Podmienky

8 Výsledky

Špecifické podmienky nákupu služieb

Aktualizované 1/21/2020

Špecifické podmienky nákupu služieb

1. ÚVOD

1.1

My, spoločnosť Volvo (ako je definované v časti 1.2 nižšie), vám chceme poskytnúť možnosť zakúpenia služieb (ako je definované v časti 2 nižšie) online.

1.2

Zaškrtnutím políčka v digitálnom akceptačnom procese potvrdíte, že ste si prečítali tieto špecifické podmienky pre nákup služieb („Špecifické podmienky") a akceptujete, že bola uzavretá záväzná dohoda medzi vami a spoločnosťou Volvo Car Corporation, švédskou spoločnosťou s registračným číslom 556074-3089, so sídlom 405 31 Gothenburg, Švédsko („Volvo" alebo „my", „nás" alebo „naše") o nákupe služby.

1.3

Okrem týchto Špecifických podmienok, Podmienok pre služby („Podmienky pre služby"), ktoré sú k dispozícii tu, a akékoľvek ďalšie povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy (ako je definované v časti 2 nižšie), sa vzťahujú na vaše používanie a nákup Služieb, pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak.

1.4

Podmienky týkajúce sa Služieb platia medzi vami a pobočkou spoločnosti Volvo a spoločnosť Volvo koná v mene tejto pobočky podľa týchto Špecifických podmienok. Tieto Špecifické podmienky sa teda riadia aj týmito Podmienkami pre služby a podmienky v nich uvedené platia aj pre podniky podľa týchto Špecifických podmienok.

1.5

Aby ste si mohli službu zakúpiť, musíte mať platné Volvo ID.

2. DEFINÍCIE

Služba" znamená službu zakúpenú od spoločnosti Volvo, ktorú je možné objednať prostredníctvom Volvo ID, a ktorá zahŕňa, ale neobmedzuje sa len na súvisiace služby (ako napríklad predplatné služby Volvo on Call), aplikácie a ďalší softvér.

Zmluva“ znamená akúkoľvek zmluvu medzi spoločnosťou Volvo a vami zakúpenou službou, ktorá obsahuje tieto Špecifické podmienky.

Webová stránka“ znamená; www.volvocars.com

3. POPIS PROCESU NÁKUPU

3.1

Predtým, ako budete môcť používať Službu, budete musieť dokončiť proces online objednávky a zaplatiť za Službu. Venujte dostatok času prečítaniu a kontrole objednávky v každom kroku procesu.

3.2

Po dokončení objednávky sa na obrazovke zobrazí potvrdenie objednávky. Taktiež vám zašleme e-mail s potvrdením/faktúrou s príslušnými údajmi o objednávke a jedinečným identifikačným číslom objednávky, na ktoré by sa malo odkazovať v prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo korešpondencie týkajúcej sa vašej objednávky. Prípadne vás môžeme kontaktovať, aby sme vám oznámili, že vašu objednávku neakceptujeme. Zvyčajne sa jedná o niektorý z nasledujúcich dôvodov:

(i) vašu platbu nemôžeme overiť; alebo

(ii) nie ste oprávnení na nákup uvedenej Služby.

3.3

Zmluva bude vytvorená až vtedy, keď prijmeme vašu objednávku v súlade s časťou 3.2.

4. PLATBA

4.1

Služba je objednaná a zaplatená online. Cena je splatná len bežne používanými kreditnými alebo debetnými kartami cez bezpečný online platobný systém.

4.2

Používame platobné služby tretích strán a vy súhlasíte s tým, že s platobnou transakciou a informáciami o vašej karte a akýmikoľvek ďalšími informáciami potrebnými na uskutočnenie takejto platobnej transakcie sa bude zaoberať tretia strana (vrátane, ale nie len, predchádzania podvodom). Používame iba platobné služby tretích strán, ktoré sú certifikované bankami a nadobúdateľmi kariet na bezpečnú správu platobných transakcií. Celá komunikácia medzi našimi webovými stránkami a vašou bankou je realizovaná platobnými službami tretích strán.

5. ZRUŠENIE

5.1

Zmluvu môžete zrušiť do štrnástich (14) dní od zadania objednávky bez udania dôvodu.

5.2

Ak chcete uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí zrušiť Zmluvu jasným vyhlásením prostredníctvom https://www.volvocars.com/intl/support/contact. Ak sa rozhodnete Zmluvu zrušiť, bez zbytočného odkladu Vám vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás dostali v súvislosti so Zmluvou. Ak ste Službu využili predtým, ako uplatníte svoje právo na jej zrušenie, môžeme primerane vrátenia platby odpočítať primeranú čiastku, ktorá zodpovedá vášmu používaniu Služby.

5.3

Úhradu urobíme pomocou rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pri počiatočnej transakcii. V dôsledku spätnej úhrady platby vám nevzniknú žiadne poplatky.

5.4

Nič v týchto Špecifických podmienkach neovplyvní vaše zákonné práva, či už vo vzťahu k Vášmu právu na odstúpenie od zmluvy alebo iným spôsobom.

6. SÚKROMIE

6.1

Vaše súkromie a súkromie všetkých ostatných zákazníkov je pre spoločnosť Volvo najdôležitejšie. Vaše používanie služby je subjektom spoločnosti Volvo Car Group Zásady ochrany osobných údajov zákazníkov.

6.2

Konkrétne informácie o spracovaní údajov súvisiacich s nákupom služby nájdete v Informačné oznámenie – Nákup služieb.


Tento článok sa týka:


Pomohlo vám to?

Podmienky služby Google Local Search

Keď spustíte aplikáciu Google Local Search prvýkrát, musíte prijať Podmienky poskytovania služieb (pozri odkazy nižšie), aby ste aplikáciu mohli používať. Schválenie je vždy udelené vo vozidle.

Právne kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, súkromia alebo iných právnych problémov, použite príslušné kontaktné informácie uvedené nižšie.

Právne dokumenty a správa údajov

My, v spoločnosti Volvo Car Group vám chceme ponúknuť služby, vďaka ktorým budú vaše skúsenosti so značkou Volvo čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie a čo najpohodlnejšie.

Podmienky služby Yelp

Keď spustíte aplikáciu Yelp prvýkrát, musíte prijať Podmienky poskytovania služieb (pozri odkazy nižšie), aby ste aplikáciu mohli používať. Schválenie je vždy udelené vo vozidle.Potvrdením rezervácie v aplikácii Yelp pre Volvo, súhlasíte s Yelp rezervačnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov Yelp.

Podmienky služby HERE (Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp)

Nasledujúce aplikácie, Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp, používajú podkladovú technológiu od spoločnosti HERE. Pri prvom spustení niektorej z týchto aplikácií musíte súhlasiť so Zmluvnými podmienkami (pozri odkazy nižšie), aby ste mohli aplikáciu používať. Schválenie je vždy udelené vo vozidle.

Globálne podmienky refundácie za dobitie

Podmienky pre služby