อีกกว่าล้านชีวิต

นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก แต่ช่วยปกป้องกว่าล้านชีวิตให้ปลอดภัย และเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาอีกหลายล้านชีวิตให้ปลอดภัยเช่นกัน

THE NEW XC40 RECHARGE PLUG-IN HYBRID

ราคาเริ่มต้นที่ 2,090,000 บาท.

THE NEW S60 RECHARGE PLUG-IN HYBRID

ราคาเริ่มต้นที่ 2,190,000 บาท.

THE NEW V60 RECHARGE PLUG-IN HYBRID

ราคาเริ่มต้นที่ 2,290,000 บาท.