Prvky modelu Volvo XC40

Objavte celý rad prvkov pre Volvo XC40.

Choose category:
IntelliSafe
Systém City Safety s podporou riadenia
Image2
Systém City Safety s podporou riadenia

Technológia City Safety prispieva k pokojnejšiemu riadeniu vozidla tým, že pomáha sledovať situáciu na vozovka a v prípade potreby aktivuje brzdu. Tento inovatívny systém od spoločnosti Volvo dokáže rozpoznať iné vozidlá, ako aj chodcov, cyklistov alebo väčšie zvieratá – vo dne aj v noci. V prípade potreby systém City Safety poskytuje podporu v podobe zvukovej a vizuálnej výstrahy a impulzov do brzdového pedálu. Ak bezprostredne hrozí zrážka alebo ak na križovatke smerujete do dráhy iného blížiaceho sa vozidla, systém City Safety dokáže automaticky zabrzdiť, čím pomáha predchádzať nehodám alebo aspoň zmierňovať ich následky.

Oncoming Lane Mitigation (systém ochrany pred zrážkou s protiidúcim vozidlom vo vedľajšom pruhu)
Image2
Oncoming Lane Mitigation (systém ochrany pred zrážkou s protiidúcim vozidlom vo vedľajšom pruhu)

Tento systém vám pomocou automatického otáčania volantu pomáha zabrániť zrážke s protiidúcim vozidlom. Ak prekročíte značenie jazdného pruhu a prejdete do jazdnej dráhy protiidúceho vozidla, tento systém automaticky nasmeruje vaše vozidlo späť a varuje vás. Systém je aktívny pri rýchlosti od 60 km/h do 140 km/h.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid)
Image2
Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid)

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA prispieva k maximálnemu pohodliu a bezpečnosti pri jazde na diaľnici. Pri hroziacom prejdení vodorovného značenia jazdného pruhu bez použitia smerového svetla asistent LKA jemne nasmeruje vaše vozidlo späť do vášho jazdného pruhu. Ak tento zásah nie je dostatočný alebo budete mať aj naďalej tendenciu vyjsť z jazdného pruhu, budete upozornení vibráciami volantu. Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA neustále monitoruje vašu pozíciu na ceste a poskytuje plynulú korekciu riadenia pri rýchlosti od 65 km/h až do 200 km/h.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Run-off Road Mitigation (systém ochrany pred nechceným zídením z cesty)
Image2
Run-off Road Mitigation (systém ochrany pred nechceným zídením z cesty)

Systém Run-off Road Mitigation predchádza nebezpečenstvu nechceného zídenia z cesty. Keď prekročíte krajné značenie jazdného pruhu alebo okraj cesty, systém vám pomôže zabezpečiť nasmerovanie vozidla späť do správnej dráhy jazdy. V prípade potreby táto bezpečnostná inovácia od spoločnosti Volvo navyše aktivuje brzdy – ak je to nevyhnutné na udržanie vozidla na ceste. Systém Run-off Road Mitigation pracuje pri rýchlosti od 65 do 140 km/h.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Kontrola pozornosti vodiča (Driver Alert Control)
Image2
Kontrola pozornosti vodiča (Driver Alert Control)

Funkcia kontroly pozornosti vodiča (Driver Alert Control) vás decentne upozorní v prípade, keď váš štýl jazdy začne vykazovať známky nesústredenosti alebo únavy. V prípade potreby vydá varovný zvukový signál a na prístrojovej doske zobrazí správu s odporúčaním, aby ste si urobili prestávku. Aktivuje sa pri rýchlosti vyššej ako 65 km/h. Kamera sleduje situáciu pred vozidlom, pričom funkcia kontroly pozornosti vodiča (Driver Alert Control) súčasne monitoruje vaše reakcie pri riadení a porovnáva ich s vaším bežným štýlom riadenia. V kombinácii s navigačným systémom Sensus Navigation vám tiež môže navrhnúť vhodný podnik v blízkom okolí, kde si môžete urobiť prestávku.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)
Image2
Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information) vám poskytuje aktuálne informácie o obmedzeniach platných na danom cestnom úseku. Využíva údaje z kamery a informácie z navigačného systému Sensus a na ich základe vás upozorňuje na rýchlostné obmedzenia, značky „zákaz predbiehania“, „zákaz vjazdu“ a na rôzne typy doplnkových dopravných značiek. Dopravná značka je zobrazená na tachometri. Ak prekročíte rýchlostné obmedzenie, funkcia informovania o dopravných značkách vás na to upozorní blikajúcou ikonou rýchlostného obmedzenia. Môže vás tiež informovať o radaroch s kamerou na meranie rýchlosti. A ak pôjdete nesprávnym smerom na jednosmernú ulicu, upozorní vás na to ikonka značky „zákaz vjazdu“.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Systém IntelliSafe Surround
Systém IntelliSafe Surround
Image2
Systém IntelliSafe Surround

Systém IntelliSafe Surround poskytuje podporu v hustej premávke a pri cúvaní na miestach s obmedzeným výhľadom. Keď vozidlo vojde do oblasti vášho mŕtveho uhla alebo sa k vám rýchlo priblíži zozadu (vo vašom jazdnom pruhu alebo v niektorom z jazdných pruhov po oboch stranách vášho vozidla), systém BLIS™ vás dokáže upozorniť svetelným signálom na ľavom alebo pravom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak nezareagujete na upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás môže jemne naviesť späť do vašej dráhy. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla neustále monitorujú mŕtve uhly a rozsiahly priestor za vaším vozidlom – vo dne aj v noci – a reagujú na takmer akýkoľvek typ vozidla, vrátane motocyklov. Ak sa v priestore vášho cúvania nachádzajú objekty križujúce vašu dráhu, systém CTA môže upútať vašu pozornosť zvukovou výstrahou z ľavého alebo pravého reproduktora a výstražnou grafikou na centrálnom displeji. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla dokážu rozpoznávať vozidlá, ktoré sa približujú zo strán. Ak senzory rozpoznajú vozidlo, systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) vás môže varovať a v prípade potreby zabrzdí za vás, aby pomohol predísť zrážke alebo ju aspoň zmierniť. Za optimálnych podmienok vám môže pomôcť aj s rozpoznávaním približujúcich sa cyklistov a chodcov. Systém výstrahy pre kolíziou zozadu dokáže varovať pred rýchlo sa približujúcimi vozidlami, ak jazdia príliš blízko a hrozí nehoda. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice.

Dôležitá poznámka: Tieto funkcie sú len podporné – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) s funkciou automatického brzd
Image2
Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) s funkciou automatického brzd

Systém BLIS™ vám poskytuje podporu – ak je nutné často meniť jazdné pruhy v hustej premávke – prostredníctvom upozornenia na vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom uhle vášho ľavého alebo pravého spätného zrkadla a v prípade potreby aj pomocou asistencie pri riadení. Systém CTA zasa upozorňuje na križujúce vozidlá a aktivuje brzdy, čím vám uľahčí vycúvanie z parkovacieho miesta. Keď vozidlo vojde do oblasti vášho mŕtveho uhla alebo sa k vám rýchlo priblíži zozadu (vo vašom jazdnom pruhu alebo v niektorom z jazdných pruhov po oboch stranách vášho vozidla), systém BLIS™ vás dokáže upozorniť svetelným signálom na ľavom alebo pravom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak nezareagujete na upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás môže jemne naviesť späť do vašej dráhy. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla neustále monitorujú mŕtve uhly a rozsiahly priestor za vaším vozidlom – vo dne aj v noci – a reagujú na takmer akýkoľvek typ vozidla, vrátane motocyklov. Ak sa v priestore vášho cúvania nachádzajú objekty križujúce vašu dráhu, systém CTA môže upútať vašu pozornosť zvukovou výstrahou z ľavého alebo pravého reproduktora a výstražnou grafikou na centrálnom displeji. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla rozpoznávajú vozidlá, ktoré sa približujú zo strán. Ak senzory rozpoznajú vozidlo, systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) vás môže varovať a v prípade potreby zabrzdí za vás, aby pomohol predísť zrážke alebo ju aspoň zmierniť. Za optimálnych okolností tiež dokáže upozorniť na blížiacich sa cyklistov a chodcov. Systém BLIS™ a systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA sú súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Dôležitá poznámka: Tieto funkcie sú len podporné – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení
Image2
Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení

S funkciou varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) budete vždy o krok pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Zapnutie blikania všetkých svetelných indikátorov s vysokou frekvenciou vás upozorní na vozidlá, ktoré sa rýchlo približujú zozadu – ak jazdia v nebezpečne blízkej vzdialenosti a bezprostredne hrozí zrážka. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa tesne pred zrážkou napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice. Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení je súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Preventívna bezpečnosť
Obmedzovač rýchlosti
Image2
Obmedzovač rýchlosti

Obmedzovač rýchlosti zaisťuje, že pri jazde neprekročíte nastavenú rýchlosť. Keď dosiahnete nastavenú rýchlosť, upozorní vás na to jemne zvýšený odpor plynového pedála. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stačí jednoducho zošliapnuť plynový pedál.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Výstraha pred vybočením z jazdného pruhu (Lane Departure Warning)
Image2
Výstraha pred vybočením z jazdného pruhu (Lane Departure Warning)

Ak sa začnete vychyľovať z vášho jazdného pruhu, môže vás funkcia výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu (Lane Departure Warning) upozorniť na hroziace nebezpečenstvo. Pri rýchlosti vyššej ako 65 km/h kamera sleduje značenie jazdných pruhov a dokáže rozpoznať, keď opustíte svoj jazdný pruh. Ak sa tak stane, na tento stav vás upozornia vibrácie na volante. Ale ak indikáciu zmeny jazdného pruhu použijete smerovky, systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu (Lane Departure Warning) nezareaguje.

Elektronické riadenie stability, ESC
Image2
Elektronické riadenie stability, ESC

Funkcia elektronického riadenia stability pomáha optimalizovať trakciu a minimalizovať riziko šmyku pri všetkých rýchlostiach a za akýchkoľvek podmienok. A vďaka tomu, že obmedzuje nedotáčavosť a pretáčavosť na minimum, prispieva tiež k bezpečnejšiemu, a zároveň zábavnejšiemu prechádzaniu zákrut. Systém elektronického riadenia stability dokáže predvídať nebezpečenstvo šmyku a zabrániť mu prostredníctvom zníženia výkonu motora a/alebo pribrzdením príslušných kolies. Navyše rozpoznáva možnú hrozbu prevrátenia vozidla s cieľom obmedziť riziko straty trakcie pri núdzových manévroch a pri prejazde prudkých zákrut. A napokon, ak zabrzdíte na povrchu s iným trením na jednej strane vozidla, vozidlo automaticky jemne otočí volantom na opačnú stranu, vďaka čomu vám pomôže zachovať stabilitu. Systém dynamického presmerovania krútiaceho momentu prispieva k dynamickejším jazdným vlastnostiam vozidla a mimoriadne rýchlo a presne reaguje na pokyny riadenia. Systém riadenia trakcie v zákrutách (Corner Traction Control) s presmerovaním krútiaceho momentu umožňuje ešte ostrejší prejazd zákrutami, menej nedotáčavosti a výkonnejšie zrýchlenie. Pracuje na základe pribrzdenia vnútorného hnaného kolesa v prípade, že začne strácať kontakt s povrchom pri zatáčaní, a súčasnom odoslaní vyššieho výkonu do vonkajšieho kolesa. Technológia Understeer Control Logic predstavuje ďalšiu inovačnú technológiu, ktorá napomáha minimalizovať tendenciu nedotáčavosti pre dynamickejší a stabilnejší prejazd zákrutami. A ak máte náladu na dynamickejšiu jazdu s ešte lepším pocitom kontroly nad vozidlom, zvoľte režim Sport, v ktorom je vypojená funkcia znižovania výkonu motora a do určitej miery umožnený kontrolovaný sklz zadných kolies.

Prepojená bezpečnosť
Image2
Prepojená bezpečnosť

Prepojená bezpečnosť je unikátna bezpečnostná funkcia na báze cloudu, ktorá vám pomáha predvídať nebezpečné situácie na ceste pred vozidlom a náležite prispôsobiť jazdu. Funkcia prepojenej bezpečnosti využíva reálne informácie o počasí a infraštruktúre, na základe čoho vás môže upozorniť zobrazením symbolu na displeji vodiča. Funkcia vás upozorní aj v prípade, ak iné prepojené vozidlo na ceste pred vami zaznamená klzký povrch. V takom prípade sa z daného vozidla odošle do vášho vozidla správa prostredníctvom „cloudu“. To isté platí aj vtedy, ak na ceste pred vami stojí iné prepojené vozidlo so zapnutými výstražnými svetlami, aby ste mali informácie o potenciálne nebezpečnej dopravnej situácii. Ak vaše vozidlo zaznamená klzký povrch vozovky, podelí sa o túto informáciu s ostatnými prepojenými vozidlami v okolí prostredníctvom „cloudu“. Tým vaše vozidlo reálne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky.

Brzdy s asistenčnou funkciou pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciou automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold)
Image2
Brzdy s asistenčnou funkciou pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciou automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold)

K pocitu istoty a bezpečia pri šoférovaní sú najdôležitejšie účinné brzdy. Okrem toho tvoria neoddeliteľnú súčasť dynamických jazdných vlastností. Brzdový systém navyše zahŕňa technológie IntelliSafe a ďalšie užitočné funkcie, ako asistenčnú funkciu pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciu automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold). Až v núdzovej situácii sa ukáže, čo naozaj dokážu brzdy s rozmernými kotúčmi a protiblokovacím systémom. Brzdový systém je navyše inteligentný: ak by ste nezabrzdili s dostatočnou intenzitou, náš núdzový brzdový asistent (Emergency Brake Assist) zabezpečí maximálny brzdový účinok za vás. A ak náhle uvoľníte plynový pedál alebo senzory rozpoznajú prekážku pred vozidlom, funkcia brzdovej pohotovosti Ready Alert Brakes okamžite posunie brzdové doštičky bližšie k brzdovým kotúčom tak, aby sa skrátila celková brzdná dráha. K pohodliu vodiča ďalej prispieva funkcia Automatic Hold, ktorá automaticky aktivuje parkovaciu brzdu, keď zabrzdením uvediete vozidlo do pokoja a uvoľníte brzdový pedál. Asistenčná funkcia pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) uľahčuje rozbehnutie vozidla hore alebo dole kopcom po zastavení vozidla. Kým prenesiete nohu z brzdového pedála na akceleračný pedál, funkcia automaticky udrží vozidlo zabrzdené a dá vám čas rozbehnúť vozidlo – počas presunu nohy z jedného pedála na druhý sa vaše vozidlo nepohne.

Signalizácia núdzového brzdenia (Emergency Brake light) a výstražné svetlá
Image2
Signalizácia núdzového brzdenia (Emergency Brake light) a výstražné svetlá

Signalizácia núdzového brzdenia EBL pomáha upozorniť vodičov vozidiel za vami – v prípade, ak ste z dôvodu núdzovej situácie nútení veľmi prudko zabrzdiť. Táto funkcia sa aktivuje pri rýchlosti vyššej ako 50 km/h. Dokáže rozpoznať rozdiel medzi bežným a tzv. panickým brzdením v núdzovej situácii. Ak sa jedná o núdzové zastavenie, brzdové svetlá začnú blikať s frekvenciou štyrikrát za sekundu, čo bude jasným signálom pre prichádzajúce vozidlá, že sa pred nimi vyskytuje nejaký potenciálny problém. Hneď ako spomalíte na rýchlosť nižšiu ako 10 km/h, brzdové svetlá prestanú blikať a varovnú funkciu preberú výstražné svetlá.

Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou
Image2
Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou

Karoséria vášho vozidla Volvo poskytuje maximálnu možnú ochranu pri nehodách všetkých typov. Vodič a cestujúci sú chránení extrémne pevným bezpečnostným rámom a na zmiernenie účinkov nárazu slúžia predné a zadné deformačné zóny. Úlohou odolného bezpečnostného rámu je zabezpečiť, aby pri nehode zostal priestor posádky čo najviac chránený a pokiaľ možno bez deformácií. Je vyrobený z jedného z najodolnejších druhov ocele. V kombinácii s prednými a zadnými deformačnými zónami na rozptýlenie energie a bezpečnostnými technológiami v interiéri vozidla toto riešenie napomáha k zabezpečeniu ochrany posádky Volva pri nárazoch všetkých typov. V prípade bočného nárazu náš ochranný systém proti bočnému nárazu SIPS™ (Side Impact Protection System) odvádza sily nárazu do väčšej časti karosérie, čím ďalej pomáha znižovať nebezpečenstvo úrazu. A pri nehodách s prevrátením vozidla chráni posádku silná konštrukcia strechy.

Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)
Image2
Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)

Náš systém Indirect Tyre Pressure Monitoring System vás prostredníctvom displeja vodiča okamžite upozorní na prípadný nízky tlak v niektorej z pneumatík a pomôže vám tak zaistiť bezpečné ovládanie vozidla. Systém je aktívny od rýchlosti 30 km/h.

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia
Image2
Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá sú vybavené funkciou synchrónneho stlmovania, ktorá pomáha chrániť oči pred oslnením svetlami vozidiel idúcich vzadu. Akonáhle intenzita svetla klesne, zrkadlo sa automaticky vráti do normálneho režimu.

LED svetlomety
Image2
LED svetlomety

LED svetlomety vám poskytujú optimálny výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. V našich LED svetlometoch s charakteristickým dizajnom sa snúbi nezameniteľný vzhľad s funkčnosťou – vďaka dlhému a širokému svetelnému lúču zabezpečujú mimoriadne osvetlenie cesty. Keď sa pred vami objaví iné vozidlo, idúce oproti vám alebo pred vami, automaticky prepínajú medzi diaľkovými a stretávacími svetlami. Navyše sú inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené. Počas dňa pôsobia výrazné svetlovody v tvare T ako denné prevádzkové svetlá, ktoré vaše vozidlo viac zviditeľňujú pre iných účastníkov cestnej premávky. V prípade potreby sa automaticky zapnú stretávacie svetlá. Svetlá s technológiou LED prispievajú k nižšej spotrebe paliva a nižším nákladom na prevádzku, sú extrémne úsporné a vydržia svietiť bez straty na intenzite po celú dobu životnosti vozidla.

LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)
Image2
LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)

Naše najpokročilejšie LED svetlomety poskytujú výnimočné osvetlenie, zaručujú lepší prehľad v zákrutách a optimalizujú váš výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. Pri otáčaní volantu sa svetlomety natočia tak, aby osvetlili zákrutu pred vami. S týmito LED svetlometmi si môžete počas jazdy v noci vychutnávať vyššiu svietivosť a dlhší dosah diaľkových svetiel. Diaľkové svetlá navyše nemusíte vôbec vypínať – ak sa oproti vám približuje vozidlo alebo dobiehate iné vozidlo, svetlomety sa automaticky prepnú na stretávacie svetlá, aby ste neoslňovali iných vodičov. Keď druhé vozidlo prejde okolo, svetlomety sa prepnú späť na diaľkové svetlá, aby ste mali optimálny výhľad. Tieto svetlomety sú navyše inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené. Táto výbava zahŕňa aj hmlové svetlá, ktoré zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. A pre uľahčenie manévrovania pri nízkej rýchlosti alebo cúvaní sa svetlomety pri otáčaní volantu natočia až o 15 stupňov a osvietia okolie bezprostredne okolo vozidla. Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva.

Hmlové svetlomety s funkciou natáčania
Image2
Hmlové svetlomety s funkciou natáčania

Hmlové svetlomety zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. A keď otočíte volantom o viac ako 30 stupňov pri rýchlosti nižšej ako 30 km/h alebo pri cúvaní, tak uľahčujú manévrovanie a cúvanie v tme tým, že osvietia blízke okolie vozidla (až do 15 stupňov od vozidla). Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva. Funkcia natáčania vyžaduje dynamické LED svetlá.

Predpríprava na alkoholový zámok
Image2
Predpríprava na alkoholový zámok

Alkoholový zámok predstavuje účinný spôsob, ako zabrániť naštartovaniu vozidla, keď za volantom sedí vodič pod vplyvom alkoholu. Táto aktualizácia softvéru uľahčuje montáž alkoholového zámku do vášho Volva. Tento softvér zároveň umožňuje prepojiť zariadenie alkoholového zámku s ďalšími funkciami vozidla. Napríklad pokyny k alkoholovému zámku krok za krokom je možné zobraziť na centrálnom displeji. Upozorňujeme, že toto je len predpríprava, ku ktorej je potrebné doplniť systém alkoholového zámku od spoločnosti Dräger alebo skupiny Alcohol Countermeasure Systems (ACS).

Dojazdové rezervné koleso
Image2
Dojazdové rezervné koleso

Toto rezervné koleso je určené na dočasné použitie a dojazd pri maximálnej rýchlosti 80 km/h. Vo vozidle vám ušetrí miesto aj hmotnosť. Výmenu kolesa vám uľahčí priložený zdvihák, kľúč na matice a textilný vak na uloženie kolesa plnej veľkosti.

Súprava na opravu defektu
Image2
Súprava na opravu defektu

V prípade prepichnutia behúňa pneumatiky môžete netesnosť dočasne utesniť pomocou tejto súpravy na opravu defektu. Súprava obsahuje elektrický vzduchový kompresor a tesniaci kvapalinu a je prakticky uložená pod podlahou batožinového priestoru. Kompresor sa dá tiež použiť na kontrolu a doplnenie tlaku v pneumatikách. Maximálna rýchlosť pri jazde s utesnenou pneumatikou je 80 km/h. Mali by ste ju nechať vymeniť skôr, než prejdete 200 km.

Ochranná bezpečnosť
Ochranné predné sedadlá s konštrukciou absorbujúcou energiu
Image2
Ochranné predné sedadlá s konštrukciou absorbujúcou energiu

Z dôvodu ochrany vašej chrbtice – pri tvrdom dopade vozidla na zem v prípade nehody – sú predné sedadlá vybavené konštrukciou, vďaka ktorej dokážu utlmiť prudké sily vo zvislom smere. Integrovaná ochrana proti podkĺznutiu pod bezpečnostným pásom znižuje riziko, že v prípade nárazu telo pasažiera podkĺzne pod pásom. Pevné opierky hlavy ponúkajú výnimočnú úroveň ochrany a to bez ohľadu na výšku členov posádky.

Uvoľnenie brzdového pedálu
Image2
Uvoľnenie brzdového pedálu

Brzdový pedál je skonštruovaný tak, že sa pri čelných nárazoch určitého typu uvoľní a zíde dole k podlahe, čo znižuje riziko poranenia pravej nohy a chodidla brzdovým pedálom. Táto bezpečnostná inovácia spoločnosti Volvo sa spúšťa pomocou rovnakých snímačov, ktoré v prípade potreby aktivujú aj predpínače bezpečnostných pásov a airbagy.

SIPS™ Side Impact Protection System (ochranný systém proti bočnému nárazu)
Image2
SIPS™ Side Impact Protection System (ochranný systém proti bočnému nárazu)

Sme presvedčení, že nápor akejkoľvek kolízie by malo znášať vozidlo, nie ľudia, ktorí sa v ňom nachádzajú. Preto sme naše vozidlá vyvinuli tak, aby poskytovali legendárnu úroveň ochrany, a to nielen v prípade nárazu spredu alebo zozadu, ale aj pri kolíziách zboku. Oceľová konštrukcia vozidla – jej súčasťou sú aj rámy predných sedadiel – je navrhnutá tak, aby pomáhala odvrátiť účinky bočného nárazu mimo ľudí nachádzajúcich sa vo vnútri vozidla a zabrániť preniknutiu ich pôsobenia do kabíny. A keďže rozumieme tomu, že zrážka s väčším vozidlom je vždy existujúcim rizikom na rušných cestách, mimoriadne pevná bočná konštrukcia obsahuje veľmi pevnú oceľ, ktorá dokáže odolať aj prudkému nárazu. Vzali sme do úvahy dokonca aj bočné okná – nafukovací záves spolupracuje so systémom SIPS™ a bočnými airbagmi, aby sa zaistila ochrana ľudí na predných sedadlách. Cestujúcich na krajných zadných sedadlách chráni systém SIPS™ v kombinácii s nafukovacím závesom.

Nafukovací záves
Image2
Nafukovací záves

Náš nafukovací záves pomáha ochrániť vašu hlavu a krk pri bočnom náraze alebo prevrátení vozidla. Kvôli lepšej ochrane cestujúcich na krajných sedadlách sa nafukuje z priestoru strechy nad dverami. Nafukovací záves zlepšuje ochranu aj pri niektorých čelných nárazoch a zostáva nafúknutý po dobu niekoľkých sekúnd, aby bola zaistená dlhodobejšia ochrana pri prípadných sekundárnych nárazoch.

Energiu pohlcujúci interiér
Image2
Energiu pohlcujúci interiér

Všetky panely a boky dverí sú vyplnené materiálmi pohlcujúcimi energiu, čím pomáhajú znížiť nebezpečenstvo zranenia cestujúcich.

Bezpečnostné pásy s predpínačom a obmedzovačom zaťaženia
Image2
Bezpečnostné pásy s predpínačom a obmedzovačom zaťaženia

Hlavným bezpečnostným prvkom vnútri vozidla sú trojbodové bezpečnostné pásy s inovovanou technológiou Volvo. Pri prípadnej zrážke alebo prevrátení pritiahnu predpínače v zlomku sekundy bezpečnostné pásy k telu cestujúcej osoby a zadržia ju pevne na mieste. Potom sa mierne povolia, aby znížili silu napnutia. Znamená to aj to, že vodič a spolujazdec na prednom sedadle sú cielene a riadene chránení vzduchovými vankúšmi. Pre zabezpečenie maximálnej ochrany vás aj vašich cestujúcich, bezpečnostné pásy navyše spolupracujú aj so stĺpikom volantu a doplnkovými bezpečnostnými technológiami, ako sú napríklad bočné airbagy alebo nafukovací záves.

Zasúvateľný stĺpik volantu
Image2
Zasúvateľný stĺpik volantu

Toto riešenie stĺpika riadenia predstavuje ďalší pokročilý bezpečnostný prvok. Horná a dolná časť hriadeľa volantu sa totiž pri čelnom náraze kontrolovane odstránia, čím prispejú k ochrane vodiča.

WHIPS™ – systém ochrany proti hyperflexii krku
Image2
WHIPS™ – systém ochrany proti hyperflexii krku

WHIPS™ je inovatívny bezpečnostný systém od spoločnosti Volvo, ktorý účinne znižuje riziko zranenia krku pri prípadnom náraze zozadu. V prípade nárazu sa celé operadlo predného sedadla a opierka hlavy posunú spolu s cestujúcou osobou, aby sa tým zaistila opora krku.

Výstražný trojuholník
Image2
Výstražný trojuholník

Tento ľahký výstražný trojuholník odrážajúci svetlo v širokom uhle zvýši vašu bezpečnosť, bezpečnosť vašich cestujúcich a tiež ostatných účastníkov cestnej premávky. Vďaka dôkladne premyslenej konštrukcii stojí rovno aj v silnom vetre a na klzkom povrchu. Vďaka praktickému miestu uloženia na vnútornej strane dverí batožinového priestoru je vždy poruke. Dá sa tiež ľahko zložiť a uložiť do vlastného puzdra.

Bočné airbagy
Image2
Bočné airbagy

Pri bočných nárazoch sa okamžite nafúknu bočné airbagy, ktoré chránia hruď a boky vodiča a spolujazdca vpredu. Bočné airbagy sa nachádzajú na ideálnom mieste na operadle predného sedadla.

Kolenný airbag, strana vodiča
Image2
Kolenný airbag, strana vodiča

Kolenný airbag sa nachádza nad pedálmi a ešte viac ochraňuje spodnú časť nôh vodiča pri čelnom náraze. Kolenný airbag sa aktivuje spolu s ostatnými airbagmi a dopĺňa funkciu bezpečnostného pásu, predpínača bezpečnostného pásu, uvoľnenia brzdového pedála a prvkov integrovanej ochrany kolien pod palubnou doskou, čím optimalizuje ochranu.

Lekárnička
Image2
Lekárnička

Vďake tejto praktickej lekárničke si môžete byť istí, že so sebou máte všetko potrebné pre prípad núdze. Je účelne uložená v batožinovom priestore a obsahuje rôzne typy obväzov. Obsah lekárničky je rozdelený do viacerých priehradiek, aby ste v prípade núdze našli potrebný predmet bez zbytočne dlhého hľadania.

Predné airbagy s dvomi stupňami nafúknutia
Image2
Predné airbagy s dvomi stupňami nafúknutia

Predné airbagy spolu s bezpečnostnými pásmi pomáhajú chrániť vašu hlavu, tvár a hruď v prípade čelného nárazu. Tieto prvky sú navyše inteligentné: na účely optimálnej ochrany dokážu airbagy prispôsobiť úroveň nafúknutia sile nárazu. A ak je náraz tak slabý, že airbagy nie sú potrebné, systém v prípade potreby použije len predpínače bezpečnostných pásov. Aby bolo možné na predné sedadlo spolujazdca upevniť detskú sedačku, možno airbag spolujazdca jednoducho odpojiť vypínačom.

Automatické brzdenie po kolízii
Image2
Automatické brzdenie po kolízii

Keď sa aktivujú predpínače bezpečnostných pásov alebo airbagy, vaše Volvo začne automaticky brzdiť, čo pomáha znížiť riziko ďalšieho poškodenia a poranení po kolízii – ako napr. narazenie do iného vozidla alebo ľudí.

Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou
Image2
Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou

Karoséria vášho vozidla Volvo poskytuje maximálnu možnú ochranu pri nehodách všetkých typov. Vodič a cestujúci sú chránení extrémne pevným bezpečnostným rámom a na zmiernenie účinkov nárazu slúžia predné a zadné deformačné zóny. Úlohou odolného bezpečnostného rámu je zabezpečiť, aby pri nehode zostal priestor posádky čo najviac chránený a pokiaľ možno bez deformácií. Je vyrobený z jedného z najodolnejších druhov ocele. V kombinácii s prednými a zadnými deformačnými zónami na rozptýlenie energie a bezpečnostnými technológiami v interiéri vozidla toto riešenie napomáha k zabezpečeniu ochrany posádky Volva pri nárazoch všetkých typov. V prípade bočného nárazu náš ochranný systém proti bočnému nárazu SIPS™ (Side Impact Protection System) odvádza sily nárazu do väčšej časti karosérie, čím ďalej pomáha znižovať nebezpečenstvo úrazu. A pri nehodách s prevrátením vozidla chráni posádku silná konštrukcia strechy.

Pripravené predné bezpečnostné pásy
Image2
Pripravené predné bezpečnostné pásy

Akonáhle vaše Volvo rozpozná, že bezprostredne hrozí zrážka alebo nehoda s výjazdom z cesty, dôjde k elektrickému pritiahnutiu predných bezpečnostných pásov, aby sa zabezpečila maximálna ochrana. Ak sa podarí zrážke vyhnúť, tak sa predné bezpečnostné pásy opäť automaticky povolia bez toho, aby bolo potrebné čokoľvek nastavovať.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikácia Volvo On Call poskytuje prístup k praktickým službám a umožňuje ovládať mnohé funkcie vozidla na diaľku. Zároveň poskytuje nepretržitú osobnú asistenciu a možnosť inteligentného zdieľania vozidla. Len za pomoci telefónu môžete na diaľku nastaviť klímu v zaparkovanom vozidle, skontrolovať stav vozidla, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. A jednoducho si môžete viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. A v prípade elektromobilu XC40 Recharge poskytuje aplikácia ďalšie funkcie, ako je napríklad vyhľadávanie verejných nabíjacích staníc, kontrola stavu akumulátora a optimalizácia možností nabíjania pri dlhších jazdách. Prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete svoje vozidlo po určitý čas jednoducho zdieľať s inými osobami. Nech už ste kdekoľvek, prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete priateľom, členom rodiny či kolegom poskytnúť okamžitý prístup k svojmu vozidlu. Vozidlo si otvoria pomocou svojho mobilného telefónu a môžu vyraziť. Okrem toho poskytuje aplikácia Volvo On Call nepretržitý prístup k osobnej asistencii. Stačí stlačiť tlačidlo vo vozidle a vytvorí sa spojenie s operátorom, ktorý vám pomôže nájsť kaviareň alebo reštauráciu v okolí. A ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. Ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call sa automaticky odošle upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a zariadenia na nosenie na tele ako Apple Watch a Android Wear s hlasovým ovládaním. Dá sa použiť aj na počítači alebo tablete s operačným systémom Windows 10.

Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing
Image2
Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing

Služba Volvo On Call prepojí vaše Volvo s vaším smartfónom a je digitálnym kľúčom k radu služieb, ktoré zvyšujú komfort, šetria čas a uľahčujú život. Služba In-car Delivery vám napríklad umožňuje nakupovať cez internet, pričom vám bude tovar dodaný do batožinového priestoru vášho zaparkovaného vozidla, vďaka čomu nemusíte vyčkávať na príchod zásielky alebo cestovať za jej vyzdvihnutím na odberné miesto. A prostredníctvom Car Sharing vám ponúkame ďalšiu inovatívnu službu. Umožňuje vám zdieľať svoje vozidlo tým, že prostredníctvom aplikácie Volvo On Call k nemu udelíte prístup dôveryhodným priateľom, rodinným príslušníkom alebo kolegom. Služba Volvo On Call vám tiež umožňuje na diaľku ovládať vaše vozidlo a zahŕňa asistenčné služby pre prípad, ak by vaše vozidlo malo na ceste poruchu alebo by ste sa ocitli v núdzovej situácii. Vďaka tejto aplikácii môžete pred jazdou zapnúť predhrievanie kabíny, skontrolovať stav auta, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. Pred odchodom z domu môžete vo vozidle na diaľku zapnúť vyhrievanie alebo klimatizáciu – stačí ak prostredníctvom svojho smartfónu naštartujete motor alebo zapnete prídavný ohrievač. Volvo On Call vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie. Vďaka tejto aplikácii si môžete pohodlne viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. Ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. A ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call bude automaticky odoslané upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Ako bonus ponúka služba Volvo On Call stabilné internetové pripojenie cez strešnú anténu vozidla, takže vaše Volvo poslúži všetkým cestujúcim ako Wi-Fi hotspot. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a prenosné zariadenia ako Apple Watch, Android Wear alebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládaním. Možno ju používať aj na počítačoch s operačným systémom Windows 10 a je kompatibilná s tlačidlami Flic.

Držiak hasiaceho prístroja
Image2
Držiak hasiaceho prístroja

Ak chcete vo vozidle uskladniť hasiaci prístroj jednoduchým a pohodlným spôsobom, môžete sa rozhodnúť pre flexibilný držiak, ktorý upevní hasiaci prístroj mimo dosahu, ale v prípade potreby zostane ľahko prístupný.

Detské bezpečnostné sedačky
Upevňovacie body ISOFIX, zadné sedadlo
Image2
Upevňovacie body ISOFIX, zadné sedadlo

ISOFIX predstavuje najbezpečnejší a najpraktickejší spôsob, ako namontovať detskú sedačku do vášho Volva. Detskú sedačku s prípravou ISOFIX jednoducho zacvaknite do upevňovacích bodov ISOFIX na zadnom sedadle a detská sedačka sa bezpečne pripevní ku karosérii vozidla. Prístup k upevňovacím bodom ISOFIX je v prípade potreby jednoduchý – nachádzajú sa za krytmi v spodnej časti krajných zadných sedadiel.

Bezpečnostné vybavenie pre deti
Vypínač airbagu spolujazdca
Image2
Vypínač airbagu spolujazdca

Týmto vypínačom môžete jednoducho vypnúť airbag spolujazdca, ak chcete na predné sedadlo nainštalovať detskú sedačku otočenú proti smeru jazdy. Vypínač je prístupný iba pri otvorených dverách. Keď je airbag vypnutý, informuje vás o tom hlásenie na displeji na stropnej konzole.

Elektrická detská bezpečnostná poistka
Image2
Elektrická detská bezpečnostná poistka

Pomocou elektrickej detskej poistky možno pohodlne zo sedadla vodiča zaistiť zadné dvere a elektrické ovládanie zadných okien a znemožniť ich otvorenie zvnútra.

Bezpečnosť
Alarm
Image2
Alarm

Alarm pomáha chrániť vaše Volvo na parkovisku a odháňať nepozvaných návštevníkov. Reaguje aj na pohyb vo vozidle, na rozbitie okna alebo v prípade, že sa vám niekto pokúsi ukradnúť kolesá alebo odtiahnuť celé auto. Aktivuje sa automaticky pri zamknutí vozidla a je napojený na dvere, kapotu a dvere batožinového priestoru. Senzor naklonenia odradí zlodeja ešte skôr, ako by stihol zdvihnúť vozidlo s úmyslom ukradnúť kolesá alebo odtiahnuť vozidlo. Blokovacia funkcia znemožní otvorenie dvier zvnútra, ak je auto zamknuté zvonku. Senzor pohybu, senzor naklonenia a blokovacia funkcia sa dajú vypnúť, aby ste mohli v zaparkovanom automobile ponechať sedieť pasažierov alebo domáce zvieratá.

Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
Image2
Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie

Bočné dvere aj dvere batožinového priestoru môžete bezpečne a pohodlne zamykať a odomykať pomocou diaľkového ovládača. A keď odchádzate od vozidla alebo k nemu prichádzate, môžete všetky okná vrátane panoramatického strešného okna zatvoriť alebo otvoriť jediným stlačením tlačidla. Dvere batožinového priestoru možno odomknúť samostatne, čo prispieva k väčšej bezpečnosti. Tak máte prístup do batožinového priestoru bez toho, aby mohol niekto ďalší zvonku otvoriť ktorékoľvek bočné dvere.

Automatické zamykanie dverí
Image2
Automatické zamykanie dverí

Ak sa chcete vo vozidle cítiť ešte bezpečnejšie, môžete zapnúť funkciu, ktorá automaticky zamkne dvere hneď, ako vyštartujete. Prípadne ich môžete pohotovo zamknúť priamo zo svojho sedadla pomocou príslušného tlačidla. Z dôvodu vašej bezpečnosti sa vaše Volvo v prípade nehody automaticky odomkne, aby umožnilo otvoriť dvere z vonkajšej strany.

Bezkľúčové štartovanie
Image2
Bezkľúčové štartovanie

Keď vstúpite do vozidla so svojím diaľkovým ovládačom, funkcia bezkľúčového štartovania vám umožní naštartovať motor jednoduchým otočením štartéra pri stlačenom brzdovom pedáli.

Bezkľúčové zamykanie a odomykanie
Image2
Bezkľúčové zamykanie a odomykanie

Tento praktický prvok vybavenia odomkne vaše Volvo v okamihu, keď potiahnete za kľučku na dverách. Nemusíte použiť diaľkový ovládač – stačí ho mať vo vrecku alebo v kabelke. A na zamknutie vozidla po zaparkovaní stačí stlačiť tlačidlo na kľučke dverí. Súčasťou vybavenia bezkľúčového prístupu je aj vodotesný miniatúrny diaľkový ovládač, ktorý so sebou môžete vziať kamkoľvek. Vďaka funkcii elektrického ovládania otvárania dverí batožinového priestoru bez použitia rúk získate prístup do batožinového priestoru jednoduchým pohybom nohy pod zadným nárazníkom.

Globálne zamykanie a zatvorenie
Image2
Globálne zamykanie a zatvorenie

Ak pri odchode od vozidla zabudnete zatvoriť okná alebo panoramatické strešné okno, môžete ich pohodlne zatvoriť pomocou diaľkového ovládača. A pred nástupom do vozidla si môžete okná rovnakým spôsobom otvoriť, aby ste vyvetrali kabínu.

Funkcia bezkľúčového prístupu s otváraním a zatváraním elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru bez použitia rúk
Image2
Funkcia bezkľúčového prístupu s otváraním a zatváraním elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru bez použitia rúk

Funkcia bezkľúčového prístupu poskytuje neobmedzený prístup k vášmu Volvu. Stačí, ak máte pri sebe diaľkový ovládač. Po potiahnutí kľučky dverí sa automaticky odomknú dvere kabíny aj dvere batožinového priestoru. Ak chcete dvere zamknúť, stačí pri odchode z vozidla stlačiť tlačidlo na kľučke ľubovoľných dverí. Súčasťou tejto funkcie je tiež otváranie a zatváranie elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru bez použitia rúk. Jednoducho pohýbte nohou pod zadným nárazníkom a dvere batožinového priestoru sa otvoria alebo zatvoria – veľmi praktické, keď máte plné ruky.

Dvojité zamknutie
Image2
Dvojité zamknutie

Ak ste vozidlo uzamkli zvonka a zlodej rozbije okno na dverách, táto funkcia mu znemožní otvoriť akékoľvek dvere zvnútra.

Skrytý úložný priestor
Image2
Skrytý úložný priestor

Vďaka tomuto ľahko prístupnému úložnému priestoru pod podlahou batožinového priestoru budete mať malé predmety bezpečne uložené mimo viditeľnej oblasti. Otvor tohto úložného priestoru navyše prekrývajú a uzamykajú dvere batožinového priestoru, keď sú zatvorené.

Osvetlenie na uvítanie a bezpečný príchod domov
Image2
Osvetlenie na uvítanie a bezpečný príchod domov

Pre lepšiu bezpečnosť pri príchode k vozidlu v noci sa po jeho odomknutí diaľkovým ovládačom na 30 sekúnd rozsvietia vonkajšie svetlá a osvietia najbližšie okolie vozidla. Rozsvieti sa aj osvetlenie interiéru. A pri odchode od vozidla si môžete posvietiť na cestu zatiahnutím páčky na prepínanie svetiel. Pri tejto funkcii je možné nastaviť dobu svietenia na 30, 60 alebo 90 sekúnd.

Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením
Image2
Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením

Kľučky dverí vo farbe karosérie sú vybavené funkciou osvetlenia terénu – osvetľujú priestor pod kľučkami dverí, čo pri príchode k vozidlu v noci vyvoláva prívetivý dojem. Osvetlenie terénu sa automaticky aktivuje pri odomknutí vozidla pomocou diaľkového ovládania. Voliteľné osvetlenie typu LED pod dverami dokáže osvetliť oblasť pod otvorenými dverami a zvyšuje tak komfort nastupovania. Súčasťou systému zamykania bez kľúča

HomeLink® a automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom
Image2
HomeLink® a automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom

Systém diaľkového ovládania HomeLink® vám umožňuje ovládať externé domáce zariadenia, ako sú napríklad garážové brány, domáce alarmy a vonkajšie osvetlenie – to všetko bez opustenia vášho Volva. Vnútorné spätné zrkadlo zabraňuje vášmu oslneniu svetlami vozidiel idúcich za vami a obsahuje tiež kompas, ktorý vám uľahčuje navigáciu.

HomeLink je ochranná známka spoločnosti Gentex Corporation.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikácia Volvo On Call poskytuje prístup k praktickým službám a umožňuje ovládať mnohé funkcie vozidla na diaľku. Zároveň poskytuje nepretržitú osobnú asistenciu a možnosť inteligentného zdieľania vozidla. Len za pomoci telefónu môžete na diaľku nastaviť klímu v zaparkovanom vozidle, skontrolovať stav vozidla, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. A jednoducho si môžete viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. A v prípade elektromobilu XC40 Recharge poskytuje aplikácia ďalšie funkcie, ako je napríklad vyhľadávanie verejných nabíjacích staníc, kontrola stavu akumulátora a optimalizácia možností nabíjania pri dlhších jazdách. Prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete svoje vozidlo po určitý čas jednoducho zdieľať s inými osobami. Nech už ste kdekoľvek, prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete priateľom, členom rodiny či kolegom poskytnúť okamžitý prístup k svojmu vozidlu. Vozidlo si otvoria pomocou svojho mobilného telefónu a môžu vyraziť. Okrem toho poskytuje aplikácia Volvo On Call nepretržitý prístup k osobnej asistencii. Stačí stlačiť tlačidlo vo vozidle a vytvorí sa spojenie s operátorom, ktorý vám pomôže nájsť kaviareň alebo reštauráciu v okolí. A ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. Ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call sa automaticky odošle upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a zariadenia na nosenie na tele ako Apple Watch a Android Wear s hlasovým ovládaním. Dá sa použiť aj na počítači alebo tablete s operačným systémom Windows 10.

Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing
Image2
Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing

Služba Volvo On Call prepojí vaše Volvo s vaším smartfónom a je digitálnym kľúčom k radu služieb, ktoré zvyšujú komfort, šetria čas a uľahčujú život. Služba In-car Delivery vám napríklad umožňuje nakupovať cez internet, pričom vám bude tovar dodaný do batožinového priestoru vášho zaparkovaného vozidla, vďaka čomu nemusíte vyčkávať na príchod zásielky alebo cestovať za jej vyzdvihnutím na odberné miesto. A prostredníctvom Car Sharing vám ponúkame ďalšiu inovatívnu službu. Umožňuje vám zdieľať svoje vozidlo tým, že prostredníctvom aplikácie Volvo On Call k nemu udelíte prístup dôveryhodným priateľom, rodinným príslušníkom alebo kolegom. Služba Volvo On Call vám tiež umožňuje na diaľku ovládať vaše vozidlo a zahŕňa asistenčné služby pre prípad, ak by vaše vozidlo malo na ceste poruchu alebo by ste sa ocitli v núdzovej situácii. Vďaka tejto aplikácii môžete pred jazdou zapnúť predhrievanie kabíny, skontrolovať stav auta, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. Pred odchodom z domu môžete vo vozidle na diaľku zapnúť vyhrievanie alebo klimatizáciu – stačí ak prostredníctvom svojho smartfónu naštartujete motor alebo zapnete prídavný ohrievač. Volvo On Call vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie. Vďaka tejto aplikácii si môžete pohodlne viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. Ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. A ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call bude automaticky odoslané upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Ako bonus ponúka služba Volvo On Call stabilné internetové pripojenie cez strešnú anténu vozidla, takže vaše Volvo poslúži všetkým cestujúcim ako Wi-Fi hotspot. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a prenosné zariadenia ako Apple Watch, Android Wear alebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládaním. Možno ju používať aj na počítačoch s operačným systémom Windows 10 a je kompatibilná s tlačidlami Flic.

Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Image2
Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Aby sa zaistila ochrana vonkajších spätných zrkadiel pred poškodením, napríklad pri parkovaní vozidla alebo pri prejazde cez umývaciu linku, súčasným stlačením oboch tlačidiel ľavého a pravého zrkadla môžete zrkadlá sklopiť k vozidlu. Zrkadlá sa tiež dajú nastaviť tak, aby sa sklopili a odklopili automaticky pri každom zamknutí a odomknutí vozidla. A aby sa uľahčilo parkovanie, vonkajšie spätné zrkadlá sa pri cúvaní automaticky sklopia (alebo po stlačení príslušného tlačidla).

Tvrdené bočné okná
Image2
Tvrdené bočné okná

Tvrdené sklo v bočných oknách je tri až päť krát silnejšie ako bežné sklo rovnakej hrúbky. Tvrdené sklo zvyšuje bezpečnosť v prípade zrážky alebo rozbitia skla, pričom sa rozbije na malé kúsky, vďaka čomu znižuje riziko zranenia.

Laminátové bočné okná
Image2
Laminátové bočné okná

Laminátové sklo bočných okien účinne pomáha ochrániť vaše zaparkované Volvo pred nepozvanými návštevníkmi. Aj po rozbití skla je mimoriadne ťažké preniknúť dovnútra vozidla. Laminátové sklo tiež prispieva k odhlučneniu kabíny.

Uzamykateľné skrutky kolies
Image2
Uzamykateľné skrutky kolies

Pomocou týchto uzamykateľných skrutiek kolies si môžete zvýšiť zabezpečenie vozidla a znížiť riziko krádeže kolies. Vďaka jedinečnému nadstavcu na kľúč odmontujete kolesá len vy, váš predajca alebo váš technik. Ak si chcete skrutky dokonale zladiť s dizajnom kolies, vyberte si niektorú zo súprav skrutiek kolies s farebne zladenými krytkami v prevedení Matt Tech Black, Silver alebo Chrome.

Sedadlá
Nastaviteľné sedadlo spolujazdca
Image2
Nastaviteľné sedadlo spolujazdca

Plne nastaviteľné sedadlo spolujazdca vám ponúka napríklad možnosť nastavenia výšky a uhla sedacej časti tak, aby vám ideálne vyhovovala a poskytovala plnú oporu vašim stehnám. Veľkorysé nastavenia sedadiel smerom dopredu/dozadu umožňuje jednoducho nájsť perfektné miesto na sedenie. Aby sa zabezpečila pohodlná opora vášho chrbta, na oboch predných sedadlách sa dá nastaviť bedrová opierka chrbtice.

Predné sedadlá
Image2
Predné sedadlá

V predných sedadlách sa snúbi elegantný štýl a maximálny komfort. Ponúkajú kombináciu vychýrenej ergonómie značky Volvo a moderného škandinávskeho dizajnu. Predné sedadlá vozidla Volvo poskytujú mnohé možnosti nastavenia, takže si ich môžete dokonale prispôsobiť podľa svojich individuálnych telesných parametrov. Môžete si vychutnávať vyššiu polohu sedenia s dobrým výhľadom a pre zvýšenie komfortu môžu byť predné sedadlá doplnené o technológiu elektrického nastavovania s pamäťovou funkciou, elektricky nastaviteľnú bedrovú opierku s možnosťou nastavenia vo viacerých smeroch a funkciu vyhrievania. A pre dosiahnutie ešte lepšej opory stehien si sedadlá môžete vybaviť sedacími časťami s možnosťou manuálneho predĺženia.

Vyhrievané sedadlá vpredu
Image2
Vyhrievané sedadlá vpredu

Vyhrievané sedáky, operadlá a predĺžiteľné sedáky sedadiel (ak je nimi vozidlo vybavené) ponúkajú počas chladných rán okamžité pohodlie, ktoré je ešte príjemnejšie, ak sú sedadlá čalúnené kožou. Na výber sú k dispozícii tri úrovne vyhrievania s prepínaním na dotykovej obrazovke centrálneho displeja.

Vyhrievané zadné sedadlá
Image2
Vyhrievané zadné sedadlá

Vyhrievanie oboch sedacích častí a operadiel krajných zadných sedadiel zintenzívňuje pocit luxusu vo vašom Volve – vďaka okamžitému komfortu z pocitu útulného tepla počas chladných dní. Individuálne ovládacie prvky poskytujúce tri úrovne nastavenie sú pohodlne dostupné zo zadného sedadla.

Päť samostatných sedadiel
Image2
Päť samostatných sedadiel

Všetci piati cestujúci ocenia pohodlie samostatného, ergonomicky tvarovaného sedadla. Vďaka sedeniu v štýle kina máte vynikajúci výhľad z ktoréhokoľvek sedadla vo vozidle. Jednoducho nastaviteľné sedadlá v prednom a druhom rade umožňujú jednoducho nájsť vynikajúcu polohu na sedenie. Každé operadlo sedadiel v druhom rade sa sklápa samostatne a čo umožňuje vyhovieť požiadavkám jednotlivých pasažierov. Každé zadné sedadlo sa dá samostatne sklopiť do podlahy batožinového priestoru, takže môžete prepravovať pasažierov a/alebo náklad bez kompromisov v oblasti pohodlia alebo bezpečnosti, čo ešte viac zvyšuje mieru univerzálnosti vášho Volva.

Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča
Image2
Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča

Predĺženie sedacej časti poskytuje stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Dá sa pohodlne nastaviť podľa vašich požiadaviek. Vďaka svojej mimoriadnej šírke poskytuje veľkorysú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje vaše pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo spolujazdca
Image2
Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo spolujazdca

Spolujazdci s dlhými nohami zaiste ocenia komfortnú oporu stehien poskytovanú sedacou časťou s možnosťou predĺženia. Praktický doplnok s prídavnou plochou poskytuje spolujazdcovi veľkorysú oporu nôh, bez ohľadu na jeho polohu pri sedení. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Sedacie časti s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča a spolujazdca
Image2
Sedacie časti s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča a spolujazdca

Predĺženia sedacej časti poskytujú stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Dajú sa pohodlne nastaviť podľa vašich požiadaviek. Vďaka svojej mimoriadnej šírke poskytujú veľkorysú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje vaše pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Manuálne sklopné opierky hlavy na krajných zadných sedadlách
Image2
Manuálne sklopné opierky hlavy na krajných zadných sedadlách

Opierky hlavy na krajných zadných sedadlách ponúkajú možnosť jednoduchého sklopenia, vďaka čomu tak získate ešte lepší výhľad dozadu. Opierky sú konštruované tak, aby v sklopenej polohe bránili cestujúcim sadnúť si, až kým si ich nezdvihnú do ochrannej polohy.

Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
Image2
Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou

Elektricky ovládané sedadlo vodiča ponúka mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia – dokonalú polohu na šoférovanie tak nájdete veľmi ľahko. Vaše pohodlie ešte vylepší pamäťová funkcia, ktorá vždy nastaví sedadlo aj vonkajšie spätné zrkadlá do ideálnej polohy. Všetky funkcie nastavenia sedadiel možno ľahko nastavovať pomocou intuitívnych ovládacích prvkov alebo na centrálnom displeji s dotykovou obrazovkou. Ak odomknete vozidlo svojím osobným diaľkovým ovládačom, sedadlo aj vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky nastavia do polohy, ktorá zodpovedá vášmu poslednému nastaveniu. Polohu uloženú v pamäti môžete alternatívne navoliť aj pomocou pamäťových tlačidiel na hornom paneli predných dverí. Pamäťová funkcia je veľmi praktickým prvkom najmä v prípade, ak vozidlo používajú viacerí vodiči. Každý vodič alebo vodička má svoj osobný diaľkový ovládač a vozidlo nastaví individuálne nastavenia pre každý diaľkový ovládač. Dva diaľkové ovládače sú súčasťou štandardnej výbavy a vaše Volvo môže obsluhovať až 10 prídavných diaľkových ovládačov.

Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca
Image2
Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca

Toto elektricky ovládané sedadlo ešte viac zvyšuje komfort vášho spolujazdca vpredu. Sedacia časť aj operadlo sedadla spolujazdca ponúkajú mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia a dajú sa jednoducho nastaviť pomocou intuitívnych ovládacích prvkov na paneli umiestnenom vedľa sedadla.

Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách
Image2
Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách

Táto funkcia vám umožňuje stlačením tlačidla sklopiť opierky hlavy na krajných zadných sedadlách a získať tak ešte lepší výhľad dozadu. Opierky sú konštruované tak, aby v sklopenej polohe bránili cestujúcim sadnúť si, až kým si ich nezdvihnú do ochrannej polohy.

Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel
Image2
Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel

Vďaka tejto funkcii môžete pri nakladaní nákladu do batožinového priestoru stlačením tlačidla sklopiť jedno alebo obidve operadlá zadných sedadiel. Vďaka praktickému umiestneniu tlačidiel na strane batožinového priestoru sú vždy pohodlne na dosah.

Pevná bedrová opierka chrbtice
Image2
Pevná bedrová opierka chrbtice

Kvalitná bedrová opierka na sedadle výrazne napomáha svalstvu obklopujúcemu chrbticu pri udržiavaní prirodzeného zakrivenia chrbtice, vďaka čomu prispieva k uvoľneniu svalového napätia v tejto časti tela. Táto podpora je obzvlášť dôležitá, ak sedíte dlhšiu dobu.

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 4 smeroch
Image2
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 4 smeroch

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka na predných sedadlách zvyšuje pohodlie pri dlhých cestách. Poskytuje možnosť nastavenia vo vodorovnom aj zvislom smere a uľahčuje tak optimalizáciu opierky podľa vašich individuálnych potrieb.

Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
Image2
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov

Stredová lakťová opierka je úhľadne skrytá v operadle zadného sedadla a dá sa pohodlne sklopiť dole. Pri cestách na väčšiu vzdialenosť poskytuje komfort a priestor na občerstvenie.

Klíma
Tepelné čerpadlo
Image2
Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo slúži predovšetkým ako predlžovač dojazdu, ktorý pomáha šetriť energiu akumulátora v čisto elektrickom modeli XC40 Recharge. Keď je vonku chladno, prenáša tepelnú energiu buď z okolitého vzduchu, alebo z akumulátora a uvoľňuje ju na vyhriatie kabíny. Tento prenos tepla zabezpečuje kompresor, ktorý spotrebúva menej energie než štandardné elektrické kúrenie vozidla. Tepelné čerpadlo okrem toho prispieva k účinnejšej prevádzke klimatizácie, čím pomáha šetriť elektrickú energiu v rozsahu teplôt od 0 °C do 25 až 30 °C. Tepelné čerpadlo zároveň pomáha zohrievať, resp. ochladzovať akumulátor, čím sa optimalizuje výkon a dojazd počas dlhých jázd alebo vysokého zaťaženia.

Vysokonapäťové chladenie a kúrenie (HVCH)
Image2
Vysokonapäťové chladenie a kúrenie (HVCH)

Výkonné elektrické kúrenie a klimatizácia vytvárajú pohodlnú klímu vo vašom vozidle Volvo Recharge bez ohľadu na počasie. Keď sa vozidlo nabíja, môžete pripraviť ovzdušie v interiéri ešte pred jazdou. Či už je vonku chladno alebo horúco, elektrické kúrenie alebo klimatizácia vozidla sa starajú o to, aby ste zakaždým nastupovali do kabíny s príjemnou klímou. To zároveň pomáha predĺžiť dojazd v čisto elektrickom režime. Ak chcete dosiahnuť optimálny výhľad a pohodlie v chladnom počasí, môžete aktivovať vyhrievanie predných sedadiel, volantu, čelného skla, zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel. Funkciu prípravy ovzdušia v interiéri môžete šikovne ovládať pomocou aplikácie Volvo On Call na mobilnom telefóne, alebo jednoducho na centrálnom displeji vo vozidle. Spustite ju priamo, alebo si vyberte spomedzi ôsmich prednastavených časov odchodu. V čisto elektrickom modeli XC40 Recharge môžete aktivovať funkciu prípravy ovzdušia v interiéri aj v čase, keď sa vozidlo nenabíja, vďaka čomu bude jeho používanie ešte príjemnejšie a pohodlnejšie.

Vyhrievaný znak na mriežke chladiča
Image2
Vyhrievaný znak na mriežke chladiča

V chladnom počasí sa aktivuje elektrické vyhrievanie loga Volvo na mriežke chladiča, s cieľom optimalizovať výhľad prednej kamery za každých podmienok.

Elektronicky riadená klimatizácia, jednozónová
Image2
Elektronicky riadená klimatizácia, jednozónová

Vyberte si uprednostňovanú teplotu v kabíne a tento elektronicky riadený klimatizačný systém sa postará o zvyšok. Automaticky upravuje rýchlosť ventilátora, distribúciu vzduchu, ako aj chladenie a vykurovanie, čím optimalizuje pohodlie v kabíne. Teplota je nastavená spoločne pre celú kabínu. Klimatizačný systém taktiež odvlhčuje vzduch v kabíne, čím ešte viac zlepšuje pohodu na palube. Teplota sa dá nastaviť jednoducho pomocou stredového displeja alebo hlasového ovládania – vrátane manuálneho nastavenia rýchlosti ventilátora a distribúcie vzduchu. Klimatizačný systém možno zapnúť a vypnúť.

Vyhrievané ostrekovače čelného skla
Image2
Vyhrievané ostrekovače čelného skla

Vyhrievanie zabráni zamrznutiu čistiacej tekutiny v dýzach, vďaka čomu zabezpečuje ostrekovanie čelného skla aj v tých najtvrdších podmienkach.

CleanZone
Image2
CleanZone

So systémom CleanZone si môžete spolu s cestujúcimi užívať čisté a zdravé ovzdušie v kabíne. Monitoruje privádzaný vzduch a ak zistí prítomnosť škodlivín, môže uzavrieť prívod vzduchu do kabíny. Kombinovaný filter pomáha znižovať hladinu prachu, peľov, pevných častíc a chemických pachov. A za teplého počasia pomáha automatická funkcia CleanZone pripraviť v kabíne svieže ovzdušie vetraním pri odomknutí vozidla.

Dvojzónová klimatizácia vrátane chladenej priehradky na rukavice
Image2
Dvojzónová klimatizácia vrátane chladenej priehradky na rukavice

Účinná dvojzónová klimatizácia zabezpečuje vynikajúcu kvalitu vzduchu v kabíne a pohodlie v každom ročnom období a za každého počasia. Automaticky udržiava zvolenú teplotu interiéru, ktorú si vodič a spolujazdec vpredu môžu nastaviť nezávisle od seba. Výstupy vzduchu v podlahe a samostatne nastaviteľné vetracie otvory v zadnej časti stredovej konzoly zabezpečujú pohodlnú klímu v priestoroch zadných sedadiel aj počas dlhých ciest. Súčasťou výbavy je aj chladiaca priehradka na rukavice, v ktorej možno udržiavať občerstvenie v chlade, čo ešte prispieva k zvýšeniu komfortu pri dlhých cestách. Nastavenie klimatizácie v interiéri sa jednoducho ovláda prostredníctvom prvkov na intuitívnej dotykovej obrazovke. Výkonný kabínový filter pomáha čistiť vzduch od prachu, peľu a ďalších častíc – ak vy alebo vaši pasažieri trpíte alergiou, je to skutočné výhoda.

Ventilácia pred jazdou a klimatizácia po jazde
Image2
Ventilácia pred jazdou a klimatizácia po jazde

Táto funkcia vám umožní na diaľku spustiť ventilátor alebo palivové vyhrievanie, takže pri nastupovaní do kabíny na vás bude čakať príjemná klíma. Po odstavení vozidla a vypnutí motora môžete nechať spustenú klimatizáciu a udržiavať tak v kabíne príjemnú teplotu. Prípravné vetranie alebo vyhrievanie môžete zapnúť prostredníctvom aplikácie Volvo On Call alebo – ak čakáte v aute – priamo z centrálneho displeja vozidla aj bez štartovania motora.

Diaľkové spustenie klimatizácie
Image2
Diaľkové spustenie klimatizácie

Predstavte si, že pri každom nastúpení do vášho Volva bude kabína príjemne klimatizovaná – aj keď je vonku neznesiteľne teplo. Pomocou aplikácie Volvo On Call vo vašom smartfóne môžete na diaľku naštartovať motor a klimatizáciu vášho Volva. Takto sa kabína vychladí ešte predtým, ako sa vy a vaši pasažieri pohodlne vydáte na cestu. V závislosti od miestnych ekologických predpisov sa môže dĺžka behu motora upraviť v rozsahu od 1 do 15 minút.

Peľový filter
Image2
Peľový filter

Peľový filter zabraňuje vstupu prachových a peľových častíc do kabíny cez vetrací systém. Účinne prispieva k zdravej klíme interiéru.

Zadné tmavé tónované okná
Image2
Zadné tmavé tónované okná

Mimoriadne tmavé tónované sklá zadných okien dodávajú vášmu Volvu vycibrený vzhľad a pomáhajú chrániť kabínu pred slnečnými lúčmi a počas horúcich dní udržiavať príjemnú teplotu interiéru.

Predné okno znižujúce teplo
Image2
Predné okno znižujúce teplo

Toto čelné sklo pomáha zlepšovať klímu v kabíne obmedzením preniknutého tepelného žiarenia a odfiltrovaním infračervenej zložky slnečných lúčov.

Panoramatická strecha
Image2
Panoramatická strecha

Naše elektricky ovládané panoramatické strešné okno krásne presvetlí interiér vášho Volva a dodá mu dojem vzdušnosti. Jednoduchým stlačením tlačidla môžete otvoriť alebo vyklopiť prednú časť a zabezpečiť tak prísun čerstvého vzduchu do kabíny. Elektricky ovládaná slnečná clona z perforovaného textilu obmedzuje oslňovanie počas slnečných dní. Slnečná clona zároveň zachováva vzdušnú atmosféru interiéru. A po zaparkovaní auta za horúcich dní sa slnečná clona automaticky zatiahne, keď vonkajšia teplota dosiahne 25° C. Ku komfortnej klíme a bezpečnosti ďalej prispieva aj tmavo tónované laminované sklo. A ak po zaparkovaní vozidla zabudnete panoramatickú strechu zatvoriť, nie je problém ju zatvoriť z vonku pomocou diaľkového ovládania.

Prídavné palivové vyhrievanie
Image2
Prídavné palivové vyhrievanie

Toto mimoriadne účinné nezávislé kúrenie prispieva ku komfortu počas chladných rán a umožňuje zohriať kabínu pred odchodom. Pomáha aj rozmrazovať okná, aby ste mali lepší výhľad hneď od začiatku. Nastavte čas, kedy chcete vstúpiť do vyhriatej kabíny alebo spustite vyhrievanie na diaľku pomocou aplikácie smartfónu Volvo On Call.

Klimatizácia pri parkovaní po vypnutí motora
Image2
Klimatizácia pri parkovaní po vypnutí motora

Keď je vonku horúco, táto funkcia fúka dovnútra vonkajší vzduch, vďaka čomu pomáha udržiavať príjemnú teplotu v kabíne až 15 minút po zaparkovaní vozidla. Je to obzvlášť praktické, ak chcete napríklad zostať vo vozidle, keď je vypnutý motor.

Regulácia vlastností teploty v kabíne pri parkovaní
Image2
Regulácia vlastností teploty v kabíne pri parkovaní

Keď je chladno, táto funkcia využíva zvyškové teplo motora, vďaka čomu pomáha udržiavať príjemnú teplotu v kabíne až 15 minút po zaparkovaní vozidla. Je to obzvlášť praktické, ak chcete napríklad zostať vo vozidle, keď je vypnutý motor.

Vyhrievané sedadlá vpredu
Image2
Vyhrievané sedadlá vpredu

Vyhrievané sedáky, operadlá a predĺžiteľné sedáky sedadiel (ak je nimi vozidlo vybavené) ponúkajú počas chladných rán okamžité pohodlie, ktoré je ešte príjemnejšie, ak sú sedadlá čalúnené kožou. Na výber sú k dispozícii tri úrovne vyhrievania s prepínaním na dotykovej obrazovke centrálneho displeja.

Vyhrievané zadné sedadlá
Image2
Vyhrievané zadné sedadlá

Vyhrievanie oboch sedacích častí a operadiel krajných zadných sedadiel zintenzívňuje pocit luxusu vo vašom Volve – vďaka okamžitému komfortu z pocitu útulného tepla počas chladných dní. Individuálne ovládacie prvky poskytujúce tri úrovne nastavenie sú pohodlne dostupné zo zadného sedadla.

Vyhrievané čelné sklo
Image2
Vyhrievané čelné sklo

Tento prvok výbavy vám v mrazivom počasí umožní pohodlne odstrániť námrazu nielen z čelného skla, ale aj zo zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel. Stačí stlačiť tlačidlo a za chvíľu môžete vyraziť na cestu.

Vyhrievaný volant
Image2
Vyhrievaný volant

Elektricky vyhrievaný volant zvyšuje pohodlie počas chladných rán, aby ste mohli jazdiť bez rukavíc. Stlačte tlačidlo na centrálnom displeji a budete mať pri odjazde ruky v teple. Vyhrievanie môžete nastaviť v troch úrovniach.

Ostrekovače svetlometov
Image2
Ostrekovače svetlometov

Na účinné vyčistenie svetlometov od nečistôt používajú naše ostrekovače vysokotlakové dýzy. Aktivujú sa zároveň s ostrekovačmi čelného skla. Pri aktivácii sa dýzy vysunú z nárazníka. Inteligentné sekvenčné čistenie pomáha šetriť kvapalinu do ostrekovača.

Úložné priestory
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Image2
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

Umožňuje vám mať svoj smartfón stále poruke a zároveň ho nabíjať. Nepotrebujete k tomu žiadnu drôtovú nabíjačku – stačí vložiť váš smartfón do úložného priestoru pod centrálnu dotykovú obrazovku a indukčné nabíjanie zabezpečí dobitie batérie.

Uzamykateľná odkladacia skrinka pred spolujazdcom
Image2
Uzamykateľná odkladacia skrinka pred spolujazdcom

Priehradka na rukavice umožňuje pohodlné uloženie dokladov k vozidlu a iných drobností. Pre jednoduchšie hľadanie je osvetlená a je tiež vybavená praktickými držiakmi na ceruzky a platobnú kartu. Alarm zahŕňa aj funkciu Private Locking (zamykanie na ochranu súkromia). Táto funkcia vám umožňuje uzamknúť priehradku na rukavice v prípade, keď vozidlo opustíte a prenecháte ho spolu s diaľkovým ovládačom inej osobe – napríklad obsluhe parkoviska alebo technikovi v servise. Voliteľný vyklápací hák je ďalšou praktickou pomôckou zvyšujúcou pohodlie. A ak je vaše Volvo vybavené dvojzónovou klimatizáciou, priehradka na rukavice je klimatizovaná a zachová vaše nápoje v osviežujúcom stave.

Sklápací hák v priehradke na rukavice
Image2
Sklápací hák v priehradke na rukavice

Tento hák sa pohodlne vyklápa z veka priehradky na rukavice a počas šoférovania vám poskytuje zakúpené jedlo, menšiu príručnú tašku alebo nákupnú tašku na dosah ruky. Keď sa nepoužíva, je úhľadne skrytý vnútri priehradky na rukavice.

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom
Image2
Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

Predná stredová lakťová opierka prispieva ku každodennému pohodliu. Je vybavená priestrannou odkladacou priehradkou s priestorom napríklad na skrinkou na papierové vreckovky v plnej veľkosti. Vyberateľný odpadkový kôš s vekom vám pomáha udržiavať čistý a svieži vzhľad interiéru a nezabudlo sa ani na úložný priestor na smartfón doplnený o možnosť indukčného nabíjania. Pre vaše mobilné zariadenia je určená aj elektrická zásuvka s napätím 12 V a jeden alebo dva USB porty, pričom dva držiaky nápojov vám ponúkajú občerstvenie pohodlne na dosah ruky.

Priehradky v predných dverách
Image2
Priehradky v predných dverách

Naša patentovaná technológia Air Woofer Technology™ nám umožnila odstrániť reproduktory z dvier a ich miesto zaujal užitočný a mimoriadne priestranný úložný priestor. Do každého koša v predných dverách môžete odložiť predmety, ako napríklad kabelku alebo tri fľaše s objemom 1 l – veľmi praktický doplnok najmä počas dlhých ciest. A aby ste vždy mali vo všetkom poriadok, môžete si koše predných dverí vybaviť vložkou s organizérom.

Držiaky na platobné karty
Image2
Držiaky na platobné karty

Umožňujú rýchle nájdenie platobnej alebo diaľničnej platobnej karty, ktorú máte vďaka ich praktickému umiesteniu vždy pohodlne na dosah. Držiaky na karty sú úhľadne zakomponované do prístrojovej dosky blízko čelného skla a na zadnej strane slnečnej clony.

Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
Image2
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov

Stredová lakťová opierka je úhľadne skrytá v operadle zadného sedadla a dá sa pohodlne sklopiť dole. Pri cestách na väčšiu vzdialenosť poskytuje komfort a priestor na občerstvenie.

Skrytý úložný priestor pod sedadlom vodiča
Image2
Skrytý úložný priestor pod sedadlom vodiča

K zvýšeniu vášho komfortu prispieva skrytý úložný priestor pod sedadlom vodiča, ktorý je určený na odkladanie predmetov, ako napr. telefónu, peňaženky, fotoaparátu alebo menšej tašky alebo tabletu. Úložný priestor je ľahko dostupný a pomáha udržiavať čistý vzhľad interiéru.

Úložné vrecká na zadnej časti predných sedadiel
Image2
Úložné vrecká na zadnej časti predných sedadiel

Tieto praktické vrecká sú umiestnené na zadnej strane predných sedadiel a sú určené na odkladanie novín, časopisov a ďalších malých predmetov, ktoré budú mať pasažieri na zadných sedadlách vždy po ruke. Každé sieťové vrecko tiež poskytuje priestor až na tri 0,5 l fľaše.

Popolník a zapaľovač
Image2
Popolník a zapaľovač

Popolník s krytom je umiestnený na ľahko dostupnom mieste v niektorom z panelov držiakov nápojov v stredovej konzole. Popolník sa ľahko vyberá a vkladá, a jemný dizajn uľahčuje jeho čistenie. Zapaľovač sa dá namontovať do 12 V elektrických zásuviek v prednej a zadnej časti konzoly nad stredovým tunelom.

Podpora vodiča
Informačno-zábavný systém s technológiou Android
Image2
Informačno-zábavný systém s technológiou Android

Sme presvedčení, že svoje Volvo by ste mali vedieť používať rovnako intuitívne ako smartfón. Zažite novú generáciu pripojených vozidiel, ktoré vám prinášajú spoločnosti Volvo a Google. Elektromobil XC40 Recharge ponúka to najnovšie z oblasti informačno-zábavných systémov so zabudovanými aplikáciami a službami Google, ako je napríklad Asistent Google, Mapy Google a Obchod Google Play. Asistent Google s hlasovou aktiváciou je užitočný pomocník, ktorý vám umožní neustále sledovať cestu s rukami na volante. Môžete volať priateľom alebo im posielať SMS správy, nastavovať pripomienky či dokonca upravovať teplotu vo vozidle. Služba Mapy Google je plne integrovaná do vášho Volva. Prináša dopravné informácie v reálnom čase, automatické prepočítavanie trasy a hlasové ovládanie, aby ste sa rýchlejšie dostali do cieľa. Jednoducho sa používa a poskytuje užitočné informácie pre elektromobily, napríklad dojazd, odhadovaný stav akumulátora po príjazde a nabíjacie stanice na trase. Z obchodu Google Play môžete jednoducho preberať svoje obľúbené aplikácie rovnako ako na telefóne. Počas jazdy môžete pohodlne počúvať svoju obľúbenú hudbu, podcasty alebo audioknihy. Táto nová generácia informačno-zábavného systému sa navyše dokáže prispôsobiť vášmu správaniu a ponúka nebývalé možnosti osobného prispôsobenia, aby ste si mohli vychutnať dokonalý zážitok z jazdy. Vaše vozidlo je plne prepojené s vaším digitálnym životom, a to aj bez telefónu.

Poznámka: Dostupnosť vyššie uvedených funkcií a služieb sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho trhu.

Systém IntelliSafe Surround
Image2
Systém IntelliSafe Surround

Systém IntelliSafe Surround poskytuje podporu v hustej premávke a pri cúvaní na miestach s obmedzeným výhľadom. Keď vozidlo vojde do oblasti vášho mŕtveho uhla alebo sa k vám rýchlo priblíži zozadu (vo vašom jazdnom pruhu alebo v niektorom z jazdných pruhov po oboch stranách vášho vozidla), systém BLIS™ vás dokáže upozorniť svetelným signálom na ľavom alebo pravom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak nezareagujete na upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás môže jemne naviesť späť do vašej dráhy. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla neustále monitorujú mŕtve uhly a rozsiahly priestor za vaším vozidlom – vo dne aj v noci – a reagujú na takmer akýkoľvek typ vozidla, vrátane motocyklov. Ak sa v priestore vášho cúvania nachádzajú objekty križujúce vašu dráhu, systém CTA môže upútať vašu pozornosť zvukovou výstrahou z ľavého alebo pravého reproduktora a výstražnou grafikou na centrálnom displeji. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla dokážu rozpoznávať vozidlá, ktoré sa približujú zo strán. Ak senzory rozpoznajú vozidlo, systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) vás môže varovať a v prípade potreby zabrzdí za vás, aby pomohol predísť zrážke alebo ju aspoň zmierniť. Za optimálnych podmienok vám môže pomôcť aj s rozpoznávaním približujúcich sa cyklistov a chodcov. Systém výstrahy pre kolíziou zozadu dokáže varovať pred rýchlo sa približujúcimi vozidlami, ak jazdia príliš blízko a hrozí nehoda. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice.

Dôležitá poznámka: Tieto funkcie sú len podporné – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Sensus Connect
Image2
Sensus Connect

Systém Sensus Connect vás intuitívne prepojí s digitálnym svetom a vaším Volvom. Vychutnávajte si pocit absolútnej kontroly poskytovaný naším 9-palcovým centrálnym displejom s dotykovou obrazovkou, tlačidlami na volante, hlasovým ovládaním, bezdrôtovým pripojením smartfónu a naším audiosystémom High Performance ponúkajúcim dokonalý hudobný zážitok. Prostredníctvom vášho smartfónu máte okamžitý prístup k internetovým mapám a množstvu praktických automobilových aplikácií. So systémom Sensus Connect môžete napríklad počúvať internetové rádio, prenášať hudobné súbory, surfovať po internete a – ak máte navigačný systém Sensus Navigation – zdieľať vašu aktuálnu polohu, vyhľadať miestne podniky a nájsť parkovacie miesto. Keď príde čas, vaše Volvo si samo dokáže objednať servisnú prehliadku. To navyše znamená, že vaše Volvo je už dnes technicky pripravené na chystané webové a cloudové automobilové informačno-zábavné funkcie.

Navigačný systém Sensus Navigation
Image2
Navigačný systém Sensus Navigation

Navigačný systém Sensus Navigation poskytuje intuitívne navigačné pokyny a dokáže sa bezproblémovo pripájať k našim cloudovým službám a navigačným aplikáciám. Umožňuje pohodlné ovládanie pomocou hlasového ovládania alebo ovládacích prvkov dotykovej obrazovky. Pokyny navigačného systému sa zobrazujú na displeji vodiča a centrálnom displeji. Systém môžete ovládať bez toho, aby museli spustiť zrak z cesty – Volvu môžete dávať pokyny prirodzenou rečou a naša technológia hlasového ovládania vykoná vaše príkazy. Systém tiež môže ovládať spolujazdec a to prostredníctvom dotykovej obrazovky centrálneho displeja. Máte prístup k rôznym automobilovým aplikáciám – pomôžu vám napríklad nájsť parkovacie miesto a hneď zaň aj zaplatiť, informujú vašich priateľov o vašej aktuálnej polohe alebo vám pomôžu nájsť najlepšiu kaviareň v meste. Služba RTTI (Real Time Traffic Information) vám pomôže vyhnúť sa dopravným zápcham – vďaka prehľadnému zobrazeniu alternatívnych trás. Bezplatné aktualizácie máp zaručujú neustále aktuálne navigačné prostredie. Po pridaní aplikácie Volvo On Call môžete z vášho smartfónu prenášať do vozidla údaje o cieľoch jázd. Táto aplikácia vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie.

9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou
Image2
9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou

Náš 9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou vám umožňuje intuitívne ovládať funkcie vášho Volva a zostať pritom v spojení s vonkajším svetom. Veľké virtuálne tlačidlá na dotykovej obrazovke poskytujú jednoduché ovládanie a displej orientovaný na výšku prehľadne zobrazuje všetky informácie. Virtuálne tlačidlá sú dynamické – keď je to potrebné, zväčšia sa a zobrazia sa v spodnej časti obrazovky, aby boli viditeľnejšie a dali sa lepšie ovládať. Virtuálne tlačidlá môžete usporiadať podľa vašich preferencií. Pre jednoduchšie sledovanie displeja počas jazdy sú všetky informácie zobrazované v hornej časti displeja, pričom spodná časť je vyhradená pre ovládacie tlačidlá. Pokročilá technológia dotykového displeja zaručuje, že sa pri aktivovaní alebo deaktivovaní funkcie stačí dotknúť displeja len letmo. Niektoré príkazy môžete vykonať jednoduchým potiahnutím prsta po displeji – dokonca aj v rukaviciach. K elegantnému škandinávskemu vzhľadu kabíny prispieva lesklý, plne grafický displej, pričom vrstva eliminujúca odrazy a žiaru zabezpečuje dobrú viditeľnosť.

Adaptive Cruise Control
Image2
Adaptive Cruise Control

Adaptívny tempomat upravuje rýchlosť tak, aby sa udržiaval dostatočný odstup od pomalších vozidiel. Stačí si vybrať požadovanú rýchlosť a časový odstup od vozidla vpredu a potom si už len vychutnávate plynulú jazdu od nulovej rýchlosti až po maximálnu rýchlosť. Pri rýchlostiach vyšších ako 70 km/h pomáha systém Adaptive Cruise Control aj počas predbiehania. Keď zapnete smerové svetlá, vaše vozidlo krátko zrýchli smerom k vozidlu pred ním. Táto funkcia sa prispôsobuje jazdným režimom ECO a Dynamic, vďaka čomu pomáha šetriť palivo a prispieva k dynamickejšej jazde. Je aj inteligentná: adaptívny tempomat vozidla pomocou mapových dát z navigačného systému identifikuje kopce vpredu a prispôsobuje rýchlosť, aby optimalizoval pohodlie. Adaptive Cruise Control je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení
Image2
Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení

S funkciou varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) budete vždy o krok pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Zapnutie blikania všetkých svetelných indikátorov s vysokou frekvenciou vás upozorní na vozidlá, ktoré sa rýchlo približujú zozadu – ak jazdia v nebezpečne blízkej vzdialenosti a bezprostredne hrozí zrážka. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa tesne pred zrážkou napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice. Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení je súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Pilot Assist
Image2
Pilot Assist

Pri plynulej jazde v hustej premávke môže systém Pilot Assist pomôcť a poskytnúť jemnú podporu riadenia, čím pomôže udržať vozidlo v strede jazdného pruhu a zachovať nastavenú rýchlosť. A ak sa pred vami nachádza iné vozidlo, dokáže prispôsobiť vašu rýchlosť a pomôcť udržiavať nastavený odstup. Funkcia korigovania polohy volantu – ako súčasť systému Pilot Assist – je aktívna od zastavenia až do rýchlosti 130 km/h a dokáže uľahčiť jazdu v neustále sa zastavujúcej premávke, ako aj jazdu na diaľnici. Ak oboma rukami pustíte volant, Pilot Assist sa automaticky vypne. Na deaktiváciu systému vás upozorní nenápadné vibrovanie volantu. Pilot Assist je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Poznámka: Za riadenie vozidla, ako aj za udržiavanie správnej vzdialenosti a rýchlosti, je vždy zodpovedný vodič – a to aj pri použití funkcie Pilot Assist. Na intenzitu, s akou môžu pokročilé systémy asistencie vodičovi (ako je napríklad Pilot Assist) napomáhať pri zrýchľovaní, brzdení a zatáčaní, sú stanovené obmedzenia.

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)
Image2
Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information) vám poskytuje aktuálne informácie o obmedzeniach platných na danom cestnom úseku. Využíva údaje z kamery a informácie z navigačného systému Sensus a na ich základe vás upozorňuje na rýchlostné obmedzenia, značky „zákaz predbiehania“, „zákaz vjazdu“ a na rôzne typy doplnkových dopravných značiek. Dopravná značka je zobrazená na tachometri. Ak prekročíte rýchlostné obmedzenie, funkcia informovania o dopravných značkách vás na to upozorní blikajúcou ikonou rýchlostného obmedzenia. Môže vás tiež informovať o radaroch s kamerou na meranie rýchlosti. A ak pôjdete nesprávnym smerom na jednosmernú ulicu, upozorní vás na to ikonka značky „zákaz vjazdu“.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Hlasové ovládanie
Image2
Hlasové ovládanie

Hlasové ovládanie počúva a vykonáva vaše príkazy týkajúce sa ovládania klimatizácie, navigácie, zábavného systému a smartfónu. Stlačte tlačidlo na volante, vyslovte hlasový povel a ďalej sledujte premávku – hlasové ovládanie je dokonalým doplnením displejov a ďalších ovládacích prvkov vo vašom Volve.

