RETHINK - REUSE - REDUCE
7 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “วอลโว่ คำนึงถึงความยั่งยืน” เปิดพื้นที่สำหรับคนรักษ์โลกร่วมสนทนาเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด Rethink (คิดใหม่) Reuse (ลดการใช้) Reduce (ใช้ซ้ำ) โดย คุณเอ๋ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ผู้เนรมิตรขยะในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น พลาสติก ฝาขวดน้ำ และขยะอื่น ๆ อีกมากมาย ให้กลายเป็นงานประติมากรรม และคุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม “Eco Design THAI THAI” กลุ่มออกแบบสินค้าไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาร่วมแบ่งปันแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ Volvo Studio Bangkok ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม ชั้น 3

Post Event
Post Event
Post Event