ออกแบบวอลโว่ของคุณ

เลือกรุ่นและสำรวจตัวเลือก แพ็คเกจ และสไตล์ เพื่อเลือกว่าคุณต้องการให้เราสร้างรถของคุณอย่างไร

หมายเหตุ*อ้างอิงผลการทดสอบ WLTP ที่ได้รับจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการในประเทศไทยภายใต้สภาวะควบคุมของ UN ECE R101 (NEDC) ผลที่ได้รับจริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิแวดล้อม ลักษณะการขับขี่ จำนวนผู้โดยสารในรถ เป็นต้น