ออกแบบ XC90 Recharge ของคุณ

SVU แบบ Plug-in Hybrid ที่หรูหราในสไตล์สแกนดิเนเวียอย่างแท้จริง เพื่อความสง่างาม, การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความสามารถที่เหนือใคร

เลื่อนเพื่อเริ่ม

เลือกระดับรถของคุณ

หมายเหตุ* อ้างอิงผลการทดสอบที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยภายใต้สภาวะควบคุมของ UN ECE R101 (NEDC) ผลที่ได้รับจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิแวดล้อม ลักษณะการขับขี่ จานวนผู้โดยสารในรถ เป็นต้น