DOŽIVOTNÁ SPOTREBITEĽSKÁ ZÁRUKA NA DIELY

Kvalita a istota

S doživotnou zárukou na náhradné diely pre osobné automobily značky Volvo (Customer Lifetime Parts Warranty) budú zadarmo opravené alebo vymenené pokazené diely kryté zárukou a to po celú dobu, čo budete vozidlo vlastniť. Záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobené výrobnou vadou náhradného dielu.

Detailné podmienky doživotnej záruky nájdete tu

Pre váš väčší pokoj

Keď zveríte svoje vozidlo autorizovanému servisu Volvo a zakúpite si náhradný diel Volvo, získate právo na poskytnutie našej doživotnej záruky na náhradné diely (Customer Lifetime Parts Warranty). Keď teda dovolíte odborne vyškoleným technikom autorizovaných servisov Volvo opraviť vaše vozidlo s použitím originálnych dielov, vždy získate väčší pocit pokoja bez ohľadu na to, koľko kilometrov so svojím vozidlom najazdíte.
Kontaktujte váš servis

Dostupné len v autorizovaných servisoch značky Volvo

Volvo poskytuje záruku na to, že všetky náhradné diely zakúpené a namontované na vaše vozidlo budú v autorizovanom servise Volvo bez problémov zpôsobených výrobnou chybou náhradného dielu. Zárukou sú kryté aj náklady na prácu nutnú na vykonanie výmeny náhradného dielu krytého zárukou. Záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo, bežne opotrebované a mechanicky poškodené súčiastky ani na spotrebný materiál. Na výmenu náhradných dielov, pri ktorých došlo k poškodeniu pôsobením vonkajších vplyvov, sa záruka nevzťahuje.
Kontaktujte váš servis

Najčastejšie otázky – Doživotná spotrebiteľská záruka na diely

 • Prečo nie je doživotná záruka na diely z výroby?

  Diely na nové vozidlá z výroby podliehajú Záruke na nové vozidlo.

 • Prečo nie doživotná záruka na diely zakúpené skôr?

  Doživotná spotrebiteľská záruka na diely sa vzťahuje iba na diely zakúpené po zavedení koncepcie na vašom trhu.

 • Nemám príjmový doklad. Môžem si aj napriek tomu uplatniť nárok na Doživotnú spotrebiteľskú záruku na diely?

  Nie. Bez príjmového dokladu (alebo iného platného dokladu o kúpe, napríklad faktúry) nie je možné uplatniť nárok na záruku. Ak chcete zistiť, či je možné získať kópiu príjmového dokladu staršieho dáta, obráťte sa na autorizovaný servis Volvo.

 • Existuje nejaký strop, koľkokrát je možné vymeniť ten istý diel v rámci Doživotnej spotrebiteľskej záruky na diely?

   Nie.

 • Dostanem Doživotnú spotrebiteľskú záruku na diely , keď si zakúpim originálny náhradný diel Volvo a nainštalujem ho sám alebo v dielni mimo siete spoločnosti Volvo?

  Nie, záruka sa uplatňuje iba v prípade, keď je diel zakúpený a nainštalovaný v autorizovanom servise Volvo.

 • Platí záruka v prípade, ak bol originálny diel Volvo zakúpený a nainštalovaný u veľkoobchodného predajcu?

  Nie, záruka sa uplatňuje iba v prípade, keď je diel zakúpený a nainštalovaný v autorizovanom servise Volvo.

 • Vzťahuje sa Doživotná spotrebiteľská záruka na diely aj na repasované diely?

  Áno, záruka sa vzťahuje aj na repasované originálne diely Volvo, ktoré boli predané a nainštalované prostredníctvom autorizovaných servisov Volvo.

 • Čo ak je chybný diel, ktorý spôsobil zlyhanie iných dielov, budú tieto diely taktiež kryté zárukou?

   Áno. Diely, ktoré zlyhajú z dôvodu poruchy iného dielu (na ktorý sa vzťahuje Doživotná spotrebiteľská záruka na diely), sa taktiež bezplatne vymenia.

 • Ak sa vymení diel počas záruky na nové vozidlo, inej formy predĺženej záruky alebo inej záruky, bude platiť Doživotná spotrebiteľská záruka na diely?

  Nie, Doživotná spotrebiteľská záruka na diely sa uplatňuje iba v prípade, keď zákazník za diel zaplatí.

 • Sú v záruke zahrnuté aj náklady na prácu?

   Áno, Doživotná spotrebiteľská záruka na diely pokrýva náklady na diely aj na prácu.