Ochrana súkromia

11 Výsledky

Informačné oznámenie – Analýza údajov vozidla

Informačné oznámenie – Nákup služieb

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo", „my") mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie nákupu služieb, musíme spracovať určité údaje.

Informačné oznámenie - Volvo ID

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Volvo ID, musíme spracovať určité údaje.

Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov

Informačné oznámenie - Connected Safety

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“, „nás“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa Connected Safety, musíme spracovať určité údaje.

Právne kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, súkromia alebo iných právnych problémov, použite príslušné kontaktné informácie uvedené nižšie.

Právne dokumenty a správa údajov

My, v spoločnosti Volvo Car Group vám chceme ponúknuť služby, vďaka ktorým budú vaše skúsenosti so značkou Volvo čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie a čo najpohodlnejšie.

Informačné oznámenie – Všeobecná analýza údajov pre výskum a vývoj produktov a služieb

Aktualizované 11/25/2019

Informačné oznámenie – Všeobecná analýza údajov pre výskum a vývoj produktov a služieb

Kontrolný subjekt

Spoločnosť Volvo Car Corporation, švédska právnická osoba s registračným číslom 556074-3089, so sídlom Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Švédsko, ďalej len „Volvo“, „my“, „nás“, bude ako správca údajov spracovávať vaše osobné údaje podľa popisu nižšie.

Účel a právny základ spracovania

Aby sme lepšie porozumeli tomu, ako vylepšiť naše produkty a služby – a aké nové rozvíjať – využívame prístup založený na údajoch a využívame údaje o vozidlách, produktoch, zákazníkoch a predajoch, aby sme dokázali smerovať vývoj produktov a služieb. Spracovanie zahŕňa širokú škálu analytiky, modelovania a výskumu, ktorý vykonávajú naši analytici a informatici.

Právnym základom tohto spracovania je oprávnený záujem. Vo všeobecnosti nebudeme žiadať o váš súhlas, pokiaľ sa to v konkrétnom prípade nepovažuje za potrebné, alebo ak to nevyžadujú platné právne predpisy. Tam, kde je to možné, obmedzujeme analýzy na anonymizované alebo pseudonymizované údaje. Spracovanie nezahŕňa žiadne automatické rozhodovanie, napríklad profilovanie.

Kategórie údajov

Údaje, ktoré spracujeme, nie sú viazané ani obmedzené na konkrétne produkty alebo služby (napr. Volvo On Call, Volvo ID, Connected Safety atď.), ale odkazujú na širokú škálu analýz údajov smerom k všeobecnému cieľu vývoja produktov a služieb. V rámci spracovania údajov uvedených v tomto oznámení sa nevykonáva žiadny zber údajov. Ďalšie informácie o tom, ktoré údaje sa zhromažďujú a dĺžka ich uchovávania, sa týkajú informácií o službách uverejnených na stránke support.volvocars.com/legal.

Zverejnenie/Prijímatelia vašich osobných údajov/Prenos

Vaše osobné údaje budú sprístupnené a spracované našimi dcérskymi spoločnosťami na vyššie uvedené účely. Vo vzťahu k našim dcérskym spoločnostiam, ktoré sa nachádzajú mimo európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), prenesieme vaše osobné údaje na základe štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou Komisiou.

Ukončenie zberu údajov

Dôsledne dodržiavame pravidlá ukončenia zberu údajov. Viac informácií nájdete v informačných oznámeniach o službách, ktoré sú zverejnené na support.volvocars.com/legal. Ako vlastník vozidla a ďalších údajov, ktoré zhromažďujeme, musíte kontaktovať náš zákaznícky servis buď telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom formulára, ktorý je popísaný na konci. Kontaktné informácie relevantné pre váš trh nájdete na stránke support.volvocars.com/contact.

Ak chcete uplatniť svoje práva, použite náš online formulár na adrese: https://www.volvocars.com/intl/subject-rights-request.

Viac informácií o vašich právach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov a kontaktné údaje pre ďalšie informácie a sťažnosti, ako aj kontaktné údaje pre nášho úradníka na ochranu údajov, nájdete v časti Volvo Car Group Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov.


Tento článok sa týka:


Pomohlo vám to?

Informačné oznámenie – Hlasové správy

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa hlasového zadávania SMS správ, musíme spracovať určité údaje.

Informačné oznámenie - Volvo On Call

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa služby Volvo On Call, musíme spracovať určité údaje, vrátane osobných údajov.

Informačné oznámenie - Real-Time Traffic Information

Aby vám spoločnosť Volvo Car Corporation („Volvo“, „my“) mohla poskytnúť všetky funkcie týkajúce sa funkcie Real Time Traffic Information, musíme spracovať určité údaje.