Diaľkový ovládač vo volante
Image2
Diaľkový ovládač vo volante

Mnohé z funkcií vozidla ovládate celkom intuitívne, pričom počas jazdy vôbec nemusíte pustiť volant z rúk. Pomocou ovládacích prvkov na pravej strane volantu môžete na diaľku ovládať audiosystém, telefón, správy, pohyb v menu či palubný počítač. Jediným stlačením tlačidla aktivujete hlasové ovládanie. Pomocou tlačidiel na ľavej strane volantu môžete zasa ovládať systémy na podporu vodiča, ako napríklad systém Adaptive Cruise Control, Pilot Assist či obmedzovač rýchlosti.

Diaľkové ovládacie prvky na volante
Image2
Diaľkové ovládacie prvky na volante

Vďaka týmto intuitívnym ovládacím prvkom môžete ovládať rôzne funkcie, ako sú napríklad tempomat, telefón, informačno-zábavný systém, palubný počítač alebo obsah ponuky informácií na displeji vodiča bez toho, aby ste museli pustiť ruky z volantu. Jediným stlačením tlačidla môžete tiež zapnúť hlasové ovládanie.

Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Image2
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

Umožňuje vám mať svoj smartfón stále poruke a zároveň ho nabíjať. Nepotrebujete k tomu žiadnu drôtovú nabíjačku – stačí vložiť váš smartfón do úložného priestoru pod centrálnu dotykovú obrazovku a indukčné nabíjanie zabezpečí dobitie batérie.

Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone
Image2
Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone

Keď otvoríte kryt zrkadla v slnečnej clone, rozsvieti sa okolo neho svetlo – pohodlné a praktické. Integrované držiaky na lístky ešte viac zvýšia vaše pohodlie.

Automatické nastavenie úrovne predných svetlometov
Image2
Automatické nastavenie úrovne predných svetlometov

Svetelné lúče zo svetlometov typu LED sa automaticky nastavujú na optimálnu úroveň, aby vždy bola zabezpečená najlepšia možná viditeľnosť bez osvetľovania protiidúcich vozidiel. Nezávisí pritom na množstve nákladu. Systém dokonca dokáže zachovať nastavenie svetlometov na správnej úrovni aj počas rýchlej akcelerácie.

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
Image2
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá možno ľahko prispôsobiť podľa vašich požiadaviek. Z dôvodu ochrany spätných zrkadiel po zaparkovaní vozidla ich môžete sklopiť jednoduchým stlačením tlačidla. Dajú sa tiež nastaviť tak, aby sa automaticky sklopili po každom zamknutí vozidla. Pre uľahčenie parkovania si môžete ktorékoľvek z vonkajších spätných zrkadiel nakloniť dole, aby ste mali pri cúvaní dokonalý výhľad na obrubník alebo okraj chodníka. Môžete ich tiež nastaviť tak, aby sa ich poloha automaticky upravila po každom zaradení spiatočky. Vonkajšie spätné zrkadlá sú spolu so zadným oknom elektricky vyhrievané, vďaka čomu v zimnom období nezamrznú a výrazne tak prispejú k vašej bezpečnosti.

Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách
Image2
Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách

Táto funkcia vám umožňuje stlačením tlačidla sklopiť opierky hlavy na krajných zadných sedadlách a získať tak ešte lepší výhľad dozadu. Opierky sú konštruované tak, aby v sklopenej polohe bránili cestujúcim sadnúť si, až kým si ich nezdvihnú do ochrannej polohy.

Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel
Image2
Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel

Vďaka tejto funkcii môžete pri nakladaní nákladu do batožinového priestoru stlačením tlačidla sklopiť jedno alebo obidve operadlá zadných sedadiel. Vďaka praktickému umiestneniu tlačidiel na strane batožinového priestoru sú vždy pohodlne na dosah.

Vyhrievané čelné sklo
Image2
Vyhrievané čelné sklo

Tento prvok výbavy vám v mrazivom počasí umožní pohodlne odstrániť námrazu nielen z čelného skla, ale aj zo zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel. Stačí stlačiť tlačidlo a za chvíľu môžete vyraziť na cestu.

Vyhrievané ostrekovače čelného skla
Image2
Vyhrievané ostrekovače čelného skla

Vyhrievanie zabráni zamrznutiu čistiacej tekutiny v dýzach, vďaka čomu zabezpečuje ostrekovanie čelného skla aj v tých najtvrdších podmienkach.

Obmedzovač rýchlosti
Image2
Obmedzovač rýchlosti

Obmedzovač rýchlosti zaisťuje, že pri jazde neprekročíte nastavenú rýchlosť. Keď dosiahnete nastavenú rýchlosť, upozorní vás na to jemne zvýšený odpor plynového pedála. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stačí jednoducho zošliapnuť plynový pedál.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Parkovacia kamera, zadná
Image2
Parkovacia kamera, zadná

Táto zadná kamera uľahčuje cúvanie tým, že na centrálnom displeji ukazuje, čo sa deje za vozidlom. Zobrazené vodiace čiary slúžia na ďalšie uľahčenie parkovania. Zväčšený obraz bezprostredného okolia vozidla je veľmi praktická pomoc pri cúvaní k prívesu.

360° kamera
Image2
360° kamera

Naša 360° kamera prináša pocit istoty pri cúvaní alebo manévrovaní v stiesnených priestoroch s obmedzeným výhľadom. Na centrálnom displeji je k dispozícii šesť pohľadov vo vysokom rozlíšení. Predvolený je praktický pohľad na vozidlo a jeho okolie zhora z vtáčej perspektívy. A v prípade potreby si môžete vybrať pohľad dozadu alebo dopredu vrátane zobrazenia križovatky. Pohľad dozadu zahŕňa tiež navádzacie čiary, ktoré znázorňujú trajektóriu vozidla a uľahčujú vám parkovanie. Lepší prehľad o situácii vedľa vozidla získate zvolením pohľadu doľava alebo doprava. Systém využíva štyri kamery: jednu v každom vonkajšom spätnom zrkadle, jednu v prednej časti a jednu v zadnej časti. Dotykom jednotlivých záberov kamier na centrálnom displeji môžete zobraziť obraz len z danej kamery. Obraz zadnej kamery sa dá zväčšiť a zobraziť tak okolie bezprostredne okolo vozidla – obzvlášť praktická funkcia pri pripájaní prívesu.

12-palcový displej vodiča
Image2
12-palcový displej vodiča

12-palcový displej vodiča zobrazuje v intuitívne podobe všetky informácie, ktoré vodič potrebuje, vrátane navigačných pokynov, rozhrania telefónu a aktuálnych dopravných značiek. Rozloženie informácií na displeji sa dokáže prispôsobiť tomu, ako ho používate, a displej vám ponúka na výber štyri grafické režimy. Displej je umiestnený priamo pred vodičom a obsahuje dva veľké okrúhle ukazovatele a jeden stredový informačný panel. Ak používate navigáciu, tento panel sa zväčší. Jas displeja sa automaticky prispôsobuje úrovni vonkajšieho svetla tak, aby čo najmenej namáhal váš zrak.

12-palcový displej vodiča
Image2
12-palcový displej vodiča

Nová generácia 12-palcového informačného displeja vodiča zobrazuje všetky dôležité informácie, ktoré vodič potrebuje, aby mal nestále prehľad o situácii. Vyznačuje sa intuitívnym ovládaním a môžete si ho jednoducho prispôsobiť podľa svojich potrieb a aktuálnej jazdnej situácie. Informačný displej vodiča ponúka tri režimy zobrazenia s odlišným rozsahom informácií: Calm, Navi a Car Centric. Navyše sú k dispozícii tri grafické motívy, ktoré ponúkajú odlišný vzhľad podľa vašich preferencií. K dispozícii v čisto elektrickom modeli XC40 Recharge.

Osvetlenie interiéru
Image2
Osvetlenie interiéru

Osvetlenie interiéru ideálne dopĺňa exkluzívne prostredie kabíny. Akonáhle odomknete svoje Volvo, rozsvieti sa osvetlenie interiéru spolu s osvetlením priestoru na nohy a náladovým osvetlením, ktoré prispieva k útulnej atmosfére a pohode počas cestovania. Čítacie lampičky vpredu sú zakomponované do stropnej konzoly.

Osvetlenie interiéru vysokej úrovne
Image2
Osvetlenie interiéru vysokej úrovne

Keď sa vonku zotmie, naše špičkové osvetlenie interiéru vnáša do vášho Volva vysoko sofistikovanú atmosféru – od okamihu, keď otvoríte dvere, až do chvíle, kedy dorazíte do cieľa. Zabudované priestorové osvetlenie, osvetlené prahové lišty a interiérové náladové osvetlenie vytvárajú prívetivé prostredie. Svetlovody osvetľujúce ozdobné prvky obloženia palubnej dosky, diskrétne viacfarebné náladové osvetlenie, osvetlenie odkladacích priečinkov vo dverách a osvetlenie držiakov nápojov – to všetko ešte prispieva k útulnému pocitu a uľahčuje hľadanie predmetov v tme. Čítacie lampičky na zadných sedadlách sú odtienené tak, aby neoslňovali vodiča. Pre uľahčenie nakladania batožiny do vozidla v tme sú aj dvere batožinového priestoru vybavené zabudovaným osvetlením.

Tempomat
Image2
Tempomat

Tempomat zvyšuje komfort pri jazde po diaľnici tým, že udržiava nastavenú rýchlosť bez toho, aby ste museli držať nohu na plynovom pedáli. Ovláda sa pohodlne z volantu.

LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)
Image2
LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)

Naše najpokročilejšie LED svetlomety poskytujú výnimočné osvetlenie, zaručujú lepší prehľad v zákrutách a optimalizujú váš výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. Pri otáčaní volantu sa svetlomety natočia tak, aby osvetlili zákrutu pred vami. S týmito LED svetlometmi si môžete počas jazdy v noci vychutnávať vyššiu svietivosť a dlhší dosah diaľkových svetiel. Diaľkové svetlá navyše nemusíte vôbec vypínať – ak sa oproti vám približuje vozidlo alebo dobiehate iné vozidlo, svetlomety sa automaticky prepnú na stretávacie svetlá, aby ste neoslňovali iných vodičov. Keď druhé vozidlo prejde okolo, svetlomety sa prepnú späť na diaľkové svetlá, aby ste mali optimálny výhľad. Tieto svetlomety sú navyše inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené. Táto výbava zahŕňa aj hmlové svetlá, ktoré zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. A pre uľahčenie manévrovania pri nízkej rýchlosti alebo cúvaní sa svetlomety pri otáčaní volantu natočia až o 15 stupňov a osvietia okolie bezprostredne okolo vozidla. Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva.

Hmlové svetlomety s funkciou natáčania
Image2
Hmlové svetlomety s funkciou natáčania

Hmlové svetlomety zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. A keď otočíte volantom o viac ako 30 stupňov pri rýchlosti nižšej ako 30 km/h alebo pri cúvaní, tak uľahčujú manévrovanie a cúvanie v tme tým, že osvietia blízke okolie vozidla (až do 15 stupňov od vozidla). Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva. Funkcia natáčania vyžaduje dynamické LED svetlá.

Ukazovateľ vonkajšej teploty
Image2
Ukazovateľ vonkajšej teploty

Zabezpečuje vám aktuálne informácie týkajúce sa stavu vozovky v závislosti od počasia. Ukazovateľ vonkajšej teploty sleduje vonkajšiu teplotu a upozorní vás na prípadné riziko námrazy.

Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) s funkciou automatického brzd
Image2
Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) s funkciou automatického brzd

Systém BLIS™ vám poskytuje podporu – ak je nutné často meniť jazdné pruhy v hustej premávke – prostredníctvom upozornenia na vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom uhle vášho ľavého alebo pravého spätného zrkadla a v prípade potreby aj pomocou asistencie pri riadení. Systém CTA zasa upozorňuje na križujúce vozidlá a aktivuje brzdy, čím vám uľahčí vycúvanie z parkovacieho miesta. Keď vozidlo vojde do oblasti vášho mŕtveho uhla alebo sa k vám rýchlo priblíži zozadu (vo vašom jazdnom pruhu alebo v niektorom z jazdných pruhov po oboch stranách vášho vozidla), systém BLIS™ vás dokáže upozorniť svetelným signálom na ľavom alebo pravom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak nezareagujete na upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás môže jemne naviesť späť do vašej dráhy. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla neustále monitorujú mŕtve uhly a rozsiahly priestor za vaším vozidlom – vo dne aj v noci – a reagujú na takmer akýkoľvek typ vozidla, vrátane motocyklov. Ak sa v priestore vášho cúvania nachádzajú objekty križujúce vašu dráhu, systém CTA môže upútať vašu pozornosť zvukovou výstrahou z ľavého alebo pravého reproduktora a výstražnou grafikou na centrálnom displeji. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla rozpoznávajú vozidlá, ktoré sa približujú zo strán. Ak senzory rozpoznajú vozidlo, systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) vás môže varovať a v prípade potreby zabrzdí za vás, aby pomohol predísť zrážke alebo ju aspoň zmierniť. Za optimálnych okolností tiež dokáže upozorniť na blížiacich sa cyklistov a chodcov. Systém BLIS™ a systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA sú súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Dôležitá poznámka: Tieto funkcie sú len podporné – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Zadný parkovací asistent
Image2
Zadný parkovací asistent

Zadný parkovací asistent pomáha pri cúvaní do tesných priestorov s obmedzeným výhľadom. Keď sa vozidlo priblíži k prekážke, upozorní vás výstražný zvuk zo zadných reproduktorov a na centrálnom displeji sa objaví výstražná grafika. Frekvencia výstražného zvuku sa bude zvyšovať, čím bližšie sa vozidlo priblíži k prekážke.

Zadný a predný parkovací asistent
Image2
Zadný a predný parkovací asistent

Zadný a predný parkovací asistent pomáha pri manévrovaní v tesných priestoroch s obmedzeným výhľadom. Keď sa vozidlo priblíži k prekážke, upozorní vás pulzujúci zvuk zo zadných alebo predných reproduktorov a na centrálnom displeji sa objaví výstražná grafika. Frekvencia výstražného zvuku sa bude zvyšovať, čím bližšie sa vozidlo priblíži k prekážke.

Parkovací asistent Park Assist Pilot
Image2
Parkovací asistent Park Assist Pilot

S naším praktickým parkovacím asistentom Park Assist Pilot sa parkovanie stane vašou obľúbenou činnosťou. Meria parkovacie miesto a ak má priestor dĺžku minimálne 1,2-násobku dĺžky vozidla, dokáže prevziať riadenie a zaparkovať. Parkovací asistent Park Assist Pilot zvládne pozdĺžne aj kolmé parkovanie a tiež vám pomôže pri vychádzaní z tesného parkovacieho miesta pri pozdĺžnom parkovaní.

Nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia
Image2
Nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia

Súčasťou voliča jazdných režimov je nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia, ktorý umožňuje prispôsobiť charakteristiku posilňovača riadenia – závislú od rýchlosti jazdy – podľa vašich osobných preferencií. Aj keď sa otáčanie volantu automaticky prispôsobuje rýchlosti vášho vozidla, na stredovom displeji si môžete vybrať tri rôzne úrovne citlivosti a charakteristiky riadenia – nízku, strednú a vysokú úroveň asistencie v rámci celého rozsahu rýchlosti vozidla.

Integrácia smartfónu
Image2
Integrácia smartfónu

Vďaka prepojeniu známeho rozhrania a funkcií svojho smartfónu s centrálnym displejom si môžete užívať všetky výhody inteligentného prostredia interiéru vášho Volva. Prostredníctvom dotykovej obrazovky, ovládacích prvkov na volante alebo hlasového ovládania môžete uskutočňovať hovory, písať správy, vychutnávať si pôžitok z hudby alebo používať navigáciu. Vďaka káblovému prepojeniu cez prídavný USB port v stredovej lakťovej opierke medzi prednými sedadlami sa bude nabíjať batéria vášho externého zariadenia a vy si prostredníctvom audiosystému vozidla môžete vychutnávať zvuk tej najvyššej kvality. Funkcia integrácie smartfónu podporuje zariadenia iPhone® (model 5 alebo novší) prostredníctvom služby Apple CarPlay, ako aj smartfóny s operačným systémom Android (verzia 5.0 Lollipop alebo novšia) prostredníctvom služby Android Auto.

Viac informácií nájdete pri popise modelu:
http://www.apple.com/ios/carplay/
https://www.android.com/auto/

Apple CarPlay a CarPlay sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Android Auto je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Dažďový senzor
Image2
Dažďový senzor

Dažďový senzor dokáže automaticky spustiť stierače, keď začne pršať, alebo keď čelné sklo ostrieka voda. Vaše pohodlie rovnako zvýši aj to, že nastavuje rýchlosť stieračov čelného skla.

Denné prevádzkové svetlá so senzorom denného svetla
Image2
Denné prevádzkové svetlá so senzorom denného svetla

Denné prevádzkové svetlá zvyšujú vašu viditeľnosť za denného svetla. Keď sa svetelné podmienky zmenia a je potrebné rozsvietiť svetlomety, tak sa svetlomety zapnú automaticky. Tie sa automaticky zapnú aj vtedy, keď zapnete predné stierače alebo zadné hmlové svetlo.

Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou manuálneho stlmenia odrazivosti
Image2
Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou manuálneho stlmenia odrazivosti

Spätné zrkadlá môžu odrážať ostré svetlo dopadajúce zozadu a oslňovať vodiča. Stlmenie odrazivosti používajte, ak vás vyrušuje svetlo dopadajúce zozadu. Nižšia úroveň odrazivosti sa nastavuje posunutím páčky smerom do priestoru pre cestujúcich. Návrat do normálneho režimu sa vykonáva posunutím páčky smerom k čelnému sklu. Zrkadlá s automatickým nastavením úrovne odrazivosti nemajú páčku na ručné nastavovanie.

Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo
Image2
Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo

Vnútorné spätné zrkadlo je vybavené funkciou automatického stlmovania, ktorá pomáha chrániť oči pred oslnením svetlami vozidiel idúcich vzadu. Akonáhle intenzita svetla klesne, zrkadlo sa automaticky vráti do normálneho režimu.

Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom
Image2
Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom

Zabráňte oslneniu vďaka tomuto vnútornému spätnému zrkadlu s bezrámovým dizajnom a funkciou automatického nastavovania stlmenia. Automaticky sa nastavuje tak, aby odkláňalo odraz od svetiel vozidiel jazdiacich vzadu a keď za vami nie je žiadne oslňujúce svetlo, zrkadlo sa automaticky upraví naspäť na pôvodné nastavenie.

Ako navigačná pomôcka sa v spätnom zrkadle nepretržite zobrazuje smerový údaj kompasu.

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia
Image2
Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá sú vybavené funkciou synchrónneho stlmovania, ktorá pomáha chrániť oči pred oslnením svetlami vozidiel idúcich vzadu. Akonáhle intenzita svetla klesne, zrkadlo sa automaticky vráti do normálneho režimu.

Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Image2
Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Aby sa zaistila ochrana vonkajších spätných zrkadiel pred poškodením, napríklad pri parkovaní vozidla alebo pri prejazde cez umývaciu linku, súčasným stlačením oboch tlačidiel ľavého a pravého zrkadla môžete zrkadlá sklopiť k vozidlu. Zrkadlá sa tiež dajú nastaviť tak, aby sa sklopili a odklopili automaticky pri každom zamknutí a odomknutí vozidla. A aby sa uľahčilo parkovanie, vonkajšie spätné zrkadlá sa pri cúvaní automaticky sklopia (alebo po stlačení príslušného tlačidla).

Elektricky ovládané okná, vpredu a vzadu
Image2
Elektricky ovládané okná, vpredu a vzadu

Komfort elektricky sťahovaných okien si môže vychutnávať každý člen posádky vášho Volva. Ovládacie prvky sú prakticky umiestnené v lakťových opierkach dverí. A ak cestujete s malými deťmi, môžete sťahovanie zadných okien uzamknúť zo sedadla vodiča.

Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti
Image2
Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti

Náš posilňovač riadenia závislý od rýchlosti poskytuje presne takú mieru asistencie, ktorá je potrebná pre maximalizáciu komfortu a presnosti odozvy riadenia: ponúka tuhšie riadenie pri diaľničných rýchlostiach a voľnejšie v pomalej premávke. Reakcie volantu sa dajú tiež prispôsobiť pomocou voliča jazdných režimov, ktorý patrí k voliteľným prvkom výbavy.

Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)
Image2
Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)

Náš systém Indirect Tyre Pressure Monitoring System vás prostredníctvom displeja vodiča okamžite upozorní na prípadný nízky tlak v niektorej z pneumatík a pomôže vám tak zaistiť bezpečné ovládanie vozidla. Systém je aktívny od rýchlosti 30 km/h.

Lišty stieračov so zabudovanými ostrekovačmi
Image2
Lišty stieračov so zabudovanými ostrekovačmi

Tieto inovatívne lišty stieračov zlepšujú viditeľnosť pri každej rýchlosti tým, že rovnomerne a okamžite rozvádzajú ostrekovaciu kvapalinu po celom čelnom skle. Pritom minimalizujú narušovanie výhľadu vodiča a spotrebu kvapaliny do ostrekovačov. Ak máte vyhrievané lišty stieračov, pomôžu vám zabezpečiť dokonalú viditeľnosť aj za najnepriaznivejších podmienok.

Komunikácia
Sensus Connect
Image2
Sensus Connect

Systém Sensus Connect vás intuitívne prepojí s digitálnym svetom a vaším Volvom. Vychutnávajte si pocit absolútnej kontroly poskytovaný naším 9-palcovým centrálnym displejom s dotykovou obrazovkou, tlačidlami na volante, hlasovým ovládaním, bezdrôtovým pripojením smartfónu a naším audiosystémom High Performance ponúkajúcim dokonalý hudobný zážitok. Prostredníctvom vášho smartfónu máte okamžitý prístup k internetovým mapám a množstvu praktických automobilových aplikácií. So systémom Sensus Connect môžete napríklad počúvať internetové rádio, prenášať hudobné súbory, surfovať po internete a – ak máte navigačný systém Sensus Navigation – zdieľať vašu aktuálnu polohu, vyhľadať miestne podniky a nájsť parkovacie miesto. Keď príde čas, vaše Volvo si samo dokáže objednať servisnú prehliadku. To navyše znamená, že vaše Volvo je už dnes technicky pripravené na chystané webové a cloudové automobilové informačno-zábavné funkcie.

Pripojenie Bluetooth®
Image2
Pripojenie Bluetooth®

K zvýšeniu vášho pohodlia a zábavy vo vozidle prispieva pripojenie Bluetooth®, ktoré vám umožňuje bezdrôtovo pripojiť váš smartfón k vozidlu Volvo. Telefonujte alebo odpovedajte na hovory s oboma rukami na volante a vychutnávajte si prenos zvuku prostredníctvom audiosystému vozidla. A pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla vám systém automaticky umožní ľubovoľne prepínať hovor z telefónu na hlasitú súpravu a späť.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Volvo Car Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Image2
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

Umožňuje vám mať svoj smartfón stále poruke a zároveň ho nabíjať. Nepotrebujete k tomu žiadnu drôtovú nabíjačku – stačí vložiť váš smartfón do úložného priestoru pod centrálnu dotykovú obrazovku a indukčné nabíjanie zabezpečí dobitie batérie.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikácia Volvo On Call poskytuje prístup k praktickým službám a umožňuje ovládať mnohé funkcie vozidla na diaľku. Zároveň poskytuje nepretržitú osobnú asistenciu a možnosť inteligentného zdieľania vozidla. Len za pomoci telefónu môžete na diaľku nastaviť klímu v zaparkovanom vozidle, skontrolovať stav vozidla, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. A jednoducho si môžete viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. A v prípade elektromobilu XC40 Recharge poskytuje aplikácia ďalšie funkcie, ako je napríklad vyhľadávanie verejných nabíjacích staníc, kontrola stavu akumulátora a optimalizácia možností nabíjania pri dlhších jazdách. Prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete svoje vozidlo po určitý čas jednoducho zdieľať s inými osobami. Nech už ste kdekoľvek, prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete priateľom, členom rodiny či kolegom poskytnúť okamžitý prístup k svojmu vozidlu. Vozidlo si otvoria pomocou svojho mobilného telefónu a môžu vyraziť. Okrem toho poskytuje aplikácia Volvo On Call nepretržitý prístup k osobnej asistencii. Stačí stlačiť tlačidlo vo vozidle a vytvorí sa spojenie s operátorom, ktorý vám pomôže nájsť kaviareň alebo reštauráciu v okolí. A ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. Ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call sa automaticky odošle upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a zariadenia na nosenie na tele ako Apple Watch a Android Wear s hlasovým ovládaním. Dá sa použiť aj na počítači alebo tablete s operačným systémom Windows 10.

Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing
Image2
Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing

Služba Volvo On Call prepojí vaše Volvo s vaším smartfónom a je digitálnym kľúčom k radu služieb, ktoré zvyšujú komfort, šetria čas a uľahčujú život. Služba In-car Delivery vám napríklad umožňuje nakupovať cez internet, pričom vám bude tovar dodaný do batožinového priestoru vášho zaparkovaného vozidla, vďaka čomu nemusíte vyčkávať na príchod zásielky alebo cestovať za jej vyzdvihnutím na odberné miesto. A prostredníctvom Car Sharing vám ponúkame ďalšiu inovatívnu službu. Umožňuje vám zdieľať svoje vozidlo tým, že prostredníctvom aplikácie Volvo On Call k nemu udelíte prístup dôveryhodným priateľom, rodinným príslušníkom alebo kolegom. Služba Volvo On Call vám tiež umožňuje na diaľku ovládať vaše vozidlo a zahŕňa asistenčné služby pre prípad, ak by vaše vozidlo malo na ceste poruchu alebo by ste sa ocitli v núdzovej situácii. Vďaka tejto aplikácii môžete pred jazdou zapnúť predhrievanie kabíny, skontrolovať stav auta, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. Pred odchodom z domu môžete vo vozidle na diaľku zapnúť vyhrievanie alebo klimatizáciu – stačí ak prostredníctvom svojho smartfónu naštartujete motor alebo zapnete prídavný ohrievač. Volvo On Call vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie. Vďaka tejto aplikácii si môžete pohodlne viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. Ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. A ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call bude automaticky odoslané upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Ako bonus ponúka služba Volvo On Call stabilné internetové pripojenie cez strešnú anténu vozidla, takže vaše Volvo poslúži všetkým cestujúcim ako Wi-Fi hotspot. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a prenosné zariadenia ako Apple Watch, Android Wear alebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládaním. Možno ju používať aj na počítačoch s operačným systémom Windows 10 a je kompatibilná s tlačidlami Flic.

Audiosystémy
Audiosystém Performance
Image2
Audiosystém Performance

Tento základný audiosystém s tromi reproduktormi je navrhnutý tak, aby dokonale zapadol do vášho Volva a prehrával dobrý zvuk, najmä pre vodiča a spolujazdca na prednom sedadle. V každom z horných panelov predných dverí je širokopásmový reproduktor. A pod čelným sklom je skrytý náš patentovaný subwoofer s technológiou Air Woofer Technology™, ktorý prehráva precízne a mohutné basy. Týmto spôsobom sa uvoľnil dodatočný úložný priestor v predných dverách. Audiosystém možno pohodlne ovládať tlačidlami na volante, prostredníctvom centrálneho displeja alebo hlasového ovládania.

Audiosystém High Performance
Image2
Audiosystém High Performance

Náš audiosystém High Performance – vytvorený na mieru podľa akustických vlastností vášho Volva – ponúka skutočne čistý a prirodzený zvuk. Naše patentované basové reproduktory s technológiou Air Woofer Technology™ poskytujú precízny a výkonný basový zvuk. Sú umiestnené za palubnou doskou, vďaka čomu uvoľnili kapacitu predných dverí na vytvorenie mimoriadneho úložného priestoru. Tento výkonný audiosystém s ôsmimi reproduktormi možno pohodlne ovládať prostredníctvom tlačidiel na volante, centrálneho displeja alebo hlasového ovládania.

Audiosystém Harman Kardon Premium Sound
Image2
Audiosystém Harman Kardon Premium Sound

Audiosystém Harman Kardon Premium Sound poskytuje nádherne vyvážený a výkonný zvuk. O úchvatný zážitok, pri ktorom sa budete cítiť ako v koncertnej sále, sa postará 14 hi-fi reproduktorov vrátane odvetrávaného subwoofera s produkciou basového zvuku, ktorý pocítite celým svojím telom. Tento špičkový audiosystém bol vyvíjaný spoločne so špecialistami na hi-fi systémy zo spoločnosti Harman Kardon. 14 reproduktorov poháňa digitálny zosilňovač s výkonom 600 W. Sú prispôsobené akustike interiéru Volva a poskytujú silný zážitok z priestorového zvuku, ktorý sa vyznačuje vysokou kvalitou a vernosťou reprodukcie. Jedinečný softvér spracovania zvuku – Dirac® Unison Tuning – optimalizuje ozvenu každého jedného reproduktora, ako aj spoločnú ozvenu všetkých reproduktorov, vďaka čomu zabezpečuje, že pôsobia v dokonalej harmónii. Takže nech už sedíte kdekoľvek, vy a vaši pasažieri si môžete vychutnávať bezchybný prvotriedny zážitok z počúvania za všetkých podmienok a – v neposlednom rade – z mimoriadne jednotného a zomknutého basového zvuku.

Audiovybavenie
Subwoofer s odvetrávaním
Image2
Subwoofer s odvetrávaním

S týmto hladko integrovaným odvetrávaným subwooferom si vo vašom Volve môžete vychutnávať hlboké a čisté basy. Vďaka inovovanej technológii pulzuje enormným objemom vzduchu, ktorý pretláča cez otvor v oblúku medzi zadnými kolesami, a produkuje tak extrémne hlboké a neskreslené basové tóny. Suwboofer je tenký a integrovaný do architektúry vozidla, vďaka čomu šetrí miesto a neuberá z batožinového priestoru.

Diaľkový ovládač vo volante
Image2
Diaľkový ovládač vo volante

Mnohé z funkcií vozidla ovládate celkom intuitívne, pričom počas jazdy vôbec nemusíte pustiť volant z rúk. Pomocou ovládacích prvkov na pravej strane volantu môžete na diaľku ovládať audiosystém, telefón, správy, pohyb v menu či palubný počítač. Jediným stlačením tlačidla aktivujete hlasové ovládanie. Pomocou tlačidiel na ľavej strane volantu môžete zasa ovládať systémy na podporu vodiča, ako napríklad systém Adaptive Cruise Control, Pilot Assist či obmedzovač rýchlosti.

Digitálne rozhlasové vysielanie vo formáte DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Image2
Digitálne rozhlasové vysielanie vo formáte DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Digitálne rádio vám umožní počúvať digitálne rozhlasové vysielanie Digital Audio Broadcasting (DAB+) – štandard pre digitálne rádiá v Európe. V krajinách s vysielaním vo formáte DAB+ budete mať prístup k väčšiemu počtu rozhlasových staníc, lepšiemu rozhlasovému príjmu a zvuku s vysokou kvalitou.

Zábava
Prijímač digitálnej televízie
Image2
Prijímač digitálnej televízie

S prijímačom digitálnej televízie môžete v odstavenom aute sledovať na centrálnom displeji pozemné televízne vysielanie. Digitálnu televíziu môžete pohodlne ovládať pomocou dotykovej obrazovky alebo voliteľného diaľkového ovládania. Prepojenie s naším mediálnym serverom umožní cestujúcim počas jazdy sledovať digitálnu televíziu na svojich smartfónoch alebo tabletoch.

Čalúnenie Textile
Textil Charcoal v interiéri Charcoal (R100)
Image2
Textil Charcoal v interiéri Charcoal (R100)

Jemne tkaná látka, ktorá ponúka pohodlie za každého počasia a pri všetkých teplotných podmienkach. Vyznačuje sa odolnosťou a praktickosťou – ideálny materiál pre každodenný život.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond

Čalúnenie Premium Textile
Textil City Canvas Charcoal v interiéri Charcoal (R780)
Image2
Textil City Canvas Charcoal v interiéri Charcoal (R780)

Moderná prémiová textília vyššej úrovne zaručuje dokonalú odolnosť vhodnú do mesta.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond

Textil City Block Grey Melange v interiéri Charcoal (R7C0)
Image2
Textil City Block Grey Melange v interiéri Charcoal (R7C0)

Moderná prémiová textília vyššej úrovne zaručuje dokonalú odolnosť vhodnú do mesta.

Čalúnenie: Grey Melange
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Kožené čalúnenie
Koža Amber v interiéri Charcoal (RD20)
Image2
Koža Amber v interiéri Charcoal (RD20)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Červená koža Oxide Red v interiéri Charcoal (RD90)
Image2
Červená koža Oxide Red v interiéri Charcoal (RD90)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Oxide Red
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Koža Blond v interiéri Charcoal/Blond (UD70)
Image2
Koža Blond v interiéri Charcoal/Blond (UD70)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Charcoal/Blond
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RD00)
Image2
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RD00)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Koža Blond v interiéri Charcoal/Blond (UD70)
Image2
Koža Blond v interiéri Charcoal/Blond (UD70)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Charcoal/Blond
Poťah stropu kabíny: Blond

Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RD00)
Image2
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RD00)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond

Čalúnenie Nubuck Textile/perforovaná koža Fine Nappa
Textil Nubuck/perforovaná koža Nappa farby Charcoal v interiéri Charcoal (RB00)
Image2
Textil Nubuck/perforovaná koža Nappa farby Charcoal v interiéri Charcoal (RB00)

Panely sedadiel z textilu Nubuck v kombinácii s výstelkami a vložkami z jemnej perforovanej kože Fine Nappa a kontrastnými bielymi švami a lemovaním vytvárajú pravý športový vzhľad a štýl. Nubuck je špičková technická tkanina s príťažlivým vzhľadom, vynikajúcou priľnavosťou a prirodzeným odvetrávaním. Vyznačuje sa odolnosťou a praktickosťou – ideálny materiál pre každodenný život. Jemná koža Fine Nappa sa vyznačuje prirodzeným hladkým povrchom a jej perforovaný povrch zároveň zlepšuje odvetrávanie.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Textil Nubuck/perforovaná koža Nappa Charcoal v interiéri Charcoal/Lava (RB00)
Image2
Textil Nubuck/perforovaná koža Nappa Charcoal v interiéri Charcoal/Lava (RB00)

Panely sedadiel z textilu Nubuck v kombinácii s výstelkami a vložkami z jemnej perforovanej kože Fine Nappa a kontrastnými bielymi švami a lemovaním vytvárajú pravý športový vzhľad a štýl. Nubuck je špičková technická tkanina s príťažlivým vzhľadom, vynikajúcou priľnavosťou a prirodzeným odvetrávaním. Vyznačuje sa odolnosťou a praktickosťou – ideálny materiál pre každodenný život. Jemná koža Fine Nappa sa vyznačuje prirodzeným hladkým povrchom a jej perforovaný povrch zároveň zlepšuje odvetrávanie.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal/Lava
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Volanty
Kožený volant, Charcoal
Image2
Kožený volant, Charcoal

Volant s ručne zošívaným koženým poťahom vo farbe Charcoal a rámom rovnakej farby lemujúcimi stred a lúče. Celkový dojem kvalitného spracovania završuje výrazný endlovací steh.

Kožený volant s obkladom Uni-deco
Image2
Kožený volant s obkladom Uni-deco

Volant s ručne zošívaným koženým poťahom vo farbe Charcoal. Obloženie Uni-deco dopĺňa stred a lúče volantu o rám so saténovo kovovým prevedením. Celkový dojem kvalitného spracovania završuje výrazný endlovací steh.

Športový volant potiahnutý perforovanou kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Image2
Športový volant potiahnutý perforovanou kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal

Trojlúčový športový volant s ručne zošívaným poťahom z jemnej kože Fine Nappa a perforovanej kože vo farbe Charcoal. Kontrastné biele prešívanie ladí s koženým obložením v iných častiach vozidla a obklad Uni-deco dopĺňa stred a lúče volantu o rám so saténovo kovovým vyhotovením.

Volant R-Design potiahnutý perforovanou kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal
Image2
Volant R-Design potiahnutý perforovanou kožou s obložením Uni-deco, farba Charcoal

Trojlúčový volant R-Design s ručne zošívaným poťahom z jemnej kože Fine Nappa a perforovanej kože vo farbe Charcoal. Spodný lúč tvorí hliník v prevedení hodvábne matného kovu a zdobí ho emblém R-Design. Kontrastné prešívanie ladí s koženým obložením R- Design v iných častiach vozidla a obklad Uni-deco dopĺňa stred a lúče volantu o rám so saténovo kovovým prevedením.

Radiace páky
Kožená hlavica radiacej páky, farba Charcoal s obložením Uni-deco, manuálna prevodovka
Image2
Kožená hlavica radiacej páky, farba Charcoal s obložením Uni-deco, manuálna prevodovka

Kožou potiahnutá hlavica radiacej páky na manuálne radenie. Luxusná povrchová úprava hlavice je v dokonalom súlade s celým interiérom, čo z nej v priestore pre cestujúcich robí povestnú čerešničku na torte.

Kožená hlavica radiacej páky, farba Charcoal s obložením Uni-deco
Image2
Kožená hlavica radiacej páky, farba Charcoal s obložením Uni-deco

Kožou potiahnutá hlavica radiacej páky na automatické radenie. Luxusná povrchová úprava hlavice je v dokonalom súlade s celým interiérom, čo z nej v priestore pre cestujúcich robí povestnú čerešničku na torte.

Kožená hlavica radiacej páky R-Design, Charcoal, automatická prevodovka Geartronic™
Image2
Kožená hlavica radiacej páky R-Design, Charcoal, automatická prevodovka Geartronic™

Táto jedinečná kožená hlavica radiacej páky R-Design prispieva k výraznému športovému charakteru vášho vozidla. Zvýraznené švy a dekoratívny panel R-Design v prevedení hodvábne matného kovu dodávajú atmosféru v znamení hi-tech.

Krištáľová radiaca páka Crystal Geartronic ™ od spoločnosti Orrefors®
Image2
Krištáľová radiaca páka Crystal Geartronic ™ od spoločnosti Orrefors®

Exkluzívne radiace páky pre 8-rychlostnú automatickú prevodovku Geartronic ™ sú výsledkom ručnej práce švédskych sklárov zo spoločnosti Orrefors® a vyrábajú sa z pravého masívneho krištáľu. Vzniká tak prekrásne spojenie remeselného majstrovstva a technológie – šperk predstavujúci esenciu moderného škandinávskeho dizajnu.

Ozdobné prvky obloženia
Ozdobné prvky obloženia Origin
Image2
Ozdobné prvky obloženia Origin

Vďaka vygravírovaným prvkom obloženia Origin dýcha interiér atmosférou modernosti, pričom sa môžete pokochať pohľadom na štýlovú mapu centra Göteborgu – rodného mesta vášho švédskeho mestského SUV.

Ozdobné prvky obloženia Origin
Image2
Ozdobné prvky obloženia Origin

Vďaka vygravírovaným prvkom obloženia Origin dýcha interiér atmosférou modernosti, pričom sa môžete pokochať pohľadom na štýlovú mapu centra Göteborgu – rodného mesta vášho švédskeho mestského SUV.

Ozdobné prvky obloženia Urban Grid Aluminium
Image2
Ozdobné prvky obloženia Urban Grid Aluminium

Konkávne ozdobné prvky obloženia Urban Grid Aluminium – z brúseného hliníka s ozdobnými ryhami – na palubnej doske a horných paneloch predných dverí vytvárajú sofistikovaný a moderný vzhľad a charakter. A po zotmení sú krásne osvetlené, vďaka čomu ďalej dotvárajú atmosféru v interiéri – vo dne aj v noci.

Ozdobné prvky obloženia Cutting Edge Aluminium
Image2
Ozdobné prvky obloženia Cutting Edge Aluminium

Konkávne ozdobné hliníkové prvky obloženia Cutting Edge Aluminium na palubnej doske a horných paneloch predných dverí vytvárajú kontrastný grafický trojdimenzionálny efekt, ktorý obohacuje športový charakter vášho Volva R-Design. A po zotmení sú krásne osvetlené, vďaka čomu ďalej dotvárajú atmosféru v interiéri – vo dne aj v noci.

(R-Design)

Ozdobné prvky obloženia Driftwood
Image2
Ozdobné prvky obloženia Driftwood

Jedinečné drevené obloženie z pravého dreva, tvarované prírodnou silou vody, vetra alebo vĺn.

Puzdrá na diaľkový ovládač
Puzdro na diaľkový ovládač, plast vo farbe Charcoal
Image2
Puzdro na diaľkový ovládač, plast vo farbe Charcoal

Drobné detaily dokážu vyvolať silný dojem. Toto puzdro na diaľkový ovládač dokonale odráža úroveň majstrovského spracovania a čistý dizajn interiéru vášho Volva a možno ho objednať so špecifickými požiadavkami na jeho dizajn. Plastové prevedenie vo farbe Charcoal je súčasťou štandardnej výbavy, môžete si ho však objednať s poťahom z rovnakej kože, aká je použitá na vašich sedadlách, alebo s obložením z rovnakého dreva, akým je obložený interiér.

Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Charcoal
Image2
Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Charcoal

Toto puzdro na diaľkový ovládač z kože Fine Nappa vo farbe Charcoal dokonale odráža úroveň majstrovského spracovania a čistý dizajn interiéru vášho vozidla a je exkluzívnou pripomienkou Volva, ktoré šoférujete.

Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Amber
Image2
Puzdro na diaľkový ovládač, koža vo farbe Amber

Toto puzdro na diaľkový ovládač z kože Fine Nappa vo farbe Amber dokonale odráža úroveň majstrovského spracovania a čistý dizajn interiéru vášho vozidla a je exkluzívnou pripomienkou Volva, ktoré šoférujete.

Puzdro na diaľkový ovládač R-Design, Charcoal
Image2
Puzdro na diaľkový ovládač R-Design, Charcoal

Toto puzdro na diaľkový ovládač z kože Fine Nappa vo farbe Charcoal dokonale odráža úroveň majstrovského spracovania a čistý dizajn interiéru vášho vozidla a je exkluzívnou pripomienkou Volva, ktoré šoférujete.

