Vaše Volvo - zostaňte informovaní

Budeme vás informovať o novinkách, najnovších ponukách značky Volvo a informáciách o vašom vozidle.

Osobné údaje

Súhlas so spracúvaním osobných údajov


V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov
súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. (ako správcom údajov),
so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 35874546

Údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov na marketingové účely a to v rozsahu: produktové informácie, akčné ponuky, pozvánky na akcie a pod.

T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať výlučne na vyššie uvedené účely a tiež vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom.