nemal byť vážne zranený ani usmrtený.

Pod pokrievkou inovácií


Úzko spolupracujeme so začínajúcimi aj zavedenými technologickými firmami prostredníctvom projektu Volvo Cars Tech Fund so sídlom v Silicon Valley, čím podporujeme inovácie, ktoré nás dovedú k lepšej budúcnosti.
Prečítajte si viac o fonde Volvo Cars Tech Fund

Vízia vecí, ktoré prídu


V nie príliš vzdialenej budúcnosti vidíme svet, v ktorom sú plne prepojené autonómne elektromobily odpoveďou na potreby mobility ľudí. Vyvinuli sme koncept 360c, ktorý oživuje našu víziu budúcnosti. Potreba individuálnej mobility sa vyvíja. Riešenia musia ponúkať bezpečný, ekologicky prípustný, avšak osobný a pohodlný zážitok z cestovania. Vyžaduje to úplne nový spôsob myslenia o tom, čo je to auto a ako ho používame.
Prečítajte si viac o koncepte 360c

Inovácia, ktorá nikdy nevyjde z módy

Tešíme sa, že môžeme nájsť nové spôsoby, ako vás upútať, aby bol váš život ľahší a príjemnejší. Takto pracujeme už roky.

Preskúmajte naše prelomové inovácie