Prvky modelu Volvo S90

Objavte celý rad prvkov pre Volvo S90.

Choose category:
IntelliSafe
Pilot Assist
Image2
Pilot Assist

Poloautonómne riadenie Pilot Assist slúži na dosiahnutie plynulejšej jazdy od výjazdu z parkoviska až po vysokú rýchlosť na diaľnici a dopĺňa adaptívny tempomat Adaptive Cruise Control – prostredníctvom jemnej podpory riadenia, ktorá pomáha udržať vozidlo uprostred jazdného pruhu pri nastavenej rýchlosti. A ak sa pred vami nachádza iné vozidlo, dokáže prispôsobiť vašu rýchlosť a pomôcť udržiavať nastavený odstup. Funkcia korigovania polohy volantu – ako súčasť systému Pilot Assist – je aktívna až do rýchlosti 130 km/h a dokáže uľahčiť jazdu v neustále sa zastavujúcej premávke, ako aj jazdu na diaľnici. Ak oboma rukami pustíte volant, Pilot Assist sa automaticky vypne. Pilot Assist je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Dôležitá poznámka: Za riadenie vozidla, ako aj za udržiavanie správnej vzdialenosti a rýchlosti, je vždy zodpovedný vodič – a to aj pri použití funkcie Pilot Assist. Na intenzitu, s akou môžu poloautomatické systémy (ako je napríklad Pilot Assist) napomáhať pri zrýchľovaní, brzdení a zatáčaní, sú stanovené obmedzenia.

Adaptive Cruise Control
Image2
Adaptive Cruise Control

Systém Adaptive Cruise Control upravuje rýchlosť tak, aby bol udržiavaný bezpečný odstup od pomalších vozidiel. Stačí si vybrať požadovanú rýchlosť a časový odstup od vozidla vpredu a potom si už len vychutnávate plynulú jazdu od nulovej rýchlosti až do 200 km/h. Pri rýchlosti nad 70 km/h technológia Adaptive Cruise Control navyše podporuje predbiehanie: akonáhle zapnete smerové svetlo, vaše vozidlo zrýchli na krátku dobu smerom k vozidlu pred vami. Táto funkcia sa prispôsobuje jazdným režimom ECO a Dynamic, vďaka čomu pomáha šetriť palivo a prispieva k dynamickejšej jazde. Je aj inteligentná: adaptívny tempomat vozidla pomocou mapových dát z navigačného systému identifikuje kopce vpredu a prispôsobuje rýchlosť, aby optimalizoval pohodlie a bezpečnosť. Adaptive Cruise Control je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Upozornenie na vzdialenosť
Image2
Upozornenie na vzdialenosť

Ak je vaše vozidlo vybavené projekčným displejom, bude vám systém upozornenia na vzdialenosť pomáhať udržiavať správny odstup od vozidla pred vami a pri nedostatočnom odstupe vám zobrazí varovný symbol. Táto funkcia sa automaticky aktivuje pri vypnutí systému Adaptive Cruise Control (adaptívneho tempomatu).

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Oncoming Lane Mitigation (systém ochrany pred zrážkou s protiidúcim vozidlom vo vedľajšom pruhu)
Image2
Oncoming Lane Mitigation (systém ochrany pred zrážkou s protiidúcim vozidlom vo vedľajšom pruhu)

Tento systém vám pomocou automatického otáčania volantu pomáha zabrániť zrážke s protiidúcim vozidlom. Ak sa odchýlite z vašej jazdnej dráhy a prejdete cez jazdné pruhy do jazdnej dráhy protiidúceho vozidla, tento systém nasmeruje vaše vozidlo späť.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Pripravené predné bezpečnostné pásy
Image2
Pripravené predné bezpečnostné pásy

Akonáhle vaše Volvo rozpozná, že bezprostredne hrozí zrážka alebo nehoda s výjazdom z cesty, dôjde k elektrickému pritiahnutiu predných bezpečnostných pásov, aby sa zabezpečila maximálna ochrana. Ak sa podarí zrážke vyhnúť, tak sa predné bezpečnostné pásy opäť automaticky povolia bez toho, aby bolo potrebné čokoľvek nastavovať.

Kolenný airbag, strana vodiča
Image2
Kolenný airbag, strana vodiča

Kolenný airbag sa nachádza nad pedálmi a ešte viac ochraňuje spodnú časť nôh vodiča pri čelnom náraze. Kolenný airbag sa aktivuje spolu s ostatnými airbagmi a dopĺňa funkciu bezpečnostného pásu, predpínača bezpečnostného pásu, uvoľnenia brzdového pedála a prvkov integrovanej ochrany kolien pod palubnou doskou, čím optimalizuje ochranu.

Zmiernenie zrážky pomocou brzdenia (Oncoming Mitigation by Braking)
Image2
Zmiernenie zrážky pomocou brzdenia (Oncoming Mitigation by Braking)

Systém zmiernenia zrážky pomocou brzdenia (Oncoming Mitigation by Braking) je svetovou novinkou od spoločnosti Volvo, ktorá dokáže rozpoznať vozidlo na nesprávnej strane vozovky a smerujúce odpredu priamo na vaše vozidlo. Ak nehode nemožno zabrániť, vaše vozidlo začne automaticky brzdiť, aby sa obmedzili účinky pri náraze.

Systém City Safety s podporou riadenia
Image2
Systém City Safety s podporou riadenia

Technológia City Safety sleduje situáciu na vozovke spolu s vami a v prípade potreby aktivuje brzdu alebo otočením volantu pomôže predísť zrážke – vďaka tomu prispieva k pokojnejšiemu riadeniu vozidla. Tento inovatívny systém od spoločnosti Volvo rozpoznáva iné vozidlá, ako aj chodcov, cyklistov alebo väčšie zvieratá – vo dne aj v noci. V prípade potreby systém City Safety poskytuje podporu v podobe zvukovej a vizuálnej výstrahy a impulzov do brzdového pedálu. Ak bezprostredne hrozí zrážka alebo ak na križovatke smerujete do dráhy iného blížiaceho sa vozidla, systém City Safety dokáže automaticky zabrzdiť, čím pomáha predchádzať nehodám alebo aspoň zmierňovať ich následky. Funkcia podpory riadenia vám pomáha vykonať vyhýbavý manéver pri rýchlosti od 50 do 100 km/h. Akonáhle zatočíte smerom od prekážky pred vami, systém City Safety vám pomôže tento manéver vykonať čo najúčinnejšie a pribrzdí jednotlivé vnútorné kolesá tak, aby podporil zatočenie do zamýšľaného smeru.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid)
Image2
Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid)

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid) prispieva k maximálnemu pohodliu pri jazde na diaľnici. Keď sa priblížite k deliacej čiare jazdného pruhu alebo ju neúmyselne prejdete, systém jemným pohybom volantu navedie vozidlo späť do správneho jazdného pruhu alebo vás upozorní vibráciami volantu. Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA neustále monitoruje vašu pozíciu na ceste a poskytuje plynulú korekciu riadenia pri rýchlosti od 65 km/h až do 200 km/h. Ak deliacu čiaru na vozovke prekročíte zámerne s použitím smerových svetiel, systém nezasiahne.

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid) je súčasťou štandardnej výbavy.

Run-off Road Mitigation (systém ochrany pred nechceným zídením z cesty)
Image2
Run-off Road Mitigation (systém ochrany pred nechceným zídením z cesty)

Systém Run-off Road Mitigation predchádza nebezpečenstvu nechceného zídenia z cesty. Akonáhle prekročíte krajné značenie jazdného pruhu alebo okraj cesty, systém vám pomôže zabezpečiť nasmerovanie vozidla späť do správnej dráhy jazdy. V prípade potreby táto bezpečnostná inovácia od spoločnosti Volvo navyše aktivuje brzdy – ak je to nevyhnutné na udržanie vozidla na ceste. Systém Run-off Road Mitigation pracuje pri rýchlosti od 65 do 140 km/h.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Kontrola pozornosti vodiča (Driver Alert Control)
Image2
Kontrola pozornosti vodiča (Driver Alert Control)

Funkcia kontroly pozornosti vodiča (Driver Alert Control) vás decentne upozorní v prípade, keď váš štýl jazdy začne vykazovať známky nesústredenosti alebo únavy. V prípade potreby vydá varovný zvukový signál a na prístrojovej doske zobrazí správu s odporúčaním, aby ste si urobili prestávku. Aktivuje sa pri rýchlosti vyššej ako 65 km/h. Kamera sleduje situáciu pred vozidlom, pričom funkcia kontroly pozornosti vodiča (Driver Alert Control) súčasne monitoruje vaše reakcie pri riadení a porovnáva ich s vaším bežným štýlom riadenia. V kombinácii s navigačným systémom Sensus Navigation vám tiež môže navrhnúť vhodný podnik v blízkom okolí, kde si môžete urobiť prestávku.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)
Image2
Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information) vám poskytuje aktuálne informácie o obmedzeniach platných na danom cestnom úseku. Využíva údaje z kamery a informácie z navigačného systému Sensus a na ich základe vás upozorňuje na rýchlostné obmedzenia, značky „zákaz predbiehania“, „zákaz vjazdu“ a na rôzne typy doplnkových dopravných značiek. Informácie o dopravných značkách sa zobrazujú na ukazovateli rýchlosti alebo na projekčnom displeji. Ak prekročíte rýchlostné obmedzenie, funkcia informovania o dopravných značkách vás na to upozorní blikajúcou ikonou rýchlostného obmedzenia. Môže vás tiež informovať o radaroch s kamerou na meranie rýchlosti. A ak pôjdete nesprávnym smerom na jednosmernú ulicu, upozorní vás na to ikonka značky „zákaz vjazdu“.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Obmedzovač rýchlosti
Image2
Obmedzovač rýchlosti

Obmedzovač rýchlosti zaisťuje, že pri jazde neprekročíte nastavenú rýchlosť. Keď dosiahnete nastavenú rýchlosť, upozorní vás na to jemne zvýšený odpor plynového pedála. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stačí jednoducho zošliapnuť plynový pedál.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Ochrana pred opustením cesty
Image2
Ochrana pred opustením cesty

Vozidlo Volvo pomáha vodičovi vyhnúť sa nehode zahŕňajúcej opustenie cesty. Ak sa už opusteniu vozovky nedá vyhnúť, pásy na predných sedadlách sa pritiahnu a pomôžu tak udržať vaše telo v bezpečnej pozícii na sedadle. Jedinečná konštrukcia predných sedadiel pomáha chrániť vašu chrbticu aj pri nehodách s tvrdým dopadom vozidla na zem. Má schopnosť pohlcovať energiu medzi sedadlami a rámom sedadiel a pri jej deformácii dôjde k utlmeniu síl vo zvislom smere. Táto bezpečnostná inovácia od spoločnosti Volvo spolu s robustnou štruktúrou karosérie a ďalšími našimi zadržiavacími technológiami pomáha v prípade nehody zabezpečiť tú najlepšiu ochranu.

Elektronické riadenie stability, ESC
Image2
Elektronické riadenie stability, ESC

Funkcia elektronického riadenia stability pomáha optimalizovať trakciu a minimalizovať riziko šmyku pri všetkých rýchlostiach a za akýchkoľvek podmienok. A vďaka tomu, že obmedzuje nedotáčavosť a pretáčavosť na minimum, prispieva tiež k bezpečnejšiemu, a zároveň zábavnejšiemu prechádzaniu zákrut. Systém elektronického riadenia stability dokáže predvídať nebezpečenstvo šmyku a zabrániť mu prostredníctvom zníženia výkonu motora a/alebo pribrzdením príslušných kolies. Navyše rozpoznáva možnú hrozbu prevrátenia vozidla s cieľom obmedziť riziko straty trakcie pri núdzových manévroch a pri prejazde prudkých zákrut. A napokon, ak zabrzdíte na povrchu s iným trením na jednej strane vozidla, vozidlo automaticky jemne otočí volantom na opačnú stranu, vďaka čomu vám pomôže zachovať stabilitu. Systém dynamického presmerovania krútiaceho momentu prispieva k dynamickejším jazdným vlastnostiam vozidla a mimoriadne rýchlo a presne reaguje na pokyny riadenia. Systém riadenia trakcie v zákrutách (Corner Traction Control) s presmerovaním krútiaceho momentu umožňuje ešte ostrejší prejazd zákrutami, menej nedotáčavosti a výkonnejšie zrýchlenie. Pracuje na základe pribrzdenia vnútorného hnaného kolesa v prípade, že začne strácať kontakt s povrchom pri zatáčaní, a súčasnom odoslaní vyššieho výkonu do vonkajšieho kolesa. Technológia Understeer Control Logic predstavuje ďalšiu inovačnú technológiu, ktorá napomáha minimalizovať tendenciu nedotáčavosti pre dynamickejší a stabilnejší prejazd zákrutami. A ak máte náladu na dynamickejšiu jazdu s ešte lepším pocitom kontroly nad vozidlom, zvoľte režim Sport, v ktorom je vypojená funkcia znižovania výkonu motora a do určitej miery umožnený kontrolovaný sklz zadných kolies.

Signalizácia núdzového brzdenia (Emergency Brake light) a výstražné svetlá
Image2
Signalizácia núdzového brzdenia (Emergency Brake light) a výstražné svetlá

Signalizácia núdzového brzdenia EBL pomáha upozorniť vodičov vozidiel za vami – v prípade, ak ste z dôvodu núdzovej situácie nútení veľmi prudko zabrzdiť. Táto funkcia sa aktivuje pri rýchlosti vyššej ako 50 km/h. Dokáže rozpoznať rozdiel medzi bežným a tzv. panickým brzdením v núdzovej situácii. Ak sa jedná o núdzové zastavenie, brzdové svetlá začnú blikať s frekvenciou štyrikrát za sekundu, čo bude jasným signálom pre prichádzajúce vozidlá, že sa pred nimi vyskytuje nejaký potenciálny problém. Hneď ako spomalíte na rýchlosť nižšiu ako 10 km/h, brzdové svetlá prestanú blikať a varovnú funkciu preberú výstražné svetlá.

Uvoľnenie brzdového pedálu
Image2
Uvoľnenie brzdového pedálu

Brzdový pedál je skonštruovaný tak, že sa pri čelných nárazoch určitého typu uvoľní a zíde dole k podlahe, čo znižuje riziko poranenia pravej nohy a chodidla brzdovým pedálom. Táto bezpečnostná inovácia spoločnosti Volvo sa spúšťa pomocou rovnakých snímačov, ktoré v prípade potreby aktivujú aj predpínače bezpečnostných pásov a airbagy.

Brzdy s asistenčnou funkciou pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciou automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold)
Image2
Brzdy s asistenčnou funkciou pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciou automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold)

K pocitu istoty a bezpečia pri šoférovaní sú najdôležitejšie účinné brzdy. Okrem toho tvoria neoddeliteľnú súčasť dynamických jazdných vlastností. Brzdový systém navyše zahŕňa technológie IntelliSafe a ďalšie užitočné funkcie, ako asistenčnú funkciu pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciu automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold). Až v núdzovej situácii sa ukáže, čo naozaj dokážu brzdy s rozmernými kotúčmi a protiblokovacím systémom. Brzdový systém je navyše inteligentný: ak by ste nezabrzdili s dostatočnou intenzitou, náš núdzový brzdový asistent (Emergency Brake Assist) zabezpečí maximálny brzdový účinok za vás. A ak náhle uvoľníte plynový pedál alebo senzory rozpoznajú prekážku pred vozidlom, funkcia brzdovej pohotovosti Ready Alert Brakes okamžite posunie brzdové doštičky bližšie k brzdovým kotúčom tak, aby sa skrátila celková brzdná dráha. K pohodliu vodiča ďalej prispieva funkcia Automatic Hold, ktorá automaticky aktivuje parkovaciu brzdu, keď zabrzdením uvediete vozidlo do pokoja a uvoľníte brzdový pedál. Asistenčná funkcia pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) uľahčuje rozbehnutie vozidla hore alebo dole kopcom po zastavení vozidla. Kým prenesiete nohu z brzdového pedála na akceleračný pedál, funkcia automaticky udrží vozidlo zabrzdené a dá vám čas rozbehnúť vozidlo – počas presunu nohy z jedného pedála na druhý sa vaše vozidlo nepohne.

Automatické brzdenie po kolízii
Image2
Automatické brzdenie po kolízii

Keď sa aktivujú predpínače bezpečnostných pásov alebo airbagy, vaše Volvo začne automaticky brzdiť, čo pomáha znížiť riziko ďalšieho poškodenia a poranení po kolízii – ako napr. narazenie do iného vozidla alebo ľudí.

Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou
Image2
Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou

Karoséria vášho vozidla Volvo poskytuje maximálnu možnú ochranu pri nehodách všetkých typov. Vodič a cestujúci sú chránení extrémne pevným bezpečnostným rámom a na zmiernenie účinkov nárazu slúžia predné a zadné deformačné zóny. Úlohou odolného bezpečnostného rámu je zabezpečiť, aby pri nehode zostal priestor posádky čo najviac chránený a pokiaľ možno bez deformácií. Je vyrobený z jedného z najodolnejších druhov ocele. V kombinácii s prednými a zadnými deformačnými zónami na rozptýlenie energie a bezpečnostnými technológiami v interiéri vozidla toto riešenie napomáha k zabezpečeniu ochrany posádky Volva pri nárazoch všetkých typov. V prípade bočného nárazu náš ochranný systém proti bočnému nárazu SIPS™ (Side Impact Protection System) odvádza sily nárazu do väčšej časti karosérie, čím ďalej pomáha znižovať nebezpečenstvo úrazu. A pri nehodách s prevrátením vozidla chráni posádku silná konštrukcia strechy.

SIPS™ Side Impact Protection System (ochranný systém proti bočnému nárazu)
Image2
SIPS™ Side Impact Protection System (ochranný systém proti bočnému nárazu)

Náš unikátny ochranný systém proti bočnému nárazu SIPS™ (Side Impact Protection System) sme vyvinuli na ochranu v situáciách, kedy ste vy a vaši pasažieri v prípade bočného nárazu ohrození najviac. Oceľová konštrukcia automobilu – vrátane rámov predných sedadiel – je navrhnutá a zosilnená tak, aby pomohla odviesť energiu bočného nárazu prečo od pasažierov do iných častí karosérie a pomohla tak predísť preniknutiu predmetov do kabíny. Mimoriadne silná bočná konštrukcia pozostáva z ultrasilnej ocele a mäkších typov ocele, aby dokázala odolať silnému bočnému nárazu, a to aj s väčším vozidlom. Nafukovací záves pre všetkých cestujúcich na krajných sedadlách a bočné airbagy na predných sedadlách spolupracujú so systémom SIPS™ tak, aby poskytovali dodatočnú ochranu. Cestujúcich na krajných zadných sedadlách chráni systém SIPS™ v kombinácii s nafukovacím závesom.

Zasúvateľný stĺpik volantu
Image2
Zasúvateľný stĺpik volantu

Toto riešenie stĺpika riadenia predstavuje ďalší pokročilý bezpečnostný prvok. Horná a dolná časť hriadeľa volantu sa totiž pri čelnom náraze kontrolovane odstránia, čím prispejú k ochrane vodiča.

Bočné airbagy
Image2
Bočné airbagy

Pri bočných nárazoch sa okamžite nafúknu bočné airbagy, ktoré chránia hruď a boky vodiča a spolujazdca vpredu. Bočné airbagy sa nachádzajú na ideálnom mieste na operadle predného sedadla.

Predné airbagy s dvomi stupňami nafúknutia
Image2
Predné airbagy s dvomi stupňami nafúknutia

Predné airbagy spolu s bezpečnostnými pásmi pomáhajú chrániť vašu hlavu, tvár a hruď v prípade čelného nárazu. Tieto prvky sú navyše inteligentné: na účely optimálnej ochrany dokážu airbagy prispôsobiť úroveň nafúknutia sile nárazu. A ak je náraz tak slabý, že airbagy nie sú potrebné, systém v prípade potreby použije len predpínače bezpečnostných pásov. Aby bolo možné na predné sedadlo spolujazdca upevniť detskú sedačku, možno airbag spolujazdca jednoducho odpojiť vypínačom.

Nafukovací záves
Image2
Nafukovací záves

Náš nafukovací záves pomáha ochrániť vašu hlavu a krk pri bočnom náraze alebo prevrátení vozidla. Kvôli lepšej ochrane cestujúcich na krajných sedadlách sa nafukuje z priestoru strechy nad dverami. Nafukovací záves zlepšuje ochranu aj pri niektorých čelných nárazoch a zostáva nafúknutý po dobu niekoľkých sekúnd, aby bola zaistená dlhodobejšia ochrana pri prípadných sekundárnych nárazoch.

Opierky hlavy
Image2
Opierky hlavy

Opierky hlavy vášho Volva ponúkajú výnimočnú úroveň ochrany bez ohľadu na výšku členov posádky, či už sedia vpredu alebo vzadu. A opierka hlavy na zadnom strednom sedadle sa dá úplne zasunúť do operadla, čím sa zlepší výhľad vodiča dozadu. Opierky hlavy krajných zadných sedadiel sa dajú sklopiť dopredu stlačením tlačidla (voliteľná možnosť), aby sa ešte viac zlepšila viditeľnosť. V sklopenej polohe zabraňujú cestujúcim sadnúť si bez vyklopenia opierok do vzpriamenej polohy.

WHIPS™ – systém ochrany proti hyperflexii krku
Image2
WHIPS™ – systém ochrany proti hyperflexii krku

WHIPS™ je inovatívny bezpečnostný systém od spoločnosti Volvo, ktorý účinne znižuje riziko zranenia krku pri prípadnom náraze zozadu. V prípade nárazu sa celé operadlo predného sedadla a opierka hlavy posunú spolu s cestujúcou osobou, aby sa tým zaistila opora krku.

Ochranné predné sedadlá s konštrukciou absorbujúcou energiu
Image2
Ochranné predné sedadlá s konštrukciou absorbujúcou energiu

Z dôvodu ochrany vašej chrbtice – pri tvrdom dopade vozidla na zem v prípade nehody – sú predné sedadlá vybavené novou konštrukciou, vďaka ktorej dokážu utlmiť prudké sily vo zvislom smere. Integrovaná ochrana proti podkĺznutiu pod bezpečnostným pásom znižuje riziko, že v prípade nárazu telo pasažiera podkĺzne pod pásom. Pevné opierky hlavy ponúkajú výnimočnú úroveň ochrany a to bez ohľadu na výšku členov posádky.

Bezpečnostné pásy s predpínačom a obmedzovačom zaťaženia
Image2
Bezpečnostné pásy s predpínačom a obmedzovačom zaťaženia

Hlavným bezpečnostným prvkom vnútri vozidla sú trojbodové bezpečnostné pásy s inovovanou technológiou Volvo. Pri prípadnej zrážke alebo prevrátení pritiahnu predpínače v zlomku sekundy bezpečnostné pásy k telu cestujúcej osoby a zadržia ju pevne na mieste. Potom sa mierne povolia, aby znížili silu napnutia. Znamená to aj to, že vodič a spolujazdec na prednom sedadle sú cielene a riadene chránení vzduchovými vankúšmi. Pre zabezpečenie maximálnej ochrany vás aj vašich cestujúcich, bezpečnostné pásy navyše spolupracujú aj so stĺpikom volantu a doplnkovými bezpečnostnými technológiami, ako sú napríklad bočné airbagy alebo nafukovací záves.

Energiu pohlcujúci interiér
Image2
Energiu pohlcujúci interiér

Všetky panely a boky dverí sú vyplnené materiálmi pohlcujúcimi energiu, čím pomáhajú znížiť nebezpečenstvo zranenia cestujúcich.

Výstražný trojuholník
Image2
Výstražný trojuholník

Tento ľahký výstražný trojuholník odrážajúci svetlo v širokom uhle zvýši vašu bezpečnosť, bezpečnosť vašich cestujúcich a tiež ostatných účastníkov cestnej premávky. Vďaka dôkladne premyslenej konštrukcii stojí rovno aj v silnom vetre a na klzkom povrchu.

Vďaka praktickému miestu uloženia na vnútornej strane dverí batožinového priestoru je vždy poruke. Dá sa tiež ľahko zložiť a uložiť do vlastného puzdra.

Lekárnička
Image2
Lekárnička

Vďake tejto praktickej lekárničke si môžete byť istí, že so sebou máte všetko potrebné pre prípad núdze. Je účelne uložená v batožinovom priestore a obsahuje rôzne typy obväzov. Obsah lekárničky je rozdelený do viacerých priehradiek, aby ste v prípade núdze našli potrebný predmet bez zbytočne dlhého hľadania.

Systém IntelliSafe Surround zahŕňa technológiu IntelliSafe Standard plus nasledujúce
Systém IntelliSafe Surround
Image2
Systém IntelliSafe Surround

Súčasťou systému IntelliSafe Surround sú technológie podpory, s ktorými si vychutnáte ešte lepší výhľad z vozidla a bezpečnejšie jazdné podmienky pri obmedzenej viditeľnosti ako napríklad na križovatkách a parkoviskách. Pomáha tiež znížiť riziko zrážky zozadu a systém môže dokonca aktivovať brzdy, aby pomohol zmierniť riziko nehody s protiidúcim vozidlom vo vašom jazdnom pruhu. Systém BLIS™ vás podporuje, keď musíte meniť jazdné pruhy na preplnených cestách – upozorní vás na vozidlá v mŕtvom uhle vľavo a vpravo. Funkcia upozorňovania na križujúce vozidlá CTA uľahčuje cúvanie tým, že upozorňuje vodiča na vozidlá križujúce jeho jazdnú dráhu a v prípade potreby aktivuje brzdu. Systém výstrahy pre kolíziou zozadu dokáže varovať pred rýchlo sa približujúcimi vozidlami, ak jazdia príliš blízko a hrozí nehoda. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. A ak vozidlo jazdí rovno smerom k vášmu vozidlu na nesprávnej strane cesty a nehode nedá sa zabrániť, systém na zmiernenie účinkov nehody brzdením dokáže automaticky zabrzdiť vaše vozidlo, aby pomohol znížiť účinky kolízie.

Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert)
Image2
Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert)

Systém BLIS™ vám poskytuje podporu – ak je nutné často meniť jazdné pruhy v hustej premávke – prostredníctvom upozornenia na vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom uhle vášho ľavého alebo pravého spätného zrkadla a v prípade potreby aj pomocou asistencie pri riadení. Funkcia upozorňovania na križujúce vozidlá CTA uľahčuje cúvanie tým, že upozorňuje vodiča na vozidlá križujúce jeho jazdnú dráhu. Keď vozidlo vojde do oblasti vášho mŕtveho uhla alebo sa k vám rýchlo priblíži zozadu (vo vašom jazdnom pruhu alebo v niektorom z jazdných pruhov po oboch stranách vášho vozidla), systém BLIS™ vás dokáže upozorniť svetelným signálom na ľavom alebo pravom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak nezareagujete na upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás jemne navedie späť do vašej dráhy. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla neustále monitorujú mŕtve uhly a rozsiahly priestor za vaším vozidlom – vo dne aj v noci – a reagujú na takmer akýkoľvek typ vozidla, vrátane motocyklov. Ak sa v priestore vášho cúvania nachádzajú objekty križujúce vašu dráhu, systém CTA si upúta vašu pozornosť zvukovou výstrahou z ľavého alebo pravého reproduktora a výstražnou grafikou na centrálnom displeji. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla dokážu rozpoznať vozidlá, ktoré sa približujú zo strán, na vzdialenosť až 30 metrov. Za určitých okolností systém CTA tiež dokáže upozorniť na blížiacich sa cyklistov a chodcov. Systém BLIS™ s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA sú súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Dôležitá poznámka: Tieto funkcie sú len podporné – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení
Image2
Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení

S funkciou varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) budete vždy o krok pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Zapnutie blikania všetkých svetelných indikátorov s vysokou frekvenciou vás upozorní na vozidlá, ktoré sa rýchlo približujú zozadu – ak jazdia v nebezpečne blízkej vzdialenosti a bezprostredne hrozí zrážka. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa tesne pred zrážkou napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice. Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení je súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Preventívna bezpečnosť
Elektronická parkovacia brzda
Image2
Elektronická parkovacia brzda

K jazdnému komfortu prispieva ľahko ovládateľná elektronická parkovacia brzda. Parkovaciu brzdu aktivujete potiahnutím ovládacieho prvku smerom nahor. Možno ju tiež nastaviť tak, aby sa automaticky aktivovala pri každom vypnutí motora. Parkovacia brzda sa automaticky uvoľní pri rozjazde vozidla – to je veľmi praktické najmä na prudkom svahu. Taktiež ju môžete uvoľniť manuálne stlačením ovládacieho prvku smerom nadol. K pohodliu vodiča ďalej prispieva funkcia Automatic Hold, ktorá automaticky aktivuje parkovaciu brzdu, keď zabrzdením uvediete vozidlo do pokoja.

Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)
Image2
Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)

Náš systém Indirect Tyre Pressure Monitoring System vás prostredníctvom displeja vodiča okamžite upozorní na prípadný nízky tlak v niektorej z pneumatík a pomôže vám tak zaistiť bezpečné ovládanie vozidla. Systém je aktívny od rýchlosti 30 km/h.

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia
Image2
Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá sú vybavené funkciou synchrónneho stlmovania, ktorá pomáha chrániť oči pred oslnením svetlami vozidiel idúcich vzadu. Akonáhle intenzita svetla klesne, zrkadlo sa automaticky vráti do normálneho režimu.

LED svetlomety
Image2
LED svetlomety

LED svetlomety vám poskytujú optimálny výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. V našich LED svetlometoch s charakteristickým dizajnom sa snúbi nezameniteľný vzhľad s funkčnosťou – vďaka dlhému a širokému svetelnému lúču zabezpečujú mimoriadne osvetlenie cesty. Keď sa pred vami objaví iné vozidlo, idúce oproti vám alebo pred vami, automaticky prepínajú medzi diaľkovými a stretávacími svetlami. Navyše sú inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené. Počas dňa pôsobia výrazné svetlovody v tvare T ako denné prevádzkové svetlá, ktoré vaše vozidlo viac zviditeľňujú pre iných účastníkov cestnej premávky. V prípade potreby sa automaticky zapnú stretávacie svetlá. Svetlá s technológiou LED prispievajú k nižšej spotrebe paliva a nižším nákladom na prevádzku, sú extrémne úsporné a vydržia svietiť bez straty na intenzite po celú dobu životnosti vozidla.

LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)
Image2
LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)

Naše najpokročilejšie LED svetlomety poskytujú výnimočné osvetlenie, poskytujú lepší prehľad v zákrutách a vďaka neustálemu prispôsobovaniu svetelného lúča optimalizujú váš výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. Pri otáčaní volantu sa svetlomety natočia tak, aby osvetlili zákrutu pred vami. S týmito LED svetlometmi si môžete počas jazdy v noci vychutnávať vyššiu svietivosť a dlhší dosah diaľkových svetiel. Diaľkové svetlá navyše nemusíte vôbec vypínať – ak sa oproti vám približuje vozidlo alebo dobiehate iné vozidlo, svetlomety stlmia práve tú časť lúča, ktorú je potrebné stlmiť, aby neoslňoval iných vodičov. Z väčšej osvetlenej plochy majú prospech aj ostatní účastníci cestnej premávky, ako napríklad chodci a cyklisti. Tieto svetlomety sú navyše inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené.

Táto výbava zahŕňa aj hmlové svetlá, ktoré zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. A pre uľahčenie manévrovania pri nízkej rýchlosti alebo cúvaní sa svetlomety pri otáčaní volantu natočia až o 15 stupňov a osvietia okolie bezprostredne okolo vozidla. Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva. Táto funkcia je súčasťou Full LED svetlometov u všetkých modelových variant, okrem modelu T8 Twin Engine AWD.

Halogénové osvetlenie s nastavovaním sklonu
Image2
Halogénové osvetlenie s nastavovaním sklonu

Vďaka našim výkonným halogénovým svetlometom si môžete vychutnávať vynikajúci výhľad za všetkých svetelných podmienok. A počas jazdy v tme prispievajú k zvýšeniu vášho komfortu – automaticky sa prepínajú z diaľkových svetiel na stretávacie, vďaka čomu budete mať optimálny výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. Navyše sú inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené.

Hmlové svetlá
Image2
Hmlové svetlá

LED svetlomety môžu byť voliteľne vybavené hmlovými svetlami, ktoré zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva.

Dojazdové rezervné koleso
Image2
Dojazdové rezervné koleso

Toto rezervné koleso je určené na dočasné použitie a dojazd pri maximálnej rýchlosti 80 km/h. Vo vozidle vám ušetrí miesto aj hmotnosť. Výmenu kolesa vám uľahčí priložený zdvihák, kľúč na matice a textilný vak na uloženie kolesa plnej veľkosti.

Súprava na opravu defektu
Image2
Súprava na opravu defektu

V prípade prepichnutia behúňa pneumatiky môžete netesnosť dočasne utesniť pomocou tejto súpravy na opravu defektu. Súprava obsahuje elektrický vzduchový kompresor a tesniaci kvapalinu a je prakticky uložená pod podlahou batožinového priestoru. Kompresor sa dá tiež použiť na kontrolu a doplnenie tlaku v pneumatikách.

Ochranná bezpečnosť
Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Služba Volvo On Call prepojí vaše Volvo s vaším smartfónom a je digitálnym kľúčom k radu služieb zvyšujúcim komfort a uľahčujúcim život. Tiež vám umožňuje na diaľku ovládať vaše vozidlo a zahŕňa asistenčné služby pre prípad, ak by vaše vozidlo malo na ceste poruchu alebo by ste sa ocitli v tiesňovej situácii. Vďaka tejto aplikácii môžete pred jazdou zapnúť predhrievanie kabíny, skontrolovať stav auta, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. Pred odchodom z domu môžete vo vozidle na diaľku zapnúť vyhrievanie alebo klimatizáciu – stačí ak prostredníctvom svojho smartfónu naštartujete motor alebo zapnete prídavný ohrievač. Volvo On Call vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie. Vďaka tejto aplikácii si môžete pohodlne viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. Ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. A ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call bude automaticky odoslané upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Ako bonus ponúka služba Volvo On Call stabilné internetové pripojenie cez strešnú anténu vozidla, takže vaše Volvo poslúži všetkým cestujúcim ako Wi-Fi hotspot. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a prenosné zariadenia ako Apple Watch, Android Wear alebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládaním. Možno ju používať aj na počítačoch s operačným systémom Windows 10 a je kompatibilná s tlačidlami Flic.

Detské bezpečnostné sedačky
Upevňovacie body ISOFIX, zadné sedadlo
Image2
Upevňovacie body ISOFIX, zadné sedadlo

ISOFIX predstavuje najbezpečnejší a najpraktickejší spôsob, ako namontovať detskú sedačku do vášho Volva. Detskú sedačku s prípravou ISOFIX jednoducho zacvaknite do upevňovacích bodov ISOFIX na zadnom sedadle a detská sedačka sa bezpečne pripevní ku karosérii vozidla. Prístup k upevňovacím bodom ISOFIX je v prípade potreby jednoduchý – nachádzajú sa za krytmi v spodnej časti krajných zadných sedadiel.

Zabudované detské sedacie podložky, dvojstupňové
Image2
Zabudované detské sedacie podložky, dvojstupňové

Naše zabudované detské sedacie podložky s praktickou možnosťou vyklápania poskytujú bezpečné a pohodlné sedenie deťom starším ako 3 roky. V čase, keď sa nepoužívajú, zostávajú úhľadne skryté v sedákoch krajných zadných sedadiel. Sedením na detskej sedacej podložke sa deti dostávajú do správnej polohy, čo sa týka bezpečnostných pásov. Poskytujú deťom pohodlné sedenie a lepší výhľad. A aby bolo pohodlie a rozhľad pre každé dieťa naozaj optimálne, je možné na každej detskej sedacej podložke nastaviť dve rôzne výšky.

Bezpečnostné vybavenie pre deti
Vypínač airbagu spolujazdca
Image2
Vypínač airbagu spolujazdca

Týmto vypínačom môžete jednoducho vypnúť airbag spolujazdca, ak chcete na predné sedadlo nainštalovať detskú sedačku otočenú proti smeru jazdy. Vypínač je prístupný iba pri otvorených dverách. Keď je airbag vypnutý, informuje vás o tom hlásenie na displeji na stropnej konzole.

Elektrická detská bezpečnostná poistka
Image2
Elektrická detská bezpečnostná poistka

Pomocou elektrickej detskej poistky možno pohodlne zo sedadla vodiča zaistiť zadné dvere a elektrické ovládanie zadných okien a znemožniť ich otvorenie zvnútra.

Bezpečnosť
Alarm
Image2
Alarm

Alarm pomáha chrániť vaše Volvo na parkovisku a odháňať nepozvaných návštevníkov. Reaguje aj na pohyb vo vozidle, na rozbitie okna alebo v prípade, že sa vám niekto pokúsi ukradnúť kolesá alebo odtiahnuť celé auto. Aktivuje sa automaticky pri zamknutí vozidla a je napojený na dvere, kapotu a kryt batožinového priestoru. Senzor naklonenia odradí zlodeja ešte skôr, ako by stihol zdvihnúť vozidlo s úmyslom ukradnúť kolesá alebo odtiahnuť vozidlo. Blokovacia funkcia znemožní otvorenie dvier zvnútra, ak je auto zamknuté zvonku. Senzor pohybu, senzor naklonenia a blokovacia funkcia sa dajú vypnúť, aby ste mohli v zaparkovanom automobile ponechať sedieť pasažierov alebo domáce zvieratá.

Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
Image2
Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie

Bočné dvere aj kryt batožinového priestoru môžete bezpečne a pohodlne zamykať a odomykať pomocou diaľkového ovládača. A keď odchádzate od vozidla alebo k nemu prichádzate, môžete všetky okná vrátane strešného okna zatvoriť alebo otvoriť jediným stlačením tlačidla. Kryt batožinového priestoru možno odomknúť samostatne, čo prispieva k väčšej bezpečnosti. Tak máte prístup do batožinového priestoru bez toho, aby mohol niekto ďalší zvonku otvoriť ktorékoľvek bočné dvere.

Automatické zamykanie dverí
Image2
Automatické zamykanie dverí

Ak sa chcete vo vozidle cítiť ešte bezpečnejšie, môžete zapnúť funkciu, ktorá automaticky zamkne dvere hneď, ako vyštartujete. Prípadne ich môžete pohotovo zamknúť priamo zo svojho sedadla pomocou príslušného tlačidla. Z dôvodu vašej bezpečnosti sa vaše Volvo v prípade nehody automaticky odomkne, aby umožnilo otvoriť dvere z vonkajšej strany.

Bezkľúčové štartovanie
Image2
Bezkľúčové štartovanie

Keď vstúpite do vozidla so svojím diaľkovým ovládačom, funkcia bezkľúčového štartovania vám umožní naštartovať motor jednoduchým otočením štartéra pri stlačenom brzdovom pedáli.

Bezkľúčové zamykanie a odomykanie
Image2
Bezkľúčové zamykanie a odomykanie

Tento praktický prvok vybavenia odomkne vaše Volvo v okamihu, keď potiahnete za kľučku na dverách. Nemusíte použiť diaľkový ovládač – stačí ho mať vo vrecku alebo v kabelke. A na zamknutie vozidla po zaparkovaní stačí stlačiť tlačidlo na kľučke dverí. Súčasťou vybavenia bezkľúčového prístupu je aj vodotesný miniatúrny diaľkový ovládač, ktorý so sebou môžete vziať kamkoľvek. Vďaka funkcii elektrického ovládania otvárania krytu batožinového priestoru bez použitia rúk získate prístup do batožinového priestoru jednoduchým pohybom nohy pod zadným nárazníkom.

Globálne zamykanie a zatvorenie
Image2
Globálne zamykanie a zatvorenie

Ak pri odchode od vozidla zabudnete zatvoriť okná alebo strešné okno, môžete ich pohodlne zatvoriť pomocou diaľkového ovládača. A pred nástupom do vozidla si môžete okná rovnakým spôsobom otvoriť, aby ste vyvetrali kabínu.

Bezkľúčový prístup s miniatúrnym diaľkovým ovládačom a elektricky ovládané otváranie a zatváranie krytu batožinového priestoru bez použitia rúk.
Image2
Bezkľúčový prístup s miniatúrnym diaľkovým ovládačom a elektricky ovládané otváranie a zatváranie krytu batožinového priestoru bez použitia rúk.

Miniatúrny diaľkový ovládač je taký malý, že ho môžete so sebou nosiť vždy a všade – je dokonca vodotesný až do hĺbky 10 metrov. V kombinácii s funkciou bezkľúčového zamykania a odomykania vám diaľkový ovládač tiež umožňuje zamykať a odomykať vaše Volvo – stačí mať diaľkový ovládač zo sebou. Osvetlenie typu LED pod dverami dokáže osvetliť oblasť pod otvorenými dverami a zvyšuje tak komfort nastupovania. Funkcia otvárania dverí batožinového priestoru bez použitia rúk umožňuje otvárať a zatvárať elektricky ovládané dvere batožinového priestoru jednoduchým pohybom nohy pod zadným nárazníkom, čo je veľmi praktické, najmä ak máte plné ruky.

Osvetlenie na uvítanie a bezpečný príchod domov
Image2
Osvetlenie na uvítanie a bezpečný príchod domov

Pre lepšiu bezpečnosť pri príchode k vozidlu v noci sa po jeho odomknutí diaľkovým ovládačom na 30 sekúnd rozsvietia vonkajšie svetlá a osvietia najbližšie okolie vozidla. Rozsvieti sa aj osvetlenie interiéru. A pri odchode od vozidla si môžete posvietiť na cestu zatiahnutím páčky na prepínanie svetiel. Pri tejto funkcii je možné nastaviť dobu svietenia na 30, 60 alebo 90 sekúnd.

Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením
Image2
Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením

Kľučky dverí vo farbe karosérie sú vybavené funkciou osvetlenia terénu – osvetľujú priestor pod kľučkami dverí, čo pri príchode k vozidlu v noci vyvoláva prívetivý dojem. Osvetlenie terénu sa automaticky aktivuje pri odomknutí vozidla pomocou diaľkového ovládania. Voliteľné osvetlenie typu LED pod dverami dokáže osvetliť oblasť pod otvorenými dverami a zvyšuje tak komfort nastupovania. Súčasťou systému zamykania bez kľúča

HomeLink® a automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom
Image2
HomeLink® a automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom

Systém diaľkového ovládania HomeLink® vám umožňuje ovládať externé domáce zariadenia, ako sú napríklad garážové brány, domáce alarmy a vonkajšie osvetlenie – to všetko bez opustenia vášho Volva. Vnútorné spätné zrkadlo zabraňuje vášmu oslneniu svetlami vozidiel idúcich za vami a obsahuje tiež kompas, ktorý vám uľahčuje navigáciu.

HomeLink je ochranná známka spoločnosti Gentex Corporation.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Služba Volvo On Call prepojí vaše Volvo s vaším smartfónom a je digitálnym kľúčom k radu služieb zvyšujúcim komfort a uľahčujúcim život. Tiež vám umožňuje na diaľku ovládať vaše vozidlo a zahŕňa asistenčné služby pre prípad, ak by vaše vozidlo malo na ceste poruchu alebo by ste sa ocitli v tiesňovej situácii. Vďaka tejto aplikácii môžete pred jazdou zapnúť predhrievanie kabíny, skontrolovať stav auta, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. Pred odchodom z domu môžete vo vozidle na diaľku zapnúť vyhrievanie alebo klimatizáciu – stačí ak prostredníctvom svojho smartfónu naštartujete motor alebo zapnete prídavný ohrievač. Volvo On Call vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie. Vďaka tejto aplikácii si môžete pohodlne viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. Ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. A ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call bude automaticky odoslané upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Ako bonus ponúka služba Volvo On Call stabilné internetové pripojenie cez strešnú anténu vozidla, takže vaše Volvo poslúži všetkým cestujúcim ako Wi-Fi hotspot. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a prenosné zariadenia ako Apple Watch, Android Wear alebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládaním. Možno ju používať aj na počítačoch s operačným systémom Windows 10 a je kompatibilná s tlačidlami Flic.

Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Image2
Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Aby sa zaistila ochrana vonkajších spätných zrkadiel pred poškodením, napríklad pri parkovaní vozidla alebo pri prejazde cez umývaciu linku, súčasným stlačením oboch tlačidiel ľavého a pravého zrkadla môžete zrkadlá sklopiť k vozidlu. Zrkadlá sa tiež dajú nastaviť tak, aby sa sklopili a odklopili automaticky pri každom zamknutí a odomknutí vozidla. A aby sa uľahčilo parkovanie, vonkajšie spätné zrkadlá sa pri cúvaní automaticky sklopia (alebo po stlačení príslušného tlačidla).

Tvrdené bočné okná
Image2
Tvrdené bočné okná

Tvrdené sklo v bočných oknách je tri až päť krát silnejšie ako bežné sklo rovnakej hrúbky. Tvrdené sklo zvyšuje bezpečnosť v prípade zrážky alebo rozbitia skla, pričom sa rozbije na malé kúsky, vďaka čomu znižuje riziko zranenia.

Laminátové bočné okná
Image2
Laminátové bočné okná

Laminátové sklo bočných okien účinne pomáha ochrániť vaše zaparkované Volvo pred nepozvanými návštevníkmi. Aj po rozbití skla je mimoriadne ťažké preniknúť dovnútra vozidla. Laminátové sklo tiež prispieva k odhlučneniu kabíny.

Uzamykateľné skrutky kolies
Image2
Uzamykateľné skrutky kolies

Pomocou týchto uzamykateľných skrutiek kolies si môžete zvýšiť zabezpečenie vozidla a znížiť riziko krádeže kolies. Vďaka jedinečnému nadstavcu na kľúč odmontujete kolesá len vy, váš predajca alebo váš technik. Ak si chcete skrutky dokonale zladiť s dizajnom kolies, vyberte si niektorú zo súprav skrutiek kolies s farebne zladenými krytkami v prevedení Matt Tech Black, Silver alebo Chrome.

Sedadlá
Predné sedadlá typu Comfort
Image2
Predné sedadlá typu Comfort

V našich sedadlách Comfort, ktoré sú súčasťou štandardnej výbavy, sa snúbi elegantný štýl a maximálny komfort. Ponúkajú kombináciu vychýrenej ergonómie značky Volvo a moderného škandinávskeho dizajnu. Predné sedadlá vozidla Volvo poskytujú takmer nekonečné možnosti nastavenia, takže si ich môžete dokonale prispôsobiť podľa svojich individuálnych telesných parametrov. Výška sedadla sa dá pohodlne nastaviť pomocou elektrického ovládania. Ešte viac pohodlia môžete dosiahnuť vďaka doplnkových funkciám, ktoré zahŕňajú elektrické nastavenie v 6 smeroch s pamäťou pre polohu sedadla, bedrovú opierku s elektrickým nastavovaním vo viacerých smeroch alebo funkciu vyhrievania sedadiel. Stelesnením maximálneho komfortu sú sedadlá Comfort s poťahom z jemnej perforovanej kože Fine Nappa, ktoré sú vybavené možnosťou kompletného elektrického nastavenia vrátane elektrického nastavenia bočných opôr a predĺžení sedacej časti, funkcie vetrania sedacej časti a operadla a masážnej funkcie operadla.

Predné sedadlá typu Contour
Image2
Predné sedadlá typu Contour

Naša sedadlá Contour boli navrhnuté tak, aby inšpirovali k dynamickej jazde. Poskytujú dôležitú bočnú oporu od ramien až po stehná. Predné sedadlá umožňujú jednoduché prispôsobenie podľa individuálnych telesných parametrov – najmä vďaka nastaviteľným predĺženiam sedacej časti, možnosti elektrického nastavenia v 6 smeroch alebo elektricky nastaviteľnej bedrovej opierke s možnosťou nastavenia vo viacerých smeroch. Intuitívne ovládacie prvky sedadiel sú prakticky umiestnené v paneloch dverí. Špeciálne navrhnuté zadné strany sedadiel prispievajú k väčšiemu priestoru pre nohy pasažierov na zadných sedadlách

Vyhrievané sedadlá vpredu
Image2
Vyhrievané sedadlá vpredu

Vyhrievané sedáky, operadlá a predĺžiteľné sedáky sedadiel (ak je nimi vozidlo vybavené) ponúkajú počas chladných rán okamžité pohodlie, ktoré je ešte príjemnejšie, ak sú sedadlá čalúnené kožou. Na výber sú k dispozícii tri úrovne vyhrievania s prepínaním na dotykovej obrazovke centrálneho displeja.

Vyhrievané zadné sedadlá
Image2
Vyhrievané zadné sedadlá

Keďže my Škandinávci rozumieme chladnému počasiu viac ako väčšina iných ľudí, len málo vozidiel je lepšie vybavených na zvládnutie mrazivých teplôt ako naše vozidlo Volvo. Skutočne, vďaka našim vykurovacím systémom môžete byť teraz pozitívne naladení na svoju jazdu, keď ortuť v teplomere klesne. Vyberte si naše vyhrievané sedadlá s vyhrievanými nadstavcami a spodnou časťou chrbtovej opierky – keďže vyhrievanie funguje naozaj veľmi rýchlo, vaše vozidlo bude v minimálnom čase pohodlné ako vaša obývačka. Intenzita vyhrievania je nastaviteľná pre sedadlo vodiča a spolujazdca individuálne v troch úrovniach. Aj o pasažierov na zadných sedadlách je postarané – vyhrievané vonkajšie sedadlá v druhom rade sú vybavené rovnakými ovládacími prvkami s tromi nastaviteľnými úrovňami.

Ergonomicky tvarované sedadlá
Image2
Ergonomicky tvarované sedadlá

Sedadlá vo vašom vozidle Volvo môžu zohrávať tú najdôležitejšiu úlohu vo vašom živote – v priebehu životnosti vášho vozidla pravdepodobne strávite tisícky hodín sedením na týchto sedadlách. Práve preto vynakladáme také množstvo času na vývoj ich ergonomicky tvarovanej konštrukcie, pevnej, no zároveň pohodlnej, s opornými bočnými poduškami a ergonomickou výplňou. A skutočne, naše sedadlá sa vo všeobecnosti považujú za najkvalitnejšie vo svete automobilov. Keď sme tvorili novú generáciu našich sedadiel, veľa úsilia sme vložili do toho, aby boli operadlá predných sedadiel čo najtenšie a zároveň čo najpohodlnejšie. Tento faktor prispieva k celkovej priestrannosti a vzdušnosti kabíny bez kompromisu v oblasti komfortu, zabezpečuje viac priestoru pre nohy pasažierov na zadných sedadlách a ponúka luxus 21. storočia na pohľad a aj na dotyk. Obsahujú prvky, ako je plynulá bedrová opierka chrbtice na predných sedadlách, ktorá umožňuje veľmi citlivé nastavenie s cieľom získať čo najlepšiu oporu pre každého jednotlivca. Na výber máte dva exkluzívne dizajny predných sedadiel: Typ Comfort pre nekompromisný komfort a typ Contour pre dynamickejší zážitok z jazdy. Pridajte k tomu širokú paletu voliteľných prvkov ako je elektrické nastavenie bedrovej opierky vo viacerých smeroch, predlžovacie výstelky s elektrickým ovládaním, elektricky ovládané bočné výstelky a masážnu a ventilačnú funkciu a dostanete sedadlo, ktoré už nikdy nebudete chcieť opustiť.

Elektricky ovládané sedadlá s možnosťou úplného nastavenia
Image2
Elektricky ovládané sedadlá s možnosťou úplného nastavenia

Toto príslušenstvo dopĺňa elektricky ovládané sedadlo vodiča a ponúka vám a spolujazdcovi možnosť kompletného elektrického nastavenia sedadiel. Obe sedadlá ponúkajú mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia, vrátane elektricky ovládaných bočných výsteliek a elektricky ovládaných predĺžení sedacích častí – dokonalú polohu na sedenie tak nájdete veľmi ľahko. Elektricky ovládané predĺženia sedacích častí poskytujú stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Sú extra široké, a preto poskytujú skvelú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. A pre dosiahnutie vyššieho komfortu počas chladného počasia sú predĺženia sedacej časti vyhrievané spolu so sedadlami. Elektricky ovládané bočné výstelky poskytujú telu zvýšenú oporu a dajú sa nastavovať podľa vášho priania - túto možnosť oceníte najmä pri dynamickej jazde. Sú k dispozícii pre elektricky ovládané sedadlá Comfort v jemnej koži Fine Nappa. Všetky funkcie nastavenia sedadiel možno ľahko nastavovať pomocou intuitívnych ovládacích prvkov na paneli sedadiel alebo na centrálnom displeji s dotykovou obrazovkou. Ak otvoríte vozidlo svojím osobným diaľkovým ovládačom, sedadlo vodiča aj vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky nastavia do polohy, ktorá zodpovedá vášmu poslednému nastaveniu. Polohu uloženú v pamäti môžete vy a váš spolujazdec vpredu alternatívne navoliť aj pomocou pamäťových tlačidiel na horných paneloch predných dverí. Ďalším komfortným prvkom je možnosť nastavenia sedadla spolujazdca v pozdĺžnom smere zo sedadla vodiča prostredníctvom centrálneho displeja vozidla.

Predĺženie sedacej časti, sedadlo vodiča
Image2
Predĺženie sedacej časti, sedadlo vodiča

Elektricky ovládané predĺženie sedacej časti poskytuje stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Pomocou intuitívneho elektrického ovládania ponúka možnosť plynulého nastavenia podľa vašich preferencií a vďaka mimoriadnej šírke poskytuje veľkorysú oporu bez ohľadu na polohu nôh. A pre dosiahnutie vyššieho komfortu počas chladného počasia sú predĺženia sedacej časti vyhrievané spolu so sedadlami.

Elektricky nastaviteľné predĺženia sedacej časti, sedadlo spolujazdca
Image2
Elektricky nastaviteľné predĺženia sedacej časti, sedadlo spolujazdca

Spolujazdci s dlhými nohami zaiste ocenia komfortnú oporu stehien poskytovanú elektricky ovládanou sedacou časťou s možnosťou predĺžení. Predĺženia sedacej časti ponúkajú plynulé nastavenie pomocou intuitívneho ovládania – sú extra široké, a preto poskytujú skvelú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. A pre dosiahnutie vyššieho komfortu počas chladného počasia sú predĺženia sedacej časti vyhrievané spolu so sedadlami.

Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča
Image2
Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča

Predĺženie sedacej časti poskytuje stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Dá sa pohodlne nastaviť podľa vašich požiadaviek. Vďaka svojej mimoriadnej šírke poskytuje veľkorysú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje vaše pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo spolujazdca
Image2
Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo spolujazdca

Spolujazdci s dlhými nohami zaiste ocenia komfortnú oporu stehien poskytovanú sedacou časťou s možnosťou predĺženia. Praktický doplnok s prídavnou plochou poskytuje spolujazdcovi veľkorysú oporu nôh, bez ohľadu na jeho polohu pri sedení. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Sedacie časti s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča a spolujazdca
Image2
Sedacie časti s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča a spolujazdca

Predĺženia sedacej časti poskytujú stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Dajú sa pohodlne nastaviť podľa vašich požiadaviek. Vďaka svojej mimoriadnej šírke poskytujú veľkorysú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje vaše pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
Image2
Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou

S elektricky nastaviteľným sedadlom vodiča jednoducho a pohodlne nájdete ideálnu polohu. Ponúka mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia. Pamäťová funkcia vždy nastaví sedadlo aj vonkajšie spätné zrkadlá do ideálnej polohy. Sedacia časť aj operadlo sa dá jednoducho nastaviť pomocou intuitívnych ovládacích prvkov na paneli umiestnenom vedľa sedadla. Ak otvoríte vozidlo svojím osobným diaľkovým ovládačom, sedadlo aj vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky nastavia do polohy, ktorá zodpovedá vášmu poslednému nastaveniu. Polohu uloženú v pamäti môžete alternatívne navoliť aj pomocou pamäťových tlačidiel na hornom paneli predných dverí.

Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca s pamäťovou funkciou
Image2
Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca s pamäťovou funkciou

Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca ponúka mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia. Vaše pohodlie ešte vylepší pamäťová funkcia, ktorá vždy nastaví sedadlo do ideálnej polohy. Všetky funkcie nastavenia sedadiel možno ľahko nastavovať pomocou intuitívnych ovládacích prvkov alebo na centrálnom displeji s dotykovou obrazovkou. Pri nástupe do vozidla môžete polohu uloženú v pamäti navoliť aj pomocou pamäťových tlačidiel na hornom paneli predných dverí.

Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca
Image2
Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca

Toto elektricky ovládané sedadlo ešte viac zvyšuje komfort vášho spolujazdca vpredu. Sedacia časť aj operadlo sedadla spolujazdca ponúkajú mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia a dajú sa jednoducho nastaviť pomocou intuitívnych ovládacích prvkov na paneli umiestnenom vedľa sedadla.

Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách
Image2
Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách

Táto funkcia vám umožňuje stlačením tlačidla sklopiť opierky hlavy na krajných zadných sedadlách a získať tak ešte lepší výhľad dozadu. Opierky sú konštruované tak, aby v sklopenej polohe bránili cestujúcim sadnúť si, až kým si ich nezdvihnú do ochrannej polohy.

Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel
Image2
Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel

Vďaka tejto funkcii môžete pri nakladaní nákladu do batožinového priestoru stlačením tlačidla sklopiť jedno alebo obidve operadlá zadných sedadiel. Vďaka praktickému umiestneniu tlačidiel na strane batožinového priestoru sú vždy pohodlne na dosah.

Ventilácia predných sedadiel
Image2
Ventilácia predných sedadiel

Predné sedadlá s funkciou vetrania prispievajú k vášmu pohodliu počas dlhých jázd. Zabudované ventilátory odsávajú vzduch zo sedacích častí aj operadiel cez exkluzívne čalúnenie z perforovanej jemnej kože Fine Nappa. Poskytujú možnosť nastavenia troch úrovní chladenia. K dispozícii u sedadiel typu Comfort.

Elektricky ovládané bočné výstelky
Image2
Elektricky ovládané bočné výstelky

Tieto bočné výstelky poskytujú telu posilnenú oporu a dajú sa elektricky nastavovať podľa želania – túto možnosť oceníte najmä pri dynamickej jazde. Sú k dispozícii pre elektricky ovládané sedadlá Comfort s poťahmi z jemnej kože Fine Nappa.

Elektricky ovládaná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 2 smeroch
Image2
Elektricky ovládaná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 2 smeroch

Elektricky ovládaná bedrová opierka – s možnosťou nastavenia v 2 smeroch – na predných sedadlách zvyšuje pohodlie pri dlhých cestách. Poskytuje možnosť nastavenia vo vodorovnom smere a uľahčuje tak prispôsobenie opierky podľa vašich individuálnych potrieb.

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 4 smeroch
Image2
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 4 smeroch

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka na predných sedadlách zvyšuje pohodlie pri dlhých cestách. Poskytuje možnosť nastavenia vo vodorovnom aj zvislom smere a uľahčuje tak optimalizáciu opierky podľa vašich individuálnych potrieb.

Predné masážne sedadlá
Image2
Predné masážne sedadlá

Táto luxusná výbava masíruje chrbát počas dlhých ciest. Opierka hlavy obsahuje desať masážnych bodov, päť programov, tri rýchlosti a tri intenzity, z ktorých si môžete vyberať – vy a spolujazdec na prednom sedadle si môžete ľahko prispôsobiť masážne funkcie podľa svojich predstáv. Funkcia dostupná pre sedadlá Comfort s čalúnením z perforovanej kože Perforated Fine Nappa Leather.

Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
Image2
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov

Stredová lakťová opierka je úhľadne skrytá v operadle zadného sedadla a dá sa pohodlne sklopiť dole. Pri cestách na väčšiu vzdialenosť poskytuje komfort a priestor na občerstvenie. Ak si vyberiete verziu Momentum, Inscription alebo R-Design, obsahom lakťovej opierky budú aj vysúvacie držiaky na poháre alebo šálky a úložný priečinok na malé predmety.

Držiak lístkov na čelnom skle
Image2
Držiak lístkov na čelnom skle

Tento šikovný držiak lístkov je prakticky umiestnený na bočnom okraji čelného skla, vďaka čomu zostanú parkovacie lístky zreteľne viditeľné a na svojom mieste.

Čalúnenie Textile/Vinyl
Čalúnenie Textile/Leather Charcoal v interiéri Charcoal (R500)
Image2
Čalúnenie Textile/Leather Charcoal v interiéri Charcoal (R500)

Čalúnenie z razenej kože a textilu, ktorý pripomína vlnu so vzorom rybej kosti a čerpá inšpiráciu zo súkna kvalitných vlnených oblekov. Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA00)
Image2
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA00)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA01)
Image2
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA01)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

Kožené čalúnenie Amber v interiéri Charcoal (RA20)
Image2
Kožené čalúnenie Amber v interiéri Charcoal (RA20)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA00)
Image2
Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA00)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA01)
Image2
Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA01)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

Kožené čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal (WA00)
Image2
Kožené čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal (WA00)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník. V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal (WA01)
Image2
Kožené čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal (WA01)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

Kožené čalúnenie Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RA30)
Image2
Kožené čalúnenie Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RA30)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Maroon Brown
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Fine Nappa
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB00)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RB30)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RB30)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Maroon Brown
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond alebo Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB20)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB20)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UB00)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UB00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB00)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa, sedadlá Contoure
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB01)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB01)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB21)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB21)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (UB01)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (UB01)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB01)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB01)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa
Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC00)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Amber v interiéri Charcoal (RC20)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Amber v interiéri Charcoal (RC20)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Maroon Brown v interiéri Charcoal (RC30)
Image2
Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Maroon Brown v interiéri Charcoal (RC30)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Maroon Brown
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UC00)
Image2
Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UC00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal (WC00)
Image2
Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal (WC00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie R-Design Nubuck Textile/perforovaná koža Fine Nappa
Čalúnenie R-Design Nubuck Textile/Fine Nappa Perforated Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB0R)
Image2
Čalúnenie R-Design Nubuck Textile/Fine Nappa Perforated Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB0R)

Panely sedadiel z textilu Nubuck v kombinácii s kontrastnými perforovanými výstelkami a vložkami. Nubuck je špičková technická tkanina s príťažlivým vzhľadom, vynikajúcou priľnavosťou a prirodzeným odvetrávaním. Vyznačuje sa odolnosťou a praktickosťou – ideálny materiál pre každodenný život. Perforovaná koža sa vyznačuje prirodzeným hladkým povrchom a jej perforovaná úprava zároveň zlepšuje odvetrávanie.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: R-Design potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

K dispozícii len pre verziu R-Design.

Čalúnenie R-Design z perforovanej kože Fine Nappa
Čalúnenie R-Design Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC0R)
Image2
Čalúnenie R-Design Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC0R)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: R-Design potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

K dispozícii len pre verziu R-Design.

Klíma
Lišty stieračov so zabudovanými a vyhrievanými ostrekovačmi
Image2
Lišty stieračov so zabudovanými a vyhrievanými ostrekovačmi

Naše inovatívne lišty stieračov zlepšujú viditeľnosť pri každej rýchlosti tým, že rovnomerne a okamžite rozvádzajú ostrekovaciu kvapalinu po celom čelnom skle bez toho, aby narušila výhľad vodiča. Pritom spotrebujú o 50% menej kvapaliny do ostrekovačov. Elektricky vyhrievané dýzy ostrekovača pomáhajú zabezpečiť viditeľnosť aj za najnepriaznivejších podmienok.

CleanZone
Image2
CleanZone

So systémom CleanZone si môžete spolu s cestujúcimi užívať čisté a zdravé ovzdušie v kabíne. Monitoruje prichádzajúci vzduch a ak zistí prítomnosť škodlivín, uzavrie prívod vzduchu do kabíny. Kombinovaný filter znižuje hladinu prachu, peľov, pevných častíc a chemických pachov. A za teplého počasia pomáha automatická funkcia CleanZone pripraviť v kabíne svieže ovzdušie účinným vetraním pri odomknutí vozidla.

Dvojzónová klimatizácia
Image2
Dvojzónová klimatizácia

Účinná dvojzónová klimatizácia zabezpečuje vynikajúcu kvalitu vzduchu v kabíne a pohodlie v každom ročnom období a za každého počasia. Automaticky udržiava zvolenú teplotu interiéru, ktorú si vodič a spolujazdec vpredu môžu nastaviť nezávisle od seba. Výstupy vzduchu v podlahe a samostatne nastaviteľné vetracie otvory v stĺpikoch kabíny zabezpečujú pohodlnú klímu v priestoroch zadných sedadiel aj počas dlhých ciest. Nastavenie klimatizácie v interiéri sa jednoducho ovláda prostredníctvom prvkov na intuitívnej dotykovej obrazovke. Výkonný peľový filter pomáha čistiť vzduch od prachu, peľu a ďalších častíc.

Štvorzónová klimatizácia
Image2
Štvorzónová klimatizácia

Štvorzónová klimatizácia umožňuje vodičovi, spolujazdcovi a každému z cestujúcich na krajných zadných sedadlách nastaviť si príjemnú klímu vo vlastnej samostatnej zóne. Iónový osviežovač vzduchu zabezpečuje osviežujúci vzduch v interiéri – a to aj pri prechádzaní oblasťami s vysokým znečistením. Súčasťou výbavy je aj chladiaca priehradka na rukavice, v ktorej možno udržiavať občerstvenie v chlade, čo ešte prispieva k zvýšeniu komfortu pri dlhých cestách. Teplotu, rozvod vzduchu a silu prúdenia vzduchu možno intuitívne ovládať prostredníctvom centrálneho displeja s dotykovou obrazovkou – ovládacie prvky nastavenia sú v pohodlnom dosahu vodiča aj spolujazdca na prednom sedadle. Cestujúci na krajných zadných sedadlách si teplotu a silu prúdenia vzduchu vo svojich zónach nastavujú na elegantnom dotykovom ovládacom paneli na konci zadnej stredovej konzoly.

Ventilácia pred jazdou a klimatizácia po jazde
Image2
Ventilácia pred jazdou a klimatizácia po jazde

Táto funkcia vám umožní na diaľku spustiť ventilátor alebo palivové vyhrievanie, takže pri nastupovaní do kabíny na vás bude čakať príjemná klíma. Po odstavení vozidla a vypnutí motora môžete nechať spustenú klimatizáciu a udržiavať tak v kabíne príjemnú teplotu. Prípravné vetranie alebo vyhrievanie môžete zapnúť prostredníctvom aplikácie Volvo On Call alebo – ak čakáte v aute – priamo z centrálneho displeja vozidla aj bez štartovania motora. Pri modeli T8 Twin Engine môžete tiež prostredníctvom aplikácie Volvo On Call na diaľku spustiť elektrickú klimatizáciu a ochladiť kabínu.

Nastaviteľné zadné vetracie otvory
Image2
Nastaviteľné zadné vetracie otvory

Vetracie otvory sú prakticky umiestnené na stĺpikoch dverí a vytvárajú pohodlné prostredie pre cestujúcich na zadných sedadlách. Zabezpečujú tiež odstraňovanie námrazy a zahmlenia na zadných bočných oknách, vďaka čomu zlepšujú viditeľnosť.

Diaľkové spustenie klimatizácie
Image2
Diaľkové spustenie klimatizácie

Predstavte si, že pri každom nastúpení do vášho Volva bude kabína príjemne klimatizovaná – aj keď je vonku neznesiteľne teplo. Pomocou aplikácie Volvo On Call vo vašom smartfóne môžete na diaľku naštartovať motor a klimatizáciu vášho Volva. Takto sa kabína vychladí ešte predtým, ako sa vy a vaši pasažieri pohodlne vydáte na cestu. V závislosti od miestnych ekologických predpisov sa môže dĺžka behu motora upraviť v rozsahu od 1 do 15 minút.

Peľový filter
Image2
Peľový filter

Peľový filter zabraňuje vstupu prachových a peľových častíc do kabíny cez vetrací systém. Účinne prispieva k zdravej klíme interiéru.

Zadné tmavé tónované okná
Image2
Zadné tmavé tónované okná

Mimoriadne tmavé tónované sklá zadných okien dodávajú vášmu Volvu vycibrený vzhľad a pomáhajú chrániť kabínu pred slnečnými lúčmi a počas horúcich dní udržiavať príjemnú teplotu interiéru.

Predné okno znižujúce teplo
Image2
Predné okno znižujúce teplo

Toto čelné sklo pomáha zlepšovať klímu v kabíne obmedzením preniknutého tepelného žiarenia a odfiltrovaním infračervenej zložky slnečných lúčov.

Sklenené strešné okno
Image2
Sklenené strešné okno

Toto elektricky ovládané sklenené strešné okno zabezpečuje zvýšenie množstva vzduchu a svetla vchádzajúceho do kabíny. Ak chcete vetrať, predná časť sa dá stlačením tlačidla otvoriť a posunúť ponad zadnú časť, alebo vyklopiť v zadnej časti. Veterný deflektor a tesnenie na bočných stranách účinne eliminujú zvuky prúdenia vzduchu. Za účelom zachovania komfortnej klímy počas slnečných dní je k dispozícii slnečná clona z perforovaného textilu, ktorá znižuje teplo a žiarenie a zároveň vnútri kabíny zachová pocit vzdušnosti. Ku komfortnej klíme a vašej bezpečnosti prispieva aj tmavo tónované laminované sklo. Zároveň poskytuje ochranu pred ultrafialovým žiarením. A ak po zaparkovaní vozidla zabudnete strešné okno zatvoriť, nie je problém ho zatvoriť zvonku pomocou diaľkového ovládania.

Prídavné palivové vyhrievanie
Image2
Prídavné palivové vyhrievanie

Toto vyhrievanie ohrieva kabínu a motor a pomáha tak znížiť produkciu emisií a opotrebenie motora spôsobené štartovaním za studena. Nastavte čas, kedy chcete vstúpiť do vyhriatej kabíny alebo spustite vyhrievanie na diaľku pomocou aplikácie smartfónu Volvo On Call.

Klimatizácia pri parkovaní po vypnutí motora
Image2
Klimatizácia pri parkovaní po vypnutí motora

Keď je vonku horúco, táto funkcia fúka dovnútra vonkajší vzduch, vďaka čomu pomáha udržiavať príjemnú teplotu v kabíne až 15 minút po zaparkovaní vozidla. Je to obzvlášť praktické, ak chcete napríklad zostať vo vozidle, keď je vypnutý motor.

Regulácia vlastností teploty v kabíne pri parkovaní
Image2
Regulácia vlastností teploty v kabíne pri parkovaní

Keď je chladno, táto funkcia využíva zvyškové teplo motora, vďaka čomu pomáha udržiavať príjemnú teplotu v kabíne až 15 minút po zaparkovaní vozidla. Je to obzvlášť praktické, ak chcete napríklad zostať vo vozidle, keď je vypnutý motor.

Vyhrievané sedadlá vpredu
Image2
Vyhrievané sedadlá vpredu

Vyhrievané sedáky, operadlá a predĺžiteľné sedáky sedadiel (ak je nimi vozidlo vybavené) ponúkajú počas chladných rán okamžité pohodlie, ktoré je ešte príjemnejšie, ak sú sedadlá čalúnené kožou. Na výber sú k dispozícii tri úrovne vyhrievania s prepínaním na dotykovej obrazovke centrálneho displeja.

Vyhrievané zadné sedadlá
Image2
Vyhrievané zadné sedadlá

Keďže my Škandinávci rozumieme chladnému počasiu viac ako väčšina iných ľudí, len málo vozidiel je lepšie vybavených na zvládnutie mrazivých teplôt ako naše vozidlo Volvo. Skutočne, vďaka našim vykurovacím systémom môžete byť teraz pozitívne naladení na svoju jazdu, keď ortuť v teplomere klesne. Vyberte si naše vyhrievané sedadlá s vyhrievanými nadstavcami a spodnou časťou chrbtovej opierky – keďže vyhrievanie funguje naozaj veľmi rýchlo, vaše vozidlo bude v minimálnom čase pohodlné ako vaša obývačka. Intenzita vyhrievania je nastaviteľná pre sedadlo vodiča a spolujazdca individuálne v troch úrovniach. Aj o pasažierov na zadných sedadlách je postarané – vyhrievané vonkajšie sedadlá v druhom rade sú vybavené rovnakými ovládacími prvkami s tromi nastaviteľnými úrovňami.

Vyhrievané čelné sklo
Image2
Vyhrievané čelné sklo

Tento prvok výbavy vám v mrazivom počasí umožní pohodlne odstrániť námrazu nielen z čelného skla, ale aj zo zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel. Stačí stlačiť tlačidlo a za chvíľu môžete vyraziť na cestu. (Tento prvok nie je dostupný v kombinácii s projekčným displejom.)

Vyhrievaný volant
Image2
Vyhrievaný volant

Elektricky vyhrievaný volant ponúka v zime pohodlné držanie a prispieva k vášmu pohodliu a bezpečnosti, pretože vďaka nemu môžete šoférovať bez rukavíc, aj keď sú vonku teploty hlboko pod bodom mrazu.

Slnečné clony na oknách zadných dvier
Image2
Slnečné clony na oknách zadných dvier

Tieto elegantné slnečné clony sú úhľadne zabudované do zadných dvier a účinne obmedzujú slnečné žiarenie a teplo, vďaka čomu prispievajú k pohodliu cestujúcich na zadných sedadlách. Sú dierované, takže neustále umožňujú dobrý výhľad aj keď sú vytiahnuté. Keď nie sú potrebné, tak sa úhľadne stiahnu do zadných dverí.

Elektricky ovládaná slnečná clona na zadné okno
Image2
Elektricky ovládaná slnečná clona na zadné okno

Táto elektricky ovládaná slnečná clona na zadné okno je elegantne zabudovaná do odkladacej plochy za zadnými sedadlami a účinne obmedzuje slnečné žiarenie a teplo, vďaka čomu prispieva k pohodliu cestujúcich na zadných sedadlách. Je dierovaná, takže neobmedzuje výhľad vodiča v spätnom zrkadle, a pohodlne sa ovláda pomocou dotykovej obrazovky centrálneho displeja. Keď sa slnečná clona nepoužíva, je úhľadne skrytá v odkladacej ploche za zadnými sedadlami.

Ostrekovače svetlometov
Image2
Ostrekovače svetlometov

Na účinné vyčistenie svetlometov od nečistôt používajú naše ostrekovače vysokotlakové dýzy. Aktivujú sa zároveň s ostrekovačmi čelného skla. Pri aktivácii sa dýzy vysunú z nárazníka. Inteligentné sekvenčné čistenie pomáha šetriť kvapalinu do ostrekovača.

Úložné priestory
Sieťové vrecko vpredu
Image2
Sieťové vrecko vpredu

Toto štýlové sieťové vrecko z elastického materiálu ponúka praktický úložný priestor na mapy, lístky, knihy alebo iné malé predmety. Vodič aj spolujazdec na prednom sedadle ich tak môžu mať neustále poruke.

Uzamykateľná odkladacia skrinka pred spolujazdcom
Image2
Uzamykateľná odkladacia skrinka pred spolujazdcom

Priestranná odkladacia skrinka pred spolujazdcom umožňuje pohodlné uloženie dokladov k vozidlu alebo iných drobností. Pre jednoduchšie hľadanie je osvetlená a je tiež vybavená praktickými držiakmi na ceruzky a platobnú kartu. A ak je vaše Volvo vybavené štvorzónovým klimatizačným systémom, priehradka na rukavice je klimatizovaná a zachová vaše nápoje v osviežujúcom stave.

