Ochrana súkromia

11 Výsledky

Informačné oznámenie – Analýza údajov vozidla

Informačné oznámenie – Nákup služieb

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo", „my") mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie nákupu služieb, musíme spracovať určité údaje.

Informačné oznámenie - Volvo ID

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Volvo ID, musíme spracovať určité údaje.

Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov

Informačné oznámenie - Connected Safety

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“, „nás“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Connected Safety, musíme spracovať určité údaje.

Právne kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, súkromia alebo iných právnych problémov, použite príslušné kontaktné informácie uvedené nižšie.

Právne dokumenty a správa údajov

My, v spoločnosti Volvo Car Group vám chceme ponúknuť služby, vďaka ktorým budú vaše skúsenosti so značkou Volvo čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie a čo najpohodlnejšie.

Informačné oznámenie – Všeobecná analýza údajov pre výskum a vývoj produktov a služieb

Informačné oznámenie – Hlasové správy

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa hlasového zadávania SMS správ, musíme spracovať určité údaje.

Informačné oznámenie - Volvo On Call

Aktualizované 4/9/2020

Informačné oznámenie - Volvo On Call

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa služby Volvo On Call, musíme spracovať určité údaje, vrátane osobných údajov.

Kontrolór údajov

Kontrolór údajov pre všetky osobné údaje zozbierané a spracované vo vzťahu k službe Volvo On Call je Volvo Car Corporation, 405 31 Göteborg, Švédsko.

Účel spracovania údajov

Účelom spracovania je, aby vám spoločnosť Volvo mohla poskytnúť službu Volvo On Call a jej vylepšené verzie.

Kategórie údajov

Osobné údaje

Volvo ID je potrebné, aby vám mohla byť poskytnutá služba Volvo On Call. Informácie o spracovaní údajov o Volvo ID nájdete v Zmluvné podmienky pre služby. Vaše meno a e-mailová adresa sú osobné údaje poskytnuté prostredníctvom Volvo ID. Spoločnosť Volvo to využíva na identifikáciu vás a umožňuje vám uložiť vaše osobné nastavenia potrebné pre službu Volvo On Call. Okrem identifikačného čísla Volvo ID je potrebné aj osobné telefónne číslo. Služba Volvo On Call používa telefónne číslo, aby vám mohla posielať informácie prostredníctvom SMS.

Údaje vozidla

Služba Volvo On Call poskytuje funkciu na zobrazenie stavu a kontroly vášho vozidla na diaľku. Za týmto účelom sa z vozidla automaticky získavajú nasledujúce údaje vždy, keď kľúč vytiahnete z vozidla. Upozorňujeme vás, že niektoré údaje vozidla, ktoré sú uvedené nižšie, sa tiež považujú za osobné údaje.

 • Poloha vozidla
 • Údaje o hladine paliva
 • Priemerná spotreba pri poslednej jazde
 • Priemerná rýchlosť pri poslednej jazde
 • Počítadlo prejazdených kilometrov
 • Denné počítadlo kilometrov
 • Hladina brzdovej kvapaliny
 • Poruchy žiaroviek
 • Hladina kvapaliny ostrekovača
 • Úroveň nahustenia pneumatík
 • Stav uzamknutia dverí
 • Stav zapaľovania motora
 • Nezávislé kúrenie
 • Stav hybridnej batérie
 • Denník jazdy
 • Iné indikátory stavu vozidla

Právny základ

Spoločnosť Volvo spracuje vyššie uvedené údaje na základe toho, že takéto spracovanie je nevyhnutné, aby sme mohla poskytovať službu Volvo On Call v súlade s podmienkami platnými medzi vami a spoločnosťou Volvo. Službu nebudete môcť používať, pokiaľ nám neumožníte spracovať vaše osobné údaje.

Uchovávanie a vymazanie údajov

Predplatné služby

Keď vaše predplatné služby Volvo On Call skončí, informácie spojené s touto službou, vrátane vašich osobných údajov, budú po 90 dňoch vymazané. Informácie o tom, ako sa pri zrušení zmluvy nakladá s informáciami prepojenými s vaším identifikačným číslom Volvo ID, nájdete v časti Zmluvné podmienky pre služby.

Prevod vlastníctva

Ak sa prevod vlastníctva vozidla zaregistroval v službe Volvo On Call, všetky údaje, vrátane osobných údajov, týkajúce sa predchádzajúceho vlastníka, sa natrvalo odstránia. Prevod vlastníctva sa môže zaregistrovať u predajcu Volvo alebo v aplikácii Volvo On Call.

Denník jazdy

Ak je aktivovaný denník jazdy v službe Volvo On Call, údaje týkajúce sa ciest sa uložia v cloude spoločnosti Volvo na obdobie 500 dní a potom sa odstránia. Ak máte hybridný/Twin Engine model, údaje sa uložia aj pre trasu. Denník jazdy pre benzínové a naftové vozidlá obsahuje iba začiatočné a koncové pozície pre jednotlivé jazdy. Ak deaktivujete službu denníka jazdy, nebudú zhromaždené žiadne údaje týkajúce sa vašich jázd a akékoľvek už zhromaždené údaje budú vymazané.

Tretia strana

Spoločnosť Volvo nikdy nezdieľa údaje s tretími stranami bez súhlasu zákazníka.

Iné

Viac informácií o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Volvo (vrátane kontaktných informácií spoločnosti Volvo a úradníka na ochranu údajov v spoločnosti Volvo, informácie o vašich právach a vykonaných bezpečnostných opatreniach na ochranu údajov) nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov zákazníkov.


Tento článok sa týka:


Pomohlo vám to?

Informačné oznámenie - Real-Time Traffic Information

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie Real Time Traffic Information, musíme spracovať určité údaje.