Koberčeky
Textilné koberčeky
Image2
Textilné koberčeky

Tieto jednoducho použiteľné textilné podlahové koberčeky zdokonaľujú komfortný a bezpečný charakter vášho Volva. Sú štýlové, praktické a navrhnuté tak, aby dokonale zapadli do interiéru vozidla. Pomáhajú udržiavať interiér v dobrom stave, poskytujú účinnú ochranu proti nečistotám a tesne priliehajú k podlahe. Rovnako je ich možné ľahko vybrať kvôli čisteniu.

Textilné koberčeky R-Design, Lava
Image2
Textilné koberčeky R-Design, Lava

Textilné koberčeky R-Design sú športovým a veľmi praktickým doplnkom dynamického vzhľadu vášho Volva. Tieto jednoducho použiteľné vysokokvalitné textilné koberčeky zdokonaľujú komfortný a bezpečný charakter vášho Volva. Pomáhajú udržiavať interiér v dobrom stave, poskytujú účinnú ochranu proti nečistotám a tesne priliehajú k podlahe. Rovnako je ich možné ľahko vybrať kvôli čisteniu.

Textilné koberčeky R-Design, farba Charcoal
Image2
Textilné koberčeky R-Design, farba Charcoal

Textilné koberčeky R-Design sú športovým a veľmi praktickým doplnkom dynamického vzhľadu vášho Volva. Tieto jednoducho použiteľné vysokokvalitné textilné koberčeky zdokonaľujú komfortný a bezpečný charakter vášho Volva. Pomáhajú udržiavať interiér v dobrom stave, poskytujú účinnú ochranu proti nečistotám a tesne priliehajú k podlahe. Rovnako je ich možné ľahko vybrať kvôli čisteniu.

Podlahové rohože z tvarovaného plastu, farba Charcoal
Image2
Podlahové rohože z tvarovaného plastu, farba Charcoal

Táto súprava plastových podlahových rohoží určených do priestoru pre cestujúcich sa vyznačuje mäkkosťou a pružnosťou gumového materiálu. Zahŕňa tiež rohož na stredovú konzolu a bola navrhnutá tak, aby chránila podlahu vášho Volva a zároveň nenarušovala dizajn jeho interiéru. K praktickým výhodám patria mäkké vyvýšené okraje po celom obvode, ktoré zabezpečujú optimálnu ochranu pred vlhkosťou a špinou. Farba aj tvar rohoží dokonale zapadá do interiéru vozidla. Rohože sa jednoducho inštalujú a tesne priliehajú k podlahe vďaka integrovaným príchytkám, ktoré zapadajú do inštalačných otvorov s ochranou proti priesaku. Dajú sa jednoducho vybrať a rýchlo opláchnuť vodou.

Ďalšie štýlové prvky interiéru
Osvetlenie interiéru základnej úrovne
Image2
Osvetlenie interiéru základnej úrovne

Osvetlenie interiéru je dôležitou súčasťou exkluzívneho zážitku v interiéri vášho Volva. Osvetlenie interiéru základnej úrovne obsahuje svetlá na čítanie na predných sedadlách, osvetlenie odkladacej skrinky pred spolujazdcom, priestorové osvetlenie na predných a zadných sedadlách a osvetlenie batožinového priestoru.

Osvetlenie interiéru vysokej úrovne
Image2
Osvetlenie interiéru vysokej úrovne

Keď sa vonku zotmie, naše špičkové osvetlenie interiéru vnáša do vášho Volva vysoko sofistikovanú atmosféru – od okamihu, keď otvoríte dvere, až do chvíle, kedy dorazíte do cieľa. Zabudované priestorové osvetlenie, osvetlené prahové lišty a interiérové náladové osvetlenie vytvárajú prívetivé prostredie. Svetlovody osvetľujúce ozdobné prvky obloženia palubnej dosky, diskrétne viacfarebné náladové osvetlenie, osvetlenie odkladacích priečinkov vo dverách a osvetlenie držiakov nápojov – to všetko ešte prispieva k útulnému pocitu a uľahčuje hľadanie predmetov v tme. Čítacie lampičky na zadných sedadlách sú odtienené tak, aby neoslňovali vodiča. Pre uľahčenie nakladania batožiny do vozidla v tme sú aj dvere batožinového priestoru vybavené zabudovaným osvetlením.

Podlaha a vložky dverí pokryté textilom Lava
Image2
Podlaha a vložky dverí pokryté textilom Lava

Kobercovina Lava zvýrazňuje pôsobivú a kontrastnú jedinečnosť interiéru Charcoal vo vašom Volve. Pokrýva podlahu, vložky dverí, spodnú časť prístrojovej dosky a boky stredovej konzoly.

Športové pedále
Image2
Športové pedále

Exkluzívny športový vzhľad a štýl interiéru vášho Volva môžete ešte obohatiť o tieto športové pedále. Ich povrch tvorí brúsený hliník a guma, ktorá zabezpečuje lepšiu priľnavosť.

Poťah stropu kabíny vo farbe Blond
Image2
Poťah stropu kabíny vo farbe Blond

Poťah stropu kabíny vo farbe Blond zdokonaľuje vzdušnú, priestrannú atmosféru vo vašom Volve. Tento poťah stropu kabíny je štandardnou súčasťou výbavy pri všetkých čalúneniach v interiéri Blond a Blond/Charcoal.

Poťah stropu Charcoal
Image2
Poťah stropu Charcoal

S poťahom stropu kabíny vo farbe Charcoal si môžete vy aj vaši cestujúci vychutnávať ešte dynamickejšiu atmosféru interiéru vášho Volva, ktorý pôsobí dojmom kokpitu pretekárskeho vozidla. Tento poťah stropu je k dispozícii pre všetky varianty čalúnenia interiéru vo farbe Charcoal.

Hliníkové prahové lišty Recharge vpredu
Image2
Hliníkové prahové lišty Recharge vpredu

Nastupujte štýlovo. Tieto hliníkové prahové lišty s vygravírovaným logom Recharge sú vhodne zladené s vnútornými prahmi predných dverí a po každom otvorení dverí navodia silný pocit trvalého luxusu.

Prahové lišty Volvo, hliníkové
Image2
Prahové lišty Volvo, hliníkové

Pri každom otvorení dodajú vášmu Volvu nádych exkluzivity prahové lišty predných dvier.

Farby exteriéru
Červená metalíza 360 Coral Red
Image2
Červená metalíza 360 Coral Red

Živá, moderná červeno-oranžová metalíza s jednoliatym vzhľadom, ktorá má individualistický mestský výraz, inšpirovaný módou a dizajnom.

614 Ice White
Image2
614 Ice White

Jasná, jednoliata biela farba s prerušovanými bielymi tónmi, ktorá zdokonaľuje tvar vozidla a dodáva intenzitu.

707 Crystal White, perleť
Image2
707 Crystal White, perleť

Trblietavá, iskrivá biela perleťová farba vytvorená z troch vrstiev laku, ktorá vytvára jemný, hlboký perleťový efekt pre hodvábny, hladký vzhľad a čistý, exkluzívny výzor.

723 Denim Blue, metalíza
Image2
723 Denim Blue, metalíza

Bohatá, dymovo modrá metalická farba s dostatočnou hĺbkou a splývavým, hodvábnym povrchom. Moderná klasika, ktorá funguje všade, inšpirovaná škandinávskou módou.

720 Bursting Blue, metalíza
Image2
720 Bursting Blue, metalíza

Iskrivá a intenzívna modrá príznačná svojou sýtosťou a striebristými kovovými časticami.

722 Maple Brown (metalíza)
Image2
722 Maple Brown (metalíza)

Hlboká, bohatá hnedá metalíza s teplým leskom lešteného tmavého dreva a pražených kávových zŕn pre dodatočnú štipku moderného luxusu.

717 Onyx Black, metalíza
Image2
717 Onyx Black, metalíza

Elegantná, hlboká čierna metalíza so žiarivou iskrou za silného denného svetla a s prenikavou tmavosťou pri slabom osvetlení.

733 Sage Green, metalíza
Image2
733 Sage Green, metalíza

Sivastá zelená metalíza s trendy jednoliatym vzhľadom, ktorý vytvára silný dojem mestského dizajnu. So zapustenými jemnými zlatými sklenenými vločkami, ktoré sa na priamom slnečnom svetle rozžiaria.

725 Fusion Red, metalíza
Image2
725 Fusion Red, metalíza

Jasná, mohutná, červená metalíza, z ktorej jedinečným a vyvážene škandinávskym spôsobom vyžaruje šport a elegancia. Moderná farba, výrazná a súčasne sofistikovaná.

727 Pebble Grey, metalíza
Image2
727 Pebble Grey, metalíza

Teplá, iskrivá sivá metalíza s béžovým charakterom, ktorý pripomína surový prírodný vzhľad ľanu a švédskej žuly. Prináša mimoriadne dynamický a moderný dojem s mimoriadne vysokými kontrastmi, ktoré zdokonaľujú tvary vozidla.

Sivá metalíza 728 Thunder Grey
Image2
Sivá metalíza 728 Thunder Grey

Výrazná, jednoliata sivá metalíza pre moderný dizajnový výzor s osobitosťou. Táto farba, jemne prechádzajúca z tmavosivej do svetlo modrej, pripomína hlboké spektrum oblohy počas búrky.

Strieborná metalíza 729 Glacier Silver
Image2
Strieborná metalíza 729 Glacier Silver

Táto svieža, ľahká metalická farba, inšpirovaná prírodnou krásou ľadovca, prináša dojem zamrznutej bielej s odtieňmi modrej. Má mohutný, solídny charakter, ktorý prináša štipku moderného produktového dizajnu s nádychom škandinávskeho chladu.

019 Black Stone
Image2
019 Black Stone

Lesklá elegantná jednoliata čerň s lakom pripomínajúcim klavírnu čiernu farbu leštenú do vysokého lesku. Táto kultová a dokonalá čierna farba Volvo sa pôvodne predstavila začiatkom 70. rokov.

Štýlové prvky karosérie
Strecha v kontrastnej farbe, 614 Ice White
Image2
Strecha v kontrastnej farbe, 614 Ice White

Kontrastná strecha a kryty vonkajších spätných zrkadiel v bielej farbe Ice White zvýraznia moderný dizajn vášho auta a dodajú mu jedinečný vzhľad, vďaka ktorému bude vyčnievať z davu. K dispozícii v kombinácii s väčšinou farieb karosérie pre stupeň výbavy Momentum.

Strecha v kontrastnej farbe, 019 Black Stone
Image2
Strecha v kontrastnej farbe, 019 Black Stone

Jedinečné prevedenie modelu R-Design – lesklá čierna farba Black Stone na streche a krytoch vonkajších spätných zrkadiel vytvára silný športový charakter a dokonale ladí s ďalšími dizajnovými prvkami v lesklej farbe Black Stone.

Kryty vonkajších spätných zrkadiel, farba 614 Ice White
Image2
Kryty vonkajších spätných zrkadiel, farba 614 Ice White

Kombinácia kontrastnej strechy a vonkajších spätných zrkadiel v prevedení Ice White dodá vášmu Volvu individuálny štýl a zdôrazní jeho moderný charakter.

Kryty vonkajších spätných zrkadiel, farba 019 Black Stone
Image2
Kryty vonkajších spätných zrkadiel, farba 019 Black Stone

Tieto charakteristické kryty vonkajších spätných zrkadiel v lesklej čiernej úprave Black Stone dodajú vášmu Volvu individuálny štýl a zdôraznia jeho športový charakter a exkluzivitu.

Pri stupni výbavy R-Design v štandardnej výbave.

Kryty vonkajších spätných zrkadiel, farebne zladené
Image2
Kryty vonkajších spätných zrkadiel, farebne zladené

Kryty vonkajších spätných zrkadiel zladené s farbou karosérie.

Uzavretá mriežka chladiča vo farbe karosérie
Image2
Uzavretá mriežka chladiča vo farbe karosérie

Táto jedinečná zakrytá mriežka chladiča s rámom a vložkou vo farbe karosérie vytvára vizuálne osobité spracovanie prednej časti vozidla. Tento dizajn je možný vďaka tomu, že elektrické vozidlo nepotrebuje toľko vzduchu na chladenie ako vozidlá so zážihovým alebo vznetovým motorom.

Reliéfne logo Recharge na stĺpiku C/D
Image2
Reliéfne logo Recharge na stĺpiku C/D

Reliéfne logo „Recharge“ na stĺpiku C/D jasne poukazuje na elektrifikáciu.

Stĺpik kabíny so znakom R-Design
Image2
Stĺpik kabíny so znakom R-Design

Štýlové logo R-Design na C stĺpiku kabíny dáva jasne najavo jedinečnosť vášho Volva R-Design.

Bočné okenné lišty v čiernej farbe
Image2
Bočné okenné lišty v čiernej farbe

Bočné okenné lišty v čiernej farbe dodávajú vášmu Volvu športový nádych a cieľavedomý vzhľad.

Vysokolesklé čierne bočné okenné lišty
Image2
Vysokolesklé čierne bočné okenné lišty

Bočné okenné lišty v lesklej čiernej farbe dodávajú vášmu Volvu XC40 nádych exkluzivity.

Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením
Image2
Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením

Kľučky dverí vo farbe karosérie sú vybavené funkciou osvetlenia terénu – osvetľujú priestor pod kľučkami dverí, čo pri príchode k vozidlu v noci vyvoláva prívetivý dojem. Osvetlenie terénu sa automaticky aktivuje pri odomknutí vozidla pomocou diaľkového ovládania. Voliteľné osvetlenie typu LED pod dverami dokáže osvetliť oblasť pod otvorenými dverami a zvyšuje tak komfort nastupovania. Súčasťou systému zamykania bez kľúča

Predná mriežka chladiča s čiernou vložkou a chrómovaným rámom
Image2
Predná mriežka chladiča s čiernou vložkou a chrómovaným rámom

Inovovaný dizajn mriežky chladiča – s lesklým chrómovaným rámom – pôsobí, akoby sa mriežka vznášala vnútri otvoru v karosérii. Vozidlu dodáva štýlový nádych, ktorý prispieva k dynamickému vzhľadu evokujúcemu výkon.

Mriežka chladiča R-Design s vysokolesklou čiernou vložkou a rámom v prevedení hodvábne matného kovu
Image2
Mriežka chladiča R-Design s vysokolesklou čiernou vložkou a rámom v prevedení hodvábne matného kovu

Vysokolesklá čierna mriežka chladiča R-Design s horizontálnym sieťovaným vzorom a kontrastným rámom v prevedení hodvábne matného kovu prispieva k výraznej vizuálnej identite.

Predná mriežka chladiča Inscription vo vysokolesklom čiernom prevedení s chrómovým rámom
Image2
Predná mriežka chladiča Inscription vo vysokolesklom čiernom prevedení s chrómovým rámom

Mriežka chladiča vo vysokolesklej čiernej farbe a lesklý chrómový rám sú navrhnuté tak, aby vyzerali akoby plávali vnútri otvoru karosérie. Čierne spodné vonkajšie mriežky s chrómovým pásikom sú štýlové a prispievajú k silovému a dynamickému vzhľadu vozidiel.

Skryté koncovky výfuku, klzná doska vo farbe Silver
Image2
Skryté koncovky výfuku, klzná doska vo farbe Silver

Lesklá striebristá zadná klzná doska so skrytými koncovkami výfuku dodáva zadnej časti vozidla robustný, ale štýlový vzhľad.

Strešný spojler
Image2
Strešný spojler

Tento štýlový strešný spojler zlepšuje dynamický charakter a aerodynamiku vozidla Volvo. Jeho konštrukcia pomáha optimalizovať obtekanie vzduchu a zvyšovať prítlak, vďaka čomu sa znižuje odpor vzduchu a zlepšuje stabilita pri vysokých rýchlostiach. Horná časť vo farbe karosérie a kontrastná čierna spodná plocha spoluvytvárajú čistý a moderný vzhľad. Do spojlera je hladko integrované horné brzdové svetlo vozidla a dýza ostrekovača zadného okna.

Strešné lyžiny, lesklý hliník
Image2
Strešné lyžiny, lesklý hliník

Tieto hladko zakomponované hliníkové strešné lišty s hodvábnou kovovou povrchovou úpravou zlepšujú dynamický dizajn vášho vozidla Volvo a uľahčujú využívanie systému na upevnenie nákladu. Ich aerodynamický dizajn pomáha znižovať aerodynamický hluk a spotrebu paliva.

Strešné lyžiny, čierne
Image2
Strešné lyžiny, čierne

Tieto hladko zakomponované strešné lyžiny v matnej čiernej farbe zlepšujú dynamický dizajn vášho vozidla Volvo a uľahčujú využívanie systému na upevnenie nákladu. Ich aerodynamický dizajn pomáha znižovať aerodynamický hluk a spotrebu paliva.

Strešné lišty, farba Glossy Black
Image2
Strešné lišty, farba Glossy Black

Tieto hladko zakomponované hliníkové strešné lišty v lesklej čiernej farbe zlepšujú dynamický dizajn vášho vozidla Volvo a uľahčujú využívanie systému na upevnenie nákladu. Ich aerodynamický dizajn pomáha znižovať aerodynamický hluk a spotrebu paliva.

Pri stupni výbavy R-Design v štandardnej výbave.

Bez emblému motora vzadu
Image2
Bez emblému motora vzadu

Svoje Volvo môžete mať bez emblému motora vzadu.

Bez emblémov vzadu (vľavo a vpravo)
Image2
Bez emblémov vzadu (vľavo a vpravo)

Svoje Volvo môžete mať bez emblémov vzadu (vľavo a vpravo).

Disky
21″ zliatinové disky, 5 trojitých otvorených lúčov, Black Diamond Cut – W011
Image2
21″ zliatinové disky, 5 trojitých otvorených lúčov, Black Diamond Cut – W011

Tieto 21-palcové disky s 5 trojitými lúčmi vylepšujú dynamický a silový charakter vášho Volva. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a vysokolesklého čierneho laku. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8 x 21
Rozmery pneumatiky: 245/40R21

20″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Black Diamond Cut, predné – 1133
Image2
20″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Black Diamond Cut, predné – 1133

Tieto 20-palcové zliatinové disky s 5 dvojitými lúčmi a aerodynamickým dizajnom dokonale dotvárajú dynamické vlastnosti vášho SUV Volvo Recharge. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a vysokolesklého čierneho laku. Aerodynamický dizajn pomáha znižovať odpor vzduchu, čo poskytuje dobré predpoklady pre dlhý dojazd. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8 x 20
Rozmery pneumatiky: 235/45R20

20″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Black Diamond Cut, zadné – 1133
Image2
20″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Black Diamond Cut, zadné – 1133

Tieto 20-palcové zliatinové disky s 5 dvojitými lúčmi a aerodynamickým dizajnom dokonale dotvárajú dynamické vlastnosti vášho SUV Volvo Recharge. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a vysokolesklého čierneho laku. Aerodynamický dizajn pomáha znižovať odpor vzduchu, čo poskytuje dobré predpoklady pre dlhý dojazd. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8 x 20
Rozmery pneumatiky: 255/40R20

20″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut – 920
Image2
20″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut – 920

Tieto 20-palcové disky s 5 dvojitými lúčmi zvýrazňujú športový a štýlový charakter vášho SUV značky Volvo. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a matného čierneho laku. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8 x 20
Rozmery pneumatiky: 245/45R20

20″ 5-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut – 917
Image2
20″ 5-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut – 917

Tieto športové 20-palcové 5-lúčové disky dokonale dopĺňajú svižné vlastnosti vášho SUV značky Volvo. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a vysokolesklého čierneho laku. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 8 x 20
Rozmery pneumatiky: 245/45R20

19″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Black Diamond Cut – 1077
Image2
19″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Black Diamond Cut – 1077

Tieto 19-palcové disky s 5 dvojitými lúčmi a aerodynamickým dizajnom vylepšujú silový mestský charakter vášho SUV značky Volvo. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a vysokolesklého čierneho laku. Aerodynamický dizajn pomáha znižovať odpor vzduchu, čo môže zasa prispievať z vyššej palivovej účinnosti. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7,5 x 19
Rozmery pneumatiky: 235/50R19

19″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut – 911
Image2
19″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut – 911

Tieto športové zliatinové disky s 5 dvojitými lúčmi a v dizajnovom prevedení Black Diamond Cut dokonale dopĺňajú dynamický charakter vášho Volva. Naše zliatinové disky sú v rámci predprípravy ošetrené základnou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu proti korózii, a vybavené tromi vrstvami priehľadného laku, ktorý tvorí ochrannú povrchovú vrstvu. Disky sú dostatočne odvetrávané, dobre odvádzajú teplo a sú centrované na náboj kolesa s mimoriadne nízkymi hodnotami tolerancie. V kombinácii s malými postrannými výchylkami a vysokou presnosťou kruhového tvaru to zaručuje správne vyvážený pocit z jazdy. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7,5 x 19
Rozmery pneumatiky: 235/55R19

19″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Black Diamond Cut – 924
Image2
19″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Black Diamond Cut – 924

Tieto 19-palcové disky s 5 dvojitými lúčmi vylepšujú moderný a športový charakter vášho SUV značky Volvo. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a vysokolesklého čierneho laku. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7,5 x 19
Rozmery pneumatiky: 235/50R19

19″ 5-lúčové zliatinové disky Black White – 923
Image2
19″ 5-lúčové zliatinové disky Black White – 923

Tieto moderné 19-palcové 5-lúčové zliatinové disky v čiernej farbe s bielymi lúčmi perfektne ladia s bielou strechou a krytmi vonkajších spätných zrkadiel vášho SUV značky Volvo a vďaka nim bude vozidlo jednoznačne vyčnievať z davu. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7,5 x 19
Rozmery pneumatiky: 235/50R19

19″ 5-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut – 922
Image2
19″ 5-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut – 922

Tieto 19-palcové 5-lúčové disky vylepšujú moderný a športový charakter vášho SUV značky Volvo. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a vysokolesklého čierneho laku. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).


Rozmery: 7,5 x 19
Rozmery pneumatiky: 235/50R19

19″ 5-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut, predné
Image2
19″ 5-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut, predné

Tieto 19-palcové 5-lúčové disky s aerodynamickým dizajnom vylepšujú moderný a športový charakter vášho SUV Volvo Recharge. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a vysokolesklého čierneho laku. Aerodynamický dizajn pomáha znižovať odpor vzduchu, čo poskytuje dobré predpoklady pre dlhý dojazd. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7,5 x 19
Rozmery pneumatiky: 235/50R19

19″ 5-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut, zadné
Image2
19″ 5-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut, zadné

Tieto 19-palcové 5-lúčové disky s aerodynamickým dizajnom vylepšujú moderný a športový charakter vášho SUV Volvo Recharge. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a vysokolesklého čierneho laku. Aerodynamický dizajn pomáha znižovať odpor vzduchu, čo poskytuje dobré predpoklady pre dlhý dojazd. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7,5 x 19
Rozmery pneumatiky: 255/45R19

18″ 6-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut
Image2
18″ 6-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut

Tieto štýlové 18-palcové 6-lúčové disky dokonale dopĺňajú moderný mestský charakter vášho SUV značky Volvo. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a vysokolesklého čierneho laku. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7,5 x 18
Rozmery pneumatiky: 235/55R18

18″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut
Image2
18″ zliatinové disky, 5 dvojitých lúčov, Matt Black Diamond Cut

Tieto športové 18-palcové disky s 5 dvojitými lúčmi dokonale dopĺňajú dynamické vlastnosti vášho Volva. Osobitý, technický vzhľad umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a matného čierneho laku. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).


Rozmery: 7,5 x 18
Rozmery pneumatiky: 235/55R18

18″ 5-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut – 1076
Image2
18″ 5-lúčové zliatinové disky Black Diamond Cut – 1076

Tieto 18-palcové 5-lúčové disky s aerodynamickým dizajnom dokonale dotvárajú mestský charakter vášho SUV značky Volvo. Osobitý, technický vzhľad ešte umocňuje dizajn Diamond Cut s kontrastnými povrchmi surového, lešteného hliníka a vysokolesklého čierneho laku. Aerodynamický dizajn pomáha znižovať odpor vzduchu, čo môže zasa prispievať z vyššej palivovej účinnosti. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7,5 x 18
Rozmery pneumatiky: 235/55R18

18″ 5-lúčové zliatinové disky Silver – 921
Image2
18″ 5-lúčové zliatinové disky Silver – 921

Tieto 18-palcové 5-lúčové disky dotvárajú štýlový charakter vášho Volva. Dizajn s lesklou striebristou úpravou vytvára čistý, jednoduchý vzhľad. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7,5 x 18
Rozmery pneumatiky: 235/55R18

17″ 5-lúčové zliatinové disky Silver
Image2
17″ 5-lúčové zliatinové disky Silver

Tieto 17-palcové 5-lúčové disky s aerodynamickým dizajnom ladia s moderným charakterom vášho SUV značky Volvo. Dizajn s lesklou striebristou úpravou vytvára čistý, jednoduchý vzhľad. Aerodynamický dizajn pomáha znižovať odpor vzduchu, čo môže zasa prispievať z vyššej palivovej účinnosti. Kolesá sú pripravené na systém iTPMS (Indirect Tyre Pressure Monitoring System – Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách).

Rozmery: 7,5 x 17
Rozmery pneumatiky: 235/60R17

Súprava ochranných krytov, Silver
Image2
Súprava ochranných krytov, Silver

Súprava plastových ochranných krytov na skrutky kolies, vďaka ktorým disky dokonale ladia s vaším Volvom. Súprava dvadsiatich krytov Silver s pinzetou.

Súprava ochranných krytov, Matt Tech Grey
Image2
Súprava ochranných krytov, Matt Tech Grey

Súprava plastových ochranných krytov na skrutky kolies, vďaka ktorým disky dokonale ladia s vaším Volvom. Súprava dvadsiatich krytov Matt Tech Grey s pinzetou.

Súprava ochranných krytov, chrómovaná úprava
Image2
Súprava ochranných krytov, chrómovaná úprava

Súprava plastových ochranných krytov na skrutky kolies, vďaka ktorým disky dokonale ladia s vaším Volvom. Súprava dvadsiatich chrómovaných krytov s pinzetou.

Pneumatiky
19″ celoročné pneumatiky
Image2
19″ celoročné pneumatiky

Tieto mimoriadne schopné 19-palcové celoročné pneumatiky vám pomôžu zvládnuť najrôznejšie poveternostné podmienky. Poskytujú výnimočnú priľnavosť, záber a brzdný výkon, či už sú cesty suché a zahriate alebo studené a mokré – vhodné od leta až po miernu zimu vrátane použitia na snehu. Pneumatiky sú skonštruované tak, aby poskytovali pohodlnú a kontrolovanú jazdu aj v náročných podmienkach. Vyznačujú sa výnimočne dlhou životnosťou a prispievajú k optimálnej spotrebe paliva.

Rozmery pneumatiky: 235/55R19, 235/50R19

Batožinový priestor
Predný batožinový priestor
Image2
Predný batožinový priestor

Tento praktický predný batožinový priestor poskytuje šikovné doplnkové úložné riešenie v čisto elektrickom modeli XC40 Recharge. Ideálne sa hodí na odkladanie nabíjacích káblov, aby ste ich mali poruke a dobre chránené pred znečistením, prachom a vlhkosťou. Zároveň uvoľňuje cenné miesto v zadnom batožinovom priestore. Predný batožinový priestor sa skladá z dvoch častí: z hornej časti určenej na veci, ako sú nabíjacie káble alebo nádoby s kvapalinou do ostrekovača, a dolnej časti vyhradenej pre súpravu na opravu defektu. Obe časti od seba oddeľuje jednoducho vyberateľná podlaha batožinového priestoru.

Zadné sedadlo s možnosťou sklopenia deleného operadla v pomere 60/40
Image2
Zadné sedadlo s možnosťou sklopenia deleného operadla v pomere 60/40

Na zadné sedadlo môžete usadiť až troch pasažierov. Sklápacia lakťová opierka so zabudovanými držiakmi nápojov a ďalšie mimoriadne úložné priestory pri vonkajších sedadlách ešte zvyšujú počet vymožeností pre cestujúcich. Pre zvýšenie pohodlia počas chladných dní je k dispozícii elektrické vyhrievanie krajných zadných sedadiel. A v prípade potreby sa dajú obe časti operadiel zadných sedadiel samostatné sklopiť, vďaka čomu umožňujú jednoducho a prakticky kombinovať prepravu nákladu a pasažierov.

Háky pre nákupné tašky
Image2
Háky pre nákupné tašky

O vaše nákupné tašky sa v batožinovom priestore postarajú dva integrované sklápacie háky umiestnené na bočných paneloch. Vysúvajú sa stlačením z bočného panela. V zasunutej polohe sú kompletne zapustené do bočného panela a neprekážajú pri nakladaní alebo vykladaní vozidla.

Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
Image2
Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru

Táto funkcia vám umožňuje pomocou diaľkového ovládača pohodlne otvárať a zatvárať dvere batožinového priestoru zvonku. Dajú sa tiež ovládať tlačidlami na dverách batožinového priestoru alebo z miesta vodiča stlačením tlačidla na prístrojovej doske. Senzory umiestnené okolo dverí batožinového priestoru zvyšujú bezpečnosť pri ich zatváraní. Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru možno tiež naprogramovať tak, aby sa neotvárali do maximálnej výšky, čo je veľmi užitočné pri parkovaní v garážach s nízkym stropom. Pre ešte pohodlnejšie nakladanie sú pod dverami batožinového priestoru umiestnené zabudované svetlá, ktoré osvetľujú nakladací priestor. Ak chcete mať možnosť otvárania elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru aj s plne naloženými rukami, môžete si z príslušenstva zvoliť funkciu bezkľúčového zamykania, ktorá zahŕňa možnosť otvárania a zatvárania týchto dverí bez použitia rúk – stačí pohyb nohou pod zadným nárazníkom a dvere batožinového priestoru sa podľa vašej potreby otvoria alebo zatvoria.

Funkcia bezkľúčového prístupu s otváraním a zatváraním elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru bez použitia rúk
Image2
Funkcia bezkľúčového prístupu s otváraním a zatváraním elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru bez použitia rúk

Funkcia bezkľúčového prístupu poskytuje neobmedzený prístup k vášmu Volvu. Stačí, ak máte pri sebe diaľkový ovládač. Po potiahnutí kľučky dverí sa automaticky odomknú dvere kabíny aj dvere batožinového priestoru. Ak chcete dvere zamknúť, stačí pri odchode z vozidla stlačiť tlačidlo na kľučke ľubovoľných dverí. Súčasťou tejto funkcie je tiež otváranie a zatváranie elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru bez použitia rúk. Jednoducho pohýbte nohou pod zadným nárazníkom a dvere batožinového priestoru sa otvoria alebo zatvoria – veľmi praktické, keď máte plné ruky.

Prahová lišta dverí batožinového priestoru, nehrdzavejúca oceľ
Image2
Prahová lišta dverí batožinového priestoru, nehrdzavejúca oceľ

Táto prahová lišta dverí batožinového priestoru z nehrdzavejúcej ocele dodáva vášmu Volvu SUV štýlový vzhľad a atmosféru a zároveň chráni otvor batožinového priestoru pri nakladaní a vykladaní.

Batožinový priestor s odnímateľnou a sklopnou podlahou batožinového priestoru
Image2
Batožinový priestor s odnímateľnou a sklopnou podlahou batožinového priestoru

Inteligentný dizajn batožinového priestoru z neho robí jedným z najväčších vo svojej triede. Vďaka mnohým praktickým funkciám si ho môžete prispôsobiť na prevážanie akéhokoľvek nákladu. V prípade potreby väčšieho priestoru možno jednoduchým stlačením tlačidla sklopiť operadlá zadných sedadiel. Vďaka pravidelnému tvaru batožinového priestoru s objemom 460 litrov môžu do neho pohodlne uložiť batožinu štyria alebo piati ľudia. Ak potrebujete previezť objemné alebo nezvyčajne vysoké predmety, môžete využiť sklopnú a odnímateľnú podlahu batožinového priestoru. Dá sa použiť ako priečna deliaca priečka batožinového priestoru, vďaka ktorej môžete usporiadať a oddeliť rôzne druhy nákladu. Vo vzpriamenej polohe vám môže sklopná podlaha batožinového priestoru tiež pomôcť zachovať tašky s nákupom na svojom mieste. V prípade sklopenia vytvára skrytý, ale priestranný úložný priestor pod podlahou, ktorý môžete využiť na uloženie športovej tašky alebo iných cenných predmetov. Keď uzamknete vaše vozidlo, tento úložný priestor bude zamknutý prostredníctvom dverí batožinového priestoru. Okrem toho sú tu tiež štyri očká na zabezpečenie nákladu, vďaka ktorým zachováte krehké predmety v bezpečí a tiež zaistíte bezpečnosť cestujúcich vo vozidle. Štyri háčiky na tašky zabezpečia, že sa váš nákup nebude pohybovať alebo vysýpať počas prepravy. Obe časti operadiel zadných sedadiel sa sklápajú samostatne, vďaka čomu umožňujú jednoducho a prakticky kombinovať prepravu pasažierov a nákladu. Pri sklopených operadlách zadných sedadiel vytvára podlaha batožinového priestoru rovinu so sklopenými sedadlami, vďaka čomu uľahčuje prepravovanie objemných predmetov, ako aj nakladanie a vykladanie. Okrem toho sa v operadlách zadných sedadiel nachádza otvor, ktorý je určený na prepravovanie dlhých predmetov, ako sú napríklad lyže.

Skladacia odkladacia polica za zadnými sedadlami
Image2
Skladacia odkladacia polica za zadnými sedadlami

Odkladacia polica za zadnými sedadlami skrýva obsah batožinového priestoru. V prípade potreby zväčšenia batožinového priestoru sa dá odkladacia polica za zadnými sedadlami vybrať a uložiť pod podlahu batožinového priestoru.

Sklopná podlaha batožinového priestoru s priečkou batožinového priestoru a držiakom nákupných tašiek
Image2
Sklopná podlaha batožinového priestoru s priečkou batožinového priestoru a držiakom nákupných tašiek

Táto sklopná a odnímateľná podlaha vám umožňuje prispôsobiť si batožinový priestor na prevážanie akéhokoľvek nákladu. Podlahu môžete pretvoriť na priečku batožinového priestoru, vďaka ktorej môžete usporiadať a oddeliť rôzne druhy nákladu, alebo ju tiež môžete zmeniť na držiak vašich nákupných tašiek. V prípade sklopenia vytvára skrytý, ale priestranný úložný priestor pod podlahou, ktorý môžete využiť na uloženie športovej tašky alebo iných cenných predmetov. Keď uzamknete vaše vozidlo, tento úložný priestor bude zamknutý prostredníctvom dverí batožinového priestoru.

Otvor na náklad v operadle zadného sedadla
Image2
Otvor na náklad v operadle zadného sedadla

Otvor na náklad umiestnený za zadnou stredovou lakťovou opierkou vám umožňuje prevážať dlhé predmety – ako napríklad lyže – vnútri vozidla a zároveň umožňuje pohodlné cestovanie dvoch pasažierov na zadných sedadlách.

Súprava na opravu defektu
Image2
Súprava na opravu defektu

V prípade prepichnutia behúňa pneumatiky môžete netesnosť dočasne utesniť pomocou tejto súpravy na opravu defektu. Súprava obsahuje elektrický vzduchový kompresor a tesniaci kvapalinu a je prakticky uložená pod podlahou batožinového priestoru. Kompresor sa dá tiež použiť na kontrolu a doplnenie tlaku v pneumatikách. Maximálna rýchlosť pri jazde s utesnenou pneumatikou je 80 km/h. Mali by ste ju nechať vymeniť skôr, než prejdete 200 km.

Elektrická zásuvka, batožinový priestor
Image2
Elektrická zásuvka, batožinový priestor

Táto elektrická zásuvka s napätím 12 V je umiestnená v batožinovom priestore a obohatí všestrannosť vášho Volva o možnosť pripojenia prídavných elektrických zariadení, ako je napríklad elektrický chladiaci box.

Zaistenie nákladu
Ochranná sieť
Image2
Ochranná sieť

Pri prudkom zabrzdení chráni táto sieť posádku pred voľne uloženou batožinou. Ak sieť nevyužívate, môžete ju v praktickom obale odložiť pod podlahu batožinového priestoru.

Oká pre upevnenie nákladu
Image2
Oká pre upevnenie nákladu

K zvýšeniu vášho pohodlia prispievajú štyri oká, pomocou ktorých možno upevniť náklad k podlahe batožinového priestoru. Keď ich nepotrebujete, môžete ich sklopiť a zarovnať do roviny, aby neprekážali počas nakladania alebo vykladania batožiny.

Ťahanie prívesu
360° kamera
Image2
360° kamera

Naša 360° kamera prináša pocit istoty pri cúvaní alebo manévrovaní v stiesnených priestoroch s obmedzeným výhľadom. Na centrálnom displeji je k dispozícii šesť pohľadov vo vysokom rozlíšení. Predvolený je praktický pohľad na vozidlo a jeho okolie zhora z vtáčej perspektívy. A v prípade potreby si môžete vybrať pohľad dozadu alebo dopredu vrátane zobrazenia križovatky. Pohľad dozadu zahŕňa tiež navádzacie čiary, ktoré znázorňujú trajektóriu vozidla a uľahčujú vám parkovanie. Lepší prehľad o situácii vedľa vozidla získate zvolením pohľadu doľava alebo doprava. Systém využíva štyri kamery: jednu v každom vonkajšom spätnom zrkadle, jednu v prednej časti a jednu v zadnej časti. Dotykom jednotlivých záberov kamier na centrálnom displeji môžete zobraziť obraz len z danej kamery. Obraz zadnej kamery sa dá zväčšiť a zobraziť tak okolie bezprostredne okolo vozidla – obzvlášť praktická funkcia pri pripájaní prívesu.

Ťažné zariadenie, sklopné
Image2
Ťažné zariadenie, sklopné

Užívajte si praktickosť elektricky sklopného ťažného zariadenia. Stačí stlačiť tlačidlo v batožinovom priestore a ťažné zariadenie sa vyklopí. Akonáhle je ťažné zariadenie vo svojej polohe, stačí ho zabezpečiť záverečným stlačením a môžete vyraziť. V čase, keď ho nepoužívate, sa opäť úhľadne ukryje sklopením. V prípade, že ťažné zariadenie nie je v prevádzkovej polohe zaistené alebo ak niektoré zo svetiel na prívese prestane fungovať, upozorní vás na to displej vodiča. Z dôvodu vašej bezpečnosti systém navyše pred odchodom skontroluje funkčnosť svetiel. Súčasťou ťažného zariadenia je aj náš asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist). Ak dôjde pri rýchlosti nad 50 km/h k rozkývaniu prívesu, systém automaticky pribrzdí jedno alebo viac kolies tak, aby ste ľahšie obnovili stabilitu a znovu získali plnú kontrolu nad prívesom.

Automatické nastavenie svetlej výšky
Image2
Automatické nastavenie svetlej výšky

Automatické nastavenie svetlej výšky automaticky nastaví zadné odpruženie, vďaka čomu pomáha udržiavať stabilitu vozidla počas jazdy, svetlú výšku a uhol svetlometov, keď ťaháte príves alebo máte vo vozidle ťažký náklad.

Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist)
Image2
Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist)

Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist) vám pomáha pri ťahaní prívesu alebo karavanu udržiavať jeho stabilitu. Ak dôjde pri rýchlosti nad 50 km/h k rozkývaniu prívesu, jedno alebo viac kolies automaticky pribrzdí tak, aby ste ľahšie obnovili stabilitu a znovu získali plnú kontrolu nad prívesom.

Vypnutie zadných hmlových svetiel pri rozsvietených hmlových svetlách prívesu
Image2
Vypnutie zadných hmlových svetiel pri rozsvietených hmlových svetlách prívesu

Vďaka tejto voliteľnej možnosti môžete pred cestou pohodlne skontrolovať, či fungujú svetlá prívesu. A keď zapnete zadné hmlové svetlá, tak sa zadné hmlové svetlá vášho vozidla vypnú a zapnú sa hmlové svetlá prívesu.

Strešné nosiče
Strešné lyžiny, lesklý hliník
Image2
Strešné lyžiny, lesklý hliník

Tieto hladko zakomponované hliníkové strešné lišty s hodvábnou kovovou povrchovou úpravou zlepšujú dynamický dizajn vášho vozidla Volvo a uľahčujú využívanie systému na upevnenie nákladu. Ich aerodynamický dizajn pomáha znižovať aerodynamický hluk a spotrebu paliva.

Strešné lišty, farba Glossy Black
Image2
Strešné lišty, farba Glossy Black

Tieto hladko zakomponované hliníkové strešné lišty v lesklej čiernej farbe zlepšujú dynamický dizajn vášho vozidla Volvo a uľahčujú využívanie systému na upevnenie nákladu. Ich aerodynamický dizajn pomáha znižovať aerodynamický hluk a spotrebu paliva.

Pri stupni výbavy R-Design v štandardnej výbave.

Motory
P8 AWD (pohon všetkých kolies), 660 Nm/408 k
Image2
P8 AWD (pohon všetkých kolies), 660 Nm/408 k

Jadrom jazdného zážitku s modelom XC40 Recharge P8 AWD je výkonná elektrická pohonná jednotka. Dva vysokovýkonné elektromotory (300 kW/408 k) vpredu a vzadu poskytujú mimoriadne povznášajúcu a kultivovanú jazdu. Okamžitý prísun krútiaceho momentu 660 Nm zaručuje rýchly rozjazd z miesta. Ďalej sa vozidlo môže pochváliť stabilitou vďaka pohonu všetkých kolies a hladkou, lineárnou akceleráciou vo všetkých rýchlostiach. Takmer nehlučná jazda s nulovými uhlíkovými emisiami. Elektrická pohonná jednotka okrem toho poskytuje dokonalú kontrolu nad vozidlom vďaka funkcii rekuperačného brzdenia a ovládaniu jedným pedálom. Dva elektromotory spoločne poháňajú predné a zadné kolesá prostredníctvom jednostupňovej prevodovky s elektronickým ovládaním (shift-by-wire) – žiadne radenie prevodových stupňov, len plynulý, neprerušovaný tok energie. Elektromotory sú trvalo uzavreté a nevyžadujú žiadnu údržbu.
Najmodernejší veľký lítiovo-iónový vysokonapäťový akumulátor s kapacitou 78 kWh poskytuje dojazd vyše 400 km (WLTP) a tiež nízke ťažisko, vďaka čomu je vozidlo počas jazdy mimoriadne stabilné. Výkonná palubná nabíjačka (11 kW) ponúka konkurencieschopné možnosti nabíjania, doma aj v meste. XC40 Recharge P8 AWD jednoducho posúva jazdu v meste na ďalšiu úroveň.