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom
Image2
Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

Štýlová stredová lakťová opierka medzi prednými sedadlami prispieva k maximálnemu komfortu počas dlhých ciest, pričom zároveň podčiarkuje exkluzívny dizajn interiéru. Pod roletovým krytom máte prístup k praktickému odkladaciemu priestoru, dvom držiakom na nápoje a elektrickej zásuvke. Vpredu je navyše samostatný malý odkladací priestor. Ak je lakťová opierka odklopená, umožňuje prístup do veľkorysého odkladacieho priestoru so vstupmi AUX a USB na pripojenie externých zariadení – ako napríklad mobilného telefónu – k audiosystému.

Priehradky v predných dverách
Image2
Priehradky v predných dverách

Počas dlhých ciest vám priestranné priehradky v predných dverách poskytnú komfort a pohodlie. Tu si vy a spolujazdec na prednom sedadle môžete odložiť veci, ktoré potrebujete mať po ruke. Každá priehradka pojme jednu 1 l fľašu.

Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
Image2
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov

Stredová lakťová opierka je úhľadne skrytá v operadle zadného sedadla a dá sa pohodlne sklopiť dole. Pri cestách na väčšiu vzdialenosť poskytuje komfort a priestor na občerstvenie. Ak si vyberiete verziu Momentum, Inscription alebo R-Design, obsahom lakťovej opierky budú aj vysúvacie držiaky na poháre alebo šálky a úložný priečinok na malé predmety.

Úložné vrecká na zadnej časti predných sedadiel
Image2
Úložné vrecká na zadnej časti predných sedadiel

Tieto praktické vrecká sú umiestnené na zadnej strane predných sedadiel a sú určené na odkladanie novín, časopisov, papierových vreckoviek, hračiek a ďalších malých predmetov, ktoré budú mať pasažieri na zadnom rade sedadiel vždy po ruke. Každé sieťové vrecko tiež poskytuje priestor na tri 0,5 l fľaše.

Popolník a zapaľovač
Image2
Popolník a zapaľovač

Popolník s krytom je umiestnený na ľahko dostupnom mieste v niektorom z panelov držiakov nápojov v stredovej konzole. Popolník sa ľahko vyberá a vkladá, a jemný dizajn uľahčuje jeho čistenie. Zapaľovač sa dá namontovať do 12 V elektrických zásuviek v prednej a zadnej časti konzoly nad stredovým tunelom.

Podpora vodiča
Systém IntelliSafe Surround
Image2
Systém IntelliSafe Surround

Súčasťou systému IntelliSafe Surround sú technológie podpory, s ktorými si vychutnáte ešte lepší výhľad z vozidla a bezpečnejšie jazdné podmienky pri obmedzenej viditeľnosti ako napríklad na križovatkách a parkoviskách. Pomáha tiež znížiť riziko zrážky zozadu a systém môže dokonca aktivovať brzdy, aby pomohol zmierniť riziko nehody s protiidúcim vozidlom vo vašom jazdnom pruhu. Systém BLIS™ vás podporuje, keď musíte meniť jazdné pruhy na preplnených cestách – upozorní vás na vozidlá v mŕtvom uhle vľavo a vpravo. Funkcia upozorňovania na križujúce vozidlá CTA uľahčuje cúvanie tým, že upozorňuje vodiča na vozidlá križujúce jeho jazdnú dráhu a v prípade potreby aktivuje brzdu. Systém výstrahy pre kolíziou zozadu dokáže varovať pred rýchlo sa približujúcimi vozidlami, ak jazdia príliš blízko a hrozí nehoda. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. A ak vozidlo jazdí rovno smerom k vášmu vozidlu na nesprávnej strane cesty a nehode nedá sa zabrániť, systém na zmiernenie účinkov nehody brzdením dokáže automaticky zabrzdiť vaše vozidlo, aby pomohol znížiť účinky kolízie.

Sensus Connect
Image2
Sensus Connect

Systém Sensus Connect vás intuitívne prepojí s digitálnym svetom a vaším Volvom. Vychutnávajte si pocit absolútnej kontroly poskytovaný naším 9-palcovým centrálnym displejom s dotykovou obrazovkou, tlačidlami na volante, hlasovým ovládaním, bezdrôtovým pripojením smartfónu a naším audiosystémom High Performance ponúkajúcim dokonalý hudobný zážitok. Prostredníctvom vášho smartfónu máte okamžitý prístup k internetovým mapám a množstvu praktických automobilových aplikácií. So systémom Sensus Connect môžete napríklad počúvať internetové rádio, prenášať hudobné súbory, surfovať po internete a – ak máte navigačný systém Sensus Navigation – zdieľať vašu aktuálnu polohu, vyhľadať miestne podniky a nájsť parkovacie miesto. Keď príde čas, vaše Volvo si samo dokáže objednať servisnú prehliadku. To navyše znamená, že vaše Volvo je už dnes technicky pripravené na chystané webové a cloudové automobilové informačno-zábavné funkcie.

Navigačný systém Sensus Navigation
Image2
Navigačný systém Sensus Navigation

Navigačný systém Sensus Navigation poskytuje intuitívne navigačné pokyny a dokáže sa bezproblémovo pripájať k našim cloudovým službám a navigačným aplikáciám. Umožňuje pohodlné ovládanie pomocou hlasového ovládania alebo ovládacích prvkov dotykovej obrazovky. Pokyny navigačného systému sa zobrazujú na displeji vodiča, centrálnom displeji a projekčnom displeji. Systém môžete ovládať bez toho, aby museli spustiť zrak z cesty – Volvu môžete dávať pokyny prirodzenou rečou a naša technológia hlasového ovládania vykoná vaše príkazy. A s voliteľným projekčným displejom sa vám navigačné pokyny zobrazia v štýle, akoby sa údaje vznášali pred čelným sklom. Systém tiež môže ovládať spolujazdec a to prostredníctvom dotykovej obrazovky centrálneho displeja. Máte prístup k rôznym automobilovým aplikáciám – pomôžu vám napríklad nájsť parkovacie miesto a hneď zaň aj zaplatiť, informujú vašich priateľov o vašej aktuálnej polohe alebo vám pomôžu nájsť najlepšiu kaviareň v meste. Služba RTTI (Real Time Traffic Information) vám pomôže vyhnúť sa dopravným zápcham – vďaka prehľadnému zobrazeniu alternatívnych trás. Bezplatné aktualizácie máp zaručujú neustále aktuálne navigačné prostredie. Po pridaní aplikácie Volvo On Call môžete z vášho smartfónu prenášať do vozidla údaje o cieľoch jázd. Táto aplikácia vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie.

9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou
Image2
9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou

Náš 9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou vám umožňuje intuitívne ovládať funkcie vášho Volva a zostať pritom v spojení s vonkajším svetom. Veľké virtuálne tlačidlá na dotykovej obrazovke poskytujú jednoduché ovládanie a displej orientovaný na výšku prehľadne zobrazuje všetky informácie. Virtuálne tlačidlá sú dynamické – keď je to potrebné, zväčšia sa a zobrazia sa v spodnej časti obrazovky, aby boli viditeľnejšie a dali sa lepšie ovládať. Virtuálne tlačidlá môžete usporiadať podľa vašich preferencií. Pre jednoduchšie sledovanie displeja počas jazdy sú všetky informácie zobrazované v hornej časti displeja, pričom spodná časť je vyhradená pre ovládacie tlačidlá. Pokročilá technológia dotykového displeja zaručuje, že sa pri aktivovaní alebo deaktivovaní funkcie stačí dotknúť displeja len letmo. Niektoré príkazy môžete vykonať jednoduchým potiahnutím prsta po displeji – dokonca aj v rukaviciach. K elegantnému škandinávskemu vzhľadu kabíny prispieva lesklý, plne grafický displej, pričom vrstva eliminujúca odrazy a žiaru zabezpečuje dobrú viditeľnosť.

Upozornenie na vzdialenosť
Image2
Upozornenie na vzdialenosť

Ak je vaše vozidlo vybavené projekčným displejom, bude vám systém upozornenia na vzdialenosť pomáhať udržiavať správny odstup od vozidla pred vami a pri nedostatočnom odstupe vám zobrazí varovný symbol. Táto funkcia sa automaticky aktivuje pri vypnutí systému Adaptive Cruise Control (adaptívneho tempomatu).

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Adaptive Cruise Control
Image2
Adaptive Cruise Control

Systém Adaptive Cruise Control upravuje rýchlosť tak, aby bol udržiavaný bezpečný odstup od pomalších vozidiel. Stačí si vybrať požadovanú rýchlosť a časový odstup od vozidla vpredu a potom si už len vychutnávate plynulú jazdu od nulovej rýchlosti až do 200 km/h. Pri rýchlosti nad 70 km/h technológia Adaptive Cruise Control navyše podporuje predbiehanie: akonáhle zapnete smerové svetlo, vaše vozidlo zrýchli na krátku dobu smerom k vozidlu pred vami. Táto funkcia sa prispôsobuje jazdným režimom ECO a Dynamic, vďaka čomu pomáha šetriť palivo a prispieva k dynamickejšej jazde. Je aj inteligentná: adaptívny tempomat vozidla pomocou mapových dát z navigačného systému identifikuje kopce vpredu a prispôsobuje rýchlosť, aby optimalizoval pohodlie a bezpečnosť. Adaptive Cruise Control je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení
Image2
Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení

S funkciou varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) budete vždy o krok pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Zapnutie blikania všetkých svetelných indikátorov s vysokou frekvenciou vás upozorní na vozidlá, ktoré sa rýchlo približujú zozadu – ak jazdia v nebezpečne blízkej vzdialenosti a bezprostredne hrozí zrážka. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa tesne pred zrážkou napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice. Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení je súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Pilot Assist
Image2
Pilot Assist

Poloautonómne riadenie Pilot Assist slúži na dosiahnutie plynulejšej jazdy od výjazdu z parkoviska až po vysokú rýchlosť na diaľnici a dopĺňa adaptívny tempomat Adaptive Cruise Control – prostredníctvom jemnej podpory riadenia, ktorá pomáha udržať vozidlo uprostred jazdného pruhu pri nastavenej rýchlosti. A ak sa pred vami nachádza iné vozidlo, dokáže prispôsobiť vašu rýchlosť a pomôcť udržiavať nastavený odstup. Funkcia korigovania polohy volantu – ako súčasť systému Pilot Assist – je aktívna až do rýchlosti 130 km/h a dokáže uľahčiť jazdu v neustále sa zastavujúcej premávke, ako aj jazdu na diaľnici. Ak oboma rukami pustíte volant, Pilot Assist sa automaticky vypne. Pilot Assist je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Dôležitá poznámka: Za riadenie vozidla, ako aj za udržiavanie správnej vzdialenosti a rýchlosti, je vždy zodpovedný vodič – a to aj pri použití funkcie Pilot Assist. Na intenzitu, s akou môžu poloautomatické systémy (ako je napríklad Pilot Assist) napomáhať pri zrýchľovaní, brzdení a zatáčaní, sú stanovené obmedzenia.

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)
Image2
Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information) vám poskytuje aktuálne informácie o obmedzeniach platných na danom cestnom úseku. Využíva údaje z kamery a informácie z navigačného systému Sensus a na ich základe vás upozorňuje na rýchlostné obmedzenia, značky „zákaz predbiehania“, „zákaz vjazdu“ a na rôzne typy doplnkových dopravných značiek. Informácie o dopravných značkách sa zobrazujú na ukazovateli rýchlosti alebo na projekčnom displeji. Ak prekročíte rýchlostné obmedzenie, funkcia informovania o dopravných značkách vás na to upozorní blikajúcou ikonou rýchlostného obmedzenia. Môže vás tiež informovať o radaroch s kamerou na meranie rýchlosti. A ak pôjdete nesprávnym smerom na jednosmernú ulicu, upozorní vás na to ikonka značky „zákaz vjazdu“.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Hlasové ovládanie
Image2
Hlasové ovládanie

Hlasové ovládanie počúva a vykonáva vaše príkazy týkajúce sa ovládania klimatizácie, navigácie, zábavného systému a smartfónu. Stačí prirodzene vyslovovať príkazy a sledovať situáciu na vozovke – hlasové ovládanie ideálne dopĺňa displeje a ďalšie ovládacie prvky vášho Volva.

Diaľkový ovládač vo volante
Image2
Diaľkový ovládač vo volante

Bez toho, aby ste zložili ruky z volantu, môžete nastaviť hlasitosť, prepínať rozhlasové stanice alebo preskočiť na predchádzajúcu, či nasledujúcu stopu. Tlačidlá sú osvetlené a pomocou rolovacieho kolieska (voliteľný prvok výbavy) môžete intuitívne prechádzať zoznamy skladieb a stlačením jednoducho zvoliť požadovanú skladbu.

Diaľkové ovládacie prvky na volante
Image2
Diaľkové ovládacie prvky na volante

Vďaka týmto intuitívnym ovládacím prvkom môžete ovládať rôzne funkcie, ako sú napríklad tempomat, telefón, informačno-zábavný systém, palubný počítač alebo obsah ponuky informácií na displeji vodiča bez toho, aby ste museli pustiť ruky z volantu. Jediným stlačením tlačidla môžete tiež zapnúť hlasové ovládanie.

Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone
Image2
Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone

Keď otvoríte kryt zrkadla v slnečnej clone, rozsvieti sa okolo neho svetlo – pohodlné a praktické. Integrované držiaky na lístky ešte viac zvýšia vaše pohodlie.

Automatické nastavenie úrovne predných svetlometov
Image2
Automatické nastavenie úrovne predných svetlometov

Svetelné lúče zo svetlometov typu LED sa automaticky nastavujú na optimálnu úroveň, aby vždy bola zabezpečená najlepšia možná viditeľnosť bez osvetľovania protiidúcich vozidiel. Nezávisí pritom na množstve nákladu. Systém dokonca dokáže zachovať nastavenie svetlometov na správnej úrovni aj počas rýchlej akcelerácie.

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
Image2
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá možno ľahko prispôsobiť podľa vašich požiadaviek. Z dôvodu ochrany spätných zrkadiel po zaparkovaní vozidla ich môžete sklopiť jednoduchým stlačením tlačidla. Dajú sa tiež nastaviť tak, aby sa automaticky sklopili po každom zamknutí vozidla. Pre uľahčenie parkovania si môžete ktorékoľvek z vonkajších spätných zrkadiel nakloniť dole, aby ste mali pri cúvaní dokonalý výhľad na obrubník alebo okraj chodníka. Môžete ich tiež nastaviť tak, aby sa ich poloha automaticky upravila po každom zaradení spiatočky. Vonkajšie spätné zrkadlá sú spolu so zadným oknom elektricky vyhrievané, vďaka čomu v zimnom období nezamrznú a výrazne tak prispejú k vašej bezpečnosti.

Elektronická parkovacia brzda
Image2
Elektronická parkovacia brzda

K jazdnému komfortu prispieva ľahko ovládateľná elektronická parkovacia brzda. Parkovaciu brzdu aktivujete potiahnutím ovládacieho prvku smerom nahor. Možno ju tiež nastaviť tak, aby sa automaticky aktivovala pri každom vypnutí motora. Parkovacia brzda sa automaticky uvoľní pri rozjazde vozidla – to je veľmi praktické najmä na prudkom svahu. Taktiež ju môžete uvoľniť manuálne stlačením ovládacieho prvku smerom nadol. K pohodliu vodiča ďalej prispieva funkcia Automatic Hold, ktorá automaticky aktivuje parkovaciu brzdu, keď zabrzdením uvediete vozidlo do pokoja.

Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách
Image2
Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách

Táto funkcia vám umožňuje stlačením tlačidla sklopiť opierky hlavy na krajných zadných sedadlách a získať tak ešte lepší výhľad dozadu. Opierky sú konštruované tak, aby v sklopenej polohe bránili cestujúcim sadnúť si, až kým si ich nezdvihnú do ochrannej polohy.

Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel
Image2
Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel

Vďaka tejto funkcii môžete pri nakladaní nákladu do batožinového priestoru stlačením tlačidla sklopiť jedno alebo obidve operadlá zadných sedadiel. Vďaka praktickému umiestneniu tlačidiel na strane batožinového priestoru sú vždy pohodlne na dosah.

Vyhrievané čelné sklo
Image2
Vyhrievané čelné sklo

Tento prvok výbavy vám v mrazivom počasí umožní pohodlne odstrániť námrazu nielen z čelného skla, ale aj zo zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel. Stačí stlačiť tlačidlo a za chvíľu môžete vyraziť na cestu. (Tento prvok nie je dostupný v kombinácii s projekčným displejom.)

Lišty stieračov so zabudovanými a vyhrievanými ostrekovačmi
Image2
Lišty stieračov so zabudovanými a vyhrievanými ostrekovačmi

Naše inovatívne lišty stieračov zlepšujú viditeľnosť pri každej rýchlosti tým, že rovnomerne a okamžite rozvádzajú ostrekovaciu kvapalinu po celom čelnom skle bez toho, aby narušila výhľad vodiča. Pritom spotrebujú o 50% menej kvapaliny do ostrekovačov. Elektricky vyhrievané dýzy ostrekovača pomáhajú zabezpečiť viditeľnosť aj za najnepriaznivejších podmienok.

Obmedzovač rýchlosti
Image2
Obmedzovač rýchlosti

Obmedzovač rýchlosti zaisťuje, že pri jazde neprekročíte nastavenú rýchlosť. Keď dosiahnete nastavenú rýchlosť, upozorní vás na to jemne zvýšený odpor plynového pedála. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stačí jednoducho zošliapnuť plynový pedál.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Projekčný displej
Image2
Projekčný displej

Projekčný displej poskytuje vodičovi dôležité informácie o jazde, ktoré sú vďaka optickému efektu zdanlivo zobrazené približne dva metre pred vozidlom. Pri súčasnom neustálom sledovaní dopravnej situácie na vozovke tak vidíte svoju aktuálnu rýchlosť, rýchlostné obmedzenia, navigačné pokyny a ďalšie údaje. Nemusíte sa pozrieť dole na navigačný panel, čo znamená aj menšiu záťaž pre váš zrak. Jas projekčného displeja sa automaticky prispôsobuje vonkajším svetelným podmienkam, pričom systém si môžete nastaviť podľa vašich osobných preferencií a tieto nastavenia prepojiť s pamäťovou funkciou elektricky ovládaného sedadla.

Parkovacia kamera, zadná
Image2
Parkovacia kamera, zadná

Táto zadná kamera uľahčuje cúvanie tým, že na centrálnom displeji ukazuje, čo sa deje za vozidlom. Zobrazené vodiace čiary slúžia na ďalšie uľahčenie parkovania. Zväčšený obraz bezprostredného okolia vozidla je veľmi praktická pomoc pri cúvaní k prívesu.

360° kamera
Image2
360° kamera

Naša 360° kamera zobrazuje vo vysokom rozlíšení priestor okolo vášho Volva z vtáčej perspektívy – vynikajúca pomôcka pri cúvaní alebo manévrovaní v tesných priestoroch s obmedzeným výhľadom. Systém využíva štyri kamery: jednu v každom vonkajšom spätnom zrkadle, jednu v prednej časti a jednu v zadnej časti. Dotykom jednotlivých záberov kamier na centrálnom displeji môžete zobraziť obraz len z danej kamery. Obraz zadnej kamery sa dá zväčšiť a zobraziť tak okolie bezprostredne okolo vozidla – obzvlášť praktická funkcia pri pripájaní prívesu.

8-palcový displej vodiča
Image2
8-palcový displej vodiča

Dokonalú kontrolu nad vaším vozidlom vám poskytne náš 8-palcový displej, ktorý intuitívne zobrazuje všetky potrebné informácie pre vodiča – vrátane navigačných pokynov, telefónnych kontaktov a aktuálnych dopravných značiek. Pre vaše pohodlie sa jas displeja automaticky prispôsobí podľa vonkajších svetelných podmienok. Keď je motor vypnutý, displej sa vyznačuje lesklým čiernym povrchom, ktorý pri každom nastúpení do vášho Volva pôsobí dojmom exkluzivity špičkovej techniky.

12-palcový displej vodiča
Image2
12-palcový displej vodiča

12-palcový displej vodiča zobrazuje v intuitívne podobe všetky informácie, ktoré vodič potrebuje, vrátane navigačných pokynov, rozhrania telefónu a aktuálnych dopravných značiek. Rozloženie informácií na displeji sa dokáže prispôsobiť tomu, ako ho používate, a displej vám ponúka na výber štyri grafické režimy. Displej je umiestnený priamo pred vodičom a obsahuje dva veľké okrúhle ukazovatele a jeden stredový informačný panel. Ak používate navigáciu, tento panel sa zväčší. Jas displeja sa automaticky prispôsobuje úrovni vonkajšieho svetla tak, aby čo najmenej namáhal váš zrak.

Osvetlenie interiéru
Image2
Osvetlenie interiéru

Osvetlenie interiéru ideálne dopĺňa exkluzívne prostredie kabíny. Akonáhle odomknete svoje Volvo, rozsvieti sa osvetlenie interiéru spolu s osvetlením priestoru na nohy a náladovým osvetlením, ktoré prispieva k útulnej atmosfére a pohode počas cestovania. Čítacie lampičky vpredu sú zakomponované do stropnej konzoly.

Osvetlenie interiéru vysokej úrovne
Image2
Osvetlenie interiéru vysokej úrovne

Keď sa vonku zotmie, naše špičkové osvetlenie interiéru vnáša do vášho Volva vysoko sofistikovanú atmosféru – od okamihu, keď otvoríte dvere, až do chvíle, kedy dorazíte do cieľa. Zabudované priestorové osvetlenie, osvetlené prahové lišty a svetlovod obklopujúci interiér vytvárajú prívetivé prostredie. Diskrétne viacfarebné náladové osvetlenie, osvetlenie odkladacích priečinkov vo dverách, osvetlenie držiakov nápojov a na vnútorných kľučkách dverí – to všetko ešte prispieva k útulnému pocitu a uľahčuje hľadanie predmetov v tme. Čítacie lampičky na zadných sedadlách sú odtienené tak, aby neoslňovali vodiča. Pre uľahčenie nakladania batožiny do vozidla v tme je aj kryt batožinového priestoru vybavený zabudovaným osvetlením.

Palubný počítač
Image2
Palubný počítač

Palubný počítač vám poskytuje neustálu kontrolu nad situáciou a napomáha k hospodárnej prevádzke. Zobrazuje najdôležitejšie údaje o ceste, medzi ktoré patria aktuálna a priemerná spotreba paliva, dojazd so zásobou paliva alebo priemerná rýchlosť.

LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)
Image2
LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)

Naše najpokročilejšie LED svetlomety poskytujú výnimočné osvetlenie, poskytujú lepší prehľad v zákrutách a vďaka neustálemu prispôsobovaniu svetelného lúča optimalizujú váš výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. Pri otáčaní volantu sa svetlomety natočia tak, aby osvetlili zákrutu pred vami. S týmito LED svetlometmi si môžete počas jazdy v noci vychutnávať vyššiu svietivosť a dlhší dosah diaľkových svetiel. Diaľkové svetlá navyše nemusíte vôbec vypínať – ak sa oproti vám približuje vozidlo alebo dobiehate iné vozidlo, svetlomety stlmia práve tú časť lúča, ktorú je potrebné stlmiť, aby neoslňoval iných vodičov. Z väčšej osvetlenej plochy majú prospech aj ostatní účastníci cestnej premávky, ako napríklad chodci a cyklisti. Tieto svetlomety sú navyše inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené.

Táto výbava zahŕňa aj hmlové svetlá, ktoré zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. A pre uľahčenie manévrovania pri nízkej rýchlosti alebo cúvaní sa svetlomety pri otáčaní volantu natočia až o 15 stupňov a osvietia okolie bezprostredne okolo vozidla. Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva. Táto funkcia je súčasťou Full LED svetlometov u všetkých modelových variant, okrem modelu T8 Twin Engine AWD.

Hmlové svetlá
Image2
Hmlové svetlá

LED svetlomety môžu byť voliteľne vybavené hmlovými svetlami, ktoré zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva.

Ukazovateľ vonkajšej teploty
Image2
Ukazovateľ vonkajšej teploty

Zabezpečuje vám aktuálne informácie týkajúce sa stavu vozovky v závislosti od počasia. Ukazovateľ vonkajšej teploty sleduje vonkajšiu teplotu a upozorní vás na prípadné riziko námrazy.

Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert)
Image2
Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert)

Systém BLIS™ vám poskytuje podporu – ak je nutné často meniť jazdné pruhy v hustej premávke – prostredníctvom upozornenia na vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom uhle vášho ľavého alebo pravého spätného zrkadla a v prípade potreby aj pomocou asistencie pri riadení. Funkcia upozorňovania na križujúce vozidlá CTA uľahčuje cúvanie tým, že upozorňuje vodiča na vozidlá križujúce jeho jazdnú dráhu. Keď vozidlo vojde do oblasti vášho mŕtveho uhla alebo sa k vám rýchlo priblíži zozadu (vo vašom jazdnom pruhu alebo v niektorom z jazdných pruhov po oboch stranách vášho vozidla), systém BLIS™ vás dokáže upozorniť svetelným signálom na ľavom alebo pravom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak nezareagujete na upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás jemne navedie späť do vašej dráhy. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla neustále monitorujú mŕtve uhly a rozsiahly priestor za vaším vozidlom – vo dne aj v noci – a reagujú na takmer akýkoľvek typ vozidla, vrátane motocyklov. Ak sa v priestore vášho cúvania nachádzajú objekty križujúce vašu dráhu, systém CTA si upúta vašu pozornosť zvukovou výstrahou z ľavého alebo pravého reproduktora a výstražnou grafikou na centrálnom displeji. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla dokážu rozpoznať vozidlá, ktoré sa približujú zo strán, na vzdialenosť až 30 metrov. Za určitých okolností systém CTA tiež dokáže upozorniť na blížiacich sa cyklistov a chodcov. Systém BLIS™ s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA sú súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Dôležitá poznámka: Tieto funkcie sú len podporné – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Zadný parkovací asistent
Image2
Zadný parkovací asistent

Zadný parkovací asistent pomáha pri cúvaní do tesných priestorov s obmedzeným výhľadom. Keď sa vozidlo priblíži k prekážke, upozorní vás výstražný zvuk zo zadných reproduktorov a na centrálnom displeji sa objaví výstražná grafika. Frekvencia výstražného zvuku sa bude zvyšovať, čím bližšie sa vozidlo priblíži k prekážke.

Zadný a predný parkovací asistent
Image2
Zadný a predný parkovací asistent

Zadný a predný parkovací asistent pomáha pri manévrovaní v tesných priestoroch s obmedzeným výhľadom. Keď sa vozidlo priblíži k prekážke, upozorní vás pulzujúci zvuk zo zadných alebo predných reproduktorov a na centrálnom displeji sa objaví výstražná grafika. Frekvencia výstražného zvuku sa bude zvyšovať, čím bližšie sa vozidlo priblíži k prekážke.

Parkovací asistent Park Assist Pilot
Image2
Parkovací asistent Park Assist Pilot

S naším praktickým parkovacím asistentom Park Assist Pilot sa parkovanie stane vašou obľúbenou činnosťou. Meria parkovacie miesto a ak má priestor dĺžku minimálne 1,2-násobku dĺžky vozidla, dokáže prevziať riadenie a zaparkovať. Parkovací asistent Park Assist Pilot zvládne pozdĺžne aj kolmé parkovanie a tiež vám pomôže pri vychádzaní z tesného parkovacieho miesta pri pozdĺžnom parkovaní.

Nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia
Image2
Nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia

Súčasťou voliča jazdných režimov je nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia, ktorý umožňuje prispôsobiť charakteristiku posilňovača riadenia – závislú od rýchlosti jazdy – podľa vašich osobných preferencií. Aj keď sa otáčanie volantu automaticky prispôsobuje rýchlosti vášho vozidla, na stredovom displeji si môžete vybrať tri rôzne úrovne citlivosti a charakteristiky riadenia – nízku, strednú a vysokú úroveň asistencie v rámci celého rozsahu rýchlosti vozidla.

Integrácia smartfónu
Image2
Integrácia smartfónu

Vďaka prepojeniu známeho rozhrania a funkcií svojho smartfónu s centrálnym displejom si môžete užívať všetky výhody inteligentného prostredia interiéru vášho Volva. Prostredníctvom dotykovej obrazovky, ovládacích prvkov na volante alebo hlasového ovládania môžete uskutočňovať hovory, písať správy, vychutnávať si pôžitok z hudby alebo používať navigáciu. Vďaka káblovému prepojeniu cez prídavný USB port v stredovej lakťovej opierke medzi prednými sedadlami sa bude nabíjať batéria vášho externého zariadenia a vy si prostredníctvom audiosystému vozidla môžete vychutnávať zvuk tej najvyššej kvality. Funkcia integrácie smartfónu podporuje zariadenia iPhone® (model 5 alebo novší) prostredníctvom služby Apple CarPlay, ako aj smartfóny s operačným systémom Android (verzia 5.0 Lollipop alebo novšia) prostredníctvom služby Android Auto.

Viac informácií nájdete pri popise modelu:
http://www.apple.com/ios/carplay/
https://www.android.com/auto/

Apple CarPlay a CarPlay sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Android Auto je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Dažďový senzor
Image2
Dažďový senzor

Dažďový senzor dokáže automaticky spustiť stierače, keď začne pršať, alebo keď čelné sklo ostrieka voda. Vaše pohodlie rovnako zvýši aj to, že nastavuje rýchlosť stieračov čelného skla.

Denné prevádzkové svetlá so senzorom denného svetla
Image2
Denné prevádzkové svetlá so senzorom denného svetla

Denné prevádzkové svetlá zvyšujú vašu viditeľnosť za denného svetla. Keď sa svetelné podmienky zmenia a je potrebné rozsvietiť svetlomety, tak sa svetlomety zapnú automaticky. Tie sa automaticky zapnú aj vtedy, keď zapnete predné stierače alebo zadné hmlové svetlo.

Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo
Image2
Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo

Vnútorné spätné zrkadlo je vybavené funkciou automatického stlmovania, ktorá pomáha chrániť oči pred oslnením svetlami vozidiel idúcich vzadu. Akonáhle intenzita svetla klesne, zrkadlo sa automaticky vráti do normálneho režimu.

Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom
Image2
Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom

Zabráňte oslneniu vďaka tomuto vnútornému spätnému zrkadlu s bezrámovým dizajnom a funkciou automatického nastavovania stlmenia. Automaticky sa nastavuje tak, aby odkláňalo odraz od svetiel vozidiel jazdiacich vzadu a keď za vami nie je žiadne oslňujúce svetlo, zrkadlo sa automaticky upraví naspäť na pôvodné nastavenie.

Ako navigačná pomôcka sa v spätnom zrkadle nepretržite zobrazuje smerový údaj kompasu.

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia
Image2
Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá sú vybavené funkciou synchrónneho stlmovania, ktorá pomáha chrániť oči pred oslnením svetlami vozidiel idúcich vzadu. Akonáhle intenzita svetla klesne, zrkadlo sa automaticky vráti do normálneho režimu.

Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Image2
Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Aby sa zaistila ochrana vonkajších spätných zrkadiel pred poškodením, napríklad pri parkovaní vozidla alebo pri prejazde cez umývaciu linku, súčasným stlačením oboch tlačidiel ľavého a pravého zrkadla môžete zrkadlá sklopiť k vozidlu. Zrkadlá sa tiež dajú nastaviť tak, aby sa sklopili a odklopili automaticky pri každom zamknutí a odomknutí vozidla. A aby sa uľahčilo parkovanie, vonkajšie spätné zrkadlá sa pri cúvaní automaticky sklopia (alebo po stlačení príslušného tlačidla).

Elektricky ovládané okná, vpredu a vzadu
Image2
Elektricky ovládané okná, vpredu a vzadu

Komfort elektricky sťahovaných okien si môže vychutnávať každý člen posádky vášho Volva. Ovládacie prvky sú prakticky umiestnené v lakťových opierkach dverí. A ak cestujete s malými deťmi, môžete sťahovanie zadných okien uzamknúť zo sedadla vodiča.

Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti
Image2
Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti

Náš posilňovač riadenia závislý od rýchlosti poskytuje presne takú mieru asistencie, ktorá je potrebná pre maximalizáciu komfortu a presnosti odozvy riadenia: ponúka tuhšie riadenie pri diaľničných rýchlostiach a voľnejšie v pomalej premávke. Reakcie volantu sa dajú tiež prispôsobiť pomocou voliča jazdných režimov.

Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)
Image2
Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)

Náš systém Indirect Tyre Pressure Monitoring System vás prostredníctvom displeja vodiča okamžite upozorní na prípadný nízky tlak v niektorej z pneumatík a pomôže vám tak zaistiť bezpečné ovládanie vozidla. Systém je aktívny od rýchlosti 30 km/h.

Lišty stieračov so zabudovanými ostrekovačmi
Image2
Lišty stieračov so zabudovanými ostrekovačmi

Tieto inovatívne lišty stieračov zlepšujú viditeľnosť pri každej rýchlosti tým, že rovnomerne a okamžite rozvádzajú ostrekovaciu kvapalinu po celom čelnom skle bez toho, aby narušila výhľad vodiča. Pritom spotrebujú o 50% menej kvapaliny do ostrekovačov. Vďaka pridaným vyhrievaným tryskám pomáhajú zabezpečiť dokonalú viditeľnosť aj za najnepriaznivejších podmienok.

Komunikácia
Pripojenie Bluetooth®
Image2
Pripojenie Bluetooth®

K zvýšeniu vášho pohodlia a zábavy vo vozidle prispieva pripojenie Bluetooth®, ktoré vám umožňuje bezdrôtovo pripojiť váš smartfón k vozidlu Volvo. Telefonujte alebo odpovedajte na hovory s oboma rukami na volante a vychutnávajte si prenos zvuku prostredníctvom audiosystému vozidla. A pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla vám systém automaticky umožní ľubovoľne prepínať hovor z telefónu na hlasitú súpravu a späť.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Volvo Car Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Sensus Connect
Image2
Sensus Connect

Systém Sensus Connect vás intuitívne prepojí s digitálnym svetom a vaším Volvom. Vychutnávajte si pocit absolútnej kontroly poskytovaný naším 9-palcovým centrálnym displejom s dotykovou obrazovkou, tlačidlami na volante, hlasovým ovládaním, bezdrôtovým pripojením smartfónu a naším audiosystémom High Performance ponúkajúcim dokonalý hudobný zážitok. Prostredníctvom vášho smartfónu máte okamžitý prístup k internetovým mapám a množstvu praktických automobilových aplikácií. So systémom Sensus Connect môžete napríklad počúvať internetové rádio, prenášať hudobné súbory, surfovať po internete a – ak máte navigačný systém Sensus Navigation – zdieľať vašu aktuálnu polohu, vyhľadať miestne podniky a nájsť parkovacie miesto. Keď príde čas, vaše Volvo si samo dokáže objednať servisnú prehliadku. To navyše znamená, že vaše Volvo je už dnes technicky pripravené na chystané webové a cloudové automobilové informačno-zábavné funkcie.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Služba Volvo On Call prepojí vaše Volvo s vaším smartfónom a je digitálnym kľúčom k radu služieb zvyšujúcim komfort a uľahčujúcim život. Tiež vám umožňuje na diaľku ovládať vaše vozidlo a zahŕňa asistenčné služby pre prípad, ak by vaše vozidlo malo na ceste poruchu alebo by ste sa ocitli v tiesňovej situácii. Vďaka tejto aplikácii môžete pred jazdou zapnúť predhrievanie kabíny, skontrolovať stav auta, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. Pred odchodom z domu môžete vo vozidle na diaľku zapnúť vyhrievanie alebo klimatizáciu – stačí ak prostredníctvom svojho smartfónu naštartujete motor alebo zapnete prídavný ohrievač. Volvo On Call vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie. Vďaka tejto aplikácii si môžete pohodlne viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. Ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. A ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call bude automaticky odoslané upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Ako bonus ponúka služba Volvo On Call stabilné internetové pripojenie cez strešnú anténu vozidla, takže vaše Volvo poslúži všetkým cestujúcim ako Wi-Fi hotspot. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a prenosné zariadenia ako Apple Watch, Android Wear alebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládaním. Možno ju používať aj na počítačoch s operačným systémom Windows 10 a je kompatibilná s tlačidlami Flic.

Audiosystémy
Audiosystém High Performance
Image2
Audiosystém High Performance

Vďaka nášmu audiosystému High Performance, ktorý je na mieru vytvorený podľa akustických vlastností vášho Volva, si vy aj vaši cestujúci užijete skutočne čistý a prirodzený zvuk. Výškové, basové a stredové reproduktory sú oddelené a výsledkom ich vzájomnej interakcie je excelentné zvukové podanie. Tento výkonný 224 W audiosystém s desiatimi reproduktormi možno pohodlne ovládať tlačidlami na volante, prostredníctvom centrálneho displeja alebo hlasového ovládania. Pre dosiahnutie ešte sýtejšieho a hlbšieho zvuku basov ho možno v rámci voliteľnej výbavy doplniť o extrémne výkonný subwoofer s odvetrávaním. A ak budete chcieť po zaparkovaní sledovať svoje obľúbené televízne programy, môžete si do výbavy pridať digitálny televízor s príjmom pozemného vysielania.

