The New Volvo XC40

ดีไซน์เพื่อชีวิตในเมือง พร้อมพื้นที่จัดเก็บอเนกประสงค์ และเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด

ราคาเริ่มต้น 2.09 ล้านบาท

THE E.V.A. INITIATIVE

แชร์ผลการวิจัยของเราที่ทำให้รถยนต์ของเราปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทุกคน