Asistenčné systémy pre vodiča

Naše asistenčné systémy pre vodiča vám prinášajú pohodlie, kontrolu a istotu pri jazde, nech mierite kamkoľvek. Preskúmajte niektoré dostupné systémy.

Systém na zabránenie kolíziám

Inteligentné systémy dokážu zaznamenať riziko a pomôžu vám vyhnúť sa kolízii s inými vozidlami, chodcami a cyklistami – kedykoľvek, vo dne alebo v noci. Systémy v prípade potreby vydajú zvukovú alebo svetelnú výstrahu, prípadne výstrahu pomocou brzdenia. A ak hrozí bezprostredná kolízia alebo ak sa v križovatke chystáte odbočiť do cesty protiidúcemu vozidlu, vaše vozidlo dokáže automaticky zabrzdiť. *

Pomocník pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu

Pomocník pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu zvyšuje pohodlie a bezpečnosť pri jazde na diaľnici. Ak vozidlo prechádza cez čiary jazdného pruhu bez použitia smerových svetiel, systém jemne nasmeruje vaše vozidlo späť do vášho jazdného pruhu. Ak tento zásah do riadenia nestačí alebo stále pokračujete v jazde cez čiary jazdného pruhu, upozornia vás vibrácie volantu. Pomocník pre zachovanie stopy v jazdnom pruhu nepretržite sleduje vašu polohu na ceste a poskytuje plynulú podporu pri rýchlostiach od 65 km/h. ***

Systém ochrany pred zídením z cesty

Systém ochrany pred zídením z cesty pomáha zabrániť náhodnému opusteniu vozovky. Ak prejdete cez krajné čiary jazdného pruhu, pomôže vám nasmerovať vozidlo späť na cestu. V prípade potreby môže táto bezpečnostná novinka Volvo taktiež aktivovať brzdy, aby vám pomohla zostať na ceste. Systém ochrany pred zídením z cesty funguje pri rýchlostiach od 65 km/h do 140 km/h.

Systém upozornenia na križujúce vozidlá s automatickým brzdením

Asistent vodiča so systémom upozornenia na križujúce vozidlá monitoruje priestor za vozidlom pri cúvaní z parkovacieho miesta a vydáva výstrahy pred blížiacimi sa vozidlami, a v prípade bezprostrednej kolízie automaticky zabrzdí. **

Systém monitorovania mŕtveho uhla (BLIS)

Systém monitorovania mŕtveho uhla s asistentom riadenia dokáže zmierniť napätie v rušnej premávke pomocou výstrah a aktívnej podpory, ktorá vás navedie späť na cestu. Keď vozidlo vojde do priestoru vášho mŕtveho uhla alebo sa rýchlo približuje v jazdnom pruhu na niektorej strane vozidla, systém BLIS vás môže upozorniť pomocou kontrolky v ľavom alebo pravom spätnom zrkadle. ***

Priestorová kamera

Štyri kamery s vysokým rozlíšením poskytujú pri parkovaní 360° pohľad z vtáčej perspektívy, takže môžete s istotou vojsť na akékoľvek úzke miesto alebo z neho vyjsť.

Connected safety

Systém cloudovej komunikácie vám umožňuje prijímať a zdieľať informácie o stave vozovky. Dáta v reálnom čase pomáhajú vám – aj ostatným – pripraviť sa na podmienky pred vozidlom prostredníctvom symbolu na displeji vodiča alebo voliteľnom projekčnom displeji. Systém vás tiež upozorní, ak iné pripojené vozidlo pred vami zaznamená na ceste šmykľavé podmienky. ***

Zobrazené prvky nemusia byť súčasťou štandardnej výbavy ani dostupné pre všetky štýly, motory a krajiny.

* Pri určitých rýchlostiach a za určitých podmienok môže systém zaznamenať vozidlá, chodcov a cyklistov pohybujúcich sa v rovnakom smere ako vozidlo. Vodič je neustále zodpovedný za bezpečnú jazdu.

** Funkcie na podporu vodiča nenahrádzajú pozornosť a úsudok vodiča. Systém upozornenia na križujúce vozidlá môže mať v určitých situáciách obmedzenú funkčnosť. Brzdenie je aktívne iba pri nižších rýchlostiach.

*** Vodič môže deaktivovať pomocníka na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu, systémy BLIS a Connected Safety. Tieto systémy je potom potrebné znova aktivovať, aby sa obnovila ich funkčnosť.