V60 Recharge

ออกแบบ V60 Recharge ของคุณ

รถสเตชั่นวากอนแบบ Plug-in Hybrid สไตล์สแกนดิเนเวียที่อเนกประสงค์, ปราดเปรียว และรับผิดชอบต่อสังคม สร้างขึ้นเพื่อผลักดันคุณไปข้างหน้า

รถสเตชั่นวากอนแบบ Plug-in Hybrid สไตล์สแกนดิเนเวียที่อเนกประสงค์, ปราดเปรียว และรับผิดชอบต่อสังคม สร้างขึ้นเพื่อผลักดันคุณไปข้างหน้า

V60 Recharge
เลื่อนเพื่อเริ่ม

เลือกระดับรถของคุณ

Plus

รับอุปกรณ์ที่ครอบคลุมระดับเหนือมาตรฐานสำหรับสิ่งที่จำเป็นในการเดินทางที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน

หมายเหตุ* อ้างอิงผลการทดสอบที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยภายใต้สภาวะควบคุมของ UN ECE R101 (NEDC) ผลที่ได้รับจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิแวดล้อม ลักษณะการขับขี่ จานวนผู้โดยสารในรถ เป็นต้น