* Dojazd vychádza z jazdných cyklov podľa metodiky WLTP. Skutočný dojazd sa môže líšiť. Údaje sú založené na predbežných cieľových hodnotách. Čaká sa na konečnú certifikáciu vozidla.

T5 AWD (pohon všetkých kolies), 247 k/350 Nm
Image2
T5 AWD (pohon všetkých kolies), 247 k/350 Nm

Naša zážihová pohonná jednotka T5 AWD reaguje rovnako pohotovo na diaľnici, ako aj v meste. Táto skvelá všestranná pohonná jednotka poskytuje veľkorysý výkon iba tam, kde to potrebujete, pričom spolu s dynamickým pohonom všetkých kolies a našou 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™ s plynulým radením zabezpečuje vynikajúce jazdné vlastnosti. Maximalizáciu výkonu a hospodárnosti tohto motora zabezpečuje technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora, priame vstrekovanie paliva Common Rail a pokročilá technológia turbodúchadla. Vzhľadom na každodenné jazdenie je turbodúchadlo skonštruované tak, aby poskytovalo obzvlášť dobrú odozvu pri nízkych a stredných otáčkach. Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Start a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic, Off-road a Individual.

Recharge T5, 262 k/425 Nm
Image2
Recharge T5, 262 k/425 Nm

Zažite udržateľnú a energickú jazdu s plug-in hybridnou pohonnou jednotkou T5 Recharge. Vďaka spojeniu mimoriadne úsporného, kompaktného 3-valcového zážihového motora a elektromotora prináša táto inovačná plug-in hybridná pohonná jednotka obrovský výkon na cestách, pričom umožňuje každodenné jazdenie úplne bez emisií. Charakteristiky pohonnej jednotky možno jednoducho upraviť, aby vyhovovali vašej nálade a potrebám. Predvolený je hybridný režim, ktorý využíva oba motory na optimalizáciu komfortu a dojazdu, napríklad na dlhších cestách. Režim Pure znamená 100 % elektrickú jazdu s nulovými emisiami. Aktívny je pri rýchlosti do 125 km/h – ideálny pre bezproblémové dochádzanie do mesta. Po zvolení režimu Power budú pohonná jednotka, prevodovka, brzdy a riadenie spolupracovať s cieľom dosiahnuť maximálny výkon a poskytnúť pôžitok z dynamickej, podmanivej jazdy. V režime Off-road sa optimalizuje stabilita a priľnavosť na nekvalitných cestách pri nižších rýchlostiach. K dispozícii je aj režim Individual, v ktorom si môžete nakonfigurovať vlastné prispôsobené jazdné vlastnosti. Rekuperačné brzdenie je funkcia, ktorá predlžuje dojazd v elektrickom režime a zaisťuje hladké a silné brzdenie. Zakaždým, keď uvoľníte plynový pedál alebo stlačíte brzdový pedál, elektrická energia sa privádza späť do akumulátora. Kompaktný akumulátor je namontovaný v strede vozidla pre vyvážené rozloženie hmotnosti s nízkym ťažiskom. Takže si môžete vychutnať bezpečné riadenie a plnohodnotný priestor pre cestujúcich a náklad. Aby sme vám poskytli pôžitok z najpohotovejšej a najúspornejšej jazdy, pohonná jednotka spolupracuje s našou rýchlo radiacou 7-stupňovou prevodovkou s dvojitou spojkou a poháňa predné kolesá.

T4 AWD (pohon všetkých kolies), 190 k/300 Nm
Image2
T4 AWD (pohon všetkých kolies), 190 k/300 Nm

Naša pohonná jednotka T4 AWD Drive-E vám prináša zážitok z plynulej jazdy, ktorá sa vyznačuje rýchlymi reakciami motora a vysokou hospodárnosťou. Pokročilá technológia motora, rýchlo reagujúci pohon všetkých kolies a plynule radiaca 8-stupňová automatická prevodovka Geartronic ™ vám počas jazdy zabezpečia dokonalú kontrolu nad vozidlom. Maximalizáciu výkonu a hospodárnosti tohto zážihového motora zabezpečuje technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora, priame vstrekovanie paliva Common Rail a pokročilá technológia turbodúchadla. Turbodúchadlo reaguje mimoriadne dobre pri nízkych a stredných otáčkach motora – už od nízkych otáčok tak máte k dispozícii stály prísun energie, ktorý zaručuje vynikajúce jazdné vlastnosti za každých podmienok. Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Štart a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. Filter pevných častíc pomáha znižovať úrovne škodlivých pevných častíc vo výfukových plynoch. Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic, Off-road a Individual.

T4, 211 k/245 Nm
Image2
T4, 211 k/245 Nm

Zažite udržateľnú jazdu plnú energie s našim motorom T4 Twin Engine. Táto inovatívna plug-in hybridná pohonná jednotka prináša na cesty výkon, pričom umožňuje každodennú jazdu s nulovými emisiami. Kombinuje mimoriadne účinný, kompaktný 3-valcový zážihový motor a elektromotor. Charakteristiky pohonnej jednotky možno jednoducho upraviť, aby vyhovovali vašej nálade a potrebám. Predvolený je hybridný režim, ktorý využíva oba motory na optimalizáciu komfortu a dojazdu, napríklad na dlhších cestách. Režim Pure znamená 100 % elektrickú jazdu s nulovými emisiami. Aktívny je pri rýchlosti do 125 km/h – ideálny pre bezproblémové dochádzanie do mesta. Po zvolení režimu Power budú pohonná jednotka, prevodovka, brzdy a riadenie spolupracovať s cieľom dosiahnuť maximálny výkon a poskytnúť pôžitok z dynamickej, podmanivej jazdy. V režime Off-road sa optimalizuje stabilita a priľnavosť na nekvalitných cestách pri nižších rýchlostiach. K dispozícii je aj režim Individual, v ktorom si môžete nakonfigurovať vlastné prispôsobené jazdné vlastnosti. Rekuperačné brzdenie je funkcia, ktorá predlžuje dojazd v elektrickom režime a zaisťuje hladké a silné brzdenie. Zakaždým, keď uvoľníte plynový pedál alebo stlačíte brzdový pedál, elektrická energia sa privádza späť do akumulátora. Kompaktný akumulátor je namontovaný v strede vozidla pre vyvážené rozloženie hmotnosti s nízkym ťažiskom. Takže si môžete vychutnať bezpečné riadenie a plnohodnotný priestor pre cestujúcich a náklad. Aby sme vám poskytli pôžitok z najpohotovejšej a najúspornejšej jazdy, pohonná jednotka spolupracuje s našou rýchlo radiacou 7-stupňovou prevodovkou s dvojitou spojkou a poháňa predné kolesá.

T4, 190 k/300 Nm
Image2
T4, 190 k/300 Nm

S našou pohonnou jednotkou T4 Drive-E si môžete užívať plynulú jazdu, ktorá sa vyznačuje rýchlymi reakciami motora a vysokou hospodárnosťou. Už od nízkych otáčok dodáva stály prísun energie, ktorý zaručuje vynikajúce jazdné vlastnosti za každých podmienok. Maximalizáciu výkonu a hospodárnosti tohto zážihového motora zabezpečuje technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora, priame vstrekovanie paliva Common Rail a pokročilá technológia turbodúchadla. Vzhľadom na každodenné jazdenie je turbodúchadlo skonštruované tak, aby poskytovalo obzvlášť dobrú odozvu pri nízkych a stredných otáčkach. Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Štart a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. Filter pevných častíc pomáha znižovať úrovne škodlivých pevných častíc vo výfukových plynoch. Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic, Off-road a Individual. Motor T4 je k dispozícii s 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™.

T3, 163 k/265 Nm
Image2
T3, 163 k/265 Nm

1,5-litrový trojvalcový zážihový motor T3 sme vyvinuli tak, aby ste za menej vyťažili viac. Táto pohonná jednotka vám ponúka nízku spotrebu paliva a plynulý prísun energie v celom rozsahu otáčok a je spojená s našou špecifickou 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Maximalizáciu výkonu a hospodárnosti tohto zážihového motora zabezpečuje technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora, priame vstrekovanie paliva Common Rail a pokročilá technológia turbodúchadla. Vzhľadom na každodenné jazdenie je turbodúchadlo skonštruované tak, aby poskytovalo obzvlášť dobrú odozvu pri nízkych a stredných otáčkach. Veľmi nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Štart a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. Filter pevných častíc pomáha znižovať úrovne škodlivých pevných častíc vo výfukových plynoch. Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic, Off-road a Individual.

T3, 163 k/265 Nm
Image2
T3, 163 k/265 Nm

1,5-litrový trojvalcový zážihový motor T3 sme vyvinuli tak, aby ste za menej vyťažili viac. Táto pohonná jednotka vám ponúka nízku spotrebu paliva a plynulý prísun energie v celom rozsahu otáčok a je spojená s našou špecifickou 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Maximalizáciu výkonu a hospodárnosti tohto zážihového motora zabezpečuje technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora, priame vstrekovanie paliva Common Rail a pokročilá technológia turbodúchadla. Vzhľadom na každodenné jazdenie je turbodúchadlo skonštruované tak, aby poskytovalo obzvlášť dobrú odozvu pri nízkych a stredných otáčkach. Veľmi nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Štart a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. Filter pevných častíc pomáha znižovať úrovne škodlivých pevných častíc vo výfukových plynoch. Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic, Off-road a Individual.

T2, 129 k/245 Nm
Image2
T2, 129 k/245 Nm

1,5-litrový trojvalcový zážihový motor T2 sme vyvinuli tak, aby ste za menej vyťažili viac. Táto pohonná jednotka vám ponúka nízku spotrebu paliva a plynulý prísun energie v celom rozsahu otáčok a je spojená s našou špecifickou 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Maximalizáciu výkonu a hospodárnosti tohto zážihového motora zabezpečuje technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora, priame vstrekovanie paliva Common Rail a pokročilá technológia turbodúchadla. Vzhľadom na každodenné jazdenie je turbodúchadlo skonštruované tak, aby poskytovalo obzvlášť dobrú odozvu pri nízkych a stredných otáčkach. Veľmi nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Štart a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. Filter pevných častíc pomáha znižovať úrovne škodlivých pevných častíc vo výfukových plynoch. Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic, Off-road a Individual.

B5 AWD (pohon všetkých kolies), 250 k/350 Nm
Image2
B5 AWD (pohon všetkých kolies), 250 k/350 Nm

Naša mild hybridná zážihová pohonná jednotka B5 AWD reaguje rovnako pohotovo na diaľnici, ako aj v meste. Vynikajúci všestranný motor štedro dodáva energiu práve tam, kde je potrebná, a v spolupráci s rýchlo reagujúcim pohonom všetkých kolies a intuitívnou 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™ zaručuje excelentné jazdné vlastnosti. Technológia Mild Hybrid rekuperuje energiu vytváranú pri brzdení a podporuje zážihový motor, čím prispieva k efektívnejšiemu využívaniu paliva. Prispieva aj k pohodlnejšiemu pôžitku z jazdy. Motor sa okamžite znova spustí a môžete si užiť plynulejšie zrýchlenie z pokoja. Technológia Mild Hybrid je dôležitým krokom k udržateľnejšej, elektrifikovanej mobilite. Základom je výkonný integrovaný štartér – generátor a 48 V akumulátor, ktorá dopĺňa bežný 12 V elektrický systém vozidla. Keď stlačíte brzdový pedál alebo využívate brzdnú silu motora, kinetická energia, ktorá by sa inak stratila v podobe tepla, sa premení na elektrickú energiu a privádza sa do 48 V akumulátora. Uloženú energiu možno v prípade potreby použiť na okamžité zvýšenie výkonu zážihového motora pomocou integrovaného štartéra – generátora, aby vozidlo dosiahlo ešte silnejšiu akceleráciu. Maximalizáciu výkonu a hospodárnosti tohto motora zabezpečuje technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora, priame vstrekovanie paliva Common Rail a pokročilá technológia turbodúchadla. Vzhľadom na každodenné jazdenie je turbodúchadlo skonštruované tak, aby poskytovalo obzvlášť dobrú odozvu pri nízkych a stredných otáčkach. Navyše pri jazde s nízkym zaťažením vozidla, napríklad počas ustálenej jazdy po diaľnici, je možné ešte viac znížiť spotrebu paliva. A to deaktiváciou dvoch zo štyroch valcov motora, čím sa šetrí palivo bez zníženia pohodlia či výkonu. Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Start a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic, Off-road a Individual.

B4, 197 k/300 Nm
Image2
B4, 197 k/300 Nm

S našou mild hybridnou zážihovou pohonnou jednotkou B4 si môžete užívať plynulú jazdu, ktorá sa vyznačuje rýchlymi reakciami motora a vysokou hospodárnosťou. Optimalizované turbopreplňovanie s maximálnym krútiacim momentom už od nízkych otáčok a naša plynule radiaca 8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™ vám počas jazdy zabezpečia dokonalú kontrolu nad vozidlom. Mild hybridná technológia rekuperuje energiu, ktorá sa uvoľňuje pri brzdení a podporuje zážihový motor, čím prispieva k efektívnejšiemu využívaniu paliva. Prispieva aj k pohodlnejšiemu pôžitku z jazdy. Motor sa okamžite znova spustí a môžete si užiť plynulejšie zrýchlenie z pokoja. Mild hybridná technológia je dôležitým krokom k udržateľnejšej, elektrifikovanej mobilite. Základom je výkonný integrovaný štartér – generátor a 48 V akumulátor, ktorá dopĺňa bežný 12 V elektrický systém vozidla. Keď stlačíte brzdový pedál alebo využívate brzdnú silu motora, kinetická energia, ktorá by sa inak stratila v podobe tepla, sa premení na elektrickú energiu a privádza sa do 48 V akumulátora. Uloženú energiu možno v prípade potreby použiť na okamžité zvýšenie výkonu zážihového motora pomocou integrovaného štartéra – generátora, aby vozidlo dosiahlo ešte silnejšiu akceleráciu. Maximalizáciu výkonu a hospodárnosti tohto zážihového motora zabezpečuje technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora, priame vstrekovanie paliva Common Rail a pokročilá technológia turbodúchadla. Vzhľadom na každodenné jazdenie je turbodúchadlo skonštruované tak, aby poskytovalo obzvlášť dobrú odozvu pri nízkych a stredných otáčkach. Nízka hmotnosť motora prispieva k vyrovnanému jazdnému správaniu na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Start a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. Filter pevných častíc pomáha znižovať úrovne škodlivých pevných častíc vo výfukových plynoch. Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv.

D4 AWD (pohon všetkých kolies), 190 k/400 Nm
Image2
D4 AWD (pohon všetkých kolies), 190 k/400 Nm

Naša sofistikovaná vznetová pohonná jednotka D4 AWD s výkonom 190 k/400 Nm vám ponúka väčší pôžitok z jazdy a zároveň nižšiu spotrebu. V kombinácii s našou technológiou dynamického pohonu všetkých kolies je pohonná jednotka D4 AWD navrhnutá tak, aby vám poskytovala maximálne hospodárny a istý jazdný prejav. Vďaka svojej hospodárnosti a kultivovanosti je táto pohonná jednotka ideálnou voľbou pre užívateľov z podnikateľského sektora. Technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora a pokročilá technológia dvoch turbodúchadiel zvyšujú váš pôžitok z jazdy bez obetovania hospodárnosti. Technológia i-ART prispieva k hladkosti chodu motora a nízkej spotrebe tým, že presne dávkuje správne množstvo paliva do každého valca. Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Start a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic, Off-road a Individual. Pre motor D4 AWD je k dispozícii osemstupňová automatická prevodovka Geartronic™.

D3 AWD (pohon všetkých kolies) 150 k/320 Nm
Image2
D3 AWD (pohon všetkých kolies) 150 k/320 Nm

Túto pohonnú jednotku Drive-E so vznetovým motorom s výkonom 150 koní/320 Nm sme navrhli tak, aby vám poskytla dokonalú kombináciu nízkej spotreby paliva a výkonu. Tieto vlastnosti v kombinácii s kultivovanou charakteristikou motora robia z vysoko účinnej a všestrannej varianty D3 AWD ideálneho partnera na každú cestu. V kombinácii s našou technológiou dynamického pohonu všetkých kolies je pohonná jednotka D3 AWD navrhnutá tak, aby vám poskytovala maximálne hospodárny a istý jazdný prejav. Technológia nízkeho trenia, inovované systémy riadenia motora a pokročilá technológia turbodúchadla zvyšujú váš pôžitok z jazdy bez obetovania hospodárnosti. Technológia i-ART prispieva k hladkosti chodu motora a nízkej spotrebe tým, že presne dávkuje správne množstvo paliva do každého valca. Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Start a naša funkcia ECO optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. A kvôli minimalizácii zdraviu škodlivých emisií znižuje naša najnovšia generácia systému regulácie emisií s technológiou výfukovej filtrácie SCR (Selective Catalytic Reduction) emisie oxidu dusíka (NOx) až o 90 %. Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic, Off-road a Individual. Tento motor D3 AWD je k dispozícii so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™.

D3 150 k/320 Nm
Image2
D3 150 k/320 Nm

Túto pohonnú jednotku Drive-E so vznetovým motorom s výkonom 150 koní/320 Nm sme navrhli tak, aby vám poskytla dokonalú kombináciu nízkej spotreby paliva a výkonu. Tieto vlastnosti v kombinácii s kultivovanou charakteristikou motora robia z vysoko účinnej a všestrannej varianty D3 ideálneho partnera na každú cestu. Technológia nízkeho trenia, inovovaný systém riadenia motora a pokročilá technológia turbodúchadla zvyšujú váš pôžitok z jazdy bez obetovania hospodárnosti. Technológia i-ART prispieva k hladkosti chodu motora a nízkej spotrebe tým, že presne dávkuje správne množstvo paliva do každého valca. Nízka hmotnosť motora prispieva k svižnej ovládateľnosti na kľukatých cestách, zatiaľ čo technológia Stop/Start a naša funkcia Eco optimalizujú činnosť pohonnej jednotky a klimatizácie, vďaka čomu ešte viac pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisií CO2. A kvôli minimalizácii zdraviu škodlivých emisií znižuje naša najnovšia generácia systému regulácie emisií s technológiou výfukovej filtrácie SCR (Selective Catalytic Reduction) emisie oxidu dusíka (NOx) až o 90 %. Pridaním našej funkcie nastavenia jazdných režimov si budete môcť regulovať vlastnosti pohonnej jednotky podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic, Off-road a Individual. Tento motor D3 je k dispozícii so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo 8-stupňovou automatickou prevodovkou Geartronic™.

Plnenie paliva bez otvárania veka
Image2
Plnenie paliva bez otvárania veka

Klapku palivovej nádrže pohodlne otvoríte stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači a po jej otvorení už nepotrebujte odkrúcať a prekladať žiadne veko. Táto funkcia tiež zabraňuje vloženiu nesprávnej tankovacej pištole. Integrovaný uzáver sa otvorí po vložení tankovacej pištole a zatvorí po jej vybratí z hrdla nádrže.

Nabíjacie vybavenie
Nabíjací kábel pre režim 3, konektor typu 2 (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 3, konektor typu 2 (7 metrov)

Keď ste na cestách, s týmto odolným 1-fázovým káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne a pohodlne nabíjať na nabíjacej stanici. Kapacita kábla max. 16 A/3,5 kW zaručuje účinné nabíjanie. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Nabíjací kábel pre režim 3, vysokovýkonný 16 A 3-fázový konektor typu 2 (4,5 metra)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 3, vysokovýkonný 16 A 3-fázový konektor typu 2 (4,5 metra)

Keď ste na cestách, s týmto odolným vysokovýkonným 3-fázovým káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne a pohodlne nabíjať na nabíjacej stanici. Kapacita max. 16 A/11 kW zaručuje účinné nabíjanie.

Nabíjací kábel pre režim 2, 6 A konektor Schuko (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 6 A konektor Schuko (7 metrov)

S týmto odolným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne nabíjať v pohodlí domova. Stačí ho zapojiť do bežnej elektrickej zásuvky s napätím 220 V, pričom nabíjanie vozidla bude monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Nabíjací kábel pre režim 2, 8 A konektor Schuko (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 8 A konektor Schuko (7 metrov)

S týmto odolným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne nabíjať v pohodlí domova. Stačí ho zapojiť do bežnej elektrickej zásuvky s napätím 220 V, pričom nabíjanie vozidla bude monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Nabíjací kábel pre režim 2, 10 A konektor Schuko (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 10 A konektor Schuko (7 metrov)

S týmto odolným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo bezpečne nabíjať v pohodlí domova. Stačí ho zapojiť do bežnej elektrickej zásuvky s napätím 220 V, pričom nabíjanie vozidla bude monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky.

Nabíjací kábel pre režim 2, 10 A konektor Schuko (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 10 A konektor Schuko (7 metrov)

S týmto odolným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne nabíjať v pohodlí domova. Stačí ho zapojiť do bežnej elektrickej zásuvky s napätím 220 V, pričom nabíjanie vozidla bude monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Nabíjací kábel pre režim 2, 16 A 1-fázový modrý konektor CEE (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 16 A 1-fázový modrý konektor CEE (7 metrov)

S týmto odolným 1-fázovým nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne a účinne nabíjať v pohodlí domova. Kapacita kábla max. 16 A/3,5 kW zaručuje kratšie časy nabíjania v porovnaní so štandardným káblom – stačí vám domáca elektroinštalácia využívajúca 1-fázový modrý konektor CEE. Nabíjanie vozidla je monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Nabíjací kábel pre režim 2, 10 A konektor typu G (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 10 A konektor typu G (7 metrov)

S týmto odolným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne nabíjať v pohodlí domova. Stačí ho zapojiť do bežnej elektrickej zásuvky s napätím 220 V, pričom nabíjanie vozidla bude monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Nabíjací kábel pre režim 2, vysokovýkonný 16 A 3-fázový červený konektor (4,5 metra)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, vysokovýkonný 16 A 3-fázový červený konektor (4,5 metra)

S týmto odolným vysokovýkonným 3-fázovým nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne a účinne nabíjať v pohodlí domova. Kapacita kábla max. 16 A/11 kW zaručuje výrazne kratšie časy nabíjania v porovnaní so štandardným káblom – stačí vám domáca elektroinštalácia využívajúca 3-fázový červený konektor CEE. Nabíjanie vozidla je monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky.

Nabíjací kábel úrovne 2, 40 A 1-fázový konektor NEMA 14-50P (4,5 metra)
Image2
Nabíjací kábel úrovne 2, 40 A 1-fázový konektor NEMA 14-50P (4,5 metra)

S týmto odolným 1-fázovým vysokovýkonným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne a účinne nabíjať v pohodlí domova. Kapacita kábla max. 40 A/9,6 kW zaručuje kratšie časy nabíjania v porovnaní so štandardným káblom – stačí vám domáca elektroinštalácia NEMA 14-50P. Nabíjanie vozidla je monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky.

Nabíjací kábel pre režim 2, 10 A konektor NEMA 5-15P (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 10 A konektor NEMA 5-15P (7 metrov)

S týmto odolným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne nabíjať v pohodlí domova. Stačí ho zapojiť do bežnej elektrickej zásuvky s napätím 220 V, pričom nabíjanie vozidla bude monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Nabíjací kábel pre režim 2, 10 A konektor TYPE I (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 10 A konektor TYPE I (7 metrov)

S týmto odolným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne nabíjať v pohodlí domova. Stačí ho zapojiť do bežnej elektrickej zásuvky s napätím 220 V, pričom nabíjanie vozidla bude monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Nabíjací kábel pre režim 2, 32 A 1-fázový modrý konektor IP-32A (4,5 metra)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 32 A 1-fázový modrý konektor IP-32A (4,5 metra)

S týmto odolným 1-fázovým vysokovýkonným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne a účinne nabíjať v pohodlí domova. Kapacita kábla max. 32 A/7 kW zaručuje kratšie časy nabíjania v porovnaní so štandardným káblom – stačí vám domáca elektroinštalácia využívajúca 1-fázový modrý konektor IP-32A. Nabíjanie vozidla je monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky.

Nabíjací kábel pre režim 2, 13 A konektor Schuko (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 13 A konektor Schuko (7 metrov)

S týmto odolným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne nabíjať v pohodlí domova. Stačí ho zapojiť do bežnej elektrickej zásuvky s napätím 220 V, pričom nabíjanie vozidla bude monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Nabíjací kábel pre režim 2, 32 A 1-fázový modrý konektor IP-32A (4,5 metra)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 32 A 1-fázový modrý konektor IP-32A (4,5 metra)

S týmto odolným 1-fázovým vysokovýkonným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne a účinne nabíjať v pohodlí domova. Kapacita kábla max. 32 A/7 kW zaručuje kratšie časy nabíjania v porovnaní so štandardným káblom – stačí vám domáca elektroinštalácia využívajúca 1-fázový modrý konektor IP-32A. Nabíjanie vozidla je monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky.

Nabíjací kábel pre režim 2, 16 A konektor YP-41 (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 16 A konektor YP-41 (7 metrov)

S týmto odolným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne nabíjať v pohodlí domova. Stačí ho zapojiť do bežnej elektrickej zásuvky v domácnosti s napätím 100 alebo 200 V, pričom nabíjanie vozidla je monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Nabíjací kábel úrovne 2, TurboCord Dual 120/240 V (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel úrovne 2, TurboCord Dual 120/240 V (7 metrov)

Táto malá, ale vysokoúčinná prenosná nabíjačka umožňuje rýchlejšie nabíjanie vášho vozidla Volvo Recharge. Jeho zásuvná konštrukcia s dvojakým napätím uľahčuje nabíjanie a umožňuje vám nabíjať kdekoľvek – jediné čo potrebujete, je elektrická zásuvka NEMA 6-20. TurboCord sa štandardne dodáva so 7-metrovým káblom a v zozname certifikačnej organizácie UL sa uvádza možnosť používania v interiéri aj exteriéri. TurboCord umožňuje nabíjať pri napätí 120 V aj 240 V. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Nabíjací kábel pre režim 3, vysokovýkonný konektor typu GB (4,5 metra)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 3, vysokovýkonný konektor typu GB (4,5 metra)

Keď ste na cestách, s týmto odolným vysokovýkonným 1-fázovým káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne a pohodlne nabíjať na nabíjacej stanici. Kapacita max. 32 A/7 kW zaručuje účinné nabíjanie.

Nabíjací kábel pre režim 2, 8 A konektor TYPE I (7 metrov)
Image2
Nabíjací kábel pre režim 2, 8 A konektor TYPE I (7 metrov)

S týmto odolným nabíjacím káblom môžete svoje Volvo Recharge bezpečne nabíjať v pohodlí domova. Stačí ho zapojiť do bežnej elektrickej zásuvky s napätím 220 V, pričom nabíjanie vozidla bude monitorované pomocou dvojsmernej komunikácie medzi vozidlom a riadiacou jednotkou kábla. Kábel po pripojení k vozidlu vykoná samodiagnostiku, pri ktorej sa ešte pred spustením nabíjania skontroluje, či je kábel správne pripojený a vozidlo je pripravené prijímať energiu. Riadiaca jednotka je integrovaná do nabíjacieho kábla a zapojená do bežnej elektrickej zásuvky. Sedemmetrová dĺžka kábla sa vám môže zísť v situáciách, keď vozidlo nie je možné zaparkovať blízko miesta nabíjania.

Obal na nabíjacie káble
Image2
Obal na nabíjacie káble

Nabíjacie káble uchovávajte riadne uskladnené a chránené v tomto štýlovom a odolnom obale.

Prevodovka
8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™, AWD (pohon všetkých kolies)
Image2
8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™, AWD (pohon všetkých kolies)

Naša 8-stupňová prevodovka Geartronic™ novej generácie s rýchlym a plynulým radením ponúka špičkovú efektivitu a intuitívne ovládanie. Vždy máte zaradený správny prevodový stupeň – či sa to týka optimálnej odozvy motora v celom rozsahu otáčok alebo plynulej jazdy s čo najnižšou spotrebou. A keď zatúžite po dynamickejšej jazde, môžete ju kedykoľvek jednoducho prepnúť na manuálny režim.

8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™, AWD (pohon všetkých kolies)
Image2
8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™, AWD (pohon všetkých kolies)

Naša 8-stupňová prevodovka Geartronic™ s rýchlym a plynulým radením ponúka špičkovú efektivitu a intuitívne ovládanie. Vždy máte zaradený správny prevodový stupeň – či sa to týka optimálnej odozvy motora v celom rozsahu otáčok alebo plynulej jazdy s čo najnižšou spotrebou. A keď zatúžite po dynamickejšej jazde, môžete ju kedykoľvek jednoducho prepnúť na manuálny režim. S voličom režimu jazdy môžete prispôsobiť vzor radenia automatickej prevodovky podľa vášho štýlu jazdy – zvoľte si režim Comfort, Dynamic, Eco alebo Individual.

8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™
Image2
8-stupňová automatická prevodovka Geartronic™

Naša 8-stupňová prevodovka Geartronic™ novej generácie s rýchlym a plynulým radením ponúka špičkovú efektivitu a intuitívne ovládanie. Vždy máte zaradený správny prevodový stupeň – či sa to týka optimálnej odozvy motora v celom rozsahu otáčok alebo plynulej jazdy s čo najnižšou spotrebou. A keď zatúžite po dynamickejšej jazde, môžete ju kedykoľvek jednoducho prepnúť na manuálny režim.

7-stupňová prevodovka s dvojitou spojkou
Image2
7-stupňová prevodovka s dvojitou spojkou

Táto sedemstupňová automatická prevodovka s technológiou dvojitej spojky spája úsporu paliva a pôžitok z pohotovej jazdy. Prevodové stupne sa menia okamžite a krútiaci moment sa prenáša bez prerušenia, čo prispieva k dynamickému pocitu kontroly. A keď máte náladu na aktívnejšiu jazdu, prevodové stupne môžete meniť aj manuálne.

6-stupňová manuálna prevodovka
Image2
6-stupňová manuálna prevodovka

Pre vodičov, ktorí si chcú maximálne užiť jazdu, je k dispozícii 6-stupňová manuálna prevodovka zabezpečujúca plynulé a presné radenie prevodových stupňov. Šiesty rýchlostný stupeň poskytuje oddychovú jazdu, zníženú spotrebu paliva a nižšie emisie CO₂ na diaľnici. A plynulý záber spojky zabezpečuje spoľahlivé a elegantné rozjazdy.

Elektronicky ovládaná jednostupňová prevodovka, AWD (pohon všetkých kolies)
Image2
Elektronicky ovládaná jednostupňová prevodovka, AWD (pohon všetkých kolies)

V čisto elektrickom vozidle Volvo Recharge nedochádza k radeniu prevodových stupňov – je tu len plynulý, neprerušovaný tok energie, ktorý poskytuje veľmi príjemný, kontrolovaný a intuitívny zážitok z jazdy. Technológia elektronického ovládania (shift-by-wire) umožňuje jednoducho prepínať medzi tromi polohami voliča radenia – spätný chod, neutrál a jazda – jediným pohybom. Režim parkovania sa šikovne ovláda pomocou tlačidla vedľa voliča radenia.

Technológia Start/Stop
Image2
Technológia Start/Stop

Funkcia Start/Stop prispieva k ďalšiemu znižovaniu spotreby paliva a emisií výfukových plynov v meste. Akonáhle zastavíte na križovatke so svetelnou signalizáciou alebo v dopravnej zápche, motor sa dočasne vypne, aby zbytočne nebežal na voľnobeh, a pri zošliapnutí plynového pedála sa okamžite znovu naštartuje.

Pohon všetkých kolies (AWD)
Image2
Pohon všetkých kolies (AWD)

Vďaka našej technológii AWD s funkciou Instant Traction™ si budete môcť vychutnávať väčšiu trakciu a stabilitu vozidla počas jazdy – na každom povrchu vozovky a za každého počasia. Aj keď sa podmienky zmenia, do kolies s najlepšou priľnavosťou bude prenášaný maximálny výkon, aby boli zabezpečené optimálne jazdné vlastnosti. Za normálnych podmienok sa takmer všetok výkon prenáša na predné kolesá, čím sa minimalizuje spotreba paliva bez vplyvu na stabilitu. V prípade potreby sa až 50 % výkonu vozidla môže prenášať na zadné kolesá. Pri rozbiehaní je vždy aktivovaný pohon všetkých kolies, čím sa zabezpečí maximálna priľnavosť vozidla k vozovke. Umožňuje tiež pohodlné rozbiehanie na šmykľavej vozovke alebo ťahanie prívesu s loďou po prístavnej rampe.

Systém Hill Start Assist
Image2
Systém Hill Start Assist

Asistenčná funkcia pre rozbiehanie v kopci Hill Start Assist uľahčuje rozjazd vozidla hore alebo dole kopcom tým, že udrží vozidlo v stabilnej polohe, kým presuniete nohu z brzdového na akceleračný pedál. Účinok zošliapnutej brzdy potrvá ešte krátko po uvoľnení brzdového pedálu.

Hill Descent Control (systém riadenia jazdy z kopca)
Image2
Hill Descent Control (systém riadenia jazdy z kopca)

Systém Hill Descent Control ponúka regulovanú jazdu z kopca na strmých, nerovných a šmykľavých cestách. Po aktivácii napomáha k plynulej jazde z kopca pri rýchlosti od 8 do 40 km/h, pričom využíva brzdenie motorom, alebo, ak je to potrebné, samostatné brzdenie jednotlivých kolies – na vás už ostáva iba ovládanie volantu. Môžete kedykoľvek pribrzdiť alebo, ak chcete, prispôsobiť rýchlosť stlačením plynového pedála. Plynulá charakteristika akcelerácie systému riadenia jazdy z kopca Hill Descent Control uľahčuje aj pohyb pri ťahaní ťažkého prívesu alebo člna na prívese hore naklonenou rovinou. Systém pracuje aj pri zaradenej spiatočke.

Podvozok a riadenie
Športový podvozok
Image2
Športový podvozok

Tuhšie tlmiče a pružiny vylepšujú stabilitu na ceste, priľnavosť a dynamické ovládanie pri prejazde zákrutami, takže si užijete vyššiu stabilitu a rýchlejšiu odozvu riadenia.

Dynamický podvozok
Image2
Dynamický podvozok

Svižný podvozok vášho Volva je skonštruovaný s cieľom povzbudiť vašu sebaistotu na ceste – v meste aj na diaľnici. Pri riadení máte nad vozidlom vždy dokonalú kontrolu, pričom väčšia svetlá výška zvyšuje úroveň komfortu a zlepšuje schopnosti vozidla na všetkých typoch povrchov. Predná náprava napomáha zabezpečovať bezpečné a predvídateľné jazdné vlastnosti a rýchle reakcie na riadenie, vďaka čomu prispieva k energickej jazde. Zadná náprava so sofistikovanou viacprvkovou konštrukciou (multi-link) prispieva k bezpečným a pohodlným jazdným vlastnostiam prinášajúcim radosť z jazdy. Rozsiahle požitie súčiastok podvozka z ľahkého hliníka prispieva k jazdnému komfortu a agilnej ovládateľnosti.

Podvozok Touring
Image2
Podvozok Touring

Konštrukcia podvozku vášho Volva poskytuje plynulú jazdu a svižnú ovládateľnosť – nech už by ste sa pri svojich dobrodružstvách dostali kdekoľvek. Pri riadení máte nad vozidlom vždy dokonalú kontrolu, pričom väčšia svetlá výška a dlhší zdvih pružín zvyšujú úroveň komfortu a zlepšujú schopnosti vozidla na všetkých typoch povrchov. Lichobežníková predná náprava z hliníka poskytuje dokonale vyvážené jazdné vlastnosti a stabilitu na vozovke. Zadná náprava s exkluzívnou konštrukciou Integral Link s ľahkou priečnou listovou pružinou z kompozitného materiálu je zárukou maximálneho komfortu a vynikajúcich jazdných vlastností s neutrálne vyváženým správaním pri zatáčaní.

Elektronické riadenie stability, ESC
Image2
Elektronické riadenie stability, ESC

Funkcia elektronického riadenia stability pomáha optimalizovať trakciu a minimalizovať riziko šmyku pri všetkých rýchlostiach a za akýchkoľvek podmienok. A vďaka tomu, že obmedzuje nedotáčavosť a pretáčavosť na minimum, prispieva tiež k bezpečnejšiemu, a zároveň zábavnejšiemu prechádzaniu zákrut. Systém elektronického riadenia stability dokáže predvídať nebezpečenstvo šmyku a zabrániť mu prostredníctvom zníženia výkonu motora a/alebo pribrzdením príslušných kolies. Navyše rozpoznáva možnú hrozbu prevrátenia vozidla s cieľom obmedziť riziko straty trakcie pri núdzových manévroch a pri prejazde prudkých zákrut. A napokon, ak zabrzdíte na povrchu s iným trením na jednej strane vozidla, vozidlo automaticky jemne otočí volantom na opačnú stranu, vďaka čomu vám pomôže zachovať stabilitu. Systém dynamického presmerovania krútiaceho momentu prispieva k dynamickejším jazdným vlastnostiam vozidla a mimoriadne rýchlo a presne reaguje na pokyny riadenia. Systém riadenia trakcie v zákrutách (Corner Traction Control) s presmerovaním krútiaceho momentu umožňuje ešte ostrejší prejazd zákrutami, menej nedotáčavosti a výkonnejšie zrýchlenie. Pracuje na základe pribrzdenia vnútorného hnaného kolesa v prípade, že začne strácať kontakt s povrchom pri zatáčaní, a súčasnom odoslaní vyššieho výkonu do vonkajšieho kolesa. Technológia Understeer Control Logic predstavuje ďalšiu inovačnú technológiu, ktorá napomáha minimalizovať tendenciu nedotáčavosti pre dynamickejší a stabilnejší prejazd zákrutami. A ak máte náladu na dynamickejšiu jazdu s ešte lepším pocitom kontroly nad vozidlom, zvoľte režim Sport, v ktorom je vypojená funkcia znižovania výkonu motora a do určitej miery umožnený kontrolovaný sklz zadných kolies.

Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist)
Image2
Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist)

Asistenčný systém stability prívesu (Trailer Stability Assist) vám pomáha pri ťahaní prívesu alebo karavanu udržiavať jeho stabilitu. Ak dôjde pri rýchlosti nad 50 km/h k rozkývaniu prívesu, jedno alebo viac kolies automaticky pribrzdí tak, aby ste ľahšie obnovili stabilitu a znovu získali plnú kontrolu nad prívesom.

Nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia
Image2
Nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia

Súčasťou voliča jazdných režimov je nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia, ktorý umožňuje prispôsobiť charakteristiku posilňovača riadenia – závislú od rýchlosti jazdy – podľa vašich osobných preferencií. Aj keď sa otáčanie volantu automaticky prispôsobuje rýchlosti vášho vozidla, na stredovom displeji si môžete vybrať tri rôzne úrovne citlivosti a charakteristiky riadenia – nízku, strednú a vysokú úroveň asistencie v rámci celého rozsahu rýchlosti vozidla.

Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti
Image2
Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti

Náš posilňovač riadenia závislý od rýchlosti poskytuje presne takú mieru asistencie, ktorá je potrebná pre maximalizáciu komfortu a presnosti odozvy riadenia: ponúka tuhšie riadenie pri diaľničných rýchlostiach a voľnejšie v pomalej premávke. Reakcie volantu sa dajú tiež prispôsobiť pomocou voliča jazdných režimov, ktorý patrí k voliteľným prvkom výbavy.

Jazdné režimy
Image2
Jazdné režimy

Náš volič jazdných režimov vám umožňuje okamžité nastavenie vlastností pohonnej jednotky a riaditeľnosti podľa vašich predstáv a jazdných podmienok. Na výber máte režimy Comfort, Eco, Dynamic, Off-road a Individual – medzi týmito režimami môžete prepínať pomocou centrálnej dotykovej obrazovky alebo stlačením tlačidla. Režim Comfort optimalizuje pohodlie, zatiaľ čo režim Eco kalibruje motor a klimatizáciu na najnižšiu možnú spotrebu paliva. Dynamický režim je nastavený na športovejšiu jazdu, kedy motor, prevodovka, volant a brzdy reagujú rýchlo. Režim Off-road uľahčuje jazdu na nekvalitných cestách a za sťažených podmienok. V režime Individual si môžete vytvoriť svoj vlastný jazdný režim.

Aktívny podvozok, Four-C
Image2
Aktívny podvozok, Four-C

Vďaka nášmu aktívnemu podvozku Four-C vám vaše Volvo dokáže poskytnúť ešte dynamickejšiu a komfortnejšiu jazdu. Okrem toho, že automaticky udržiava jazdnú výšku a poskytuje špičkový komfort i ovládanie v akýchkoľvek podmienkach, ponúka tiež možnosť regulácie podvozku podľa vašich predstáv – na výber máte režimy Comfort, ECO, Dynamic a Off-road. Táto technológia monitoruje vozidlo, cestu a vodiča 500-krát za sekundu. Stlačením tlačidla si môžete zvoliť ktorýkoľvek jazdný režim a elektronicky riadené tlmiče vám zabezpečia požadované jazdné vlastnosti: režim „Comfort“ ponúka mäkké tlmenie nárazov a plynulé pohyby karosérie, „ECO“ sa vyznačuje najefektívnejším využívaním paliva, „Dynamic“ je určený pre nadšencov športovej jazdy s tvrdším tlmením nárazov a režim „Off-road“ dokáže vyťažiť maximálny výkon na nekvalitných cestách.

