การันตีในคุณภาพ และ ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น

ด้วย Customer Lifetime Parts Warranty การซ่อมแซมรถที่ดำเนินการโดยศูนย์บริการวอลโว่ จะได้รับการคุ้มครองสำหรับความบกพร่องของวัสดุ หรือ จากความผิดพลาดในการซ่อม ตราบนานที่คุณยังเป็นผู้ครอบครองรถอยู่

volvo lifetime parts warranty
volvo lifetime parts warranty