Audiosystém Harman Kardon Premium Sound
Image2
Audiosystém Harman Kardon Premium Sound

Audiosystém Harman Kardon Premium Sound poskytuje nádherne vyvážený a výkonný zvuk. O úchvatný zážitok, pri ktorom sa budete cítiť ako v koncertnej sále, sa postará 14 hi-fi reproduktorov vrátane odvetrávaného subwoofera s produkciou basového zvuku, ktorý pocítite celým svojím telom. Tento špičkový audiosystém bol vyvíjaný spoločne so špecialistami na hi-fi systémy zo spoločnosti Harman Kardon. 14 reproduktorov poháňa digitálny zosilňovač s výkonom 600 W. Sú prispôsobené akustike interiéru Volva a poskytujú silný zážitok z priestorového zvuku, ktorý sa vyznačuje vysokou kvalitou a vernosťou reprodukcie. Jedinečný softvér spracovania zvuku – Dirac® Unison Tuning – optimalizuje ozvenu každého jedného reproduktora, ako aj spoločnú ozvenu všetkých reproduktorov, vďaka čomu zabezpečuje, že pôsobia v dokonalej harmónii. Takže nech už sedíte kdekoľvek, vy a vaši pasažieri si môžete vychutnávať bezchybný prvotriedny zážitok z počúvania za všetkých podmienok a – v neposlednom rade – z mimoriadne jednotného a zomknutého basového zvuku.

Audiosystém Bowers & Wilkins
Image2
Audiosystém Bowers & Wilkins

Náš špičkový audiosystém Bowers & Wilkins ponúka najrealistickejšie možné zvukové podanie. Tento inovatívny systém, vyvinutý v spolupráci s renomovanou spoločnosťou Bowers & Wilkins, sa vyznačuje výnimočnou čistotou a realistickosťou podávanej hudby – nech už počúvate v ktorejkoľvek časti interiéru vozidla. Audiosystém je harmonicky zabudovaný do architektúry kabíny vášho Volva. Pýši sa 12-kanálovým zosilňovačom, ohromujúcim výkonom 1 400 W a 19 samostatnými špičkovými reproduktormi – vrátane stredného reproduktora „Tweeter-on-Top“, ktorý minimalizuje akustické odrazy od čelného skla – a obklopí vás precíznym zvukom, priestornejším a skutočnejším ako čokoľvek, čo ste kedy počuli. Aby systém dokázal reprodukovať aj extrémne hlboké tóny bez skreslenia, jeho subwoofer s odvetrávaním využíva novú technológiu umožňujúcu rozkmitať obrovské objemy vzduchu bez toho, aby pritom jeho konštrukcia zasahovala do batožinového priestoru. Tri režimy virtuálnych miestností vám umožnia vytvoriť vo Volve akustiku konkrétnych miestností a sál, vďaka čomu sa ešte viac priblížite k neuveriteľne realistickému zvukovému podaniu hudby. Z celej sústavy priam vyžaruje kvalita a majstrovské spracovanie – väčšina reproduktorových panelov je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a cez ich krycie mriežky elegantne presvitajú typické žlté membrány reproduktorov z aramidového vlákna, ktoré sú charakteristickým prvkom audiosystémov Bowers & Wilkins.

Audiovybavenie
Subwoofer s odvetrávaním
Image2
Subwoofer s odvetrávaním

S týmto hladko integrovaným odvetrávaným subwooferom si vo vašom Volve môžete vychutnávať hlboké a čisté basy. Vďaka inovovanej technológii pulzuje enormným objemom vzduchu, ktorý pretláča cez otvor v oblúku medzi zadnými kolesami, a produkuje tak extrémne hlboké a neskreslené basové tóny. Suwboofer je tenký a integrovaný do architektúry vozidla, vďaka čomu šetrí miesto a neuberá z batožinového priestoru.

Diaľkový ovládač vo volante
Image2
Diaľkový ovládač vo volante

Bez toho, aby ste zložili ruky z volantu, môžete nastaviť hlasitosť, prepínať rozhlasové stanice alebo preskočiť na predchádzajúcu, či nasledujúcu stopu. Tlačidlá sú osvetlené a pomocou rolovacieho kolieska (voliteľný prvok výbavy) môžete intuitívne prechádzať zoznamy skladieb a stlačením jednoducho zvoliť požadovanú skladbu.

Prehrávač na jeden disk CD, multimediálny prehrávač
Image2
Prehrávač na jeden disk CD, multimediálny prehrávač

S týmto prehrávačom diskov CD si môžete vychutnávať kvalitný zvuk zo svojich diskov CD naplno a bez kompromisov. Prehrávač je spolu s praktickým úložným priestorom na disky CD elegantne zabudovaný do prednej časti stredovej lakťovej opierky. Môžete ho pohodlne obsluhovať pomocou centrálneho displeja s dotykovou obrazovkou alebo pomocou ovládacích prvkov na volante. Tento prvok výbavy nie je dostupný v kombinácii s motorizáciou T8 Twin Engine.

Digitálne rozhlasové vysielanie vo formáte DAB (Digital Audio Broadcasting)
Image2
Digitálne rozhlasové vysielanie vo formáte DAB (Digital Audio Broadcasting)

Digitálne rádio vám umožní počúvať digitálne rozhlasové vysielanie Digital Audio Broadcasting (DAB) – štandard pre digitálne rádiá v Európe. V krajinách s vysielaním vo formáte DAB budete mať prístup k väčšiemu počtu rozhlasových staníc, lepšiemu rozhlasovému príjmu a zvuku s vysokou kvalitou.

Zábava
Prijímač digitálnej televízie
Image2
Prijímač digitálnej televízie

S prijímačom digitálnej televízie môžete v odstavenom aute sledovať na centrálnom displeji pozemné televízne vysielanie. Digitálnu televíziu môžete pohodlne ovládať pomocou dotykovej obrazovky alebo voliteľného diaľkového ovládania. Prepojenie s naším mediálnym serverom umožní cestujúcim počas jazdy sledovať digitálnu televíziu na svojich smartfónoch alebo tabletoch.

Elektrická zásuvka, 230 V (CEE 7/16)
Image2
Elektrická zásuvka, 230 V (CEE 7/16)

Vysokonapäťová elektrická zásuvka na zadnej časti stredovej konzoly vám vo vozidle umožní pripojiť alebo nabíjať rôzne spotrebiče, ako je napr. prenosný počítač. Z bezpečnostných dôvodov je elektrická zásuvka ukrytá za sťahovacím krytom.

Elektrická zásuvka, 230 V (BS 1363)
Image2
Elektrická zásuvka, 230 V (BS 1363)

Vysokonapäťová elektrická zásuvka na zadnej časti stredovej konzoly vám vo vozidle umožní pripojiť alebo nabíjať rôzne spotrebiče, ako je napr. prenosný počítač. Z bezpečnostných dôvodov je elektrická zásuvka ukrytá za sťahovacím krytom.

Elektrická zásuvka, 230 V (CPCS-CCC)
Image2
Elektrická zásuvka, 230 V (CPCS-CCC)

Vysokonapäťová elektrická zásuvka na zadnej časti stredovej konzoly vám vo vozidle umožní pripojiť alebo nabíjať rôzne spotrebiče, ako je napr. prenosný počítač. Z bezpečnostných dôvodov je elektrická zásuvka ukrytá za sťahovacím krytom.

Elektrická zásuvka, 120 V (NEMA 5-15)
Image2
Elektrická zásuvka, 120 V (NEMA 5-15)

Vysokonapäťová elektrická zásuvka na zadnej časti stredovej konzoly vám vo vozidle umožní pripojiť alebo nabíjať rôzne spotrebiče, ako je napr. prenosný počítač. Z bezpečnostných dôvodov je elektrická zásuvka ukrytá za sťahovacím krytom.

Elektrická zásuvka, 12 V
Image2
Elektrická zásuvka, 12 V

Elektrická zásuvka v zadnej časti konzoly nad stredovým tunelom slúži na pripojenie rôznych 12-voltových elektrospotrebičov, ako sú napr. hudobné prehrávače, chladiace boxy a mobilné telefóny. Zásuvku v konzole nad stredovým tunelom možno doplniť o zapaľovač.

Čalúnenie Textile/Vinyl
Čalúnenie Textile/Leather Charcoal v interiéri Charcoal (R500)
Image2
Čalúnenie Textile/Leather Charcoal v interiéri Charcoal (R500)

Čalúnenie z razenej kože a textilu, ktorý pripomína vlnu so vzorom rybej kosti a čerpá inšpiráciu zo súkna kvalitných vlnených oblekov. Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA00)
Image2
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA00)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA01)
Image2
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA01)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA01)
Image2
Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA01)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

Kožené čalúnenie Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RA30)
Image2
Kožené čalúnenie Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RA30)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Maroon Brown
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Amber v interiéri Charcoal (RA20)
Image2
Kožené čalúnenie Amber v interiéri Charcoal (RA20)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA00)
Image2
Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA00)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal (WA00)
Image2
Kožené čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal (WA00)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník. V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Fine Nappa
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB00)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RB30)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RB30)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Maroon Brown
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond alebo Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB20)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB20)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB00)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UB00)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UB00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa, sedadlá Contoure
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB01)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB01)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB21)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB21)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (UB01)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (UB01)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB01)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB01)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa
Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC00)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Amber v interiéri Charcoal (RC20)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Amber v interiéri Charcoal (RC20)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Maroon Brown v interiéri Charcoal (RC30)
Image2
Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Maroon Brown v interiéri Charcoal (RC30)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Maroon Brown
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UC00)
Image2
Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UC00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal (WC00)
Image2
Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal (WC00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie R-Design Nubuck Textile/perforovaná koža Fine Nappa
Čalúnenie R-Design Nubuck Textile/Fine Nappa Perforated Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB0R)
Image2
Čalúnenie R-Design Nubuck Textile/Fine Nappa Perforated Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB0R)

Panely sedadiel z textilu Nubuck v kombinácii s kontrastnými perforovanými výstelkami a vložkami. Nubuck je špičková technická tkanina s príťažlivým vzhľadom, vynikajúcou priľnavosťou a prirodzeným odvetrávaním. Vyznačuje sa odolnosťou a praktickosťou – ideálny materiál pre každodenný život. Perforovaná koža sa vyznačuje prirodzeným hladkým povrchom a jej perforovaná úprava zároveň zlepšuje odvetrávanie.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: R-Design potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

K dispozícii len pre verziu R-Design.

Čalúnenie R-Design z perforovanej kože Fine Nappa
Čalúnenie R-Design Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC0R)
Image2
Čalúnenie R-Design Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC0R)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: R-Design potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

K dispozícii len pre verziu R-Design.

Volanty
Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Image2
Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal

Volant s ručne zošívaným koženým poťahom vo farbe Charcoal. Obloženie Uni-deco dopĺňa stred a lúče volantu o rám so saténovo kovovým prevedením. Celkový dojem kvalitného spracovania završuje výrazný endlovací steh.

Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Image2
Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal

Volant s ručne zošívaným poťahom z jemnej kože Fine Nappa. Vonkajšia časť venca volantu je vo farbe Charcoal a vnútorná časť volantu je vo farbe Blond. Obloženie Uni-deco dopĺňa stred a lúče volantu o rám so saténovo kovovým prevedením. Iba v kombinácii s interiérom Blond.

Volant potiahnutý kožou Nappa vo farbe Charcoal, s dreveným obložením Dark Flame Birch a obložením Uni-deco
Image2
Volant potiahnutý kožou Nappa vo farbe Charcoal, s dreveným obložením Dark Flame Birch a obložením Uni-deco

Volant potiahnutý ručne zošívanou kožou Nappa vo farbe Charcoal a s vonkajším okrajom v prevedení Dark Flame Birch. Obloženie Uni-deco dopĺňa stred a lúče volantu o rám so saténovo kovovým prevedením.

Volant potiahnutý kožou Nappa vo farbe Blond, s dreveným obložením Dark Flame Birch a obložením Uni-deco
Image2
Volant potiahnutý kožou Nappa vo farbe Blond, s dreveným obložením Dark Flame Birch a obložením Uni-deco

Volant potiahnutý ručne zošívanou kožou Nappa vo farbe Blond a s vonkajším okrajom v prevedení Dark Flame Birch. Obloženie Uni-deco dopĺňa stred a lúče volantu o rám so saténovo kovovým prevedením.

Športový kožený volant s obkladom Uni-deco, farba Charcoal
Image2
Športový kožený volant s obkladom Uni-deco, farba Charcoal

Športový trojlúčový volant s ručne zošívaným poťahom z jemnej kože Fine Nappa. Prevedenie spodného lúča je vo farbe Piano Black a obloženie Uni-deco dopĺňa stred a lúče volantu o rám so saténovo kovovým prevedením. Ak chcete v manuálnom režime dosiahnuť rýchlejšie a intuitívnejšie radenie, môžete si z doplnkového príslušenstva zvoliť páčky sekvenčného radenia.

Volant R-Design potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Image2
Volant R-Design potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal

Trojlúčový volant R-Design s ručne zošívaným poťahom z jemnej kože Fine Nappa vo farbe Charcoal. Spodný lúč tvorí hliník v prevedení hodvábne matného kovu a zdobí ho emblém R-Design. Kontrastné prešívanie ladí s koženým obložením R- Design v iných častiach vozidla a obklad Uni-deco dopĺňa stred a lúče volantu o rám so saténovo kovovým prevedením. Ak chcete v manuálnom režime dosiahnuť rýchlejšie a intuitívnejšie radenie, môžete si z doplnkového príslušenstva zvoliť páčky sekvenčného radenia.

Radiace páky
Kožená radiaca páka, Charcoal s Geartronic™
Image2
Kožená radiaca páka, Charcoal s Geartronic™

Luxusná povrchová úprava kožou potiahnutej hlavice radiacej páky je v dokonalom súlade s celým interiérom, čo z nej v priestore pre cestujúcich robí povestnú čerešničku na torte.

Kožená hlavica radiacej páky, farba Charcoal s obložením Uni-deco, manuálna prevodovka
Image2
Kožená hlavica radiacej páky, farba Charcoal s obložením Uni-deco, manuálna prevodovka

Kožou potiahnutá hlavica radiacej páky na manuálne radenie. Luxusná povrchová úprava hlavice je v dokonalom súlade s celým interiérom, čo z nej v priestore pre cestujúcich robí povestnú čerešničku na torte.

Kožená hlavica radiacej páky, farba Charcoal s obložením Uni-deco, prevodovka Geartronic™
Image2
Kožená hlavica radiacej páky, farba Charcoal s obložením Uni-deco, prevodovka Geartronic™

Kožou potiahnutá hlavica radiacej páky na automatické radenie. Luxusná povrchová úprava hlavice je v dokonalom súlade s celým interiérom, čo z nej v priestore pre cestujúcich robí povestnú čerešničku na torte.

Kožená hlavica radiacej páky R-Design, Charcoal, automatická prevodovka Geartronic™
Image2
Kožená hlavica radiacej páky R-Design, Charcoal, automatická prevodovka Geartronic™

Kožená hlavica radiacej páky R-Design s kontrastnými švami zvýrazňuje športovú a osobitú atmosféru interiéru vozidla.

Kožená hlavica radiacej páky R-Design, Charcoal, automatická prevodovka Geartronic™
Image2
Kožená hlavica radiacej páky R-Design, Charcoal, automatická prevodovka Geartronic™

Kožená hlavica radiacej páky R-Design s kontrastnými švami zvýrazňuje športovú a osobitú atmosféru interiéru vozidla.

Krištáľová radiaca páka Crystal Geartronic ™ od spoločnosti Orrefors®
Image2
Krištáľová radiaca páka Crystal Geartronic ™ od spoločnosti Orrefors®

Exkluzívne radiace páky pre 8-rychlostnú automatickú prevodovku Geartronic ™ sú výsledkom ručnej práce švédskych sklárov zo spoločnosti Orrefors® a vyrábajú sa z pravého masívneho krištáľu. Vzniká tak prekrásne spojenie remeselného majstrovstva a technológie – šperk predstavujúci esenciu moderného škandinávskeho dizajnu.
Dostupné len pre motor T8 Twin.

Ozdobné prvky obloženia
Metal Mesh Aluminium
Image2
Metal Mesh Aluminium

Technologicky vysoko pokročilý materiál so vzhľadom kovovej tkaniny. Vyrába sa tepaním hliníkového plechu, ktorý sa následne lakuje čiernym lakom. Potom sa diamantovým rezákom obnaží spodná kovová vrstva a nakoniec prebieha druhé tepanie.

Iron Ore Aluminium
Image2
Iron Ore Aluminium

Tmavosivý hliník so zvislými pruhmi, inšpirovaný železnou rudou, ktorá bola hybnou silou švédskej priemyselnej revolúcie.

Carbon Fibre (uhlíkové vlákna)
Image2
Carbon Fibre (uhlíkové vlákna)

Ozdobné obloženie z uhlíkových vlákien dodáva interiéru vášho Volva dynamický „hi-tech“ vzhľad. Obloženie má polomatný povrch zvýrazňujúci trojrozmerný efekt prepletených vlákien. Trojrozmerný tvar panelov im dodáva hĺbku a honosný vzhľad.

Linear Walnut
Image2
Linear Walnut

Severoamerický orech s výraznou štruktúrou a otvorenými pórmi. Panely sú vyberané ručne a kombinované zrkadlovou technikou používanou u kvalitného nábytku, kedy spojením dvoch dýh rezaných z jedného kusu dreva vznikne symetrická kresba.

Dark Flame Birch
Image2
Dark Flame Birch

Vyrábané z brezového dreva rastúceho vo Švédsku, Nórsku a Fínsku s typickou textúrou v tvare plameňa, ktorá je vytvorená prírodnými podmienkami. Žilkovanie na jednotlivých paneloch smeruje kolmo na ich tvar a panely sú opatrené lesklým priehľadným náterom, ktorý im dodáva moderný vzhľad.

Puzdrá na diaľkový ovládač
Puzdro na diaľkový ovládač, plast vo farbe Charcoal
Image2
Puzdro na diaľkový ovládač, plast vo farbe Charcoal

Drobné detaily dokážu vyvolať silný dojem. Toto puzdro na diaľkový ovládač dokonale odráža úroveň majstrovského spracovania a čistý dizajn interiéru vášho Volva a možno ho objednať so špecifickými požiadavkami na jeho dizajn. Plastové prevedenie vo farbe Charcoal je súčasťou štandardnej výbavy, môžete si ho však objednať s poťahom z rovnakej kože, aká je použitá na vašich sedadlách, alebo s obložením z rovnakého dreva, akým je obložený interiér.

Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Charcoal
Image2
Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Charcoal

Toto puzdro na diaľkový ovládač z kože Fine Nappa vo farbe Charcoal dokonale odráža úroveň majstrovského spracovania a čistý dizajn interiéru vášho vozidla a je exkluzívnou pripomienkou Volva, ktoré šoférujete.

Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Maroon Brown
Image2
Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Maroon Brown

Toto puzdro na diaľkový ovládač z kože Fine Nappa vo farbe Maroon Brown dokonale odráža úroveň majstrovského spracovania a čistý dizajn interiéru vášho vozidla a je exkluzívnou pripomienkou Volva, ktoré šoférujete.

Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Amber
Image2
Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Amber

Toto puzdro na diaľkový ovládač z kože Fine Nappa vo farbe Amber dokonale odráža úroveň majstrovského spracovania a čistý dizajn interiéru vášho vozidla a je exkluzívnou pripomienkou Volva, ktoré šoférujete.

Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Blond
Image2
Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Blond

Toto puzdro na diaľkový ovládač z kože Fine Nappa vo farbe Blond dokonale odráža úroveň majstrovského spracovania a čistý dizajn interiéru vášho vozidla a je exkluzívnou pripomienkou Volva, ktoré šoférujete.

Puzdro na diaľkový ovládač R-Design, perforovaná koža v prevedení Charcoal
Image2
Puzdro na diaľkový ovládač R-Design, perforovaná koža v prevedení Charcoal

Dotvorte dokonalý vzhľad s týmto štýlovým puzdrom na diaľkový ovládač, ktoré je potiahnuté perforovanou kožou Nappa vo farbe Charcoal a perfektne odráža majstrovské umenie, čistý dizajn a sebavedomý vzhľad interiéru R-Design. Je potiahnuté tou istou vysokokvalitnou kožou, akou sú vybavené sedadlá R-Design.

Koberčeky
Textilné koberčeky
Image2
Textilné koberčeky

Tieto jednoducho použiteľné textilné podlahové koberčeky zdokonaľujú komfortný a bezpečný charakter vášho Volva. Sú štýlové, praktické a navrhnuté tak, aby dokonale zapadli do interiéru vozidla. Pomáhajú udržiavať interiér v dobrom stave, poskytujú účinnú ochranu proti nečistotám a tesne priliehajú k podlahe. Rovnako je ich možné ľahko vybrať kvôli čisteniu.

Textilné koberčeky R-Design, farba Charcoal
Image2
Textilné koberčeky R-Design, farba Charcoal

Textilné koberčeky R-Design sú športovým a veľmi praktickým doplnkom dynamického vzhľadu vášho Volva. Tieto vysokokvalitné textilné koberčeky sú vybavené spodnou gumenou vrstvou, ktorá zabezpečuje ich vodotesnosť.

Textilné koberčeky Inscription, farba Charcoal
Image2
Textilné koberčeky Inscription, farba Charcoal

Vytvorte si harmonizovaný interiér pomocou týchto dokonale prispôsobených všívaných koberčekov z textilu vo farbe Charcoal a s farebne zladenými okrajmi. Sú odolné proti vode a ponúkajú účinnú ochranu proti vlhkosti a nečistotám. Umožňujú jednoduché vybratie a opláchnutie vodou.

Textilné koberčeky Inscription, farba Blond
Image2
Textilné koberčeky Inscription, farba Blond

Vytvorte si harmonizovaný interiér pomocou týchto dokonale prispôsobených všívaných koberčekov z textilu vo farbe Blond a s farebne zladenými okrajmi. Sú odolné proti vode a ponúkajú účinnú ochranu proti vlhkosti a nečistotám. Umožňujú jednoduché vybratie a opláchnutie vodou.

Podlahové rohože z tvarovaného plastu, farba Charcoal
Image2
Podlahové rohože z tvarovaného plastu, farba Charcoal

Táto súprava plastových podlahových rohoží určených do priestoru pre cestujúcich sa vyznačuje mäkkosťou a pružnosťou gumového materiálu. Zahŕňa tiež rohož na stredovú konzolu a bola navrhnutá tak, aby chránila podlahu vášho Volva a zároveň nenarušovala dizajn jeho interiéru. K praktickým výhodám patria mäkké vyvýšené okraje po celom obvode, ktoré zabezpečujú optimálnu ochranu pred vlhkosťou a špinou. Rohož do priestoru pre vodiča je vybavená pohodlnou textilnou podložkou pod nohy, ktorá chráni topánky pred opotrebovaním. Farba a tvar rohoží sú zvolené tak, aby sa dokonale snúbili s interiérom vozidla. Rohože sa jednoducho inštalujú a tesne priliehajú k podlahe vďaka integrovaným príchytkám, ktoré zapadajú do inštalačných otvorov s ochranou proti priesaku. Dajú sa jednoducho vybrať a rýchlo opláchnuť vodou.

Podlahové rohože z tvarovaného plastu, farba Blond
Image2
Podlahové rohože z tvarovaného plastu, farba Blond

Táto súprava plastových podlahových rohoží určených do priestoru pre cestujúcich sa vyznačuje mäkkosťou a pružnosťou gumového materiálu. Zahŕňa tiež rohož na stredovú konzolu a bola navrhnutá tak, aby chránila podlahu vášho Volva a zároveň nenarušovala dizajn jeho interiéru. K praktickým výhodám patria mäkké vyvýšené okraje po celom obvode, ktoré zabezpečujú optimálnu ochranu pred vlhkosťou a špinou. Rohož do priestoru pre vodiča je vybavená pohodlnou textilnou podložkou pod nohy, ktorá chráni topánky pred opotrebovaním. Farba a tvar rohoží sú zvolené tak, aby sa dokonale snúbili s interiérom vozidla. Rohože sa jednoducho inštalujú a tesne priliehajú k podlahe vďaka integrovaným príchytkám, ktoré zapadajú do inštalačných otvorov s ochranou proti priesaku. Dajú sa jednoducho vybrať a rýchlo opláchnuť vodou.

Ďalšie štýlové prvky interiéru
Osvetlenie interiéru vysokej úrovne
Image2
Osvetlenie interiéru vysokej úrovne

Keď sa vonku zotmie, naše špičkové osvetlenie interiéru vnáša do vášho Volva vysoko sofistikovanú atmosféru – od okamihu, keď otvoríte dvere, až do chvíle, kedy dorazíte do cieľa. Zabudované priestorové osvetlenie, osvetlené prahové lišty a svetlovod obklopujúci interiér vytvárajú prívetivé prostredie. Diskrétne viacfarebné náladové osvetlenie, osvetlenie odkladacích priečinkov vo dverách, osvetlenie držiakov nápojov a na vnútorných kľučkách dverí – to všetko ešte prispieva k útulnému pocitu a uľahčuje hľadanie predmetov v tme. Čítacie lampičky na zadných sedadlách sú odtienené tak, aby neoslňovali vodiča. Pre uľahčenie nakladania batožiny do vozidla v tme je aj kryt batožinového priestoru vybavený zabudovaným osvetlením.

Štýlové prvky interiéru Inscription
Image2
Štýlové prvky interiéru Inscription

Vnútri modelu S90 Inscription sa téma luxusu ďalej objavuje v podobe autentických, jemne opracovaných materiálov, ktoré vytvárajú atmosféru ako v prepychovej obývačke. Môžete relaxovať v dokonale tvarovaných, elektricky polohovateľných sedadlách Comfort s poťahmi z kože Fine Nappa. Luxusnú atmosféru v interiéri verzie Inscription zdôrazňujú jedinečné prvky zvyšujúce komfort, ako sú napríklad textilné koberčeky Inscription, zadná stredová opierka s držiakmi nápojov a náladové osvetlenie interiéru. Luxusný vzhľad a charakter umocňujú skvostné ozdobné prvky obloženia Linear Walnut, ktoré sú vytvorené špeciálnou technikou používanou v nábytkárskom priemysle. A vám ako vodičovi dodá pocit absolútnej kontroly nad situáciou veľký 12-palcový displej vodiča a prakticky umiestnený volič nastavenia jazdných režimov v stredovej konzole medzi prednými sedadlami. Verzia Inscription obsahuje výbavu Momentum a navyše tieto prvky:

12" displej vodiča
Nastaviteľné jazdné režimy
Koberčeky Inscription, vpredu a vzadu
Osvetlenie interiéru vysokej úrovne
Diaľkový ovládač potiahnutý kožou
Ozdobné prvky obloženia Linear Walnut
Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťou pre polohu sedadla a vonkajších spätných zrkadiel
Kožené čalúnenie Fine Nappa so sedadlami typu Comfort alebo
Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa so sedadlami typu Comfort s funkciou vetrania

Ďalšie prvky:
Elektricky polohovateľné sedadlo vodiča s pamäťou
Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou automatického stlmenia
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
18" 10-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut alebo
19" 10-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut 150 (v závislosti od motora)
Lesklé pochrómované lišty okolo bočných okien
Bočné lesklé pochrómované lišty s reliéfnym logom Inscription
Čierno sfarbená spodná vonkajšia mriežka chladiča Inscription s pochrómovaným pásikom
Kľučky dverí s vysokolesklou pochrómovanou vnútornou stranou
Dvojité integrované koncovky výfuku, difúzor s pochrómovaným pásikom
Predná mriežka chladiča Inscription v čiernom a pochrómovanom prevedení s vysokým leskom
Osvetlenie Full-LED Active High Beam s aktívnymi diaľkovými svetlami

Štýlové prvky interiéru R-Design
Image2
Štýlové prvky interiéru R-Design

Vnútri modelu S90 R-Design sa športový motív ďalej objavuje v podobe ozdobných prvkov obloženia s povrchovou úpravou Metal Mesh, poťahu stropu vo farbe Charcoal a elektricky polohovateľných sedadiel R-Design Contour s jedinečnými poťahmi z textilu Nubuck Textile/jemnej kože Fine Nappa. Spoločná kombinácia týchto prvkov dodáva kabíne technický charakter, pripomínajúci kokpit pretekárskeho automobilu. Logá R-Design, charakteristické prešívanie na sedadlách, perforovaná koža na radiacej páke a volante – to všetko zdôrazňuje športovo-elegantnú atmosféru interiéru. K pocitu absolútnej kontroly nad vozidlom verzie R-Design prispieva náš najväčší 12-palcový displej vodiča a páčky sekvenčného radenia. Volič jazdných režimov, ergonomicky umiestnený na stredovej konzole, umožňuje prepínať medzi štyrmi rôznymi nastaveniami jazdných vlastností, teda režimami Comfort, Dynamic, ECO a Individual. Obsahuje výbavu Momentum a navyše tieto prvky:

12" displej vodiča
Poťah stropu Charcoal
Nastaviteľné jazdné režimy
Páčky sekvenčného radenia na volante
Osvetlenie interiéru vysokej úrovne
Ozdobné prvky obloženia Metal Mesh Aluminium alebo Carbon Fibre
Elektricky nastaviteľné predĺženie sedacej časti na sedadle vodiča a spolujazdca
Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťou pre polohu sedadla a vonkajších spätných zrkadiel
Osvetlené nástupné lišty R-Design, vpredu a vzadu
Hlavica radiacej páky R-Design potiahnutá perforovanou kožou, Charcoal
Diaľkový ovládač R-Design potiahnutý perforovanou kožou v prevedení Charcoal
Textilné koberčeky R-Design, vpredu a vzadu
Športové pedále R-Design
Volant R-Design potiahnutý perforovanou kožou v prevedení Charcoal a s obložením Uni-deco
Čalúnenie R-Design Charcoal Nubuck/jemná koža Fine Nappa alebo
Čalúnenie R-Design z perforovanej kože Fine Nappa v prevedení Charcoal a so sedadlami Contour

Ďalšie prvky:
Elektricky polohovateľné sedadlo vodiča s pamäťou
Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou automatického stlmenia
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
Farby exteriéru 612 Passion Red alebo 720 Bursting Blue (matná)
18" 5-lúčové zliatinové disky Matt Black Diamond Cut alebo 19" 5-lúčové zliatinové disky Matt Black Diamond Cut 158 (v závislosti od motora)
Osvetlenie Full-LED Active High Beam s aktívnymi diaľkovými svetlami
Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
Kryty vonkajších spätných zrkadiel v matnej striebristej farbe
Dvojité integrované koncovky výfukov R-Design
Mriežka chladiča R-Design s vysokolesklou čiernou vložkou a rámom v prevedení hodvábne matného kovu
Predný spojler R-Design
Okenné lišty v prevedení hodvábne matného kovu Silk Metal

Luxusné materiály
Image2
Luxusné materiály

Cestovanie v novom Volve S90 je vždy špecialitou – dokonca už v momente, keď chytíte do ruky vaše tvarované diaľkové ovládanie. V bohato vybavenej kabíne sa spájajú luxusné materiály a špičkové dielenské spracovanie s jednoduchou eleganciou. Vzdušný interiér vám umožňuje vychutnávať si luxusný pocit priestrannosti a pohody – nech už sedíte v ktoromkoľvek sedadle. Modus pokojného súkromia umocňujú pútavé detaily, ako napríklad vetracie otvory na prístrojovej doske, ktoré okrem kvality vzduchu dodávajú interiéru výraz elegancie. Medzi ďalšie detaily patrí diamantom vytvorené ryhovanie ovládacích plôch a nádherne orámovaný dotykový displej s rozmermi tabletu, ktorý sa pyšne vyníma na stredovej konzole.

Čalúnená prístrojová doska a horné panely dverí s farebne zladenými švami
Image2
Čalúnená prístrojová doska a horné panely dverí s farebne zladenými švami

Táto čalúnená prístrojová doska v prevedení Charcoal a farebne zladené švy ešte podčiarkujú luxusnú atmosféru interiéru vášho Volva. Čalúnené horné panely predných a zadných dverí a integrované zadné vyťahovacie slnečné clony dodávajú nádych decentnej elegancie a zvyšujú komfort.

Pedále
Image2
Pedále

Pedále majú dynamické, avšak uvoľnené nastavenie, pričom plynový pedál je upevnený na podlahe a zlepšuje oporu päty. Pre vyššie pohodlie počas dlhých jázd sa vľavo od pedálov nachádza veľkorysá opierka na nohu.

Športové pedále
Image2
Športové pedále

Exkluzívny športový vzhľad a štýl interiéru vášho Volva môžete ešte obohatiť o tieto športové pedále. Ich povrch tvorí brúsený hliník a guma, ktorá zabezpečuje lepšiu priľnavosť.

Poťah stropu Charcoal
Image2
Poťah stropu Charcoal

S poťahom stropu kabíny vo farbe Charcoal si môžete vy aj vaši cestujúci vychutnávať ešte dynamickejšiu atmosféru interiéru vášho Volva, ktorý pôsobí dojmom kokpitu pretekárskeho vozidla. Tento poťah stropu je k dispozícii pre všetky varianty čalúnenia interiéru vo farbe Charcoal.

Osvetlené prahové lišty R-Design, vpredu a vzadu
Image2
Osvetlené prahové lišty R-Design, vpredu a vzadu

Tieto osvetlené hliníkové prahové lišty s vygravírovaným nápisom R-Design sú vhodne zladené s vnútornými prahmi predných a zadných dverí a po otvorení dverí sa rozsvietia spolu s osvetlením interiéru, aby vás privítali svojím jedinečným čarom.

Prahové lišty Volvo, hliník
Image2
Prahové lišty Volvo, hliník

Pri každom otvorení dodajú vášmu Volvu nádych exkluzivity prahové lišty predných dvier.

Osvetlené prahové lišty
Image2
Osvetlené prahové lišty

Nastupujte štýlovo. Keď otvoríte predné dvere, privíta vás rozsvietené logo Volvo vygravírované do hliníkovej prahovej lišty, ktoré sa rozsvieti spolu s osvetlením interiéru. Prahové lišty predných dverí sú vybavené zabudovaným LED osvetlením, ktoré dodáva nástupnému priestoru športový a elegantný výraz. Prahové lišty zadných dverí vkusne ladia s prednými prahovými lištami, aj keď nie sú vybavené zabudovaným LED osvetlením.

Farby exteriéru
614 Ice White
Image2
614 Ice White

Jasná jednoliata biela s jemnými sivými tónmi, ktoré farbe dodávajú sýtosť a hĺbku.

707 Crystal White, perleť
Image2
707 Crystal White, perleť

Žiarivo trblietavá biela s perleťovým efektom na vrstve bieleho základného laku. Výsledkom tejto kombinácie je príjemná hodvábne lesklá povrchová úprava.

612 Passion Red
Image2
612 Passion Red

Jasná jednoliata červeň s obzvlášť dynamickým a športovým vzhľadom.

723 Denim Blue, metalíza
Image2
723 Denim Blue, metalíza

Sýta dymová modrá s výraznou hĺbkou a hodvábnu povrchovou úpravou. Inšpirovaná obnosenou kožou a džínsovinou.

720 Bursting Blue, metalíza
Image2
720 Bursting Blue, metalíza

Iskrivá a intenzívna modrá príznačná svojou sýtosťou a striebristými kovovými časticami.

721 Mussel Blue, metalíza
Image2
721 Mussel Blue, metalíza

Svetlá elegantná modrá s oceľovým nádychom, pripomínajúca farbu mora a oblohy vo Švédsku.

722 Maple Brown (metalíza)
Image2
722 Maple Brown (metalíza)

Hlboká, sýta hneď s leskom vyhladeného mahagónu a s tónmi tmavej čokolády.

711 Bright Silver, metalíza
Image2
711 Bright Silver, metalíza

Jemná, čistá neutrálna metalíza s hladkými hliníkovými vločkami vytvárajúcimi žiarivý povrch.

714 Osmium Grey, metalíza
Image2
714 Osmium Grey, metalíza

Tmavo šedá; farba surovej neopracovanej ocele so striebristými detailmi definujúcimi tvar vozidla.

717 Onyx Black, metalíza
Image2
717 Onyx Black, metalíza

Veľmi tmavá sýta čerň, ktorá sa na slnku blyští a za šera pôsobí ešte černejšie.

724 Pine Grey, metalíza
Image2
724 Pine Grey, metalíza

Tmavá, klasická a sofistikovaná farba. S moderným lesklým nádychom škandinávskej borovice.

019 Black Stone
Image2
019 Black Stone

Lesklá elegantná čerň s lakom pripomínajúcim klavírnu čiernu farbu leštenú do vysokého lesku.

Disky
21" zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut, 147
Image2
21" zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut, 147

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8,5 x 21
Rozmery pneumatiky: 245/35R21

20" 10-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut, 1030
Image2
20" 10-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut, 1030

Vďaka týmto štýlovým 10-lúčovým zliatinovým diskom Volvo s výrazným dizajnom Diamond Cut môžete svojmu vozidlu dodať ešte elegantnejší a pôsobivejší vzhľad. Naše zliatinové disky sú v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii, a vybavené tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Disky sú dostatočne odvetrávané, dobre odvádzajú teplo a sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje správne vyvážený pocit z jazdy. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Integrated Tyre Pressure Monitoring System – integrovaný systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8,5 x 20
Rozmery pneumatiky: 245/40R20

20" 8-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut, 214
Image2
20" 8-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut, 214

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8,5 x 20
Rozmery pneumatiky: 255/35R20

20" zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut, 1031
Image2
20" zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut, 1031

Tieto zliatinové disky s 5 dvojitými lúčmi a v nezameniteľnom dizajnovom prevedení Matt Black Diamond Cut dodajú vášmu Volvu dynamický, no zároveň elegantný charakter. Naše zliatinové disky sú v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii, a vybavené tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Disky sú dostatočne odvetrávané, dobre odvádzajú teplo a sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje správne vyvážený pocit z jazdy. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Integrated Tyre Pressure Monitoring System – integrovaný systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8,5 x 20
Rozmery pneumatiky: 245/40R20

20" zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut, 246
Image2
20" zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut, 246

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8,5 x 20
Rozmery pneumatiky: 255/35R20

19" 10-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut, 150
Image2
19" 10-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut, 150

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8,5 x 19
Rozmery pneumatiky: 255/40R19

19“ zliatinové disky, 5 trojitých lúčov, Matt Tech Black Diamond Cut, 498
Image2
19“ zliatinové disky, 5 trojitých lúčov, Matt Tech Black Diamond Cut, 498

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8,5 x 19
Rozmery pneumatiky: 255/40R19

18" 10-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut
Image2
18" 10-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8 x 18
Rozmery pneumatiky: 245/45R18

Štandard Inscription.