Automatické nastavenie svetlej výšky
Image2
Automatické nastavenie svetlej výšky

Automatické nastavenie svetlej výšky automaticky nastaví zadné odpruženie, vďaka čomu pomáha udržiavať stabilitu vozidla počas jazdy, svetlú výšku a uhol svetlometov, keď ťaháte príves alebo máte vo vozidle ťažký náklad.

Elektrický posilňovač riadenia
Image2
Elektrický posilňovač riadenia

Elektrický posilňovač riadenia presne reaguje na vaše pokyny pri každej rýchlosti. Pri veľmi nízkej rýchlosti ponúka intenzívny posilňujúci účinok, čo je užitočné najmä pri parkovaní. Ako stúpa rýchlosť, posilňujúci účinok postupne oslabuje, aby ste si mohli v maximálnej miere vychutnávať pôžitok z riadenia. Charakteristiku riadenia a posilňujúci účinok si môžete jednoducho prispôsobiť podľa svojich požiadaviek, aby ste si mohli v každej situácii užívať to najlepšie nastavenie.

Vnútri
CleanZone
Image2
CleanZone

So systémom CleanZone si môžete spolu s cestujúcimi užívať čisté a zdravé ovzdušie v kabíne. Monitoruje privádzaný vzduch a ak zistí prítomnosť škodlivín, môže uzavrieť prívod vzduchu do kabíny. Kombinovaný filter pomáha znižovať hladinu prachu, peľov, pevných častíc a chemických pachov. A za teplého počasia pomáha automatická funkcia CleanZone pripraviť v kabíne svieže ovzdušie vetraním pri odomknutí vozidla.

Senzor vlhkosti
Image2
Senzor vlhkosti

Snímač vlhkosti pomáha udržiavať príjemnú klímu v kabíne a zabezpečuje, že vzduch v kabíne bude mať vždy správnu vlhkosť s ohľadom na vonkajšiu klímu. Snímač sa nachádza pri vnútornom spätnom zrkadle.

Peľový filter
Image2
Peľový filter

Peľový filter zabraňuje vstupu prachových a peľových častíc do kabíny cez vetrací systém. Účinne prispieva k zdravej klíme interiéru.

Vonku
Jazdné režimy
Image2
Jazdné režimy

Náš volič jazdných režimov vám umožňuje okamžité nastavenie vlastností pohonnej jednotky a riaditeľnosti podľa vašich predstáv a jazdných podmienok. Na výber máte režimy Comfort, Eco, Dynamic, Off-road a Individual – medzi týmito režimami môžete prepínať pomocou centrálnej dotykovej obrazovky alebo stlačením tlačidla. Režim Comfort optimalizuje pohodlie, zatiaľ čo režim Eco kalibruje motor a klimatizáciu na najnižšiu možnú spotrebu paliva. Dynamický režim je nastavený na športovejšiu jazdu, kedy motor, prevodovka, volant a brzdy reagujú rýchlo. Režim Off-road uľahčuje jazdu na nekvalitných cestách a za sťažených podmienok. V režime Individual si môžete vytvoriť svoj vlastný jazdný režim.

Technológia Start/Stop
Image2
Technológia Start/Stop

Funkcia Start/Stop prispieva k ďalšiemu znižovaniu spotreby paliva a emisií výfukových plynov v meste. Akonáhle zastavíte na križovatke so svetelnou signalizáciou alebo v dopravnej zápche, motor sa dočasne vypne, aby zbytočne nebežal na voľnobeh, a pri zošliapnutí plynového pedála sa okamžite znovu naštartuje.

Systém riadenia emisií vznetových motorov vrátane systému výfukovej filtrácie SCR (Selective Catalytic Reduction)
Image2
Systém riadenia emisií vznetových motorov vrátane systému výfukovej filtrácie SCR (Selective Catalytic Reduction)

Čím menej škodlivých látok sa dostáva do ovzdušia vo výfukových plynoch, tým lepšie pre životné prostredie. Naša nová generácia systému riadenia emisií vznetových motorov znižuje nielen emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov (HC). Znižuje tiež emisie oxidov dusíka (NOx). Pomocou technológie výfukovej filtrácie SCR sa okrem toho ďalej znižujú emisie oxidov dusíka celkovo až o 90%. Dosiahlo sa to vstrekovaním doplnkovej kvapaliny na úpravu výfukových plynov vznetových motorov s názvom Diesel Exhaust Fluid (DEF), ako je napríklad AdBlue®, do výfukového systému a pomocou samostatného katalyzátora SRC. Táto kvapalina sa nachádza v samostatnej nádrži a dopĺňa sa vždy pri servise vozidla. Počas prevádzky sa spotrebúva iba malé množstvo tejto kvapaliny a za normálnych jazdných okolností by malo vystačiť jedno naplnenie nádrže na celé obdobie medzi servisnými prehliadkami. V závislosti od štýlu riadenia vozidla, frekvencie zrýchľovania, jazdy pri vysokých rýchlostiach a ťahania prívesu, sa môže spotreba v rovnakom časovom období zvýšiť až na tri nádrže. Ak by ste si ju chcel naplniť sami, je to veľmi jednoduché – modrý otvor plniaceho potrubia na kvapalinu je prakticky umiestnený vedľa otvoru palivovej nádrže pod tým istým vekom.

AdBlue® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

IntelliSafe
Systém City Safety s podporou riadenia
Image2
Systém City Safety s podporou riadenia

Technológia City Safety prispieva k pokojnejšiemu riadeniu vozidla tým, že pomáha sledovať situáciu na vozovka a v prípade potreby aktivuje brzdu. Tento inovatívny systém od spoločnosti Volvo dokáže rozpoznať iné vozidlá, ako aj chodcov, cyklistov alebo väčšie zvieratá – vo dne aj v noci. V prípade potreby systém City Safety poskytuje podporu v podobe zvukovej a vizuálnej výstrahy a impulzov do brzdového pedálu. Ak bezprostredne hrozí zrážka alebo ak na križovatke smerujete do dráhy iného blížiaceho sa vozidla, systém City Safety dokáže automaticky zabrzdiť, čím pomáha predchádzať nehodám alebo aspoň zmierňovať ich následky.

Oncoming Lane Mitigation (systém ochrany pred zrážkou s protiidúcim vozidlom vo vedľajšom pruhu)
Image2
Oncoming Lane Mitigation (systém ochrany pred zrážkou s protiidúcim vozidlom vo vedľajšom pruhu)

Tento systém vám pomocou automatického otáčania volantu pomáha zabrániť zrážke s protiidúcim vozidlom. Ak prekročíte značenie jazdného pruhu a prejdete do jazdnej dráhy protiidúceho vozidla, tento systém automaticky nasmeruje vaše vozidlo späť a varuje vás. Systém je aktívny pri rýchlosti od 60 km/h do 140 km/h.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid)
Image2
Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA (Lane Keeping Aid)

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA prispieva k maximálnemu pohodliu a bezpečnosti pri jazde na diaľnici. Pri hroziacom prejdení vodorovného značenia jazdného pruhu bez použitia smerového svetla asistent LKA jemne nasmeruje vaše vozidlo späť do vášho jazdného pruhu. Ak tento zásah nie je dostatočný alebo budete mať aj naďalej tendenciu vyjsť z jazdného pruhu, budete upozornení vibráciami volantu. Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LKA neustále monitoruje vašu pozíciu na ceste a poskytuje plynulú korekciu riadenia pri rýchlosti od 65 km/h až do 200 km/h.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Run-off Road Mitigation (systém ochrany pred nechceným zídením z cesty)
Image2
Run-off Road Mitigation (systém ochrany pred nechceným zídením z cesty)

Systém Run-off Road Mitigation predchádza nebezpečenstvu nechceného zídenia z cesty. Keď prekročíte krajné značenie jazdného pruhu alebo okraj cesty, systém vám pomôže zabezpečiť nasmerovanie vozidla späť do správnej dráhy jazdy. V prípade potreby táto bezpečnostná inovácia od spoločnosti Volvo navyše aktivuje brzdy – ak je to nevyhnutné na udržanie vozidla na ceste. Systém Run-off Road Mitigation pracuje pri rýchlosti od 65 do 140 km/h.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Kontrola pozornosti vodiča (Driver Alert Control)
Image2
Kontrola pozornosti vodiča (Driver Alert Control)

Funkcia kontroly pozornosti vodiča (Driver Alert Control) vás decentne upozorní v prípade, keď váš štýl jazdy začne vykazovať známky nesústredenosti alebo únavy. V prípade potreby vydá varovný zvukový signál a na prístrojovej doske zobrazí správu s odporúčaním, aby ste si urobili prestávku. Aktivuje sa pri rýchlosti vyššej ako 65 km/h. Kamera sleduje situáciu pred vozidlom, pričom funkcia kontroly pozornosti vodiča (Driver Alert Control) súčasne monitoruje vaše reakcie pri riadení a porovnáva ich s vaším bežným štýlom riadenia. V kombinácii s navigačným systémom Sensus Navigation vám tiež môže navrhnúť vhodný podnik v blízkom okolí, kde si môžete urobiť prestávku.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)
Image2
Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information) vám poskytuje aktuálne informácie o obmedzeniach platných na danom cestnom úseku. Využíva údaje z kamery a informácie z navigačného systému Sensus a na ich základe vás upozorňuje na rýchlostné obmedzenia, značky „zákaz predbiehania“, „zákaz vjazdu“ a na rôzne typy doplnkových dopravných značiek. Dopravná značka je zobrazená na tachometri. Ak prekročíte rýchlostné obmedzenie, funkcia informovania o dopravných značkách vás na to upozorní blikajúcou ikonou rýchlostného obmedzenia. Môže vás tiež informovať o radaroch s kamerou na meranie rýchlosti. A ak pôjdete nesprávnym smerom na jednosmernú ulicu, upozorní vás na to ikonka značky „zákaz vjazdu“.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Systém IntelliSafe Surround
Systém IntelliSafe Surround
Image2
Systém IntelliSafe Surround

Systém IntelliSafe Surround poskytuje podporu v hustej premávke a pri cúvaní na miestach s obmedzeným výhľadom. Keď vozidlo vojde do oblasti vášho mŕtveho uhla alebo sa k vám rýchlo priblíži zozadu (vo vašom jazdnom pruhu alebo v niektorom z jazdných pruhov po oboch stranách vášho vozidla), systém BLIS™ vás dokáže upozorniť svetelným signálom na ľavom alebo pravom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak nezareagujete na upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás môže jemne naviesť späť do vašej dráhy. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla neustále monitorujú mŕtve uhly a rozsiahly priestor za vaším vozidlom – vo dne aj v noci – a reagujú na takmer akýkoľvek typ vozidla, vrátane motocyklov. Ak sa v priestore vášho cúvania nachádzajú objekty križujúce vašu dráhu, systém CTA môže upútať vašu pozornosť zvukovou výstrahou z ľavého alebo pravého reproduktora a výstražnou grafikou na centrálnom displeji. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla dokážu rozpoznávať vozidlá, ktoré sa približujú zo strán. Ak senzory rozpoznajú vozidlo, systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) vás môže varovať a v prípade potreby zabrzdí za vás, aby pomohol predísť zrážke alebo ju aspoň zmierniť. Za optimálnych podmienok vám môže pomôcť aj s rozpoznávaním približujúcich sa cyklistov a chodcov. Systém výstrahy pre kolíziou zozadu dokáže varovať pred rýchlo sa približujúcimi vozidlami, ak jazdia príliš blízko a hrozí nehoda. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice.

Dôležitá poznámka: Tieto funkcie sú len podporné – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) s funkciou automatického brzd
Image2
Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) s funkciou automatického brzd

Systém BLIS™ vám poskytuje podporu – ak je nutné často meniť jazdné pruhy v hustej premávke – prostredníctvom upozornenia na vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom uhle vášho ľavého alebo pravého spätného zrkadla a v prípade potreby aj pomocou asistencie pri riadení. Systém CTA zasa upozorňuje na križujúce vozidlá a aktivuje brzdy, čím vám uľahčí vycúvanie z parkovacieho miesta. Keď vozidlo vojde do oblasti vášho mŕtveho uhla alebo sa k vám rýchlo priblíži zozadu (vo vašom jazdnom pruhu alebo v niektorom z jazdných pruhov po oboch stranách vášho vozidla), systém BLIS™ vás dokáže upozorniť svetelným signálom na ľavom alebo pravom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak nezareagujete na upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás môže jemne naviesť späť do vašej dráhy. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla neustále monitorujú mŕtve uhly a rozsiahly priestor za vaším vozidlom – vo dne aj v noci – a reagujú na takmer akýkoľvek typ vozidla, vrátane motocyklov. Ak sa v priestore vášho cúvania nachádzajú objekty križujúce vašu dráhu, systém CTA môže upútať vašu pozornosť zvukovou výstrahou z ľavého alebo pravého reproduktora a výstražnou grafikou na centrálnom displeji. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla rozpoznávajú vozidlá, ktoré sa približujú zo strán. Ak senzory rozpoznajú vozidlo, systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) vás môže varovať a v prípade potreby zabrzdí za vás, aby pomohol predísť zrážke alebo ju aspoň zmierniť. Za optimálnych okolností tiež dokáže upozorniť na blížiacich sa cyklistov a chodcov. Systém BLIS™ a systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA sú súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Dôležitá poznámka: Tieto funkcie sú len podporné – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení
Image2
Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení

S funkciou varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) budete vždy o krok pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Zapnutie blikania všetkých svetelných indikátorov s vysokou frekvenciou vás upozorní na vozidlá, ktoré sa rýchlo približujú zozadu – ak jazdia v nebezpečne blízkej vzdialenosti a bezprostredne hrozí zrážka. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa tesne pred zrážkou napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice. Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení je súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Preventívna bezpečnosť
Obmedzovač rýchlosti
Image2
Obmedzovač rýchlosti

Obmedzovač rýchlosti zaisťuje, že pri jazde neprekročíte nastavenú rýchlosť. Keď dosiahnete nastavenú rýchlosť, upozorní vás na to jemne zvýšený odpor plynového pedála. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stačí jednoducho zošliapnuť plynový pedál.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Výstraha pred vybočením z jazdného pruhu (Lane Departure Warning)
Image2
Výstraha pred vybočením z jazdného pruhu (Lane Departure Warning)

Ak sa začnete vychyľovať z vášho jazdného pruhu, môže vás funkcia výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu (Lane Departure Warning) upozorniť na hroziace nebezpečenstvo. Pri rýchlosti vyššej ako 65 km/h kamera sleduje značenie jazdných pruhov a dokáže rozpoznať, keď opustíte svoj jazdný pruh. Ak sa tak stane, na tento stav vás upozornia vibrácie na volante. Ale ak indikáciu zmeny jazdného pruhu použijete smerovky, systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu (Lane Departure Warning) nezareaguje.

Elektronické riadenie stability, ESC
Image2
Elektronické riadenie stability, ESC

Funkcia elektronického riadenia stability pomáha optimalizovať trakciu a minimalizovať riziko šmyku pri všetkých rýchlostiach a za akýchkoľvek podmienok. A vďaka tomu, že obmedzuje nedotáčavosť a pretáčavosť na minimum, prispieva tiež k bezpečnejšiemu, a zároveň zábavnejšiemu prechádzaniu zákrut. Systém elektronického riadenia stability dokáže predvídať nebezpečenstvo šmyku a zabrániť mu prostredníctvom zníženia výkonu motora a/alebo pribrzdením príslušných kolies. Navyše rozpoznáva možnú hrozbu prevrátenia vozidla s cieľom obmedziť riziko straty trakcie pri núdzových manévroch a pri prejazde prudkých zákrut. A napokon, ak zabrzdíte na povrchu s iným trením na jednej strane vozidla, vozidlo automaticky jemne otočí volantom na opačnú stranu, vďaka čomu vám pomôže zachovať stabilitu. Systém dynamického presmerovania krútiaceho momentu prispieva k dynamickejším jazdným vlastnostiam vozidla a mimoriadne rýchlo a presne reaguje na pokyny riadenia. Systém riadenia trakcie v zákrutách (Corner Traction Control) s presmerovaním krútiaceho momentu umožňuje ešte ostrejší prejazd zákrutami, menej nedotáčavosti a výkonnejšie zrýchlenie. Pracuje na základe pribrzdenia vnútorného hnaného kolesa v prípade, že začne strácať kontakt s povrchom pri zatáčaní, a súčasnom odoslaní vyššieho výkonu do vonkajšieho kolesa. Technológia Understeer Control Logic predstavuje ďalšiu inovačnú technológiu, ktorá napomáha minimalizovať tendenciu nedotáčavosti pre dynamickejší a stabilnejší prejazd zákrutami. A ak máte náladu na dynamickejšiu jazdu s ešte lepším pocitom kontroly nad vozidlom, zvoľte režim Sport, v ktorom je vypojená funkcia znižovania výkonu motora a do určitej miery umožnený kontrolovaný sklz zadných kolies.

Prepojená bezpečnosť
Image2
Prepojená bezpečnosť

Prepojená bezpečnosť je unikátna bezpečnostná funkcia na báze cloudu, ktorá vám pomáha predvídať nebezpečné situácie na ceste pred vozidlom a náležite prispôsobiť jazdu. Funkcia prepojenej bezpečnosti využíva reálne informácie o počasí a infraštruktúre, na základe čoho vás môže upozorniť zobrazením symbolu na displeji vodiča. Funkcia vás upozorní aj v prípade, ak iné prepojené vozidlo na ceste pred vami zaznamená klzký povrch. V takom prípade sa z daného vozidla odošle do vášho vozidla správa prostredníctvom „cloudu“. To isté platí aj vtedy, ak na ceste pred vami stojí iné prepojené vozidlo so zapnutými výstražnými svetlami, aby ste mali informácie o potenciálne nebezpečnej dopravnej situácii. Ak vaše vozidlo zaznamená klzký povrch vozovky, podelí sa o túto informáciu s ostatnými prepojenými vozidlami v okolí prostredníctvom „cloudu“. Tým vaše vozidlo reálne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky.

Brzdy s asistenčnou funkciou pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciou automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold)
Image2
Brzdy s asistenčnou funkciou pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciou automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold)

K pocitu istoty a bezpečia pri šoférovaní sú najdôležitejšie účinné brzdy. Okrem toho tvoria neoddeliteľnú súčasť dynamických jazdných vlastností. Brzdový systém navyše zahŕňa technológie IntelliSafe a ďalšie užitočné funkcie, ako asistenčnú funkciu pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) a funkciu automatickej aktivácie parkovacej brzdy po zastavení (Automatic Hold). Až v núdzovej situácii sa ukáže, čo naozaj dokážu brzdy s rozmernými kotúčmi a protiblokovacím systémom. Brzdový systém je navyše inteligentný: ak by ste nezabrzdili s dostatočnou intenzitou, náš núdzový brzdový asistent (Emergency Brake Assist) zabezpečí maximálny brzdový účinok za vás. A ak náhle uvoľníte plynový pedál alebo senzory rozpoznajú prekážku pred vozidlom, funkcia brzdovej pohotovosti Ready Alert Brakes okamžite posunie brzdové doštičky bližšie k brzdovým kotúčom tak, aby sa skrátila celková brzdná dráha. K pohodliu vodiča ďalej prispieva funkcia Automatic Hold, ktorá automaticky aktivuje parkovaciu brzdu, keď zabrzdením uvediete vozidlo do pokoja a uvoľníte brzdový pedál. Asistenčná funkcia pre rozbiehanie v kopci (Hill Start Assist) uľahčuje rozbehnutie vozidla hore alebo dole kopcom po zastavení vozidla. Kým prenesiete nohu z brzdového pedála na akceleračný pedál, funkcia automaticky udrží vozidlo zabrzdené a dá vám čas rozbehnúť vozidlo – počas presunu nohy z jedného pedála na druhý sa vaše vozidlo nepohne.

Signalizácia núdzového brzdenia (Emergency Brake light) a výstražné svetlá
Image2
Signalizácia núdzového brzdenia (Emergency Brake light) a výstražné svetlá

Signalizácia núdzového brzdenia EBL pomáha upozorniť vodičov vozidiel za vami – v prípade, ak ste z dôvodu núdzovej situácie nútení veľmi prudko zabrzdiť. Táto funkcia sa aktivuje pri rýchlosti vyššej ako 50 km/h. Dokáže rozpoznať rozdiel medzi bežným a tzv. panickým brzdením v núdzovej situácii. Ak sa jedná o núdzové zastavenie, brzdové svetlá začnú blikať s frekvenciou štyrikrát za sekundu, čo bude jasným signálom pre prichádzajúce vozidlá, že sa pred nimi vyskytuje nejaký potenciálny problém. Hneď ako spomalíte na rýchlosť nižšiu ako 10 km/h, brzdové svetlá prestanú blikať a varovnú funkciu preberú výstražné svetlá.

Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou
Image2
Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou

Karoséria vášho vozidla Volvo poskytuje maximálnu možnú ochranu pri nehodách všetkých typov. Vodič a cestujúci sú chránení extrémne pevným bezpečnostným rámom a na zmiernenie účinkov nárazu slúžia predné a zadné deformačné zóny. Úlohou odolného bezpečnostného rámu je zabezpečiť, aby pri nehode zostal priestor posádky čo najviac chránený a pokiaľ možno bez deformácií. Je vyrobený z jedného z najodolnejších druhov ocele. V kombinácii s prednými a zadnými deformačnými zónami na rozptýlenie energie a bezpečnostnými technológiami v interiéri vozidla toto riešenie napomáha k zabezpečeniu ochrany posádky Volva pri nárazoch všetkých typov. V prípade bočného nárazu náš ochranný systém proti bočnému nárazu SIPS™ (Side Impact Protection System) odvádza sily nárazu do väčšej časti karosérie, čím ďalej pomáha znižovať nebezpečenstvo úrazu. A pri nehodách s prevrátením vozidla chráni posádku silná konštrukcia strechy.

Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)
Image2
Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)

Náš systém Indirect Tyre Pressure Monitoring System vás prostredníctvom displeja vodiča okamžite upozorní na prípadný nízky tlak v niektorej z pneumatík a pomôže vám tak zaistiť bezpečné ovládanie vozidla. Systém je aktívny od rýchlosti 30 km/h.

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia
Image2
Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá sú vybavené funkciou synchrónneho stlmovania, ktorá pomáha chrániť oči pred oslnením svetlami vozidiel idúcich vzadu. Akonáhle intenzita svetla klesne, zrkadlo sa automaticky vráti do normálneho režimu.

LED svetlomety
Image2
LED svetlomety

LED svetlomety vám poskytujú optimálny výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. V našich LED svetlometoch s charakteristickým dizajnom sa snúbi nezameniteľný vzhľad s funkčnosťou – vďaka dlhému a širokému svetelnému lúču zabezpečujú mimoriadne osvetlenie cesty. Keď sa pred vami objaví iné vozidlo, idúce oproti vám alebo pred vami, automaticky prepínajú medzi diaľkovými a stretávacími svetlami. Navyše sú inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené. Počas dňa pôsobia výrazné svetlovody v tvare T ako denné prevádzkové svetlá, ktoré vaše vozidlo viac zviditeľňujú pre iných účastníkov cestnej premávky. V prípade potreby sa automaticky zapnú stretávacie svetlá. Svetlá s technológiou LED prispievajú k nižšej spotrebe paliva a nižším nákladom na prevádzku, sú extrémne úsporné a vydržia svietiť bez straty na intenzite po celú dobu životnosti vozidla.

LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)
Image2
LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)

Naše najpokročilejšie LED svetlomety poskytujú výnimočné osvetlenie, zaručujú lepší prehľad v zákrutách a optimalizujú váš výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. Pri otáčaní volantu sa svetlomety natočia tak, aby osvetlili zákrutu pred vami. S týmito LED svetlometmi si môžete počas jazdy v noci vychutnávať vyššiu svietivosť a dlhší dosah diaľkových svetiel. Diaľkové svetlá navyše nemusíte vôbec vypínať – ak sa oproti vám približuje vozidlo alebo dobiehate iné vozidlo, svetlomety sa automaticky prepnú na stretávacie svetlá, aby ste neoslňovali iných vodičov. Keď druhé vozidlo prejde okolo, svetlomety sa prepnú späť na diaľkové svetlá, aby ste mali optimálny výhľad. Tieto svetlomety sú navyše inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené. Táto výbava zahŕňa aj hmlové svetlá, ktoré zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. A pre uľahčenie manévrovania pri nízkej rýchlosti alebo cúvaní sa svetlomety pri otáčaní volantu natočia až o 15 stupňov a osvietia okolie bezprostredne okolo vozidla. Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva.

Hmlové svetlomety s funkciou natáčania
Image2
Hmlové svetlomety s funkciou natáčania

Hmlové svetlomety zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. A keď otočíte volantom o viac ako 30 stupňov pri rýchlosti nižšej ako 30 km/h alebo pri cúvaní, tak uľahčujú manévrovanie a cúvanie v tme tým, že osvietia blízke okolie vozidla (až do 15 stupňov od vozidla). Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva. Funkcia natáčania vyžaduje dynamické LED svetlá.

Predpríprava na alkoholový zámok
Image2
Predpríprava na alkoholový zámok

Alkoholový zámok predstavuje účinný spôsob, ako zabrániť naštartovaniu vozidla, keď za volantom sedí vodič pod vplyvom alkoholu. Táto aktualizácia softvéru uľahčuje montáž alkoholového zámku do vášho Volva. Tento softvér zároveň umožňuje prepojiť zariadenie alkoholového zámku s ďalšími funkciami vozidla. Napríklad pokyny k alkoholovému zámku krok za krokom je možné zobraziť na centrálnom displeji. Upozorňujeme, že toto je len predpríprava, ku ktorej je potrebné doplniť systém alkoholového zámku od spoločnosti Dräger alebo skupiny Alcohol Countermeasure Systems (ACS).

Dojazdové rezervné koleso
Image2
Dojazdové rezervné koleso

Toto rezervné koleso je určené na dočasné použitie a dojazd pri maximálnej rýchlosti 80 km/h. Vo vozidle vám ušetrí miesto aj hmotnosť. Výmenu kolesa vám uľahčí priložený zdvihák, kľúč na matice a textilný vak na uloženie kolesa plnej veľkosti.

Súprava na opravu defektu
Image2
Súprava na opravu defektu

V prípade prepichnutia behúňa pneumatiky môžete netesnosť dočasne utesniť pomocou tejto súpravy na opravu defektu. Súprava obsahuje elektrický vzduchový kompresor a tesniaci kvapalinu a je prakticky uložená pod podlahou batožinového priestoru. Kompresor sa dá tiež použiť na kontrolu a doplnenie tlaku v pneumatikách. Maximálna rýchlosť pri jazde s utesnenou pneumatikou je 80 km/h. Mali by ste ju nechať vymeniť skôr, než prejdete 200 km.

Ochranná bezpečnosť
Ochranné predné sedadlá s konštrukciou absorbujúcou energiu
Image2
Ochranné predné sedadlá s konštrukciou absorbujúcou energiu

Z dôvodu ochrany vašej chrbtice – pri tvrdom dopade vozidla na zem v prípade nehody – sú predné sedadlá vybavené konštrukciou, vďaka ktorej dokážu utlmiť prudké sily vo zvislom smere. Integrovaná ochrana proti podkĺznutiu pod bezpečnostným pásom znižuje riziko, že v prípade nárazu telo pasažiera podkĺzne pod pásom. Pevné opierky hlavy ponúkajú výnimočnú úroveň ochrany a to bez ohľadu na výšku členov posádky.

Uvoľnenie brzdového pedálu
Image2
Uvoľnenie brzdového pedálu

Brzdový pedál je skonštruovaný tak, že sa pri čelných nárazoch určitého typu uvoľní a zíde dole k podlahe, čo znižuje riziko poranenia pravej nohy a chodidla brzdovým pedálom. Táto bezpečnostná inovácia spoločnosti Volvo sa spúšťa pomocou rovnakých snímačov, ktoré v prípade potreby aktivujú aj predpínače bezpečnostných pásov a airbagy.

SIPS™ Side Impact Protection System (ochranný systém proti bočnému nárazu)
Image2
SIPS™ Side Impact Protection System (ochranný systém proti bočnému nárazu)

Sme presvedčení, že nápor akejkoľvek kolízie by malo znášať vozidlo, nie ľudia, ktorí sa v ňom nachádzajú. Preto sme naše vozidlá vyvinuli tak, aby poskytovali legendárnu úroveň ochrany, a to nielen v prípade nárazu spredu alebo zozadu, ale aj pri kolíziách zboku. Oceľová konštrukcia vozidla – jej súčasťou sú aj rámy predných sedadiel – je navrhnutá tak, aby pomáhala odvrátiť účinky bočného nárazu mimo ľudí nachádzajúcich sa vo vnútri vozidla a zabrániť preniknutiu ich pôsobenia do kabíny. A keďže rozumieme tomu, že zrážka s väčším vozidlom je vždy existujúcim rizikom na rušných cestách, mimoriadne pevná bočná konštrukcia obsahuje veľmi pevnú oceľ, ktorá dokáže odolať aj prudkému nárazu. Vzali sme do úvahy dokonca aj bočné okná – nafukovací záves spolupracuje so systémom SIPS™ a bočnými airbagmi, aby sa zaistila ochrana ľudí na predných sedadlách. Cestujúcich na krajných zadných sedadlách chráni systém SIPS™ v kombinácii s nafukovacím závesom.

Nafukovací záves
Image2
Nafukovací záves

Náš nafukovací záves pomáha ochrániť vašu hlavu a krk pri bočnom náraze alebo prevrátení vozidla. Kvôli lepšej ochrane cestujúcich na krajných sedadlách sa nafukuje z priestoru strechy nad dverami. Nafukovací záves zlepšuje ochranu aj pri niektorých čelných nárazoch a zostáva nafúknutý po dobu niekoľkých sekúnd, aby bola zaistená dlhodobejšia ochrana pri prípadných sekundárnych nárazoch.

Energiu pohlcujúci interiér
Image2
Energiu pohlcujúci interiér

Všetky panely a boky dverí sú vyplnené materiálmi pohlcujúcimi energiu, čím pomáhajú znížiť nebezpečenstvo zranenia cestujúcich.

Bezpečnostné pásy s predpínačom a obmedzovačom zaťaženia
Image2
Bezpečnostné pásy s predpínačom a obmedzovačom zaťaženia

Hlavným bezpečnostným prvkom vnútri vozidla sú trojbodové bezpečnostné pásy s inovovanou technológiou Volvo. Pri prípadnej zrážke alebo prevrátení pritiahnu predpínače v zlomku sekundy bezpečnostné pásy k telu cestujúcej osoby a zadržia ju pevne na mieste. Potom sa mierne povolia, aby znížili silu napnutia. Znamená to aj to, že vodič a spolujazdec na prednom sedadle sú cielene a riadene chránení vzduchovými vankúšmi. Pre zabezpečenie maximálnej ochrany vás aj vašich cestujúcich, bezpečnostné pásy navyše spolupracujú aj so stĺpikom volantu a doplnkovými bezpečnostnými technológiami, ako sú napríklad bočné airbagy alebo nafukovací záves.

Zasúvateľný stĺpik volantu
Image2
Zasúvateľný stĺpik volantu

Toto riešenie stĺpika riadenia predstavuje ďalší pokročilý bezpečnostný prvok. Horná a dolná časť hriadeľa volantu sa totiž pri čelnom náraze kontrolovane odstránia, čím prispejú k ochrane vodiča.

WHIPS™ – systém ochrany proti hyperflexii krku
Image2
WHIPS™ – systém ochrany proti hyperflexii krku

WHIPS™ je inovatívny bezpečnostný systém od spoločnosti Volvo, ktorý účinne znižuje riziko zranenia krku pri prípadnom náraze zozadu. V prípade nárazu sa celé operadlo predného sedadla a opierka hlavy posunú spolu s cestujúcou osobou, aby sa tým zaistila opora krku.

Výstražný trojuholník
Image2
Výstražný trojuholník

Tento ľahký výstražný trojuholník odrážajúci svetlo v širokom uhle zvýši vašu bezpečnosť, bezpečnosť vašich cestujúcich a tiež ostatných účastníkov cestnej premávky. Vďaka dôkladne premyslenej konštrukcii stojí rovno aj v silnom vetre a na klzkom povrchu. Vďaka praktickému miestu uloženia na vnútornej strane dverí batožinového priestoru je vždy poruke. Dá sa tiež ľahko zložiť a uložiť do vlastného puzdra.

Bočné airbagy
Image2
Bočné airbagy

Pri bočných nárazoch sa okamžite nafúknu bočné airbagy, ktoré chránia hruď a boky vodiča a spolujazdca vpredu. Bočné airbagy sa nachádzajú na ideálnom mieste na operadle predného sedadla.

Kolenný airbag, strana vodiča
Image2
Kolenný airbag, strana vodiča

Kolenný airbag sa nachádza nad pedálmi a ešte viac ochraňuje spodnú časť nôh vodiča pri čelnom náraze. Kolenný airbag sa aktivuje spolu s ostatnými airbagmi a dopĺňa funkciu bezpečnostného pásu, predpínača bezpečnostného pásu, uvoľnenia brzdového pedála a prvkov integrovanej ochrany kolien pod palubnou doskou, čím optimalizuje ochranu.

Lekárnička
Image2
Lekárnička

Vďake tejto praktickej lekárničke si môžete byť istí, že so sebou máte všetko potrebné pre prípad núdze. Je účelne uložená v batožinovom priestore a obsahuje rôzne typy obväzov. Obsah lekárničky je rozdelený do viacerých priehradiek, aby ste v prípade núdze našli potrebný predmet bez zbytočne dlhého hľadania.

Predné airbagy s dvomi stupňami nafúknutia
Image2
Predné airbagy s dvomi stupňami nafúknutia

Predné airbagy spolu s bezpečnostnými pásmi pomáhajú chrániť vašu hlavu, tvár a hruď v prípade čelného nárazu. Tieto prvky sú navyše inteligentné: na účely optimálnej ochrany dokážu airbagy prispôsobiť úroveň nafúknutia sile nárazu. A ak je náraz tak slabý, že airbagy nie sú potrebné, systém v prípade potreby použije len predpínače bezpečnostných pásov. Aby bolo možné na predné sedadlo spolujazdca upevniť detskú sedačku, možno airbag spolujazdca jednoducho odpojiť vypínačom.

Automatické brzdenie po kolízii
Image2
Automatické brzdenie po kolízii

Keď sa aktivujú predpínače bezpečnostných pásov alebo airbagy, vaše Volvo začne automaticky brzdiť, čo pomáha znížiť riziko ďalšieho poškodenia a poranení po kolízii – ako napr. narazenie do iného vozidla alebo ľudí.

Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou
Image2
Bezpečnostný rám z ocele s vysokou pevnosťou

Karoséria vášho vozidla Volvo poskytuje maximálnu možnú ochranu pri nehodách všetkých typov. Vodič a cestujúci sú chránení extrémne pevným bezpečnostným rámom a na zmiernenie účinkov nárazu slúžia predné a zadné deformačné zóny. Úlohou odolného bezpečnostného rámu je zabezpečiť, aby pri nehode zostal priestor posádky čo najviac chránený a pokiaľ možno bez deformácií. Je vyrobený z jedného z najodolnejších druhov ocele. V kombinácii s prednými a zadnými deformačnými zónami na rozptýlenie energie a bezpečnostnými technológiami v interiéri vozidla toto riešenie napomáha k zabezpečeniu ochrany posádky Volva pri nárazoch všetkých typov. V prípade bočného nárazu náš ochranný systém proti bočnému nárazu SIPS™ (Side Impact Protection System) odvádza sily nárazu do väčšej časti karosérie, čím ďalej pomáha znižovať nebezpečenstvo úrazu. A pri nehodách s prevrátením vozidla chráni posádku silná konštrukcia strechy.

Pripravené predné bezpečnostné pásy
Image2
Pripravené predné bezpečnostné pásy

Akonáhle vaše Volvo rozpozná, že bezprostredne hrozí zrážka alebo nehoda s výjazdom z cesty, dôjde k elektrickému pritiahnutiu predných bezpečnostných pásov, aby sa zabezpečila maximálna ochrana. Ak sa podarí zrážke vyhnúť, tak sa predné bezpečnostné pásy opäť automaticky povolia bez toho, aby bolo potrebné čokoľvek nastavovať.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikácia Volvo On Call poskytuje prístup k praktickým službám a umožňuje ovládať mnohé funkcie vozidla na diaľku. Zároveň poskytuje nepretržitú osobnú asistenciu a možnosť inteligentného zdieľania vozidla. Len za pomoci telefónu môžete na diaľku nastaviť klímu v zaparkovanom vozidle, skontrolovať stav vozidla, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. A jednoducho si môžete viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. A v prípade elektromobilu XC40 Recharge poskytuje aplikácia ďalšie funkcie, ako je napríklad vyhľadávanie verejných nabíjacích staníc, kontrola stavu akumulátora a optimalizácia možností nabíjania pri dlhších jazdách. Prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete svoje vozidlo po určitý čas jednoducho zdieľať s inými osobami. Nech už ste kdekoľvek, prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete priateľom, členom rodiny či kolegom poskytnúť okamžitý prístup k svojmu vozidlu. Vozidlo si otvoria pomocou svojho mobilného telefónu a môžu vyraziť. Okrem toho poskytuje aplikácia Volvo On Call nepretržitý prístup k osobnej asistencii. Stačí stlačiť tlačidlo vo vozidle a vytvorí sa spojenie s operátorom, ktorý vám pomôže nájsť kaviareň alebo reštauráciu v okolí. A ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. Ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call sa automaticky odošle upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a zariadenia na nosenie na tele ako Apple Watch a Android Wear s hlasovým ovládaním. Dá sa použiť aj na počítači alebo tablete s operačným systémom Windows 10.

Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing
Image2
Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing

Služba Volvo On Call prepojí vaše Volvo s vaším smartfónom a je digitálnym kľúčom k radu služieb, ktoré zvyšujú komfort, šetria čas a uľahčujú život. Služba In-car Delivery vám napríklad umožňuje nakupovať cez internet, pričom vám bude tovar dodaný do batožinového priestoru vášho zaparkovaného vozidla, vďaka čomu nemusíte vyčkávať na príchod zásielky alebo cestovať za jej vyzdvihnutím na odberné miesto. A prostredníctvom Car Sharing vám ponúkame ďalšiu inovatívnu službu. Umožňuje vám zdieľať svoje vozidlo tým, že prostredníctvom aplikácie Volvo On Call k nemu udelíte prístup dôveryhodným priateľom, rodinným príslušníkom alebo kolegom. Služba Volvo On Call vám tiež umožňuje na diaľku ovládať vaše vozidlo a zahŕňa asistenčné služby pre prípad, ak by vaše vozidlo malo na ceste poruchu alebo by ste sa ocitli v núdzovej situácii. Vďaka tejto aplikácii môžete pred jazdou zapnúť predhrievanie kabíny, skontrolovať stav auta, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. Pred odchodom z domu môžete vo vozidle na diaľku zapnúť vyhrievanie alebo klimatizáciu – stačí ak prostredníctvom svojho smartfónu naštartujete motor alebo zapnete prídavný ohrievač. Volvo On Call vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie. Vďaka tejto aplikácii si môžete pohodlne viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. Ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. A ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call bude automaticky odoslané upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Ako bonus ponúka služba Volvo On Call stabilné internetové pripojenie cez strešnú anténu vozidla, takže vaše Volvo poslúži všetkým cestujúcim ako Wi-Fi hotspot. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a prenosné zariadenia ako Apple Watch, Android Wear alebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládaním. Možno ju používať aj na počítačoch s operačným systémom Windows 10 a je kompatibilná s tlačidlami Flic.

Držiak hasiaceho prístroja
Image2
Držiak hasiaceho prístroja

Ak chcete vo vozidle uskladniť hasiaci prístroj jednoduchým a pohodlným spôsobom, môžete sa rozhodnúť pre flexibilný držiak, ktorý upevní hasiaci prístroj mimo dosahu, ale v prípade potreby zostane ľahko prístupný.

Detské bezpečnostné sedačky
Upevňovacie body ISOFIX, zadné sedadlo
Image2
Upevňovacie body ISOFIX, zadné sedadlo

ISOFIX predstavuje najbezpečnejší a najpraktickejší spôsob, ako namontovať detskú sedačku do vášho Volva. Detskú sedačku s prípravou ISOFIX jednoducho zacvaknite do upevňovacích bodov ISOFIX na zadnom sedadle a detská sedačka sa bezpečne pripevní ku karosérii vozidla. Prístup k upevňovacím bodom ISOFIX je v prípade potreby jednoduchý – nachádzajú sa za krytmi v spodnej časti krajných zadných sedadiel.

Bezpečnostné vybavenie pre deti
Vypínač airbagu spolujazdca
Image2
Vypínač airbagu spolujazdca

Týmto vypínačom môžete jednoducho vypnúť airbag spolujazdca, ak chcete na predné sedadlo nainštalovať detskú sedačku otočenú proti smeru jazdy. Vypínač je prístupný iba pri otvorených dverách. Keď je airbag vypnutý, informuje vás o tom hlásenie na displeji na stropnej konzole.

Elektrická detská bezpečnostná poistka
Image2
Elektrická detská bezpečnostná poistka

Pomocou elektrickej detskej poistky možno pohodlne zo sedadla vodiča zaistiť zadné dvere a elektrické ovládanie zadných okien a znemožniť ich otvorenie zvnútra.

