Ochrana súkromia

11 Výsledky

Informačné oznámenie – Analýza údajov vozidla

Informačné oznámenie – Nákup služieb

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo", „my") mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie nákupu služieb, musíme spracovať určité údaje.

Informačné oznámenie - Volvo ID

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Volvo ID, musíme spracovať určité údaje.

Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov

Informačné oznámenie - Connected Safety

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“, „nás“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Connected Safety, musíme spracovať určité údaje.

Právne kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, súkromia alebo iných právnych problémov, použite príslušné kontaktné informácie uvedené nižšie.

Právne dokumenty a správa údajov

My, v spoločnosti Volvo Car Group vám chceme ponúknuť služby, vďaka ktorým budú vaše skúsenosti so značkou Volvo čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie a čo najpohodlnejšie.

Informačné oznámenie – Všeobecná analýza údajov pre výskum a vývoj produktov a služieb

Informačné oznámenie – Hlasové správy

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa hlasového zadávania SMS správ, musíme spracovať určité údaje.

Informačné oznámenie - Volvo On Call

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa služby Volvo On Call, musíme spracovať určité údaje, vrátane osobných údajov.

Informačné oznámenie - Real-Time Traffic Information

Aktualizované 11/25/2019

Informačné oznámenie - Real-Time Traffic Information

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie Real Time Traffic Information, musíme spracovať určité údaje.

1. Kontrolór údajov

Kontrolór pre všetky osobné údaje zozbierané a spracované vo vzťahu k Real Time Traffic Information je spoločnosť Volvo Car Corporation, švédska právnická osoba s registračným číslom 556074-3089 s adresou Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko.

2. Spracovanie osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je, aby vám spoločnosť Volvo mohla poskytnúť službu Real Time Traffic Information a jej vylepšené verzie. Táto služba dostáva informácie od externého poskytovateľa služieb o cestnej premávke. Posiela aj informácie z vášho vozidla externému poskytovateľovi, aby mohol obohatiť službu.

3. Kategórie údajov

3.1 Pozícia vozidla

Tieto údaje sa používajú pre externých poskytovateľov služieb na výpočet hustoty premávky a na informovanie ostatných vodičov, kde existujú riziká prehustenia premávky.

3.2 Rýchlosť

Tieto údaje sa používajú pre externých poskytovateľov služieb na výpočet hustoty premávky a na informovanie ostatných vodičov, kde existujú riziká prehustenia premávky.

3.3 Identifikačné číslo vozidla (VIN)

VIN slúži na overenie, či vaše vozidlo má predplatenú túto službu.

4. Zdieľanie údajov

Rýchlosť a pozícia vášho vozidla bude zdieľaná prostredníctvom internetu s cloud službou spoločnosti Volvo a postúpené externému poskytovateľovi služieb. Informácie sa používajú na výpočet rizika prehustenia premávky v určitej pozícii. Informácie o prehustení premávky budú zdieľané s inými vozidlami. Vaše identifikačné číslo vozidla bude zdieľané len medzi vozidlom a cloudom Volvo.

5. Právny základ

Spoločnosť Volvo je správcom uvedených údajov, zatiaľ čo externý poskytovateľ služieb spracováva údaje o polohe a rýchlosti. Vyššie uvedené údaje sú spracované na základe toho, že takéto spracovanie je nevyhnutné, aby spoločnosť Volvo mohla poskytovať službu Real Time Traffic Information.

6. Uchovávanie a vymazanie údajov

Identifikačné číslo vozidla bude uložené v cloude spoločnosti Volvo, pokiaľ je predplatné aktívne. Po uplynutí platnosti predplatného sa VIN, rýchlosť a poloha a informácie o prehustení premávky uchovajú maximálne na 90 dní, ak to nie je v rozpore s miestnymi zákonmi.

7. Iné

Viac informácií týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Volvo (vrátane kontaktných informácií spoločnosti Volvo a úradníka na ochranu údajov spoločnosti Volvo, informácií o vašich právach a bezpečnostných opatreniach prijatých s cieľom ochrany vašich údajov) nájdete v Volvo Car Group Zásady ochrany osobných údajov zákazníka.


Tento článok sa týka:


Pomohlo vám to?