18" 10-lúčové zliatinové disky Turbine Silver Bright, 154
Image2
18" 10-lúčové zliatinové disky Turbine Silver Bright, 154

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8 x 18
Rozmery pneumatiky: 245/45R18

18" zliatinové disky s 5 trojitými lúčmi Graphite Diamond Cut, 1099
Image2
18" zliatinové disky s 5 trojitými lúčmi Graphite Diamond Cut, 1099

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8 x 18
Rozmery pneumatiky: 245/45R18

18" zliatinové disky Silver, 5 dvojitých lúčov, 148
Image2
18" zliatinové disky Silver, 5 dvojitých lúčov, 148

Zliatinové disky Volvo sú v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii, a vybavené tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Zliatinové disky Volvo sú dostatočne odvetrávané, dobre odvádzajú teplo a sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje správne vyvážený pocit z jazdy. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7,5 x 18
Rozmery pneumatiky: 235/55R18

18" zliatinové disky Silver, 5 dvojitých lúčov, 149
Image2
18" zliatinové disky Silver, 5 dvojitých lúčov, 149

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8 x 18
Rozmery pneumatiky: 245/45R18

18“ 5-lúčové zliatinové disky, Matt Black Diamond Cut
Image2
18“ 5-lúčové zliatinové disky, Matt Black Diamond Cut

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8 x 18
Rozmery pneumatiky: 245/45R18

Vo verzii R-Design v štandardnej výbave.

18" 5-lúčové zliatinové disky Sparkling Silver, 233
Image2
18" 5-lúčové zliatinové disky Sparkling Silver, 233

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8 x 18
Rozmery pneumatiky: 245/45R18

17" 7-lúčové zliatinové disky Silver, 152
Image2
17" 7-lúčové zliatinové disky Silver, 152

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmer: 8 x 17
Rozmery pneumatiky: 225/55R17

16" 5-lúčové zliatinové disky Silver
Image2
16" 5-lúčové zliatinové disky Silver

Zliatinové disky Volvo sú lakované tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Okrem toho sú všetky disky v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii. Disky sú dostatočne odvetrávané a dobre odvádzajú teplo takým spôsobom, ktorý vyhovuje všetkým vozidlám. Hliníkové disky kolies Volvo sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje vynikajúce vyváženie kolesa. Kolesá sú pripravené na systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – systém monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7 x 16
Rozmery pneumatiky: 225/60R16

Kryt náboja kolesa, farba Silver
Image2
Kryt náboja kolesa, farba Silver

Kryty nábojov majú mimoriadne exkluzívny dizajn – so železnou značkou Volvo s reliéfnym nápisom Volvo. Materiál: Plast (súprava štyroch kusov)

Kryt náboja kolesa, farba Dark Grey
Image2
Kryt náboja kolesa, farba Dark Grey

Kryty nábojov majú mimoriadne exkluzívny dizajn – so železnou značkou Volvo s reliéfnym nápisom Volvo. Materiál: Plast (súprava štyroch kusov)

Súprava krytov nábojov, chrómové
Image2
Súprava krytov nábojov, chrómové

Kryty nábojov majú mimoriadne exkluzívny dizajn – so železnou značkou Volvo s reliéfnym nápisom Volvo. Materiál: Plast (súprava štyroch kusov)

Štýlové prvky karosérie
Úprava exteriéru so štýlovými vloženými prvkami vo farbe karosérie
Image2
Úprava exteriéru so štýlovými vloženými prvkami vo farbe karosérie

Súprava štýlových prvkov exteriéru obsahujúca vložené prvky vo farbe karosérie zvýrazňuje výkonný a dynamický charakter vášho Volva S90. Predný spojler a tvarované prahové lišty zvýrazňujú znížený postoj vozidla. V kombinácii s decentným spojlerom na kryte batožinového priestoru a dvojitými koncovkami výfuku – vytvárajúcimi dojem štyroch vyčnievajúcich výfukov a integrovanými do zadného difúzora – zvýrazňujú nádych športového luxusu.

Medzi súčasti tejto súpravy štýlových prvkov exteriéru patria:
• Predný spojler s vloženým prvkom vo farbe karosérie
• Prahové lišty s vložkami vo farbe karosérie
• Dvojité integrované delené koncovky výfuku a difúzor (podľa stupňa výbavy)
• Dvojité integrované delené koncovky výfuku (podľa stupňa výbavy)
• Spojler krytu batožinového priestoru

Štýlové prvky exteriéru Inscription
Image2
Štýlové prvky exteriéru Inscription

Vysoko sofistikované Volvo S90 Inscription vystihuje podstatu moderného luxusu. Táto verzia modelu S90 je od iných na prvý pohľad odlíšiteľná vďaka jedinečnej pochrómovanej mriežke chladiča, ozdobným lištám so svetlým kovovým povrchom na spodnej časti dverí a mnohým ďalším, starostlivo vybraným exteriérovým dizajnovým detailom, ktoré sú zladené s nadčasovým škandinávskym dizajnom vozidla. Ako krásne opracované šperky pôsobia na vozidle veľké, 18 alebo 19-palcové disky kolies, ktoré dokonale ladia so svetlým kovovým povrchom ozdobných prvkov karosérie. Spolu s dvomi elegantnými integrovanými koncovkami výfuku prispieva dizajn kolies k sebavedomému vzhľadu vozidla. Výraznú vizuálnu identitu a vynikajúcu viditeľnosť pri jazde za tmy poskytujú svetlomety s pokročilou osvetľovacou technológiou Full-LED Active High Beam s aktívnymi diaľkovými svetlami. Verzia Inscription obsahuje výbavu Momentum a navyše tieto prvky:

18" 10-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut alebo
19" 10-lúčové zliatinové disky Silver Diamond Cut 150 (v závislosti od motora)
Lesklé pochrómované lišty okolo bočných okien
Bočné lesklé pochrómované lišty s reliéfnym logom Inscription
Čierno sfarbená spodná vonkajšia mriežka chladiča Inscription s pochrómovaným pásikom
Kľučky dverí s vysokolesklou pochrómovanou vnútornou stranou
Dvojité integrované koncovky výfuku, difúzor s pochrómovaným pásikom
Predná mriežka chladiča Inscription v čiernom a pochrómovanom prevedení s vysokým leskom

Ďalšie prvky:
Osvetlenie Full-LED Active High Beam s aktívnymi diaľkovými svetlami
12" displej vodiča
Sedadlá Comfort s čalúnením z jemnej kože Fine Nappa
Nastaviteľné jazdné režimy
Koberčeky Inscription, vpredu a vzadu
Osvetlenie interiéru vysokej úrovne
Diaľkový ovládač potiahnutý kožou
Ozdobné prvky obloženia Linear Walnut
Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťou pre polohu sedadla a vonkajších spätných zrkadiel
Elektricky polohovateľné sedadlo vodiča s pamäťou
Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou automatického stlmenia
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov

Štýlové prvky exteriéru R-Design
Image2
Štýlové prvky exteriéru R-Design

Vnútri modelu S90 R-Design sa športový motív ďalej objavuje v podobe ozdobných prvkov obloženia s povrchovou úpravou Metal Mesh, poťahu stropu vo farbe Charcoal a elektricky polohovateľných sedadiel R-Design Contour s jedinečnými poťahmi z textilu Nubuck Textile/jemnej kože Fine Nappa. Spoločná kombinácia týchto prvkov dodáva kabíne technický charakter, pripomínajúci kokpit pretekárskeho automobilu. Logá R-Design, charakteristické prešívanie na sedadlách, perforovaná koža na radiacej páke a volante – to všetko zdôrazňuje športovo-elegantnú atmosféru interiéru. K pocitu absolútnej kontroly nad vozidlom verzie R-Design prispieva náš najväčší 12-palcový displej vodiča a páčky sekvenčného radenia. Volič jazdných režimov, ergonomicky umiestnený na stredovej konzole, umožňuje prepínať medzi štyrmi rôznymi nastaveniami jazdných vlastností, teda režimami Comfort, Dynamic, ECO a Individual. Obsahuje výbavu Momentum a navyše tieto prvky:

12" displej vodiča
Poťah stropu Charcoal
Nastaviteľné jazdné režimy
Páčky sekvenčného radenia na volante
Osvetlenie interiéru vysokej úrovne
Ozdobné prvky obloženia Metal Mesh Aluminium alebo Carbon Fibre
Elektricky nastaviteľné predĺženie sedacej časti na sedadle vodiča a spolujazdca
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou pre polohu sedadla a vonkajších spätných zrkadiel
Osvetlené prahové lišty R-Design, vpredu a vzadu
Radiaca páka R-Design potiahnutá perforovanou kožou v prevedení Charcoal
Puzdro na diaľkový ovládač R-Design potiahnuté perforovanou kožou v prevedení Charcoal
Textilné koberčeky R-Design, vpredu a vzadu
Športové pedále R-Design
Volant R-Design potiahnutý perforovanou kožou v prevedení Charcoal a s obložením Uni-deco
Čalúnenie R-Design Charcoal Nubuck/jemná koža Fine Nappa alebo
Čalúnenie R-Design z perforovanej kože Fine Nappa v prevedení Charcoal a so sedadlami Contour

Ďalšie prvky:
Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
Farby exteriéru 612 Passion Red alebo 720 Bursting Blue (metalíza)
18" 5-lúčové zliatinové disky Matt Black Diamond Cut alebo 19" 5-lúčové zliatinové disky Matt Black Diamond Cut 158 (v závislosti od motora)
Osvetlenie Full-LED Active High Beam s aktívnymi diaľkovými svetlami
Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
Kryty vonkajších spätných zrkadiel s matnou striebristou povrchovou úpravou
Dvojité integrované koncovky výfukov R-Design
Mriežka chladiča R-Design s vysokolesklou čiernou vložkou a rámom v prevedení hodvábne matného kovu
Spodné krajné mriežky chladiča R-Design
Okenné lišty v prevedení hodvábne matného kovu Silk Metal

Svetlé hliníkové lišty okolo bočných okien
Image2
Svetlé hliníkové lišty okolo bočných okien

Tieto dynamické a štýlové lišty bočných okien s lesklým hliníkovým povrchom ideálne dopĺňajú dizajnovú harmóniu s ďalšími dizajnovými prvkami Inscripton na vašom Volve.

Bočné lesklé pochrómované lišty s reliéfnym logom Inscription na spodnej časti dverí
Image2
Bočné lesklé pochrómované lišty s reliéfnym logom Inscription na spodnej časti dverí

Toto štýlové pochrómované obloženie spodnej časti dverí v kombinácii s predným spojlerom zvýrazňuje nízky športový profil vozidla a ešte viac obohacuje exkluzívny charakter verzie Inscription.

Kľučky dverí vo farbe karosérie s lesklým ozdobným prvkom a osvetlením vrátane osvetlenia nástupného priestoru
Image2
Kľučky dverí vo farbe karosérie s lesklým ozdobným prvkom a osvetlením vrátane osvetlenia nástupného priestoru

Hladký povrch lesklého ozdobného prvku okolo kľučiek dverí vo farbe karosérie vyvoláva pocit luxusu pri uchopení kľučky a dodáva bokom vozidla exkluzívny vzhľad. Osvetlenie terénu osvetľuje tiež priestor pod kľučkami dverí, čo pri príchode k vozidlu v noci vyvoláva prívetivý dojem. Taktiež to uľahčuje nájdenie kľučky a pomáha predchádzať tomu, aby ste stúpili do nečakanej prekážky akou môže byť kaluž vody. Osvetlenie terénu sa automaticky aktivuje pri odomknutí vozidla pomocou diaľkového ovládania. Voliteľné osvetlenie typu LED pod dverami dokáže osvetliť oblasť pod otvorenými dverami a zvyšuje tak komfort nastupovania.

Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením
Image2
Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením

Kľučky dverí vo farbe karosérie sú vybavené funkciou osvetlenia terénu – osvetľujú priestor pod kľučkami dverí, čo pri príchode k vozidlu v noci vyvoláva prívetivý dojem. Osvetlenie terénu sa automaticky aktivuje pri odomknutí vozidla pomocou diaľkového ovládania. Voliteľné osvetlenie typu LED pod dverami dokáže osvetliť oblasť pod otvorenými dverami a zvyšuje tak komfort nastupovania. Súčasťou systému zamykania bez kľúča

Predná mriežka chladiča Kinetic s tmavosivou vložkou a chrómovaným rámom
Image2
Predná mriežka chladiča Kinetic s tmavosivou vložkou a chrómovaným rámom

Inovovaný dizajn mriežky chladiča Kinetic s tmavosivou vložkou obklopenou lesklým chrómovaným rámom pôsobí, akoby sa mriežka vznášala vnútri otvoru v karosérii. Čierne spodné krajné mriežky zvýrazňujú osobitý vzhľad.

Predná mriežka chladiča s čiernou vložkou a chrómovaným rámom
Image2
Predná mriežka chladiča s čiernou vložkou a chrómovaným rámom

Inovovaný dizajn mriežky chladiča – s lesklým chrómovaným rámom – pôsobí, akoby sa mriežka vznášala vnútri otvoru v karosérii. Vozidlu dodáva štýlový nádych, ktorý prispieva k dynamickému vzhľadu evokujúcemu výkon.

Predná mriežka chladiča Inscription vo vysokolesklom čiernom prevedení s chrómovým rámom
Image2
Predná mriežka chladiča Inscription vo vysokolesklom čiernom prevedení s chrómovým rámom

Mriežka chladiča vo vysokolesklej čiernej farbe a lesklý chrómový rám sú navrhnuté tak, aby vyzerali akoby plávali vnútri otvoru karosérie. Čierne spodné vonkajšie mriežky s chrómovým pásikom sú štýlové a prispievajú k dynamickému a silovému vzhľadu modelu S90.

Predná mriežka chladiča Inscription s vloženými chrómovanými lištami a chrómovaným rámom
Image2
Predná mriežka chladiča Inscription s vloženými chrómovanými lištami a chrómovaným rámom

Inovovaný dizajn mriežky chladiča Inscription v lesklej čiernej farbe – s výraznými chrómovanými rebrami obklopenými lesklým chromovaným rámom – pôsobí, akoby sa mriežka vznášala vnútri otvoru v karosérii. Čierne spodné krajné mriežky s chrómovaným pásikom podčiarkujú elegantný vzhľad vášho Volva.

Mriežka chladiča R-Design s vysokolesklou čiernou vložkou a rámom v prevedení hodvábne matného kovu
Image2
Mriežka chladiča R-Design s vysokolesklou čiernou vložkou a rámom v prevedení hodvábne matného kovu

Vysokolesklá čierna mriežka chladiča R-Design s kontrastným rámom v prevedení hodvábne matného kovu prispieva k výraznej vizuálnej identite.

Dvojité integrované koncovky výfuku
Image2
Dvojité integrované koncovky výfuku

Plne integrované a pochrómované koncovky výfuku z nehrdzavejúcej ocele zvyšujú exkluzívny a športový charakter vozidla.

Dvojité integrované koncovky výfuku, difúzor s pochrómovaným pásikom
Image2
Dvojité integrované koncovky výfuku, difúzor s pochrómovaným pásikom

Dvojité koncovky výfuku z nehrdzavejúcej ocele s chrómovanou povrchovou úpravou sú integrované do zadného difúzora vo farbe karosérie a vášmu Volvu dodajú ešte výkonnejší a exkluzívnejší charakter. Difúzor zdobí elegantný chrómovaný pásik, ktorý zvýrazňuje lukratívny vzhľad.

Predné ozdobné prvky R-Design
Image2
Predné ozdobné prvky R-Design

Jedinečné vysokolesklé čierne ozdobné prvky na prednom spojleri budia rešpekt a spoločne s mriežkou chladiča a ďalšími detailmi v úprave R-Design posilňujú dynamický vzhľad vozidiel R-Design. Spodné krajné mriežky chladiča sú vybavené vysokolesklými čiernymi vložkami, ktorých tvar je inšpirovaný kladivkovým tvarom LED svetlometov.

Dvojité integrované koncovky výfukov R-Design
Image2
Dvojité integrované koncovky výfukov R-Design

Dvojité koncovky výfukov z chrómovanej nehrdzavejúcej ocele sú úhľadne zakomponované do lesklého čierneho zadného difúzora a posilňujú dynamický výraz modelu R-Design.

Bez emblému motora vzadu
Image2
Bez emblému motora vzadu

Svoje Volvo môžete mať bez emblému motora vzadu.

Bez emblémov vzadu (vľavo a vpravo)
Image2
Bez emblémov vzadu (vľavo a vpravo)

Svoje Volvo môžete mať bez emblémov vzadu (vľavo a vpravo).

Batožinový priestor
Batožinový priestor
Image2
Batožinový priestor

Štýlový batožinový priestor s objemom 500 litrov vám poskytne množstvo priestoru na to, aby ste so sebou mohli pohodlne zobrať všetku potrebnú batožinu. V záujme dosiahnutia maximálnej využiteľnosti má batožinový priestor pravidelný tvar a odpruženie zadnej nápravy je navrhnuté tak, aby doňho nezasahovalo. A v prípade potreby väčšieho množstva priestoru vám operadlá zadných sedadiel umožňujú samostatné sklopenie jednej z dvoch častí, vďaka čomu sa zabezpečí dostatok priestoru na náklad a zároveň cestovanie bez obmedzenia pohodlia. Pri sklopených operadlách zadných sedadiel je podlaha batožinového priestoru v rovine so sklopenými sedadlami, vďaka čomu uľahčuje prepravovanie objemných predmetov, ako aj nakladanie a vykladanie. Okrem toho sa v operadlách zadných sedadiel nachádza otvor, ktorý je určený na prepravovanie dlhých predmetov, ako sú napríklad lyže. Štyri očká na zaistenie nákladu vám pomôžu zabezpečiť váš náklad. Skrytý úložný priestor pod podlahou batožinového priestoru poskytuje možnosť uloženia menších predmetov.

Zadné sedadlo s možnosťou sklopenia deleného operadla v pomere 60/40
Image2
Zadné sedadlo s možnosťou sklopenia deleného operadla v pomere 60/40

Ergonomické zadné sedadlo ponúka počas dlhých ciest vynikajúcu úroveň komfortu a v prípade potreby je veľmi flexibilné. Operadlá umožňujú samostatné sklápanie jednej z dvoch častí, vďaka čomu sa zabezpečí dostatok priestoru na náklad a zároveň cestovanie bez obmedzenia pohodlia. Operadlá aj opierky hlavy možno sklopiť jediným pohybom. Tak si môžete vychutnávať pohodlie vďaka univerzálnemu batožinovému priestoru s rovnou podlahou, ktorá uľahčuje prepravovanie objemných predmetov, ako aj ich nakladanie a vykladanie. A pre dlhé predmety, ako sú napríklad lyže, možno v operadle zadného sedadla vytvoriť otvor. Ďalším vylepšením komfortu pre cestujúcich na zadných sedadlách je sklopná lakťová opierka s integrovanými držiakmi na nápoje a úložným priestorom.

Háky pre nákupné tašky
Image2
Háky pre nákupné tašky

A po nakupovaní sa o vaše nákupné tašky postarajú dva integrované háky v batožinovom priestore.

Elektricky ovládaný kryt batožinového priestoru
Image2
Elektricky ovládaný kryt batožinového priestoru

Táto funkcia vám umožňuje pomocou diaľkového ovládača pohodlne otvárať a zatvárať kryt batožinového priestoru zvonku. Dá sa tiež ovládať tlačidlami na kryte batožinového priestoru alebo z miesta vodiča stlačením tlačidla na prístrojovej doske. Senzory umiestnené okolo otvoru batožinového priestoru zvyšujú bezpečnosť pri zatváraní krytu. Elektricky ovládaný kryt batožinového priestoru možno tiež naprogramovať tak, aby sa neotváral do maximálnej výšky, čo je veľmi užitočné pri parkovaní v garážach s nízkym stropom. Pre dosiahnutie mimoriadneho pohodlia a praktickosti si môžete si z príslušenstva zvoliť funkciu bezkľúčového zamykania, ktorá zahŕňa možnosť otvárania a zatvárania krytu batožinového priestoru bez použitia rúk – stačí pohyb nohou pod zadným nárazníkom a kryt sa podľa vašej potreby otvorí alebo zatvorí.

Bezkľúčový prístup s miniatúrnym diaľkovým ovládačom a elektricky ovládané otváranie a zatváranie krytu batožinového priestoru bez použitia rúk.
Image2
Bezkľúčový prístup s miniatúrnym diaľkovým ovládačom a elektricky ovládané otváranie a zatváranie krytu batožinového priestoru bez použitia rúk.

Miniatúrny diaľkový ovládač je taký malý, že ho môžete so sebou nosiť vždy a všade – je dokonca vodotesný až do hĺbky 10 metrov. V kombinácii s funkciou bezkľúčového zamykania a odomykania vám diaľkový ovládač tiež umožňuje zamykať a odomykať vaše Volvo – stačí mať diaľkový ovládač zo sebou. Osvetlenie typu LED pod dverami dokáže osvetliť oblasť pod otvorenými dverami a zvyšuje tak komfort nastupovania. Funkcia otvárania dverí batožinového priestoru bez použitia rúk umožňuje otvárať a zatvárať elektricky ovládané dvere batožinového priestoru jednoduchým pohybom nohy pod zadným nárazníkom, čo je veľmi praktické, najmä ak máte plné ruky.

Podlahový poklop batožinového priestoru
Image2
Podlahový poklop batožinového priestoru

Pod podlahou batožinového priestoru máte k dispozícii dodatočný úložný priestor. Tento priestor je ľahko prístupný cez vyklápací podlahový poklop. Dvere batožinového priestoru pri zatvorení – vďaka funkčnosti svojho elegantného dizajnu – poklop prekryjú a zaistia, čím chránia uložené predmety pred vlámaním po rozbití skla.

Otvor na náklad v operadle zadného sedadla
Image2
Otvor na náklad v operadle zadného sedadla

Ak potrebujete previezť dlhé predmety – ako napríklad lyže – spolu s pasažiermi na zadnom sedadle, môžete svoje vybavenie pohodlne naložiť vďaka otvoru v strede opierky zadného sedadla.

Súprava na opravu defektu
Image2
Súprava na opravu defektu

V prípade prepichnutia behúňa pneumatiky môžete netesnosť dočasne utesniť pomocou tejto súpravy na opravu defektu. Súprava obsahuje elektrický vzduchový kompresor a tesniaci kvapalinu a je prakticky uložená pod podlahou batožinového priestoru. Kompresor sa dá tiež použiť na kontrolu a doplnenie tlaku v pneumatikách.

Elektrická zásuvka, batožinový priestor
Image2
Elektrická zásuvka, batožinový priestor

Táto elektrická zásuvka s napätím 12 V je umiestnená v batožinovom priestore a obohatí všestrannosť vášho Volva o možnosť pripojenia prídavných elektrických zariadení, ako je napríklad elektrický chladiaci box.

Zaistenie nákladu
Oká pre upevnenie nákladu
Image2
Oká pre upevnenie nákladu

K zvýšeniu vášho pohodlia prispievajú štyri oká, pomocou ktorých možno upevniť náklad v batožinovom priestore. Keď ich nepotrebujete, môžete ich sklopiť a zarovnať do roviny, aby neprekážali počas nakladania alebo vykladania batožiny.

Ťahanie prívesu
360° kamera
Image2
360° kamera

Naša 360° kamera zobrazuje vo vysokom rozlíšení priestor okolo vášho Volva z vtáčej perspektívy – vynikajúca pomôcka pri cúvaní alebo manévrovaní v tesných priestoroch s obmedzeným výhľadom. Systém využíva štyri kamery: jednu v každom vonkajšom spätnom zrkadle, jednu v prednej časti a jednu v zadnej časti. Dotykom jednotlivých záberov kamier na centrálnom displeji môžete zobraziť obraz len z danej kamery. Obraz zadnej kamery sa dá zväčšiť a zobraziť tak okolie bezprostredne okolo vozidla – obzvlášť praktická funkcia pri pripájaní prívesu.

Ťažné zariadenie, sklopné
Image2
Ťažné zariadenie, sklopné

Užívajte si praktickosť elektricky sklopného ťažného zariadenia. Stačí stlačiť tlačidlo v batožinovom priestore a ťažné zariadenie sa vyklopí. Akonáhle je ťažné zariadenie vo svojej polohe, stačí ho zabezpečiť záverečným stlačením a môžete vyraziť. V čase, keď ho nepoužívate, sa opäť úhľadne ukryje sklopením. V prípade, že ťažné zariadenie nie je v prevádzkovej polohe zaistené alebo ak niektoré zo svetiel na prívese prestane fungovať, upozorní vás na to displej vodiča. Súčasťou ťažného zariadenia je aj náš asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist). Ak dôjde pri rýchlosti nad 50 km/h k rozkývaniu prívesu, systém automaticky pribrzdí jedno alebo viac kolies tak, aby ste ľahšie obnovili stabilitu a znovu získali plnú kontrolu nad prívesom.

Aktívny podvozok s pneumatickým odpružením zadnej nápravy
Image2
Aktívny podvozok s pneumatickým odpružením zadnej nápravy

Náš aktívny podvozok s pneumatickým odpružením zadnej nápravy a technológiou Four-C dodá vášmu Volvu ešte viac dynamickosti a kultivovanosti. Okrem toho, že automaticky udržiava jazdnú výšku a poskytuje špičkový komfort a ovládateľnosť, umožňuje tiež reguláciu podvozka podľa vašich vlastných predstáv.

O zabezpečenie komfortu a ovládateľnosti aj v prípade, keď je vaše vozidlo veľmi zaťažené, sa postará naše automatické prispôsobenie pneumatického odpruženia zadných kolies, ktoré udržiava podvozok v konštantnej výške. Technológia Four-C monitoruje vozidlo, vozovku aj vodiča 500-krát za sekundu a priebežne prispôsobuje nastavenie jednotlivých tlmičov momentálnemu stavu vozovky a jazdným podmienkam, vďaka čomu dosiahnete maximálny jazdný komfort a pôžitok z jazdy. Tri možnosti nastavenia podvozka vám umožňujú prispôsobiť si odpruženie podľa vašej nálady a aktuálneho stavu vozovky. V režime Comfort je podvozok vyladený na dosiahnutie maximálneho komfortu, zatiaľ čo režim Eco optimalizuje odpruženie na účely nízkej spotreby paliva. Režim Dynamic posilňuje športové charakteristiky vozidla prepnutím na tuhšie a dynamickejšie odpruženie.

Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist)
Image2
Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist)

Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist) vám pomáha pri ťahaní prívesu alebo karavanu udržiavať jeho stabilitu. Ak dôjde pri rýchlosti nad 50 km/h k rozkývaniu prívesu, jedno alebo viac kolies automaticky pribrzdí tak, aby ste ľahšie obnovili stabilitu a znovu získali plnú kontrolu nad prívesom.

Vypnutie zadných hmlových svetiel pri rozsvietených hmlových svetlách prívesu
Image2
Vypnutie zadných hmlových svetiel pri rozsvietených hmlových svetlách prívesu

Vďaka tejto voliteľnej možnosti môžete pred cestou pohodlne skontrolovať, či fungujú svetlá prívesu. A keď zapnete zadné hmlové svetlá, tak sa zadné hmlové svetlá vášho vozidla vypnú a zapnú sa hmlové svetlá prívesu.

Motory
T8 Twin Engine AWD (pohon všetkých kolies), 407 k/640 Nm
Image2
T8 Twin Engine AWD (pohon všetkých kolies), 407 k/640 Nm

Naša pohonná jednotka T8 Twin Engine s technológiou plug-in hybrid ponúka vzrušujúcu jazdu s bezkonkurenčnou úspornosťou. Vďaka kombinácii vysokovýkonného zážihového motora a elektromotora umožňuje táto pohonná jednotka dosiahnuť vynikajúci výkon na diaľnici a dochádzanie do práce bez emisií – to všetko so spôsobilosťou pohonu všetkých kolies, keď je to potrebné.

V kombinácii s našou plynulo radiacou 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™ – s radiacou pákou z ručne vyrábaného krištáľového skla Orrefors® – poháňa predné kolesá zážihový motor a kolesá zadnej nápravy elektromotor – toto spojenie poskytuje okamžitú akceleráciu a podľa potreby možno zvoliť pohon všetkých kolies.

Elektrický režim Pure uprednostňuje elektrický pohon s nulovými emisiami a dojazdom až 50 km. Je ideálnou voľbou pre každodenné dochádzanie do práce. Hybridný režim využíva elektromotor aj zážihový motor a optimalizuje tak váš výkon, spotrebu paliva a komfort, zatiaľ čo v režime Power je aktivovaný všetok dostupný výkon s cieľom dosiahnuť maximálne hodnoty výkonnosti. Režim AWD aktivuje trvalý pohon všetkých kolies na účely zlepšenia trakcie na klzkom povrchu.

Kompaktná inštalácia batérie uprostred vozidla prispieva k vyváženým jazdným vlastnostiam a nezasahuje ani do priestoru pre cestujúcich, ani do priestoru na náklad.

T8 Twin Engine AWD (pohon všetkých kolies), 390 k/640 Nm
Image2
T8 Twin Engine AWD (pohon všetkých kolies), 390 k/640 Nm

Naša pohonná jednotka T8 Twin Engine s technológiou plug-in hybrid ponúka vzrušujúcu jazdu s bezkonkurenčnou úspornosťou. Vďaka kombinácii vysokovýkonného zážihového motora a elektromotora umožňuje táto pohonná jednotka dosiahnuť vynikajúci výkon na diaľnici a dochádzanie do práce bez emisií – to všetko so spôsobilosťou pohonu všetkých kolies, keď je to potrebné.

V kombinácii s našou plynulo radiacou 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™ – s radiacou pákou z ručne vyrábaného krištáľového skla Orrefors® – poháňa predné kolesá zážihový motor a kolesá zadnej nápravy elektromotor – toto spojenie poskytuje okamžitú akceleráciu a podľa potreby možno zvoliť pohon všetkých kolies.

Elektrický režim Pure uprednostňuje elektrický pohon s nulovými emisiami a dojazdom až 50 km. Je ideálnou voľbou pre každodenné dochádzanie do práce. Hybridný režim využíva elektromotor aj zážihový motor a optimalizuje tak váš výkon, spotrebu paliva a komfort, zatiaľ čo v režime Power je aktivovaný všetok dostupný výkon s cieľom dosiahnuť maximálne hodnoty výkonnosti. Režim AWD aktivuje trvalý pohon všetkých kolies na účely zlepšenia trakcie na klzkom povrchu.

Kompaktná inštalácia batérie uprostred vozidla prispieva k vyváženým jazdným vlastnostiam a nezasahuje ani do priestoru pre cestujúcich, ani do priestoru na náklad.

T6 AWD (pohon všetkých kolies) 310 k/400 Nm
Image2
T6 AWD (pohon všetkých kolies) 310 k/400 Nm

Táto vysokovýkonná zážihová pohonná jednotka poskytuje vynikajúcu jazdnú dynamiku bez toho, aby sa obetovala jej hospodárnosť. Najmodernejšia technológia zážihového motora, rýchlo reagujúci pohon všetkých kolies a plynule radiaca 8-stupňová prevodovka Geartronic ™ vám počas jazdy zabezpečia dokonalú kontrolu nad vozidlom.

Vďaka spojeniu technológie nízkeho trenia, inovovaného systému riadenia motora, priameho vstrekovania paliva Common Rail a kombinovanej technológie mechanicky poháňaného kompresora a turbodúchadla je výkon motora neustále k dispozícii pri každej rýchlosti. Kompresor dodáva motoru väčší krútiaci moment pri nízkych otáčkach, takže vozidlo skvele reaguje na plynový pedál, zatiaľ čo pri vyšších otáčkach sa zapojí turbodúchadlo.

Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Štart a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. Filter pevných častíc pomáha znižovať úrovne škodlivých pevných častíc vo výfukových plynoch.

Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic a Individual.

T5, 250 k/350 Nm
Image2
T5, 250 k/350 Nm

Zážihová pohonná jednotka T5 reaguje rovnako pohotovo počas jazdy na diaľnici, ako aj v meste. Vynikajúci všestranný motor štedro dodáva energiu práve tam, kde je potrebná, a v spolupráci s plynule pracujúcou 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™ zaručuje excelentné jazdné vlastnosti.

Maximalizáciu výkonu a hospodárnosti tohto motora zabezpečuje technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora, priame vstrekovanie paliva Common Rail a pokročilá technológia turbodúchadla. Vzhľadom na každodenné jazdenie je turbodúchadlo skonštruované tak, aby poskytovalo obzvlášť dobrú odozvu pri nízkych a stredných otáčkach.

Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Start a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2.

Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic a Individual.

T4, 190 k/300 Nm
Image2
T4, 190 k/300 Nm

S našou zážihovou pohonnou jednotkou T4 si môžete užívať plynulú jazdu, ktorá sa vyznačuje rýchlymi reakciami motora a vysokou hospodárnosťou. Optimalizované turbopreplňovanie s maximálnym krútiacim momentom už od nízkych otáčok a naša plynule radiaca 8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™ vám počas jazdy zabezpečia dokonalú kontrolu nad vozidlom.

Maximalizáciu výkonu a hospodárnosti tohto zážihového motora zabezpečuje technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora, priame vstrekovanie paliva Common Rail a pokročilá technológia turbodúchadla. Vzhľadom na každodenné jazdenie je turbodúchadlo skonštruované tak, aby poskytovalo obzvlášť dobrú odozvu pri nízkych a stredných otáčkach.

Nízka hmotnosť motora prispieva k vyváženej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Start a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2.

Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic a Individual.

D5 AWD (pohon všetkých kolies), 235 k/480 Nm
Image2
D5 AWD (pohon všetkých kolies), 235 k/480 Nm

Vďaka našej najsilnejšej vznetovej pohonnej jednotke D5 AWD s výkonom 235 koní/480 Nm môžete zažiť výkon a kultivovanosť bez kompromisov. Najmodernejšia technológia motora, naša 8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™ a pohon všetkých kolies – to všetko zvyšuje okamžitú ovládateľnosť.

Technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora a pokročilá technológia dvoch turbodúchadiel – to sú len niektoré príklady riešení, ktoré stoja za tajomstvom tejto prekvapujúcej absolútnej efektivity. Technológia i-ART prispieva k hladkosti chodu motora a nízkej spotrebe tým, že presne dávkuje správne množstvo paliva do každého valca. Dosiahnutie okamžitej akcelerácie už pri nízkych rýchlostiach zabezpečuje naša revolučná funkcia PowerPulse, ktorá aktivuje turbodúchadlo v momente zošliapnutia plynového pedálu.

Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Start a naša funkcia ECO optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2.

Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic a Individual.

D4 190 k/400 Nm
Image2
D4 190 k/400 Nm

Sofistikovaná vznetová pohonná jednotka D4 AWD vám ponúka väčší pôžitok z jazdy a zároveň nižšiu spotrebu. Motor D4 je spojený s našou 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™ alebo 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a je navrhnutý tak, aby vám poskytol spoľahlivý pôžitok z jazdy a zároveň maximálnu úspornosť.

Vďaka svojej hospodárnosti a kultivovanosti je táto pohonná jednotka ideálnou voľbou pre užívateľov z podnikateľského sektora. Technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora a pokročilá technológia dvoch turbodúchadiel zvyšujú váš pôžitok z jazdy bez obetovania hospodárnosti. Technológia i-ART prispieva k hladkosti chodu motora a nízkej spotrebe tým, že presne dávkuje správne množstvo paliva do každého valca.

Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Start a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. Naša najnovšia generácia systému regulácie emisií s technológiou výfukovej filtrácie SCR (Selective Catalytic Reduction) znižuje emisie zdraviu škodlivého oxidu dusíka (NOx) až o 90 %.

Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic a Individual.

Tento motor D4 je k dispozícii so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™.

D3 150 k/320 Nm
Image2
D3 150 k/320 Nm

Túto pohonnú jednotku Drive-E so vznetovým motorom s výkonom 150 koní/320 Nm sme navrhli tak, aby vám poskytla dokonalú kombináciu nízkej spotreby paliva a výkonu. Tieto vlastnosti v kombinácii s kultivovanou charakteristikou motora robia z vysoko účinnej a všestrannej varianty D3 ideálneho partnera na každú cestu.

Technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora a pokročilá technológia turbodúchadla zvyšujú váš pôžitok z jazdy bez obetovania hospodárnosti. Technológia i-ART prispieva k hladkosti chodu motora a nízkej spotrebe tým, že presne dávkuje správne množstvo paliva do každého valca.

Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Start a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. A kvôli minimalizácii zdraviu škodlivých emisií znižuje naša najnovšia generácia systému regulácie emisií s technológiou výfukovej filtrácie SCR (Selective Catalytic Reduction) emisie oxidu dusíka (NOx) až o 90 %.

Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic, Off-road a Individual.

Tento motor D3 je k dispozícii so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™.

