Ochrana súkromia

11 Výsledky

Informačné oznámenie – Analýza údajov vozidla

Informačné oznámenie – Nákup služieb

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo", „my") mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie nákupu služieb, musíme spracovať určité údaje.

Informačné oznámenie - Volvo ID

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Volvo ID, musíme spracovať určité údaje.

Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov

Informačné oznámenie - Connected Safety

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“, „nás“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Connected Safety, musíme spracovať určité údaje.

Právne kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, súkromia alebo iných právnych problémov, použite príslušné kontaktné informácie uvedené nižšie.

Právne dokumenty a správa údajov

My, v spoločnosti Volvo Car Group vám chceme ponúknuť služby, vďaka ktorým budú vaše skúsenosti so značkou Volvo čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie a čo najpohodlnejšie.

Informačné oznámenie – Všeobecná analýza údajov pre výskum a vývoj produktov a služieb

Informačné oznámenie – Hlasové správy

Aktualizované 11/25/2019

Informačné oznámenie – Hlasové správy

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa hlasového zadávania SMS správ, musíme spracovať určité údaje.

1. Kontrolór údajov

Kontrolór pre všetky osobné údaje zozbierané a spracované vo vzťahu k hlasovému zadávaniu správ je spoločnosť Volvo Car Corporation, švédska právnická osoba s registračným číslom 556074-3089 s adresou Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko.

2. Účel spracovania údajov

Účelom spracovania osobných údajov je, aby vám spoločnosť Volvo mohla poskytnúť službu hlasového zadávania správ, kde používame rozpoznávanie hlasu na premenu vašej reči na text. Spoločnosť Volvo využíva externého poskytovateľa na vykonávanie rozpoznávania hlasu a tiež na zlepšenie služieb poskytovateľa.

3. Kategórie údajov

3.1 Nahraté hlasové dáta

Nahratý hlas zamýšľanej správy, ktorý sa má premeniť na text, sa odosiela z vozidla do cloud služby.

3.2 Identifikačné číslo vozidla (VIN)

VIN slúži na overenie, či vaše auto má predplatenú túto službu.

3.3 Textová správa

Textová správa vytvorená externým poskytovateľom služieb je uložená v cloude a odoslaná späť a uložená vo vašom vozidle. Textová správa sa dá odoslať ako SMS.

4. Zdieľanie údajov

Nahraté hlasové dáta budú zdieľané prostredníctvom internetu s cloud službou spoločnosti Volvo a postúpené externému poskytovateľovi služieb. Vaše identifikačné číslo vozidla bude zdieľané len medzi vozidlom a cloudom Volvo. Textová správa je zdieľaná medzi externým poskytovateľom služieb a vaším vozidlom.

5. Právny základ

Spoločnosť Volvo je kontrolórom vyššie uvedených údajov,pričom externý poskytovateľ služieb spracováva nahraté hlasové dáta do textového reťazca. Vyššie uvedené údaje sú spracované na základe toho, že takéto spracovanie je nevyhnutné, aby spoločnosť Volvo mohla poskytovať hlasové správy.

6. Uchovávanie a vymazanie údajov

Identifikačné číslo vozidla bude uložené v cloude spoločnosti Volvo, pokiaľ je predplatné aktívne. Po uplynutí platnosti predplatného bude VIN vymazané po 90 dňoch, ak to nie je v rozpore s miestnymi zákonmi. Externý poskytovateľ služieb uchováva nahraté hlasové dáta spolu s textovou správou počas 90 dní.

7. Iné

Viac informácií týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Volvo (vrátane kontaktných informácií spoločnosti Volvo a úradníka na ochranu údajov spoločnosti Volvo, informácií o vašich právach a bezpečnostných opatreniach prijatých s cieľom ochrany vašich údajov) nájdete v Volvo Car Group Zásady ochrany osobných údajov zákazníka.


Tento článok sa týka:


Pomohlo vám to?

Informačné oznámenie - Volvo On Call

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa služby Volvo On Call, musíme spracovať určité údaje, vrátane osobných údajov.

Informačné oznámenie - Real-Time Traffic Information

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie Real Time Traffic Information, musíme spracovať určité údaje.