Bezpečnosť
Alarm
Image2
Alarm

Alarm pomáha chrániť vaše Volvo na parkovisku a odháňať nepozvaných návštevníkov. Reaguje aj na pohyb vo vozidle, na rozbitie okna alebo v prípade, že sa vám niekto pokúsi ukradnúť kolesá alebo odtiahnuť celé auto. Aktivuje sa automaticky pri zamknutí vozidla a je napojený na dvere, kapotu a dvere batožinového priestoru. Senzor naklonenia odradí zlodeja ešte skôr, ako by stihol zdvihnúť vozidlo s úmyslom ukradnúť kolesá alebo odtiahnuť vozidlo. Blokovacia funkcia znemožní otvorenie dvier zvnútra, ak je auto zamknuté zvonku. Senzor pohybu, senzor naklonenia a blokovacia funkcia sa dajú vypnúť, aby ste mohli v zaparkovanom automobile ponechať sedieť pasažierov alebo domáce zvieratá.

Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
Image2
Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie

Bočné dvere aj dvere batožinového priestoru môžete bezpečne a pohodlne zamykať a odomykať pomocou diaľkového ovládača. A keď odchádzate od vozidla alebo k nemu prichádzate, môžete všetky okná vrátane panoramatického strešného okna zatvoriť alebo otvoriť jediným stlačením tlačidla. Dvere batožinového priestoru možno odomknúť samostatne, čo prispieva k väčšej bezpečnosti. Tak máte prístup do batožinového priestoru bez toho, aby mohol niekto ďalší zvonku otvoriť ktorékoľvek bočné dvere.

Automatické zamykanie dverí
Image2
Automatické zamykanie dverí

Ak sa chcete vo vozidle cítiť ešte bezpečnejšie, môžete zapnúť funkciu, ktorá automaticky zamkne dvere hneď, ako vyštartujete. Prípadne ich môžete pohotovo zamknúť priamo zo svojho sedadla pomocou príslušného tlačidla. Z dôvodu vašej bezpečnosti sa vaše Volvo v prípade nehody automaticky odomkne, aby umožnilo otvoriť dvere z vonkajšej strany.

Bezkľúčové štartovanie
Image2
Bezkľúčové štartovanie

Keď vstúpite do vozidla so svojím diaľkovým ovládačom, funkcia bezkľúčového štartovania vám umožní naštartovať motor jednoduchým otočením štartéra pri stlačenom brzdovom pedáli.

Bezkľúčové zamykanie a odomykanie
Image2
Bezkľúčové zamykanie a odomykanie

Tento praktický prvok vybavenia odomkne vaše Volvo v okamihu, keď potiahnete za kľučku na dverách. Nemusíte použiť diaľkový ovládač – stačí ho mať vo vrecku alebo v kabelke. A na zamknutie vozidla po zaparkovaní stačí stlačiť tlačidlo na kľučke dverí. Súčasťou vybavenia bezkľúčového prístupu je aj vodotesný miniatúrny diaľkový ovládač, ktorý so sebou môžete vziať kamkoľvek. Vďaka funkcii elektrického ovládania otvárania dverí batožinového priestoru bez použitia rúk získate prístup do batožinového priestoru jednoduchým pohybom nohy pod zadným nárazníkom.

Globálne zamykanie a zatvorenie
Image2
Globálne zamykanie a zatvorenie

Ak pri odchode od vozidla zabudnete zatvoriť okná alebo panoramatické strešné okno, môžete ich pohodlne zatvoriť pomocou diaľkového ovládača. A pred nástupom do vozidla si môžete okná rovnakým spôsobom otvoriť, aby ste vyvetrali kabínu.

Funkcia bezkľúčového prístupu s otváraním a zatváraním elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru bez použitia rúk
Image2
Funkcia bezkľúčového prístupu s otváraním a zatváraním elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru bez použitia rúk

Funkcia bezkľúčového prístupu poskytuje neobmedzený prístup k vášmu Volvu. Stačí, ak máte pri sebe diaľkový ovládač. Po potiahnutí kľučky dverí sa automaticky odomknú dvere kabíny aj dvere batožinového priestoru. Ak chcete dvere zamknúť, stačí pri odchode z vozidla stlačiť tlačidlo na kľučke ľubovoľných dverí. Súčasťou tejto funkcie je tiež otváranie a zatváranie elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru bez použitia rúk. Jednoducho pohýbte nohou pod zadným nárazníkom a dvere batožinového priestoru sa otvoria alebo zatvoria – veľmi praktické, keď máte plné ruky.

Dvojité zamknutie
Image2
Dvojité zamknutie

Ak ste vozidlo uzamkli zvonka a zlodej rozbije okno na dverách, táto funkcia mu znemožní otvoriť akékoľvek dvere zvnútra.

Skrytý úložný priestor
Image2
Skrytý úložný priestor

Vďaka tomuto ľahko prístupnému úložnému priestoru pod podlahou batožinového priestoru budete mať malé predmety bezpečne uložené mimo viditeľnej oblasti. Otvor tohto úložného priestoru navyše prekrývajú a uzamykajú dvere batožinového priestoru, keď sú zatvorené.

Osvetlenie na uvítanie a bezpečný príchod domov
Image2
Osvetlenie na uvítanie a bezpečný príchod domov

Pre lepšiu bezpečnosť pri príchode k vozidlu v noci sa po jeho odomknutí diaľkovým ovládačom na 30 sekúnd rozsvietia vonkajšie svetlá a osvietia najbližšie okolie vozidla. Rozsvieti sa aj osvetlenie interiéru. A pri odchode od vozidla si môžete posvietiť na cestu zatiahnutím páčky na prepínanie svetiel. Pri tejto funkcii je možné nastaviť dobu svietenia na 30, 60 alebo 90 sekúnd.

Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením
Image2
Kľučky dverí vo farbe karosérie s osvetlením

Kľučky dverí vo farbe karosérie sú vybavené funkciou osvetlenia terénu – osvetľujú priestor pod kľučkami dverí, čo pri príchode k vozidlu v noci vyvoláva prívetivý dojem. Osvetlenie terénu sa automaticky aktivuje pri odomknutí vozidla pomocou diaľkového ovládania. Voliteľné osvetlenie typu LED pod dverami dokáže osvetliť oblasť pod otvorenými dverami a zvyšuje tak komfort nastupovania. Súčasťou systému zamykania bez kľúča

HomeLink® a automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom
Image2
HomeLink® a automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom

Systém diaľkového ovládania HomeLink® vám umožňuje ovládať externé domáce zariadenia, ako sú napríklad garážové brány, domáce alarmy a vonkajšie osvetlenie – to všetko bez opustenia vášho Volva. Vnútorné spätné zrkadlo zabraňuje vášmu oslneniu svetlami vozidiel idúcich za vami a obsahuje tiež kompas, ktorý vám uľahčuje navigáciu.

HomeLink je ochranná známka spoločnosti Gentex Corporation.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikácia Volvo On Call poskytuje prístup k praktickým službám a umožňuje ovládať mnohé funkcie vozidla na diaľku. Zároveň poskytuje nepretržitú osobnú asistenciu a možnosť inteligentného zdieľania vozidla. Len za pomoci telefónu môžete na diaľku nastaviť klímu v zaparkovanom vozidle, skontrolovať stav vozidla, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. A jednoducho si môžete viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. A v prípade elektromobilu XC40 Recharge poskytuje aplikácia ďalšie funkcie, ako je napríklad vyhľadávanie verejných nabíjacích staníc, kontrola stavu akumulátora a optimalizácia možností nabíjania pri dlhších jazdách. Prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete svoje vozidlo po určitý čas jednoducho zdieľať s inými osobami. Nech už ste kdekoľvek, prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete priateľom, členom rodiny či kolegom poskytnúť okamžitý prístup k svojmu vozidlu. Vozidlo si otvoria pomocou svojho mobilného telefónu a môžu vyraziť. Okrem toho poskytuje aplikácia Volvo On Call nepretržitý prístup k osobnej asistencii. Stačí stlačiť tlačidlo vo vozidle a vytvorí sa spojenie s operátorom, ktorý vám pomôže nájsť kaviareň alebo reštauráciu v okolí. A ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. Ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call sa automaticky odošle upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a zariadenia na nosenie na tele ako Apple Watch a Android Wear s hlasovým ovládaním. Dá sa použiť aj na počítači alebo tablete s operačným systémom Windows 10.

Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing
Image2
Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing

Služba Volvo On Call prepojí vaše Volvo s vaším smartfónom a je digitálnym kľúčom k radu služieb, ktoré zvyšujú komfort, šetria čas a uľahčujú život. Služba In-car Delivery vám napríklad umožňuje nakupovať cez internet, pričom vám bude tovar dodaný do batožinového priestoru vášho zaparkovaného vozidla, vďaka čomu nemusíte vyčkávať na príchod zásielky alebo cestovať za jej vyzdvihnutím na odberné miesto. A prostredníctvom Car Sharing vám ponúkame ďalšiu inovatívnu službu. Umožňuje vám zdieľať svoje vozidlo tým, že prostredníctvom aplikácie Volvo On Call k nemu udelíte prístup dôveryhodným priateľom, rodinným príslušníkom alebo kolegom. Služba Volvo On Call vám tiež umožňuje na diaľku ovládať vaše vozidlo a zahŕňa asistenčné služby pre prípad, ak by vaše vozidlo malo na ceste poruchu alebo by ste sa ocitli v núdzovej situácii. Vďaka tejto aplikácii môžete pred jazdou zapnúť predhrievanie kabíny, skontrolovať stav auta, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. Pred odchodom z domu môžete vo vozidle na diaľku zapnúť vyhrievanie alebo klimatizáciu – stačí ak prostredníctvom svojho smartfónu naštartujete motor alebo zapnete prídavný ohrievač. Volvo On Call vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie. Vďaka tejto aplikácii si môžete pohodlne viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. Ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. A ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call bude automaticky odoslané upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Ako bonus ponúka služba Volvo On Call stabilné internetové pripojenie cez strešnú anténu vozidla, takže vaše Volvo poslúži všetkým cestujúcim ako Wi-Fi hotspot. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a prenosné zariadenia ako Apple Watch, Android Wear alebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládaním. Možno ju používať aj na počítačoch s operačným systémom Windows 10 a je kompatibilná s tlačidlami Flic.

Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Image2
Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Aby sa zaistila ochrana vonkajších spätných zrkadiel pred poškodením, napríklad pri parkovaní vozidla alebo pri prejazde cez umývaciu linku, súčasným stlačením oboch tlačidiel ľavého a pravého zrkadla môžete zrkadlá sklopiť k vozidlu. Zrkadlá sa tiež dajú nastaviť tak, aby sa sklopili a odklopili automaticky pri každom zamknutí a odomknutí vozidla. A aby sa uľahčilo parkovanie, vonkajšie spätné zrkadlá sa pri cúvaní automaticky sklopia (alebo po stlačení príslušného tlačidla).

Tvrdené bočné okná
Image2
Tvrdené bočné okná

Tvrdené sklo v bočných oknách je tri až päť krát silnejšie ako bežné sklo rovnakej hrúbky. Tvrdené sklo zvyšuje bezpečnosť v prípade zrážky alebo rozbitia skla, pričom sa rozbije na malé kúsky, vďaka čomu znižuje riziko zranenia.

Laminátové bočné okná
Image2
Laminátové bočné okná

Laminátové sklo bočných okien účinne pomáha ochrániť vaše zaparkované Volvo pred nepozvanými návštevníkmi. Aj po rozbití skla je mimoriadne ťažké preniknúť dovnútra vozidla. Laminátové sklo tiež prispieva k odhlučneniu kabíny.

Uzamykateľné skrutky kolies
Image2
Uzamykateľné skrutky kolies

Pomocou týchto uzamykateľných skrutiek kolies si môžete zvýšiť zabezpečenie vozidla a znížiť riziko krádeže kolies. Vďaka jedinečnému nadstavcu na kľúč odmontujete kolesá len vy, váš predajca alebo váš technik. Ak si chcete skrutky dokonale zladiť s dizajnom kolies, vyberte si niektorú zo súprav skrutiek kolies s farebne zladenými krytkami v prevedení Matt Tech Black, Silver alebo Chrome.

Sedadlá
Nastaviteľné sedadlo spolujazdca
Image2
Nastaviteľné sedadlo spolujazdca

Plne nastaviteľné sedadlo spolujazdca vám ponúka napríklad možnosť nastavenia výšky a uhla sedacej časti tak, aby vám ideálne vyhovovala a poskytovala plnú oporu vašim stehnám. Veľkorysé nastavenia sedadiel smerom dopredu/dozadu umožňuje jednoducho nájsť perfektné miesto na sedenie. Aby sa zabezpečila pohodlná opora vášho chrbta, na oboch predných sedadlách sa dá nastaviť bedrová opierka chrbtice.

Predné sedadlá
Image2
Predné sedadlá

V predných sedadlách sa snúbi elegantný štýl a maximálny komfort. Ponúkajú kombináciu vychýrenej ergonómie značky Volvo a moderného škandinávskeho dizajnu. Predné sedadlá vozidla Volvo poskytujú mnohé možnosti nastavenia, takže si ich môžete dokonale prispôsobiť podľa svojich individuálnych telesných parametrov. Môžete si vychutnávať vyššiu polohu sedenia s dobrým výhľadom a pre zvýšenie komfortu môžu byť predné sedadlá doplnené o technológiu elektrického nastavovania s pamäťovou funkciou, elektricky nastaviteľnú bedrovú opierku s možnosťou nastavenia vo viacerých smeroch a funkciu vyhrievania. A pre dosiahnutie ešte lepšej opory stehien si sedadlá môžete vybaviť sedacími časťami s možnosťou manuálneho predĺženia.

Vyhrievané sedadlá vpredu
Image2
Vyhrievané sedadlá vpredu

Vyhrievané sedáky, operadlá a predĺžiteľné sedáky sedadiel (ak je nimi vozidlo vybavené) ponúkajú počas chladných rán okamžité pohodlie, ktoré je ešte príjemnejšie, ak sú sedadlá čalúnené kožou. Na výber sú k dispozícii tri úrovne vyhrievania s prepínaním na dotykovej obrazovke centrálneho displeja.

Vyhrievané zadné sedadlá
Image2
Vyhrievané zadné sedadlá

Vyhrievanie oboch sedacích častí a operadiel krajných zadných sedadiel zintenzívňuje pocit luxusu vo vašom Volve – vďaka okamžitému komfortu z pocitu útulného tepla počas chladných dní. Individuálne ovládacie prvky poskytujúce tri úrovne nastavenie sú pohodlne dostupné zo zadného sedadla.

Päť samostatných sedadiel
Image2
Päť samostatných sedadiel

Všetci piati cestujúci ocenia pohodlie samostatného, ergonomicky tvarovaného sedadla. Vďaka sedeniu v štýle kina máte vynikajúci výhľad z ktoréhokoľvek sedadla vo vozidle. Jednoducho nastaviteľné sedadlá v prednom a druhom rade umožňujú jednoducho nájsť vynikajúcu polohu na sedenie. Každé operadlo sedadiel v druhom rade sa sklápa samostatne a čo umožňuje vyhovieť požiadavkám jednotlivých pasažierov. Každé zadné sedadlo sa dá samostatne sklopiť do podlahy batožinového priestoru, takže môžete prepravovať pasažierov a/alebo náklad bez kompromisov v oblasti pohodlia alebo bezpečnosti, čo ešte viac zvyšuje mieru univerzálnosti vášho Volva.

Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča
Image2
Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča

Predĺženie sedacej časti poskytuje stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Dá sa pohodlne nastaviť podľa vašich požiadaviek. Vďaka svojej mimoriadnej šírke poskytuje veľkorysú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje vaše pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo spolujazdca
Image2
Sedacia časť s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo spolujazdca

Spolujazdci s dlhými nohami zaiste ocenia komfortnú oporu stehien poskytovanú sedacou časťou s možnosťou predĺženia. Praktický doplnok s prídavnou plochou poskytuje spolujazdcovi veľkorysú oporu nôh, bez ohľadu na jeho polohu pri sedení. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Sedacie časti s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča a spolujazdca
Image2
Sedacie časti s možnosťou manuálneho predĺženia, sedadlo vodiča a spolujazdca

Predĺženia sedacej časti poskytujú stehnám pohodlnú oporu, čo je mimoriadne komfortné najmä pre dlhonohé osoby. Dajú sa pohodlne nastaviť podľa vašich požiadaviek. Vďaka svojej mimoriadnej šírke poskytujú veľkorysú oporu bez ohľadu na polohu vašich nôh. Ak máte elektricky vyhrievané sedadlá, vyhrievané je aj predĺženie sedacej časti, čo ešte zvyšuje vaše pohodlie pri cestovaní za chladného počasia.

Manuálne sklopné opierky hlavy na krajných zadných sedadlách
Image2
Manuálne sklopné opierky hlavy na krajných zadných sedadlách

Opierky hlavy na krajných zadných sedadlách ponúkajú možnosť jednoduchého sklopenia, vďaka čomu tak získate ešte lepší výhľad dozadu. Opierky sú konštruované tak, aby v sklopenej polohe bránili cestujúcim sadnúť si, až kým si ich nezdvihnú do ochrannej polohy.

Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
Image2
Elektricky ovládané sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou

Elektricky ovládané sedadlo vodiča ponúka mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia – dokonalú polohu na šoférovanie tak nájdete veľmi ľahko. Vaše pohodlie ešte vylepší pamäťová funkcia, ktorá vždy nastaví sedadlo aj vonkajšie spätné zrkadlá do ideálnej polohy. Všetky funkcie nastavenia sedadiel možno ľahko nastavovať pomocou intuitívnych ovládacích prvkov alebo na centrálnom displeji s dotykovou obrazovkou. Ak odomknete vozidlo svojím osobným diaľkovým ovládačom, sedadlo aj vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky nastavia do polohy, ktorá zodpovedá vášmu poslednému nastaveniu. Polohu uloženú v pamäti môžete alternatívne navoliť aj pomocou pamäťových tlačidiel na hornom paneli predných dverí. Pamäťová funkcia je veľmi praktickým prvkom najmä v prípade, ak vozidlo používajú viacerí vodiči. Každý vodič alebo vodička má svoj osobný diaľkový ovládač a vozidlo nastaví individuálne nastavenia pre každý diaľkový ovládač. Dva diaľkové ovládače sú súčasťou štandardnej výbavy a vaše Volvo môže obsluhovať až 10 prídavných diaľkových ovládačov.

Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca
Image2
Elektricky ovládané sedadlo spolujazdca

Toto elektricky ovládané sedadlo ešte viac zvyšuje komfort vášho spolujazdca vpredu. Sedacia časť aj operadlo sedadla spolujazdca ponúkajú mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia a dajú sa jednoducho nastaviť pomocou intuitívnych ovládacích prvkov na paneli umiestnenom vedľa sedadla.

Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách
Image2
Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách

Táto funkcia vám umožňuje stlačením tlačidla sklopiť opierky hlavy na krajných zadných sedadlách a získať tak ešte lepší výhľad dozadu. Opierky sú konštruované tak, aby v sklopenej polohe bránili cestujúcim sadnúť si, až kým si ich nezdvihnú do ochrannej polohy.

Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel
Image2
Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel

Vďaka tejto funkcii môžete pri nakladaní nákladu do batožinového priestoru stlačením tlačidla sklopiť jedno alebo obidve operadlá zadných sedadiel. Vďaka praktickému umiestneniu tlačidiel na strane batožinového priestoru sú vždy pohodlne na dosah.

Pevná bedrová opierka chrbtice
Image2
Pevná bedrová opierka chrbtice

Kvalitná bedrová opierka na sedadle výrazne napomáha svalstvu obklopujúcemu chrbticu pri udržiavaní prirodzeného zakrivenia chrbtice, vďaka čomu prispieva k uvoľneniu svalového napätia v tejto časti tela. Táto podpora je obzvlášť dôležitá, ak sedíte dlhšiu dobu.

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 4 smeroch
Image2
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka s možnosťou nastavenia v 4 smeroch

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka na predných sedadlách zvyšuje pohodlie pri dlhých cestách. Poskytuje možnosť nastavenia vo vodorovnom aj zvislom smere a uľahčuje tak optimalizáciu opierky podľa vašich individuálnych potrieb.

Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
Image2
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov

Stredová lakťová opierka je úhľadne skrytá v operadle zadného sedadla a dá sa pohodlne sklopiť dole. Pri cestách na väčšiu vzdialenosť poskytuje komfort a priestor na občerstvenie.

Klíma
Tepelné čerpadlo
Image2
Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo slúži predovšetkým ako predlžovač dojazdu, ktorý pomáha šetriť energiu akumulátora v čisto elektrickom modeli XC40 Recharge. Keď je vonku chladno, prenáša tepelnú energiu buď z okolitého vzduchu, alebo z akumulátora a uvoľňuje ju na vyhriatie kabíny. Tento prenos tepla zabezpečuje kompresor, ktorý spotrebúva menej energie než štandardné elektrické kúrenie vozidla. Tepelné čerpadlo okrem toho prispieva k účinnejšej prevádzke klimatizácie, čím pomáha šetriť elektrickú energiu v rozsahu teplôt od 0 °C do 25 až 30 °C. Tepelné čerpadlo zároveň pomáha zohrievať, resp. ochladzovať akumulátor, čím sa optimalizuje výkon a dojazd počas dlhých jázd alebo vysokého zaťaženia.

Vysokonapäťové chladenie a kúrenie (HVCH)
Image2
Vysokonapäťové chladenie a kúrenie (HVCH)

Výkonné elektrické kúrenie a klimatizácia vytvárajú pohodlnú klímu vo vašom vozidle Volvo Recharge bez ohľadu na počasie. Keď sa vozidlo nabíja, môžete pripraviť ovzdušie v interiéri ešte pred jazdou. Či už je vonku chladno alebo horúco, elektrické kúrenie alebo klimatizácia vozidla sa starajú o to, aby ste zakaždým nastupovali do kabíny s príjemnou klímou. To zároveň pomáha predĺžiť dojazd v čisto elektrickom režime. Ak chcete dosiahnuť optimálny výhľad a pohodlie v chladnom počasí, môžete aktivovať vyhrievanie predných sedadiel, volantu, čelného skla, zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel. Funkciu prípravy ovzdušia v interiéri môžete šikovne ovládať pomocou aplikácie Volvo On Call na mobilnom telefóne, alebo jednoducho na centrálnom displeji vo vozidle. Spustite ju priamo, alebo si vyberte spomedzi ôsmich prednastavených časov odchodu. V čisto elektrickom modeli XC40 Recharge môžete aktivovať funkciu prípravy ovzdušia v interiéri aj v čase, keď sa vozidlo nenabíja, vďaka čomu bude jeho používanie ešte príjemnejšie a pohodlnejšie.

Vyhrievaný znak na mriežke chladiča
Image2
Vyhrievaný znak na mriežke chladiča

V chladnom počasí sa aktivuje elektrické vyhrievanie loga Volvo na mriežke chladiča, s cieľom optimalizovať výhľad prednej kamery za každých podmienok.

Elektronicky riadená klimatizácia, jednozónová
Image2
Elektronicky riadená klimatizácia, jednozónová

Vyberte si uprednostňovanú teplotu v kabíne a tento elektronicky riadený klimatizačný systém sa postará o zvyšok. Automaticky upravuje rýchlosť ventilátora, distribúciu vzduchu, ako aj chladenie a vykurovanie, čím optimalizuje pohodlie v kabíne. Teplota je nastavená spoločne pre celú kabínu. Klimatizačný systém taktiež odvlhčuje vzduch v kabíne, čím ešte viac zlepšuje pohodu na palube. Teplota sa dá nastaviť jednoducho pomocou stredového displeja alebo hlasového ovládania – vrátane manuálneho nastavenia rýchlosti ventilátora a distribúcie vzduchu. Klimatizačný systém možno zapnúť a vypnúť.

Vyhrievané ostrekovače čelného skla
Image2
Vyhrievané ostrekovače čelného skla

Vyhrievanie zabráni zamrznutiu čistiacej tekutiny v dýzach, vďaka čomu zabezpečuje ostrekovanie čelného skla aj v tých najtvrdších podmienkach.

CleanZone
Image2
CleanZone

So systémom CleanZone si môžete spolu s cestujúcimi užívať čisté a zdravé ovzdušie v kabíne. Monitoruje privádzaný vzduch a ak zistí prítomnosť škodlivín, môže uzavrieť prívod vzduchu do kabíny. Kombinovaný filter pomáha znižovať hladinu prachu, peľov, pevných častíc a chemických pachov. A za teplého počasia pomáha automatická funkcia CleanZone pripraviť v kabíne svieže ovzdušie vetraním pri odomknutí vozidla.

Dvojzónová klimatizácia vrátane chladenej priehradky na rukavice
Image2
Dvojzónová klimatizácia vrátane chladenej priehradky na rukavice

Účinná dvojzónová klimatizácia zabezpečuje vynikajúcu kvalitu vzduchu v kabíne a pohodlie v každom ročnom období a za každého počasia. Automaticky udržiava zvolenú teplotu interiéru, ktorú si vodič a spolujazdec vpredu môžu nastaviť nezávisle od seba. Výstupy vzduchu v podlahe a samostatne nastaviteľné vetracie otvory v zadnej časti stredovej konzoly zabezpečujú pohodlnú klímu v priestoroch zadných sedadiel aj počas dlhých ciest. Súčasťou výbavy je aj chladiaca priehradka na rukavice, v ktorej možno udržiavať občerstvenie v chlade, čo ešte prispieva k zvýšeniu komfortu pri dlhých cestách. Nastavenie klimatizácie v interiéri sa jednoducho ovláda prostredníctvom prvkov na intuitívnej dotykovej obrazovke. Výkonný kabínový filter pomáha čistiť vzduch od prachu, peľu a ďalších častíc – ak vy alebo vaši pasažieri trpíte alergiou, je to skutočné výhoda.

Ventilácia pred jazdou a klimatizácia po jazde
Image2
Ventilácia pred jazdou a klimatizácia po jazde

Táto funkcia vám umožní na diaľku spustiť ventilátor alebo palivové vyhrievanie, takže pri nastupovaní do kabíny na vás bude čakať príjemná klíma. Po odstavení vozidla a vypnutí motora môžete nechať spustenú klimatizáciu a udržiavať tak v kabíne príjemnú teplotu. Prípravné vetranie alebo vyhrievanie môžete zapnúť prostredníctvom aplikácie Volvo On Call alebo – ak čakáte v aute – priamo z centrálneho displeja vozidla aj bez štartovania motora.

Diaľkové spustenie klimatizácie
Image2
Diaľkové spustenie klimatizácie

Predstavte si, že pri každom nastúpení do vášho Volva bude kabína príjemne klimatizovaná – aj keď je vonku neznesiteľne teplo. Pomocou aplikácie Volvo On Call vo vašom smartfóne môžete na diaľku naštartovať motor a klimatizáciu vášho Volva. Takto sa kabína vychladí ešte predtým, ako sa vy a vaši pasažieri pohodlne vydáte na cestu. V závislosti od miestnych ekologických predpisov sa môže dĺžka behu motora upraviť v rozsahu od 1 do 15 minút.

Peľový filter
Image2
Peľový filter

Peľový filter zabraňuje vstupu prachových a peľových častíc do kabíny cez vetrací systém. Účinne prispieva k zdravej klíme interiéru.

Zadné tmavé tónované okná
Image2
Zadné tmavé tónované okná

Mimoriadne tmavé tónované sklá zadných okien dodávajú vášmu Volvu vycibrený vzhľad a pomáhajú chrániť kabínu pred slnečnými lúčmi a počas horúcich dní udržiavať príjemnú teplotu interiéru.

Predné okno znižujúce teplo
Image2
Predné okno znižujúce teplo

Toto čelné sklo pomáha zlepšovať klímu v kabíne obmedzením preniknutého tepelného žiarenia a odfiltrovaním infračervenej zložky slnečných lúčov.

Panoramatická strecha
Image2
Panoramatická strecha

Naše elektricky ovládané panoramatické strešné okno krásne presvetlí interiér vášho Volva a dodá mu dojem vzdušnosti. Jednoduchým stlačením tlačidla môžete otvoriť alebo vyklopiť prednú časť a zabezpečiť tak prísun čerstvého vzduchu do kabíny. Elektricky ovládaná slnečná clona z perforovaného textilu obmedzuje oslňovanie počas slnečných dní. Slnečná clona zároveň zachováva vzdušnú atmosféru interiéru. A po zaparkovaní auta za horúcich dní sa slnečná clona automaticky zatiahne, keď vonkajšia teplota dosiahne 25° C. Ku komfortnej klíme a bezpečnosti ďalej prispieva aj tmavo tónované laminované sklo. A ak po zaparkovaní vozidla zabudnete panoramatickú strechu zatvoriť, nie je problém ju zatvoriť z vonku pomocou diaľkového ovládania.

Prídavné palivové vyhrievanie
Image2
Prídavné palivové vyhrievanie

Toto mimoriadne účinné nezávislé kúrenie prispieva ku komfortu počas chladných rán a umožňuje zohriať kabínu pred odchodom. Pomáha aj rozmrazovať okná, aby ste mali lepší výhľad hneď od začiatku. Nastavte čas, kedy chcete vstúpiť do vyhriatej kabíny alebo spustite vyhrievanie na diaľku pomocou aplikácie smartfónu Volvo On Call.

Klimatizácia pri parkovaní po vypnutí motora
Image2
Klimatizácia pri parkovaní po vypnutí motora

Keď je vonku horúco, táto funkcia fúka dovnútra vonkajší vzduch, vďaka čomu pomáha udržiavať príjemnú teplotu v kabíne až 15 minút po zaparkovaní vozidla. Je to obzvlášť praktické, ak chcete napríklad zostať vo vozidle, keď je vypnutý motor.

Regulácia vlastností teploty v kabíne pri parkovaní
Image2
Regulácia vlastností teploty v kabíne pri parkovaní

Keď je chladno, táto funkcia využíva zvyškové teplo motora, vďaka čomu pomáha udržiavať príjemnú teplotu v kabíne až 15 minút po zaparkovaní vozidla. Je to obzvlášť praktické, ak chcete napríklad zostať vo vozidle, keď je vypnutý motor.

Vyhrievané sedadlá vpredu
Image2
Vyhrievané sedadlá vpredu

Vyhrievané sedáky, operadlá a predĺžiteľné sedáky sedadiel (ak je nimi vozidlo vybavené) ponúkajú počas chladných rán okamžité pohodlie, ktoré je ešte príjemnejšie, ak sú sedadlá čalúnené kožou. Na výber sú k dispozícii tri úrovne vyhrievania s prepínaním na dotykovej obrazovke centrálneho displeja.

Vyhrievané zadné sedadlá
Image2
Vyhrievané zadné sedadlá

Vyhrievanie oboch sedacích častí a operadiel krajných zadných sedadiel zintenzívňuje pocit luxusu vo vašom Volve – vďaka okamžitému komfortu z pocitu útulného tepla počas chladných dní. Individuálne ovládacie prvky poskytujúce tri úrovne nastavenie sú pohodlne dostupné zo zadného sedadla.

Vyhrievané čelné sklo
Image2
Vyhrievané čelné sklo

Tento prvok výbavy vám v mrazivom počasí umožní pohodlne odstrániť námrazu nielen z čelného skla, ale aj zo zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel. Stačí stlačiť tlačidlo a za chvíľu môžete vyraziť na cestu.

Vyhrievaný volant
Image2
Vyhrievaný volant

Elektricky vyhrievaný volant zvyšuje pohodlie počas chladných rán, aby ste mohli jazdiť bez rukavíc. Stlačte tlačidlo na centrálnom displeji a budete mať pri odjazde ruky v teple. Vyhrievanie môžete nastaviť v troch úrovniach.

Ostrekovače svetlometov
Image2
Ostrekovače svetlometov

Na účinné vyčistenie svetlometov od nečistôt používajú naše ostrekovače vysokotlakové dýzy. Aktivujú sa zároveň s ostrekovačmi čelného skla. Pri aktivácii sa dýzy vysunú z nárazníka. Inteligentné sekvenčné čistenie pomáha šetriť kvapalinu do ostrekovača.

Úložné priestory
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Image2
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

Umožňuje vám mať svoj smartfón stále poruke a zároveň ho nabíjať. Nepotrebujete k tomu žiadnu drôtovú nabíjačku – stačí vložiť váš smartfón do úložného priestoru pod centrálnu dotykovú obrazovku a indukčné nabíjanie zabezpečí dobitie batérie.

Uzamykateľná odkladacia skrinka pred spolujazdcom
Image2
Uzamykateľná odkladacia skrinka pred spolujazdcom

Priehradka na rukavice umožňuje pohodlné uloženie dokladov k vozidlu a iných drobností. Pre jednoduchšie hľadanie je osvetlená a je tiež vybavená praktickými držiakmi na ceruzky a platobnú kartu. Alarm zahŕňa aj funkciu Private Locking (zamykanie na ochranu súkromia). Táto funkcia vám umožňuje uzamknúť priehradku na rukavice v prípade, keď vozidlo opustíte a prenecháte ho spolu s diaľkovým ovládačom inej osobe – napríklad obsluhe parkoviska alebo technikovi v servise. Voliteľný vyklápací hák je ďalšou praktickou pomôckou zvyšujúcou pohodlie. A ak je vaše Volvo vybavené dvojzónovou klimatizáciou, priehradka na rukavice je klimatizovaná a zachová vaše nápoje v osviežujúcom stave.

Sklápací hák v priehradke na rukavice
Image2
Sklápací hák v priehradke na rukavice

Tento hák sa pohodlne vyklápa z veka priehradky na rukavice a počas šoférovania vám poskytuje zakúpené jedlo, menšiu príručnú tašku alebo nákupnú tašku na dosah ruky. Keď sa nepoužíva, je úhľadne skrytý vnútri priehradky na rukavice.

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom
Image2
Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

Predná stredová lakťová opierka prispieva ku každodennému pohodliu. Je vybavená priestrannou odkladacou priehradkou s priestorom napríklad na skrinkou na papierové vreckovky v plnej veľkosti. Vyberateľný odpadkový kôš s vekom vám pomáha udržiavať čistý a svieži vzhľad interiéru a nezabudlo sa ani na úložný priestor na smartfón doplnený o možnosť indukčného nabíjania. Pre vaše mobilné zariadenia je určená aj elektrická zásuvka s napätím 12 V a jeden alebo dva USB porty, pričom dva držiaky nápojov vám ponúkajú občerstvenie pohodlne na dosah ruky.

Priehradky v predných dverách
Image2
Priehradky v predných dverách

Naša patentovaná technológia Air Woofer Technology™ nám umožnila odstrániť reproduktory z dvier a ich miesto zaujal užitočný a mimoriadne priestranný úložný priestor. Do každého koša v predných dverách môžete odložiť predmety, ako napríklad kabelku alebo tri fľaše s objemom 1 l – veľmi praktický doplnok najmä počas dlhých ciest. A aby ste vždy mali vo všetkom poriadok, môžete si koše predných dverí vybaviť vložkou s organizérom.

Držiaky na platobné karty
Image2
Držiaky na platobné karty

Umožňujú rýchle nájdenie platobnej alebo diaľničnej platobnej karty, ktorú máte vďaka ich praktickému umiesteniu vždy pohodlne na dosah. Držiaky na karty sú úhľadne zakomponované do prístrojovej dosky blízko čelného skla a na zadnej strane slnečnej clony.

Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov
Image2
Zadná stredová opierka s držiakmi nápojov

Stredová lakťová opierka je úhľadne skrytá v operadle zadného sedadla a dá sa pohodlne sklopiť dole. Pri cestách na väčšiu vzdialenosť poskytuje komfort a priestor na občerstvenie.

Skrytý úložný priestor pod sedadlom vodiča
Image2
Skrytý úložný priestor pod sedadlom vodiča

K zvýšeniu vášho komfortu prispieva skrytý úložný priestor pod sedadlom vodiča, ktorý je určený na odkladanie predmetov, ako napr. telefónu, peňaženky, fotoaparátu alebo menšej tašky alebo tabletu. Úložný priestor je ľahko dostupný a pomáha udržiavať čistý vzhľad interiéru.

Úložné vrecká na zadnej časti predných sedadiel
Image2
Úložné vrecká na zadnej časti predných sedadiel

Tieto praktické vrecká sú umiestnené na zadnej strane predných sedadiel a sú určené na odkladanie novín, časopisov a ďalších malých predmetov, ktoré budú mať pasažieri na zadných sedadlách vždy po ruke. Každé sieťové vrecko tiež poskytuje priestor až na tri 0,5 l fľaše.

Popolník a zapaľovač
Image2
Popolník a zapaľovač

Popolník s krytom je umiestnený na ľahko dostupnom mieste v niektorom z panelov držiakov nápojov v stredovej konzole. Popolník sa ľahko vyberá a vkladá, a jemný dizajn uľahčuje jeho čistenie. Zapaľovač sa dá namontovať do 12 V elektrických zásuviek v prednej a zadnej časti konzoly nad stredovým tunelom.

Podpora vodiča
Informačno-zábavný systém s technológiou Android
Image2
Informačno-zábavný systém s technológiou Android

Sme presvedčení, že svoje Volvo by ste mali vedieť používať rovnako intuitívne ako smartfón. Zažite novú generáciu pripojených vozidiel, ktoré vám prinášajú spoločnosti Volvo a Google. Elektromobil XC40 Recharge ponúka to najnovšie z oblasti informačno-zábavných systémov so zabudovanými aplikáciami a službami Google, ako je napríklad Asistent Google, Mapy Google a Obchod Google Play. Asistent Google s hlasovou aktiváciou je užitočný pomocník, ktorý vám umožní neustále sledovať cestu s rukami na volante. Môžete volať priateľom alebo im posielať SMS správy, nastavovať pripomienky či dokonca upravovať teplotu vo vozidle. Služba Mapy Google je plne integrovaná do vášho Volva. Prináša dopravné informácie v reálnom čase, automatické prepočítavanie trasy a hlasové ovládanie, aby ste sa rýchlejšie dostali do cieľa. Jednoducho sa používa a poskytuje užitočné informácie pre elektromobily, napríklad dojazd, odhadovaný stav akumulátora po príjazde a nabíjacie stanice na trase. Z obchodu Google Play môžete jednoducho preberať svoje obľúbené aplikácie rovnako ako na telefóne. Počas jazdy môžete pohodlne počúvať svoju obľúbenú hudbu, podcasty alebo audioknihy. Táto nová generácia informačno-zábavného systému sa navyše dokáže prispôsobiť vášmu správaniu a ponúka nebývalé možnosti osobného prispôsobenia, aby ste si mohli vychutnať dokonalý zážitok z jazdy. Vaše vozidlo je plne prepojené s vaším digitálnym životom, a to aj bez telefónu.

Poznámka: Dostupnosť vyššie uvedených funkcií a služieb sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho trhu.

Systém IntelliSafe Surround
Image2
Systém IntelliSafe Surround

Systém IntelliSafe Surround poskytuje podporu v hustej premávke a pri cúvaní na miestach s obmedzeným výhľadom. Keď vozidlo vojde do oblasti vášho mŕtveho uhla alebo sa k vám rýchlo priblíži zozadu (vo vašom jazdnom pruhu alebo v niektorom z jazdných pruhov po oboch stranách vášho vozidla), systém BLIS™ vás dokáže upozorniť svetelným signálom na ľavom alebo pravom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak nezareagujete na upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás môže jemne naviesť späť do vašej dráhy. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla neustále monitorujú mŕtve uhly a rozsiahly priestor za vaším vozidlom – vo dne aj v noci – a reagujú na takmer akýkoľvek typ vozidla, vrátane motocyklov. Ak sa v priestore vášho cúvania nachádzajú objekty križujúce vašu dráhu, systém CTA môže upútať vašu pozornosť zvukovou výstrahou z ľavého alebo pravého reproduktora a výstražnou grafikou na centrálnom displeji. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla dokážu rozpoznávať vozidlá, ktoré sa približujú zo strán. Ak senzory rozpoznajú vozidlo, systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) vás môže varovať a v prípade potreby zabrzdí za vás, aby pomohol predísť zrážke alebo ju aspoň zmierniť. Za optimálnych podmienok vám môže pomôcť aj s rozpoznávaním približujúcich sa cyklistov a chodcov. Systém výstrahy pre kolíziou zozadu dokáže varovať pred rýchlo sa približujúcimi vozidlami, ak jazdia príliš blízko a hrozí nehoda. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice.

Dôležitá poznámka: Tieto funkcie sú len podporné – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Sensus Connect
Image2
Sensus Connect

Systém Sensus Connect vás intuitívne prepojí s digitálnym svetom a vaším Volvom. Vychutnávajte si pocit absolútnej kontroly poskytovaný naším 9-palcovým centrálnym displejom s dotykovou obrazovkou, tlačidlami na volante, hlasovým ovládaním, bezdrôtovým pripojením smartfónu a naším audiosystémom High Performance ponúkajúcim dokonalý hudobný zážitok. Prostredníctvom vášho smartfónu máte okamžitý prístup k internetovým mapám a množstvu praktických automobilových aplikácií. So systémom Sensus Connect môžete napríklad počúvať internetové rádio, prenášať hudobné súbory, surfovať po internete a – ak máte navigačný systém Sensus Navigation – zdieľať vašu aktuálnu polohu, vyhľadať miestne podniky a nájsť parkovacie miesto. Keď príde čas, vaše Volvo si samo dokáže objednať servisnú prehliadku. To navyše znamená, že vaše Volvo je už dnes technicky pripravené na chystané webové a cloudové automobilové informačno-zábavné funkcie.

Navigačný systém Sensus Navigation
Image2
Navigačný systém Sensus Navigation

Navigačný systém Sensus Navigation poskytuje intuitívne navigačné pokyny a dokáže sa bezproblémovo pripájať k našim cloudovým službám a navigačným aplikáciám. Umožňuje pohodlné ovládanie pomocou hlasového ovládania alebo ovládacích prvkov dotykovej obrazovky. Pokyny navigačného systému sa zobrazujú na displeji vodiča a centrálnom displeji. Systém môžete ovládať bez toho, aby museli spustiť zrak z cesty – Volvu môžete dávať pokyny prirodzenou rečou a naša technológia hlasového ovládania vykoná vaše príkazy. Systém tiež môže ovládať spolujazdec a to prostredníctvom dotykovej obrazovky centrálneho displeja. Máte prístup k rôznym automobilovým aplikáciám – pomôžu vám napríklad nájsť parkovacie miesto a hneď zaň aj zaplatiť, informujú vašich priateľov o vašej aktuálnej polohe alebo vám pomôžu nájsť najlepšiu kaviareň v meste. Služba RTTI (Real Time Traffic Information) vám pomôže vyhnúť sa dopravným zápcham – vďaka prehľadnému zobrazeniu alternatívnych trás. Bezplatné aktualizácie máp zaručujú neustále aktuálne navigačné prostredie. Po pridaní aplikácie Volvo On Call môžete z vášho smartfónu prenášať do vozidla údaje o cieľoch jázd. Táto aplikácia vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie.