Prevodovka
8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™, AWD (pohon všetkých kolies)
Image2
8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™, AWD (pohon všetkých kolies)

Naša 8-stupňová prevodovka Geartronic™ s rýchlym a plynulým radením ponúka špičkovú efektivitu a intuitívne ovládanie. Vždy máte zaradený správny prevodový stupeň – či sa to týka optimálnej odozvy motora v celom rozsahu otáčok alebo plynulej jazdy s čo najnižšou spotrebou. A keď zatúžite po dynamickejšej jazde, môžete ju kedykoľvek jednoducho prepnúť na manuálny režim. S našimi voliteľnými páčkami sekvenčného radenia máte nad radením absolútnu kontrolu a rýchlostné stupne môžete meniť s oboma rukami na volante. S voličom režimu jazdy môžete prispôsobiť vzor radenia automatickej prevodovky podľa vášho štýlu jazdy – zvoľte si režim Comfort, Dynamic, Eco alebo Individual.

8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™
Image2
8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™

Naša 8-stupňová prevodovka Geartronic™ novej generácie s rýchlym a plynulým radením ponúka špičkovú efektivitu a intuitívne ovládanie. Vždy máte zaradený správny prevodový stupeň – či sa to týka optimálnej odozvy motora v celom rozsahu otáčok alebo plynulej jazdy s čo najnižšou spotrebou. A keď zatúžite po dynamickejšej jazde, môžete ju kedykoľvek jednoducho prepnúť na manuálny režim. S našimi voliteľnými páčkami sekvenčného radenia máte nad radením absolútnu kontrolu a rýchlostné stupne môžete meniť s oboma rukami na volante.

6-stupňová manuálna prevodovka
Image2
6-stupňová manuálna prevodovka

Pre vodičov, ktorí si chcú maximálne užiť jazdu, je k dispozícii 6-stupňová manuálna prevodovka zabezpečujúca plynulé a presné radenie prevodových stupňov. Šiesty rýchlostný stupeň poskytuje oddychovú jazdu, zníženú spotrebu paliva a nižšie emisie CO₂ na diaľnici. A plynulý záber spojky zabezpečuje spoľahlivé a elegantné rozjazdy.

Páčky sekvenčného radenia
Image2
Páčky sekvenčného radenia

Pomocné radiace páčky pri volante sú súčasťou automatickej prevodovky Geartronic™ a umožňujú rýchlejšie manuálne radenie s rukami na volante. Tieto ovládacie prvky za volantom vám zabezpečia ešte zábavnejší pocit z riadenia a väčšiu kontrolu nad vozidlom. K dispozícii v kombinácii s volantom Sport.

Technológia Start/Stop
Image2
Technológia Start/Stop

Funkcia Start/Stop prispieva k ďalšiemu znižovaniu spotreby paliva a emisií výfukových plynov v meste. Akonáhle zastavíte na križovatke so svetelnou signalizáciou alebo v dopravnej zápche, motor sa dočasne vypne, aby zbytočne nebežal na voľnobeh, a pri zošliapnutí plynového pedála sa okamžite znovu naštartuje.

Pohon všetkých kolies (AWD)
Image2
Pohon všetkých kolies (AWD)

Vďaka našej technológii AWD s funkciou Instant Traction™ si budete môcť vychutnávať väčšiu trakciu a stabilitu vozidla počas jazdy – na každom povrchu vozovky a za každého počasia. Aj keď sa podmienky zmenia, do kolies s najlepšou priľnavosťou bude prenášaný maximálny výkon, aby boli zabezpečené optimálne jazdné vlastnosti. Za normálnych podmienok sa takmer všetok výkon prenáša na predné kolesá, čím sa minimalizuje spotreba paliva bez vplyvu na stabilitu. V prípade potreby sa až 50 % výkonu vozidla môže prenášať na zadné kolesá. Pri rozbiehaní je vždy aktivovaný pohon všetkých kolies, čím sa zabezpečí maximálna priľnavosť vozidla k vozovke. Umožňuje tiež pohodlné rozbiehanie na šmykľavej vozovke alebo ťahanie prívesu s loďou po prístavnej rampe.

Systém Hill Start Assist
Image2
Systém Hill Start Assist

Asistenčná funkcia pre rozbiehanie v kopci Hill Start Assist uľahčuje rozjazd vozidla hore alebo dole kopcom tým, že udrží vozidlo v stabilnej polohe, kým presuniete nohu z brzdového na akceleračný pedál. Účinok zošliapnutej brzdy potrvá ešte krátko po uvoľnení brzdového pedálu.

Podvozok a riadenie
Podvozok
Image2
Podvozok

Konštrukcia podvozku vášho Volva poskytuje plynulú jazdu a svižnú ovládateľnosť na všetkých typoch ciest. Lichobežníková predná náprava z hliníka poskytuje dokonale vyvážené jazdné vlastnosti a stabilitu na vozovke. Zadná náprava s exkluzívnou konštrukciou Integral Link s ľahkou priečnou listovou pružinou z kompozitného materiálu je zárukou maximálneho komfortu a vynikajúcich jazdných vlastností s neutrálne vyváženým správaním pri zatáčaní.

Elektronické riadenie stability, ESC
Image2
Elektronické riadenie stability, ESC

Funkcia elektronického riadenia stability pomáha optimalizovať trakciu a minimalizovať riziko šmyku pri všetkých rýchlostiach a za akýchkoľvek podmienok. A vďaka tomu, že obmedzuje nedotáčavosť a pretáčavosť na minimum, prispieva tiež k bezpečnejšiemu, a zároveň zábavnejšiemu prechádzaniu zákrut. Systém elektronického riadenia stability dokáže predvídať nebezpečenstvo šmyku a zabrániť mu prostredníctvom zníženia výkonu motora a/alebo pribrzdením príslušných kolies. Navyše rozpoznáva možnú hrozbu prevrátenia vozidla s cieľom obmedziť riziko straty trakcie pri núdzových manévroch a pri prejazde prudkých zákrut. A napokon, ak zabrzdíte na povrchu s iným trením na jednej strane vozidla, vozidlo automaticky jemne otočí volantom na opačnú stranu, vďaka čomu vám pomôže zachovať stabilitu. Systém dynamického presmerovania krútiaceho momentu prispieva k dynamickejším jazdným vlastnostiam vozidla a mimoriadne rýchlo a presne reaguje na pokyny riadenia. Systém riadenia trakcie v zákrutách (Corner Traction Control) s presmerovaním krútiaceho momentu umožňuje ešte ostrejší prejazd zákrutami, menej nedotáčavosti a výkonnejšie zrýchlenie. Pracuje na základe pribrzdenia vnútorného hnaného kolesa v prípade, že začne strácať kontakt s povrchom pri zatáčaní, a súčasnom odoslaní vyššieho výkonu do vonkajšieho kolesa. Technológia Understeer Control Logic predstavuje ďalšiu inovačnú technológiu, ktorá napomáha minimalizovať tendenciu nedotáčavosti pre dynamickejší a stabilnejší prejazd zákrutami. A ak máte náladu na dynamickejšiu jazdu s ešte lepším pocitom kontroly nad vozidlom, zvoľte režim Sport, v ktorom je vypojená funkcia znižovania výkonu motora a do určitej miery umožnený kontrolovaný sklz zadných kolies.

Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist)
Image2
Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist)

Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist) vám pomáha pri ťahaní prívesu alebo karavanu udržiavať jeho stabilitu. Ak dôjde pri rýchlosti nad 50 km/h k rozkývaniu prívesu, jedno alebo viac kolies automaticky pribrzdí tak, aby ste ľahšie obnovili stabilitu a znovu získali plnú kontrolu nad prívesom.

Nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia
Image2
Nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia

Súčasťou voliča jazdných režimov je nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia, ktorý umožňuje prispôsobiť charakteristiku posilňovača riadenia – závislú od rýchlosti jazdy – podľa vašich osobných preferencií. Aj keď sa otáčanie volantu automaticky prispôsobuje rýchlosti vášho vozidla, na stredovom displeji si môžete vybrať tri rôzne úrovne citlivosti a charakteristiky riadenia – nízku, strednú a vysokú úroveň asistencie v rámci celého rozsahu rýchlosti vozidla.

Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti
Image2
Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti

Náš posilňovač riadenia závislý od rýchlosti poskytuje presne takú mieru asistencie, ktorá je potrebná pre maximalizáciu komfortu a presnosti odozvy riadenia: ponúka tuhšie riadenie pri diaľničných rýchlostiach a voľnejšie v pomalej premávke. Reakcie volantu sa dajú tiež prispôsobiť pomocou voliča jazdných režimov.

Jazdné režimy
Image2
Jazdné režimy

Náš volič jazdných režimov vám umožňuje okamžité nastavenie vlastností pohonnej jednotky a riaditeľnosti podľa vašich predstáv a jazdných podmienok. Comfort, Eco alebo Dynamic – medzi týmito režimami môžete prepínať pomocou elegantného ovládacieho kolieska na stredovej konzole. Režim Comfort optimalizuje pohodlie, zatiaľ čo režim Eco kalibruje motor a klimatizáciu na najnižšiu možnú spotrebu paliva. Dynamický režim je nastavený na športovejšiu jazdu, kedy motor, prevodovka, volant a brzdy reagujú rýchlo. V režime Individual si môžete vytvoriť svoj vlastný jazdný režim.

Aktívny podvozok, Four-C
Image2
Aktívny podvozok, Four-C

Vďaka nášmu aktívnemu podvozku Four-C vám vaše Volvo dokáže poskytnúť ešte dynamickejšiu a komfortnejšiu jazdu. Okrem toho, že automaticky udržiava jazdnú výšku a poskytuje špičkový komfort i ovládanie v akýchkoľvek podmienkach, ponúka tiež možnosť regulácie podvozku podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic a Off-road. Táto technológia monitoruje vozidlo, cestu a vodiča 500-krát za sekundu. Stlačením tlačidla si môžete zvoliť ktorýkoľvek jazdný režim a elektronicky riadené tlmiče vám zabezpečia požadované jazdné vlastnosti: režim „Comfort“ ponúka mäkké tlmenie nárazov a plynulé pohyby karosérie, „ECO“ sa vyznačuje najefektívnejším využívaním paliva, „Dynamic“ je určený pre nadšencov športovej jazdy s tvrdším tlmením nárazov a režim „Off-road“ dokáže vyťažiť maximálny výkon na nekvalitných cestách.

Aktívny podvozok s pneumatickým odpružením zadnej nápravy
Image2
Aktívny podvozok s pneumatickým odpružením zadnej nápravy

Náš aktívny podvozok s pneumatickým odpružením zadnej nápravy a technológiou Four-C dodá vášmu Volvu ešte viac dynamickosti a kultivovanosti. Okrem toho, že automaticky udržiava jazdnú výšku a poskytuje špičkový komfort a ovládateľnosť, umožňuje tiež reguláciu podvozka podľa vašich vlastných predstáv.

O zabezpečenie komfortu a ovládateľnosti aj v prípade, keď je vaše vozidlo veľmi zaťažené, sa postará naše automatické prispôsobenie pneumatického odpruženia zadných kolies, ktoré udržiava podvozok v konštantnej výške. Technológia Four-C monitoruje vozidlo, vozovku aj vodiča 500-krát za sekundu a priebežne prispôsobuje nastavenie jednotlivých tlmičov momentálnemu stavu vozovky a jazdným podmienkam, vďaka čomu dosiahnete maximálny jazdný komfort a pôžitok z jazdy. Tri možnosti nastavenia podvozka vám umožňujú prispôsobiť si odpruženie podľa vašej nálady a aktuálneho stavu vozovky. V režime Comfort je podvozok vyladený na dosiahnutie maximálneho komfortu, zatiaľ čo režim Eco optimalizuje odpruženie na účely nízkej spotreby paliva. Režim Dynamic posilňuje športové charakteristiky vozidla prepnutím na tuhšie a dynamickejšie odpruženie.

Pneumatické odpruženie zadnej nápravy
Image2
Pneumatické odpruženie zadnej nápravy

Naša samočinná adaptácia pneumatického odpruženia zadných kolies udržiava konštantnú svetlú výšku podvozka, vďaka čomu zabezpečuje pohodlie a ovládateľnosť aj pri veľmi zaťaženom vozidle. Obsahuje počítačom ovládanú vzduchovú komoru pre každé zadné koleso. Tieto vzduchové komory sa neustále prispôsobujú nákladu a stavu vozovky.

Elektrický posilňovač riadenia
Image2
Elektrický posilňovač riadenia

Elektrický posilňovač riadenia presne reaguje na vaše pokyny pri každej rýchlosti. Pri veľmi nízkej rýchlosti ponúka intenzívny posilňujúci účinok, čo je užitočné najmä pri parkovaní. Ako stúpa rýchlosť, posilňujúci účinok postupne oslabuje, aby ste si mohli v maximálnej miere vychutnávať pôžitok z riadenia. Charakteristiku riadenia a posilňujúci účinok si môžete jednoducho prispôsobiť podľa svojich požiadaviek, aby ste si mohli v každej situácii užívať to najlepšie nastavenie.

Vnútri
CleanZone
Image2
CleanZone

So systémom CleanZone si môžete spolu s cestujúcimi užívať čisté a zdravé ovzdušie v kabíne. Monitoruje prichádzajúci vzduch a ak zistí prítomnosť škodlivín, uzavrie prívod vzduchu do kabíny. Kombinovaný filter znižuje hladinu prachu, peľov, pevných častíc a chemických pachov. A za teplého počasia pomáha automatická funkcia CleanZone pripraviť v kabíne svieže ovzdušie účinným vetraním pri odomknutí vozidla.

Peľový filter
Image2
Peľový filter

Peľový filter zabraňuje vstupu prachových a peľových častíc do kabíny cez vetrací systém. Účinne prispieva k zdravej klíme interiéru.

Vonku
Jazdné režimy
Image2
Jazdné režimy

Náš volič jazdných režimov vám umožňuje okamžité nastavenie vlastností pohonnej jednotky a riaditeľnosti podľa vašich predstáv a jazdných podmienok. Comfort, Eco alebo Dynamic – medzi týmito režimami môžete prepínať pomocou elegantného ovládacieho kolieska na stredovej konzole. Režim Comfort optimalizuje pohodlie, zatiaľ čo režim Eco kalibruje motor a klimatizáciu na najnižšiu možnú spotrebu paliva. Dynamický režim je nastavený na športovejšiu jazdu, kedy motor, prevodovka, volant a brzdy reagujú rýchlo. V režime Individual si môžete vytvoriť svoj vlastný jazdný režim.

Technológia Start/Stop
Image2
Technológia Start/Stop

Funkcia Start/Stop prispieva k ďalšiemu znižovaniu spotreby paliva a emisií výfukových plynov v meste. Akonáhle zastavíte na križovatke so svetelnou signalizáciou alebo v dopravnej zápche, motor sa dočasne vypne, aby zbytočne nebežal na voľnobeh, a pri zošliapnutí plynového pedála sa okamžite znovu naštartuje.

IntelliSafe
Pilot Assist
Image2
Pilot Assist

Poloautonómne riadenie Pilot Assist slúži na dosiahnutie plynulejšej jazdy od výjazdu z parkoviska až po vysokú rýchlosť na diaľnici a dopĺňa adaptívny tempomat Adaptive Cruise Control – prostredníctvom jemnej podpory riadenia, ktorá pomáha udržať vozidlo uprostred jazdného pruhu pri nastavenej rýchlosti. A ak sa pred vami nachádza iné vozidlo, dokáže prispôsobiť vašu rýchlosť a pomôcť udržiavať nastavený odstup. Funkcia korigovania polohy volantu – ako súčasť systému Pilot Assist – je aktívna až do rýchlosti 130 km/h a dokáže uľahčiť jazdu v neustále sa zastavujúcej premávke, ako aj jazdu na diaľnici. Ak oboma rukami pustíte volant, Pilot Assist sa automaticky vypne. Pilot Assist je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Dôležitá poznámka: Za riadenie vozidla, ako aj za udržiavanie správnej vzdialenosti a rýchlosti, je vždy zodpovedný vodič – a to aj pri použití funkcie Pilot Assist. Na intenzitu, s akou môžu poloautomatické systémy (ako je napríklad Pilot Assist) napomáhať pri zrýchľovaní, brzdení a zatáčaní, sú stanovené obmedzenia.

Adaptive Cruise Control
Image2
Adaptive Cruise Control

Systém Adaptive Cruise Control upravuje rýchlosť tak, aby bol udržiavaný bezpečný odstup od pomalších vozidiel. Stačí si vybrať požadovanú rýchlosť a časový odstup od vozidla vpredu a potom si už len vychutnávate plynulú jazdu od nulovej rýchlosti až do 200 km/h. Pri rýchlosti nad 70 km/h technológia Adaptive Cruise Control navyše podporuje predbiehanie: akonáhle zapnete smerové svetlo, vaše vozidlo zrýchli na krátku dobu smerom k vozidlu pred vami. Táto funkcia sa prispôsobuje jazdným režimom ECO a Dynamic, vďaka čomu pomáha šetriť palivo a prispieva k dynamickejšej jazde. Je aj inteligentná: adaptívny tempomat vozidla pomocou mapových dát z navigačného systému identifikuje kopce vpredu a prispôsobuje rýchlosť, aby optimalizoval pohodlie a bezpečnosť. Adaptive Cruise Control je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Upozornenie na vzdialenosť
Image2
Upozornenie na vzdialenosť

Ak je vaše vozidlo vybavené projekčným displejom, bude vám systém upozornenia na vzdialenosť pomáhať udržiavať správny odstup od vozidla pred vami a pri nedostatočnom odstupe vám zobrazí varovný symbol. Táto funkcia sa automaticky aktivuje pri vypnutí systému Adaptive Cruise Control (adaptívneho tempomatu).

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Oncoming Lane Mitigation (systém ochrany pred zrážkou s protiidúcim vozidlom vo vedľajšom pruhu)
Image2
Oncoming Lane Mitigation (systém ochrany pred zrážkou s protiidúcim vozidlom vo vedľajšom pruhu)

Tento systém vám pomocou automatického otáčania volantu pomáha zabrániť zrážke s protiidúcim vozidlom. Ak sa odchýlite z vašej jazdnej dráhy a prejdete cez jazdné pruhy do jazdnej dráhy protiidúceho vozidla, tento systém nasmeruje vaše vozidlo späť.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Pripravené predné bezpečnostné pásy
Image2
Pripravené predné bezpečnostné pásy

Akonáhle vaše Volvo rozpozná, že bezprostredne hrozí zrážka alebo nehoda s výjazdom z cesty, dôjde k elektrickému pritiahnutiu predných bezpečnostných pásov, aby sa zabezpečila maximálna ochrana. Ak sa podarí zrážke vyhnúť, tak sa predné bezpečnostné pásy opäť automaticky povolia bez toho, aby bolo potrebné čokoľvek nastavovať.

Kolenný airbag, strana vodiča
Image2
Kolenný airbag, strana vodiča

Kolenný airbag sa nachádza nad pedálmi a ešte viac ochraňuje spodnú časť nôh vodiča pri čelnom náraze. Kolenný airbag sa aktivuje spolu s ostatnými airbagmi a dopĺňa funkciu bezpečnostného pásu, predpínača bezpečnostného pásu, uvoľnenia brzdového pedála a prvkov integrovanej ochrany kolien pod palubnou doskou, čím optimalizuje ochranu.

Zmiernenie zrážky pomocou brzdenia (Oncoming Mitigation by Braking)
Image2
Zmiernenie zrážky pomocou brzdenia (Oncoming Mitigation by Braking)

Systém zmiernenia zrážky pomocou brzdenia (Oncoming Mitigation by Braking) je svetovou novinkou od spoločnosti Volvo, ktorá dokáže rozpoznať vozidlo na nesprávnej strane vozovky a smerujúce odpredu priamo na vaše vozidlo. Ak nehode nemožno zabrániť, vaše vozidlo začne automaticky brzdiť, aby sa obmedzili účinky pri náraze.

Systém City Safety s podporou riadenia
Image2
Systém City Safety s podporou riadenia

Technológia City Safety sleduje situáciu na vozovke spolu s vami a v prípade potreby aktivuje brzdu alebo otočením volantu pomôže predísť zrážke – vďaka tomu prispieva k pokojnejšiemu riadeniu vozidla. Tento inovatívny systém od spoločnosti Volvo rozpoznáva iné vozidlá, ako aj chodcov, cyklistov alebo väčšie zvieratá – vo dne aj v noci. V prípade potreby systém City Safety poskytuje podporu v podobe zvukovej a vizuálnej výstrahy a impulzov do brzdového pedálu. Ak bezprostredne hrozí zrážka alebo ak na križovatke smerujete do dráhy iného blížiaceho sa vozidla, systém City Safety dokáže automaticky zabrzdiť, čím pomáha predchádzať nehodám alebo aspoň zmierňovať ich následky. Funkcia podpory riadenia vám pomáha vykonať vyhýbavý manéver pri rýchlosti od 50 do 100 km/h. Akonáhle zatočíte smerom od prekážky pred vami, systém City Safety vám pomôže tento manéver vykonať čo najúčinnejšie a pribrzdí jednotlivé vnútorné kolesá tak, aby podporil zatočenie do zamýšľaného smeru.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid)
Image2
Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid)

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid) prispieva k maximálnemu pohodliu pri jazde na diaľnici. Keď sa priblížite k deliacej čiare jazdného pruhu alebo ju neúmyselne prejdete, systém jemným pohybom volantu navedie vozidlo späť do správneho jazdného pruhu alebo vás upozorní vibráciami volantu. Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA neustále monitoruje vašu pozíciu na ceste a poskytuje plynulú korekciu riadenia pri rýchlosti od 65 km/h až do 200 km/h. Ak deliacu čiaru na vozovke prekročíte zámerne s použitím smerových svetiel, systém nezasiahne.

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid) je súčasťou štandardnej výbavy.

Run-off Road Mitigation (systém ochrany pred nechceným zídením z cesty)
Image2
Run-off Road Mitigation (systém ochrany pred nechceným zídením z cesty)

Systém Run-off Road Mitigation predchádza nebezpečenstvu nechceného zídenia z cesty. Akonáhle prekročíte krajné značenie jazdného pruhu alebo okraj cesty, systém vám pomôže zabezpečiť nasmerovanie vozidla späť do správnej dráhy jazdy. V prípade potreby táto bezpečnostná inovácia od spoločnosti Volvo navyše aktivuje brzdy – ak je to nevyhnutné na udržanie vozidla na ceste. Systém Run-off Road Mitigation pracuje pri rýchlosti od 65 do 140 km/h.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Kontrola pozornosti vodiča (Driver Alert Control)
Image2
Kontrola pozornosti vodiča (Driver Alert Control)

Funkcia kontroly pozornosti vodiča (Driver Alert Control) vás decentne upozorní v prípade, keď váš štýl jazdy začne vykazovať známky nesústredenosti alebo únavy. V prípade potreby vydá varovný zvukový signál a na prístrojovej doske zobrazí správu s odporúčaním, aby ste si urobili prestávku. Aktivuje sa pri rýchlosti vyššej ako 65 km/h. Kamera sleduje situáciu pred vozidlom, pričom funkcia kontroly pozornosti vodiča (Driver Alert Control) súčasne monitoruje vaše reakcie pri riadení a porovnáva ich s vaším bežným štýlom riadenia. V kombinácii s navigačným systémom Sensus Navigation vám tiež môže navrhnúť vhodný podnik v blízkom okolí, kde si môžete urobiť prestávku.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)
Image2
Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information) vám poskytuje aktuálne informácie o obmedzeniach platných na danom cestnom úseku. Využíva údaje z kamery a informácie z navigačného systému Sensus a na ich základe vás upozorňuje na rýchlostné obmedzenia, značky „zákaz predbiehania“, „zákaz vjazdu“ a na rôzne typy doplnkových dopravných značiek. Informácie o dopravných značkách sa zobrazujú na ukazovateli rýchlosti alebo na projekčnom displeji. Ak prekročíte rýchlostné obmedzenie, funkcia informovania o dopravných značkách vás na to upozorní blikajúcou ikonou rýchlostného obmedzenia. Môže vás tiež informovať o radaroch s kamerou na meranie rýchlosti. A ak pôjdete nesprávnym smerom na jednosmernú ulicu, upozorní vás na to ikonka značky „zákaz vjazdu“.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Obmedzovač rýchlosti
Image2
Obmedzovač rýchlosti

Obmedzovač rýchlosti zaisťuje, že pri jazde neprekročíte nastavenú rýchlosť. Keď dosiahnete nastavenú rýchlosť, upozorní vás na to jemne zvýšený odpor plynového pedála. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stačí jednoducho zošliapnuť plynový pedál.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Ochrana pred opustením cesty
Image2
Ochrana pred opustením cesty

Vozidlo Volvo pomáha vodičovi vyhnúť sa nehode zahŕňajúcej opustenie cesty. Ak sa už opusteniu vozovky nedá vyhnúť, pásy na predných sedadlách sa pritiahnu a pomôžu tak udržať vaše telo v bezpečnej pozícii na sedadle. Jedinečná konštrukcia predných sedadiel pomáha chrániť vašu chrbticu aj pri nehodách s tvrdým dopadom vozidla na zem. Má schopnosť pohlcovať energiu medzi sedadlami a rámom sedadiel a pri jej deformácii dôjde k utlmeniu síl vo zvislom smere. Táto bezpečnostná inovácia od spoločnosti Volvo spolu s robustnou štruktúrou karosérie a ďalšími našimi zadržiavacími technológiami pomáha v prípade nehody zabezpečiť tú najlepšiu ochranu.

Elektronické riadenie stability, ESC
Image2
Elektronické riadenie stability, ESC

Funkcia elektronického riadenia stability pomáha optimalizovať trakciu a minimalizovať riziko šmyku pri všetkých rýchlostiach a za akýchkoľvek podmienok. A vďaka tomu, že obmedzuje nedotáčavosť a pretáčavosť na minimum, prispieva tiež k bezpečnejšiemu, a zároveň zábavnejšiemu prechádzaniu zákrut. Systém elektronického riadenia stability dokáže predvídať nebezpečenstvo šmyku a zabrániť mu prostredníctvom zníženia výkonu motora a/alebo pribrzdením príslušných kolies. Navyše rozpoznáva možnú hrozbu prevrátenia vozidla s cieľom obmedziť riziko straty trakcie pri núdzových manévroch a pri prejazde prudkých zákrut. A napokon, ak zabrzdíte na povrchu s iným trením na jednej strane vozidla, vozidlo automaticky jemne otočí volantom na opačnú stranu, vďaka čomu vám pomôže zachovať stabilitu. Systém dynamického presmerovania krútiaceho momentu prispieva k dynamickejším jazdným vlastnostiam vozidla a mimoriadne rýchlo a presne reaguje na pokyny riadenia. Systém riadenia trakcie v zákrutách (Corner Traction Control) s presmerovaním krútiaceho momentu umožňuje ešte ostrejší prejazd zákrutami, menej nedotáčavosti a výkonnejšie zrýchlenie. Pracuje na základe pribrzdenia vnútorného hnaného kolesa v prípade, že začne strácať kontakt s povrchom pri zatáčaní, a súčasnom odoslaní vyššieho výkonu do vonkajšieho kolesa. Technológia Understeer Control Logic predstavuje ďalšiu inovačnú technológiu, ktorá napomáha minimalizovať tendenciu nedotáčavosti pre dynamickejší a stabilnejší prejazd zákrutami. A ak máte náladu na dynamickejšiu jazdu s ešte lepším pocitom kontroly nad vozidlom, zvoľte režim Sport, v ktorom je vypojená funkcia znižovania výkonu motora a do určitej miery umožnený kontrolovaný sklz zadných kolies.

Signalizácia núdzového brzdenia (Emergency Brake light) a výstražné svetlá
Image2
Signalizácia núdzového brzdenia (Emergency Brake light) a výstražné svetlá

Signalizácia núdzového brzdenia EBL pomáha upozorniť vodičov vozidiel za vami – v prípade, ak ste z dôvodu núdzovej situácie nútení veľmi prudko zabrzdiť. Táto funkcia sa aktivuje pri rýchlosti vyššej ako 50 km/h. Dokáže rozpoznať rozdiel medzi bežným a tzv. panickým brzdením v núdzovej situácii. Ak sa jedná o núdzové zastavenie, brzdové svetlá začnú blikať s frekvenciou štyrikrát za sekundu, čo bude jasným signálom pre prichádzajúce vozidlá, že sa pred nimi vyskytuje nejaký potenciálny problém. Hneď ako spomalíte na rýchlosť nižšiu ako 10 km/h, brzdové svetlá prestanú blikať a varovnú funkciu preberú výstražné svetlá.

Uvoľnenie brzdového pedálu
Image2
Uvoľnenie brzdového pedálu

Brzdový pedál je skonštruovaný tak, že sa pri čelných nárazoch určitého typu uvoľní a zíde dole k podlahe, čo znižuje riziko poranenia pravej nohy a chodidla brzdovým pedálom. Táto bezpečnostná inovácia spoločnosti Volvo sa spúšťa pomocou rovnakých snímačov, ktoré v prípade potreby aktivujú aj predpínače bezpečnostných pásov a airbagy.

Brzdy s asistenčnou funkciou pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciou automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold)
Image2
Brzdy s asistenčnou funkciou pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciou automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold)

K pocitu istoty a bezpečia pri šoférovaní sú najdôležitejšie účinné brzdy. Okrem toho tvoria neoddeliteľnú súčasť dynamických jazdných vlastností. Brzdový systém navyše zahŕňa technológie IntelliSafe a ďalšie užitočné funkcie, ako asistenčnú funkciu pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciu automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold). Až v núdzovej situácii sa ukáže, čo naozaj dokážu brzdy s rozmernými kotúčmi a protiblokovacím systémom. Brzdový systém je navyše inteligentný: ak by ste nezabrzdili s dostatočnou intenzitou, náš núdzový brzdový asistent (Emergency Brake Assist) zabezpečí maximálny brzdový účinok za vás. A ak náhle uvoľníte plynový pedál alebo senzory rozpoznajú prekážku pred vozidlom, funkcia brzdovej pohotovosti Ready Alert Brakes okamžite posunie brzdové doštičky bližšie k brzdovým kotúčom tak, aby sa skrátila celková brzdná dráha. K pohodliu vodiča ďalej prispieva funkcia Automatic Hold, ktorá automaticky aktivuje parkovaciu brzdu, keď zabrzdením uvediete vozidlo do pokoja a uvoľníte brzdový pedál. Asistenčná funkcia pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) uľahčuje rozbehnutie vozidla hore alebo dole kopcom po zastavení vozidla. Kým prenesiete nohu z brzdového pedála na akceleračný pedál, funkcia automaticky udrží vozidlo zabrzdené a dá vám čas rozbehnúť vozidlo – počas presunu nohy z jedného pedála na druhý sa vaše vozidlo nepohne.

Automatické brzdenie po kolízii
Image2
Automatické brzdenie po kolízii

Keď sa aktivujú predpínače bezpečnostných pásov alebo airbagy, vaše Volvo začne automaticky brzdiť, čo pomáha znížiť riziko ďalšieho poškodenia a poranení po kolízii – ako napr. narazenie do iného vozidla alebo ľudí.

Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou
Image2
Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou

Karoséria vášho vozidla Volvo poskytuje maximálnu možnú ochranu pri nehodách všetkých typov. Vodič a cestujúci sú chránení extrémne pevným bezpečnostným rámom a na zmiernenie účinkov nárazu slúžia predné a zadné deformačné zóny. Úlohou odolného bezpečnostného rámu je zabezpečiť, aby pri nehode zostal priestor posádky čo najviac chránený a pokiaľ možno bez deformácií. Je vyrobený z jedného z najodolnejších druhov ocele. V kombinácii s prednými a zadnými deformačnými zónami na rozptýlenie energie a bezpečnostnými technológiami v interiéri vozidla toto riešenie napomáha k zabezpečeniu ochrany posádky Volva pri nárazoch všetkých typov. V prípade bočného nárazu náš ochranný systém proti bočnému nárazu SIPS™ (Side Impact Protection System) odvádza sily nárazu do väčšej časti karosérie, čím ďalej pomáha znižovať nebezpečenstvo úrazu. A pri nehodách s prevrátením vozidla chráni posádku silná konštrukcia strechy.

SIPS™ Side Impact Protection System (ochranný systém proti bočnému nárazu)
Image2
SIPS™ Side Impact Protection System (ochranný systém proti bočnému nárazu)

Náš unikátny ochranný systém proti bočnému nárazu SIPS™ (Side Impact Protection System) sme vyvinuli na ochranu v situáciách, kedy ste vy a vaši pasažieri v prípade bočného nárazu ohrození najviac. Oceľová konštrukcia automobilu – vrátane rámov predných sedadiel – je navrhnutá a zosilnená tak, aby pomohla odviesť energiu bočného nárazu prečo od pasažierov do iných častí karosérie a pomohla tak predísť preniknutiu predmetov do kabíny. Mimoriadne silná bočná konštrukcia pozostáva z ultrasilnej ocele a mäkších typov ocele, aby dokázala odolať silnému bočnému nárazu, a to aj s väčším vozidlom. Nafukovací záves pre všetkých cestujúcich na krajných sedadlách a bočné airbagy na predných sedadlách spolupracujú so systémom SIPS™ tak, aby poskytovali dodatočnú ochranu. Cestujúcich na krajných zadných sedadlách chráni systém SIPS™ v kombinácii s nafukovacím závesom.

Zasúvateľný stĺpik volantu
Image2
Zasúvateľný stĺpik volantu

Toto riešenie stĺpika riadenia predstavuje ďalší pokročilý bezpečnostný prvok. Horná a dolná časť hriadeľa volantu sa totiž pri čelnom náraze kontrolovane odstránia, čím prispejú k ochrane vodiča.

Bočné airbagy
Image2
Bočné airbagy

Pri bočných nárazoch sa okamžite nafúknu bočné airbagy, ktoré chránia hruď a boky vodiča a spolujazdca vpredu. Bočné airbagy sa nachádzajú na ideálnom mieste na operadle predného sedadla.

Predné airbagy s dvomi stupňami nafúknutia
Image2
Predné airbagy s dvomi stupňami nafúknutia

Predné airbagy spolu s bezpečnostnými pásmi pomáhajú chrániť vašu hlavu, tvár a hruď v prípade čelného nárazu. Tieto prvky sú navyše inteligentné: na účely optimálnej ochrany dokážu airbagy prispôsobiť úroveň nafúknutia sile nárazu. A ak je náraz tak slabý, že airbagy nie sú potrebné, systém v prípade potreby použije len predpínače bezpečnostných pásov. Aby bolo možné na predné sedadlo spolujazdca upevniť detskú sedačku, možno airbag spolujazdca jednoducho odpojiť vypínačom.

Nafukovací záves
Image2
Nafukovací záves

Náš nafukovací záves pomáha ochrániť vašu hlavu a krk pri bočnom náraze alebo prevrátení vozidla. Kvôli lepšej ochrane cestujúcich na krajných sedadlách sa nafukuje z priestoru strechy nad dverami. Nafukovací záves zlepšuje ochranu aj pri niektorých čelných nárazoch a zostáva nafúknutý po dobu niekoľkých sekúnd, aby bola zaistená dlhodobejšia ochrana pri prípadných sekundárnych nárazoch.

Opierky hlavy
Image2
Opierky hlavy

Opierky hlavy vášho Volva ponúkajú výnimočnú úroveň ochrany bez ohľadu na výšku členov posádky, či už sedia vpredu alebo vzadu. A opierka hlavy na zadnom strednom sedadle sa dá úplne zasunúť do operadla, čím sa zlepší výhľad vodiča dozadu. Opierky hlavy krajných zadných sedadiel sa dajú sklopiť dopredu stlačením tlačidla (voliteľná možnosť), aby sa ešte viac zlepšila viditeľnosť. V sklopenej polohe zabraňujú cestujúcim sadnúť si bez vyklopenia opierok do vzpriamenej polohy.

WHIPS™ – systém ochrany proti hyperflexii krku
Image2
WHIPS™ – systém ochrany proti hyperflexii krku

WHIPS™ je inovatívny bezpečnostný systém od spoločnosti Volvo, ktorý účinne znižuje riziko zranenia krku pri prípadnom náraze zozadu. V prípade nárazu sa celé operadlo predného sedadla a opierka hlavy posunú spolu s cestujúcou osobou, aby sa tým zaistila opora krku.

Ochranné predné sedadlá s konštrukciou absorbujúcou energiu
Image2
Ochranné predné sedadlá s konštrukciou absorbujúcou energiu

Z dôvodu ochrany vašej chrbtice – pri tvrdom dopade vozidla na zem v prípade nehody – sú predné sedadlá vybavené novou konštrukciou, vďaka ktorej dokážu utlmiť prudké sily vo zvislom smere. Integrovaná ochrana proti podkĺznutiu pod bezpečnostným pásom znižuje riziko, že v prípade nárazu telo pasažiera podkĺzne pod pásom. Pevné opierky hlavy ponúkajú výnimočnú úroveň ochrany a to bez ohľadu na výšku členov posádky.

Bezpečnostné pásy s predpínačom a obmedzovačom zaťaženia
Image2
Bezpečnostné pásy s predpínačom a obmedzovačom zaťaženia

Hlavným bezpečnostným prvkom vnútri vozidla sú trojbodové bezpečnostné pásy s inovovanou technológiou Volvo. Pri prípadnej zrážke alebo prevrátení pritiahnu predpínače v zlomku sekundy bezpečnostné pásy k telu cestujúcej osoby a zadržia ju pevne na mieste. Potom sa mierne povolia, aby znížili silu napnutia. Znamená to aj to, že vodič a spolujazdec na prednom sedadle sú cielene a riadene chránení vzduchovými vankúšmi. Pre zabezpečenie maximálnej ochrany vás aj vašich cestujúcich, bezpečnostné pásy navyše spolupracujú aj so stĺpikom volantu a doplnkovými bezpečnostnými technológiami, ako sú napríklad bočné airbagy alebo nafukovací záves.

