Volvo Tea-licious Time
21 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Volvo Tea-licious Time” เป็นเวิร์คช็อปสำหรับลูกค้าวอลโว่ที่ชื่นชอบเครื่องดื่มชาเพื่อสอนวิธีผสมชา ทั้งชาดอกไม้ ชาผลไม้ ชาสกัดเย็น เพื่อสร้างสูตรผสมรสชาติชาที่ชื่นชอบด้วยตนเอง ภายในงานได้เปิดโอกาสให้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับใบชาที่มีกรรมวิธีการปลูกอย่างยั่งยืนและปราศจากการใช้สารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนของวอลโว่

Post Event
Post Event
Post Event