9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou
Image2
9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou

Náš 9-palcový centrálny displej s dotykovou obrazovkou vám umožňuje intuitívne ovládať funkcie vášho Volva a zostať pritom v spojení s vonkajším svetom. Veľké virtuálne tlačidlá na dotykovej obrazovke poskytujú jednoduché ovládanie a displej orientovaný na výšku prehľadne zobrazuje všetky informácie. Virtuálne tlačidlá sú dynamické – keď je to potrebné, zväčšia sa a zobrazia sa v spodnej časti obrazovky, aby boli viditeľnejšie a dali sa lepšie ovládať. Virtuálne tlačidlá môžete usporiadať podľa vašich preferencií. Pre jednoduchšie sledovanie displeja počas jazdy sú všetky informácie zobrazované v hornej časti displeja, pričom spodná časť je vyhradená pre ovládacie tlačidlá. Pokročilá technológia dotykového displeja zaručuje, že sa pri aktivovaní alebo deaktivovaní funkcie stačí dotknúť displeja len letmo. Niektoré príkazy môžete vykonať jednoduchým potiahnutím prsta po displeji – dokonca aj v rukaviciach. K elegantnému škandinávskemu vzhľadu kabíny prispieva lesklý, plne grafický displej, pričom vrstva eliminujúca odrazy a žiaru zabezpečuje dobrú viditeľnosť.

Adaptive Cruise Control
Image2
Adaptive Cruise Control

Adaptívny tempomat upravuje rýchlosť tak, aby sa udržiaval dostatočný odstup od pomalších vozidiel. Stačí si vybrať požadovanú rýchlosť a časový odstup od vozidla vpredu a potom si už len vychutnávate plynulú jazdu od nulovej rýchlosti až po maximálnu rýchlosť. Pri rýchlostiach vyšších ako 70 km/h pomáha systém Adaptive Cruise Control aj počas predbiehania. Keď zapnete smerové svetlá, vaše vozidlo krátko zrýchli smerom k vozidlu pred ním. Táto funkcia sa prispôsobuje jazdným režimom ECO a Dynamic, vďaka čomu pomáha šetriť palivo a prispieva k dynamickejšej jazde. Je aj inteligentná: adaptívny tempomat vozidla pomocou mapových dát z navigačného systému identifikuje kopce vpredu a prispôsobuje rýchlosť, aby optimalizoval pohodlie. Adaptive Cruise Control je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení
Image2
Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení

S funkciou varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) budete vždy o krok pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Zapnutie blikania všetkých svetelných indikátorov s vysokou frekvenciou vás upozorní na vozidlá, ktoré sa rýchlo približujú zozadu – ak jazdia v nebezpečne blízkej vzdialenosti a bezprostredne hrozí zrážka. Ak sa kolízii nedá predísť, predné bezpečnostné pásy sa tesne pred zrážkou napnú, aby pomohli udržať cestujúcich v správnej polohe. Ak vaše vozidlo stojí, aktivujú sa tiež brzdy, aby sa okrem toho znížilo riziko poranenia krčnej chrbtice. Funkcia varovania pred kolíziou zozadu (Rear Collision Warning) s brzdením pri zastavení je súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Pilot Assist
Image2
Pilot Assist

Pri plynulej jazde v hustej premávke môže systém Pilot Assist pomôcť a poskytnúť jemnú podporu riadenia, čím pomôže udržať vozidlo v strede jazdného pruhu a zachovať nastavenú rýchlosť. A ak sa pred vami nachádza iné vozidlo, dokáže prispôsobiť vašu rýchlosť a pomôcť udržiavať nastavený odstup. Funkcia korigovania polohy volantu – ako súčasť systému Pilot Assist – je aktívna od zastavenia až do rýchlosti 130 km/h a dokáže uľahčiť jazdu v neustále sa zastavujúcej premávke, ako aj jazdu na diaľnici. Ak oboma rukami pustíte volant, Pilot Assist sa automaticky vypne. Na deaktiváciu systému vás upozorní nenápadné vibrovanie volantu. Pilot Assist je súčasťou systému IntelliSafe Assist.

Poznámka: Za riadenie vozidla, ako aj za udržiavanie správnej vzdialenosti a rýchlosti, je vždy zodpovedný vodič – a to aj pri použití funkcie Pilot Assist. Na intenzitu, s akou môžu pokročilé systémy asistencie vodičovi (ako je napríklad Pilot Assist) napomáhať pri zrýchľovaní, brzdení a zatáčaní, sú stanovené obmedzenia.

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)
Image2
Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information)

Funkcia informovania o dopravných značkách (Road Sign Information) vám poskytuje aktuálne informácie o obmedzeniach platných na danom cestnom úseku. Využíva údaje z kamery a informácie z navigačného systému Sensus a na ich základe vás upozorňuje na rýchlostné obmedzenia, značky „zákaz predbiehania“, „zákaz vjazdu“ a na rôzne typy doplnkových dopravných značiek. Dopravná značka je zobrazená na tachometri. Ak prekročíte rýchlostné obmedzenie, funkcia informovania o dopravných značkách vás na to upozorní blikajúcou ikonou rýchlostného obmedzenia. Môže vás tiež informovať o radaroch s kamerou na meranie rýchlosti. A ak pôjdete nesprávnym smerom na jednosmernú ulicu, upozorní vás na to ikonka značky „zákaz vjazdu“.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Hlasové ovládanie
Image2
Hlasové ovládanie

Hlasové ovládanie počúva a vykonáva vaše príkazy týkajúce sa ovládania klimatizácie, navigácie, zábavného systému a smartfónu. Stlačte tlačidlo na volante, vyslovte hlasový povel a ďalej sledujte premávku – hlasové ovládanie je dokonalým doplnením displejov a ďalších ovládacích prvkov vo vašom Volve.

Diaľkový ovládač vo volante
Image2
Diaľkový ovládač vo volante

Mnohé z funkcií vozidla ovládate celkom intuitívne, pričom počas jazdy vôbec nemusíte pustiť volant z rúk. Pomocou ovládacích prvkov na pravej strane volantu môžete na diaľku ovládať audiosystém, telefón, správy, pohyb v menu či palubný počítač. Jediným stlačením tlačidla aktivujete hlasové ovládanie. Pomocou tlačidiel na ľavej strane volantu môžete zasa ovládať systémy na podporu vodiča, ako napríklad systém Adaptive Cruise Control, Pilot Assist či obmedzovač rýchlosti.

Diaľkové ovládacie prvky na volante
Image2
Diaľkové ovládacie prvky na volante

Vďaka týmto intuitívnym ovládacím prvkom môžete ovládať rôzne funkcie, ako sú napríklad tempomat, telefón, informačno-zábavný systém, palubný počítač alebo obsah ponuky informácií na displeji vodiča bez toho, aby ste museli pustiť ruky z volantu. Jediným stlačením tlačidla môžete tiež zapnúť hlasové ovládanie.

Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Image2
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

Umožňuje vám mať svoj smartfón stále poruke a zároveň ho nabíjať. Nepotrebujete k tomu žiadnu drôtovú nabíjačku – stačí vložiť váš smartfón do úložného priestoru pod centrálnu dotykovú obrazovku a indukčné nabíjanie zabezpečí dobitie batérie.

Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone
Image2
Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone

Keď otvoríte kryt zrkadla v slnečnej clone, rozsvieti sa okolo neho svetlo – pohodlné a praktické. Integrované držiaky na lístky ešte viac zvýšia vaše pohodlie.

Automatické nastavenie úrovne predných svetlometov
Image2
Automatické nastavenie úrovne predných svetlometov

Svetelné lúče zo svetlometov typu LED sa automaticky nastavujú na optimálnu úroveň, aby vždy bola zabezpečená najlepšia možná viditeľnosť bez osvetľovania protiidúcich vozidiel. Nezávisí pritom na množstve nákladu. Systém dokonca dokáže zachovať nastavenie svetlometov na správnej úrovni aj počas rýchlej akcelerácie.

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
Image2
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá možno ľahko prispôsobiť podľa vašich požiadaviek. Z dôvodu ochrany spätných zrkadiel po zaparkovaní vozidla ich môžete sklopiť jednoduchým stlačením tlačidla. Dajú sa tiež nastaviť tak, aby sa automaticky sklopili po každom zamknutí vozidla. Pre uľahčenie parkovania si môžete ktorékoľvek z vonkajších spätných zrkadiel nakloniť dole, aby ste mali pri cúvaní dokonalý výhľad na obrubník alebo okraj chodníka. Môžete ich tiež nastaviť tak, aby sa ich poloha automaticky upravila po každom zaradení spiatočky. Vonkajšie spätné zrkadlá sú spolu so zadným oknom elektricky vyhrievané, vďaka čomu v zimnom období nezamrznú a výrazne tak prispejú k vašej bezpečnosti.

Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách
Image2
Elektricky ovládané sklápanie opierok hlavy na krajných zadných sedadlách

Táto funkcia vám umožňuje stlačením tlačidla sklopiť opierky hlavy na krajných zadných sedadlách a získať tak ešte lepší výhľad dozadu. Opierky sú konštruované tak, aby v sklopenej polohe bránili cestujúcim sadnúť si, až kým si ich nezdvihnú do ochrannej polohy.

Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel
Image2
Elektrické sklápanie operadiel zadných sedadiel

Vďaka tejto funkcii môžete pri nakladaní nákladu do batožinového priestoru stlačením tlačidla sklopiť jedno alebo obidve operadlá zadných sedadiel. Vďaka praktickému umiestneniu tlačidiel na strane batožinového priestoru sú vždy pohodlne na dosah.

Vyhrievané čelné sklo
Image2
Vyhrievané čelné sklo

Tento prvok výbavy vám v mrazivom počasí umožní pohodlne odstrániť námrazu nielen z čelného skla, ale aj zo zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel. Stačí stlačiť tlačidlo a za chvíľu môžete vyraziť na cestu.

Vyhrievané ostrekovače čelného skla
Image2
Vyhrievané ostrekovače čelného skla

Vyhrievanie zabráni zamrznutiu čistiacej tekutiny v dýzach, vďaka čomu zabezpečuje ostrekovanie čelného skla aj v tých najtvrdších podmienkach.

Obmedzovač rýchlosti
Image2
Obmedzovač rýchlosti

Obmedzovač rýchlosti zaisťuje, že pri jazde neprekročíte nastavenú rýchlosť. Keď dosiahnete nastavenú rýchlosť, upozorní vás na to jemne zvýšený odpor plynového pedála. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stačí jednoducho zošliapnuť plynový pedál.

Dôležitá poznámka: Táto funkcia je len podporná – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Parkovacia kamera, zadná
Image2
Parkovacia kamera, zadná

Táto zadná kamera uľahčuje cúvanie tým, že na centrálnom displeji ukazuje, čo sa deje za vozidlom. Zobrazené vodiace čiary slúžia na ďalšie uľahčenie parkovania. Zväčšený obraz bezprostredného okolia vozidla je veľmi praktická pomoc pri cúvaní k prívesu.

360° kamera
Image2
360° kamera

Naša 360° kamera prináša pocit istoty pri cúvaní alebo manévrovaní v stiesnených priestoroch s obmedzeným výhľadom. Na centrálnom displeji je k dispozícii šesť pohľadov vo vysokom rozlíšení. Predvolený je praktický pohľad na vozidlo a jeho okolie zhora z vtáčej perspektívy. A v prípade potreby si môžete vybrať pohľad dozadu alebo dopredu vrátane zobrazenia križovatky. Pohľad dozadu zahŕňa tiež navádzacie čiary, ktoré znázorňujú trajektóriu vozidla a uľahčujú vám parkovanie. Lepší prehľad o situácii vedľa vozidla získate zvolením pohľadu doľava alebo doprava. Systém využíva štyri kamery: jednu v každom vonkajšom spätnom zrkadle, jednu v prednej časti a jednu v zadnej časti. Dotykom jednotlivých záberov kamier na centrálnom displeji môžete zobraziť obraz len z danej kamery. Obraz zadnej kamery sa dá zväčšiť a zobraziť tak okolie bezprostredne okolo vozidla – obzvlášť praktická funkcia pri pripájaní prívesu.

12-palcový displej vodiča
Image2
12-palcový displej vodiča

12-palcový displej vodiča zobrazuje v intuitívne podobe všetky informácie, ktoré vodič potrebuje, vrátane navigačných pokynov, rozhrania telefónu a aktuálnych dopravných značiek. Rozloženie informácií na displeji sa dokáže prispôsobiť tomu, ako ho používate, a displej vám ponúka na výber štyri grafické režimy. Displej je umiestnený priamo pred vodičom a obsahuje dva veľké okrúhle ukazovatele a jeden stredový informačný panel. Ak používate navigáciu, tento panel sa zväčší. Jas displeja sa automaticky prispôsobuje úrovni vonkajšieho svetla tak, aby čo najmenej namáhal váš zrak.

12-palcový displej vodiča
Image2
12-palcový displej vodiča

Nová generácia 12-palcového informačného displeja vodiča zobrazuje všetky dôležité informácie, ktoré vodič potrebuje, aby mal nestále prehľad o situácii. Vyznačuje sa intuitívnym ovládaním a môžete si ho jednoducho prispôsobiť podľa svojich potrieb a aktuálnej jazdnej situácie. Informačný displej vodiča ponúka tri režimy zobrazenia s odlišným rozsahom informácií: Calm, Navi a Car Centric. Navyše sú k dispozícii tri grafické motívy, ktoré ponúkajú odlišný vzhľad podľa vašich preferencií. K dispozícii v čisto elektrickom modeli XC40 Recharge.

Osvetlenie interiéru
Image2
Osvetlenie interiéru

Osvetlenie interiéru ideálne dopĺňa exkluzívne prostredie kabíny. Akonáhle odomknete svoje Volvo, rozsvieti sa osvetlenie interiéru spolu s osvetlením priestoru na nohy a náladovým osvetlením, ktoré prispieva k útulnej atmosfére a pohode počas cestovania. Čítacie lampičky vpredu sú zakomponované do stropnej konzoly.

Osvetlenie interiéru vysokej úrovne
Image2
Osvetlenie interiéru vysokej úrovne

Keď sa vonku zotmie, naše špičkové osvetlenie interiéru vnáša do vášho Volva vysoko sofistikovanú atmosféru – od okamihu, keď otvoríte dvere, až do chvíle, kedy dorazíte do cieľa. Zabudované priestorové osvetlenie, osvetlené prahové lišty a interiérové náladové osvetlenie vytvárajú prívetivé prostredie. Svetlovody osvetľujúce ozdobné prvky obloženia palubnej dosky, diskrétne viacfarebné náladové osvetlenie, osvetlenie odkladacích priečinkov vo dverách a osvetlenie držiakov nápojov – to všetko ešte prispieva k útulnému pocitu a uľahčuje hľadanie predmetov v tme. Čítacie lampičky na zadných sedadlách sú odtienené tak, aby neoslňovali vodiča. Pre uľahčenie nakladania batožiny do vozidla v tme sú aj dvere batožinového priestoru vybavené zabudovaným osvetlením.

Tempomat
Image2
Tempomat

Tempomat zvyšuje komfort pri jazde po diaľnici tým, že udržiava nastavenú rýchlosť bez toho, aby ste museli držať nohu na plynovom pedáli. Ovláda sa pohodlne z volantu.

LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)
Image2
LED svetlomety s aktívnym natáčaním do zákrut (Active Bending Lights)

Naše najpokročilejšie LED svetlomety poskytujú výnimočné osvetlenie, zaručujú lepší prehľad v zákrutách a optimalizujú váš výhľad bez oslňovania ostatných vodičov. Pri otáčaní volantu sa svetlomety natočia tak, aby osvetlili zákrutu pred vami. S týmito LED svetlometmi si môžete počas jazdy v noci vychutnávať vyššiu svietivosť a dlhší dosah diaľkových svetiel. Diaľkové svetlá navyše nemusíte vôbec vypínať – ak sa oproti vám približuje vozidlo alebo dobiehate iné vozidlo, svetlomety sa automaticky prepnú na stretávacie svetlá, aby ste neoslňovali iných vodičov. Keď druhé vozidlo prejde okolo, svetlomety sa prepnú späť na diaľkové svetlá, aby ste mali optimálny výhľad. Tieto svetlomety sú navyše inteligentné: pri vjazde do mesta diaľkové svetlá zhasnú, ale ak prechádzate popri osvetlenej tabuli, tak zostanú rozsvietené. Táto výbava zahŕňa aj hmlové svetlá, ktoré zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. A pre uľahčenie manévrovania pri nízkej rýchlosti alebo cúvaní sa svetlomety pri otáčaní volantu natočia až o 15 stupňov a osvietia okolie bezprostredne okolo vozidla. Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva.

Hmlové svetlomety s funkciou natáčania
Image2
Hmlové svetlomety s funkciou natáčania

Hmlové svetlomety zlepšujú viditeľnosť pri jazde v hmle, hustom daždi či snežení. A keď otočíte volantom o viac ako 30 stupňov pri rýchlosti nižšej ako 30 km/h alebo pri cúvaní, tak uľahčujú manévrovanie a cúvanie v tme tým, že osvietia blízke okolie vozidla (až do 15 stupňov od vozidla). Vhodne tiež dopĺňajú osobitý vzhľad vášho Volva. Funkcia natáčania vyžaduje dynamické LED svetlá.

Ukazovateľ vonkajšej teploty
Image2
Ukazovateľ vonkajšej teploty

Zabezpečuje vám aktuálne informácie týkajúce sa stavu vozovky v závislosti od počasia. Ukazovateľ vonkajšej teploty sleduje vonkajšiu teplotu a upozorní vás na prípadné riziko námrazy.

Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) s funkciou automatického brzd
Image2
Systém BLIS™ upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle v kombinácii s asistentom riadenia Steer Assist a systémom upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) s funkciou automatického brzd

Systém BLIS™ vám poskytuje podporu – ak je nutné často meniť jazdné pruhy v hustej premávke – prostredníctvom upozornenia na vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom uhle vášho ľavého alebo pravého spätného zrkadla a v prípade potreby aj pomocou asistencie pri riadení. Systém CTA zasa upozorňuje na križujúce vozidlá a aktivuje brzdy, čím vám uľahčí vycúvanie z parkovacieho miesta. Keď vozidlo vojde do oblasti vášho mŕtveho uhla alebo sa k vám rýchlo priblíži zozadu (vo vašom jazdnom pruhu alebo v niektorom z jazdných pruhov po oboch stranách vášho vozidla), systém BLIS™ vás dokáže upozorniť svetelným signálom na ľavom alebo pravom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak nezareagujete na upozornenie a začnete prechádzať smerom do dráhy iného vozidla, funkcia asistenta riadenia Steer Assist vás môže jemne naviesť späť do vašej dráhy. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla neustále monitorujú mŕtve uhly a rozsiahly priestor za vaším vozidlom – vo dne aj v noci – a reagujú na takmer akýkoľvek typ vozidla, vrátane motocyklov. Ak sa v priestore vášho cúvania nachádzajú objekty križujúce vašu dráhu, systém CTA môže upútať vašu pozornosť zvukovou výstrahou z ľavého alebo pravého reproduktora a výstražnou grafikou na centrálnom displeji. Radarové senzory zabudované v zadnej časti vozidla rozpoznávajú vozidlá, ktoré sa približujú zo strán. Ak senzory rozpoznajú vozidlo, systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA (Cross Traffic Alert) vás môže varovať a v prípade potreby zabrzdí za vás, aby pomohol predísť zrážke alebo ju aspoň zmierniť. Za optimálnych okolností tiež dokáže upozorniť na blížiacich sa cyklistov a chodcov. Systém BLIS™ a systém upozorňovania na križujúce vozidlá CTA sú súčasťou systému IntelliSafe Surround.

Dôležitá poznámka: Tieto funkcie sú len podporné – za riadenie vozidla je vždy zodpovedný vodič.

Zadný parkovací asistent
Image2
Zadný parkovací asistent

Zadný parkovací asistent pomáha pri cúvaní do tesných priestorov s obmedzeným výhľadom. Keď sa vozidlo priblíži k prekážke, upozorní vás výstražný zvuk zo zadných reproduktorov a na centrálnom displeji sa objaví výstražná grafika. Frekvencia výstražného zvuku sa bude zvyšovať, čím bližšie sa vozidlo priblíži k prekážke.

Zadný a predný parkovací asistent
Image2
Zadný a predný parkovací asistent

Zadný a predný parkovací asistent pomáha pri manévrovaní v tesných priestoroch s obmedzeným výhľadom. Keď sa vozidlo priblíži k prekážke, upozorní vás pulzujúci zvuk zo zadných alebo predných reproduktorov a na centrálnom displeji sa objaví výstražná grafika. Frekvencia výstražného zvuku sa bude zvyšovať, čím bližšie sa vozidlo priblíži k prekážke.

Parkovací asistent Park Assist Pilot
Image2
Parkovací asistent Park Assist Pilot

S naším praktickým parkovacím asistentom Park Assist Pilot sa parkovanie stane vašou obľúbenou činnosťou. Meria parkovacie miesto a ak má priestor dĺžku minimálne 1,2-násobku dĺžky vozidla, dokáže prevziať riadenie a zaparkovať. Parkovací asistent Park Assist Pilot zvládne pozdĺžne aj kolmé parkovanie a tiež vám pomôže pri vychádzaní z tesného parkovacieho miesta pri pozdĺžnom parkovaní.

Nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia
Image2
Nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia

Súčasťou voliča jazdných režimov je nastaviteľný elektrický posilňovač riadenia, ktorý umožňuje prispôsobiť charakteristiku posilňovača riadenia – závislú od rýchlosti jazdy – podľa vašich osobných preferencií. Aj keď sa otáčanie volantu automaticky prispôsobuje rýchlosti vášho vozidla, na stredovom displeji si môžete vybrať tri rôzne úrovne citlivosti a charakteristiky riadenia – nízku, strednú a vysokú úroveň asistencie v rámci celého rozsahu rýchlosti vozidla.

Integrácia smartfónu
Image2
Integrácia smartfónu

Vďaka prepojeniu známeho rozhrania a funkcií svojho smartfónu s centrálnym displejom si môžete užívať všetky výhody inteligentného prostredia interiéru vášho Volva. Prostredníctvom dotykovej obrazovky, ovládacích prvkov na volante alebo hlasového ovládania môžete uskutočňovať hovory, písať správy, vychutnávať si pôžitok z hudby alebo používať navigáciu. Vďaka káblovému prepojeniu cez prídavný USB port v stredovej lakťovej opierke medzi prednými sedadlami sa bude nabíjať batéria vášho externého zariadenia a vy si prostredníctvom audiosystému vozidla môžete vychutnávať zvuk tej najvyššej kvality. Funkcia integrácie smartfónu podporuje zariadenia iPhone® (model 5 alebo novší) prostredníctvom služby Apple CarPlay, ako aj smartfóny s operačným systémom Android (verzia 5.0 Lollipop alebo novšia) prostredníctvom služby Android Auto.

Viac informácií nájdete pri popise modelu:
http://www.apple.com/ios/carplay/
https://www.android.com/auto/

Apple CarPlay a CarPlay sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Android Auto je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Dažďový senzor
Image2
Dažďový senzor

Dažďový senzor dokáže automaticky spustiť stierače, keď začne pršať, alebo keď čelné sklo ostrieka voda. Vaše pohodlie rovnako zvýši aj to, že nastavuje rýchlosť stieračov čelného skla.

Denné prevádzkové svetlá so senzorom denného svetla
Image2
Denné prevádzkové svetlá so senzorom denného svetla

Denné prevádzkové svetlá zvyšujú vašu viditeľnosť za denného svetla. Keď sa svetelné podmienky zmenia a je potrebné rozsvietiť svetlomety, tak sa svetlomety zapnú automaticky. Tie sa automaticky zapnú aj vtedy, keď zapnete predné stierače alebo zadné hmlové svetlo.

Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou manuálneho stlmenia odrazivosti
Image2
Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou manuálneho stlmenia odrazivosti

Spätné zrkadlá môžu odrážať ostré svetlo dopadajúce zozadu a oslňovať vodiča. Stlmenie odrazivosti používajte, ak vás vyrušuje svetlo dopadajúce zozadu. Nižšia úroveň odrazivosti sa nastavuje posunutím páčky smerom do priestoru pre cestujúcich. Návrat do normálneho režimu sa vykonáva posunutím páčky smerom k čelnému sklu. Zrkadlá s automatickým nastavením úrovne odrazivosti nemajú páčku na ručné nastavovanie.

Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo
Image2
Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo

Vnútorné spätné zrkadlo je vybavené funkciou automatického stlmovania, ktorá pomáha chrániť oči pred oslnením svetlami vozidiel idúcich vzadu. Akonáhle intenzita svetla klesne, zrkadlo sa automaticky vráti do normálneho režimu.

Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom
Image2
Automaticky tlmené vnútorné spätné zrkadlo s kompasom

Zabráňte oslneniu vďaka tomuto vnútornému spätnému zrkadlu s bezrámovým dizajnom a funkciou automatického nastavovania stlmenia. Automaticky sa nastavuje tak, aby odkláňalo odraz od svetiel vozidiel jazdiacich vzadu a keď za vami nie je žiadne oslňujúce svetlo, zrkadlo sa automaticky upraví naspäť na pôvodné nastavenie.

Ako navigačná pomôcka sa v spätnom zrkadle nepretržite zobrazuje smerový údaj kompasu.

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia
Image2
Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou automatického stlmenia

Vnútorné a vonkajšie spätné zrkadlá sú vybavené funkciou synchrónneho stlmovania, ktorá pomáha chrániť oči pred oslnením svetlami vozidiel idúcich vzadu. Akonáhle intenzita svetla klesne, zrkadlo sa automaticky vráti do normálneho režimu.

Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Image2
Elektricky ovládané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Aby sa zaistila ochrana vonkajších spätných zrkadiel pred poškodením, napríklad pri parkovaní vozidla alebo pri prejazde cez umývaciu linku, súčasným stlačením oboch tlačidiel ľavého a pravého zrkadla môžete zrkadlá sklopiť k vozidlu. Zrkadlá sa tiež dajú nastaviť tak, aby sa sklopili a odklopili automaticky pri každom zamknutí a odomknutí vozidla. A aby sa uľahčilo parkovanie, vonkajšie spätné zrkadlá sa pri cúvaní automaticky sklopia (alebo po stlačení príslušného tlačidla).

Elektricky ovládané okná, vpredu a vzadu
Image2
Elektricky ovládané okná, vpredu a vzadu

Komfort elektricky sťahovaných okien si môže vychutnávať každý člen posádky vášho Volva. Ovládacie prvky sú prakticky umiestnené v lakťových opierkach dverí. A ak cestujete s malými deťmi, môžete sťahovanie zadných okien uzamknúť zo sedadla vodiča.

Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti
Image2
Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti

Náš posilňovač riadenia závislý od rýchlosti poskytuje presne takú mieru asistencie, ktorá je potrebná pre maximalizáciu komfortu a presnosti odozvy riadenia: ponúka tuhšie riadenie pri diaľničných rýchlostiach a voľnejšie v pomalej premávke. Reakcie volantu sa dajú tiež prispôsobiť pomocou voliča jazdných režimov, ktorý patrí k voliteľným prvkom výbavy.

Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)
Image2
Indirect Tyre Pressure Monitoring System – iTPMS (systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách)

Náš systém Indirect Tyre Pressure Monitoring System vás prostredníctvom displeja vodiča okamžite upozorní na prípadný nízky tlak v niektorej z pneumatík a pomôže vám tak zaistiť bezpečné ovládanie vozidla. Systém je aktívny od rýchlosti 30 km/h.

Lišty stieračov so zabudovanými ostrekovačmi
Image2
Lišty stieračov so zabudovanými ostrekovačmi

Tieto inovatívne lišty stieračov zlepšujú viditeľnosť pri každej rýchlosti tým, že rovnomerne a okamžite rozvádzajú ostrekovaciu kvapalinu po celom čelnom skle. Pritom minimalizujú narušovanie výhľadu vodiča a spotrebu kvapaliny do ostrekovačov. Ak máte vyhrievané lišty stieračov, pomôžu vám zabezpečiť dokonalú viditeľnosť aj za najnepriaznivejších podmienok.

Komunikácia
Sensus Connect
Image2
Sensus Connect

Systém Sensus Connect vás intuitívne prepojí s digitálnym svetom a vaším Volvom. Vychutnávajte si pocit absolútnej kontroly poskytovaný naším 9-palcovým centrálnym displejom s dotykovou obrazovkou, tlačidlami na volante, hlasovým ovládaním, bezdrôtovým pripojením smartfónu a naším audiosystémom High Performance ponúkajúcim dokonalý hudobný zážitok. Prostredníctvom vášho smartfónu máte okamžitý prístup k internetovým mapám a množstvu praktických automobilových aplikácií. So systémom Sensus Connect môžete napríklad počúvať internetové rádio, prenášať hudobné súbory, surfovať po internete a – ak máte navigačný systém Sensus Navigation – zdieľať vašu aktuálnu polohu, vyhľadať miestne podniky a nájsť parkovacie miesto. Keď príde čas, vaše Volvo si samo dokáže objednať servisnú prehliadku. To navyše znamená, že vaše Volvo je už dnes technicky pripravené na chystané webové a cloudové automobilové informačno-zábavné funkcie.

Pripojenie Bluetooth®
Image2
Pripojenie Bluetooth®

K zvýšeniu vášho pohodlia a zábavy vo vozidle prispieva pripojenie Bluetooth®, ktoré vám umožňuje bezdrôtovo pripojiť váš smartfón k vozidlu Volvo. Telefonujte alebo odpovedajte na hovory s oboma rukami na volante a vychutnávajte si prenos zvuku prostredníctvom audiosystému vozidla. A pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla vám systém automaticky umožní ľubovoľne prepínať hovor z telefónu na hlasitú súpravu a späť.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Volvo Car Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Image2
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

Umožňuje vám mať svoj smartfón stále poruke a zároveň ho nabíjať. Nepotrebujete k tomu žiadnu drôtovú nabíjačku – stačí vložiť váš smartfón do úložného priestoru pod centrálnu dotykovú obrazovku a indukčné nabíjanie zabezpečí dobitie batérie.

Volvo On Call
Image2
Volvo On Call

Aplikácia Volvo On Call poskytuje prístup k praktickým službám a umožňuje ovládať mnohé funkcie vozidla na diaľku. Zároveň poskytuje nepretržitú osobnú asistenciu a možnosť inteligentného zdieľania vozidla. Len za pomoci telefónu môžete na diaľku nastaviť klímu v zaparkovanom vozidle, skontrolovať stav vozidla, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. A jednoducho si môžete viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. A v prípade elektromobilu XC40 Recharge poskytuje aplikácia ďalšie funkcie, ako je napríklad vyhľadávanie verejných nabíjacích staníc, kontrola stavu akumulátora a optimalizácia možností nabíjania pri dlhších jazdách. Prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete svoje vozidlo po určitý čas jednoducho zdieľať s inými osobami. Nech už ste kdekoľvek, prostredníctvom aplikácie Volvo On Call môžete priateľom, členom rodiny či kolegom poskytnúť okamžitý prístup k svojmu vozidlu. Vozidlo si otvoria pomocou svojho mobilného telefónu a môžu vyraziť. Okrem toho poskytuje aplikácia Volvo On Call nepretržitý prístup k osobnej asistencii. Stačí stlačiť tlačidlo vo vozidle a vytvorí sa spojenie s operátorom, ktorý vám pomôže nájsť kaviareň alebo reštauráciu v okolí. A ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. Ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call sa automaticky odošle upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a zariadenia na nosenie na tele ako Apple Watch a Android Wear s hlasovým ovládaním. Dá sa použiť aj na počítači alebo tablete s operačným systémom Windows 10.

Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing
Image2
Asistenčná služba Volvo On Call so službou Car Sharing

Služba Volvo On Call prepojí vaše Volvo s vaším smartfónom a je digitálnym kľúčom k radu služieb, ktoré zvyšujú komfort, šetria čas a uľahčujú život. Služba In-car Delivery vám napríklad umožňuje nakupovať cez internet, pričom vám bude tovar dodaný do batožinového priestoru vášho zaparkovaného vozidla, vďaka čomu nemusíte vyčkávať na príchod zásielky alebo cestovať za jej vyzdvihnutím na odberné miesto. A prostredníctvom Car Sharing vám ponúkame ďalšiu inovatívnu službu. Umožňuje vám zdieľať svoje vozidlo tým, že prostredníctvom aplikácie Volvo On Call k nemu udelíte prístup dôveryhodným priateľom, rodinným príslušníkom alebo kolegom. Služba Volvo On Call vám tiež umožňuje na diaľku ovládať vaše vozidlo a zahŕňa asistenčné služby pre prípad, ak by vaše vozidlo malo na ceste poruchu alebo by ste sa ocitli v núdzovej situácii. Vďaka tejto aplikácii môžete pred jazdou zapnúť predhrievanie kabíny, skontrolovať stav auta, zistiť jeho polohu, odoslať údaje o cieli jazdy do navigačného systému, zamknúť alebo odomknúť dvere a ešte oveľa viac. Pred odchodom z domu môžete vo vozidle na diaľku zapnúť vyhrievanie alebo klimatizáciu – stačí ak prostredníctvom svojho smartfónu naštartujete motor alebo zapnete prídavný ohrievač. Volvo On Call vám tiež umožní synchronizáciu miest schôdzok z vášho osobného kalendára s navigačným systémom, ktorý vás na tieto miesta navedie. Vďaka tejto aplikácii si môžete pohodlne viesť záznamy o služobných cestách a ukladať ich do denníka jázd. Ak dostanete defekt, zostanete stáť s poruchou alebo sa ocitnete v tiesňovej situácii, jednoduchým stlačením tlačidla privoláte pomoc. A ak dôjde k vystreleniu airbagov alebo k aktivácii predpínačov bezpečnostných pásov, do servisného strediska Volvo On Call bude automaticky odoslané upozornenie. Volvo On Call vás môže upozorniť aj na pokus o vlámanie a dokáže vaše vozidlo sledovať cez satelit. Ako bonus ponúka služba Volvo On Call stabilné internetové pripojenie cez strešnú anténu vozidla, takže vaše Volvo poslúži všetkým cestujúcim ako Wi-Fi hotspot. Aplikácia Volvo On Call je k dispozícii pre váš smartfón, iPad a prenosné zariadenia ako Apple Watch, Android Wear alebo Microsoft Band 2 s hlasovým ovládaním. Možno ju používať aj na počítačoch s operačným systémom Windows 10 a je kompatibilná s tlačidlami Flic.

Audiosystémy
Audiosystém Performance
Image2
Audiosystém Performance

Tento základný audiosystém s tromi reproduktormi je navrhnutý tak, aby dokonale zapadol do vášho Volva a prehrával dobrý zvuk, najmä pre vodiča a spolujazdca na prednom sedadle. V každom z horných panelov predných dverí je širokopásmový reproduktor. A pod čelným sklom je skrytý náš patentovaný subwoofer s technológiou Air Woofer Technology™, ktorý prehráva precízne a mohutné basy. Týmto spôsobom sa uvoľnil dodatočný úložný priestor v predných dverách. Audiosystém možno pohodlne ovládať tlačidlami na volante, prostredníctvom centrálneho displeja alebo hlasového ovládania.

Audiosystém High Performance
Image2
Audiosystém High Performance

Náš audiosystém High Performance – vytvorený na mieru podľa akustických vlastností vášho Volva – ponúka skutočne čistý a prirodzený zvuk. Naše patentované basové reproduktory s technológiou Air Woofer Technology™ poskytujú precízny a výkonný basový zvuk. Sú umiestnené za palubnou doskou, vďaka čomu uvoľnili kapacitu predných dverí na vytvorenie mimoriadneho úložného priestoru. Tento výkonný audiosystém s ôsmimi reproduktormi možno pohodlne ovládať prostredníctvom tlačidiel na volante, centrálneho displeja alebo hlasového ovládania.

Audiosystém Harman Kardon Premium Sound
Image2
Audiosystém Harman Kardon Premium Sound

Audiosystém Harman Kardon Premium Sound poskytuje nádherne vyvážený a výkonný zvuk. O úchvatný zážitok, pri ktorom sa budete cítiť ako v koncertnej sále, sa postará 14 hi-fi reproduktorov vrátane odvetrávaného subwoofera s produkciou basového zvuku, ktorý pocítite celým svojím telom. Tento špičkový audiosystém bol vyvíjaný spoločne so špecialistami na hi-fi systémy zo spoločnosti Harman Kardon. 14 reproduktorov poháňa digitálny zosilňovač s výkonom 600 W. Sú prispôsobené akustike interiéru Volva a poskytujú silný zážitok z priestorového zvuku, ktorý sa vyznačuje vysokou kvalitou a vernosťou reprodukcie. Jedinečný softvér spracovania zvuku – Dirac® Unison Tuning – optimalizuje ozvenu každého jedného reproduktora, ako aj spoločnú ozvenu všetkých reproduktorov, vďaka čomu zabezpečuje, že pôsobia v dokonalej harmónii. Takže nech už sedíte kdekoľvek, vy a vaši pasažieri si môžete vychutnávať bezchybný prvotriedny zážitok z počúvania za všetkých podmienok a – v neposlednom rade – z mimoriadne jednotného a zomknutého basového zvuku.

Audiovybavenie
Subwoofer s odvetrávaním
Image2
Subwoofer s odvetrávaním

S týmto hladko integrovaným odvetrávaným subwooferom si vo vašom Volve môžete vychutnávať hlboké a čisté basy. Vďaka inovovanej technológii pulzuje enormným objemom vzduchu, ktorý pretláča cez otvor v oblúku medzi zadnými kolesami, a produkuje tak extrémne hlboké a neskreslené basové tóny. Suwboofer je tenký a integrovaný do architektúry vozidla, vďaka čomu šetrí miesto a neuberá z batožinového priestoru.

Diaľkový ovládač vo volante
Image2
Diaľkový ovládač vo volante

Mnohé z funkcií vozidla ovládate celkom intuitívne, pričom počas jazdy vôbec nemusíte pustiť volant z rúk. Pomocou ovládacích prvkov na pravej strane volantu môžete na diaľku ovládať audiosystém, telefón, správy, pohyb v menu či palubný počítač. Jediným stlačením tlačidla aktivujete hlasové ovládanie. Pomocou tlačidiel na ľavej strane volantu môžete zasa ovládať systémy na podporu vodiča, ako napríklad systém Adaptive Cruise Control, Pilot Assist či obmedzovač rýchlosti.

Digitálne rozhlasové vysielanie vo formáte DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Image2
Digitálne rozhlasové vysielanie vo formáte DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Digitálne rádio vám umožní počúvať digitálne rozhlasové vysielanie Digital Audio Broadcasting (DAB+) – štandard pre digitálne rádiá v Európe. V krajinách s vysielaním vo formáte DAB+ budete mať prístup k väčšiemu počtu rozhlasových staníc, lepšiemu rozhlasovému príjmu a zvuku s vysokou kvalitou.

Zábava
Prijímač digitálnej televízie
Image2
Prijímač digitálnej televízie

S prijímačom digitálnej televízie môžete v odstavenom aute sledovať na centrálnom displeji pozemné televízne vysielanie. Digitálnu televíziu môžete pohodlne ovládať pomocou dotykovej obrazovky alebo voliteľného diaľkového ovládania. Prepojenie s naším mediálnym serverom umožní cestujúcim počas jazdy sledovať digitálnu televíziu na svojich smartfónoch alebo tabletoch.

Čalúnenie Textile
Textil Charcoal v interiéri Charcoal (R100)
Image2
Textil Charcoal v interiéri Charcoal (R100)

Jemne tkaná látka, ktorá ponúka pohodlie za každého počasia a pri všetkých teplotných podmienkach. Vyznačuje sa odolnosťou a praktickosťou – ideálny materiál pre každodenný život.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond

Čalúnenie Premium Textile
Textil City Canvas Charcoal v interiéri Charcoal (R780)
Image2
Textil City Canvas Charcoal v interiéri Charcoal (R780)

Moderná prémiová textília vyššej úrovne zaručuje dokonalú odolnosť vhodnú do mesta.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond

Textil City Block Grey Melange v interiéri Charcoal (R7C0)
Image2
Textil City Block Grey Melange v interiéri Charcoal (R7C0)

Moderná prémiová textília vyššej úrovne zaručuje dokonalú odolnosť vhodnú do mesta.

Čalúnenie: Grey Melange
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Kožené čalúnenie
Koža Amber v interiéri Charcoal (RD20)
Image2
Koža Amber v interiéri Charcoal (RD20)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Amber
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Červená koža Oxide Red v interiéri Charcoal (RD90)
Image2
Červená koža Oxide Red v interiéri Charcoal (RD90)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Oxide Red
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Koža Blond v interiéri Charcoal/Blond (UD70)
Image2
Koža Blond v interiéri Charcoal/Blond (UD70)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Charcoal/Blond
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RD00)
Image2
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RD00)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Charcoal

Koža Blond v interiéri Charcoal/Blond (UD70)
Image2
Koža Blond v interiéri Charcoal/Blond (UD70)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Blond
Interiér: Charcoal/Blond
Poťah stropu kabíny: Blond

Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RD00)
Image2
Koža Charcoal v interiéri Charcoal (RD00)

Textúrovaná zrnitá koža s hladkou a prirodzenou povrchovou úpravou, ktorá je vytvorená pomocou environmentálne trvalo udržateľných techník.

Čalúnenie: Charcoal
Interiér: Charcoal
Poťah stropu kabíny: Blond