Energiu pohlcujúci interiér
Image2
Energiu pohlcujúci interiér

Všetky panely a boky dverí sú vyplnené materiálmi pohlcujúcimi energiu, čím pomáhajú znížiť nebezpečenstvo zranenia cestujúcich.

Výstražný trojuholník
Image2
Výstražný trojuholník

Tento ľahký výstražný trojuholník odrážajúci svetlo v širokom uhle zvýši vašu bezpečnosť, bezpečnosť vašich cestujúcich a tiež ostatných účastníkov cestnej premávky. Vďaka dôkladne premyslenej konštrukcii stojí rovno aj v silnom vetre a na klzkom povrchu.

Vďaka praktickému miestu uloženia na vnútornej strane dverí batožinového priestoru je vždy poruke. Dá sa tiež ľahko zložiť a uložiť do vlastného puzdra.

Lekárnička
Image2
Lekárnička

Vďake tejto praktickej lekárničke si môžete byť istí, že so sebou máte všetko potrebné pre prípad núdze. Je účelne uložená v batožinovom priestore a obsahuje rôzne typy obväzov. Obsah lekárničky je rozdelený do viacerých priehradiek, aby ste v prípade núdze našli potrebný predmet bez zbytočne dlhého hľadania.

Systém IntelliSafe Surround zahŕňa technológiu IntelliSafe Standard plus nasledujúce
Systém IntelliSafe Surround
Image2
Systém IntelliSafe Surround

Súčasťou systému IntelliSafe Surround sú technológie podpory, s ktorými si vychutnáte ešte lepší výhľad z vozidla a bezpečnejšie jazdné podmienky pri obmedzenej viditeľnosti ako napríklad na križovatkách a parkoviskách. Pomáha tiež znížiť riziko zrážky zozadu a systém môže dokonca aktivovať brzdy, aby pomohol zmierniť riziko nehody s protiidúcim vozidlom vo vašom jazdnom pruhu. Systém BLIS™ vás podporuje, keď musíte meniť jazdné pruhy na preplnených cestách – upozorní vás na vozidlá v mŕtvom uhle vľavo a vpravo. Funkcia upozorňovania na križujúce vozidlá CTA uľahčuje cúvanie tým, že upozorňuje vodiča na vozidlá križujúce jeho jazdnú dráhu a v prípade potreby aktivuje brzdu. Systém výstrahy pre kolíziou zozadu dokáže varovať pred rýchlo sa približujúcimi vozidlami, ak jazdia príliš blízko a hrozí nehoda. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. A ak vozidlo jazdí rovno smerom k vášmu vozidlu na nesprávnej strane cesty a nehode nedá sa zabrániť, systém na zmiernenie účinkov nehody brzdením dokáže automaticky zabrzdiť vaše vozidlo, aby pomohol znížiť účinky kolízie.

Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert)
Image2
Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert)

Systém BLIS™ vám poskytuje podporu – ak je nutné často meniť jazdné pruhy v hustej premávke – prostredníctvom upozornenia na vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom uhle vášho ľavého alebo pravého spätného zrkadla a v prípade potreby aj pomocou asistencie pri riadení. Funkcia upozorňovania na križujúce vozidlá CTA uľahčuje cúvanie tým, že upozorňuje vodiča na vozidlá križujúce jeho jazdnú dráhu. Keď vozidlo vojde do oblasti vášho mŕtveho uhla alebo sa k vám rýchlo priblíži zozadu (vo vašom jazdnom pruhu alebo v niektorom z jazdných pruhov po oboch stranách vášho vozidla), systém BLIS™ vás dokáže upozorniť svetelným signálom na ľavom alebo pravom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak nezareagujete na upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás jemne navedie späť do vašej dráhy. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla neustále monitorujú mŕtve uhly a rozsiahly priestor za vaším vozidlom – vo dne aj v noci – a reagujú na takmer akýkoľvek typ vozidla, vrátane motocyklov. Ak sa v priestore vášho cúvania nachádzajú objekty križujúce vašu dráhu, systém CTA si upúta vašu pozornosť zvukovou výstrahou z ľavého alebo pravého reproduktora a výstražnou grafikou na centrálnom displeji. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla dokážu rozpoznať vozidlá, ktoré sa približujú zo strán, na vzdialenosť až 30 metrov. Za určitých okolností systém CTA tiež dokáže upozorniť na blížiacich sa cyklistov a chodcov. Systém BLIS™ s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA sú súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Dôležitá poznámka: Tieto funkcie sú len podporné – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení
Image2
Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení

S funkciou varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) budete vždy o krok pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Zapnutie blikania všetkých svetelných indikátorov s vysokou frekvenciou vás upozorní na vozidlá, ktoré sa rýchlo približujú zozadu – ak jazdia v nebezpečne blízkej vzdialenosti a bezprostredne hrozí zrážka. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa tesne pred zrážkou napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice. Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení je súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Preventívna bezpečnosť
Elektronická parkovacia brzda
Image2
Elektronická parkovacia brzda

K jazdnému komfortu prispieva ľahko ovládateľná elektronická parkovacia brzda. Parkovaciu brzdu aktivujete potiahnutím ovládacieho prvku smerom nahor. Možno ju tiež nastaviť tak, aby sa automaticky aktivovala pri každom vypnutí motora. Parkovacia brzda sa automaticky uvoľní pri rozjazde vozidla – to je veľmi praktické najmä na prudkom svahu. Taktiež ju môžete uvoľniť manuálne stlačením ovládacieho prvku smerom nadol. K pohodliu vodiča ďalej prispieva funkcia Automatic Hold, ktorá automaticky aktivuje parkovaciu brzdu, keď zabrzdením uvediete vozidlo do pokoja.

Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)
Image2
Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)

Náš systém Indirect Tyre Pressure Monitoring System vás prostredníctvom displeja vodiča okamžite upozorní na prípadný nízky tlak v niektorej z pneumatík a pomôže vám tak zaistiť bezpečné ovládanie vozidla. Systém je aktívny od rýchlosti 30 km/h.

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia
Image2
Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá sú vybavené funkciou synchrónneho stlmovania, ktorá pomáha chrániť oči pred oslnením svetlami vozidiel idúcich vzadu. Akonáhle intenzita svetla klesne, zrkadlo sa automaticky vráti do normálneho režimu.

LED svetlomety
Image2
LED svetlomety

LED svetlomety vám poskytujú optimálny výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. V našich LED svetlometoch s charakteristickým dizajnom sa snúbi nezameniteľný vzhľad s funkčnosťou – vďaka dlhému a širokému svetelnému lúču zabezpečujú mimoriadne osvetlenie cesty. Keď sa pred vami objaví iné vozidlo, idúce oproti vám alebo pred vami, automaticky prepínajú medzi diaľkovými a stretávacími svetlami. Navyše sú inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené. Počas dňa pôsobia výrazné svetlovody v tvare T ako denné prevádzkové svetlá, ktoré vaše vozidlo viac zviditeľňujú pre iných účastníkov cestnej premávky. V prípade potreby sa automaticky zapnú stretávacie svetlá. Svetlá s technológiou LED prispievajú k nižšej spotrebe paliva a nižším nákladom na prevádzku, sú extrémne úsporné a vydržia svietiť bez straty na intenzite po celú dobu životnosti vozidla.

LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)
Image2
LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)

Naše najpokročilejšie LED svetlomety poskytujú výnimočné osvetlenie, poskytujú lepší prehľad v zákrutách a vďaka neustálemu prispôsobovaniu svetelného lúča optimalizujú váš výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. Pri otáčaní volantu sa svetlomety natočia tak, aby osvetlili zákrutu pred vami. S týmito LED svetlometmi si môžete počas jazdy v noci vychutnávať vyššiu svietivosť a dlhší dosah diaľkových svetiel. Diaľkové svetlá navyše nemusíte vôbec vypínať – ak sa oproti vám približuje vozidlo alebo dobiehate iné vozidlo, svetlomety stlmia práve tú časť lúča, ktorú je potrebné stlmiť, aby neoslňoval iných vodičov. Z väčšej osvetlenej plochy majú prospech aj ostatní účastníci cestnej premávky, ako napríklad chodci a cyklisti. Tieto svetlomety sú navyše inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené.

Táto výbava zahŕňa aj hmlové svetlá, ktoré zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. A pre uľahčenie manévrovania pri nízkej rýchlosti alebo cúvaní sa svetlomety pri otáčaní volantu natočia až o 15 stupňov a osvietia okolie bezprostredne okolo vozidla. Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva. Táto funkcia je súčasťou Full LED svetlometov u všetkých modelových variant, okrem modelu T8 Twin Engine AWD.

Halogénové osvetlenie s nastavovaním sklonu
Image2
Halogénové osvetlenie s nastavovaním sklonu

Vďaka našim výkonným halogénovým svetlometom si môžete vychutnávať vynikajúci výhľad za všetkých svetelných podmienok. A počas jazdy v tme prispievajú k zvýšeniu vášho komfortu – automaticky sa prepínajú z diaľkových svetiel na stretávacie, vďaka čomu budete mať optimálny výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. Navyše sú inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené.

Hmlové svetlá
Image2
Hmlové svetlá

LED svetlomety môžu byť voliteľne vybavené hmlovými svetlami, ktoré zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva.

Dojazdové rezervné koleso
Image2
Dojazdové rezervné koleso

Toto rezervné koleso je určené na dočasné použitie a dojazd pri maximálnej rýchlosti 80 km/h. Vo vozidle vám ušetrí miesto aj hmotnosť. Výmenu kolesa vám uľahčí priložený zdvihák, kľúč na matice a textilný vak na uloženie kolesa plnej veľkosti.

Súprava na opravu defektu
Image2
Súprava na opravu defektu

V prípade prepichnutia behúňa pneumatiky môžete netesnosť dočasne utesniť pomocou tejto súpravy na opravu defektu. Súprava obsahuje elektrický vzduchový kompresor a tesniaci kvapalinu a je prakticky uložená pod podlahou batožinového priestoru. Kompresor sa dá tiež použiť na kontrolu a doplnenie tlaku v pneumatikách.

Ochranná bezpečnosť
Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Služba Volvo On Call prepojí vaše Volvo s vaším smartfónom a je digitálnym kľúčom k radu služieb zvyšujúcim komfort a uľahčujúcim život. Tiež vám umožňuje na diaľku ovládať vaše vozidlo a zahŕňa asistenčné služby pre prípad, ak by vaše vozidlo malo na ceste poruchu alebo by ste sa ocitli v tiesňovej situácii. Vďaka tejto aplikácii môžete pred jazdou zapnúť predhrievanie kabíny, skontrolovať stav auta, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. Pred odchodom z domu môžete vo vozidle na diaľku zapnúť vyhrievanie alebo klimatizáciu – stačí ak prostredníctvom svojho smartfónu naštartujete motor alebo zapnete prídavný ohrievač. Volvo On Call vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie. Vďaka tejto aplikácii si môžete pohodlne viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. Ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. A ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call bude automaticky odoslané upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Ako bonus ponúka služba Volvo On Call stabilné internetové pripojenie cez strešnú anténu vozidla, takže vaše Volvo poslúži všetkým cestujúcim ako Wi-Fi hotspot. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a prenosné zariadenia ako Apple Watch, Android Wear alebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládaním. Možno ju používať aj na počítačoch s operačným systémom Windows 10 a je kompatibilná s tlačidlami Flic.

Detské bezpečnostné sedačky
Upevňovacie body ISOFIX, zadné sedadlo
Image2
Upevňovacie body ISOFIX, zadné sedadlo

ISOFIX predstavuje najbezpečnejší a najpraktickejší spôsob, ako namontovať detskú sedačku do vášho Volva. Detskú sedačku s prípravou ISOFIX jednoducho zacvaknite do upevňovacích bodov ISOFIX na zadnom sedadle a detská sedačka sa bezpečne pripevní ku karosérii vozidla. Prístup k upevňovacím bodom ISOFIX je v prípade potreby jednoduchý – nachádzajú sa za krytmi v spodnej časti krajných zadných sedadiel.

Zabudované detské sedacie podložky, dvojstupňové
Image2
Zabudované detské sedacie podložky, dvojstupňové

Naše zabudované detské sedacie podložky s praktickou možnosťou vyklápania poskytujú bezpečné a pohodlné sedenie deťom starším ako 3 roky. V čase, keď sa nepoužívajú, zostávajú úhľadne skryté v sedákoch krajných zadných sedadiel. Sedením na detskej sedacej podložke sa deti dostávajú do správnej polohy, čo sa týka bezpečnostných pásov. Poskytujú deťom pohodlné sedenie a lepší výhľad. A aby bolo pohodlie a rozhľad pre každé dieťa naozaj optimálne, je možné na každej detskej sedacej podložke nastaviť dve rôzne výšky.

Bezpečnostné vybavenie pre deti
Vypínač airbagu spolujazdca
Image2
Vypínač airbagu spolujazdca

Týmto vypínačom môžete jednoducho vypnúť airbag spolujazdca, ak chcete na predné sedadlo nainštalovať detskú sedačku otočenú proti smeru jazdy. Vypínač je prístupný iba pri otvorených dverách. Keď je airbag vypnutý, informuje vás o tom hlásenie na displeji na stropnej konzole.

Elektrická detská bezpečnostná poistka
Image2
Elektrická detská bezpečnostná poistka

Pomocou elektrickej detskej poistky možno pohodlne zo sedadla vodiča zaistiť zadné dvere a elektrické ovládanie zadných okien a znemožniť ich otvorenie zvnútra.

Bezpečnosť
Alarm
Image2
Alarm

Alarm pomáha chrániť vaše Volvo na parkovisku a odháňať nepozvaných návštevníkov. Reaguje aj na pohyb vo vozidle, na rozbitie okna alebo v prípade, že sa vám niekto pokúsi ukradnúť kolesá alebo odtiahnuť celé auto. Aktivuje sa automaticky pri zamknutí vozidla a je napojený na dvere, kapotu a kryt batožinového priestoru. Senzor naklonenia odradí zlodeja ešte skôr, ako by stihol zdvihnúť vozidlo s úmyslom ukradnúť kolesá alebo odtiahnuť vozidlo. Blokovacia funkcia znemožní otvorenie dvier zvnútra, ak je auto zamknuté zvonku. Senzor pohybu, senzor naklonenia a blokovacia funkcia sa dajú vypnúť, aby ste mohli v zaparkovanom automobile ponechať sedieť pasažierov alebo domáce zvieratá.

Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
Image2
Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie

Bočné dvere aj kryt batožinového priestoru môžete bezpečne a pohodlne zamykať a odomykať pomocou diaľkového ovládača. A keď odchádzate od vozidla alebo k nemu prichádzate, môžete všetky okná vrátane strešného okna zatvoriť alebo otvoriť jediným stlačením tlačidla. Kryt batožinového priestoru možno odomknúť samostatne, čo prispieva k väčšej bezpečnosti. Tak máte prístup do batožinového priestoru bez toho, aby mohol niekto ďalší zvonku otvoriť ktorékoľvek bočné dvere.

Automatické zamykanie dverí
Image2
Automatické zamykanie dverí

Ak sa chcete vo vozidle cítiť ešte bezpečnejšie, môžete zapnúť funkciu, ktorá automaticky zamkne dvere hneď, ako vyštartujete. Prípadne ich môžete pohotovo zamknúť priamo zo svojho sedadla pomocou príslušného tlačidla. Z dôvodu vašej bezpečnosti sa vaše Volvo v prípade nehody automaticky odomkne, aby umožnilo otvoriť dvere z vonkajšej strany.

Bezkľúčové štartovanie
Image2
Bezkľúčové štartovanie

Keď vstúpite do vozidla so svojím diaľkovým ovládačom, funkcia bezkľúčového štartovania vám umožní naštartovať motor jednoduchým otočením štartéra pri stlačenom brzdovom pedáli.

Bezkľúčové zamykanie a odomykanie
Image2
Bezkľúčové zamykanie a odomykanie

Tento praktický prvok vybavenia odomkne vaše Volvo v okamihu, keď potiahnete za kľučku na dverách. Nemusíte použiť diaľkový ovládač – stačí ho mať vo vrecku alebo v kabelke. A na zamknutie vozidla po zaparkovaní stačí stlačiť tlačidlo na kľučke dverí. Súčasťou vybavenia bezkľúčového prístupu je aj vodotesný miniatúrny diaľkový ovládač, ktorý so sebou môžete vziať kamkoľvek. Vďaka funkcii elektrického ovládania otvárania krytu batožinového priestoru bez použitia rúk získate prístup do batožinového priestoru jednoduchým pohybom nohy pod zadným nárazníkom.

Globálne zamykanie a zatvorenie
Image2
Globálne zamykanie a zatvorenie

Ak pri odchode od vozidla zabudnete zatvoriť okná alebo strešné okno, môžete ich pohodlne zatvoriť pomocou diaľkového ovládača. A pred nástupom do vozidla si môžete okná rovnakým spôsobom otvoriť, aby ste vyvetrali kabínu.

Bezkľúčový prístup s miniatúrnym diaľkovým ovládačom a elektricky ovládané otváranie a zatváranie krytu batožinového priestoru bez použitia rúk.
Image2
Bezkľúčový prístup s miniatúrnym diaľkovým ovládačom a elektricky ovládané otváranie a zatváranie krytu batožinového priestoru bez použitia rúk.

Miniatúrny diaľkový ovládač je taký malý, že ho môžete so sebou nosiť vždy a všade – je dokonca vodotesný až do hĺbky 10 metrov. V kombinácii s funkciou bezkľúčového zamykania a odomykania vám diaľkový ovládač tiež umožňuje zamykať a odomykať vaše Volvo – stačí mať diaľkový ovládač zo sebou. Osvetlenie typu LED pod dverami dokáže osvetliť oblasť pod otvorenými dverami a zvyšuje tak komfort nastupovania. Funkcia otvárania dverí batožinového priestoru bez použitia rúk umožňuje otvárať a zatvárať elektricky ovládané dvere batožinového priestoru jednoduchým pohybom nohy pod zadným nárazníkom, čo je veľmi praktické, najmä ak máte plné ruky.

Osvetlenie na uvítanie a bezpečný príchod domov
Image2
Osvetlenie na uvítanie a bezpečný príchod domov

Pre lepšiu bezpečnosť pri príchode k vozidlu v noci sa po jeho odomknutí diaľkovým ovládačom na 30 sekúnd rozsvietia vonkajšie svetlá a osvietia najbližšie okolie vozidla. Rozsvieti sa aj osvetlenie interiéru. A pri odchode od vozidla si môžete posvietiť na cestu zatiahnutím páčky na prepínanie svetiel. Pri tejto funkcii je možné nastaviť dobu svietenia na 30, 60 alebo 90 sekúnd.

Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením
Image2
Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením

Kľučky dverí vo farbe karosérie sú vybavené funkciou osvetlenia terénu – osvetľujú priestor pod kľučkami dverí, čo pri príchode k vozidlu v noci vyvoláva prívetivý dojem. Osvetlenie terénu sa automaticky aktivuje pri odomknutí vozidla pomocou diaľkového ovládania. Voliteľné osvetlenie typu LED pod dverami dokáže osvetliť oblasť pod otvorenými dverami a zvyšuje tak komfort nastupovania. Súčasťou systému zamykania bez kľúča

HomeLink® a automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom
Image2
HomeLink® a automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom

Systém diaľkového ovládania HomeLink® vám umožňuje ovládať externé domáce zariadenia, ako sú napríklad garážové brány, domáce alarmy a vonkajšie osvetlenie – to všetko bez opustenia vášho Volva. Vnútorné spätné zrkadlo zabraňuje vášmu oslneniu svetlami vozidiel idúcich za vami a obsahuje tiež kompas, ktorý vám uľahčuje navigáciu.

HomeLink je ochranná známka spoločnosti Gentex Corporation.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Služba Volvo On Call prepojí vaše Volvo s vaším smartfónom a je digitálnym kľúčom k radu služieb zvyšujúcim komfort a uľahčujúcim život. Tiež vám umožňuje na diaľku ovládať vaše vozidlo a zahŕňa asistenčné služby pre prípad, ak by vaše vozidlo malo na ceste poruchu alebo by ste sa ocitli v tiesňovej situácii. Vďaka tejto aplikácii môžete pred jazdou zapnúť predhrievanie kabíny, skontrolovať stav auta, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. Pred odchodom z domu môžete vo vozidle na diaľku zapnúť vyhrievanie alebo klimatizáciu – stačí ak prostredníctvom svojho smartfónu naštartujete motor alebo zapnete prídavný ohrievač. Volvo On Call vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie. Vďaka tejto aplikácii si môžete pohodlne viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. Ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. A ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call bude automaticky odoslané upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Ako bonus ponúka služba Volvo On Call stabilné internetové pripojenie cez strešnú anténu vozidla, takže vaše Volvo poslúži všetkým cestujúcim ako Wi-Fi hotspot. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a prenosné zariadenia ako Apple Watch, Android Wear alebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládaním. Možno ju používať aj na počítačoch s operačným systémom Windows 10 a je kompatibilná s tlačidlami Flic.

Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Image2
Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Aby sa zaistila ochrana vonkajších spätných zrkadiel pred poškodením, napríklad pri parkovaní vozidla alebo pri prejazde cez umývaciu linku, súčasným stlačením oboch tlačidiel ľavého a pravého zrkadla môžete zrkadlá sklopiť k vozidlu. Zrkadlá sa tiež dajú nastaviť tak, aby sa sklopili a odklopili automaticky pri každom zamknutí a odomknutí vozidla. A aby sa uľahčilo parkovanie, vonkajšie spätné zrkadlá sa pri cúvaní automaticky sklopia (alebo po stlačení príslušného tlačidla).

Tvrdené bočné okná
Image2
Tvrdené bočné okná

Tvrdené sklo v bočných oknách je tri až päť krát silnejšie ako bežné sklo rovnakej hrúbky. Tvrdené sklo zvyšuje bezpečnosť v prípade zrážky alebo rozbitia skla, pričom sa rozbije na malé kúsky, vďaka čomu znižuje riziko zranenia.

Laminátové bočné okná
Image2
Laminátové bočné okná

Laminátové sklo bočných okien účinne pomáha ochrániť vaše zaparkované Volvo pred nepozvanými návštevníkmi. Aj po rozbití skla je mimoriadne ťažké preniknúť dovnútra vozidla. Laminátové sklo tiež prispieva k odhlučneniu kabíny.

Uzamykateľné skrutky kolies
Image2
Uzamykateľné skrutky kolies

Pomocou týchto uzamykateľných skrutiek kolies si môžete zvýšiť zabezpečenie vozidla a znížiť riziko krádeže kolies. Vďaka jedinečnému nadstavcu na kľúč odmontujete kolesá len vy, váš predajca alebo váš technik. Ak si chcete skrutky dokonale zladiť s dizajnom kolies, vyberte si niektorú zo súprav skrutiek kolies s farebne zladenými krytkami v prevedení Matt Tech Black, Silver alebo Chrome.

Sedadlá
Predné sedadlá typu Comfort
Image2
Predné sedadlá typu Comfort

V našich sedadlách Comfort, ktoré sú súčasťou štandardnej výbavy, sa snúbi elegantný štýl a maximálny komfort. Ponúkajú kombináciu vychýrenej ergonómie značky Volvo a moderného škandinávskeho dizajnu. Predné sedadlá vozidla Volvo poskytujú takmer nekonečné možnosti nastavenia, takže si ich môžete dokonale prispôsobiť podľa svojich individuálnych telesných parametrov. Výška sedadla sa dá pohodlne nastaviť pomocou elektrického ovládania. Ešte viac pohodlia môžete dosiahnuť vďaka doplnkových funkciám, ktoré zahŕňajú elektrické nastavenie v 6 smeroch s pamäťou pre polohu sedadla, bedrovú opierku s elektrickým nastavovaním vo viacerých smeroch alebo funkciu vyhrievania sedadiel. Stelesnením maximálneho komfortu sú sedadlá Comfort s poťahom z jemnej perforovanej kože Fine Nappa, ktoré sú vybavené možnosťou kompletného elektrického nastavenia vrátane elektrického nastavenia bočných opôr a predĺžení sedacej časti, funkcie vetrania sedacej časti a operadla a masážnej funkcie operadla.

Predné sedadlá typu Contour
Image2
Predné sedadlá typu Contour

Naša sedadlá Contour boli navrhnuté tak, aby inšpirovali k dynamickej jazde. Poskytujú dôležitú bočnú oporu od ramien až po stehná. Predné sedadlá umožňujú jednoduché prispôsobenie podľa individuálnych telesných parametrov – najmä vďaka nastaviteľným predĺženiam sedacej časti, možnosti elektrického nastavenia v 6 smeroch alebo elektricky nastaviteľnej bedrovej opierke s možnosťou nastavenia vo viacerých smeroch. Intuitívne ovládacie prvky sedadiel sú prakticky umiestnené v paneloch dverí. Špeciálne navrhnuté zadné strany sedadiel prispievajú k väčšiemu priestoru pre nohy pasažierov na zadných sedadlách

Vyhrievané sedadlá vpredu
Image2
Vyhrievané sedadlá vpredu

Vyhrievané sedáky, operadlá a predĺžiteľné sedáky sedadiel (ak je nimi vozidlo vybavené) ponúkajú počas chladných rán okamžité pohodlie, ktoré je ešte príjemnejšie, ak sú sedadlá čalúnené kožou. Na výber sú k dispozícii tri úrovne vyhrievania s prepínaním na dotykovej obrazovke centrálneho displeja.

Vyhrievané zadné sedadlá
Image2
Vyhrievané zadné sedadlá

Keďže my Škandinávci rozumieme chladnému počasiu viac ako väčšina iných ľudí, len málo vozidiel je lepšie vybavených na zvládnutie mrazivých teplôt ako naše vozidlo Volvo. Skutočne, vďaka našim vykurovacím systémom môžete byť teraz pozitívne naladení na svoju jazdu, keď ortuť v teplomere klesne. Vyberte si naše vyhrievané sedadlá s vyhrievanými nadstavcami a spodnou časťou chrbtovej opierky – keďže vyhrievanie funguje naozaj veľmi rýchlo, vaše vozidlo bude v minimálnom čase pohodlné ako vaša obývačka. Intenzita vyhrievania je nastaviteľná pre sedadlo vodiča a spolujazdca individuálne v troch úrovniach. Aj o pasažierov na zadných sedadlách je postarané – vyhrievané vonkajšie sedadlá v druhom rade sú vybavené rovnakými ovládacími prvkami s tromi nastaviteľnými úrovňami.

Ergonomicky tvarované sedadlá
Image2
Ergonomicky tvarované sedadlá

Sedadlá vo vašom vozidle Volvo môžu zohrávať tú najdôležitejšiu úlohu vo vašom živote – v priebehu životnosti vášho vozidla pravdepodobne strávite tisícky hodín sedením na týchto sedadlách. Práve preto vynakladáme také množstvo času na vývoj ich ergonomicky tvarovanej konštrukcie, pevnej, no zároveň pohodlnej, s opornými bočnými poduškami a ergonomickou výplňou. A skutočne, naše sedadlá sa vo všeobecnosti považujú za najkvalitnejšie vo svete automobilov. Keď sme tvorili novú generáciu našich sedadiel, veľa úsilia sme vložili do toho, aby boli operadlá predných sedadiel čo najtenšie a zároveň čo najpohodlnejšie. Tento faktor prispieva k celkovej priestrannosti a vzdušnosti kabíny bez kompromisu v oblasti komfortu, zabezpečuje viac priestoru pre nohy pasažierov na zadných sedadlách a ponúka luxus 21. storočia na pohľad a aj na dotyk. Obsahujú prvky, ako je plynulá bedrová opierka chrbtice na predných sedadlách, ktorá umožňuje veľmi citlivé nastavenie s cieľom získať čo najlepšiu oporu pre každého jednotlivca. Na výber máte dva exkluzívne dizajny predných sedadiel: Typ Comfort pre nekompromisný komfort a typ Contour pre dynamickejší zážitok z jazdy. Pridajte k tomu širokú paletu voliteľných prvkov ako je elektrické nastavenie bedrovej opierky vo viacerých smeroch, predlžovacie výstelky s elektrickým ovládaním, elektricky ovládané bočné výstelky a masážnu a ventilačnú funkciu a dostanete sedadlo, ktoré už nikdy nebudete chcieť opustiť.

Elektricky ovládané sedadlá s možnosťou úplného nastavenia
Image2
Elektricky ovládané sedadlá s možnosťou úplného nastavenia

Toto príslušenstvo dopĺňa elektricky ovládané sedadlo vodiča a ponúka vám a spolujazdcovi možnosť kompletného elektrického nastavenia sedadiel. Obe sedadlá ponúkajú mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia, vrátane elektricky ovládaných bočných výsteliek a elektricky ovládaných predĺžení sedacích častí – dokonalú polohu na sedenie tak nájdete veľmi ľahko. Elektricky ovládané predĺženia sedacích častí poskytujú stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Sú extra široké, a preto poskytujú skvelú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. A pre dosiahnutie vyššieho komfortu počas chladného počasia sú predĺženia sedacej časti vyhrievané spolu so sedadlami. Elektricky ovládané bočné výstelky poskytujú telu zvýšenú oporu a dajú sa nastavovať podľa vášho priania - túto možnosť oceníte najmä pri dynamickej jazde. Sú k dispozícii pre elektricky ovládané sedadlá Comfort v jemnej koži Fine Nappa. Všetky funkcie nastavenia sedadiel možno ľahko nastavovať pomocou intuitívnych ovládacích prvkov na paneli sedadiel alebo na centrálnom displeji s dotykovou obrazovkou. Ak otvoríte vozidlo svojím osobným diaľkovým ovládačom, sedadlo vodiča aj vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky nastavia do polohy, ktorá zodpovedá vášmu poslednému nastaveniu. Polohu uloženú v pamäti môžete vy a váš spolujazdec vpredu alternatívne navoliť aj pomocou pamäťových tlačidiel na horných paneloch predných dverí. Ďalším komfortným prvkom je možnosť nastavenia sedadla spolujazdca v pozdĺžnom smere zo sedadla vodiča prostredníctvom centrálneho displeja vozidla.

Predĺženie sedacej časti, sedadlo vodiča
Image2
Predĺženie sedacej časti, sedadlo vodiča

Elektricky ovládané predĺženie sedacej časti poskytuje stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Pomocou intuitívneho elektrického ovládania ponúka možnosť plynulého nastavenia podľa vašich preferencií a vďaka mimoriadnej šírke poskytuje veľkorysú oporu bez ohľadu na polohu nôh. A pre dosiahnutie vyššieho komfortu počas chladného počasia sú predĺženia sedacej časti vyhrievané spolu so sedadlami.

Elektricky nastaviteľné predĺženia sedacej časti, sedadlo spolujazdca
Image2
Elektricky nastaviteľné predĺženia sedacej časti, sedadlo spolujazdca

Spolujazdci s dlhými nohami zaiste ocenia komfortnú oporu stehien poskytovanú elektricky ovládanou sedacou časťou s možnosťou predĺžení. Predĺženia sedacej časti ponúkajú plynulé nastavenie pomocou intuitívneho ovládania – sú extra široké, a preto poskytujú skvelú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. A pre dosiahnutie vyššieho komfortu počas chladného počasia sú predĺženia sedacej časti vyhrievané spolu so sedadlami.

Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča
Image2
Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča

Predĺženie sedacej časti poskytuje stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Dá sa pohodlne nastaviť podľa vašich požiadaviek. Vďaka svojej mimoriadnej šírke poskytuje veľkorysú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje vaše pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo spolujazdca
Image2
Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo spolujazdca

Spolujazdci s dlhými nohami zaiste ocenia komfortnú oporu stehien poskytovanú sedacou časťou s možnosťou predĺženia. Praktický doplnok s prídavnou plochou poskytuje spolujazdcovi veľkorysú oporu nôh, bez ohľadu na jeho polohu pri sedení. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Sedacie časti s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča a spolujazdca
Image2
Sedacie časti s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča a spolujazdca

Predĺženia sedacej časti poskytujú stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Dajú sa pohodlne nastaviť podľa vašich požiadaviek. Vďaka svojej mimoriadnej šírke poskytujú veľkorysú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje vaše pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
Image2
Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou

S elektricky nastaviteľným sedadlom vodiča jednoducho a pohodlne nájdete ideálnu polohu. Ponúka mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia. Pamäťová funkcia vždy nastaví sedadlo aj vonkajšie spätné zrkadlá do ideálnej polohy. Sedacia časť aj operadlo sa dá jednoducho nastaviť pomocou intuitívnych ovládacích prvkov na paneli umiestnenom vedľa sedadla. Ak otvoríte vozidlo svojím osobným diaľkovým ovládačom, sedadlo aj vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky nastavia do polohy, ktorá zodpovedá vášmu poslednému nastaveniu. Polohu uloženú v pamäti môžete alternatívne navoliť aj pomocou pamäťových tlačidiel na hornom paneli predných dverí.

Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca s pamäťovou funkciou
Image2
Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca s pamäťovou funkciou

Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca ponúka mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia. Vaše pohodlie ešte vylepší pamäťová funkcia, ktorá vždy nastaví sedadlo do ideálnej polohy. Všetky funkcie nastavenia sedadiel možno ľahko nastavovať pomocou intuitívnych ovládacích prvkov alebo na centrálnom displeji s dotykovou obrazovkou. Pri nástupe do vozidla môžete polohu uloženú v pamäti navoliť aj pomocou pamäťových tlačidiel na hornom paneli predných dverí.

Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca
Image2
Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca

Toto elektricky ovládané sedadlo ešte viac zvyšuje komfort vášho spolujazdca vpredu. Sedacia časť aj operadlo sedadla spolujazdca ponúkajú mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia a dajú sa jednoducho nastaviť pomocou intuitívnych ovládacích prvkov na paneli umiestnenom vedľa sedadla.

Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách
Image2
Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách

Táto funkcia vám umožňuje stlačením tlačidla sklopiť opierky hlavy na krajných zadných sedadlách a získať tak ešte lepší výhľad dozadu. Opierky sú konštruované tak, aby v sklopenej polohe bránili cestujúcim sadnúť si, až kým si ich nezdvihnú do ochrannej polohy.

Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel
Image2
Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel

Vďaka tejto funkcii môžete pri nakladaní nákladu do batožinového priestoru stlačením tlačidla sklopiť jedno alebo obidve operadlá zadných sedadiel. Vďaka praktickému umiestneniu tlačidiel na strane batožinového priestoru sú vždy pohodlne na dosah.

Ventilácia predných sedadiel
Image2
Ventilácia predných sedadiel

Predné sedadlá s funkciou vetrania prispievajú k vášmu pohodliu počas dlhých jázd. Zabudované ventilátory odsávajú vzduch zo sedacích častí aj operadiel cez exkluzívne čalúnenie z perforovanej jemnej kože Fine Nappa. Poskytujú možnosť nastavenia troch úrovní chladenia. K dispozícii u sedadiel typu Comfort.

Elektricky ovládané bočné výstelky
Image2
Elektricky ovládané bočné výstelky

Tieto bočné výstelky poskytujú telu posilnenú oporu a dajú sa elektricky nastavovať podľa želania – túto možnosť oceníte najmä pri dynamickej jazde. Sú k dispozícii pre elektricky ovládané sedadlá Comfort s poťahmi z jemnej kože Fine Nappa.

Elektricky ovládaná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 2 smeroch
Image2
Elektricky ovládaná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 2 smeroch

Elektricky ovládaná bedrová opierka – s možnosťou nastavenia v 2 smeroch – na predných sedadlách zvyšuje pohodlie pri dlhých cestách. Poskytuje možnosť nastavenia vo vodorovnom smere a uľahčuje tak prispôsobenie opierky podľa vašich individuálnych potrieb.

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 4 smeroch
Image2
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 4 smeroch

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka na predných sedadlách zvyšuje pohodlie pri dlhých cestách. Poskytuje možnosť nastavenia vo vodorovnom aj zvislom smere a uľahčuje tak optimalizáciu opierky podľa vašich individuálnych potrieb.

Predné masážne sedadlá
Image2
Predné masážne sedadlá

Táto luxusná výbava masíruje chrbát počas dlhých ciest. Opierka hlavy obsahuje desať masážnych bodov, päť programov, tri rýchlosti a tri intenzity, z ktorých si môžete vyberať – vy a spolujazdec na prednom sedadle si môžete ľahko prispôsobiť masážne funkcie podľa svojich predstáv. Funkcia dostupná pre sedadlá Comfort s čalúnením z perforovanej kože Perforated Fine Nappa Leather.

Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
Image2
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov

Stredová lakťová opierka je úhľadne skrytá v operadle zadného sedadla a dá sa pohodlne sklopiť dole. Pri cestách na väčšiu vzdialenosť poskytuje komfort a priestor na občerstvenie. Ak si vyberiete verziu Momentum, Inscription alebo R-Design, obsahom lakťovej opierky budú aj vysúvacie držiaky na poháre alebo šálky a úložný priečinok na malé predmety.

Držiak lístkov na čelnom skle
Image2
Držiak lístkov na čelnom skle

Tento šikovný držiak lístkov je prakticky umiestnený na bočnom okraji čelného skla, vďaka čomu zostanú parkovacie lístky zreteľne viditeľné a na svojom mieste.

