S90 Recharge

ออกแบบ S90 Recharge ของคุณ

สง่าสาม, เป็นธรรมชาติ และรับผิดชอบต่อสังคม นี่เป็นรถซีดานแบบ Plug-in Hybrid สไตล์สแกนดิเนเวียนระดับสุดยอดอย่างแท้จริง

สง่าสาม, เป็นธรรมชาติ และรับผิดชอบต่อสังคม นี่เป็นรถซีดานแบบ Plug-in Hybrid สไตล์สแกนดิเนเวียนระดับสุดยอดอย่างแท้จริง

S90 Recharge
เลื่อนเพื่อเริ่ม

ระดับรถของคุณ

Ultimate

พบกับอุปกรณ์ระดับพรีเมี่ยมที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด มีการเชื่อมต่อขั้นสูง และรูปลักษณ์สไตล์สแกนดิเนเวียอันโดดเด่น

หมายเหตุ* อ้างอิงผลการทดสอบที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยภายใต้สภาวะควบคุมของ UN ECE R101 (NEDC) ผลที่ได้รับจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิแวดล้อม ลักษณะการขับขี่ จานวนผู้โดยสารในรถ เป็นต้น