Čalúnenie Textile/Vinyl
Čalúnenie Textile/Leather Charcoal v interiéri Charcoal (R500)
Image2
Čalúnenie Textile/Leather Charcoal v interiéri Charcoal (R500)

Čalúnenie z razenej kože a textilu, ktorý pripomína vlnu so vzorom rybej kosti a čerpá inšpiráciu zo súkna kvalitných vlnených oblekov. Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA00)
Image2
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA00)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA01)
Image2
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RA01)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

Kožené čalúnenie Amber v interiéri Charcoal (RA20)
Image2
Kožené čalúnenie Amber v interiéri Charcoal (RA20)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA00)
Image2
Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA00)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA01)
Image2
Kožené čalúnenie Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UA01)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

Kožené čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal (WA00)
Image2
Kožené čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal (WA00)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník. V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal (WA01)
Image2
Kožené čalúnenie Blond v interiéri Blond/Charcoal (WA01)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

Kožené čalúnenie Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RA30)
Image2
Kožené čalúnenie Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RA30)

Hladká, zrnitá koža s prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Maroon Brown
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

Kožené čalúnenie Fine Nappa
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB00)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RB30)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Maroon Brown v interiéri Charcoal (RB30)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Maroon Brown
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond alebo Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB20)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB20)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UB00)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UB00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB00)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa, sedadlá Contoure
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB01)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB01)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB21)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Amber v interiéri Charcoal (RB21)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (UB01)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (UB01)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB01)
Image2
Kožené čalúnenie Fine Nappa Leather Blond v interiéri Blond/Charcoal (WB01)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Sedadlá: Sedadlá Contour

V ponuke len pre model Inscription.

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa
Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC00)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Amber v interiéri Charcoal (RC20)
Image2
Čalúnenie Fine Nappa Leather Perforated Amber v interiéri Charcoal (RC20)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Maroon Brown v interiéri Charcoal (RC30)
Image2
Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Maroon Brown v interiéri Charcoal (RC30)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Maroon Brown
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UC00)
Image2
Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal (UC00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal s detailmi v prevedení Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Poťah stropu kabíny (voliteľná možnosť): Charcoal
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal (WC00)
Image2
Čalúnenie z perforovanej kože Fine Nappa Leather Perforated Blond v interiéri Blond/Charcoal (WC00)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Blond/Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond
Volant: Volant potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Blond/Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Comfort, vetrané

Čalúnenie R-Design Nubuck Textile/perforovaná koža Fine Nappa
Čalúnenie R-Design Nubuck Textile/Fine Nappa Perforated Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB0R)
Image2
Čalúnenie R-Design Nubuck Textile/Fine Nappa Perforated Leather Charcoal v interiéri Charcoal (RB0R)

Panely sedadiel z textilu Nubuck v kombinácii s kontrastnými perforovanými výstelkami a vložkami. Nubuck je špičková technická tkanina s príťažlivým vzhľadom, vynikajúcou priľnavosťou a prirodzeným odvetrávaním. Vyznačuje sa odolnosťou a praktickosťou – ideálny materiál pre každodenný život. Perforovaná koža sa vyznačuje prirodzeným hladkým povrchom a jej perforovaná úprava zároveň zlepšuje odvetrávanie.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: R-Design potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

K dispozícii len pre verziu R-Design.

Čalúnenie R-Design z perforovanej kože Fine Nappa
Čalúnenie R-Design Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC0R)
Image2
Čalúnenie R-Design Fine Nappa Leather Perforated Charcoal v interiéri Charcoal (RC0R)

Mimoriadne jemná koža vyrábaná spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – s použitím farbiacich technológií s nízkym ekologickým dopadom a produkujúcich trvanlivú povrchovú úpravu. Minimálne použitie laku zachováva prirodzený vzhľad, ktorý bude postupom času ešte vyzrievať do krásy. Perforované časti dodávajú štýlový kontrast a zlepšujú vetranie.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal
Volant: R-Design potiahnutý kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Sedadlá: Sedadlá Contour

K dispozícii len pre verziu R-Design.

Klíma
Lišty stieračov so zabudovanými a vyhrievanými ostrekovačmi
Image2
Lišty stieračov so zabudovanými a vyhrievanými ostrekovačmi

Naše inovatívne lišty stieračov zlepšujú viditeľnosť pri každej rýchlosti tým, že rovnomerne a okamžite rozvádzajú ostrekovaciu kvapalinu po celom čelnom skle bez toho, aby narušila výhľad vodiča. Pritom spotrebujú o 50% menej kvapaliny do ostrekovačov. Elektricky vyhrievané dýzy ostrekovača pomáhajú zabezpečiť viditeľnosť aj za najnepriaznivejších podmienok.

CleanZone
Image2
CleanZone

So systémom CleanZone si môžete spolu s cestujúcimi užívať čisté a zdravé ovzdušie v kabíne. Monitoruje prichádzajúci vzduch a ak zistí prítomnosť škodlivín, uzavrie prívod vzduchu do kabíny. Kombinovaný filter znižuje hladinu prachu, peľov, pevných častíc a chemických pachov. A za teplého počasia pomáha automatická funkcia CleanZone pripraviť v kabíne svieže ovzdušie účinným vetraním pri odomknutí vozidla.

Dvojzónová klimatizácia
Image2
Dvojzónová klimatizácia

Účinná dvojzónová klimatizácia zabezpečuje vynikajúcu kvalitu vzduchu v kabíne a pohodlie v každom ročnom období a za každého počasia. Automaticky udržiava zvolenú teplotu interiéru, ktorú si vodič a spolujazdec vpredu môžu nastaviť nezávisle od seba. Výstupy vzduchu v podlahe a samostatne nastaviteľné vetracie otvory v stĺpikoch kabíny zabezpečujú pohodlnú klímu v priestoroch zadných sedadiel aj počas dlhých ciest. Nastavenie klimatizácie v interiéri sa jednoducho ovláda prostredníctvom prvkov na intuitívnej dotykovej obrazovke. Výkonný peľový filter pomáha čistiť vzduch od prachu, peľu a ďalších častíc.

Štvorzónová klimatizácia
Image2
Štvorzónová klimatizácia

Štvorzónová klimatizácia umožňuje vodičovi, spolujazdcovi a každému z cestujúcich na krajných zadných sedadlách nastaviť si príjemnú klímu vo vlastnej samostatnej zóne. Iónový osviežovač vzduchu zabezpečuje osviežujúci vzduch v interiéri – a to aj pri prechádzaní oblasťami s vysokým znečistením. Súčasťou výbavy je aj chladiaca priehradka na rukavice, v ktorej možno udržiavať občerstvenie v chlade, čo ešte prispieva k zvýšeniu komfortu pri dlhých cestách. Teplotu, rozvod vzduchu a silu prúdenia vzduchu možno intuitívne ovládať prostredníctvom centrálneho displeja s dotykovou obrazovkou – ovládacie prvky nastavenia sú v pohodlnom dosahu vodiča aj spolujazdca na prednom sedadle. Cestujúci na krajných zadných sedadlách si teplotu a silu prúdenia vzduchu vo svojich zónach nastavujú na elegantnom dotykovom ovládacom paneli na konci zadnej stredovej konzoly.

Ventilácia pred jazdou a klimatizácia po jazde
Image2
Ventilácia pred jazdou a klimatizácia po jazde

Táto funkcia vám umožní na diaľku spustiť ventilátor alebo palivové vyhrievanie, takže pri nastupovaní do kabíny na vás bude čakať príjemná klíma. Po odstavení vozidla a vypnutí motora môžete nechať spustenú klimatizáciu a udržiavať tak v kabíne príjemnú teplotu. Prípravné vetranie alebo vyhrievanie môžete zapnúť prostredníctvom aplikácie Volvo On Call alebo – ak čakáte v aute – priamo z centrálneho displeja vozidla aj bez štartovania motora. Pri modeli T8 Twin Engine môžete tiež prostredníctvom aplikácie Volvo On Call na diaľku spustiť elektrickú klimatizáciu a ochladiť kabínu.

Nastaviteľné zadné vetracie otvory
Image2
Nastaviteľné zadné vetracie otvory

Vetracie otvory sú prakticky umiestnené na stĺpikoch dverí a vytvárajú pohodlné prostredie pre cestujúcich na zadných sedadlách. Zabezpečujú tiež odstraňovanie námrazy a zahmlenia na zadných bočných oknách, vďaka čomu zlepšujú viditeľnosť.

Diaľkové spustenie klimatizácie
Image2
Diaľkové spustenie klimatizácie

Predstavte si, že pri každom nastúpení do vášho Volva bude kabína príjemne klimatizovaná – aj keď je vonku neznesiteľne teplo. Pomocou aplikácie Volvo On Call vo vašom smartfóne môžete na diaľku naštartovať motor a klimatizáciu vášho Volva. Takto sa kabína vychladí ešte predtým, ako sa vy a vaši pasažieri pohodlne vydáte na cestu. V závislosti od miestnych ekologických predpisov sa môže dĺžka behu motora upraviť v rozsahu od 1 do 15 minút.

Peľový filter
Image2
Peľový filter

Peľový filter zabraňuje vstupu prachových a peľových častíc do kabíny cez vetrací systém. Účinne prispieva k zdravej klíme interiéru.

Zadné tmavé tónované okná
Image2
Zadné tmavé tónované okná

Mimoriadne tmavé tónované sklá zadných okien dodávajú vášmu Volvu vycibrený vzhľad a pomáhajú chrániť kabínu pred slnečnými lúčmi a počas horúcich dní udržiavať príjemnú teplotu interiéru.

Predné okno znižujúce teplo
Image2
Predné okno znižujúce teplo

Toto čelné sklo pomáha zlepšovať klímu v kabíne obmedzením preniknutého tepelného žiarenia a odfiltrovaním infračervenej zložky slnečných lúčov.

Sklenené strešné okno
Image2
Sklenené strešné okno

Toto elektricky ovládané sklenené strešné okno zabezpečuje zvýšenie množstva vzduchu a svetla vchádzajúceho do kabíny. Ak chcete vetrať, predná časť sa dá stlačením tlačidla otvoriť a posunúť ponad zadnú časť, alebo vyklopiť v zadnej časti. Veterný deflektor a tesnenie na bočných stranách účinne eliminujú zvuky prúdenia vzduchu. Za účelom zachovania komfortnej klímy počas slnečných dní je k dispozícii slnečná clona z perforovaného textilu, ktorá znižuje teplo a žiarenie a zároveň vnútri kabíny zachová pocit vzdušnosti. Ku komfortnej klíme a vašej bezpečnosti prispieva aj tmavo tónované laminované sklo. Zároveň poskytuje ochranu pred ultrafialovým žiarením. A ak po zaparkovaní vozidla zabudnete strešné okno zatvoriť, nie je problém ho zatvoriť zvonku pomocou diaľkového ovládania.

Prídavné palivové vyhrievanie
Image2
Prídavné palivové vyhrievanie

Toto vyhrievanie ohrieva kabínu a motor a pomáha tak znížiť produkciu emisií a opotrebenie motora spôsobené štartovaním za studena. Nastavte čas, kedy chcete vstúpiť do vyhriatej kabíny alebo spustite vyhrievanie na diaľku pomocou aplikácie smartfónu Volvo On Call.

Klimatizácia pri parkovaní po vypnutí motora
Image2
Klimatizácia pri parkovaní po vypnutí motora

Keď je vonku horúco, táto funkcia fúka dovnútra vonkajší vzduch, vďaka čomu pomáha udržiavať príjemnú teplotu v kabíne až 15 minút po zaparkovaní vozidla. Je to obzvlášť praktické, ak chcete napríklad zostať vo vozidle, keď je vypnutý motor.

Regulácia vlastností teploty v kabíne pri parkovaní
Image2
Regulácia vlastností teploty v kabíne pri parkovaní

Keď je chladno, táto funkcia využíva zvyškové teplo motora, vďaka čomu pomáha udržiavať príjemnú teplotu v kabíne až 15 minút po zaparkovaní vozidla. Je to obzvlášť praktické, ak chcete napríklad zostať vo vozidle, keď je vypnutý motor.

Vyhrievané sedadlá vpredu
Image2
Vyhrievané sedadlá vpredu

Vyhrievané sedáky, operadlá a predĺžiteľné sedáky sedadiel (ak je nimi vozidlo vybavené) ponúkajú počas chladných rán okamžité pohodlie, ktoré je ešte príjemnejšie, ak sú sedadlá čalúnené kožou. Na výber sú k dispozícii tri úrovne vyhrievania s prepínaním na dotykovej obrazovke centrálneho displeja.

Vyhrievané zadné sedadlá
Image2
Vyhrievané zadné sedadlá

Keďže my Škandinávci rozumieme chladnému počasiu viac ako väčšina iných ľudí, len málo vozidiel je lepšie vybavených na zvládnutie mrazivých teplôt ako naše vozidlo Volvo. Skutočne, vďaka našim vykurovacím systémom môžete byť teraz pozitívne naladení na svoju jazdu, keď ortuť v teplomere klesne. Vyberte si naše vyhrievané sedadlá s vyhrievanými nadstavcami a spodnou časťou chrbtovej opierky – keďže vyhrievanie funguje naozaj veľmi rýchlo, vaše vozidlo bude v minimálnom čase pohodlné ako vaša obývačka. Intenzita vyhrievania je nastaviteľná pre sedadlo vodiča a spolujazdca individuálne v troch úrovniach. Aj o pasažierov na zadných sedadlách je postarané – vyhrievané vonkajšie sedadlá v druhom rade sú vybavené rovnakými ovládacími prvkami s tromi nastaviteľnými úrovňami.

Vyhrievané čelné sklo
Image2
Vyhrievané čelné sklo

Tento prvok výbavy vám v mrazivom počasí umožní pohodlne odstrániť námrazu nielen z čelného skla, ale aj zo zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel. Stačí stlačiť tlačidlo a za chvíľu môžete vyraziť na cestu. (Tento prvok nie je dostupný v kombinácii s projekčným displejom.)

Vyhrievaný volant
Image2
Vyhrievaný volant

Elektricky vyhrievaný volant ponúka v zime pohodlné držanie a prispieva k vášmu pohodliu a bezpečnosti, pretože vďaka nemu môžete šoférovať bez rukavíc, aj keď sú vonku teploty hlboko pod bodom mrazu.

Slnečné clony na oknách zadných dvier
Image2
Slnečné clony na oknách zadných dvier

Tieto elegantné slnečné clony sú úhľadne zabudované do zadných dvier a účinne obmedzujú slnečné žiarenie a teplo, vďaka čomu prispievajú k pohodliu cestujúcich na zadných sedadlách. Sú dierované, takže neustále umožňujú dobrý výhľad aj keď sú vytiahnuté. Keď nie sú potrebné, tak sa úhľadne stiahnu do zadných dverí.

Elektricky ovládaná slnečná clona na zadné okno
Image2
Elektricky ovládaná slnečná clona na zadné okno

Táto elektricky ovládaná slnečná clona na zadné okno je elegantne zabudovaná do odkladacej plochy za zadnými sedadlami a účinne obmedzuje slnečné žiarenie a teplo, vďaka čomu prispieva k pohodliu cestujúcich na zadných sedadlách. Je dierovaná, takže neobmedzuje výhľad vodiča v spätnom zrkadle, a pohodlne sa ovláda pomocou dotykovej obrazovky centrálneho displeja. Keď sa slnečná clona nepoužíva, je úhľadne skrytá v odkladacej ploche za zadnými sedadlami.

Ostrekovače svetlometov
Image2
Ostrekovače svetlometov

Na účinné vyčistenie svetlometov od nečistôt používajú naše ostrekovače vysokotlakové dýzy. Aktivujú sa zároveň s ostrekovačmi čelného skla. Pri aktivácii sa dýzy vysunú z nárazníka. Inteligentné sekvenčné čistenie pomáha šetriť kvapalinu do ostrekovača.

Úložné priestory
Sieťové vrecko vpredu
Image2
Sieťové vrecko vpredu

Toto štýlové sieťové vrecko z elastického materiálu ponúka praktický úložný priestor na mapy, lístky, knihy alebo iné malé predmety. Vodič aj spolujazdec na prednom sedadle ich tak môžu mať neustále poruke.

Uzamykateľná odkladacia skrinka pred spolujazdcom
Image2
Uzamykateľná odkladacia skrinka pred spolujazdcom

Priestranná odkladacia skrinka pred spolujazdcom umožňuje pohodlné uloženie dokladov k vozidlu alebo iných drobností. Pre jednoduchšie hľadanie je osvetlená a je tiež vybavená praktickými držiakmi na ceruzky a platobnú kartu. A ak je vaše Volvo vybavené štvorzónovým klimatizačným systémom, priehradka na rukavice je klimatizovaná a zachová vaše nápoje v osviežujúcom stave.

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom
Image2
Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

Štýlová stredová lakťová opierka medzi prednými sedadlami prispieva k maximálnemu komfortu počas dlhých ciest, pričom zároveň podčiarkuje exkluzívny dizajn interiéru. Pod roletovým krytom máte prístup k praktickému odkladaciemu priestoru, dvom držiakom na nápoje a elektrickej zásuvke. Vpredu je navyše samostatný malý odkladací priestor. Ak je lakťová opierka odklopená, umožňuje prístup do veľkorysého odkladacieho priestoru so vstupmi AUX a USB na pripojenie externých zariadení – ako napríklad mobilného telefónu – k audiosystému.

Priehradky v predných dverách
Image2
Priehradky v predných dverách

Počas dlhých ciest vám priestranné priehradky v predných dverách poskytnú komfort a pohodlie. Tu si vy a spolujazdec na prednom sedadle môžete odložiť veci, ktoré potrebujete mať po ruke. Každá priehradka pojme jednu 1 l fľašu.

Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
Image2
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov

Stredová lakťová opierka je úhľadne skrytá v operadle zadného sedadla a dá sa pohodlne sklopiť dole. Pri cestách na väčšiu vzdialenosť poskytuje komfort a priestor na občerstvenie. Ak si vyberiete verziu Momentum, Inscription alebo R-Design, obsahom lakťovej opierky budú aj vysúvacie držiaky na poháre alebo šálky a úložný priečinok na malé predmety.

Úložné vrecká na zadnej časti predných sedadiel
Image2
Úložné vrecká na zadnej časti predných sedadiel

Tieto praktické vrecká sú umiestnené na zadnej strane predných sedadiel a sú určené na odkladanie novín, časopisov, papierových vreckoviek, hračiek a ďalších malých predmetov, ktoré budú mať pasažieri na zadnom rade sedadiel vždy po ruke. Každé sieťové vrecko tiež poskytuje priestor na tri 0,5 l fľaše.

Popolník a zapaľovač
Image2
Popolník a zapaľovač

Popolník s krytom je umiestnený na ľahko dostupnom mieste v niektorom z panelov držiakov nápojov v stredovej konzole. Popolník sa ľahko vyberá a vkladá, a jemný dizajn uľahčuje jeho čistenie. Zapaľovač sa dá namontovať do 12 V elektrických zásuviek v prednej a zadnej časti konzoly nad stredovým tunelom.

Podpora vodiča
Systém IntelliSafe Surround
Image2
Systém IntelliSafe Surround

Súčasťou systému IntelliSafe Surround sú technológie podpory, s ktorými si vychutnáte ešte lepší výhľad z vozidla a bezpečnejšie jazdné podmienky pri obmedzenej viditeľnosti ako napríklad na križovatkách a parkoviskách. Pomáha tiež znížiť riziko zrážky zozadu a systém môže dokonca aktivovať brzdy, aby pomohol zmierniť riziko nehody s protiidúcim vozidlom vo vašom jazdnom pruhu. Systém BLIS™ vás podporuje, keď musíte meniť jazdné pruhy na preplnených cestách – upozorní vás na vozidlá v mŕtvom uhle vľavo a vpravo. Funkcia upozorňovania na križujúce vozidlá CTA uľahčuje cúvanie tým, že upozorňuje vodiča na vozidlá križujúce jeho jazdnú dráhu a v prípade potreby aktivuje brzdu. Systém výstrahy pre kolíziou zozadu dokáže varovať pred rýchlo sa približujúcimi vozidlami, ak jazdia príliš blízko a hrozí nehoda. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. A ak vozidlo jazdí rovno smerom k vášmu vozidlu na nesprávnej strane cesty a nehode nedá sa zabrániť, systém na zmiernenie účinkov nehody brzdením dokáže automaticky zabrzdiť vaše vozidlo, aby pomohol znížiť účinky kolízie.

Sensus Connect
Image2
Sensus Connect

Systém Sensus Connect vás intuitívne prepojí s digitálnym svetom a vaším Volvom. Vychutnávajte si pocit absolútnej kontroly poskytovaný naším 9-palcovým centrálnym displejom s dotykovou obrazovkou, tlačidlami na volante, hlasovým ovládaním, bezdrôtovým pripojením smartfónu a naším audiosystémom High Performance ponúkajúcim dokonalý hudobný zážitok. Prostredníctvom vášho smartfónu máte okamžitý prístup k internetovým mapám a množstvu praktických automobilových aplikácií. So systémom Sensus Connect môžete napríklad počúvať internetové rádio, prenášať hudobné súbory, surfovať po internete a – ak máte navigačný systém Sensus Navigation – zdieľať vašu aktuálnu polohu, vyhľadať miestne podniky a nájsť parkovacie miesto. Keď príde čas, vaše Volvo si samo dokáže objednať servisnú prehliadku. To navyše znamená, že vaše Volvo je už dnes technicky pripravené na chystané webové a cloudové automobilové informačno-zábavné funkcie.

Navigačný systém Sensus Navigation
Image2
Navigačný systém Sensus Navigation

Navigačný systém Sensus Navigation poskytuje intuitívne navigačné pokyny a dokáže sa bezproblémovo pripájať k našim cloudovým službám a navigačným aplikáciám. Umožňuje pohodlné ovládanie pomocou hlasového ovládania alebo ovládacích prvkov dotykovej obrazovky. Pokyny navigačného systému sa zobrazujú na displeji vodiča, centrálnom displeji a projekčnom displeji. Systém môžete ovládať bez toho, aby museli spustiť zrak z cesty – Volvu môžete dávať pokyny prirodzenou rečou a naša technológia hlasového ovládania vykoná vaše príkazy. A s voliteľným projekčným displejom sa vám navigačné pokyny zobrazia v štýle, akoby sa údaje vznášali pred čelným sklom. Systém tiež môže ovládať spolujazdec a to prostredníctvom dotykovej obrazovky centrálneho displeja. Máte prístup k rôznym automobilovým aplikáciám – pomôžu vám napríklad nájsť parkovacie miesto a hneď zaň aj zaplatiť, informujú vašich priateľov o vašej aktuálnej polohe alebo vám pomôžu nájsť najlepšiu kaviareň v meste. Služba RTTI (Real Time Traffic Information) vám pomôže vyhnúť sa dopravným zápcham – vďaka prehľadnému zobrazeniu alternatívnych trás. Bezplatné aktualizácie máp zaručujú neustále aktuálne navigačné prostredie. Po pridaní aplikácie Volvo On Call môžete z vášho smartfónu prenášať do vozidla údaje o cieľoch jázd. Táto aplikácia vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie.

9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou
Image2
9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou

Náš 9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou vám umožňuje intuitívne ovládať funkcie vášho Volva a zostať pritom v spojení s vonkajším svetom. Veľké virtuálne tlačidlá na dotykovej obrazovke poskytujú jednoduché ovládanie a displej orientovaný na výšku prehľadne zobrazuje všetky informácie. Virtuálne tlačidlá sú dynamické – keď je to potrebné, zväčšia sa a zobrazia sa v spodnej časti obrazovky, aby boli viditeľnejšie a dali sa lepšie ovládať. Virtuálne tlačidlá môžete usporiadať podľa vašich preferencií. Pre jednoduchšie sledovanie displeja počas jazdy sú všetky informácie zobrazované v hornej časti displeja, pričom spodná časť je vyhradená pre ovládacie tlačidlá. Pokročilá technológia dotykového displeja zaručuje, že sa pri aktivovaní alebo deaktivovaní funkcie stačí dotknúť displeja len letmo. Niektoré príkazy môžete vykonať jednoduchým potiahnutím prsta po displeji – dokonca aj v rukaviciach. K elegantnému škandinávskemu vzhľadu kabíny prispieva lesklý, plne grafický displej, pričom vrstva eliminujúca odrazy a žiaru zabezpečuje dobrú viditeľnosť.

Upozornenie na vzdialenosť
Image2
Upozornenie na vzdialenosť

Ak je vaše vozidlo vybavené projekčným displejom, bude vám systém upozornenia na vzdialenosť pomáhať udržiavať správny odstup od vozidla pred vami a pri nedostatočnom odstupe vám zobrazí varovný symbol. Táto funkcia sa automaticky aktivuje pri vypnutí systému Adaptive Cruise Control (adaptívneho tempomatu).

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Adaptive Cruise Control
Image2
Adaptive Cruise Control

Systém Adaptive Cruise Control upravuje rýchlosť tak, aby bol udržiavaný bezpečný odstup od pomalších vozidiel. Stačí si vybrať požadovanú rýchlosť a časový odstup od vozidla vpredu a potom si už len vychutnávate plynulú jazdu od nulovej rýchlosti až do 200 km/h. Pri rýchlosti nad 70 km/h technológia Adaptive Cruise Control navyše podporuje predbiehanie: akonáhle zapnete smerové svetlo, vaše vozidlo zrýchli na krátku dobu smerom k vozidlu pred vami. Táto funkcia sa prispôsobuje jazdným režimom ECO a Dynamic, vďaka čomu pomáha šetriť palivo a prispieva k dynamickejšej jazde. Je aj inteligentná: adaptívny tempomat vozidla pomocou mapových dát z navigačného systému identifikuje kopce vpredu a prispôsobuje rýchlosť, aby optimalizoval pohodlie a bezpečnosť. Adaptive Cruise Control je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení
Image2
Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení

S funkciou varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) budete vždy o krok pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Zapnutie blikania všetkých svetelných indikátorov s vysokou frekvenciou vás upozorní na vozidlá, ktoré sa rýchlo približujú zozadu – ak jazdia v nebezpečne blízkej vzdialenosti a bezprostredne hrozí zrážka. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa tesne pred zrážkou napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice. Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení je súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Pilot Assist
Image2
Pilot Assist

Poloautonómne riadenie Pilot Assist slúži na dosiahnutie plynulejšej jazdy od výjazdu z parkoviska až po vysokú rýchlosť na diaľnici a dopĺňa adaptívny tempomat Adaptive Cruise Control – prostredníctvom jemnej podpory riadenia, ktorá pomáha udržať vozidlo uprostred jazdného pruhu pri nastavenej rýchlosti. A ak sa pred vami nachádza iné vozidlo, dokáže prispôsobiť vašu rýchlosť a pomôcť udržiavať nastavený odstup. Funkcia korigovania polohy volantu – ako súčasť systému Pilot Assist – je aktívna až do rýchlosti 130 km/h a dokáže uľahčiť jazdu v neustále sa zastavujúcej premávke, ako aj jazdu na diaľnici. Ak oboma rukami pustíte volant, Pilot Assist sa automaticky vypne. Pilot Assist je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Dôležitá poznámka: Za riadenie vozidla, ako aj za udržiavanie správnej vzdialenosti a rýchlosti, je vždy zodpovedný vodič – a to aj pri použití funkcie Pilot Assist. Na intenzitu, s akou môžu poloautomatické systémy (ako je napríklad Pilot Assist) napomáhať pri zrýchľovaní, brzdení a zatáčaní, sú stanovené obmedzenia.

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)
Image2
Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information) vám poskytuje aktuálne informácie o obmedzeniach platných na danom cestnom úseku. Využíva údaje z kamery a informácie z navigačného systému Sensus a na ich základe vás upozorňuje na rýchlostné obmedzenia, značky „zákaz predbiehania“, „zákaz vjazdu“ a na rôzne typy doplnkových dopravných značiek. Informácie o dopravných značkách sa zobrazujú na ukazovateli rýchlosti alebo na projekčnom displeji. Ak prekročíte rýchlostné obmedzenie, funkcia informovania o dopravných značkách vás na to upozorní blikajúcou ikonou rýchlostného obmedzenia. Môže vás tiež informovať o radaroch s kamerou na meranie rýchlosti. A ak pôjdete nesprávnym smerom na jednosmernú ulicu, upozorní vás na to ikonka značky „zákaz vjazdu“.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Hlasové ovládanie
Image2
Hlasové ovládanie

Hlasové ovládanie počúva a vykonáva vaše príkazy týkajúce sa ovládania klimatizácie, navigácie, zábavného systému a smartfónu. Stačí prirodzene vyslovovať príkazy a sledovať situáciu na vozovke – hlasové ovládanie ideálne dopĺňa displeje a ďalšie ovládacie prvky vášho Volva.

Diaľkový ovládač vo volante
Image2
Diaľkový ovládač vo volante

Bez toho, aby ste zložili ruky z volantu, môžete nastaviť hlasitosť, prepínať rozhlasové stanice alebo preskočiť na predchádzajúcu, či nasledujúcu stopu. Tlačidlá sú osvetlené a pomocou rolovacieho kolieska (voliteľný prvok výbavy) môžete intuitívne prechádzať zoznamy skladieb a stlačením jednoducho zvoliť požadovanú skladbu.

Diaľkové ovládacie prvky na volante
Image2
Diaľkové ovládacie prvky na volante

Vďaka týmto intuitívnym ovládacím prvkom môžete ovládať rôzne funkcie, ako sú napríklad tempomat, telefón, informačno-zábavný systém, palubný počítač alebo obsah ponuky informácií na displeji vodiča bez toho, aby ste museli pustiť ruky z volantu. Jediným stlačením tlačidla môžete tiež zapnúť hlasové ovládanie.

Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone
Image2
Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone

Keď otvoríte kryt zrkadla v slnečnej clone, rozsvieti sa okolo neho svetlo – pohodlné a praktické. Integrované držiaky na lístky ešte viac zvýšia vaše pohodlie.

Automatické nastavenie úrovne predných svetlometov
Image2
Automatické nastavenie úrovne predných svetlometov

Svetelné lúče zo svetlometov typu LED sa automaticky nastavujú na optimálnu úroveň, aby vždy bola zabezpečená najlepšia možná viditeľnosť bez osvetľovania protiidúcich vozidiel. Nezávisí pritom na množstve nákladu. Systém dokonca dokáže zachovať nastavenie svetlometov na správnej úrovni aj počas rýchlej akcelerácie.

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
Image2
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá možno ľahko prispôsobiť podľa vašich požiadaviek. Z dôvodu ochrany spätných zrkadiel po zaparkovaní vozidla ich môžete sklopiť jednoduchým stlačením tlačidla. Dajú sa tiež nastaviť tak, aby sa automaticky sklopili po každom zamknutí vozidla. Pre uľahčenie parkovania si môžete ktorékoľvek z vonkajších spätných zrkadiel nakloniť dole, aby ste mali pri cúvaní dokonalý výhľad na obrubník alebo okraj chodníka. Môžete ich tiež nastaviť tak, aby sa ich poloha automaticky upravila po každom zaradení spiatočky. Vonkajšie spätné zrkadlá sú spolu so zadným oknom elektricky vyhrievané, vďaka čomu v zimnom období nezamrznú a výrazne tak prispejú k vašej bezpečnosti.

Elektronická parkovacia brzda
Image2
Elektronická parkovacia brzda

K jazdnému komfortu prispieva ľahko ovládateľná elektronická parkovacia brzda. Parkovaciu brzdu aktivujete potiahnutím ovládacieho prvku smerom nahor. Možno ju tiež nastaviť tak, aby sa automaticky aktivovala pri každom vypnutí motora. Parkovacia brzda sa automaticky uvoľní pri rozjazde vozidla – to je veľmi praktické najmä na prudkom svahu. Taktiež ju môžete uvoľniť manuálne stlačením ovládacieho prvku smerom nadol. K pohodliu vodiča ďalej prispieva funkcia Automatic Hold, ktorá automaticky aktivuje parkovaciu brzdu, keď zabrzdením uvediete vozidlo do pokoja.

Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách
Image2
Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách

Táto funkcia vám umožňuje stlačením tlačidla sklopiť opierky hlavy na krajných zadných sedadlách a získať tak ešte lepší výhľad dozadu. Opierky sú konštruované tak, aby v sklopenej polohe bránili cestujúcim sadnúť si, až kým si ich nezdvihnú do ochrannej polohy.

Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel
Image2
Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel

Vďaka tejto funkcii môžete pri nakladaní nákladu do batožinového priestoru stlačením tlačidla sklopiť jedno alebo obidve operadlá zadných sedadiel. Vďaka praktickému umiestneniu tlačidiel na strane batožinového priestoru sú vždy pohodlne na dosah.

Vyhrievané čelné sklo
Image2
Vyhrievané čelné sklo

Tento prvok výbavy vám v mrazivom počasí umožní pohodlne odstrániť námrazu nielen z čelného skla, ale aj zo zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel. Stačí stlačiť tlačidlo a za chvíľu môžete vyraziť na cestu. (Tento prvok nie je dostupný v kombinácii s projekčným displejom.)

Lišty stieračov so zabudovanými a vyhrievanými ostrekovačmi
Image2
Lišty stieračov so zabudovanými a vyhrievanými ostrekovačmi

Naše inovatívne lišty stieračov zlepšujú viditeľnosť pri každej rýchlosti tým, že rovnomerne a okamžite rozvádzajú ostrekovaciu kvapalinu po celom čelnom skle bez toho, aby narušila výhľad vodiča. Pritom spotrebujú o 50% menej kvapaliny do ostrekovačov. Elektricky vyhrievané dýzy ostrekovača pomáhajú zabezpečiť viditeľnosť aj za najnepriaznivejších podmienok.

Obmedzovač rýchlosti
Image2
Obmedzovač rýchlosti

Obmedzovač rýchlosti zaisťuje, že pri jazde neprekročíte nastavenú rýchlosť. Keď dosiahnete nastavenú rýchlosť, upozorní vás na to jemne zvýšený odpor plynového pedála. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stačí jednoducho zošliapnuť plynový pedál.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Projekčný displej
Image2
Projekčný displej

Projekčný displej poskytuje vodičovi dôležité informácie o jazde, ktoré sú vďaka optickému efektu zdanlivo zobrazené približne dva metre pred vozidlom. Pri súčasnom neustálom sledovaní dopravnej situácie na vozovke tak vidíte svoju aktuálnu rýchlosť, rýchlostné obmedzenia, navigačné pokyny a ďalšie údaje. Nemusíte sa pozrieť dole na navigačný panel, čo znamená aj menšiu záťaž pre váš zrak. Jas projekčného displeja sa automaticky prispôsobuje vonkajším svetelným podmienkam, pričom systém si môžete nastaviť podľa vašich osobných preferencií a tieto nastavenia prepojiť s pamäťovou funkciou elektricky ovládaného sedadla.

Parkovacia kamera, zadná
Image2
Parkovacia kamera, zadná

Táto zadná kamera uľahčuje cúvanie tým, že na centrálnom displeji ukazuje, čo sa deje za vozidlom. Zobrazené vodiace čiary slúžia na ďalšie uľahčenie parkovania. Zväčšený obraz bezprostredného okolia vozidla je veľmi praktická pomoc pri cúvaní k prívesu.

360° kamera
Image2
360° kamera

Naša 360° kamera zobrazuje vo vysokom rozlíšení priestor okolo vášho Volva z vtáčej perspektívy – vynikajúca pomôcka pri cúvaní alebo manévrovaní v tesných priestoroch s obmedzeným výhľadom. Systém využíva štyri kamery: jednu v každom vonkajšom spätnom zrkadle, jednu v prednej časti a jednu v zadnej časti. Dotykom jednotlivých záberov kamier na centrálnom displeji môžete zobraziť obraz len z danej kamery. Obraz zadnej kamery sa dá zväčšiť a zobraziť tak okolie bezprostredne okolo vozidla – obzvlášť praktická funkcia pri pripájaní prívesu.

8-palcový displej vodiča
Image2
8-palcový displej vodiča

Dokonalú kontrolu nad vaším vozidlom vám poskytne náš 8-palcový displej, ktorý intuitívne zobrazuje všetky potrebné informácie pre vodiča – vrátane navigačných pokynov, telefónnych kontaktov a aktuálnych dopravných značiek. Pre vaše pohodlie sa jas displeja automaticky prispôsobí podľa vonkajších svetelných podmienok. Keď je motor vypnutý, displej sa vyznačuje lesklým čiernym povrchom, ktorý pri každom nastúpení do vášho Volva pôsobí dojmom exkluzivity špičkovej techniky.

12-palcový displej vodiča
Image2
12-palcový displej vodiča

12-palcový displej vodiča zobrazuje v intuitívne podobe všetky informácie, ktoré vodič potrebuje, vrátane navigačných pokynov, rozhrania telefónu a aktuálnych dopravných značiek. Rozloženie informácií na displeji sa dokáže prispôsobiť tomu, ako ho používate, a displej vám ponúka na výber štyri grafické režimy. Displej je umiestnený priamo pred vodičom a obsahuje dva veľké okrúhle ukazovatele a jeden stredový informačný panel. Ak používate navigáciu, tento panel sa zväčší. Jas displeja sa automaticky prispôsobuje úrovni vonkajšieho svetla tak, aby čo najmenej namáhal váš zrak.

Osvetlenie interiéru
Image2
Osvetlenie interiéru

Osvetlenie interiéru ideálne dopĺňa exkluzívne prostredie kabíny. Akonáhle odomknete svoje Volvo, rozsvieti sa osvetlenie interiéru spolu s osvetlením priestoru na nohy a náladovým osvetlením, ktoré prispieva k útulnej atmosfére a pohode počas cestovania. Čítacie lampičky vpredu sú zakomponované do stropnej konzoly.

Osvetlenie interiéru vysokej úrovne
Image2
Osvetlenie interiéru vysokej úrovne

Keď sa vonku zotmie, naše špičkové osvetlenie interiéru vnáša do vášho Volva vysoko sofistikovanú atmosféru – od okamihu, keď otvoríte dvere, až do chvíle, kedy dorazíte do cieľa. Zabudované priestorové osvetlenie, osvetlené prahové lišty a svetlovod obklopujúci interiér vytvárajú príve